DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 årsrapport ORG.NR: DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm

2 Oppsummering Finder Ub ble startet høsten 2004 og hadde denne forretningsideen: *Vi skal importere og selge findere til mennesker i Rogaland og via internett, med mulighet for å utvide markedet og vareutvalget. Målet er å hjelpe mennesker med å finne ting de har en tendens til å miste. Dette har visst seg å være en interessant og spennende ide for markedet vårt. Vi har fått bra omtale i media ved flere anledninger og har opparbeidet oss et overskudd på ca kr. Deltakelsen vår på fylkesmessen på KNM Harald Hårfagre var helt fantastisk. Vi gjorde det veldig bra og ved dagens slutt hadde vi fått fire 1. plasser: beste webside, beste forretningsplan, beste logo, beste brosjyre. Samt 2. plass i kategorien beste reklamefilm. Alt i alt over all forventning, vi var alle veldig godt fornøyd med resultatet. Det beste hadde likevel ikke kommet enda. På NM vant vi første premie for beste forretningsplan! Dette er første gang at en ungdomsbedrift fra Dalane vgs vinner for beste forretningplan. Videre er det også første gang at en ungdomsbedrift fra salg og service vinner på NM Alle er fornøyde med resultatene og alle er enige om at dette har vært et lærerikt år. Vi er sikre på at vi vil få bruk for erfaringene vi fått i år senere i arbeidslivet. Egersund Fredrik Haaversen Elin Sundvor Lene Helland Mona Ellertsen Tonje Melhus Stian E. Skogen Tommy Kvamsø Kim Josef Haaland Anneli Reinshorn Kathrine Dirdal 1

3 Innhold Oppsummering... 1 Innhold... 2 Eiere... 3 Daglig leder... 4 Administrasjonsleder... 5 Salgs og markedsleder... 6 Viktige hendelser i Finder UB... 7 Økonomirapport... 8 Balanse 2004/

4 Eiere (navnene er tatt bort i denne rapproten) Nr Andelseier Beløp 1 Fredrik Haavarsen 200,- 2 Kjell Terje Reve 200,- 3 Norveig Helleren 200,- 4 Gerd Haavarsen 200,- 5 Anja Hovland 200,- 6 Maria Myklebust 200,- 7 Tommy Kvamsø 200,- 8 Bjørn T. Husby 200,- 9 Jorunn Haakull 200,- 10 Jan Egil Bjørdal 200,- 11 Gunn Helland 200,- 12 Ove Helland 200,- 13 Lene Helland 200,- 14 Tove Gjedrem 200,- 15 Vibeke Spødervold 200,- 16 Terje Skogen 200,- 17 Stian E. Skogen 200,- 18 Mary E. Skogen 200,- 19 Harriet Skogen 200,- 20 Kari Ekeberg 200,- 21 Janne Karin Sundvor 200,- 22 Asgaut Sundvor 200,- 23 Elin Sundvor 200,- 24 Haldis Østebø 200,- 25 Linda Sundvor 200,- 26 John Terje Tønnesen 200,- 27 Ingeborg Melhus 200,- 28 Bjørn Egil Melhus 200,- 29 Tonje Melhus 200,- 30 Siv Åse Tønnesen 200,- 31 Solfrid H. Haavarsen 200,- 32 Unni Haaland 200,- 33 Kim Josef Haaland 200,- 34 Johnny Haaland 200,- 35 Helge Haaland 200,- 36 Gerd Haaversen 200,- 37 Eiegubben 200,- 38 Mons Bjone 200,- 39 Ove Dagfinn Koldal 200,- 40 Turid T. Skåra 200,- 41 Arne Dirdal 200,- 42 Steinar Egeland 200,- 43 June D. Remme 200,- 44 Arne Dirdal 200,- 3

5 45 Reidar Dirdal 200,- 46 Margaret Smørholm 200,- 47 Anneli Reinshorn 200,- 48 Kraistian Fuglseth 200,- 49 Yvonne Janette Reinshorn 200,- 50 Ken Ardern 200,- Sum alle andeler 10000,- Daglig leder Som daglig leder i ungdomsbedriften har jeg opplevd mye. Jeg har som daglig leder hatt hovedansvaret for den daglige driften av bedriften, at bedriften skal fungere og at det ikke oppstår konflikter. Vi har ikke hatt noen store konflikter i bedriften og jobben min har for det meste gått greit, jeg har lært mye nytt og gjort mange viktige erfaringer. Mine oppgaver som daglig leder har blant annet vært; - Ansvar for den daglige driften av bedriften. - Sørge for et godt miljø i bedriften. - Kjenne til lover som angår ungdomsbedriften. - Sørge for at oppgaver blir utført og fordele disse. - Vite hva som skjer, når det skjer og hvordan. - Holde kontakten med våre samarbeidspartnere. - Annet som andre må gjøre, som salg og papirarbeid. Mål: Vi har gjennom året hatt mange mål som vi har jobbet mot, blant dem var å oppnå positiv omtale i media, nå høyt i konkurranser, nå et minimum overskudd på 5000 kr, ha et godt samarbeid og bygge et solid nettverk i det lokale næringslivet. Vi er stort sett fornøyde og har klart å nå omtrent alle målene vi satte oss. Vi har mottatt hele 5 førstepremie og en annen plass i konkurranser vi har deltatt i, hvorav en av dem var nasjonal førstepremie for beste forretningsplan. Vi har ellers nådd et resultat langt over det vi hadde satt som mål i begynnelsen og samarbeidet internt i bedriften, samt samarbeidet med det lokale næringslivet har gått veldig bra og vi er godt fornøyde. Fredrik Havaarsen Daglig leder 4

6 Administrasjonsleder For at en bedrift skal fungere bra, er det viktig med gode rutiner. Vi i Finder UB har laget rutiner innenfor hvert ansvarsområde og synes dette har fungert bra. Vi har bl.a. utarbeidet en handlingsplan slik at vi kan se hva som skjer når og hvem som har ansvaret for det. I tillegg har vi laget rutiner for innkommende og utgående post og . På den måten hadde vi hele tiden kontroll over bedriftens papirer. Når det gjelder jobbing hjemme, har vi ikke lagt så stor vekt på registrering av dette. Det ville vært vanskelig å registrere hva alle gjorde hjemme til enhver tid. Vi mener at vi har utarbeidet et meget bra organisasjonskart ut i fra de kvalifikasjonene de ansatte har. Vi kan enkelt se hvem som har myndighet over hvem og hvem som har hovedområde innenfor den enkelte stillingen. De ansatte kunnskaper blir utnyttet på best mulig måte. Vi har utarbeidet en forretningsplan og delårsrapport. Det anses som en viktig del av ungdomsbedriften at disse dokumentene følger med. Det gir et gjennomført inntrykk av både sammensetning og profil, samt layout. Dessuten har vi, som de andre ansatte, vært med å skifte eskeemballasjen, sette på vår logo på produktet og testet de før salg, samt å selge produktet. Innen stillingen som administrasjonleder har det blitt utarbeidet har det blitt utarbeidet arbeids- og styremøteinnkallinger og referater til alle møtene. Vi i Finder UB har deltatt på ulike stand i julebyen, på Kvadrat, Eikunda samt flere i tillegg til fylkesmessen på KNM Harald Hårfagre. Samarbeidet i Finder UB har vært bra, og det er noe vi er stolte over. Vi har alle erfart at det er viktig med et godt samarbeid og at alle blir tatt med i diskusjoner for at bedriften skal fungere bra. Dersom ikke dette blir tatt seriøst fra alles side, kan det fort oppstå misforståelser. I fjor var først året med ungdomsbedrift, og dette året kunne vi rette opp og lære av de feilene vi gjorde da. Når det gjelder dette med konflikter, er det viktig at alle blir tatt med under diskusjonen og at en tilslutt kommer til en løsning på det eventuelle problemet. Vi har ikke hatt noen særlige konflikter, noe som vi er svært glade for. Å arbeide innen denne bedriften har vært en utrolig spennende prosess for de fleste ansatte. Vi har opplevd viktige erfaringer som kan være nyttige å ha med seg videre i arbeidslivet. Elin Sundvor Administrasjonsleder 5

7 Salgs og markedsleder Salgs og markedsleder har ansvaret for å profilere bedriften på best mulig måte, samtidig som å arrangere ulike salgsstunt. Videre har den også ansvaret for at de underordnede har nok å gjøre. Den skal også følge med på handlingsplaner og sørge for at frister og slike ting blir holdt. Jeg har jobbet en del med disse tingene som nevnt ovenfor. Vi har valgt å profilere bedriften vår på flere ulike måter, vi har både laget en brosjyre, logo, webside og reklamefilm, som alle ble premiert på fylkesmessen. I tillegg til dette har vi laget flygeblad og visittkort. Vi har stått på flere ulike messer og stander for å profilere oss enda bedre og fått solgt. Jeg kan nevne både Julebyen i Egersund, Kvadrat, Arkaden i Stavanger, Eikunda i Egersund og på fylkesmessen. På grunn av de gode resultatene på både fylkesmessen og på NM, har vi fått flere reportasjer i Stavanger Aftenblad, Dalane Tidende og Rogalands avis. Dette er jo også veldig bra markedsføring og vi har solgt 100 sett Findere i løpet av året 2004/2005. Salgs og markedsleder er en viktig stilling i bedriften fordi den skal sørge for et best mulig ansikt utad for bedriften. Dette føler jeg at vi har fått til. Mitt mål var å gjøre et bra arbeid, noe som jeg føler jeg har gjort. Lene Helland Salg og markedsleder 6

8 Viktige hendelser i Finder UB I løpet av skoleåret 2004/2005 har vi i Finder UB lært mye. Vi har oppdaget nye problemstillinger innen det å drive bedrift, vi har også lært hvordan vi kan løse problemer som oppstår. Vi er alle godt fornøyde og ser tilbake på et lærerikt å som har gitt oss mange viktige erfaringer. De viktigste hendelsene det siste året: - Stiftelsesmøte 24. september - Styremøte 22. oktober - Styremøte 26. november - Styremøte 10. desember - Styremøte 20. januar - Styremøte 1. april - Medieoppslag i Stavanger Aftenblad. Får masse tilbakemeldinger fra mulige kunder - Presentasjon av Finder UB under åpningen av Næringshagen i Dalane. Vi får enda mer positiv tilbakemelding - Første parti med Findere blir klare for salg i begynnelsen av desember. Denne måneden deltok vi også på Julebyen i Egersund og solgte bra januar er frist for innsending av konkurransemateriell til fylkesmessa. Vi blir ferdige og sender inn mye solid materiell. - Fylkesmesterskap 10. februar. Vi vinner fire førsteplasser og en andreplass. Førsteplass i kategoriene beste forretningsplan, beste logo, beste brosjyre og beste webside, andreplass for reklamefilm. - Nasjonal messe 31. april. Vi mottok førsteplass for beste forretningsplan og var rimelig godt fornøyde - Generalforsamling 20. mai. Vi legger ned bedriften, godkjenner årsrapport og fordeler overskuddet. 7

9 Økonomirapport Resultatregnskap 2004/2005 Salgsinntekter kr Premieinntekter kr Sum inntekter kr Varekostnader kr Trykksaker kr Porto kr Bilgodtgjørelse kr Reisekostnader kr Salgskostnader kr Bank og kortgebyr kr 24 - Andre driftskostnader kr 690 Sum kostnader kr = Driftsresultat kr Renteinntekter kr 1 = Årsresultat kr Kommenterer resultatregnskapet Vi har solgt 100 sett findere. I tillegg har vi fått premiepenger på fylkesmessa og i nm. Trykksaker er kostnader i forbindelse med trykking av delårsrapport, brosjyrer, visittkort og plakater. Reisekostnader er delfinansiering av reise i forbindelse med nm for ungdsomsbedrifter og studietur til Oslo. Salgskostnader er kostnader til stand. Andre driftskostander er registreringsavgift og utgifter til web og domene. Finder Ub har i sitt driftsår oppnådd et overskudd på kr ,-. 8

10 Balanse 2004/2005 EIENDELER Omløpsmidler Kundefordringer kr Andre kortsiktige fordringer kr Kontanter kr Bankinnskudd kr Sum omløpsmidler kr SUM EIENDELER kr EGENKAPITAL OG GJELD Andelskapital kr Overskudd kr Sum egenkapital kr SUM EGENKAPITAL OG GJELD kr Kommenterer balansen Siden vi har solgt ut varelagert har vi utestående kundefordringer på kr 2093,-. Andre kortsiktige fordringer er klær som bedriften har forskuttert for de ansatte, dette blir trukket fra når overskuddet skal fordeles. Overskuddet vil disponeres som følger: Totalt Per person 30% til andelseierne % til fordeling til bedriftens ansatte Styret i bedriften har vedtatt at 30% av overskuddet avrundet ned til nærmeste ti kroner skal gå til bedriftens andelseiere. Resterende fordeles på bedriftens ansatte. 9

11 Margaret Smørholm Dalane VGS 4370 EGERSUND Egersund Finder UB V/ Fredrik Haavarsen Dalane VGS 4370 EGERSUND REVISJONSBERETNING 2004/2005 Jeg har revidert regnskapet for ungdomsbedriften Finder for skoleåret 2004/2005. Årsoppgjøret består av resultatregnskap og balanse. Etter min vurdering er årsoppgjøret, som viser et overskudd på kr ,- gjort opp i samsvar med gjeldende regler og god regnskapsskikk. Styret i bedriften har vedtatt at 30 prosent av overskuddet avrundet ned til nærmeste 10 kroner skal utbetales som utbytte til andelseierne. Resterende skal fordeles på bedriftens ansatte. Med hilsen Margaret Smørholm

12 Finder UB c/o Dalane videregående skole Postboks 503, 4379 Egersund Telefon Telefax Mobil E-post:

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Case Comfort Design AS 70

Case Comfort Design AS 70 Case Comfort Design AS 70 Case 5 Comfort Design AS 421 Innledning Comfort Design AS ble etablert av Olav Skoglund i 1956. Bedriften ligger i en liten kommune på Vestlandet. Etter en noe vanskelig start,

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Nyhetsbrevet SNART KOMPLETT SISTE UTGAVE AV NYHETSBREVET. Hvor får jeg informasjon nå? Om Nyhetsbrevet. Nr 5, august 2014

Nyhetsbrevet SNART KOMPLETT SISTE UTGAVE AV NYHETSBREVET. Hvor får jeg informasjon nå? Om Nyhetsbrevet. Nr 5, august 2014 Nyhetsbrevet Nr 5, august 2014 SNART KOMPLETT Det viktigste først: Tusen takk til alle som har vært med på å gjøre oppstarten 1. juni til den suksessen den ble! Uten all den fantastiske innsatsen hver

Detaljer