Nye nasjonale kostråd: Bakgrunn, prosess og foreløpige konklusjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye nasjonale kostråd: Bakgrunn, prosess og foreløpige konklusjoner"

Transkript

1 Nye nasjonale kostråd: Bakgrunn, prosess og foreløpige konklusjoner Haakon E. Meyer Leder, Nasjonalt råd for ernæring Professor, dr.med. Universitetet i Oslo & Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Oversikt Bakgrunn Sykelighet og dødelighet Kosthold Nye kostråd Prosess Foreløpige konklusjoner

3 Fedme

4 Andel (%) med fedme år gamel menn og kvinner, tre norske fylker, % obese Kvinner, n= Menn, n= Nasjonalt folkehelseinstituttet

5 BMI in men, years, Three Norwegian Counties 20 % BMI Meyer et all. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2005

6 BMI in men, years, Three Norwegian Counties 20 % BMI = 30 kg/m 2 4,3% BMI Meyer et all. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2005

7 BMI in men, years, Three Norwegian Counties 20 % BMI = 30 kg/m 2 14,7% BMI Meyer et all. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2005

8 BMI in men, years, Three Norwegian Counties 20 % ,7% BMI Meyer et all. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2005

9 Menn år: 20% fedme Kvinner år: 17% fedme Folkehelserapporten 2010, Nasjonalt folkehelseinstitutt

10 Hva er årsaken til vektoppgangen i befolkningen?

11 Vektoppgang: 1 kg per år 1 kg fettvev = 7000 kcal = ca. 20 kcal/dag Sukker 5 g = 20 kcal Fett 2 g = 18 kcal 5-6 min gange (reduksjon) = 20 kcal Norge: ~5 kg vektøkning siste 20 år: 1/4 kg per år (maks. ½ kg per år) Mange år, større mulighet for å forebygge videre vektoppgang og vektoppgang hos unge enn å slanke hele befolkningen

12 Hjerte-karsykdommer

13 40-42 years old men in Oppland county % 15 % 10 % Proportion obese (BMI>=30) 5 % 0 % H. Meyer, Nasjonalt folkehelseinstituttet

14 40-42 years old men in Oppland county % 15 % 10 % Proportion obese (BMI>=30) 5 % Hypertension 0 % H. Meyer, Nasjonalt folkehelseinstituttet

15 40-42 years old men in Oppland county % 15 % 10 % Proportion obese (BMI>=30) 5 % Hypertension 0 % Hypercholesterolemia H. Meyer, Nasjonalt folkehelseinstituttet

16 Folkehelseinstituttet:

17 Folkehelseinstituttet:

18 Hvorfor har dødeligheten av hjerteinfarkt gått ned? Kolesterol Blodtrykk Røyking Medikamentell behandling Annen medisinsk behandling. Vi ville forventet en enda større nedgang dersom vekten ikke hadde gått opp

19 Mettede, trans og flerumettede fs (E%). Forbruksundersøkelser (arbeiderhushold , 1975 gjennomsnittshusholdningen) Mettede Trans Flerum Lars Johansson, Helsedirektoratet

20 Mettede, trans og flerumettede fs (E%). Forbruksundersøkelser (arbeiderhushold , 1975 gjennomsnittshusholdningen) Mettede Trans Flerum Lars Johansson, Helsedirektoratet

21 Det har over lang tid skjedd betydelige endringer i det norske kostholdet

22 Helsedirektoratet: Utviklingen i norsk kosthold 2009

23 Helsedirektoratet: Utviklingen i norsk kosthold 2009

24 Helsedirektoratet: Utviklingen i norsk kosthold 2009

25 Helsedirektoratet: Utviklingen i norsk kosthold 2009

26 ..og vi spiser for mye salt

27 Hva er et sunt kosthold? Hvordan tenker Nasjonalt råd for ernæring?

28 Arbeidsgruppe nedsatt 2006 av Nasjonalt råd for ernæring Medlemmer av Nasjonalt råd for ernæring: Professor Haakon E. Meyer Universitetet i Oslo/Nasjonalt folkehelseinstitutt (leder) Forsker, dr.phil Liv Elin Torheim, FAFO (nestleder) Prosjektleder Shaista Ayub, Diabetesforbundet Førsteamanuensis, dr. phil Elling Bere, Universitetet i Agder Professor Rune Blomhoff, Universitetet i Oslo Forsker, dr. scient Magritt Brustad, Universitetet i Tromsø Forsker, dr. pilot Annechen Bahr Bugge, Statens institutt for forbruksforskning Seniorforsker, professor Helle M. Meltzer, Nasjonalt folkehelseinstitutt/umb Professor Kristian Midthjell, NTNU Klinisk ernæringsfysiolog, dr.phil Ingrid Løvold Mostad, St. Olavs Hospital, Trondheim Professor Stein Emil Vollset, Universitetet i Bergen Arbeidsgruppe Professor Rune Blomhoff (leder), Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO. Professor Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO. Klinikkleder/Professor Sigbjørn Smeland, Kreft- og kirurgiklinikken, Oslo Universitetssykehus. Professor Per Ole Iversen, Medisinsk Divisjon, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, UiO. Seniorrådgiver, dr. phil Lars Johansson (sekretær), Avdeling nasjonalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet.

29 Forebygging av kroniske folkesykdommer Sykdomsutvikling tar ofte år, noen ganger enda lenger tid Det er mange risikofaktorer og mekanismer som er involvert Ulike årsaker kan føre til samme sykdom Kreft, hjerte/kar, diabetes osv Fødsel 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år Rune Blomhoff, 2010

30 Forebygging av kroniske folkesykdommer: En meget komplisert problemstilling! Arv (gensekvens og imprinting) Kosthold ( bioaktive stoffer) + fysisk aktivitet + passiv/aktiv røyking + soleksponering + mange andre livsstilsfaktorer + tilfeldighet Kreft, hjerte/kar, diabetes osv Fødsel 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år Rune Blomhoff, 2010

31 Hva slags type, og hvor omfattende dokumentasjon skal man legge til grunn for nasjonale kostråd? Rune Blomhoff, 2010

32 Dokumentert helseeffekt o Nyheter i aviser: Hovedsakelig gjengivelse av enkeltstudier o Offisielle kostråd: Meget omfattende krav til vitenskapelig dokumentasjon o Mange typer studier er nødvendig a) Mekanismer: celler og forsøksdyr b) Befolkningsstudier - observasjonsstudier c) Eksperimentelle studier - kliniske studier Rune Blomhoff, 2010

33 The scientific documentation 1. Pubmed/Medline: a database with about 20 million publications since More than 2 million papers on diet, nutrition and health new papers every year new papers on diet, nutrition and health every year Rune Blomhoff, 2010

34 The scientific documentation 1. Diabetes, diet and nutrition : papers papers in diabetes AND (diet OR nutrition) Rune Blomhoff, 2010

35 From scientific papers to dietary recommendations 2 mill publications on diet, nutrition and health Rune Blomhoff, 2010

36 WCRF rapporten fra 2007 Trinn 1 Metode Utvikling av systematisk metode Trinn 2 Systematisk litteraturoppsummering Objektivitet, ikke personavhengig Rune Blomhoff, 2010

37 Systematisk metode for kunnskapsoppsummering WHO/FAO WCRF ADA Objektivitet, ikke personavhengig Rune Blomhoff, 2010

38 Fra originalpublikasjoner til norske kostråd 15 systematisk litteraturgjennomganger og kunnskapsoppsummeringer basert på prinsipper som tilsvarer WCRF Annen systematisk kunnskapsoppsummering, konsensusrapporter, og oversiktsartikler Evidens baserte matriser Meta-analyser og spesielt solide og omfattende originalartikler Kvalitetssikring av matrisene Cochrane-, GRADE-rapporter etc som vektlegger randomiserte kliniske intervensjonsstudier Originalpublikasjoner Norske kostråd Rune Blomhoff, 2010

39 Forskningsstatus type 2-diabetes Dokumentasjon for årsaks-sammenheng Overbevisende årsaks-sammenheng Redusert risiko Økt risiko Eksponering Sykdom Eksponering Sykdom Vekttap hos personer med overvekt og fedme (WHO) Fysisk aktivitet (WHO, USDH) Moderat vektreduksjon (7 % kroppsvekt), regelmessig fysisk aktivitet (150 min/uke), redusert inntak av energi og fett (ADiabA) Regelmessig fysisk aktivitet og unngå overvekt (EASD) Type 2-diabetes Type 2-diabetes Type 2-diabetes (personer med overvekt og fedme) Type 2-diabetes Overvekt og fedme (WHO) Abdominal fedme (WHO) Fysisk inaktivitet (WHO) Type 2-diabetes Type 2-diabetes Type 2-diabetes Vektreduksjon hos overvektige personer (EASD) Type 2-diabetes Kosthold med <30 E% fett, mettet fett <10 E% og fiber >15 gram per 4,2 MJ (1000 kcal) (EASD) Type 2-diabetes Omega-6 flerumettede fettsyrer (FAO/WHO) Type 2-diabetes Transfettsyrer (FAO/WHO) Type 2-diabetes Sannsynlig årsakssammenheng Fiber (NSP) (WHO) Kostfiber, 14 g gram per 4,2 MJ (1000 kcal) og fullkorn (50 % av korninntaket) (ADiabA) Type 2-diabetes Type 2-diabetes (personer med overvekt og fedme) Rune Blomhoff, 2010

40 Forskningsstatus type 2-diabetes Dokumentasjon for årsaks-sammenheng Mulig årsakssammenheng Redusert risiko Økt risiko Eksponering Sykdom Eksponering Sykdom Flerumettede fettsyrer (FAO/WHO) Lange flerumettede omega- 3 fettsyrer (EPA, DHA) (WHO) Mat med lav glykemisk indeks (WHO) Full-amming (WHO) Type 2-diabetes Mettede fettsyrer (FAO/WHO) Type 2-diabetes Type 2-diabetes Total fett (WHO) Type 2-diabetes Type 2-diabetes Transfettsyrer (WHO) Type 2-diabetes Type 2-diabetes Årsaks-sammenheng usannsynlig Rune Blomhoff, 2010

41 Fra kunnskaps-baserte matriser til kostråd o Varierende grad av dokumentasjon o For noen sykdommer og matvarer er det liten dokumentasjon mental helse, nevrodegenarsjon poteter, fint mel o Ingen anbefaling betyr ikke nødvendigvis at det ikke er en sammenheng Rune Blomhoff, 2010

42 o o o Fra kunnskaps-baserte matriser til kostråd Integrert forskjellig effekt på ulike sykdommer (overvekt, alkohol, kalsium, etc) mest vekt på alvorlige sykdommer Hovedvekt på sykdom mindre vekt på intermediære biomarkører (f.eks. plasmakolesterol, cytokiner etc) Kostrådene er rettet mot primærforebygging Risikopopulasjon: overvekt (BMI ), prehypertensjon, redusert glukose tolleranse, moderat økt plasmalipider Pasienter med kreftsykdommer, hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes etc Rune Blomhoff, 2010

43 Risk for inadequacy or adverse effects o o Fra kunnskaps-baserte matriser til kostråd Kvantitative råd lett å forstå, men er en utfordring Individer og grupper er forskjellige Sjelden klar terskelverdi, ofte gradvis økning/reduksjon Dose-respons: noen ganger lineær, men ofte U-formet Man må ikke overtolke våre kvantitative råd Lower intake level Upper intake level Inadequate dose Optimal dose Excessive dose Dietary intake Rune Blomhoff, 2010

44

45 Nasjonalt råd for ernæring Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge o Utkast ble offentlig i 10. mai 2010 o Kommentarmøte 10. juni 2010 o Kommentarfrist 17. juni 2010 o Endelige kostråd presenteres januar 2011 o Rapporten skal være systematisk og uavhengig o Prosessen skal være åpen og transparent

46 Mange gode kommentarer til rapporten o Mange gode innspill som vi nå vurderer o Mye ros for innhold, grundighet, metode og prosess o En del kritikk/problemstillinger fra Interesseorganisasjoner/selskaper og politiske myndigheter Noen ønsker at vi skal være tydeligere mht konkrete anbefalinger, andre at vi skal være mer tilbakeholdne Anbefalinger for kjøtt og melk Rune Blomhoff, 2010

47 Kostråd Råd 1 Det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og begrensede mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer Råd 2 Det anbefales at man opprettholder balanse mellom energiinntak og energiforbruk Råd 3 Det anbefales minst 5 porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag Utkast, mai 2010 H. Meyer 2010

48 Kostråd, forts. Råd 4 Det anbefales minst 4 porsjoner fullkornsprodukter hver dag Råd 5 Det anbefales fisk tilsvarende 2-3 middagsporsjoner i uken Råd 6 Velg magre meieriprodukter Råd 7 Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter og begrens inntaket av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt Utkast, mai 2010 H. Meyer 2010

49 Kostråd, forts. Råd 8 Velg matoljer, flytende margarin eller myk margarin Råd 9 Vann anbefales som drikke Råd 10 Begrens inntaket av tilsatt sukker Utkast, mai 2010 H. Meyer 2010

50 Kostråd, forts. + fysisk aktivitet Råd 11 Begrens inntaket av salt Råd 12 Kosttilskudd er unødvendig for de fleste Råd 13 Det anbefales at alle daglig er i fysisk aktivitet i minst 30 minutter Utkast, mai 2010 H. Meyer 2010

51 De nye kostrådene noen eksempler: Råd 3. Det anbefales minst 5 porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag. o Omkring halvparten av inntaket bør være grønnsaker, og omkring halvparten frukt/bær o Det anbefales at man spiser variert og at man velger grønnsaker, frukt og bær med forskjellige farger. o Det anbefales at et moderat inntak av usaltede nøtter (10-20 g/d) inngår i et variert kosthold. Nøtter kommer i tillegg 5-om-dagen. o Poteter er ikke inkludert i 5-om-dagen. Poteter er imidlertid en viktig basismatvare i norsk kosthold og kan gjerne inngå i et variert kosthold. Utkast, mai 2010

52 Råd 4. Det anbefales minst 4 porsjoner fullkornsprodukter hver dag. o Anbefalingen tilsvarer et daglig inntak på ca. 70 gram fullkorn for kvinner og ca. 90 gram for menn. o Tre skiver brød bakt på 100 % sammalt mel gir ca. 75 gram fullkorn. o Minst halvparten av det samlede inntaket av kornprodukter bør være i form av fullkorn. Utkast, mai 2010

53 Råd 5. Det anbefales fisk tilsvarende 2-3 middagsporsjoner i uken. o Det anbefales at man spiser omkring gram fisk i uken. o Omkring halvparten av den norske befolkningen spiser mindre enn anbefalt. o Både mager og fet fisk kan inngå, men det anbefales at minst 200 gram av inntaket bør være fet fisk. Utkast, mai 2010

54 Råd 6. Velg magre meieriprodukter. o Regelmessig inntak av magre meieriprodukter er viktig for å sikre et tilstrekkelig inntak av en rekke næringsstoffer, særlig kalsium og jod. Magre meieriprodukter kan derfor med fordel inngå i et helhetlig kosthold. o Inntak av meieriprodukter med høyt energiinnhold bør begrenses. Utkast, mai 2010

55 Råd 7. Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter og begrens inntaket av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt. o Magre kjøttprodukter kan være viktig for å sikre et tilstrekkelig inntak av en rekke næringsstoffer. Et moderat inntak av magre kjøttprodukter kan derfor med fordel inngå i et helhetlig kosthold. o Dersom man spiser rødt kjøtt (storfe, sau og gris) bør man begrense inntaket til mindre enn 500 gram per uke. o Inntak av bearbeidede kjøttprodukter som er røkt, saltet eller konservert med nitrat eller nitritt bør begrenses. Utkast, mai 2010

56 Det er summen av hva som spises og drikkes, hvor mye og hvor ofte, som er avgjørende i det lange løp

57

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Den 31. januar i år ble de nye norske kostrådene lansert i lokalene til Helsedirektoratet i Oslo.

Detaljer

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder

Detaljer

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Rapport IS 2170 Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Innhold Forord 4 Formål 6 Anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 7 Kostråd 7 Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting

Detaljer

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Rapport Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Publikasjonens tittel: Utviklingen i norsk kosthold 2014 Utgitt: Januar 2015 Bestillingsnummer: IS 2255 Utgitt av: Helsedirektoratet Postadresse: Pb. 7000

Detaljer

og måltider i eldreomsorgen

og måltider i eldreomsorgen og måltider i eldreomsorgen Vigdis Guttormsen Forord Mat og måltider er i alles liv svært viktig og bør ha høy prioritet. Måltidet er rikt og har mange ulike funksjoner. Først og fremst å dekke de ernæringsmessige

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen Ernæringsbehandling Kvalme, dårlig appetitt, passasjehinder og smerter gjør at kreftpasienter står i fare for å miste vekt. Dette bør forebygges med gode kostholdsråd som følges opp jevnlig. Av Malene

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

Overvektsepidemien - Hvordan møter vi den? - Vet vi hva som virker?

Overvektsepidemien - Hvordan møter vi den? - Vet vi hva som virker? Overvektsepidemien - Hvordan møter vi den? - Vet vi hva som virker? Samira Lekhal Seksjonsoverlege, PhD Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Seksjon for barn og unge SiV HF Tønsberg www.siv.no/sso

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Mat og diabetes. Kirsti Kverndokk Bjerkan Klinisk ernæringsfysiolog. Kostveiledning til personer med diabetes. Kost ved diabetes

Mat og diabetes. Kirsti Kverndokk Bjerkan Klinisk ernæringsfysiolog. Kostveiledning til personer med diabetes. Kost ved diabetes Mat og diabetes Kirsti Kverndokk Bjerkan Klinisk ernæringsfysiolog Kostveiledning til personer med diabetes Kost ved diabetes Anbefales samme kost som den øvrige befolkningen: - skal forebygge overvekt

Detaljer

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Mat og mosjon i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Sunnere kosthold, mindre aktivitet Det har skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet de siste 20 årene. Totalt sett spiser

Detaljer

melk er viktig Vær et Magre god start på dagen meieriprodukter hver dag frokostforbilde Oppskrifter til en

melk er viktig Vær et Magre god start på dagen meieriprodukter hver dag frokostforbilde Oppskrifter til en Nr. 1 2011 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Oppskrifter til en god start på dagen Vær et frokostforbilde Nye kostråd: Magre meieriprodukter hver dag Klinisk

Detaljer

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Sara Blåka Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Status i forkant av en informasjonskampanje NOTAT 2013:103 Tittel: Forfatter: Kunnskap, atferd

Detaljer

UTEN RIKTIG MAT OG DRIKKE... Enkle råd for et sunt kosthold

UTEN RIKTIG MAT OG DRIKKE... Enkle råd for et sunt kosthold UTEN RIKTIG MAT OG DRIKKE... Enkle råd for et sunt kosthold 1 Innhold... duger helten ikke Innledning 3 1. Regelmessige og små måltider 4 2. Energibalanse 6 3. Spis bevisst 8 4. Spis fargerikt 12 5. Drikk

Detaljer

Laksekonsum og helse - hvor mye laks skal man spise? Edel Elvevoll, Dekan/ Professor UiT - Norges Arktiske Universitet

Laksekonsum og helse - hvor mye laks skal man spise? Edel Elvevoll, Dekan/ Professor UiT - Norges Arktiske Universitet Laksekonsum og helse - hvor mye laks skal man spise? Edel Elvevoll, Dekan/ Professor UiT - Norges Arktiske Universitet Innhold Hvorfor spør vi? Helseeffekter av sjømat Hjerte og karsykdom Neurologisk utvikling

Detaljer

Forlaget Lille Måne 2005 ISBN 82-92605-17-7

Forlaget Lille Måne 2005 ISBN 82-92605-17-7 Forlaget Lille Måne 2005 ISBN 82-92605-17-7 Originaltittel: Life Without Bread (Leben Ohne Brot) Original edition published by McGraw-Hill 2000 Denne utgaven er oppdatert og tilpasset norske forhold. Alle

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Vanlig mat som holder deg frisk

Vanlig mat som holder deg frisk Vanlig mat som holder deg frisk Konferanse om folkehelse og kultur for eldre Tyrifjord 13. november 2014 Ernæringsfysiolog Gudrun Ustad Aldringsprosessen Arvelige faktorer (gener) Miljøfaktorer (forurensning

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Diabetes en innledning... 2. Type 1-diabetes... 3. Type 2-diabetes... 4. Svangerskapsdiabetes... 5. Symptomer på diabetes... 6. Behandling...

Diabetes en innledning... 2. Type 1-diabetes... 3. Type 2-diabetes... 4. Svangerskapsdiabetes... 5. Symptomer på diabetes... 6. Behandling... DVD om diabetes på arabisk og tyrkisk Innhold Diabetes en innledning... 2 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 4 Svangerskapsdiabetes... 5 Symptomer på diabetes... 6 Behandling... 7 Kosthold... 8 En

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Barna liker mer enn vi tror. intoleranse, Allergi eller. Lavkarbo til barn, hva er forskjellen? sunt eller skadelig? Matentusiast Andreas Viestad:

Barna liker mer enn vi tror. intoleranse, Allergi eller. Lavkarbo til barn, hva er forskjellen? sunt eller skadelig? Matentusiast Andreas Viestad: Nr. 1 2012 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Matentusiast Andreas Viestad: Barna liker mer enn vi tror Allergi eller intoleranse, hva er forskjellen? Lavkarbo

Detaljer

Forebyggende Helse i Lillestrøm Sportsklubb (LSK)

Forebyggende Helse i Lillestrøm Sportsklubb (LSK) 1 Forebyggende Helse i Lillestrøm Sportsklubb (LSK) Geir Kåsene, Fysisk trener og fysioterapeut, LSK Ola Eide, Forskningsdirektør, BioActive Foods AS Sammendrag Mye sykdom og skader i spillergruppen under

Detaljer

Hjerteliv. Når matlysten svikter i eldre år

Hjerteliv. Når matlysten svikter i eldre år Hjerteliv Når matlysten svikter i eldre år Fagansvarlig: Sykepleier, PhD Liv Wergeland Sørbye. Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foto: Colorbox.no Trykk: Tanche Nilssen AS. Opplag: 5 000. Nasjonalforeningen

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer