ÅRSRAPPORT. Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014 Medlemmer: Maria Hansteen Daglig leder Celine Sedal Personalansvarlig Thea Berg Økonomiansvarlig Thea Endsjø Salgsansvarlig Emilie Johansen Markedsansvarlig Mentor: Roger Sedal Ansvarlig lærer/revisor: Wiviann Jenssen

2 OPPSUMMERING Innledning Det var viktig for oss i Teddy Chain UB å produsere et produkt som kan hjelpe andre; vi i Norge er usedvanlig heldige og tar utdanning nærmest som en selvfølge. Alle barn har rett til framtidsutsikter og muligheter, men det er likevel mange som vokser opp uten de nødvendige ressursene eller mulighetene til å kunne ta egne valg for hvordan fremtiden skal være. Dette så vi på som en flott mulighet for oss til å jobbe med noe vi synes er gøy og engasjerer oss, samtidig som vi ville år muligheten til å hjelpe andre underveis. Produktet Vi fant ut at ved å lage nøkkelbånd kunne vi slå to fluer i en smekk; samtidig som vi tjener inn penger til et veldedig formål, gjør vi det også enklere å holde styr på nøkler. Dermed landet vi på ideen om å lage nøkkelbånd med et barnslig utseende, så vi kunne knytte produktet til saken vi støtter. Visjoner og mål Vår visjon er å åpne dører for så mange barn som mulig ved hjelp av utdanning gjennom vårt salg av nøkkelkjeder. Vårt mål er å selge 300 nøkkelbånd innen slutten av skoleåret Forretningsidéen Vår idé er støtte barns utdanning gjennom salg av et søtt, enkelt og praktisk produkt. Ved salg av nøkkelbånd laget av hama-perler, vil vi kunne gi våre kunder, samfunnsbevisste, hovedsakelig jenter, et fint produkt, med barnlig utseende som påminning om at pengene går til en god sak. Økonomiske nøkkeltall

3 Organisering Maria Hansteen daglig leder Celine Sedal personalansvarlig Thea Endsjø salgsansvarlig Thea Berg økonomiansvarlig Emilie Johansen markedsansvarig

4 HR, Samarbeid internt i gruppen, Arbeidsmiljø og IA De ulike ansatte har sine egne roller i bedriften, og sammen utgjør vi en enhet som har kontroll over markedsføring, økonomi, salg og distribusjon. Rammene for stillingene er ikke alltid like strenge og oppgavene som skal gjøres blir ikke alltid delt inn etter arbeidsbeskrivelsen, men fordeles også med tanke på ønske og evne. Vi har også noen regler som må følges av alle, ellers kan det ende i anmerkninger, dette fordi vi ønsker å opprettholde strukturen og effektiviteten innad i bedriften. Personalansvarlig har ført fravær og eventuelle anmerkinger slik at det alltid er orden i bedriften. Når man driver en bedrift er det viktig å ha et inkluderende arbeidsliv som gir plass til alle som kan og ønsker å arbeide. For at alle ansatte og bedriften i seg selv skal yte maksimalt og nå sitt fulle potensiale er det viktig med lavt fravær og et ønske om å jobbe hardt ved oppmøte. For å holde alle partene motiverte er det viktig å tilrettelegge for og oppfordre til et godt arbeidsmiljø. Arbeidsglede er et nøkkelord for en vellykket bedrift. For å oppnå dette er det viktig å lage en handlingsplan, sette mål for bedriften og lage en rutine for oppfølging av fravær og anmerkninger. Dette er kjernen i vår bedrift. Vi har hele veien ønsket å opprettholde en god tone ansatte imellom og hele tiden ha et godt arbeidsmiljø. Personalansvarlig har ansvaret for å sette opp en mal for dette og få innspill av de andre ansatte, og etter et personalmøte satt vi opp følgende oppsett, regler, mål og framtidsplan: Regler Alles oppgaver skal være gjort innen gitte frister. Alltid smil og vær glad. Hvis arbeidet man skal gjøre innen skoledagen ikke er gjort pga. distraksjoner fra pc-bruk eller mobilbruk (Facebook, Snapchat el. lignende) blir det gitt anmerkning. Mobbing av medelever eller slenging av negative kommentarer til andre er forbudt Fravær eller unnvikelse fra arbeid uten beskjed skal ikke oppstå Alle må oppfylle oppgavene som inngår i deres arbeidsbeskrivelse

5 Grunnlag for anmerkninger Alle må gjøre oppgavene sine innen gitte frister Hvis arbeidet man skal gjøre innen skoledagen ikke er gjort pga. distraksjoner fra pc-bruk eller mobilbruk (facebook, snapchat el. lignende) Mobbing av medelever eller negativ tilsnakking Fravær eller unnvikelse fra arbeid uten beskjed Alle må oppfylle oppgavene som inngår i deres arbeidsbeskrivelse Mål og tiltak God kommunikasjon mellom ansatte Økt initiativ og entusiasme blant gruppen Produktive timer med gode resultater Ha en mer åpen dialog med hverandre der man blir enige om fremtidsplaner, kommer med ideer og meninger Mer jobbing med bedriften etter skoletid alene og sammen Mer strukturert jobbing og dokumentasjon Månedlige personalmøter (hver langdag) Samarbeide mer med lærer og ha flere dialoger angående arbeidet fremover Ha flere perlekvelder Dele ut anmerkninger Personalansvarlig arrangerer kosemøte etter hvert hundrede produkt er solgt Oppdatere bedriftspermen med ulike dokumenter og forretningsplan oftere På denne måten ville vi tilrettelegge for et positivt og engasjert miljø hvor det er mulig å yte sitt beste mens man er i et godt arbeidsmiljø. Vi ville unngå konflikter ved å finne ut hva vi ønsket å oppnå i løpet av dette året, og mange av målene har vi klart å gjennomføre takket være ferdigsatte tankesett rundt hva vi ønsket av bedriften og hvordan vi skulle gjennomføre det. Når vi nå ser tilbake på dette årets arbeid føler vi at vi har klart å jobbe effektivt, oppnådd mye og opprettholdt et positivt arbeidsmiljø med engasjerte og ansvarsfulle ansatte. Ved å ha et strukturert, men samtidig fleksibelt arbeidsprogram har vi fullført alle oppgaver innen fastsatte tider, fått tilfredsstillende salgstall, hatt god kommunikasjon i gruppen og til og med vunnet priser på UB-messen. Vi i Teddy Chain UB er ikke bare samarbeidspartnere i en forretning, men også gode venner, og dette har vi klart å utnytte på en god måte ved å holde dialogen gående, motet oppe og målet i sikte.

6 Mentor Tidlig i prosessen valgte vi Roger Sedal som vår mentor i og med at han jobber som gründer og har startet mange suksessfulle selskaper og har mye erfaring innen entreprenørskap og bedriftsutvikling. Han har flere verv i næringslivet; både som daglig leder og styreleder i flere selskaper og har mye erfaring i oppstart og videreutvikling av bedrifter. Strategi og konseptutvikling er en stor del av jobben hans, og han var derfor godt egnet som mentor for vår ungdomsbedrift. I 2004 vant han årets gründer i Finansavisen, noe som ga oss håp om at han ville kunne gi oss gode råd og hjelpsom veiledning. I og med at han også er faren til en i bedriften er det mulig å ha et tettere samarbeid enn man kunne hatt med mange andre. Miljøpåvirkning Vi i Teddy Chain har under hele prosessen brukt kollektiv transport for å komme oss til diverse butikker som har de produktene vi trenger for å lage nøkkelbåndet (hovedsakelig perlene), og andre steder som f eks messer og møter. Nøkkelbåndene våre er heller ikke pakket inn i noen type emballasje eller lignende og er i seg selv nokså miljøvennlige sånn sett. For å få produktet ut til kjøpere gir vi det oftest selv på skolen eller ved andre anledninger uten noen form for spesiell transport eller avsendelse; dette er med på å gjøre det så skadefritt som mulig for miljøet og omgivelsene rundt oss. Vi i Teddy Chain UB har også ønsket å bidra til å skape holdninger knyttet til veldedighet og det å hjelpe andre. Vi er opptatte av å belyse problemstillingen vi står ovenfor i verden; nemlig at alt for mange ikke har muligheten til å kunne ta utdanning. For oss er det viktig å fremme dette budskapet og påvirke så mange som mulig til å i større grad engasjere seg ved å vende all vår oppmerksomhet på denne ene saken.

7 Har hele tiden passet på å føre et regnskap. Vi har bestemt at vi skal dele pengene vi har på konto. Vi skal da dele 5695,5 i to. Der halvparten skal gå direkte til Redd Barna og den andre halvparten skal dekke kostnadene vi har hatt underveis. Regnskapsbekreftelse

8 BEDRIFTENS AKTIVITETER måned aktivitet ansvar status september Kreative øvelser i forbindelse med UB oktober Bestemme produkt Lage første utkast av forretningsplan Bestemme mentor Fordele stillinger Komme i gang med innkjøp november Registrering av bedrift Stiftelsesmøte Møte med mentor Logo skal skisseres og lages Analyse av bedriften Markedsplan/undersøkelse Planlegge salgsstrategier og bestillingslister Maria Celine Emilie Thea E desember Starte produksjon og salg Kontakte eventuelle samarbeidspartnere i markedsføring Opprette Facebook-side Emilie Celine januar Vurdere videre produksjon, kartlegge salg Thea E Eventuelt bestille produkter til produksjon Lage en graf med oversikt over salget hver måned Thea B Salg og produksjon fortløpende Medarbeidersamtaler Celine Markedsføring via sosiale medier Emilie februar Salg og eventuell produksjon ved behov Delårsrapport Salgs bod i aulaen Vurdere markedsførings-metoder for videre salg Emilie mars Forberedelser til fylkesmesse Planlegge videre salgsstrategier Fylkesmesse i Lillestrøm Dør til dør salg april Personalmøter Celine Salg på nye arenaer (kjøpesentre osv.) Markedsføringskampanje utenfor OHG mai Siste innspurt med salg av gjenværende produkter Thea E Salgsbod i Aulaen juni Avvikling av Teddy Chain UB

9 Potensiale på lang sikt Planen ovenfor viser hva vi har hatt som mål hver måned, hvem som har hatt overordnet ansvar for aktivitetene, og status. Vi har heldigvis vært i stand til å nå hvert mål under hele perioden, dette kan vi takke god planlegging for. Under er en oversikt over mål og tiltak for den kommende perioden. Vi i Teddy Chain UB tror vi har gode forutsetninger for å selge videre selv om vi har avviklet bedriften, vi planlegger hvert fall å selge de resterende nøkkelbåndene. Vi tror også at vi har gode muligheter til å belyse den veldedige saken vi støtter i større grad. Et annet potensiale vi tror vi har er at alle i gruppen vil tilegne seg mye nyttige erfaringer og kunnskap om å drive bedrift. Læringseffekt Vi i Teddy Chain UB er enige om at faget entreprenørskap har vært utrolig lærerikt både sosialt og faglig. Vi har gjennom praktisk utførelse av teorien lært å drive en bedrift. Vi har lært å jobbe som et team, som en bedrift og fått med oss mange nyttige erfaringer innenfor markedsføring, salg, økonomi og selve driften av en bedrift. Vi i bedriften har gjort mye hyggelig sammen som en gruppe, og vi har dermed i større grad lært hvordan vi skal samarbeide med andre og blitt bedre på å kommunisere med hverandre som gruppe. I løpet av skoleåret har vi startet opp en bedrift, utviklet et produkt og oppnådd ett av våre største mål; å bli en trend. Vi har klart å skape en trend, foreløpig hovedsakelig på OHG, men vi merker at ordet har spredt seg til andre videregående skoler. Veien dit har vært lærerik og vi setter stor pris på alt vi har lært i denne perioden. Å få en bedrift til å gå rundt krever mye initiativ fra oss i gruppen. Dette er noe vi har blitt utrolig flinke til, og vi ser at å ta initiativ og å være engasjert viser resultater. Vi ser på faget som en spennende og utfordrende måte å lære teori på, som vi vet at vi kommer til å ha stor nytte av senere i livet. Underskrifter: Maria Hansteen Daglig leder Wiviann Jenssen Ansvarlig lærer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste.

Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste. HA K ÅRSRAPPORT HANK UB Amalie Skram VGS 2014-2015 Studiespesialiserende Nettside: www.facebook.com/hankebu Ansvarlig lærer: Ann-Hilde Hofstad Mentor: Svein Arne Skreden Pensjonert, tidligere i sjefsadministrasjonen

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

Årsrapport. Ansvarlig lærer: Ståle Nordli. Organisasjonsnummer: 912 742 024

Årsrapport. Ansvarlig lærer: Ståle Nordli. Organisasjonsnummer: 912 742 024 Årsrapport Nydalen videregående skole 2013/2014 - Studiespesialisering Mentor: Eirin Sund Representant for Arbeiderpartiet på Stortinget og nestleder i Transport- og kommunikasjonskomitéen Ansvarlig lærer:

Detaljer

Delårsrapport. for Flex UB

Delårsrapport. for Flex UB Delårsrapport for Flex UB Flex UB Vadsø videregående skole 2013/2014 Mentor: Ingunn Foslund Statens Vegvesen Ansvarlig lærer: Eva Corneliussen Org.nummer: 913 086 716 Flex 1 1. Sammendrag Forretningside

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Delårsrapport. FinnmarksQuiz UB

Delårsrapport. FinnmarksQuiz UB Delårsrapport FinnmarksQuiz UB 2010/2011 Alta Videregående skole. Mentorer: Arnt Øystein Andersen Innovasjon Norge Tor Børge Lekang Bjørkmanns Trykkeri Ansvarlig lærer: Egil A. Mofoss 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt Lærer Mariann Janson Delårsrapport for Natura UB 2011/2012 Thora Storm Vgs. Trondheim Kommune Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad OPPSUMMERING Vår Visjon Natura

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

Organisasjonsnummer: 989 174 398. Utarbeidet for skoleåret: 2010/2011. Ansvarlig lærer: Kristin Hove Pedersen

Organisasjonsnummer: 989 174 398. Utarbeidet for skoleåret: 2010/2011. Ansvarlig lærer: Kristin Hove Pedersen Organisasjonsnummer: 989 174 398 Utarbeidet for skoleåret: 2010/2011 Ansvarlig lærer: Kristin Hove Pedersen Mentor: Helene Stenersen, daglig leder i Colifast AS Lambertseter Videregående Skole Sammendrag

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig.

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig. Forretningsplan Organisasjonsnummer: 999 185 835 Skole: Hadeland videregående skole Medlemmer: Lene Sørlie Fredriksen Tonje Buan Hanne Kanten Olsen Therese Godli Kandal - Daglig leder - Økonomi- og personalansvarlig

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Delårsrapport NM 2015

Delårsrapport NM 2015 NM 2015 Konkurransebidrag 16. Beste ungdomsbedrift Navn: Trashlock UB Org.nummer: 914 376 939 Daglig leder: Iver Myklebust Nettside: www.trashlock.no Skole: Spjelkavik VGS Lærer: Frode Røyset Mentor: Øyvind

Detaljer

DELÅRSRAPPORT NØKKELINFORMASJON

DELÅRSRAPPORT NØKKELINFORMASJON DELÅRSRAPPORT Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

SODA STICK UB. (Klikk på punktene for å navigere)

SODA STICK UB. (Klikk på punktene for å navigere) Innhold SODA STICK UB (Klikk på punktene for å navigere) Side 1. Oppsummering 3 1.1 Forretningside, visjon og mål 3 1.2 Produkt 3 1.3 Økonomiske nøkkeltall 4 1.4 Oppsummering av bedriftens aktiviteter

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

Delårsrapport. UB Skyn. Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012. Mentor: Monica Kleffelgård.

Delårsrapport. UB Skyn. Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012. Mentor: Monica Kleffelgård. Delårsrapport UB Skyn Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012 Mentor: Monica Kleffelgård. Informasjons- og kvalitetsleder ved Lofoten Avfallsselskap IKS Lærer: Kyrre Schultz Innholdsliste Oppsummering...3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Quiz Master Prosjektleder: Nicholai Spinnangr Prosjektdeltaker: Tore Solhaug, Nicholai Spinnangr, Sivert Stavland, Tom-Kevin Sveum Dato: 26.09.2014 Bakgrunn Vi har hått

Detaljer

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold.

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. FORRETNINGSPLAN 1 Innhold 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. s. 2 s. 2 s. 3 s. 3 2) Organisasjon.. 1) Organisering. 2) Styret. 3) Organisasjonskart. 3)

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Forretningsplan 2013/2014

Forretningsplan 2013/2014 Forretningsplan 2013/2014 NAVN: KangaRun UB ORG.NUMMER: 912 694 755 Daglig leder og kontaktperson: Amalie Hauge amalie.hauge@outlook.com SKOLE: Hetland Videregående Skole Lærer: Marit Haaland Gjerde Mentor:

Detaljer