Jeg er så trøtt og slapp, doktor!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg er så trøtt og slapp, doktor!"

Transkript

1 Jeg er så trøtt og slapp, doktor! Hvilke prøver skal vi bestille? Helle B. Hager (avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet, SiV) Jon Anders Takvam (avdelingssjef medisinsk avdeling, SiV) Knut Øvsthus (spesialist i allmennmedisin, fastlege Tjøme legekontor)

2 Trøtt og slapp Trøtt = oldnordisk threyta: Utmatte Slapp = atoni - manglende muskeltonus/kraftløs Fra tysk schlaff /schlaffen eller engelsk sleep

3 Asteni Fra gresk: sthenos = kraft Astenos/asteni = kraftløs

4 Prevalens av tretthet og slapphet? En rekke studier har vist at 5-7% av pasienter i allmennpraksis klager primært over fatigue eller trøtthet og slapphet/asteni Andelen pasienter som klager over asteni i tillegg til andre symptomer utgjør nesten tre ganger så mange Nesten 75 % av konsultasjoner med hovedvekt på fatigue ender opp uten follow-up konsultasjon Cullen W et al. Prevalence of fatigue in general practice. IrJMed Sci 2002;171(1):10-2

5 Utfordring: Trøtthet og slapphet er ikke et symptom på én spesiell sykdom eller medisinsk tilstand UTFORDRING: Foto: Nils Bjåland, VG-nett

6 Et lite utvalg mulige årsaker: For lite søvn og stress Søvnapnoe For lite mat/feil mat/dehydrering Anemi For lite jern For mye jern (hemokromatose) Allergi Hypothyreose Diabetes Kronisk infeksjon/inflammasjon Angst og depresjon Bivirkning av medisiner Cøliaki Hjertesvikt Malignitet ME

7 Trøtt og slapp årsaker Hva er hyppigst? Infeksjonssykdom, gastrointestinal lidelse, diabetes, anemi, hypothyreose Og hva er sjeldnere, men haster med å finne ut av? Eldre : AT/PMR Malign sykdom Hjertesvikt Barn/unge : Blodsykdommer Reumatisk sykdom BMJ, Hamilton W et al, Invastigating fatigue in primary care 2010, volume 341, side

8 Det er en stor utfordring for fastlegen å finne de få syke blant mange friske I motsetning til sykehusleger som får tilsendt pasienter som med høyere sannsynlighet faktisk er syke, jobber fastlegen med pasienter som med høyere sannsynlighet er friske De aller fleste pasienter vi får inn på legekontorene har ingen alvorlig sykdom, derfor er det atskillig vanskeligere for en fastlege å oppdage sykdom enn det er for en sykehuslege

9 Hvilke blodprøver og hva slags u.s. er det rimelig å gjøre? Vil avhenge av kjønn og alder Evt. spesifikke symptomer og funn Tidligere sykdommer og evt. arv Hvor lenge det har vart

10 Forts. hvilke laboratorieprøver skal tas? Mange ønsker forskjellige prøver for sikkerhets skyld, men det er din oppgave å avgjøre dette. Husk at du har forpliktet seg ikke å ta unødvendige tester av økonomiske hensyn! NB! Stor risiko for falske positive svar når du bestiller prøver av pasienter med lav risiko for sykdom!

11 Litt om sannsynlighet for falske positive resultater Hvis du bestiller 10 analyser er det 40 % sannsynlighet for at minst ett resultat er utenfor referansegrensene selv om pasienten er frisk Hvis du bestiller 20 analyser øker denne sannsynligheten til 64%! Det er m.a.o. unormalt å ha bare normale laboratorieverdier når man bestiller mange nok!

12 Tenk deg om to ganger før du krysser på rekvisisjonen! Den nederlandske allmennlegeforeningen anbefaler at man utsetter blodprøvetakning med 4 uker hos pasienter med uforklaring tretthet! Og hvis du føler at du må bestille blodprøver bestill et fåtall! Hemoglobin, SR, glukose og TSH er anbefalingen fra Nederland

13 Aktuelle prøver på eget kontor (Allmennmedisin av Steinar Hunskår 1998): Hb, CRP, glukose, SR, LPK, blodutstryk, urinstrimmel, urin mikro, okkult blod i avføring, HCG, kroppstemperatur, vekt.

14 Hva med sendeanalyser? Gjennomsnittlig 12,8 analyser (kryss) pr. rekvisisjon De vanligste NAV-takstene varierer fra kr 4 til kr. 73 for enkeltanalyser Kostnad for det offentlige kr. per pasient

15 21 år gammel kvinne, trøtt og slapp Normal klinisk undersøkelse, bortsett fra kanskje lett overvektig og litt blek? Mormor med stoffskiftesykdom Litt kraftige menstruasjonsblødninger?

16 Hvilke tilstander ønsker du å utelukke? 1. Leukemi, hypothyreose, diabetes 2. Jernmangelanemi og hypothyreose 3. Jernmangelanemi, folat- og vitamin B12-mangel, hypothyreose 4. Jernmangelanemi, hypothyreose, diabetes 5. Depresjon 6. Vet ikke

17 Hvilke prøver bestiller du for å utelukke jernmangel? 1. Ferritin 2. Ferritin, s-jern og s-tibc (jernmetning) 3. Ferritin, s-jern, s-tibc, retikulocytt-hb 4. Vet ikke

18 Hvilke prøver bestiller du for å utelukke lavt stoffskifte? 1. TSH 2. TSH, FT4 3. TSH, FT4, anti-tpo 4. TSH, FT4, FT3, anti-tpo 5. Vet ikke

19 48 år gammel kvinne Oppsøker kontoret p.g.a. 2 måneders vedvarende tretthet Tidligere frisk og ingen nylig gjennomgåtte infeksjoner Benekter uvanlig stress Ikke vekttap Normal klinisk undersøkelse: BT 130/75 Puls 70/min og regelmessig Ingen forstørrede lymfeknuter Negativ test for okkult blod i avføringen

20 Ingen Røde flagg : Vekttap Lymfadenopati Andre tegn på malignitet: Hemoptyse, dysfagi, rektalblødning, kul i brystet, postmenopausal blødning Fokale neurologiske tegn Tegn på inflammatorisk arteritt, vaskulitt eller bindevevssykdom Tegn på hjerte- eller luftveissykdom Søvnapnoe Klinisk intuisjon! ( art of general practice ) BMJ Hamilton, Watson & Round Invastigating fatigue in primary care 2010 volume 341 side 503

21 Hva gjør du videre? 1. Bestiller blodprøver 2. Avtaler ny kontroll om noen uker uten å ta blodprøver 3. Henviser pasienten til spesialist 4. Vet ikke

22 Hva skjedde videre med pasienten? Avtale med pasienten om at hun kunne bestille ny time etter 4 uker hvis slappheten vedvarte og at det taes blodprøver da Hun kommer først tilbake noen måneder senere (p.g.a. rutine cervix cytologiprøve) Trettheten har forsvunnet antagelig fordi hun har løst en konflikt på jobben

23 70 år gammel mann, trøtt og slapp i 1mnd Kjent hypertensjon i en årrekke, bruker et tiazid Mye hjerte- og karsykdom i familien Mor døde av cancer coli i 80-års alder Normal klinisk undersøkelse, inkludert lett forstørret prostata (myk, elastisk) Neg hemofec

24 Hvilke blodprøver vil du bestille? 1. Hematologistatus, SR, TSH, glukose 2. Hematologistatus, kreatinin, Na, K, ferritin, SR, CRP og nt-probnp, TSH, glukose, albumin, kalsium 3. De samme som 2 + PSA og CEA 4. De samme som nr. 3 + serum-proteinelektroforese, gamma-gt, ASAT, ALAT, urinsyre, vitamin B12, folat og testosteron 5. Vet ikke

25 Få rapporter fra din praksis fra NOKLUS

26

27

28

29 Hva med pasienten med langvarig tretthet og slapphet?

30 Aftenposten 19/3-2011

31 Kriterier for henvising med mistanke om CFS/ME Medisinsk uforklarlig gjennomgripende utmattelse (fatigue) som har vart >6 mndr Nyoppstått i forhold til tidligere Ikke relatert til pågående belastning Bedres ikke av hvile/søvn Medføre uttalt funksjonstap

32 Ledsagende plager ved CFS/ME: Sviktende hukommelse/konsentrasjonsevne Sår hals Ømme lymfeknuter Ømfintlighet for sanseinntrykk Søvnforstyrrelser Vekslende varme-/kuldefølelse Svimmelhet Kroniske smerter (hode, muskler, ledd) Manglende følelse av å være uthvilt etter søvn Forverret sykdomsfølelse i minst 24 t. etter anstrengelse

33 Henvising av pasienter med mistenkt ME i dag Må henvises til den spesialitet som relateres til dominerende symptom. Nevrologisk sykdom Nevrologisk seksjon Infeksjonsanamnese Infeksjonspoliklinikk Endokrin sykdom (Addison/stoffskifte) Endokrin seksjon Cøliaki/matvareintoleranse Fordøyelsessykdommer Depresjon/psyk. lidelse psykiatrisk poliklinikk

34 Ny organisering (ikke tilbud pr i dag) Vi er startet bygging av behandlingslinje fra hjem til hjem. Samordnet avklaringspoliklinikk med intern henvising ved behov. Obligatorisk testpanel. Kvalitetssikret diagnose. Behandling etter nasjonale retningslinjer, differensiert. Tilbakeføring til 1.linje tjeneste. Ambulante team for de sykeste. Vektlegging på samhandling med 1.linjetjeneste inklusive opplæring, videregående skole og NAV.

35 Diagnostikk av CFS/ME Ingen diagnostisk test kan i dag sikre diagnosen. Påvisning av mulige utløsende faktorer, for eksempel infeksjon utelukker ikke diagnose. Påvisning av vedlikeholdende faktorer, for eksempel sekundær depresjon utelukker ikke diagnose. Klinisk kjemiske prøver hører med i utredningen for å utelukke aktuelle differensialdiagnoser.

36 Klinisk kjemi ved mistenkt CFS/ME Hb, SR, CRP, Leukocytter m/diff, trombocytter. Na, K, Ca, Mg, Fosfat, Glukose, Jern, TIBC, Ferritin, Vit B12, Folat. Totalprotein, albumin, immunglobuliner. ALP, ASAT, ALAT, LD, CK, ACE, bilirubin. Kreatinin, urinstoff, urinsyre, triglycerider, kolesterol Homocystein TSH, Fritt T4

37 Aktuelle mikrobiologiske prøver Serologi: EBV, CMV, VZV (Varicella Zoster), HSV (Herpes simplex), HIV, Toxoplasmose, Borrelia, Hepatittserologi, Mycoplasma, Chlamydia, HHV (Human Herpez Virus) 6, parvovirus B19

38 Andre undersøkelser. Blodtrykk, puls, EKG Urin stix Rtg thorax MR Cerebrum EEG ved bevissthetsforstyrrelser eller andre anfallsekvivalenter.

39

40 Og nå - lunsj!

Veileder i forbindelse med utredning av pasienter der man mistenker Myalgisk encefalopati (ME)/ Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i allmennpraksis

Veileder i forbindelse med utredning av pasienter der man mistenker Myalgisk encefalopati (ME)/ Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i allmennpraksis Oslo universitetssykehus HF ME/CFS-Senter Postadresse: Trondheimsveien 235 0514 Oslo Sentralbord: 02770 Org.nr: NO 993 467 049 MVA www.oslo-universitetssykehus.no Veileder i forbindelse med utredning av

Detaljer

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg IS- 1944 Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

re? Utredning i allmennpraksis Pasienten er utmattet hva kan det være?

re? Utredning i allmennpraksis Pasienten er utmattet hva kan det være? Pasienten er utmattet hva kan det være? re? Utredning i allmennpraksis Egil A Fors dr med/spes. allmennmedisin & psykiatri Avdeling for Smerte & Sammensatte Lidelser, St Olavs Hospital, 2013 Du er på

Detaljer

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Utkast pr.05.10.2012 Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Praksisnytt. Stent ved lumbalt aortaaneurisme. Innhold. Pasientforløp kols INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN

Praksisnytt. Stent ved lumbalt aortaaneurisme. Innhold. Pasientforløp kols INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN Stent ved lumbalt aortaaneurisme Etter lang tids forberedende arbeid og trening kan

Detaljer

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis 16 CØLIAKI med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis AV OLE BREDER Om sykdommen Cøliaki (også kalt gluten-indusert enteropati) er en kronisk, immunmediert sykdom hos genetisk predisponerte

Detaljer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer Vegard Bruun Wyller KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM hos barn og ungdommer Myalgisk encefalopati (CFS/ME) Vegard Bruun Wyller Barneklinikken, Rikshospitalet HF 2008 KRONISK UTMATTELSESSYNDROM HOS BARN OG UNGDOMMER

Detaljer

Allmennmedisinske arbeidsmetoder

Allmennmedisinske arbeidsmetoder Allmennmedisinske arbeidsmetoder Tiden som diagnostikum Diagnostisk tenkning Fastlegen som koordinator og knutepunkt Utredning - kreftdiagnostikk Bjørn Gjelsvik Spes. allmennmedisin og samfunnsmedisin,

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 3-2014 Rehabiliteringstilbud og Koordinerende enhet Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Detaljer

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 1-2015 Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! Vestre Viken og kommunene

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Kronisk utmattelse. Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen 2013 23. og 24. oktober 2013

Kronisk utmattelse. Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen 2013 23. og 24. oktober 2013 Livskvalitet på egne premisser Rehabiliteringskonferansen 2013 23. og 24. oktober 2013 Kronisk utmattelse v/ Synnøve Kåresen spesialist i fysioterapi, master i helsefag Molde sjukehus Avdeling for kliniske

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Fordøyelsessykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009

Fordøyelsessykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009 Fordøyelsessykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009 November 2008 1 2 3 4 5 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning - fordøyelsessykdommer Synlig

Detaljer

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til deg som har myelodysplastisk syndrom (MDS) 1. Hva er MDS? Myelodysplastisk syndrom (MDS) er et samlingsnavn for en gruppe tumorsykdommer som har sitt utgangspunkt i bloddannende stamceller

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Side 1 av 27 MEDSEM7_H13_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM7_H13_KONT

Side 1 av 27 MEDSEM7_H13_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM7_H13_KONT Side 1 av 27 Eksamensbesvarelse Eksamen: MEDSEM7_H13_KONT Side 2 av 27 Oppgave: MEDSEM7_NEVROLOGI1_H13_KONT Del 1: En 45 år gammel mann oppsøker allmennlegen fordi han har fått gradvis redusert hørsel

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN

INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN God jul Hjertemedisinske henvisninger Praksiskonsulentene ved SiV har hatt fokus på

Detaljer

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft LEUKEMI hos voksne < Fakta om kreft Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi (blodkreft). Retten til informasjon

Detaljer

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 1 PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS (tidligere NBF-nytt) er et tidsskrift

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54 FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 Dette heftet er utarbeidet i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser, Fabry teamet ved Oslo universitetssykehus og Fabry teamet ved

Detaljer

ALISON WILLIAMS En pasienthistorie av

ALISON WILLIAMS En pasienthistorie av ALISON WILLIAMS En pasienthistorie av David S. Bell M.D. Fra boken: The Doctor s Guide to Chronic Fatigue Syndrome: Understanding, Treating, and Living with CFIDS * Det begynte uskyldig nok; det var bare

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer