FORRETNINGSPLAN ORG.NR:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORRETNINGSPLAN ORG.NR: 984 766 238"

Transkript

1 FORRETNINGSPLAN ORG.NR: DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

2 FORRETNINGSPLAN Innholdsfortegnelse Sammendrag Side 2 Forretningsidé Side 3 Visjon Side 3 Produktet Side 3 Lokaler og utstyr Side 4 Styret Side 4 Nettverk Side 4 Organisasjonskart Side 5 Markedet Markedsundersøkelse Side 5 Konkurrenter Side 6 Mål Side 6 Strategi Side 6 Økonomi Åpningsbalanse Side 8 Produktkalkyle Side 8 Resultatbudsjett Side 9 Likviditetsbudsjett Side 9 Handlingsplan Side 10 Langsiktige planer Side 10 Vedlegg: Stillingsbeskrivelser vedlegg 1 Situasjonsanalyse vedlegg 2 Softanalyse vedlegg 3 Økonomi vedlegg 4 IA rutiner vedlegg 5 Side 1

3 FORRETNINGSPLAN Sammendrag Vår forretningsidé: Student UB skal utvikle og produsere kunnskapsbaserte brettspill, som skal dekke et underholdningsbehov for folk i alderen 15 år og oppover. Vår visjon: Utdanning skal assosieres med noe morsomt. Produktet: Vårt produkt er et brettspill om skolen vår. Spillet handler om Dalane VGS, og poenget er å bygge seg opp fra grunnkurs til å oppnå studiekompetanse. Hvert spill består av et spille - brett, en terning, seks spillebrikker, spilleregler, spøsmål-og svarkort og hva skjer nå? -kort. Lokaler og utstyr: Alle møtene til Student UB vil foregå på møterommet til Dalane Videregående skole. Arbeidet vil i hovedsak foregå på skolen, men noe vil også bli gjort hjemme. Til produktet trenger vi esker og eskeomslag, klister, treplater, kort, terninger og spillebrikker. Styret: Alle medlemmene i ungdomsbedriften sitter i styret, og vi skal ha møte en gang i måneden. Nettverk: Student UB har et godt nettverk. Alle i bedriften har familie og kjente med forskjellige erfaringer og kompetanse. I tillegg har våre to bedriftsrådgivere gode nettverk. Markedet: Vi har laget mål og utdypet hver av de 5 P-ene. Har også skrevet litt om sterke/svake sider hos konkurrentene våre, og i tillegg laget en markedsundersøkelse og en softanalyse. Økonomi: Vi har satt opp en åpningsbalanse, og laget en produktkalkyle. Kalkylen viser at vi har en god fortjenestemargin ved å sette prisen på kr. 249,- pr. spill. I tillegg har vi satt opp et resultatbudsjett og et likviditetsbudsjett. Vi har budsjettert med et samlet overskudd på kr ,- som vi mener er bra. Handlingsplan og langsiktige planer: Vi har satt opp en handlingsplan, måned for måned. Først og fremst satser vi på å selge i Dalane regionen, men etterhvert ser vi også muligheten til å selge spillet i andre regioner, og kanskje utlandet. Vi har også muligheter til å produsere tilleggspakker til spillet. Side 2

4 FORRETNINGSPLAN Forretningsidé Student UB skal utvikle og produsere kunnskapsbaserte brettspill, som skal dekke et underholdningsbehov for folk i alderen 15 år og oppover. Forretningsideen er en avgjørende faktor for at en bedrift skal lykkes. I både gode og dårlige situasjoner skal forretningsideen fungere som en ledestjerne, og lede bedriften mot de riktige beslutningene innenfor de retningslinjene som ideen gir. Vår forretningsidé er god, den dekker alle kravene en god forretningsidé skal ha. Forretningsideen er en beskrivelse av: 1 Hvilke kunder og markeder ønsker vi å rette oss mot? - vi ønsker hovedsaklig å rette oss mot forbrukermarkedet i vårt lokalmiljø, deretter andre regioner og etter hvert kanskje utlandet. 2 Hvilke behov ønsker vi å dekke? - underholdning i fritiden 3 Hvilke produkter skal dekke dette behovet? - morsomme og lærerike brettspill 4 Hva skiller oss fra konkurrentene (Hvor er vi unike)? - vi er de eneste som produserer et brettspill om skolen, som inneholder både kunnskapsspørsmål og underholdning. Utdanning skal assosieres med noe morsomt. Visjon En visjon er et mål vi har satt oss. Det er ikke sikkert vi når de, men det er noe vi har å jobbe mot hele tiden, den er en ledestjerne. Vi kan stille oss spørsmål om hvorfor vi jobber i denne bedriften og hvorfor vi selger dette produktet. Svaret finner vi alltid i visjonen. Produktet Gjennom idémyldring i klassen kom vi fram til 29 ulike ideer. Vi bestemte oss til slutt for å lage et brettspill om skolen vår. Dette er noe som aldri har blitt gjort før. Vi vil produsere noe selv, i steden for å importere eller videreselge andres produkter. Spillet er utviklet av oss, og følger læreplaner for videregående opplæring. De fleste spørsmålene er hentet fra pensum, men noen er også tatt ut fra kunnskapsbøker. Spillet omhandler Dalane Videregående skole, og poenget er å bygge seg opp fra grunnkurs til å oppnå studiekompetanse. Det må være minst to personer for å kunne spille spillet, og det gjelder å bli førstemann til å få studiekompetanse. Hver spiller skal komme seg rundt brettet 3 ganger, en gang for hvert skoleår. Brettet skal være formet som Dalane Videregående skole med ruter som inneholder klasserom og ganger. Dersom du blir stående i et klasserom må du ta en prøve, og hvis du ikke består denne prøven må du stå over en runde. Prøven vil være et spørsmål fra allmenne fag. Vanskelighetsgraden på spørsmålet vil variere med hvilket skoleår du gjennomfører. På noen av rutene i gangene kan du bli stående på et Hva skjer nå? -felt. Da må du trekke et kort, og her står det forklart hvilken hendelse du har komt oppi, hva du må gjøre. Du må f.eks. gå tilbake noen trinn eller du kan rykke fram. Disse hendelsene vil være basert på humor fra skolen. Spillebrettet er et bilde av skolens kantine, der rektor står med en diplom. Side 3

5 FORRETNINGSPLAN Lokaler og utstyr Alle møtene til Student UB vil foregå på møterommet til Dalane Videregående skole. Arbeidet vil i hovedsak foregå på skolen, men noe vil også bli gjort hjemme. Vi har fått låne et rom av skolen der vi kan oppbevare produktene våre, slik at ingenting kommer på avveie. Vi skal delta noen dager i julebyen Egersund og på fylkesmessen, hvor vi vil trenge noe utstyr til stand. Til stand vil vi trenge maling samt annen pynt. Alle i bedriften skal ha likt antrekk på seg. Til produktet trenger vi esker og eskeomslag, klister, treplater, kort, terninger og spillebrikker. Fuglseth trykkeri vil produsere eskeomslagene, klistrene og kortene for oss. Eskene får vi fra Simrad og treplatene får vi fra Byggmester Tengesdal. Styret I vedtektene for Student UB beskrives styret slik: 8 Alle medlemmene i ungdomsbedriften sitter i styret. Styret har selv ansvar for ungdomsbedriftens drift. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være tilstede for at styret skal kunne fatte vedtak. Styret velger selv leder og nesteleder. Styret tilsetter personale og bestemmer lønn i ungdomsbedriften. Alle medlemmene har en stemme i styret. Ved stemmelikt har styreleder dobbelstemme. 9 Styret skal ha møte minst en gang i måneden. 11 To av styrets medlemmer i fellesskap gis rett til å undertegne og opptre på vegne av ungdomsbedriften i forretningsforhold. Disse er Inger Tone Hofsmo og Anne Berit Slettebø. Styrets medlemmer Styreleder Therese Sæstad Nestleder Linn Kristin Søsæther Referent Iren Carlsen Ordstyrer Kristina Maria K. Skårås Medlem Kine Marie Haver Medlem Kristi Leidland Medlem Chris R. Tengesdal Medlem Eirin Aamodt Medlem Linda Skibstad Medlem Kristine Mong Medlem Anne Berit Slettebø Medlem Hannah M. Hernes Medlem Daniel Thengs Medlem Thina Irene Kvassheim Medlem Inger Tone Hofsmo Nettverk Nettverket ditt er personer du kjenner som har erfaringer på forskjellige nivåer i og utenfor arbeidslivet. Dersom du har et stort nettverk kan du spare mange penger fordi det vil utføre mye gratisarbeid. Student UB har et godt nettverk. Det er 15 ansatte i bedriften og hver person har foreldre og kjente som har forskjellige erfaringer og kompetanse. I tilleg har vi to bedriftsrådgivere som kan bidra med mye, de har et stort nettverk rundt seg og kommer til å bli til god hjelp for bedriften vår. Disse er Helge Rasmussen og Tim Ryder. Side 4

6 FORRETNINGSPLAN Organisasjonskart Vi har valgt å sette opp vårt organisasjonskart i en linje- og stabsorganisasjon. Vi mener dette er en god oversikt over hvem som skal rapportere til hvem. Staben fungerer som en avlastning for daglig leder, men den har ingen rett til å bestemme eller ta beslutninger alene. Den skal gi råd og hjelpe de andre i bedriften. Se vedlegg 1 for stillingsbeskrivelser. Prosjektorganisasjon Når bedriften nå blir oppstartet vil vi først sette i gang med en prosjektorganisasjon. Alle i bedriften skal være med i denne organisasjonen, der alle skal jobbe med utvikling av spillene. Grunnen er at dette er et omfattende produktutviklingsarbeid med produktet. Vi håper å få komme godt i gang, og få gjort en bra jobb. Da spillets konsept blir ferdig utviklet, alle spørsmål er skrevne, og vi har funnet leverandører som kan hjelpe oss, blir etterhvert prosjektorganisasjonen oppløst. Alle går da tilbake i sine faste stillinger. Markedet Markedsundersøkelse Vi la ut en markedsundersøkelse på skolen vår for å se om elever, lærere og personal var interessert i vårt produkt. Vi hadde denne undersøkelsen for å kartlegge interessen/behovet for produktet, målgruppe og pris. Resultatet ble: 1. Er dette spillet interessant for deg? - Ja: 67% - Nei: 20% - Vet ikke: 13% Side 5

7 FORRETNINGSPLAN 2. Hvem har behov for tilbudet vårt? - Unge (10-13år): 13% - Ungdom/voksne (13+): 77% 3. Kunne du tenke deg å kjøpe dette produktet? - Ja: 62% - Nei: 21% - Vet ikke: 17% 4. Hvor mye ville du betalt for dette produktet? - 279,-: 43% - 319,-: 46% - 359,-: 11% 5. Ville din hverdag blitt kjekkere med et spill som Student? - Ja: 57% - Nei: 13% - Vet ikke: 30% Konklusjonen på denne markedsundersøkelsen er at det er mange folk som er interesserte i vårt produkt og de gleder seg til det kommer for salg, men det er ikke noe spesielt behov for det. Vi har også funnet målgruppen og en eventuell pris. Vi vil rette oss mot de som viser interesse for vårt produkt, og prøve å selge spillet til dem. Konkurrenter Student UB har mange konkurrenter fordi det er mange andre bedrifter som selger brettspill. Konkurrentenes sterke sider i forhold til oss: * de har mer penger enn oss til markedsføring * mange av produsentene er godt kjente i landet for gode spill * de har både bredere og dypere vareutvalg enn oss * de har fagfolk til å utforme et bra resultat Konkurrentenes svake sider i forhold til oss: * de aller fleste brettspill i dag er dyrere enn vårt spill * de har ikke noe spesielt lokalt preg over spillene Mål * produsere og selge 100 spill i løpet av skoleåret * nå høyt i konkurranser vi skal delta i * ha et lærerikt og spennende år * bli sertifisert som IA-ungdomsbedrift * oppnå et overskudd på minimum kr. * utbetale 30% utbytte av overskuddet til andelseierne Softanalyse Vi har utarbeidet en SOFT analyse. Se vedlegg 3. Denne danner grunnlaget for stategien for Student UB. Strategi Produkt Student er et brettspill som vi skal utvikle selv. Spillet omhandler skolen vår, Dalane Videregående. Poenget er å bygge seg opp fra grunnkurs til å oppnå studiekompetanse. Spillerne må gå gjennom grunnkurs, VK1 og VK2. Hvert spill skal inneholde kunnskapsspørsmål, som tar utgangspunkt fra pensum for Videregående skole. Det blir da 750 spørsmål til hvert trinn, i tillegg til 60 hva skjer nå? - kort. På de kortene kan du få både positive og negative overraskelser. Utgangspunketet på brettet er skolens kantine, og dører inn til klasserom for de ulike fargene. Side 6

8 FORRETNINGSPLAN Vi kan utvikle produktet ved å tilpasse det til andre skoler, eller ved å selge det utenfor lokalmiljøet. Spillet kan oversettes til engelsk for å selges i utlandet. Vi kan også selge ekstraspørsmål utenom, slik at det blir flere ulike spørsmål. Vi kan også få masseprodusert spillet etterhvert med å trykke det mer proffesjonelt, se budsjett for år 3 i vedlegg 4. Dersom en kunde får et spill det er noe galt med, og han kommer tilbake med det, skal han med en gang få et nytt spill. Dette er for å yte best mulig service, og ha fornøyde kunder som omtaler oss på en positiv måte. Pris Påvirkning Personal Vi kom først frem til prisen ved at vi hadde en markedsundersøkelse. Ut av den fikk vi svar på at kundene var villige til å betale rundt 250 kr. Vi har utarbeidet en produktkalkyle som sier hva produktet koster per enhet, se kalkyle under økonomidelen. Den viser at vi har en god fortjenestemargin ved å sette prisen på kr. 249,- pr. spill. Denne prisen er rimelig i forhold til andre brettspill, og det virker billigere med kr. 249 enn kr Vi har dermed benyttet oss av markedsbasert og psykologisk prissetting. Når vi selger spillet på stand, selger vi kun kontant. Ellers selger vi på kreditt med en betalingsfrist på 10 dager. Siden vi er en ungdomsbedrift har vi begrensede økonomiske midler til å drive en omfattende markedsføring. Vi har også kort tid til å gjøre oss kjent siden bedriften skal avvikles i mai. Vår beste måte å få kundene interessert er å oppsøke dem der de er, og vise og forklare hva som er spesielt med vårt produkt, derfor blir óg omtale veldig viktig. Vi forteller om produktet til familie og venner, og de forteller videre til deres bekjente. I tillegg ønsker vi å ha en artikkel om oss i lokalavisen, Dalane Tidende, der vi kan markedsføre spillet. (PR) Vi skal lage brosjyre, visittkort og Web-side for å få markedsført produktet vårt. Vi vil også markedsføre spillet her på skolen, ved å sende ut mail, brosjyrer og kanskje stå i kantinen og vise frem spillet. Vi satser på å selge spill i julebyen Egersund i desember, på fylkesmessen og på andre steder. Det er alle i klassen som utgjør personalet. Alle må ha satt seg inn i produktet; hvordan det fungerer og hvordan det er produsert. Personalet må være serviceinnstilt og gode til å snakke med kundene. De må også ha evnen til å vise et godt humør selv om de kanskje har en dårlig dag. For at vi skal bli flinke på salg, skal vi trene mye på salgssamtaler. Vår bedrift har et ønske om å bli en IA-bedrift, for å få et bra arbeidsmiljø, inkludere alle ansatte og ha minst mulig fravær. Da skal vi ha visse rutiner vi må følge. Dersom noen ikke kan komme på skolen en dag, må de ringe og gi beskjed til personalansvarlig. Blir det stort fravær, må vi gjøre noe med det. Dersom det er pga. at de ansatte ikke trives, må vi gjøre noe for at miljøet skal bli bedre, og fraværet mindre. Det kreves at alle i bedriften skal ha gode holdninger til bedriften og produktet vårt. Dette er viktig for at bedriften skal kunne fungere. Dersom noen ikke bryr seg om bedriften og salget, ødelegger det for hele bedriften. Det gir også dårlig markedsføring dersom de ikke snakker positivt om bedriften. Se vedlegg 5 for rutiner for IA. Videre er det viktig at intern markedsføring fungerer bra, at alle ansatte til enhver tid vet hva som forgår i bedriften. Plass Vi holder til på Dalane Videregående skole i Egersund. (Distribusjon) Folk kan også få kontakt med oss gjennom web-siden vår; Vi vil satse på direkte distribusjon. Salget av produktet vil foregå i julebyen Egersund, stand på fylkesmessen og på andre steder. Side 7

9 FORRETNINGSPLAN Økonomi Åpningsbalanse Eiendeler Kapitalbehov Egenkapital og gjeld Finansiering Bankinnskudd kr 6 600,00 Andelskapital kr 9 000,00 Kontanter kr 2 400,00 Sum eiendeler kr 9 000,00 Sum egenkapital og gjeld kr 9 000,00 Vi har satt opp en åpningsbalanse ut fra hva vi har beregnet å ha behov for i forbindelse med oppstart av bedriften. Alle 15 i bedriften kjøper en andel hver á kr. 200, og videre selger vi 30 andeler til andre interesserte. Vi vil da få en andelskapital på kr ,- Det meste setter vi i banken, men beholder litt til ulike utgifter som kommer i begynnelsen, og småting vi kan kjøpe inn kontant. Produktkalkyle Spillebrett 5,00 Brett klister 1,50 Spillekort 94,00 Eske 12,78 Logo til eske 1,50 Terning 3,45 Spillebrikker 1,37 Sum variable kostnader 119,60 Dekningsbidrag 129,40 Salgspris kr 249,00 Vi har satt opp en produktkalkyle som viser hvor mye det koster å produsere ett spill, samt en passende salgspris slik at vi får et godt dekningsbidrag for spillene. Prisen er fastsatt ut fra en markedsundersøkelse vi hadde, der vi spurte hvor mye kundene var villige til å betale. Vi har selvsagt óg mått tatt hensyn til de variable kostnadene. Vi er nå veldig godt fornøyde med prisen, den er akuratt passe, og det er en pris kundene har sagt de er villige til å betale, og vi sitter igjen med et godt dekningsbidrag. Side 8

10 FORRETNINGSPLAN Vi har budsjettert med et samlet overskudd på kr ,- i perioden. Til indirekte kostnader har vi ikke så veldig mye. Vi har litt til registreringsavgift, kjøp av web-side, Noen utgifter til stand ved julebyen Egersund og på fylkesmessen. Ellers har vi óg satt av litt til bankgebyr, trykking av materiell som brosjyre og visittkort, samt noe til uspesifiserte driftsutgifter. Da tenker vi på uventede småting som kan dukke opp og blomster til leverandører og bedriftsrådgivere. Vi har satt opp et likviditetsbudsjett for å sikre oss at vi klarer å betale regningene våre til rett tid. Som vil si vi alltid har nok penger til det vi trenger og har planlagt. November er den måneden vi har minst å gå på. Dette skyldes at vi har bestilt og betalt varene, men ikke kommet ordentlig i gang med salget. Planen er å komme i gang med salget i begynnelsen av desember. Vi mener å ha en grei likviditet. Diverse hjelpebudsjetter som salgsbudsjett, innbetalingsbudsjett fra kunder, varekjøpsbudsjett og utbetalingsbudsjett til leverandører er lagt ved. se vedlegg 4. Vi har i tillegg lagt ved i samme vedlegget en dekningspunktanalyse, budsjettert balanse og budsjett og likviditetsbudsjett for de neste 3 år. Side 9 FORRETNINGSPLAN

11 Handlingsplan Måned Aktivitet Mål Ansvarlig Oktober 1 Stiftelsesmøte 2 Registrering 3 Selge andeler Komme godt i gang med bedriften 1 Daglig leder 2 Daglig leder og Administrasjonen November Desember Januar 1 Markedsundersøkelse 2 Ha produktet klart til trykking 1 Gjøre alt klart til julebyen 2 Påmelding til Fylkesmessen 3 Salg i julebyen 1 Ferdig med alle bidrag til Fylkesmessen 2 Sende inn bidrag Finne ut hva markedet ønsker, og er villige til å betale. Ha produktet klart Selge produktet Bli gode selgere Være helt klare til messen, og godt fornøyde med arbeidet vårt 3 Alle 1 Markedsansvarlig 2 Alle 1 Alle 2 Daglig leder 3 Selgerne/alle 1 Alle 2 Daglig leder Februar 1 Fylkesmessen 1 Alle Mars 1 Stand ulike steder Få solgt resten av 1 Alle i nærmiljøet spillene April 1 NM? Alle Mai 1 Sende inn årsrapporten 2 Avvikling av bedriften 3 Holde generalforsamling 4 Dele ut eventuelt overskudd Bli ferdige med alt arbeidet, og få avviklet bedriften. Alt arbeid blir godkjent. Langsiktige planer 1 Daglig leder 2 Daglig leder/ administrasjonen 3 Daglig leder/ Administrasjonen 4 Økonomileder Vi satser først og fremst på å selge spillet i Dalane, særlig på Dalane Videregående skole. Etter hvert har vi også muligheten til å selge spillet i andre regioner. Vi har i tillegg mulighet til å oversette spillet til engelsk, og kan da selge det i utlandet. Vi kan også videreutvikle oss ved å produsere og selge en form for tilleggspakker, som inneholder ekstra spørsmålskort og hva skjer nå kort. Vi kan hele tiden ta opp nye bestillinger, og få produsert flere spill. Dersom vi produserer flere spill samtidig vil vi få det billigere, og da øker fortjenesten vår. Videre kan vi også fortsette med bedriften ved siden av jobb eller skole. Da kan vi produsere i større opplag om gangen, og vi kan kanskje jobbe mer som grossister. Vi kan prøve å få butikker til å selge spillet for oss, og da utvikle spillet litt mer med enda bedre kvalitet. Se vedlegg 4 for budsjetter for de 3 første år. Side 10

12 FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 1 Stillingsbeskrivelser Daglig leder Inger Tone Hofsmo * ansvaret for den daglige driften * passe på at vedtektene og regler blir overholdt * sette mål og følge opp handlingsplaner * motivere og inspirere de ansatte, skape god lagånd * formidle informasjon og fordele arbeidsoppgaver Administrasjonsleder Iren Carlsen * registrere ungdomsbedriften * skrive møteinnkallinger, brev og referater fra møtene * ansvar for gjennomføring av alle typer møter * holde orden på bedriftens dokumenter * overordnede ansvaret for alle rapporter og presentasjoner Personalansvarlig Therese Sæstad * ansvar for bedriftens HMS-arbeid * løse/ordne opp i eventuelle konflikter * følge opp personaler, motivere og engasjere * rapportere til daglig leder Økonomiansvarlig Anne Berit Slettebø * kreve inn og tilbakebetale andelskapital * ansvar for kassabeholdningen og bankforbindelse * kalkulere produkt(er) * budsjettere og føre regnskap * avslutte regnskapet med diverse rapporter Økonomimedarbeider Kristi Leidland * støtte økonomiansvarlig * faktureringsarbeid

13 FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 1 Salgs- og markedsansvarlig Linn Kristin G. Søsæther * utforme en markedsstrategi * utføre analyser av kundebehov, målgruppe og markedsundersøkelse * utføre markedsstrategi * sette opp salgsmål og følge opp handlingsplaner Salgsansvarlig Kine Marie Haver * yte sitt beste for å få solgt produktet * inspirere de andre medlemmene til å bli gode selgere * ha alle nødvendige kunnskaper om produktet * kunne snakke for seg, og overbevise kunder om at de trenger vårt produkt Selger Thina Irene Kvassheim * bedriftens ansikt utad * drive oppsøkende salg * holde seg oppdatert om bedriften og produktet * hele tiden holde salgsansvarlig orientert Selger Daniel Thengs * bedriftens ansikt utad * drive oppsøkende salg * holde seg oppdatert om bedriften og produktet * hele tiden holde salgsansvarlig orientert Markedsansvarlig Kristine Mong * utforme konkrete markedskampanjer mot målgruppen * ansvar for reklamekampanjer * ansvar for brosjyre og visittkort * markedsføre bedriften

14 FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 1 Web- og reklameansvarlig Chris R. Tengesdal * lage bedriftens web-side * arbeide med bedriftens reklamefilm * finne de beste måtene å profilere bedriften på Produkt- og innkjøpsleder Eirin Aamodt * må sørge for at alle i bedriften vet alt om produktet * finne de beste og billigste innkjøps-alternativene * holde orden på varelageret * ansvar for innkjøp, varemottak og kvalitetskontroll Produkt-og innkjøpsmedarbeider Kristina Maria K. Skarås * støtte produksjons- og innkjøpsleder Produkt- og innkjøpsmedarbeider Linda Skibstad * støtte produksjons- og innkjøpsleder Produkt og innkjøpsmedarbeider Hannah M. Hernes * støtte produksjons- og innkjøpsleder

15 FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 2 Interne arbeidsbetingelser Situasjonsanalyse Organisasjon og bemanning Økonomi Produkt og produksjon Avtaler Etikk Vår bedrift består av 15 elever som er tildelt den stillingen som passer dem best. Vi har allerede begynt å få et godt nettverk, og vi har mange ressurssterke personer. Samtidig har vi fått god hjelp av lærere, bedriftsrådgivere og foreldre. Det vil alltid være noen som er mer engasjert enn andre, men vi må bare gjøre det beste ut av det. Vi skal selge 50 andeler á 200 kr, slik at vi får en egenkapital på kr ,- Vi vil i første omgang produsere spill som vi skal selge i julebyen Egersund. Vi regner med at vi får solgt 50 spill før jul. Vi har budsjettert med et samlet overskudd på kr ,- Produktet vårt er et brettspill som er både moro og lærerikt. Det er vi som skal produsere og selge brettspillene. Spillet består av selve spillebrettet, en terning, 6 spillebrikker, spilleregler, spørsmåls- og svarkort og hva skjer nå -kort. Vi er avhengige av å få spillene ferdig produserte til desember, da vi skal selge i julebyen Egersund. Vi har avtale med Kristian Fuglseth, fra Fuglseth Trykkeri. Han skal trykke opp spillene og kortene for oss. En annen avtale vi har er med en formgivingsklasse, de skal tegne skissen til brettet vårt. Vi har også avtale med Nils Brursli, han skal tegne skisse av rektor Mons Bjone og kantinedama Turid, som vi skal ha avbildet på brettet. Vi vil ikke ha noen form for mobbing på arbeidsplassen. Derfor vil vi sørge for at ingen av de som er avbildet eller nevnt i spillet føler seg mobbet på noen måte. Eksterne arbeidsbetingelser Kundene Konkurrentene Kundene våre er folk i alderen 15 år og oppover, som liker god underholdning og lærerike spill. Det er vi som må oppsøke kundene våre, og vi må informere og fortelle hva spillet går ut på. Dette er den beste måten å få solgt spillet på. Andre måter å komme i kontakt med dem på, er via vår hjemmeside på internett, på Fylkesmessen og i julebyen Egersund. Vi har mange konkurrenter. Alle som produserer og selger brettspill, eller diverse andre underholdende produkter er konkurrenter. FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 2

16 Leverandørene Finansieringsmuligheter Andre forhold Våre leverandører er Fuglseth Trykkeri, Simrad og Byggmester Tengesdal. Andelseierne i bedriften er de som gir kapital. Alle i bedriften kjøper en andel á kr. 200,- Utenom dette skal vi selge 35 andeler á kr. 200,- til andre investorer. Dette utgir da en egenkapital på kr ,- dersom vi klarer å få solgt dem alle. Student UB må forholde seg etter vedtektene og andre lover som gjelder for ungdomsbedrifter.

17 FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 3 Softanalyse

18 FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 4 Salgsbudsjett Økonomi Hjelpebudsjetter - Analyser Vi har budsjettert med et samlet salg i perioden på til sammen 100 spill. I desember skal vi ha stand i julebyen Egersund, så vi regner med at desember blir vår beste salgsperiode. Mange vil da kjøpe spillene som julegaver. I januar satser vi på å få solgt endel til venner og kjente, samt at alle i bedriften kommer til å kjøpe et spill enten i desember eller januar. I februar skal vi delta på fylkesmessen i Stavanger. I tillegg håper vi på at vi kan få god mediaomtale, og at vi klarer å gjøre web-siden kjent slik at også dette vil bidra til salg. Ser vi at det går veldig bra med salget, kan vi oppjustere disse budsjettene. Innbetalingsbudsjett Vi har satt opp et innbetalingsbudsjett fra kunder. Dette trenger vi for å beregne innbetalingene i likviditetsbudsjettet. Vi har beregnet at 50% av salget skjer på kreditt, de får da 10 dagers betalingsfrist. Dette blir til mennesker som vi kjenner. Da får vi 2/3 av innbetalingene samme måned, og 1/3 av innbetalingene kommer inn måneden etter. Varekjøpsbudsjett For å vise varekostnadene og varekjøpene har vi satt opp et varekjøpsbudsjett. Dette trenger vi for å vite når vi skal betale til våre leverandører. Alt varekjøp er på kreditt per 30 dager. Vi regner med å ha gjennomsnittlig 10 spill på lager hver måned, men i april må vi selge ut alt. Utbetalingsbudsjett til leverandører

19 FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 4 Vi har satt opp en oversikt over utbetalinger til leverandører. Hos våre leverandører får vi 30 dagers kreditt. Det blir altså at kjøp i desember kommer som utbetaling i januar og så videre. Dekningspunktanalyse Nøkkeltall Diagrammet viser et dekningspunkt på 20 spill. Vi må altså selge 20 spill for å gå i null. Vi har en sikkerhetsmargin på 80 spill og kr. Det er hvor mye salget kan svikte før vi begynner å tape penger. Budsjettert balanse per mai 2006 Vi har budsjettert en balanse for hvordan vi tror balansen ser ut før avvikling av bedriften. Budsjett for neste 3 år

20 FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 4 Likviditetsbudsjett for neste 3 år Vi har satt opp både budsjett og likviditetsbudsjett for de neste 3 år. Når dette skoleåret er over, kan vi likevel fortsette med bedriften, enten ved siden av videre skolegang, eller lære. Noen i bedriften vil nok slutte etterhvert, men det er en gjeng som står på for å føre bedriften videre, som ungdomsbedrift. Til år 2 har vi regnet med å doble salget, og vi har da lagt opp til å ha et lavt kostnadsnivå, men vi vil bruke noe mer til markedsføring og diverse. Vi har da mer penger til å bruke på stand rundt omkring og få trykket enda mer reklamemateriell. Det 3. året har vi tenkt å jobbe mer som grossister. Vi kan da få andre butikker til å selge spillet for oss. Da tror vi at vi kan få mye større inntekter. Vi har da større mulighet til å videreutvikle spillet, vi har da mer penger til å bruke på et proff trykk. Vi tok et par telefoner få å få priser på dersom vi kjøpte inn 500 brett om gangen. Da fikk vi det veldig billig, kostpris per spill kom på kr. 205,- Vi regner da med en utsalgspris på kr. 399,- (inkl. mva) Det 3. året har vi enda mer på indirekte kostnader, vi regner da med å reise mye mer rundt på messer og lignende for å vise oss frem. Vi står mye sterkere med penger nå, og kan dermed profilere oss enda bedre som en profesjonell bedrift.

21 FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 5 Handlingsplan for oppfølging av IA Student UB Rutine for fravær: Hvem skal ta kontakt hvis en ansatt er syk? Den ansatte skal selv ringe til personalansvarlig i begynnelsen av dagen. Hvis personalansvarlig ikke får telefon fra den ansatte, skal personalansvarlig ringe den ansatte. Nummer til personalansvarlig: Nummer til skole: Personalansvarlig skal finne ut hvor lange vedkommende tror han kommer til å bli hjemme, å hvis det blir over lang tid til, skal personalansvarlig høre om han kanskje kan gjøre noe av arbeidet sitt i ungdomsbedriften hjemme. Begivenheter for sosialt samvær: Klassefest: Lørdag 3. Desember 2005 Juleavslutning: Tirsdag 20. Desember Gå ut og spise: Søndag 18. Desember 2005 Bowle: 5. Januar 2006 Øving til fylkesmesse: Tirsdag 14. Februar 2006 Fylkesmesse: Onsdag 15. Februar Produksjonskvelder: Tirsdag 15. November, Tirsdag 6. Desember, Tirsdag 31. Januar Noe av dette går også frem som teambuilding. For eksempel så har vi tenkt å arrangere noen leker Tirsdag 20. Desember når vi skal ha juleavslutning. Det og følge opp hverdagsreglene er også en form for teambuilding, vi blir tryggere på hverandre og får et bedre og positivt miljø. Er det slik at en elev har hyppig med fravær, så skal personalansvarlig sammen med kontaktlærer kalle inn til et møte hvor temaet kan være den ansattes trivsel og om det er noe UB kan gjøre for å forebygge nye fravær. Dersom en av de ansatte er syke så trenger ikke hun/han forteller hva som er galt, men han/hun har plikt til å bidra i en samtale om arbeidsmuligheter ved sykdom/ forebygging av fravær.

22 FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 5 EGENMELDING VED FRAVÆR Fylles ut av den som tar i mot beskjed om fravær (dvs. leder, eller i leders fravær, en kollega) 1. Navn: Område/Avd...Har i dag (dato)... kl. gitt melding om at hun/han er fraværende pga. Egen sykdom Egen sykdom m/sykmelding Innlagt på sykehus Barns sykdom Annen årsak Fraværet vil antakelig vare i.. dager. Notater: Dato:. Beskjed motatt av:. Fraværsmarkering lagt inn på telefon 2. Telefonsamtale (eksempel) mellom leder og sykmeldt, 3. fraværsdag Hvordan har du det? Tror du plagene kan skyldes forhold på jobben? Har du vært i kontakt med helsesøster? Når kommer du tilbake? Notater:

23 FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 5 Ny kontakt 8. fraværsdag Hvordan går det? Hva tror du at du kan gjøre her på tross av at du har plager? Kan du eventuelt gjøre noe annet enn du pleier? Er det noe vi kan tilrettelegge her? (hjelpemidler, organisering, arbeidsoppgaver, arbeidstid m.v) Skal vi formidle kontakt med helsesøster (hvis du ikke er i kontakt)? Når kommer du tilbake? Notater: 3. Melding ved tilbakekomst (fylles ut av den som har vært borte) Undertegnede var borte fra arbeidet f.o.m... t.o.m. pga. sykdom eller andre forhold som nevnt ovenfor. Kan fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen: ja Nei Usikker Hvis ja, hvilke forhold kan settes i sammeheng med fraværet?: Har du forslag til tilrettelegging?: Ønsker du en samtale med helsesøster Ja: Nei: Dato: Arbeidstakerens underskrift

24 FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 5 Mål for inkluderende Arbeidsliv Student UB IA opplegg Totalt fravær uke Alle elever: 26 dager 3,47% 92 dager 1,75% Dersom dette fortsetter resten av året så blir fraværet på 102 dager 359 timer Mål: Redusere fraværet med 6% Gi deltakere med redusert funksjonsevne en mulighet til å delta i ungdomsbedriften Ha arrangementer og teambuilding for å få et godt arbeidsmiljø og samarbeid Inkludere de som er syke eller permittert Hverdagsregler til Student UB: Vær høflig Tenk positivt Ta initiativ til arbeid, det kommer ikke fallende i fanget på deg Smil og vær glad for hver dag som går (så skal du se hvor mange venner du får) Hjelp dine medarbeidere Ta vare på dine medarbeidere Snakk med medarbeiderne dine, ikke om dem La ikke frustrasjonen råde Del dine erfaringer med andre Lytt til andre Gi ros til dine medarbeidere Ta ting opp med det samme

25 FORRETNINGSPLAN VEDLEGG 5 FRAVÆRSREGISTRERING Navn Dato Tidsrom Grunn

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE ORG.NR: 984 766 378 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2004/2005 Mentor: Kristian fuglseth Ansvarlig lærer: margaret smørholm Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 Forretningsidé 2 Visjon 2 Produktet 2 Lokaler og utstyr

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

Delårsrapport. for Flex UB

Delårsrapport. for Flex UB Delårsrapport for Flex UB Flex UB Vadsø videregående skole 2013/2014 Mentor: Ingunn Foslund Statens Vegvesen Ansvarlig lærer: Eva Corneliussen Org.nummer: 913 086 716 Flex 1 1. Sammendrag Forretningside

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

Forretningsplan 2014/2015

Forretningsplan 2014/2015 Forretningsplan 2014/2015 Navn: Close it UB Org. Nr: 914430232 Daglig leder: Cassandra Helen Dyve Kontakt: Closeitub@hotmail.com Skole: Hadeland videregående skole Postadresse: Skolelia 3, 2750 GRAN Lærer:

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Sittebånd UB. Bergen Handelsgymnasium 2010/2011. Ansvarlig lærer: Sissel Sandven. Mentor: Stian Bye. Organisasjonsnr: 009822 42703

Sittebånd UB. Bergen Handelsgymnasium 2010/2011. Ansvarlig lærer: Sissel Sandven. Mentor: Stian Bye. Organisasjonsnr: 009822 42703 Sittebånd UB Bergen Handelsgymnasium 2010/2011 Ansvarlig lærer: Sissel Sandven Mentor: Stian Bye Organisasjonsnr: 009822 42703 Anette Mjeldheim Emir Hindic Ibrahim Pelja Arne Kragseth Håkon Vikøren Sonia

Detaljer

Forretningsplan Easy On Easy Off UB Ved Bergen Handelsgymnasium 2009/2010

Forretningsplan Easy On Easy Off UB Ved Bergen Handelsgymnasium 2009/2010 Forretningsplan Easy On Easy Off UB Ved Bergen Handelsgymnasium 2009/2010 Org. nr. : 983589391 Ansatte i bedriften: Ingrid Grønvigh Susanne Mjøs Teodor Slaaen Tombre Magnus Paulson Erga Ingvild Helle Hagen

Detaljer

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig.

Forretningsplan. Organisasjonsnummer: 999 185 835. Skole: Hadeland videregående skole. Medlemmer: - Økonomi- og personalansvarlig. Forretningsplan Organisasjonsnummer: 999 185 835 Skole: Hadeland videregående skole Medlemmer: Lene Sørlie Fredriksen Tonje Buan Hanne Kanten Olsen Therese Godli Kandal - Daglig leder - Økonomi- og personalansvarlig

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste.

Vi selger funksjonelle bæreartikler, dekorert med ulike motiv til de kulturbevisste. HA K ÅRSRAPPORT HANK UB Amalie Skram VGS 2014-2015 Studiespesialiserende Nettside: www.facebook.com/hankebu Ansvarlig lærer: Ann-Hilde Hofstad Mentor: Svein Arne Skreden Pensjonert, tidligere i sjefsadministrasjonen

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

Forretningsplan 2005/2006

Forretningsplan 2005/2006 Forretningsplan 2005/2006 Side 2 av 10 SAMMENDRAG s forretningsidé går ut på at vi skal produsere og selge lydbøker tilpasset barn og unge samt blinde. Faste kunder i næringslivet innebærer skoler og barnehager

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Organisasjonsnummer: 989 174 398. Utarbeidet for skoleåret: 2010/2011. Ansvarlig lærer: Kristin Hove Pedersen

Organisasjonsnummer: 989 174 398. Utarbeidet for skoleåret: 2010/2011. Ansvarlig lærer: Kristin Hove Pedersen Organisasjonsnummer: 989 174 398 Utarbeidet for skoleåret: 2010/2011 Ansvarlig lærer: Kristin Hove Pedersen Mentor: Helene Stenersen, daglig leder i Colifast AS Lambertseter Videregående Skole Sammendrag

Detaljer

Delårsrapport NM 2015

Delårsrapport NM 2015 NM 2015 Konkurransebidrag 16. Beste ungdomsbedrift Navn: Trashlock UB Org.nummer: 914 376 939 Daglig leder: Iver Myklebust Nettside: www.trashlock.no Skole: Spjelkavik VGS Lærer: Frode Røyset Mentor: Øyvind

Detaljer

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

Clean Community UB. Forretningsplan

Clean Community UB. Forretningsplan Clean Community UB Forretningsplan Kragerø videregående skole 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bakgrunn... 2 Forretningside... 2 Visjon... 2 Forretningside... 2 Hovedmål... 2 Tjenestebeskrivelse...

Detaljer

Forretningsplan 2013/2014

Forretningsplan 2013/2014 Forretningsplan 2013/2014 NAVN: KangaRun UB ORG.NUMMER: 912 694 755 Daglig leder og kontaktperson: Amalie Hauge amalie.hauge@outlook.com SKOLE: Hetland Videregående Skole Lærer: Marit Haaland Gjerde Mentor:

Detaljer

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold.

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. FORRETNINGSPLAN 1 Innhold 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. s. 2 s. 2 s. 3 s. 3 2) Organisasjon.. 1) Organisering. 2) Styret. 3) Organisasjonskart. 3)

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014

ÅRSRAPPORT. Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014 ÅRSRAPPORT Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014 Medlemmer: Maria Hansteen Daglig leder Celine Sedal Personalansvarlig Thea Berg Økonomiansvarlig Thea Endsjø Salgsansvarlig Emilie Johansen Markedsansvarlig

Detaljer

Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014

Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014 Forretningsplan for Entreprenørskapshuse t 2014 Organisasjonsnummer: Skole: Hadeland Ansvarlig : Jorid S L Hansen Styringsgruppe: Soon. Elisabeth Ørhling Torgeir Boldermo Bente Kristoffersen Per Ballangrud

Detaljer

Delårsrapport WOOL UB 2013/2014

Delårsrapport WOOL UB 2013/2014 Delårsrapport WOOL UB 2013/2014 Rosthaug Videregående Skole Mentor: Stein Åge Øvereng, UT AS Ansvarlig lærer: Hege Ballari Rindal INNHOLD Forretningsidé og visjon:... 3 Om produktet... 3 Målgruppe... 3

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson

2011/2012. Delårsrapport for Natura UB. Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad. Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt. Lærer Mariann Janson Mentor Marte Tørstad Kremmerhuset Ting & Sånt Lærer Mariann Janson Delårsrapport for Natura UB 2011/2012 Thora Storm Vgs. Trondheim Kommune Maria Skjerdingstad & Hanna Tørstad OPPSUMMERING Vår Visjon Natura

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer