Forretningsplan for SimpEl UB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsplan for SimpEl UB"

Transkript

1 Forretningsplan for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde: Personalansvarlig Jørgen Traran Åkerland: Salgsansvarlig Kim Pham: Markedsansvarlig Magnus Høvik: Sjefssekretær Side 1 av 12

2 Innholdsregister Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 2 Visjon... 3 Forretningsidé... 3 Produktbeskrivelse... 3 Organisasjonskart... 5 De ansatte... 6 Mål... 7 Marked... 7 SWOT Analyse... 8 Handlingsplan Økonomi Fremtidsutsikter Sammendrag Alle ansatte er svært engasjert i bedriften og vi har høye forventninger til oss selv. Vi tror vi kan nå langt med dette produktet. Side 2 av 12

3 Vi har analysert bedriften vår i en SWOT analyse, satt opp en handlingsplan, og satt opp mål. Vi har også prøvd å komme opp med en kalkyle på hvordan hva vi tror produktet vil koste å produsere. Vi har i tillegg til dette gjennomført en markedsundersøkelse som vi har skrevet en markedsanalyse på bakgrunn av. Visjon Vår visjon er å utvikle elektriske løsninger til hjemmet som er ledende innen feltet. Det finnes ingen som kan tilby en stikkontakt som er så unik som den vi har utviklet. Forretningsidé Ungdomsbedriftens virksomhet består av å utvikle, produsere og selge en stikkontakt med barnesikring og pent design. Vi kom frem til dette etter å ha jobbet med mange forskjellige metoder for idémyldring. Metodene som ble benyttet var slumpord, brainstorming, og forbedring av et eksisterende produkt. I denne prosessen fikk vi også hjelp av Tor Vilhelm Peterson som også kom på at vi kunne produsere produktet med en slags barnesikringsmekanisme. Grunnen til at vi valgte denne ideen var at vi ønsket å gjøre noe med den gamle stygge stikkontakten. Vi synes også det var litt for lite med plass til kun 2 støpsler ettersom vi selv hadde opplevd problemet med at du trengte en stikkontakt til å lade opp pc, en til å lade mobilen og en til å lade til mp3 spilleren. Vi kom vi derfor opp med ideen til dette produktet som kombinerer både det at den ser penere ut og at den har plass til flere støpsler. Produktbeskrivelse Side 3 av 12

4 Vi ansatte i SimpEl UB har utviklet en idé om et nyskapende produkt som ikke er å finne på markedet. Vi ville gjøre noe med at mange foreldre er livredde for at barna skal stikke strømledende objekter inn i stikkontakten. Vi ville også gjøre noe med behovet for estetiske stikkontakter i hjemmet. Det finnes nemlig få stikkontakter som kan måle seg med vår på det feltet, ettersom det er mulig å skjule stikkontakten som vi har utviklet i veggen. Vi har vært i kontakt med landets ledende produsent av elektromateriell og funnet ut at en lignende idé har oppstått i statene, men produktet vårt er unikt, og det finnes ikke fra før. Stikkontakten vil ha 4 uttak, og en knapp på toppen som hindrer at stikkontakten skal trekke seg inn i veggen uten at dette var intensjonen. Designet på denne ideen var veldig viktig for oss. Det er designet og barnesikringen som er det aller sterkeste kjøpsargumentet. Vi ønsker at stikkontakten både skal ha stor funksjonalitet, og et estetisk utseende. Og barnevennlig i form av en barnesikring som skal gjøre at det blir vanskeligere for barn å komme til de områdene der strømledende gjenstander kan gjøre skadet på individet. Dagens løsninger har ofte ikke like flott design, med store klosser som alltid stikker ut av veggen. Side 4 av 12

5 Organisasjonskart Side 5 av 12

6 De ansatte Eivind Lunde: Personalsjef. Som personalsjef har Eivind ansvaret for personalet. Og annet arbeid innad i gruppa. Eivind passer bra til denne jobben fordi han er en god leder, og har en god evne til å motivere. Er alltid omtenksom og en hyggelig person. Jørgen Åkerland: Salgssjef. Ansvarlig for salg av produktet. Målet er å markedsføre produktet, økt markedsandel og bidra til at bedriften har fokus på kundeorientering. Utover produktutvikling vil ansvaret omfatte distribusjon. Benjamin Bjønnes: Daglig leder. Ansvarlig for den daglige ledelsen av bedriften. Skal i utgangspunktet oppta alle mulige saker som er av relevant interesse for selskapets forretninger. Benjamin tar ansvar for gruppens utvikling, og holder orden på gruppens oppgaver. Han er målbevisst og store ambisjoner, samt han har veldig god orden. Magnus Høvik: Sjefssekretær. Er støtterollen til administrasjonen. Arbeid er blant annet å ta seg av telefonsamtaler, skrive brev og andre administrative oppgaver. Har også noe ansvar for koordinering. Kim Pham: Markedsansvarlig. Er ansvarlig for markedsundersøkelser, være oppdatert i hva kundene ønsker. Markedsansvarlig skal føre analyser, og ha en klar plan på markedsføringen. Andreas Hole: Økonomi/Produktansvarlig. Har hovedansvaret for bedriftens økonomi og evt. produktets utvikling. Har også ansvaret for produktets prisutvikling. Som økonomisjef må du være teoretisk og analytisk anlagt. Du må ha god evne til kommunikasjon både skriftlig og muntlig, noe som godt beskriver Andreas Hole. Side 6 av 12

7 Mål Vårt mål er først og fremst å forsøke markedsføre vår idé. Vi vil teste hvordan produktet ville funket i de norske hjem, og om vårt produkt vil være en bedre løsning enn dagens stikkontakter. Vi ønsker å komme langt som ungdomsbedrift, og bli lagt merke til på messer og lignende. Vi har satt oss som mål å bli den beste bedriften på messen, og få delta i NM i løpet av året som kommer. Etter å ha installert vår stikkontakt i norske hus, ønsker vi å lansere produktet internasjonalt. Marked Hva må til for at vi skal lykkes? Vi må markedsføre produktet godt, og få hjelp med økonomien, markedsundersøkelse, komme i kontakt med bedrifter og andre erfarne personer innen elektronikk. Bruke mentoren vår hvis vi får problemer eller står fast. Målgruppe Målgruppen vår er bedrifter som selger elektromateriell. Produktet vårt har en unik design, det er mye penere å se på enn vanlige stikkontakter og tar mye mindre plass enn skjøteledninger. Bedriften vår har spesialisert seg på stikkontakter. Produktet vårt er helt unikt, som har blitt videreutviklet med barnesikring. Markedet vårt er veldig stort, så det er veldig viktig at produktet er spesielt og vi har mange mulige kunder. Bedriften vår er mellomhandlermarkedet og setter fokus på å selge videre produktet vårt til elektronikk bedrifter som kan installere produktet vårt. Det finnes allerede mange andre produkter innen elektronikk, så hvis produktet virkelig skal slå gjennom, må den være unik. Det er det som er så bra med produktet vårt. Det vil koste mer enn vanlige stikkontakter, men produktet vårt har barnesikring og en helt unik design. Det som kan hindre salget på produktet vårt er at det er mange andre produkter som har de samme funksjonene. Noen vil kanskje velge den enkle og billigste løsningen, og der kan vi tape masse. Finanskrisen kan også hindre salget. Det blir bygd færre hus eller kundene ikke har økonomi nok til å kjøpe produktet vårt med tanke på prisen. Vi har foretatt en markedsundersøkelse hvor vi spurte 103 personer om de var villige til å kjøpe produktet vårt. Det ble færre personer enn planlagt på grunn av at vi måtte stå ute i kulden og ta undersøkelsene ettersom senterledelsen ikke var tilstede for å godkjenne undersøkelsen. Av 103 personer, sa 76 personer ja til å kjøpe produktet vårt mens 27 sa nei. Av de som ja sa, var det flest personer i aldersgruppen både for kvinner og menn. De fleste som sa nei til produktet vårt var menn i aldersgruppen 50. Side 7 av 12

8 SWOT Analyse Side 8 av 12

9 Konklusjon på SWOT-analyse Bedriften har et bra personal med høy arbeidsmoral. Har er sterkt produkt som åpner for mange muligheter. Det er noen begrensninger som kan trekke bedriften ned. Bedriften har ikke stor nok egenkapital, så det trengs hjelp til å utvikle produktet. Prisen på produktet kan bli høyere enn andre stikkontakter, noe som gjør det mer eksklusivt. Har stor potensielle marked, noe det er behov for. Det finnes også andre produkter som har samme funksjon som bedriftens produkt, men det som skiller produktene er at produktet vårt er inkludert barnesikring. Det blir stadig bygget flere eneboliger og befolkningen i verden øker. Behovet for nye hus og tilgang til strøm blir derfor enda større. Det som kan ramme bedriften, er finanskrisen. Finanskrisen vil gjøre at det blir bygd færre boliger og kundene kan få dårlig økonomi, som igjen vil gå utover bedriften siden produktet er dyrere enn andre stikkontakter man får kjøpt. Produktet Kjerneproduktet er strøm. Strøm er det behovet produktet vårt dekker. Det konkrete produktet er selve stikkontakten. Det forventede produktet er installasjon av elektriker, barnesikring. Produktet vårt har lang holdbarhet. Siden det har lang holdbarhet vil det ikke bli kjøpt så ofte, derfor er fokuset på salgsinnsats stor. Produktet vårt er i samme produktgruppe som andre elektriske materialer som dekker behovet strøm så det er veldig viktig at produktet vårt skiller seg fra de andre for å tiltrekke seg kunder. Vårt produkt ligger tidlig i introduksjonsfasen, vi jobber med å få laget en prototype. I dag jobber vi med å utvikle produktet, og få en egen mentor som har erfaring innen elektronikk. Pris Prisen på produktet vil bli dyrere enn prisen på vanlige stikkontakter. Produktet vårt er veldig eksklusivt. Design og funksjonalitet har mye å si om produktet vårt og prisen. Side 9 av 12

10 Vi har dermed bestemt oss for å bruke markedsfokusering som er å sette prisen høyt for å tjene mest mulig per enhet. Dette fordi vi ønsker at produktet skal bli sett på som eksklusivt og ikke bare en billig løsning. Vi i bedriften mener det kan bli en fordel å gi kvantumsrabatt til store kjeder (altså bra kunder) mens prisen kan være høyere for små kunder som ikke har mulighet for å lagre så mange enheter. Dette vil altså innebære og bruke en segmentstyrt prisdifferensiering. Plass Produktet vårt skal selges i elektronikkbutikker som lar elektrikere installere produktet eller direkte fra elektrikerne. Distribusjonsform vi velger er indirekte distribusjon. Dette ettersom bedriften trenger et mellomledd for å få produktet ut til kunden. Det vil ikke være mulig for bedriften å installere produktet slik at mellomleddet er viktig. Vi er altså nødt til å selge vårt produkt til en detaljist. Altså vil distribusjonskanalen bli: Prod use n t (o ss) D eta ljist Slu ttbru ke r Vi ønsker å ha en selektiv distribusjon ettersom vi ikke vil ødelegge et image som eksklusivt. Det vil si at vi selv velger ut hvilke detaljister som skal ha muligheten til å selge vårt produkt. Dette vil da føre til at vårt produkt ikke bare blir det vanlige produktet, men et unikt produkt. Men for og få overskudd tror jeg ikke det ville ha vært smart å velge en eksklusiv distribusjon ettersom produktet da vil ha et mye mindre marked. Side 10 av 12

11 Handlingsplan Aktivitet Ansvarlig Komme frem til en produktidé Alle 1 Oktober Komme frem til en forretningsidé Benjamin & Kim 1 Oktober Fordele oppgaver i styret Alle 1 Oktober Opprette mappe på fronter Benjamin Tegne produktet Andreas & Benjamin 1 Oktober Formulere forretningsidéen Eivind 12 Oktober Skrive ansettelseskontrakter Eivind 25 September Lage Produktbeskrivelse Eivind & Magnus 15 Oktober Lage nettverkskart Jørgen 20 Oktober Lage liste over mulige mentorer Benjamin 1 Oktober Lage forslag til bedriftsnavn Alle 1 Oktober Lage forslag til logo Kim & Jørgen 15 Oktober Bestemme bedriftsnavn Alle 15 Oktober Bestemme logo Alle 15 Oktober Lage kalkyle for hva en prototype vil koste Andreas 1 Desember Gjennomføre markedsundersøkelse Andreas, Jørgen & Kim 5 Desember Lage SWOT analyse Andreas & Magnus 5 Desember Skaffe materialer til Prototype Andreas 5 Januar Andreas & Jørgen 20 Januar Kontakte aktuelle bedrifter Magnus & Benjamin 1 februar Selge til bedrifter Jørgen 10 februar Lage en prototype Side 11 av 12 Frist 10 September

12 Økonomi Vi har benyttet en Selvkostkalkyle der man ser på utgifter (både direkte og indirekte) setter pris ettersom hvor store utgiftene er når man regner inn en fortjeneste. Vår selvkostanalyse kan man se i bildet ved siden av. Som nevnt i SWOT analysen har vi en liten egen kapital og siden vi er såpass tidlig i prosessen har vi enda ikke fått inn noen inntekt og har derfor ikke noen mulighet til å sette opp et budsjett. Men det vi har kunnet fastlå er at stikkontakten kommer til å koste noen ganger mer enn en vanlig stikkontakt og etter litt research kom vi da opp med en kalkyle som beskriver hva vi regner med å bruke og å tjene per enhet vi skal lage. Fremtidsutsikter I fremtiden håper vi at SimpEl vil bli en anerkjent bedrift. Vi håper at vårt produkt vil bli tatt godt imot av forhandlerne våre, og ikke minst publikum, som da er de som kjøper dette produktet. Noe vi alle håper vil skje i fremtiden er at produktet blir internasjonalt. Tenk deg at en liten gruppe med elever fra Malakoff vidregående, kommer opp med et produkt som blir noe hele verden får vite om. Når det kommer til den økonomiske delen, tror jeg noen i gruppen har litt for store forventninger. Sier ikke at vi ikke vil komme til det stykke der vi får et stort overskudd av profitt, men det kan ta litt tid. I fremtiden tror vi også at vi kan utvikle enda et produkt, et som vi har så vidt snakket om, men vi har det i bakhodet. Side 12 av 12

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Delårsrapport. for Flex UB

Delårsrapport. for Flex UB Delårsrapport for Flex UB Flex UB Vadsø videregående skole 2013/2014 Mentor: Ingunn Foslund Statens Vegvesen Ansvarlig lærer: Eva Corneliussen Org.nummer: 913 086 716 Flex 1 1. Sammendrag Forretningside

Detaljer

Organisasjonsnummer: 989 174 398. Utarbeidet for skoleåret: 2010/2011. Ansvarlig lærer: Kristin Hove Pedersen

Organisasjonsnummer: 989 174 398. Utarbeidet for skoleåret: 2010/2011. Ansvarlig lærer: Kristin Hove Pedersen Organisasjonsnummer: 989 174 398 Utarbeidet for skoleåret: 2010/2011 Ansvarlig lærer: Kristin Hove Pedersen Mentor: Helene Stenersen, daglig leder i Colifast AS Lambertseter Videregående Skole Sammendrag

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delårsrapport NM 2015

Delårsrapport NM 2015 NM 2015 Konkurransebidrag 16. Beste ungdomsbedrift Navn: Trashlock UB Org.nummer: 914 376 939 Daglig leder: Iver Myklebust Nettside: www.trashlock.no Skole: Spjelkavik VGS Lærer: Frode Røyset Mentor: Øyvind

Detaljer

SODA STICK UB. (Klikk på punktene for å navigere)

SODA STICK UB. (Klikk på punktene for å navigere) Innhold SODA STICK UB (Klikk på punktene for å navigere) Side 1. Oppsummering 3 1.1 Forretningside, visjon og mål 3 1.2 Produkt 3 1.3 Økonomiske nøkkeltall 4 1.4 Oppsummering av bedriftens aktiviteter

Detaljer

Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste.

Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste. HA K ÅRSRAPPORT HANK UB Amalie Skram VGS 2014-2015 Studiespesialiserende Nettside: www.facebook.com/hankebu Ansvarlig lærer: Ann-Hilde Hofstad Mentor: Svein Arne Skreden Pensjonert, tidligere i sjefsadministrasjonen

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold.

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. FORRETNINGSPLAN 1 Innhold 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. s. 2 s. 2 s. 3 s. 3 2) Organisasjon.. 1) Organisering. 2) Styret. 3) Organisasjonskart. 3)

Detaljer

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig.

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig. Forretningsplan Organisasjonsnummer: 999 185 835 Skole: Hadeland videregående skole Medlemmer: Lene Sørlie Fredriksen Tonje Buan Hanne Kanten Olsen Therese Godli Kandal - Daglig leder - Økonomi- og personalansvarlig

Detaljer

Forretningsplan 2013/2014

Forretningsplan 2013/2014 Forretningsplan 2013/2014 NAVN: KangaRun UB ORG.NUMMER: 912 694 755 Daglig leder og kontaktperson: Amalie Hauge amalie.hauge@outlook.com SKOLE: Hetland Videregående Skole Lærer: Marit Haaland Gjerde Mentor:

Detaljer

Årsrapport. Ansvarlig lærer: Ståle Nordli. Organisasjonsnummer: 912 742 024

Årsrapport. Ansvarlig lærer: Ståle Nordli. Organisasjonsnummer: 912 742 024 Årsrapport Nydalen videregående skole 2013/2014 - Studiespesialisering Mentor: Eirin Sund Representant for Arbeiderpartiet på Stortinget og nestleder i Transport- og kommunikasjonskomitéen Ansvarlig lærer:

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Delårsrapport. UB Skyn. Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012. Mentor: Monica Kleffelgård.

Delårsrapport. UB Skyn. Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012. Mentor: Monica Kleffelgård. Delårsrapport UB Skyn Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012 Mentor: Monica Kleffelgård. Informasjons- og kvalitetsleder ved Lofoten Avfallsselskap IKS Lærer: Kyrre Schultz Innholdsliste Oppsummering...3

Detaljer

Delårsrapport. FinnmarksQuiz UB

Delårsrapport. FinnmarksQuiz UB Delårsrapport FinnmarksQuiz UB 2010/2011 Alta Videregående skole. Mentorer: Arnt Øystein Andersen Innovasjon Norge Tor Børge Lekang Bjørkmanns Trykkeri Ansvarlig lærer: Egil A. Mofoss 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

DELÅRSRAPPORT NØKKELINFORMASJON

DELÅRSRAPPORT NØKKELINFORMASJON DELÅRSRAPPORT Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE ORG.NR: 984 766 378 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 Forretningsidé 2 Visjon 2 Produktet 2 Lokaler og utstyr

Detaljer

Årsrapport Sjokoladefabrikken UB

Årsrapport Sjokoladefabrikken UB Årsrapport Sjokoladefabrikken UB Skoleåret: 2012/2013 Vest-Lofoten Videregående Skole Skoleåret 2012/2013 Org. nr: 999 071 481 Sjokoladefabrikken UB Mentorer: Lill Gunn Markussen og Lene Henningsen Lærer:

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer