DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 ORG.NR: DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 Forretningsidé 2 Visjon 2 Produktet 2 Lokaler og utstyr 3 Styret 3 Organisasjonskart 4 Markedet 4 Konkurrenter Mål Strategi Markedsundersøkelse Økonomi 8 Åpningsbalanse Produktkalkyle Resultatbudsjett Likviditetsbudsjett Side Handlingsplan 10 Langsiktige planer 10 Vedlegg 1: Stillingsbeskrivelse Vedlegg 2: Situasjonsanalyse og Softanalyse Vedlegg 3: Markedsundersøkelse Vedlegg 4: Økonomi Hjelpebudsjetter - Analyser DALANE VGS

3 Sammendrag Vår forretningsidé: Vi skal importere og selge Findere til mennesker i Rogaland og via Internett, med mulighet for å utvide markedet og vareutvalget. Målet er å hjelpe mennesker med å finne ting de har en tendens til å miste. Vår visjon: Vi vil effektivisere menneskers hverdag. Produktet: Vi skal importere Findere fra USA i pakker á tre brikker. Hver brikke er både sender og mottaker, med andre ord en toveisteknologi. Det er seks knapper på hver brikke, så det er mulig å koble sammen opptil 36 brikker. Dersom du kobler så mange sammen, kan det være lett å blande, så vi anbefaler at det ikke er mer en 6-12 brikker sammen. Lokaler og utstyr: Alle bedriftens møter og diskusjoner vil foregå på skolen, samt mesteparten av arbeidet, men en del vil også bli gjort hjemme. Vi skal i hovedsak selge på stand ulike steder i Sør-Rogaland. Til produktene trenger vi eskeomslag, klister og norsk bruksanvisning. Mål: - Oppnå positiv omtale i media. - Importere og selge 100 sett før skoleåret er omme. - Utbetale 30% utbytte av overskuddet til andelseierne. - Nå høyt i konkurranser vi deltar i. - Ha et spennende og lærerikt skoleår. - Bygge et godt og sikkert nettverk hos kunder, leverandører og lokalt næringsliv. - Oppnå et resultat på minimum 5000 kr. Markedsundersøkelse: - 72 % av de spurte sier at de roter bort ting - 8 % sier de har hørt om noe lignende fra før, nøkkelfinner som du plystrer til. DALANE VGS Side 1

4 Forretningsidé Vår forretningsidé: Vi skal importere og selge Findere til mennesker i Rogaland og via Internett, med mulighet for å utvide markedet og vareutvalget. Målet er å hjelpe mennesker med å finne ting de har en tendens til å miste. Vi har vært innom flere ideer på veien. Noen var litt for tidkrevende, andre for kostbare, mens noen var helt uaktuelle med tanke på salg. Etter nøye vurdering fant vi ut at dette var den beste ideen. Forretningsideen er en avgjørende faktor for at en bedrift skal lykkes. I dårlige eller vanskelige situasjoner skal forretningsideen fungere som en ledestjerne og lede bedriften mot de riktige beslutningene innenfor de retningslinjene som ideen gir. Forretningsideen uttrykker bedriftens særpreg. Vi er de eneste her i landet som selger dette produktet. En bedrift selger nøkkelfinnere som du plystrer til, men det blir et helt annet produkt enn vårt, som du trykker på. En forretningsidé skal være vid, men ikke for vid. Vi føler at våres er akkurat passe i omfang. Samtidig gir den også muligheter for utvidelse i markedet og sortimentet at vi åpner for å selge i større partier til butikkjeder og ta inne andre hverdagseffektiviserende varer. Visjon Vår visjon er å effektivisere menneskers hverdag. En visjon er et mål du har satt deg. Det er ikke sikkert at du når de, men det er noe du har å jobbe mot hele tiden en ledestjerne. Du kan stille spørsmål om hvorfor du jobber i denne bedriften, hvorfor du selger dette produktet. Svaret ligger i visjonen. Produktet Gjennom idémyldringen i klassen, kom vi fram til at vi tror det er et behov for et slikt produkt. Først hadde vi tenkt å kjøpe inn sendere og mottakere hver for seg, for så å samarbeide med en bedrift i Egersund for produsere dette produktet. Etter en stund fant vi ut at dette fort ville bli for dyrt og ta for lang tid. En elev i klassen som satt på Internett, snublet over en Internett-side hvor en bedrift i USA har patent på nøkkelfinnere, liknende den vi hadde tenkt å lage. Da slo det oss at vi kanskje kunne importere produktene istedenfor å produsere selv. På denne måten ville vi også få litt lærdom om handelsbedrifter og regler og lover angående kjøp og salg mellom landegrensene. Alle var med på dette og vi bestemte oss for å kontakte bedriften. Vi sendte , med håp om å få svar. Vi fikk raskt svar, de var svært positive og var med på tankegangen vår. De sendte et gratis prøveprodukt sammen med prisliste på produktet. Prisene varierer etter hvor mange vi kommer til å bestille. I tillegg fikk vi enerett i Norge fram til da bedriften skal avvikles. Og vi fikk lov til å ha vår logo på produktet og emballasjen. DALANE VGS Side 2

5 Vi skal importere Findere fra USA i pakker á tre brikker. Hver brikke er både sender og mottaker, med andre ord en toveisteknologi. Det er seks knapper på hver brikke, så du kan programmere opp til 36 brikker sammen. Da lager du et slags kodingssystem. Dersom du kobler sammen så mange, kan det være lett å blande sammen, vi anbefaler at du ikke har med enn seks til 12 brikker koblet sammen. Dersom du finner en Finder, finner du alle. Kjøper du et sett på tre brikker, kan du for eksempel feste en til lommeboken, en til nøklene og den siste til fjernkontrollen. Kommer du da en morgen og ikke finner nøklene, er det ikke noe problem. Da kan du bare finne lommeboken eller fjernkontrollen og trykke på brikken som er programmert til nøklene på Finderen. Finderen som er festet til nøklene vil begynne å pipe og et lite lys vil lyse. Vi kan også nevne at produktet har blindeskrift på knappene. Lokaler og utstyr Alle møtene til Finder UB vil bli holdt i skolens lokaler. Mesteparten av arbeidet og diskusjonene ellers vil også bli gjort på skolen, men vi gjør også en del hjemme. Vi har fått låne lokaler på skolen til oppbevaring av produktene. Vi skal i hovedsak selge på stand en eller to dager i Julebyen i Egersund, stand på fylkesmessen og stand på ulike butikksentrere i Rogaland. Til standen trenger vi en del utstyr. Dessuten skal alle i bedriften ha like klær på seg som profilerer bedriften. Til produktet trenger vi eskeomslag, klister og norsk bruksanvisning. Eskeomslagene og klistrene vil bli produsert hos Fuglseth trykkeri for oss, mens vi skal oversette bruksanvisningen til norsk selv. Styret I vedtektene for Finder UB beskrives styret slik: 8 Alle medlemmene i ungdomsbedriften sitter i styret. Styret har selv ansvar for ungdomsbedriftens drift. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være tilstede for at styret skal kunne fatte vedtak. Styret velger selv leder og nestleder. Styret tilsetter personalet og bestemmer lønn i ungdomsbedriften. Alle medlemmene har en stemme i styret. Ved stemmelikt har styreleder dobbelstemme 11 To av styrets medlemmer i fellesskap gis rett til og undertegne og opptre på vegne av ungdomsbedriften i forretningsforhold. Disse er Elin Sundvor og Fredrik Haavarsen Styrets medlemmer: Styreleder Elin Sundvor Nestleder Fredrik Haavarsen Referent Lene Helland Ordstyrer Tommy Kvamsø Medlem Kim J Haaland Medlem Stian E Skogen Medlem Tonje T Melhus Medlem Kathrine Dirdal Medlem Mona Ellertsen Medlem Anneli Reinshorn DALANE VGS Side 3

6 Organisasjonskart (Kommentar til organisasjonskartet og stillingsbeskrivelser - se vedlegg 1). Konkurrenter Markedet: Finder UB har, som sagt ovenfor, en kjent konkurrent. Dette produktet fåes kjøpt i Norge og er en nøkkelfinner som man kan plystre til for å få den til å begynne å pipe. Vår Finder blir ikke solgt i Norge, vi skal importere fra Melbourne Design LTD., Arlington, Texas, USA. Vi har fått enerett på dette av Melbourne designs LTD frem til Konkurrentenes sterke sider i forhold til oss: - Produktet er billigere en vår Finder. - Bedriftene har mye mer penger å rutte med til salgsfremmende tiltak enn oss. - De er mer kjente i Norge en oss. - Distribuerer varene til butikker. - Har kanskje et bredt utvalg og er ikke avhengig av salg av dette produktet. Konkurrentenes svake sider i forhold til oss: - Hvis du ler, tv-en står høyt på, spiller høy musikk eller snakker høyt osv. så kan nøkkel-/lommebokfinneren begynne å pipe. - De som ikke kan plystre kan ikke bruke produktet skikkelig. DALANE VGS Side 4

7 Utenom denne konkurrenten skal Finder UB konkurrere med alle de andre ungdomsbedriftene i Rogaland på fylkesmessen 17. mars Der konkurrerer vi i kategorier som beste ungdomsbedrift, beste forretningsplan, Web-side, brosjyre, reklamefilm, innovative produkt, logo, utstilling/stand og beste selger. Mål Oppnå positive omtaler i media. Vi vil importere og selge 100 sett før skoleåret er omme. Utbetale 30% utbytte av overskuddet til andelseierne. Nå høyt i konkurranser vi deltar i. Ha et spennende og lærerikt skoleår. Bygge et godt og sikkert nettverk hos kunder, leverandører og lokalt næringsliv Oppnå et resultat på minimum 5000 kr. Strategi Produkt Påvirkning Pris Personal Finder som er importert fra Melbourne designs LTD, Texas, USA. Selges i pakker på tre, med mulighet til å programmere opptil 36 Findere sammen. Finderen fungerer som både sender og mottaker, det er med andre ord en toveisteknologi. (Se bruksanvisning på Vår beste måte å få kundene interesserte er å oppsøke dem der de er, vise og demonstrere produktet, med andre ord, selge personlig. Vi skal lage flygeblad, visittkort, brosjyre og Webside. Vi satser på å selge på fylkesmessen i mars, på stand i julebyen og på andre varehus i Sør-Rogaland. Vi skal også gjøre websiden kjent via søkesider, e-post, visittkort med mer. Vi satser på å ha en fast pris som står i forhold til produktet og slik at vi ikke priser oss ut av markedet. På bakgrunn av produktkalkylen har vi satt prisen til 299,- pr. pakke. Dette er en psykologisk riktig pris. Vi vurderer i tillegg å selge enkeltvis etter hvert. Personalet må være serviceinnstilt og må ha satt seg inn i produktet (hvordan det funker, hvor det er laget, hvilke miljøtiltak som er gjort; batterigjenvinning). De skal ha et ansikt utad og kunne bedriften. Personalet må også like å treffe nye mennesker og ha sosiale antenner. De må også ha evnen til å vise et godt humør selv om de kanskje har en dårlig dag. Videre er det viktig at intern markedsføring fungerer bra, at de ansatte til enhver tid vet hva som foregår i bedriften og at alle kan programmere og bruke produktet. DALANE VGS Side 5

8 Plass Vi er lokalisert på Dalane videregående skole med gode parkerings muligheter. Vi er på skolen fra alle hverdager og er også tilgjengelige via Internett på Vi skal ha salg i julebyen i Egersund og på varehus i Rogaland, i tillegg til stand på fykemessen. Vi skal som sagt importere Finderen fra USA. Før vi selger det videre, skal vi forandre esken, legge ved norsk bruksanvisning og lignende. I og med at vi kjøper inn stort, emballerer produktet på ny, og selger videre til enkelt personer, blir vi detaljister. Vi distribuerer produkter til kunder ved direkte salg på stand, ved personlig levering eller ved postforsendelse enten ved forskuddsbetaling eller på postoppkrav. (Situasjonsanalyse og Softanalyse se vedlegg 2.) Markedsundersøkelse Hender det at du roter bort nøkler, lommebok osv? Har du hørt om et lignende produkt før? 25 % 3 % 72 % Ja Ne i Vet ikke 92 % 8 % Ja Nei Ut i fra dette, kan vi se at det er et bra marked for vårt produkt. Det er hele 72 % som sier at de roter bort ting. De 8 % som hadde hørt om et lignende produkt, hadde alle hørt om den som du plystrer til, dermed er ikke konkurransen så stor. På spørsmål om hvor interessert de er i produktet, er det kun 10 % som er veldig interessert, mens det er 20 % som ikke er interessert i det hele. Dette er lavere enn forventet. Det er 12,5 % av respondentene som sier at det er veldig sannsynlig at de kjøper produktet. Produktet er nytt og det trenger tid på å bli kjent i markedet. Som vi kan se av diagrammet nedenfor, er det kun noen få som kjøper mens produktet er helt nytt. De fleste kjøper når produktet har vært på markedet en stund og folk har snakket om det. (Hele markedsundersøkelsen se vedlegg 3) DALANE VGS Side 6

9 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 2,50 % 13,50 % 34 % 34 % 16 % Innovatører Tidlige brukere Tidlig majoritet Sen majoritet Etternølere Vi har hentet ut følgene befolkningstall fra statistisk sentralbyrå: Innbyggere år år år SUM Meget interresert ca 10% Eigersund Rogaland Norge Ut fra dette ser vi markedet vårt i lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette gir oss en pekepinne på hvor stort markedet kan være. Utfordringen er å nå denne målgruppen med de begrensede midlene og den korte tiden vi har til rådighet. Vi har segmentert målgruppen vår i ulike aldre som vist overfor. Disse må vi nå på mange like men også litt forskjellige måter år Gjøre oss kjent via omtale i aviser, jungeltelegrafen (venner, kjente og fornøyde kunder), utsendelse av mail med web adresse, flygeblad og visittkort. I tillegg til å oppsøke ulike steder der denne aldersgruppen oppholder seg, som på ulike arrangement, steder disse handler som kjøpesenter på ettermiddag og helg år Gjøre oss kjent via omtale i aviser, jungeltelegrafen (foreldre, venners foreldre, lærere, andre kjente og fornøyde kunder), utsendelse av mail med web adresse, flygeblad og visittkort. I tillegg til å oppsøke ulike steder der denne aldersgruppen oppholder seg, som på ulike arrangement (foreninger som Rotary), steder disse handler som kjøpesenter på ettermiddag og helg år Gjøre oss kjent via omtale i aviser, jungeltelegrafen (foreldre, venners foreldre, lærere, besteforeldre, andre kjente og fornøyde kunder), utsendelse av mail med web adresse, flygeblad og visittkort. I tillegg til å oppsøke ulike steder der denne aldersgruppen oppholder seg, som på ulike arrangement (foreninger som Rotary), steder disse handler som kjøpesenter på formiddag, ettermiddag og helg. I tillegg til dette kan vi kanskje ta kontakt med ulike foreninger for eksempel blindeforbundet og lignende. Og hjelpemiddelsentralen. Denne målgruppen som handler inn for å hjelpe andre i hverdagen vil vi f.eks. nå via omtale i media og ved at vi tar direkte kontakt på telefon og mail. DALANE VGS Side 7

10 Åpningsbalanse Eiendeler Kapitalbehov Egenkapital og gjeld Finansiering Økonomi Varebeholdning kr Andelskapital kr Bankinnskudd kr Kontanter kr 505 Leverandørgjeld kr Sum eiendeler kr Sum egenkapital og gjeld kr Valutakursen kan variere, den kan bli mindre da vil vi tjene mer og den kan bli høyere vi vil da komme til å tjene litt mindre. Produktkalkyle USD KURS SUM Per sett Innkjøpsverdi 50 sett 1 150,00 6,50 kr 7 475,00 kr 149,50 Frakt 75,00 6,50 kr 487,50 kr 9,75 Merverdiavgift 1 225,00 6,50 kr 1 911,00 kr 38,22 Logo på produktene kr 50,00 kr 1,00 Ny emballering kr 250,00 kr 5,00 Sum variable kostnader kr ,50 kr 203,47 Dekningsbidrag (avanse 47%) kr 95,53 Salgspris kr 299 Vi har satt opp en åpningsbalanse ut fra hva vi har beregnet å ha behov for i forbindelse med oppstart av bedriften. Vi har tenkt å bestille 50 sett med nøkkelfinnere i første omgang (se produktkalkylen). Vi har gjort avtale med Ervik Shipping som vil stå for tollklarering og fakturere dette til oss. I tillegg vil utgifter i forbindelse med merking av produkter og emballasje bli leverandørgjeld. Vi har besluttet at andelskapitalen vil bli på kr ,-. I tillegg har vi behov for kontanter til registreringsavgift og betaling av domene. Resten av pengene vil bli satt i banken Vi har satt opp en kalkyle basert på at vi bestiller 50 sett om gangen. Dersom vi bestiller mer enn 100 synker prisen per sett fra 23 USD til 20 USD. Mva er lagt til som kostnad i kalkylen, siden vi ikke er mva pliktige blir dette en kostnad for oss og vi har derfor tatt denne med i kalkylen. Prisen har vi satt til kr 299,- fordi vi tror dette er en psykologisk riktig og akseptabel pris for potensielle kunder. Vi ønsker ikke å prise oss ut av markedet ved å ta en for høy utsalgspris. Vi vil da få et dekningsbidrag på kr 95,53 og en dekningsgrad på 32 %. Eller en avanse på 47 % Resultatbudsjett Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Sum Salgsinntekter kr - kr - kr kr kr kr kr kr - kr Varekostnader kr - kr - kr kr kr kr kr kr - kr = Bruttofortjeneste kr - kr - kr kr kr kr 955 kr 955 kr - kr Bruttofortjeneste i % 32 % 32 % 32 % 32 % 32 % 32 % Indirekte kostnader: Registreringsavgift kr 200 kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr 200 Domene og web hotell kr 305 kr - kr 215 kr - kr - kr - kr - kr - kr 520 Utgifter til stand kr - kr - kr - kr kr - kr - kr - kr - kr Uniformering kr - kr - kr - kr kr - kr - kr - kr - kr Utgifter til trykking av materiell kr - kr - kr - kr 500 kr - kr - kr - kr - kr 500 Uspesifiserte driftsutgifter kr - kr - kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr Sum indirekte kostnader kr 505 kr - kr 415 kr kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr RESULTAT kr (505) kr - kr kr (789) kr kr 755 kr 755 kr (200) kr Vi har budsjettert med et samlet overskudd på kr 5 133,- i perioden. Vi har faste eller indirekte kostnader til web, stand, trykking av brosjyrer og annet materiell i tillegg til uniformering. Vi har satt av en pott til uspesifiserte driftsutgifter, da tenker vi på småting som porto, bevertning, blomster til bedriftsrådgiver og andre ting vi ikke har tenkt på. Vi håper selvfølgelig på å selge mer enn det vi har budsjettert med (se fleksibelt budsjett) men har valgt å legge oss på et forsiktig nivå DALANE VGS Side 8

11 Likviditetsbudsjett Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Sum Innbetalinger: kr - Fra kunder kr - kr - kr kr kr kr kr kr 199 kr Andelskapital kr kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr Sum kr kr - kr kr kr kr kr kr 199 kr Utbetalinger: Til leverandører kr - kr kr kr kr kr - kr - kr - kr Registreringsavgift kr 200 kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr 200 Domene og web hotell kr 305 kr - kr 215 kr - kr - kr - kr - kr - kr 520 Utgifter til stand kr - kr - kr - kr kr - kr - kr - kr - kr Uniformering kr - kr - kr - kr kr - kr - kr - kr - kr Utgifter til trykking av materiell kr - kr - kr - kr 500 kr - kr - kr - kr - kr 500 Uspesifiserte driftsutgifter kr - kr - kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr Tilbakebetaling av andelskapital kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr kr Utbytte andelseiere kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr kr Lønn til bedriftens ansatte kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr kr Sum kr 505 kr kr kr kr kr 200 kr 200 kr kr Innbetalingsoverskudd kr kr (7 963) kr kr (4 284) kr kr kr kr (15 134) kr - Likviditet IB kr - kr kr kr kr kr kr kr kr - Likviditet UB kr kr kr kr kr kr kr kr - kr -. Vi har satt opp et likviditetsbudsjett for å sikre oss at vi klarer å betale våres regninger i rett tid. Det vil si at vi har penger nok til den aktiviteten vi har planlagt. Som vi ser er november den måneden vi vil ha minst å gå på. Dette skyldes at vi har bestilt og betalt varene men ikke kommet i gang med salget. Vi har planer om å klargjøre produktet og være i gang med salget i løpet av første uke i desember. I januar vil vi også ha et innbetalingsunderskudd men allikevel ha grei likviditet. Vi ser at vi ut fra denne planen alt i alt har grei likviditet. Diverse hjelpebudsjetter som salgsbudsjett, innbetalingsbudsjett fra kunder, varekjøpsbudsjett og utbetalingsbudsjett til leverandører se vedlegg 4. I tillegg har vi i samme vedlegg lagt ved en dekningspunktanalyse, budsjettanalyse, budsjettert balanse og fleksible budsjetter. DALANE VGS Side 9

12 Handlingsplan Handling Dato Ansvarlig Stiftelsesmøte 24.sep. Fredrik Haavarsen Sende inn registreringsskjema til Brønnøysund. 24.sep. Elin Sundvor Betale registreringsavgift 24.sep. Anneli Reinshorn Bestille produktet 15.okt. Stian E Skogen Markedsundersøkelse 25. okt. Fredrik Haavarsen Påmelding til fylkesmessen 12.des. Elin Sundvor Selge i julebyen Des. Alle Bestille nytt parti produkter 7. jan Stian E Skogen Ferdig med alle bidrag til fylkesmessen 17. jan. Alle Levere delårsrapport, brosjyre osv til trykking 18. jan Fredrik Haavarsen Sende inn bidrag til fylkesmessen 22. jan. Elin Sundvor Fylkesmessen 17.feb. Alle Planlegging av ulike stand i Sør-Fylket 1. Feb Stian Skogen NM? April Alle Selge på kjøpesenter i Rogaland Mars/AprilAlle Avvikling av bedriften 20. mai Elin Sundvor Sende inn årsrapport med regnskap 25. mai Elin Sundvor Salg til venner og kjente Hele tidenalle Utarbeidelse og oppdatering av web Hele tidentommy Kvamsø Langsiktige planer Vi i Finder UB ser at vi har den muligheten til å utvikle oss i et større marked. Vi vil fortsette å importere, men da et større opplag og utvide varesortimentet. Vi vil importere flere hverdags effektiviserende produkter. Videre kan vi få til avtaler med bedrifter og selge videre til disse, både i Norge og i Europa. Vi vil med andre ord, starte en grossist virksomhet istedenfor detaljist som vi er i dag. Vi hadde da hatt et større vare utvalg og da bestilt i så store antall at innkjøpsprisen hadde blitt mye lavere. Vi vil begynne i det små og drive bedriften på deltid til å begynne med mens vi går i lære, etter hvert som vi ser for oss at arbeidsmengden og inntjeningen blir stor nok vil vi ansette personer. Vi må bygge videre på det merkenavnet vi opparbeider oss i år og prøve å nå større deler av Norge. Men ved å få varen inn i en eller flere av de store varekjedene ville vi oppnådd dette. I tillegg vil vår salgspris til butikk blitt halvert, siden butikkene også skal legge til sin avanse. Dersom vi bestiller så mye som enheter vil vi betale en tredjedel i innkjøpsverdi av det vi gjør i dag. I tillegg til at emballasje og bruksanvisning på norsk hadde vært inkludert i prisen. Disse opplysningene har vi fått fra vår leverandør. Vi er avhengig av at vi får med oss investorer for å ha kapital til å bestille og markedsføre et slikt antall. Kanskje Melbourne Design hadde investert i et salgsselskap for Europa? Dette ser vi for oss som utviklingsmuligheter i løpet av en treårs periode, men mye planlegging må til. DALANE VGS Side 10

13 Finder UB c/o Dalane videregående skole Postboks 503, 4379 Egersund Telefon Telefax Mobil E-post:

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE årsrapport ORG.NR: 984 766 378 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm Oppsummering Finder Ub ble startet høsten 2004 og hadde denne forretningsideen:

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

Forretningsplan 2013/2014

Forretningsplan 2013/2014 Forretningsplan 2013/2014 NAVN: KangaRun UB ORG.NUMMER: 912 694 755 Daglig leder og kontaktperson: Amalie Hauge amalie.hauge@outlook.com SKOLE: Hetland Videregående Skole Lærer: Marit Haaland Gjerde Mentor:

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

Delårsrapport. UB Skyn. Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012. Mentor: Monica Kleffelgård.

Delårsrapport. UB Skyn. Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012. Mentor: Monica Kleffelgård. Delårsrapport UB Skyn Vest-Lofoten videregående skole, Nordland 2011/2012 Mentor: Monica Kleffelgård. Informasjons- og kvalitetsleder ved Lofoten Avfallsselskap IKS Lærer: Kyrre Schultz Innholdsliste Oppsummering...3

Detaljer

Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014

Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014 Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014 Organisasjonsnummer: Skole: Hadeland Ansvarlig : Jorid S L Hansen Styringsgruppe: Soon. Elisabeth Ørhling Torgeir Boldermo Bente Kristoffersen Per Ballangrud

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold.

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. FORRETNINGSPLAN 1 Innhold 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. s. 2 s. 2 s. 3 s. 3 2) Organisasjon.. 1) Organisering. 2) Styret. 3) Organisasjonskart. 3)

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Stance. Studentbedrift Forretningsplan. Cecilie Voldsund Djupvik André Veiberg Stian Haram

Stance. Studentbedrift Forretningsplan. Cecilie Voldsund Djupvik André Veiberg Stian Haram S. Studentbedrift Forretningsplan Cecilie Voldsund Djupvik André Veiberg Stian Haram 2 Innhold Forretningsplan... Forretningsidé... 3 Opplysninger... 4 Nøkkeltall... 5 Kundesegment... 5 Kundeverdi/verdiløfte...

Detaljer

Delårsrapport for Nordisk Kalesje UB 14/15

Delårsrapport for Nordisk Kalesje UB 14/15 Delårsrapport for Nordisk Kalesje UB 14/15 Mentorer: Wenche Lønnerød (ufør) og Jan Ivar Heinich Johannesen (Weifa AS, Kragerø) Ansvarlig lærer: Hege Lier Kontaktperson: Markus Beylegaard, 988 68 660 markusbey@hotmail.com

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer