DELÅRSRAPPORT ORG.NR: DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm

2 Innholdsfortegnelse Oppsummering 1 Daglig ledelse 2 Produksjon og innkjøp 2 Salg og markedsføring 3 Personal og bedriftsadministrasjon 4 Økonomirapport 6 Bedriftens miljøprofil 9 Samarbeid og nettverk 9 Ungdomsbedriftens potensial for framtiden og læringseffekten 10 Oppsummering Vår visjon: Utdanning skal assosieres med noe morsomt. Forretningsidé: Student UB skal utvikle og produsere kunnskapsbaserte brettspill som dekker et underholdningsbehov for folk i alderen 15 år og oppover. Produktet Vårt produkt er et kunnskapsspill som er basert på pensum fra Dalane videregående skole. Poenget med spillet er å bli førstemann til å fullføre tre «skoleår» og få studiekompetanse. Underveis vil du også møte på utfordringer som gjør veien enten litt kortere eller lengre å gå. Spillet inneholder tegninger fra skolen og noen lærere og spesielle hendelser er også nevnt. Oppsummering av bedriftens økonomiske resultater Salgsinntekter Driftsutgifter Resultat 7728kr 3602kr 4125kr Bedriftens prestasjoner Vi begynte skoleåret med mye oppmerksomhet fra lærerne på skolen, og det ble vekket stor interesse rundt vårt produkt. Vi fikk en fin omtale i Dalane Tidende både da vi var ferdig med prototypen, 1

3 og da vi ble IA-sertifisert. Vi solgte noen spill i Julebyen, men det meste av salget har foregått på skolen hvor lærere har vært kundene. Gjennom de første månedene i Student UB, har vi bygget et godt nettverk med lokalt næringsliv, leverandører og kunder. Daglig ledelse Vår forretningsidé: Student UB skal utvikle og produsere kunnskapsbaserte brettspill som dekker et underholdningsbehov for folk i alderen 15 år og oppover. Da vi bestemte oss for ideen om å lage brettspill visste vi at det kom til å bli mye å gjøre under produksjonsdelen, derfor satte vi i gang en prosjektorganisasjon. Læreren vår valgte en prosjektleder og alle jobbet med utviklingen av spillet. Da produktet ble ferdig, gikk alle tilbake til de opprinnelige stillingene de hadde fått tildelt i begynnelsen av året. Vi kom fram til at ungdomsbedriften skulle hete Student UB. Grunnen til at vi valgte det navnet, var at vi syntes det fortalte mye om konseptet til spillet; du er en student som skal prøve å oppnå studiekompetanse. Navnet er også likt på norsk og engelsk, og dersom vi skal videreutvikle spillet og selge det i utlandet er det mer praktisk med et navn som folk kan forstå i alle land. Utviklingen av spillet har krevet mye tid og arbeid, og alle har vært nødt til å jobbe aktivt med utviklingen av spillet. Siden vi har vært avhengig av at alle jobber flittig for å bli ferdig med spillet, har det vært viktig for oss å skape et godt arbeidsmiljø slik at alle kommer på skolen hver dag og alltid er motivert til å gjøre sitt beste. Derfor har vi blitt IA sertifisert og personalsjefen har hatt ansvaret for å passe på at alle trives, både fysisk og psykisk. Produksjon og innkjøp Under en idémyldring i klassen vår, var det en elev som kom fram til en idé om å lage brettspill om Dalane videregående skole. Resten av klassen syntes det hørtes ut som et interessant produkt så det ble fort bestemt at det var dette vi ville satse på. Alle var veldig ivrige med å utvikle spillet og det kom opp mange kreative ideer til hvordan spillet skulle fungere, men til slutt ble det bestemt at vi skulle bruke pensumet på skolen til å lage et kunnskapsspill kombinert med humor og hendelser fra skolen. Konseptet til spillet er å bli førstemann til å få studiekompetanse. For å oppnå det må du gå tre runder på brettet, en runde for vært «skoleår», og bestå en eksamen etter hver runde. Under hver runde møter du også på noen utfordringer og når du ender opp i et klasserom, må du trekke et kort og svare på et spørsmål. Disse spørsmålene laget vi utifra pensumet til allmennfagene: matte, norsk, gym, naturfag, engelsk, samfunnsfag og historie. På hvert kort er det fem spørsmål fra forskjellige fag. Dersom du for eksempel ender opp ved en grønn dør, må du for svare på et naturfagsspørsmål. Vi ble enige om at spillebrettet skulle utformes som Dalane videregående skole. Vi ville også ha med en karikaturtegning av rektor og kantinedama, men siden ingen i ungdomsbedriften hadde kompetanse til dette 2

4 fikk vi en lærer på tegning, form og farge til å gjøre dette for oss. Tegningene ble deretter skannet inn på en data og ved hjelp av programmet Photoshop kunne en ansatt i ungdomsbedriften legge til farger. Etterpå ble dette bildet trykket ut på selvklebende papir som vi klistret på plater. Platene var kuttet opp i riktig størrelse, men vi måtte pusse og male dem selv. Salg og markedsføring Markedsundersøkelse Vi fikk hjelp av en markedsføringsklasse til å lage en markedsundersøkelse. Resultatet av undersøkelsen viste at 67% var interessert i spillet. Men selv om det var interesse for spillet, var det ikke noe behov for det. 62% kunne tenke seg å kjøpe spillet, og 57% hadde tro på at hverdagen ville bli kjekkere med et spill som Student. Det kom også fram at folk var villig til å betale rundt 300kr for spillet. Målgruppe Ut i fra markedsundersøkelsen fant vi ut at målgruppen vår er familier og personer som har en tilknytning til Dalane videregående skole. Markedsføring Det finnes mange måter å markedsføre seg på. Vi har satset mest på PR-tiltak, personlig salg, demonstrasjoner og «jungeltelegrafen.» Vi har også laget flygeblad og brosjyrer som vi blant annet har delt ut i Julebyen Egersund, hvor vi hadde en stand i åtte dager. I midten av desember, under det store julesalget, fikk vi Dalane Tidende til å komme og skrive en artikkel om oss. I tillegg var vi i Dalane Tidende i forbindelse med IA-sertifiseringen. Noen elever besøkte tre ungdomsskoler og fortalte om spillet i 10-ende klassene, og sa at dersom de kjøpte spillet kunne det være en fin måte til å forberede seg til videregående skole. De snakket også med rektorene til de tilhørende skolene, og tilbød dem å kjøpe spillet til å bruke det til undervisning eller lek. Salget Salget har gått ganske bra, men vi har ikke klart å selge for det vi budsjetterte. De første spillene som ble trykket opp ble solgt fort, og vi måtte med en gang bestille nye råvarer. Disse ble også solgt fort. Vi har solgt spill i julebyen, til lærere, familer og skoler. Vi kunne kanskje vært litt mer aktive og brukt tida i Julebyen enda bedre. Det er viktig å yte god service, selv om vi bare er en ungdomsbedrift er dette like viktig som i en vanlig bedrift. Rollen som selger ble kanskje litt undervurdert, så i framtiden bør vi kanskje øve mer på salgsamtaler og gi selgerne bedre opplæring. 3

5 Personal- og bedriftsadministrasjonen Vi er 15 ansatte i Student UB. I begynnelsen av skoleåret søkte alle på den stillingen de følte de hadde nok kompetanse til og som de trodde at de ville mestre. Vi valgte å ha en linje- og stabs organisasjon. På denne måten skulle ledelsen få litt avlastning fra staben. Organisasjonskart: Den 13. januar 2006, ble vi IA-sertifisert. Dette er noe vi har tatt veldig seriøst, og personalsjefen har jobbet mye med dette. IA står for inkluderende arbeidsliv og går ut på å redusere fravær og å inkludere alle i bedriften. Dersom en ansatt i Student blir syk eller skadet, skal han/hun gi beskjed til personalsjefen på begynnelsen av dagen. De skal sammen bli enige om det er noe arbeid den personen som er syk kan gjøre hjemme. Det kan også hende at de finner ut at den som er syk/skadet kan komme på skolen dersom han/hun får tilrettelagt arbeid. Dersom det forekommer et stort sykefravær på noen enkelte personer, skal personalsjefen sammen med læreren arrangere et møte. I forbindelse med IA-arbeidet laget vi noen hverdagsregler som alle i Student må følge. 4

6 Hverdagsreglene til Student UB: Vær høflig Tenk positivt Ta initiativ til arbeid, det kommer ikke fallende i fanget på deg, (som regel) Smil og vær glad for hver dag som går Hjelp dine medarbeidere Ta vare på dine kolleger Snakk med kollegene dine, ikke om dem La ikke frustrasjonen råde Del dine erfaringer med andre Lytt til andre Gi ros til dine medarbeidere Målet med disse lovene er at alle skal trives, og dersom en person føler seg litt syk om morgenen skal han/hun velge å gå på skolen med det som fungerer i stedet for å bli hjemme med det som ikke fungerer. Alle skal hele tiden yte god service og gjøre sitt beste for å få en fornøyd kunde. Dersom noen har en dårlig dag, skal de ta på seg «jobb hatten» og gjøre en god innsats likevel. Vi mener at vi har en god bedriftskultur og tror at dette har blitt gjenspeilet i servicekulturen. Det er viktig å ha god orden i alle papirene. Vi har tre permer i Student, en til produksjon, en til økonomi og en til administrasjonen. Disse blir oppbevart på et rom som lærerne låser når det ikke er folk der. Viktige dokumenter og beskjeder blir lagt ut på Its Learning, slik at alle kan få tak i nødvendige opplysninger dersom noen er syke eller bortreiste. Administrajonssjefen sørger for å skrive innkallinger og referater til alle møter. På denne måten får alle i bedriften, også de som ikke er tilstede, vite hva som skjer til enhver tid. Vi bruker MAMUT økonomisystem i forbindelse med regnskap, innkjøp, lager og fakturering. 5

7 Økonomirapport Driftsinntekter fordelt på kostnader og fortjeneste Resultatregnskapet viser et overskudd på kr , 50 per Salgsinntektene kommer fra inntekter på salg av spill. Vi har hatt endel varekostnader i forbindelse med produksjon og trykking av spillet. Driftskostnadene er registreringsavgift, kjøp av web-side og blomster til en av våre samarbeidspartnere. Varekostnader Indirekte kostnader Drif tsresultat Her vises en oversikt over balansen per Varelagret består av usolgte spill samt esker og brikker. Vi har kr 1 494,- utestående hos kunder i forbindelse med salg av spill på kreditt, som forfaller i begynnelsen av januar. Leverandørgjeld kr 5 625,- er utgifter i forbindelse med trykking av materiell til spillet som forfaller til betaling medio januar. Andelskapital er salg av 45 andeler a kr 200,-. Likviditetsregnskapet viser et innbetalings- Overskudd og likviditet per på kr ,50. Bedriften har god likviditet som viser at vi kan møte våre betalingsforpliktelser. 6

8 BUDSJETTKONTROLL Budsjett Regnskap Avvik Salgsinntekter kr ,00 kr 7 728,00 kr (4 722,00) - Varekostnader kr 5 980,00 kr 3 203,50 kr 2 776,50 = Bruttofortjeneste kr 6 470,00 kr 4 524,50 kr (1 945,50) Bruttofortjeneste i % 52 % 59 % Indirekte kostnader: Registreringsavgift kr 200,00 kr 200,00 kr - Domene og web hotell kr 99,00 kr 99,00 kr - Utgifter til stand kr 100,00 kr - kr 100,00 Bankgebyr kr 15,00 kr - kr 15,00 Utgifter til trykking av materiell kr 750,00 kr - kr 750,00 Uspesifiserte driftsutgifter kr 300,00 kr 100,00 kr 200,00 Sum indirekte kostnader kr 1 464,00 kr 399,00 kr 1 065,00 RESULTAT kr 5 006,00 kr 4 125,50 kr (880,50) Vi har noen avvik i forhold til budsjett. Grunnen til dette er at vi kom noe senere i gang med produksjonen enn planlagt da utviklingen av spillet tok lengre tid enn det vi hadde regnet med, og vi har dermed ikke fått produsert og solgt så mange spill som vi hadde regnet med. Driftskostnadene har blitt noe mindre enn budsjettert, da trykking av brosjyrer har blitt utsatt til januar. Vi har fått mange bestillinger på spill, så vi vil utligne dette ved at inntektene vil øke i REGNSKAPSANALYSE Resultat Balanse Driftsinntekter Eiendeler: - driftskostnader Anleggsmidler 0 0 = Driftsresultat Varelager finansinntekter 0 Kundefordringer finanskostnader 0 Kontanter og bankinnskudd = Resultat før skattekostnad Sum omløpsmidler skattekostnad = Årsoverskudd Egenkapital og gjeld: Egenkapital Langsiktig gjeld 0 Kortsiktig gjeld Sum gjeld Nøkkeltall Differanse =====> 0 0 Rentabilitet av totalkapitalen 29,7% Likviditetsgrad 1 333,3% Rentabilitet av egenkapitalen før skatt 37,3% Likviditetsgrad 2 281,0% Rentabilitet av egenkapitalen etter skatt 37,3% Arbeidskapitalen Gjennomsnittlig gjeldsrente 0,0% " i prosent av varelageret 445,4% Egenkapitalprosenten 100,0% 70,0% Vi har utført en regnskapsanalyse basert på regnskapstall per Rentabiliteten sier noe om bedriftens lønnsomhet her er denne på 29,7 %. Avkastning på bankplassering er til sammenligning 2-3 %. Dette sier oss at bedriften tjener penger og at lønnsomheten er god. Egenkapitalprosenten er 100 % i begynnelsen og er 70 % per Kravet er på %. Arbeidskapitalen er 445,4 % av varelageret, kravet er 50 %. Dette betyr at finansieringen i bedriften er meget god. Likviditeten sier noe om bedriftens evne til å betale gjeld, likviditetsgrad 1 bør være over 200 % og likviditetsgrad 2 bør være over 100 %. Her vi ser vi at likviditetsgrad 1 er % og likviditetsgrad 2 er 281 %. Dette sier oss at vi innfrir kravene til god likviditet, noe vi også kan se av likviditetsregnskapet og likviditetsbudsjettet. Vi har 30 dagers betalingstid til våre leverandører mens vi gir 10 dagers betalingstid til våre kunder som kjøper på kreditt. Ut fra dette kan vi si at Student Ub har god økonomi. 7

9 Vi har valgt å sette opp budsjettet månedsvis fordi det da er lettere for oss å få en oversikt.. Vi har budsjettert med et salg på 65 spill, siden vi ble noe forsinket med produksjonen i desember satser vi på å få tatt det igjen med høyere inntekter i januar og februar. Vi vil ha kostnader i forbindelse med fylkesmessen, til både stand og brosjyrer. Ellers regner vi med kostnader til bankgebyr og porto i tillegg til uforutsette driftskostnader som kan dukke opp. Vi har budsjettert med et realistisk resultat på kr ,- i løpet av driftsåret. LIKVIDITETSBUDSJETT JANUAR MAI 2006 Januar Februar Mars April Mai Sum Innbetalinger: kr - Fra kunder kr kr kr kr kr 581 kr Andelskapital kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum kr kr kr kr kr 581 kr Utbetalinger: Til leverandører kr kr kr kr 521 kr - kr Registreringsavgift kr - kr - kr - kr - kr - kr - Domene og web hotell kr - kr - kr - kr - kr - kr - Utgifter til stand kr - kr 400 kr - kr - kr - kr 400 Bankgebyr kr 10 kr 10 kr 10 kr 5 kr - kr 35 Utgifter til trykking av materie kr 300 kr - kr - kr - kr - kr 300 Uspesifiserte driftsutgifter kr 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr - kr 400 Tilbakebetaling av andelskapi kr - kr - kr - kr - kr kr Utbytte andelseiere kr - kr - kr - kr - kr kr Lønn til bedriftens ansatte kr - kr - kr - kr - kr kr Sum kr kr kr kr 626 kr kr Innbetalingsoverskudd kr (391) kr kr kr kr (20 339) kr (14 310) Likviditet IB kr kr kr kr kr kr Likviditet UB kr kr kr kr kr 0 kr 0 Likviditet IB er pengebeholdning per Vi har lagt inn kunde- og leverandørsaldo per Vi har budsjettert med god likviditet hele driftsåret. Styret har vedtatt å utbetale 30 % av overskuddet i utbytte til andelseierne, resterende 70 % skal fordeles på bedriftens ansatte. 8

10 Bedriftens miljøprofil Arbeidsmiljø: Student UB består av 13 jenter og 2 gutter som går VKI Salg og Service ved Dalane Videregående skole. Alle i bedriften gjør sitt beste for å yte noe i bedriften. Og ved hjelp av teambuilding og arrangementer har vi kommet nærmere hverandre. Vi er trygge på hverandre og tør å si egne meninger. Dette synes vi er et tegn på godt arbeidsmiljø og god trivsel. Produksjon: Student UB er en produserende bedrift. Vi får råvarene fra andre og setter sammen spillet selv. Eskene får vi kjøpt gjennom Simrad, platene til spillebrettet får vi av Birkeland Bruk og de blir også kuttet opp av dem. Fuglseth trykkeri ordner klister til emballasje og spillebrettet, og spillekortene. Terningene får vi kjøpt gjennom Libris og spillebrikkene kjøper vi på Brio. Nils Brusli har tegnet karikaturtegningene av rektor og kantinedama på spillebrettet. Samarbeid og nettverk For å få til et godt samarbeid i bedriften er det viktig at alle trives. Alle må være ærlige og lojale og godta personer for den de er. I Student har vi vært veldig opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø og derfor syntes vi det var en god idé å bli IA-sertifisert. Alle i bedriften har blitt godt kjent og gjennom medarbeidersamtaler kom det fram at alle trives og ingen har hatt noen problemer med å samarbeide med noen. For å få til et godt samarbeid er det også viktig med god kommunikasjon. Derfor har vi hatt mange møter og vi har brukt både Its Learning og hjemmesiden våres til å legge ut informasjon slik at alle skal få med seg viktige opplysninger. Student UB Bedriftsrådgiver Helge Rasmussen Libris AS Lærer Anja Hovland Ansvarlig lærer Bjørn Terje Husby Bedriftsrådgiver Tim Ryder Simrad AS Lærer Nils Brusli Tegning, form og farge Anneline Teigen Trygdeetaten arbeidlivsenter Dalane VGS Lærer Margaret Smørholm Mekk AS Brio AS Markedsføring Caroline Hnatow Skadberg Hansen Kristian Fuglseth Fuglseth Trykkeri AS Birkeland Bruk AS Atle Tengesdal Byggmester Tengesdal Dalane Tidende Student UB har et godt nettverk som har gjort mye «gratisarbeid» for oss. Det er 15 ansatte i bedriften og hver person har foreldre og kjente som har forskjellige erfaringer og kompetanse. I tillegg har vi to bedriftsrådgivere som har bidratt med mye. 9

11 Ungdomsbedriftens potensial for framtiden og læringseffekten Først og fremst er vi nødt til å tilpasse oss tiden og markedets utvikling for å kunne drive en bedrift i framtiden. Dette er viktig fordi det hele tiden dukker opp nye produkter, og da forandres og utvikles kundenes behov. Derfor valgte vi å satse på noe som aldri har blitt produsert før; et brettspill med spørsmål fra pensum i den videregående skole samt hendelser fra Dalane vgs. Vi ser noen muligheter til å utvikle oss i et større marked. Siden vi nå stort sett selger spillet i lokalmiljøet, har vi muligheten til å utvikle oss videre ved å selge til andre regioner. En annen mulighet vi har til å utvikle oss, er at vi kan lage ekstraspørsmål, og selge dem utenom. Dette kan være interessant for de som har hatt spillet en stund og som vil ha noen nye spørsmål. Det er mange forskjellige oppgaver som må bli gjort i bedriften, og disse blir fordelt på best mulig måte mellom de ansatte. God arbeidsinnsats kreves av alle i bedriften, og dette er nødvendig for å få til både produksjon og salg. Godt samarbeid og hard jobbing er også noe som er nødvendig dersom ungdomsbedriften skal lykkes. De ansatte må i tillegg være aktive, innsatsvillige og engasjerte. Vi har alle lært mye teori om etablering av bedrift, salg, kundebehandling o.l. på skolen. Dette gjør ting lettere for oss når vi skal drive en ungdomsbedrift og det er også en fin måte å lære på. Vi lærer bedre av det enn å bare lese teori. Det å jobbe med en ungdomsbedrift er både positivt og lærerikt for alle i bedriften. Når vi arbeider med ungdomsbedriften bruker vi den teorien vi har lært på skolen i praksis. Samarbeidet og samholdet i klassen er også veldig bra, noe som har vært bra for ungdomsbedriften. Konklusjonen vår er at alle syntes det er positivt å jobbe med ungdomsbedrift, og alle har lært mye. Vi lærer om hvordan ting fungerer i arbeidslivet, og vi lærer mye om hvordan hver enkelt av oss fungerer i arbeidslivet. Både hvordan innsatsen vår er, hvor godt vi samarbeider med andre osv. Vi ser fram til videre arbeid der vi vil yte maksimalt og bidra med det vi kan for å få så gode resultater som mulig. 10

12 Dalane videregående skole Postboks Egersund Tel: fax: mail: web:

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer