DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 ORG.NR: DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 Forretningsidé 2 Visjon 2 Produktet 2 Lokaler og utstyr 3 Styret 3 Organisasjonskart 4 Markedet 4 Konkurrenter Mål Strategi Markedsundersøkelse Økonomi 8 Åpningsbalanse Produktkalkyle Resultatbudsjett Likviditetsbudsjett Side Handlingsplan 10 Langsiktige planer 10 Vedlegg 1: Stillingsbeskrivelse Vedlegg 2: Situasjonsanalyse og Softanalyse Vedlegg 3: Markedsundersøkelse Vedlegg 4: Økonomi Hjelpebudsjetter - Analyser DALANE VGS

3 Sammendrag Vår forretningsidé: Vi skal importere og selge Findere til mennesker i Rogaland og via Internett, med mulighet for å utvide markedet og vareutvalget. Målet er å hjelpe mennesker med å finne ting de har en tendens til å miste. Vår visjon: Vi vil effektivisere menneskers hverdag. Produktet: Vi skal importere Findere fra USA i pakker á tre brikker. Hver brikke er både sender og mottaker, med andre ord en toveisteknologi. Det er seks knapper på hver brikke, så det er mulig å koble sammen opptil 36 brikker. Dersom du kobler så mange sammen, kan det være lett å blande, så vi anbefaler at det ikke er mer en 6-12 brikker sammen. Lokaler og utstyr: Alle bedriftens møter og diskusjoner vil foregå på skolen, samt mesteparten av arbeidet, men en del vil også bli gjort hjemme. Vi skal i hovedsak selge på stand ulike steder i Sør-Rogaland. Til produktene trenger vi eskeomslag, klister og norsk bruksanvisning. Mål: - Oppnå positiv omtale i media. - Importere og selge 100 sett før skoleåret er omme. - Utbetale 30% utbytte av overskuddet til andelseierne. - Nå høyt i konkurranser vi deltar i. - Ha et spennende og lærerikt skoleår. - Bygge et godt og sikkert nettverk hos kunder, leverandører og lokalt næringsliv. - Oppnå et resultat på minimum 5000 kr. Markedsundersøkelse: - 72 % av de spurte sier at de roter bort ting - 8 % sier de har hørt om noe lignende fra før, nøkkelfinner som du plystrer til. DALANE VGS Side 1

4 Forretningsidé Vår forretningsidé: Vi skal importere og selge Findere til mennesker i Rogaland og via Internett, med mulighet for å utvide markedet og vareutvalget. Målet er å hjelpe mennesker med å finne ting de har en tendens til å miste. Vi har vært innom flere ideer på veien. Noen var litt for tidkrevende, andre for kostbare, mens noen var helt uaktuelle med tanke på salg. Etter nøye vurdering fant vi ut at dette var den beste ideen. Forretningsideen er en avgjørende faktor for at en bedrift skal lykkes. I dårlige eller vanskelige situasjoner skal forretningsideen fungere som en ledestjerne og lede bedriften mot de riktige beslutningene innenfor de retningslinjene som ideen gir. Forretningsideen uttrykker bedriftens særpreg. Vi er de eneste her i landet som selger dette produktet. En bedrift selger nøkkelfinnere som du plystrer til, men det blir et helt annet produkt enn vårt, som du trykker på. En forretningsidé skal være vid, men ikke for vid. Vi føler at våres er akkurat passe i omfang. Samtidig gir den også muligheter for utvidelse i markedet og sortimentet at vi åpner for å selge i større partier til butikkjeder og ta inne andre hverdagseffektiviserende varer. Visjon Vår visjon er å effektivisere menneskers hverdag. En visjon er et mål du har satt deg. Det er ikke sikkert at du når de, men det er noe du har å jobbe mot hele tiden en ledestjerne. Du kan stille spørsmål om hvorfor du jobber i denne bedriften, hvorfor du selger dette produktet. Svaret ligger i visjonen. Produktet Gjennom idémyldringen i klassen, kom vi fram til at vi tror det er et behov for et slikt produkt. Først hadde vi tenkt å kjøpe inn sendere og mottakere hver for seg, for så å samarbeide med en bedrift i Egersund for produsere dette produktet. Etter en stund fant vi ut at dette fort ville bli for dyrt og ta for lang tid. En elev i klassen som satt på Internett, snublet over en Internett-side hvor en bedrift i USA har patent på nøkkelfinnere, liknende den vi hadde tenkt å lage. Da slo det oss at vi kanskje kunne importere produktene istedenfor å produsere selv. På denne måten ville vi også få litt lærdom om handelsbedrifter og regler og lover angående kjøp og salg mellom landegrensene. Alle var med på dette og vi bestemte oss for å kontakte bedriften. Vi sendte , med håp om å få svar. Vi fikk raskt svar, de var svært positive og var med på tankegangen vår. De sendte et gratis prøveprodukt sammen med prisliste på produktet. Prisene varierer etter hvor mange vi kommer til å bestille. I tillegg fikk vi enerett i Norge fram til da bedriften skal avvikles. Og vi fikk lov til å ha vår logo på produktet og emballasjen. DALANE VGS Side 2

5 Vi skal importere Findere fra USA i pakker á tre brikker. Hver brikke er både sender og mottaker, med andre ord en toveisteknologi. Det er seks knapper på hver brikke, så du kan programmere opp til 36 brikker sammen. Da lager du et slags kodingssystem. Dersom du kobler sammen så mange, kan det være lett å blande sammen, vi anbefaler at du ikke har med enn seks til 12 brikker koblet sammen. Dersom du finner en Finder, finner du alle. Kjøper du et sett på tre brikker, kan du for eksempel feste en til lommeboken, en til nøklene og den siste til fjernkontrollen. Kommer du da en morgen og ikke finner nøklene, er det ikke noe problem. Da kan du bare finne lommeboken eller fjernkontrollen og trykke på brikken som er programmert til nøklene på Finderen. Finderen som er festet til nøklene vil begynne å pipe og et lite lys vil lyse. Vi kan også nevne at produktet har blindeskrift på knappene. Lokaler og utstyr Alle møtene til Finder UB vil bli holdt i skolens lokaler. Mesteparten av arbeidet og diskusjonene ellers vil også bli gjort på skolen, men vi gjør også en del hjemme. Vi har fått låne lokaler på skolen til oppbevaring av produktene. Vi skal i hovedsak selge på stand en eller to dager i Julebyen i Egersund, stand på fylkesmessen og stand på ulike butikksentrere i Rogaland. Til standen trenger vi en del utstyr. Dessuten skal alle i bedriften ha like klær på seg som profilerer bedriften. Til produktet trenger vi eskeomslag, klister og norsk bruksanvisning. Eskeomslagene og klistrene vil bli produsert hos Fuglseth trykkeri for oss, mens vi skal oversette bruksanvisningen til norsk selv. Styret I vedtektene for Finder UB beskrives styret slik: 8 Alle medlemmene i ungdomsbedriften sitter i styret. Styret har selv ansvar for ungdomsbedriftens drift. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være tilstede for at styret skal kunne fatte vedtak. Styret velger selv leder og nestleder. Styret tilsetter personalet og bestemmer lønn i ungdomsbedriften. Alle medlemmene har en stemme i styret. Ved stemmelikt har styreleder dobbelstemme 11 To av styrets medlemmer i fellesskap gis rett til og undertegne og opptre på vegne av ungdomsbedriften i forretningsforhold. Disse er Elin Sundvor og Fredrik Haavarsen Styrets medlemmer: Styreleder Elin Sundvor Nestleder Fredrik Haavarsen Referent Lene Helland Ordstyrer Tommy Kvamsø Medlem Kim J Haaland Medlem Stian E Skogen Medlem Tonje T Melhus Medlem Kathrine Dirdal Medlem Mona Ellertsen Medlem Anneli Reinshorn DALANE VGS Side 3

6 Organisasjonskart (Kommentar til organisasjonskartet og stillingsbeskrivelser - se vedlegg 1). Konkurrenter Markedet: Finder UB har, som sagt ovenfor, en kjent konkurrent. Dette produktet fåes kjøpt i Norge og er en nøkkelfinner som man kan plystre til for å få den til å begynne å pipe. Vår Finder blir ikke solgt i Norge, vi skal importere fra Melbourne Design LTD., Arlington, Texas, USA. Vi har fått enerett på dette av Melbourne designs LTD frem til Konkurrentenes sterke sider i forhold til oss: - Produktet er billigere en vår Finder. - Bedriftene har mye mer penger å rutte med til salgsfremmende tiltak enn oss. - De er mer kjente i Norge en oss. - Distribuerer varene til butikker. - Har kanskje et bredt utvalg og er ikke avhengig av salg av dette produktet. Konkurrentenes svake sider i forhold til oss: - Hvis du ler, tv-en står høyt på, spiller høy musikk eller snakker høyt osv. så kan nøkkel-/lommebokfinneren begynne å pipe. - De som ikke kan plystre kan ikke bruke produktet skikkelig. DALANE VGS Side 4

7 Utenom denne konkurrenten skal Finder UB konkurrere med alle de andre ungdomsbedriftene i Rogaland på fylkesmessen 17. mars Der konkurrerer vi i kategorier som beste ungdomsbedrift, beste forretningsplan, Web-side, brosjyre, reklamefilm, innovative produkt, logo, utstilling/stand og beste selger. Mål Oppnå positive omtaler i media. Vi vil importere og selge 100 sett før skoleåret er omme. Utbetale 30% utbytte av overskuddet til andelseierne. Nå høyt i konkurranser vi deltar i. Ha et spennende og lærerikt skoleår. Bygge et godt og sikkert nettverk hos kunder, leverandører og lokalt næringsliv Oppnå et resultat på minimum 5000 kr. Strategi Produkt Påvirkning Pris Personal Finder som er importert fra Melbourne designs LTD, Texas, USA. Selges i pakker på tre, med mulighet til å programmere opptil 36 Findere sammen. Finderen fungerer som både sender og mottaker, det er med andre ord en toveisteknologi. (Se bruksanvisning på Vår beste måte å få kundene interesserte er å oppsøke dem der de er, vise og demonstrere produktet, med andre ord, selge personlig. Vi skal lage flygeblad, visittkort, brosjyre og Webside. Vi satser på å selge på fylkesmessen i mars, på stand i julebyen og på andre varehus i Sør-Rogaland. Vi skal også gjøre websiden kjent via søkesider, e-post, visittkort med mer. Vi satser på å ha en fast pris som står i forhold til produktet og slik at vi ikke priser oss ut av markedet. På bakgrunn av produktkalkylen har vi satt prisen til 299,- pr. pakke. Dette er en psykologisk riktig pris. Vi vurderer i tillegg å selge enkeltvis etter hvert. Personalet må være serviceinnstilt og må ha satt seg inn i produktet (hvordan det funker, hvor det er laget, hvilke miljøtiltak som er gjort; batterigjenvinning). De skal ha et ansikt utad og kunne bedriften. Personalet må også like å treffe nye mennesker og ha sosiale antenner. De må også ha evnen til å vise et godt humør selv om de kanskje har en dårlig dag. Videre er det viktig at intern markedsføring fungerer bra, at de ansatte til enhver tid vet hva som foregår i bedriften og at alle kan programmere og bruke produktet. DALANE VGS Side 5

8 Plass Vi er lokalisert på Dalane videregående skole med gode parkerings muligheter. Vi er på skolen fra alle hverdager og er også tilgjengelige via Internett på Vi skal ha salg i julebyen i Egersund og på varehus i Rogaland, i tillegg til stand på fykemessen. Vi skal som sagt importere Finderen fra USA. Før vi selger det videre, skal vi forandre esken, legge ved norsk bruksanvisning og lignende. I og med at vi kjøper inn stort, emballerer produktet på ny, og selger videre til enkelt personer, blir vi detaljister. Vi distribuerer produkter til kunder ved direkte salg på stand, ved personlig levering eller ved postforsendelse enten ved forskuddsbetaling eller på postoppkrav. (Situasjonsanalyse og Softanalyse se vedlegg 2.) Markedsundersøkelse Hender det at du roter bort nøkler, lommebok osv? Har du hørt om et lignende produkt før? 25 % 3 % 72 % Ja Ne i Vet ikke 92 % 8 % Ja Nei Ut i fra dette, kan vi se at det er et bra marked for vårt produkt. Det er hele 72 % som sier at de roter bort ting. De 8 % som hadde hørt om et lignende produkt, hadde alle hørt om den som du plystrer til, dermed er ikke konkurransen så stor. På spørsmål om hvor interessert de er i produktet, er det kun 10 % som er veldig interessert, mens det er 20 % som ikke er interessert i det hele. Dette er lavere enn forventet. Det er 12,5 % av respondentene som sier at det er veldig sannsynlig at de kjøper produktet. Produktet er nytt og det trenger tid på å bli kjent i markedet. Som vi kan se av diagrammet nedenfor, er det kun noen få som kjøper mens produktet er helt nytt. De fleste kjøper når produktet har vært på markedet en stund og folk har snakket om det. (Hele markedsundersøkelsen se vedlegg 3) DALANE VGS Side 6

9 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 2,50 % 13,50 % 34 % 34 % 16 % Innovatører Tidlige brukere Tidlig majoritet Sen majoritet Etternølere Vi har hentet ut følgene befolkningstall fra statistisk sentralbyrå: Innbyggere år år år SUM Meget interresert ca 10% Eigersund Rogaland Norge Ut fra dette ser vi markedet vårt i lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette gir oss en pekepinne på hvor stort markedet kan være. Utfordringen er å nå denne målgruppen med de begrensede midlene og den korte tiden vi har til rådighet. Vi har segmentert målgruppen vår i ulike aldre som vist overfor. Disse må vi nå på mange like men også litt forskjellige måter år Gjøre oss kjent via omtale i aviser, jungeltelegrafen (venner, kjente og fornøyde kunder), utsendelse av mail med web adresse, flygeblad og visittkort. I tillegg til å oppsøke ulike steder der denne aldersgruppen oppholder seg, som på ulike arrangement, steder disse handler som kjøpesenter på ettermiddag og helg år Gjøre oss kjent via omtale i aviser, jungeltelegrafen (foreldre, venners foreldre, lærere, andre kjente og fornøyde kunder), utsendelse av mail med web adresse, flygeblad og visittkort. I tillegg til å oppsøke ulike steder der denne aldersgruppen oppholder seg, som på ulike arrangement (foreninger som Rotary), steder disse handler som kjøpesenter på ettermiddag og helg år Gjøre oss kjent via omtale i aviser, jungeltelegrafen (foreldre, venners foreldre, lærere, besteforeldre, andre kjente og fornøyde kunder), utsendelse av mail med web adresse, flygeblad og visittkort. I tillegg til å oppsøke ulike steder der denne aldersgruppen oppholder seg, som på ulike arrangement (foreninger som Rotary), steder disse handler som kjøpesenter på formiddag, ettermiddag og helg. I tillegg til dette kan vi kanskje ta kontakt med ulike foreninger for eksempel blindeforbundet og lignende. Og hjelpemiddelsentralen. Denne målgruppen som handler inn for å hjelpe andre i hverdagen vil vi f.eks. nå via omtale i media og ved at vi tar direkte kontakt på telefon og mail. DALANE VGS Side 7

10 Åpningsbalanse Eiendeler Kapitalbehov Egenkapital og gjeld Finansiering Økonomi Varebeholdning kr Andelskapital kr Bankinnskudd kr Kontanter kr 505 Leverandørgjeld kr Sum eiendeler kr Sum egenkapital og gjeld kr Valutakursen kan variere, den kan bli mindre da vil vi tjene mer og den kan bli høyere vi vil da komme til å tjene litt mindre. Produktkalkyle USD KURS SUM Per sett Innkjøpsverdi 50 sett 1 150,00 6,50 kr 7 475,00 kr 149,50 Frakt 75,00 6,50 kr 487,50 kr 9,75 Merverdiavgift 1 225,00 6,50 kr 1 911,00 kr 38,22 Logo på produktene kr 50,00 kr 1,00 Ny emballering kr 250,00 kr 5,00 Sum variable kostnader kr ,50 kr 203,47 Dekningsbidrag (avanse 47%) kr 95,53 Salgspris kr 299 Vi har satt opp en åpningsbalanse ut fra hva vi har beregnet å ha behov for i forbindelse med oppstart av bedriften. Vi har tenkt å bestille 50 sett med nøkkelfinnere i første omgang (se produktkalkylen). Vi har gjort avtale med Ervik Shipping som vil stå for tollklarering og fakturere dette til oss. I tillegg vil utgifter i forbindelse med merking av produkter og emballasje bli leverandørgjeld. Vi har besluttet at andelskapitalen vil bli på kr ,-. I tillegg har vi behov for kontanter til registreringsavgift og betaling av domene. Resten av pengene vil bli satt i banken Vi har satt opp en kalkyle basert på at vi bestiller 50 sett om gangen. Dersom vi bestiller mer enn 100 synker prisen per sett fra 23 USD til 20 USD. Mva er lagt til som kostnad i kalkylen, siden vi ikke er mva pliktige blir dette en kostnad for oss og vi har derfor tatt denne med i kalkylen. Prisen har vi satt til kr 299,- fordi vi tror dette er en psykologisk riktig og akseptabel pris for potensielle kunder. Vi ønsker ikke å prise oss ut av markedet ved å ta en for høy utsalgspris. Vi vil da få et dekningsbidrag på kr 95,53 og en dekningsgrad på 32 %. Eller en avanse på 47 % Resultatbudsjett Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Sum Salgsinntekter kr - kr - kr kr kr kr kr kr - kr Varekostnader kr - kr - kr kr kr kr kr kr - kr = Bruttofortjeneste kr - kr - kr kr kr kr 955 kr 955 kr - kr Bruttofortjeneste i % 32 % 32 % 32 % 32 % 32 % 32 % Indirekte kostnader: Registreringsavgift kr 200 kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr 200 Domene og web hotell kr 305 kr - kr 215 kr - kr - kr - kr - kr - kr 520 Utgifter til stand kr - kr - kr - kr kr - kr - kr - kr - kr Uniformering kr - kr - kr - kr kr - kr - kr - kr - kr Utgifter til trykking av materiell kr - kr - kr - kr 500 kr - kr - kr - kr - kr 500 Uspesifiserte driftsutgifter kr - kr - kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr Sum indirekte kostnader kr 505 kr - kr 415 kr kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr RESULTAT kr (505) kr - kr kr (789) kr kr 755 kr 755 kr (200) kr Vi har budsjettert med et samlet overskudd på kr 5 133,- i perioden. Vi har faste eller indirekte kostnader til web, stand, trykking av brosjyrer og annet materiell i tillegg til uniformering. Vi har satt av en pott til uspesifiserte driftsutgifter, da tenker vi på småting som porto, bevertning, blomster til bedriftsrådgiver og andre ting vi ikke har tenkt på. Vi håper selvfølgelig på å selge mer enn det vi har budsjettert med (se fleksibelt budsjett) men har valgt å legge oss på et forsiktig nivå DALANE VGS Side 8

11 Likviditetsbudsjett Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Sum Innbetalinger: kr - Fra kunder kr - kr - kr kr kr kr kr kr 199 kr Andelskapital kr kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr Sum kr kr - kr kr kr kr kr kr 199 kr Utbetalinger: Til leverandører kr - kr kr kr kr kr - kr - kr - kr Registreringsavgift kr 200 kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr 200 Domene og web hotell kr 305 kr - kr 215 kr - kr - kr - kr - kr - kr 520 Utgifter til stand kr - kr - kr - kr kr - kr - kr - kr - kr Uniformering kr - kr - kr - kr kr - kr - kr - kr - kr Utgifter til trykking av materiell kr - kr - kr - kr 500 kr - kr - kr - kr - kr 500 Uspesifiserte driftsutgifter kr - kr - kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr Tilbakebetaling av andelskapital kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr kr Utbytte andelseiere kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr kr Lønn til bedriftens ansatte kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr kr Sum kr 505 kr kr kr kr kr 200 kr 200 kr kr Innbetalingsoverskudd kr kr (7 963) kr kr (4 284) kr kr kr kr (15 134) kr - Likviditet IB kr - kr kr kr kr kr kr kr kr - Likviditet UB kr kr kr kr kr kr kr kr - kr -. Vi har satt opp et likviditetsbudsjett for å sikre oss at vi klarer å betale våres regninger i rett tid. Det vil si at vi har penger nok til den aktiviteten vi har planlagt. Som vi ser er november den måneden vi vil ha minst å gå på. Dette skyldes at vi har bestilt og betalt varene men ikke kommet i gang med salget. Vi har planer om å klargjøre produktet og være i gang med salget i løpet av første uke i desember. I januar vil vi også ha et innbetalingsunderskudd men allikevel ha grei likviditet. Vi ser at vi ut fra denne planen alt i alt har grei likviditet. Diverse hjelpebudsjetter som salgsbudsjett, innbetalingsbudsjett fra kunder, varekjøpsbudsjett og utbetalingsbudsjett til leverandører se vedlegg 4. I tillegg har vi i samme vedlegg lagt ved en dekningspunktanalyse, budsjettanalyse, budsjettert balanse og fleksible budsjetter. DALANE VGS Side 9

12 Handlingsplan Handling Dato Ansvarlig Stiftelsesmøte 24.sep. Fredrik Haavarsen Sende inn registreringsskjema til Brønnøysund. 24.sep. Elin Sundvor Betale registreringsavgift 24.sep. Anneli Reinshorn Bestille produktet 15.okt. Stian E Skogen Markedsundersøkelse 25. okt. Fredrik Haavarsen Påmelding til fylkesmessen 12.des. Elin Sundvor Selge i julebyen Des. Alle Bestille nytt parti produkter 7. jan Stian E Skogen Ferdig med alle bidrag til fylkesmessen 17. jan. Alle Levere delårsrapport, brosjyre osv til trykking 18. jan Fredrik Haavarsen Sende inn bidrag til fylkesmessen 22. jan. Elin Sundvor Fylkesmessen 17.feb. Alle Planlegging av ulike stand i Sør-Fylket 1. Feb Stian Skogen NM? April Alle Selge på kjøpesenter i Rogaland Mars/AprilAlle Avvikling av bedriften 20. mai Elin Sundvor Sende inn årsrapport med regnskap 25. mai Elin Sundvor Salg til venner og kjente Hele tidenalle Utarbeidelse og oppdatering av web Hele tidentommy Kvamsø Langsiktige planer Vi i Finder UB ser at vi har den muligheten til å utvikle oss i et større marked. Vi vil fortsette å importere, men da et større opplag og utvide varesortimentet. Vi vil importere flere hverdags effektiviserende produkter. Videre kan vi få til avtaler med bedrifter og selge videre til disse, både i Norge og i Europa. Vi vil med andre ord, starte en grossist virksomhet istedenfor detaljist som vi er i dag. Vi hadde da hatt et større vare utvalg og da bestilt i så store antall at innkjøpsprisen hadde blitt mye lavere. Vi vil begynne i det små og drive bedriften på deltid til å begynne med mens vi går i lære, etter hvert som vi ser for oss at arbeidsmengden og inntjeningen blir stor nok vil vi ansette personer. Vi må bygge videre på det merkenavnet vi opparbeider oss i år og prøve å nå større deler av Norge. Men ved å få varen inn i en eller flere av de store varekjedene ville vi oppnådd dette. I tillegg vil vår salgspris til butikk blitt halvert, siden butikkene også skal legge til sin avanse. Dersom vi bestiller så mye som enheter vil vi betale en tredjedel i innkjøpsverdi av det vi gjør i dag. I tillegg til at emballasje og bruksanvisning på norsk hadde vært inkludert i prisen. Disse opplysningene har vi fått fra vår leverandør. Vi er avhengig av at vi får med oss investorer for å ha kapital til å bestille og markedsføre et slikt antall. Kanskje Melbourne Design hadde investert i et salgsselskap for Europa? Dette ser vi for oss som utviklingsmuligheter i løpet av en treårs periode, men mye planlegging må til. DALANE VGS Side 10

13 Finder UB c/o Dalane videregående skole Postboks 503, 4379 Egersund Telefon Telefax Mobil E-post:

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE årsrapport ORG.NR: 984 766 378 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm Oppsummering Finder Ub ble startet høsten 2004 og hadde denne forretningsideen:

Detaljer

FORRETNINGSPLAN ORG.NR: 984 766 238

FORRETNINGSPLAN ORG.NR: 984 766 238 FORRETNINGSPLAN ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 FORRETNINGSPLAN Innholdsfortegnelse Sammendrag Side 2 Forretningsidé Side 3 Visjon Side 3 Produktet Side 3 Lokaler og utstyr Side

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal. pc- opplæring UB

Nord-Gudbrandsdal. pc- opplæring UB Nord-Gudbrandsdal pc- opplæring UB forretningsplan INNHOLD 1 4 Beskrivelse av bedriften 3 Visjon 3 Forretningsidé 3 Mål Analyse av nåsituasjon 5 Målgruppe 5 Strategi 6 Markedsføringstiltak 7 Tjenesten

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Forretningsplan 2005/2006

Forretningsplan 2005/2006 Forretningsplan 2005/2006 Side 2 av 10 SAMMENDRAG s forretningsidé går ut på at vi skal produsere og selge lydbøker tilpasset barn og unge samt blinde. Faste kunder i næringslivet innebærer skoler og barnehager

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Forretningsplan 2014/2015

Forretningsplan 2014/2015 Forretningsplan 2014/2015 Navn: Close it UB Org. Nr: 914430232 Daglig leder: Cassandra Helen Dyve Kontakt: Closeitub@hotmail.com Skole: Hadeland videregående skole Postadresse: Skolelia 3, 2750 GRAN Lærer:

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre ideer) Forretningsidé

Detaljer

Kapittel 11: Etablering av bedrifter

Kapittel 11: Etablering av bedrifter Kapittel 11: Etablering av bedrifter 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 215 220 i Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) arbeidsgiveravgift a) offentlig

Detaljer

Forretningsplan for SimpEl UB

Forretningsplan for SimpEl UB Forretningsplan for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen Kapittel 1 Entreprenørskap... 9 1.1 Hva er en bedrift?... 10 1.2 Nyetableringer er viktig... 11 1.3 Grunnlaget for næringsvirksomhet... 14 Naturressurser... 14 Menneskelige ressurser... 15 Kapital... 17

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag UB-året Etablering Markedsføring 1 Norsk/Matematikk Introduksjon Idémyldring

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015

PRODUKTKALKYLER. Turid V Tveiten - Økonomi og administrasjon VG2 10/26/2015 PRODUKTKALKYLER Kompetansemål beregne pris på varer og tjenester til forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet, utarbeide tilbud og vurdere konsekvenser av prisendringer INNTEKTER OG PRIS Inntektene

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt Regnskapsføring Trond Kristoffersen Finansregnskap Det dobbelte bokholderis prinsipp Historisk oversikt Regnskapsføring i 4000 år India, Kina, Arabia og Egypt Dobbelte bokholderis prinsipp I bruk av italienske

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

Forretningsplan Easy On Easy Off UB Ved Bergen Handelsgymnasium 2009/2010

Forretningsplan Easy On Easy Off UB Ved Bergen Handelsgymnasium 2009/2010 Forretningsplan Easy On Easy Off UB Ved Bergen Handelsgymnasium 2009/2010 Org. nr. : 983589391 Ansatte i bedriften: Ingrid Grønvigh Susanne Mjøs Teodor Slaaen Tombre Magnus Paulson Erga Ingvild Helle Hagen

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Delårsrapport. UB Washer. Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin. Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174

Delårsrapport. UB Washer. Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin. Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174 Delårsrapport UB Washer Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174 Sammendrag UB Washer Forretningsidè Produktet er til traktoreierne som vil ha en sko/støvvelvasker

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

UB Tøv og fanteri. Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen

UB Tøv og fanteri. Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen UB Tøv og fanteri Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen 1 UB Tøv og fanteri UB Tøv og fanteri Mære Landbruksskole 7710 Sparbu Mari Helene Gjetvik Mari_gjetvik92@hotmail.com OM BEDRIFTEN

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Budsjettering av investeringens kontantstrøm Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Fra resultat til kontantstrøm Arbeidskapitalbehov Kapitalbehov

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Ungdomsbedrifter våre erfaringer Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Våre viktigste resultater Hva elevene har lært fra arbeid med Ungdomsbedrifter (UB) avhenger av deres

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014

ÅRSRAPPORT. Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014 ÅRSRAPPORT Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014 Medlemmer: Maria Hansteen Daglig leder Celine Sedal Personalansvarlig Thea Berg Økonomiansvarlig Thea Endsjø Salgsansvarlig Emilie Johansen Markedsansvarlig

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1 UB-året Elektrofag PTF Opplæring i bedrift, eks Elektriske bygningsinstallasjoner Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1 UB-året Service og samferdsel Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre

Detaljer

Messekurs 2015 Entreprenørskapsmesse 11. mars 2015

Messekurs 2015 Entreprenørskapsmesse 11. mars 2015 Messekurs 2015 Entreprenørskapsmesse 11. mars 2015 #ungdomsbedrift #emesse2015 Konkurransene http://www./oslo/kalender/entreprenorskapsmesse- 2015-Ungdomsbedrifter-Vgs#tab2 Legg merke til: Påmeldingsfrist

Detaljer

... Feil! Bokmerke er ikke definert.

... Feil! Bokmerke er ikke definert. ADMINISTRAJON OG ØKONOMI Innhold KAPITTEL 1 ETABLERING AV EN VIRKSOMHET Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Bedriften Norge behov for å tenke nytt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Er du en gründer?...

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1 Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Design og håndverk, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold.

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. FORRETNINGSPLAN 1 Innhold 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. s. 2 s. 2 s. 3 s. 3 2) Organisasjon.. 1) Organisering. 2) Styret. 3) Organisasjonskart. 3)

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4.

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4. Trond Kristoffersen Finansregnskap og anleggskontrakter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

INFORMASJON OM FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2011. Arrangementsdato 1. mars 2011 Radisson Blu Hotel Tromsø

INFORMASJON OM FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2011. Arrangementsdato 1. mars 2011 Radisson Blu Hotel Tromsø INFORMASJON OM FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2011 Gjennomleses av alle deltakere Arrangementsdato 1. mars 2011 Radisson Blu Hotel Tromsø Kontaktinformasjon Ungt Entreprenørskap Troms: Prosjektmedarbeider

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14 Innhold Oversikt Over kompetansemålene... 14 Kapittel 1 entreprenørskap Og entreprenører... 17 1.1 Entreprenørskap... 20 1.1.1 Hva er entreprenørskap?... 20 1.1.2 Ulike former for entreprenørskap... 22

Detaljer

Spørsmål og svar. - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter

Spørsmål og svar. - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter Spørsmål og svar - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes ingen forventning eller krav om at

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

Eks på kompetansemål hudpeleie vg3. Kommunikasjon og samhandling: Yrkesutøving:

Eks på kompetansemål hudpeleie vg3. Kommunikasjon og samhandling: Yrkesutøving: Eks på kompetansemål hudpeleie vg3 Kommunikasjon og samhandling: drøfte rolla til media og reklame i hudpleiarfaget utføre salg av tenester og produkt ut frå faglege og etiske prinsipp bruke ulike strategiar

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder velge utstyr og arbeidsmetoder

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre ideer)

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1 UB-året Naturbruk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere beskrive eksempler på produkt-

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Behandling av søknader til Hammerfest Ungdomsråd

Godkjenning av innkalling og saksliste. Behandling av søknader til Hammerfest Ungdomsråd Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: 16:30 Møteinnkalling Saksliste Saksnr. Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste HUR 24/14 Behandling av søknader

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1 UB-året Medier og kommunikasjon Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere

Detaljer

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE (SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE POTEBH TFQUFNCFS LMPLLB IWPSEBO TUBSUF FHFO CFESJGU )BS EV MZTU UJM Ì FUBCMFSF EJO FHFO CFESJGU -VSFS EV QÌ IWJMLFO TFMTLBQTGPSN TPN QBTTFS GPS EFH )WJMLF SFUUJHIFUFS PH

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD 1 ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD HVORFOR FØRE REGNSKAP? 4 - Ledelsen i bedriften 4 - Eiere 4 - Nye investorer og långivere 5 - Ansatte 5 - Samfunnet (skatt og avgift) 5 REGNSKAP FOR UNGDOMSBEDRIFTER 6 - Balansen

Detaljer

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue.

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue. Elevbedrift Velkommen til programmet Elevbedrift! Akkurat her og nå har dere blitt etablerere. Nå venter en periode med opplevelser og ny og spennende kunnskap. Dere skal etablere, drive og avvikle en

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. og hittil i 2008

ÅRSBERETNING 2007. og hittil i 2008 ÅRSBERETNING 2007 og hittil i 2008 Styre: På generalforsamling 15. okt. 2007 ble følgende styre valgt: Leder Alf Kirkeberg, RE-CONSULT AS (valgt for ett år) Styremedlem Anders-Gustav Holt, INVENTUM AS

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB RESULTATREGNSKAP FOR 2014 (periode 01.01.-31.12.) Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Kontingenter hovedmedlem -330 750,00-350 000-19 250-342 125,00 Kontingenter husstandsmedlem

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Tilleggsoppgaver kapittel 9

Tilleggsoppgaver kapittel 9 Tilleggsoppgaver kapittel 9 Løsningsforslagene til disse oppgavene er laget i Excel. Elever som løser oppgavene ved bruk av ferdigmodell kan lett sammenlikne svarene. Det er ikke laget noen arbeidsbok

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Delårsrapport WOOL UB 2013/2014

Delårsrapport WOOL UB 2013/2014 Delårsrapport WOOL UB 2013/2014 Rosthaug Videregående Skole Mentor: Stein Åge Øvereng, UT AS Ansvarlig lærer: Hege Ballari Rindal INNHOLD Forretningsidé og visjon:... 3 Om produktet... 3 Målgruppe... 3

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

Datafest. Forretningsplan. Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft)

Datafest. Forretningsplan. Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft) Datafest Forretningsplan UB Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft) Side 4 - Organisering av Datafest UB Side 5 - Styret i Datafest UB Side 6 - Forretningsidé

Detaljer

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Februar - Desember, 2011 FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 1327 LYSAKER 994842846MVA OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m. fjorår Balanse IB Åpne kunde poster Åpne leverandør

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Bikers Bay. Forretningsidé. Selskapsformer. Hva skal jeg selge?

Bikers Bay. Forretningsidé. Selskapsformer. Hva skal jeg selge? Forretningsidé Hva skal jeg selge? Jeg skal selge kaffe, øl/vin m.m. og god mat. Grunnen til dette er fordi det er de fleste jeg skal selge til vil kjøpe og vil trenge det. På kvelden vil kafeen være en

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Delårsrapport. for Flex UB

Delårsrapport. for Flex UB Delårsrapport for Flex UB Flex UB Vadsø videregående skole 2013/2014 Mentor: Ingunn Foslund Statens Vegvesen Ansvarlig lærer: Eva Corneliussen Org.nummer: 913 086 716 Flex 1 1. Sammendrag Forretningside

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Blyantspisserne UB. Macbruker

Blyantspisserne UB. Macbruker 20 13 Blyantspisserne UB Macbruker Daglig leder: Silje Marie Tyrihjell Produksjonsansvarlig: Kine Elena Østli Økonomiansvarlig: Lily Gundersen Markedsføringssjef: Ellen- Andrea Grønneberg Mentor: Ann-

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

Organisasjonsnummer: 989 174 398. Utarbeidet for skoleåret: 2010/2011. Ansvarlig lærer: Kristin Hove Pedersen

Organisasjonsnummer: 989 174 398. Utarbeidet for skoleåret: 2010/2011. Ansvarlig lærer: Kristin Hove Pedersen Organisasjonsnummer: 989 174 398 Utarbeidet for skoleåret: 2010/2011 Ansvarlig lærer: Kristin Hove Pedersen Mentor: Helene Stenersen, daglig leder i Colifast AS Lambertseter Videregående Skole Sammendrag

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Internett var en god inspirasjonskilde. Etter en del grubling, skriving og tegning var jeg klar med logoen.

Internett var en god inspirasjonskilde. Etter en del grubling, skriving og tegning var jeg klar med logoen. DMK2_aug11_siljewold_rprt_271011 Rapport Ideutvikling og skisser Jeg brukte 3 forskjellige metoder for å komme opp med ord i sammenheng med patch to plate. Benyttet meg derfor av brainstorming, ABC-metoden

Detaljer

Fraværende: Birgit Gjeldnes, Tor Kvilhaugsvik, Ellen C. Selland, Linn Connie Sandvik.

Fraværende: Birgit Gjeldnes, Tor Kvilhaugsvik, Ellen C. Selland, Linn Connie Sandvik. Referat fra Styremøte i NChK avholdt 08.05.2010 Sted: Kristiansand Tilstede: Anniken Holtnæs, Heidi Schulz, Ellen C. Selland, Linn Connie Sandvik, Ståle Myrvold, Christina Denice Wulff-Pedersen (kun for

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Bachelor BEDRIFTSØKONOMI, 07.05.2015

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Bachelor BEDRIFTSØKONOMI, 07.05.2015 Les dette før du begynner på oppgavene: Dersom du mener å mangle opplysninger for å kunne besvare et spørsmål eller mener at et oppgitt tall eller tekst er meningsløst, ta da dine egne forutsetninger.

Detaljer

Sittebånd UB. Bergen Handelsgymnasium 2010/2011. Ansvarlig lærer: Sissel Sandven. Mentor: Stian Bye. Organisasjonsnr: 009822 42703

Sittebånd UB. Bergen Handelsgymnasium 2010/2011. Ansvarlig lærer: Sissel Sandven. Mentor: Stian Bye. Organisasjonsnr: 009822 42703 Sittebånd UB Bergen Handelsgymnasium 2010/2011 Ansvarlig lærer: Sissel Sandven Mentor: Stian Bye Organisasjonsnr: 009822 42703 Anette Mjeldheim Emir Hindic Ibrahim Pelja Arne Kragseth Håkon Vikøren Sonia

Detaljer