ROSENBERG VERFTS KLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSENBERG VERFTS KLUBB"

Transkript

1 ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING

2 2

3 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for Forsidebilde: Rosenberg høsten Hævene Brim på siten i kjent Bergesen grønnfarge, i bakgrunnen ser vi den nye rørhallen i ferd med å bygges. 1 3

4 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte: Sverre Hæstad Danker Einar Jacobsen Amdal Oddbjørn John Reidar Magnar Johnsen Djupos Paul Bodil Christopher Gerd Jondal Hay Helge Leiv Jonassen Kvelland Einar Finn Larsen Ormøy Kjell Johan Larsen Georg Strand Vi minnes disse våre arbeidskamerater og lyser fred over Deres minne. 2 4

5 ÅRSMØTE I SPISESALEN I ROSENBERGHALLEN MANDAG 2. MARS KL MANDAG TIRSDAG MARS KL TIRSDAG ONSDAG MARS KL ONSDAG TORSDAG 7. MARS 5. MARS KL. KL TORSDAG 8. MARS KL Dagsorden: 1.Beretninger 2.Regnskaper 3.Innkomne forslag 4.Honorarer 5.Valg For at årsmøtet skal kunne avvikles på en rimelig tid, ber vi alle gå gjennom beretning, regnskap og innkomne forslag på forhånd. 3 5

6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden punkt 1 punkt Beretning Beretning 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Faglig politiske og økonomiske forhold 2. Klubbåret Lønnsforhold Dagsorden punkt 1 - Beretning Protokoller side 5. Velferds- og sosiale saker 1. Faglig politiske og og økonomiske forhold 5 6. Klubbens organisasjon 2. Rosenberg Klubbåret Klubbåret Vernearbeidet 3. Avtaler Lønnsforhold og lønnsforhandlinger Velferds- Protokoller 8. Lærlinger og sosialsaker og studievirksomhet Velferds- Klubbens 9. Andre organisasjon og sosiale aktiviteter saker Vernearbeidet Klubbens organisasjon 24 Dagsorden 7. Vernearbeidet Årsrapport punkt for lærlinger 2 og Regnskaper studiearbeidet Andre Lærlinger aktiviteter og studievirksomhet 28 Dagsorden 9. Andre aktiviteter punkt 3 Innkomne forslag Dagsorden punkt 2 - Regnskaper 32 Dagsorden punkt 3 - Innkomne forslag

7 Kapittel 1 Fagligpolitiske og økonomiske forhold Økonomisk ekspert Tidlig sommeren 2008 begynte en boligkrise i USA smått å bli synlig. Her hjemme brukte ikke media så mye spalteplass på saken med mindre det var en kommentar fra en såkalt økonomisk ekspert som med beroligende ord manet det norske folk om å ikke bekymre seg. De fleste ekspertene sa at en boligkrise i USA ikke få store eller direkte konsekvenser for boligmarkedet her hjemme. Utover sommeren ble krisen mer synlig, man kunne lese at de to største boligbankene i USA nå sleit med store tap og at hvis myndighetene ikke grep inn ville de kollapse. Myndighetene i USA var raske med å gi utrykk for de ønsket at bankene skulle få en økonomisk pakke som reddet dem ut av uføre. Samtidig på børsen her hjemme begynte de grafiske kurvene å peke stadig nærmere loddrett og økonomene fikk igjen stor spalteplass med sine analyser. Men ingen trodde vel på at det de sa den gang heller skulle være mer rett enn sist gang de tok feil. For som de sa, krisen i USA ville nok ikke få noen store utslag her hjemme. Bankenes flaue tabbe I august 2008 sprakk boblen og slapp helvete løs. Store finansinstitusjoner falt som slakt og direktørene sto igjen på talerstolen å forbannet situasjonen i kapitalistenes rike. Med ræva full i gylne sluttpakker og fallskjermer sto de igjen frem med sine alvorlige tryner og beskrev hvordan de umulig kunne se denne krisen komme. Venstreradikale politikere kom raskt på banen med sine uttalelser om at krisen skyldtes forbrukersamfunnet vi har skapt og forbannet flatskjermen på veggen i stua. Bankdirektører uttalte at folk hadde tatt opp for mye lån, men nevnte ikke det faktum at man tar ikke lån, men må søke om å få lån. Ekspertene og politikerne hadde plutselig glemt at det hele startet over there i USA hvor bankene de siste årene systematisk har drevet med overprising av boliger de megler. Megle boliger bør vel gjøres av en uavhengig instans som ved hjelp av reelle fakta som tar hensyn til både marked og boligens stand for deretter å utarbeide boligens verdi. Disse bankene trigget sitt eget fall ned i graven med å skape et gunstig boligmarked som ikke var knytta opp mot reelle fakta, men der bankene styrte prisene for å kunne tjene mest mulig penger på sine lånekunder. Siste rentemøte i 2008 var 17. desember og media hauset opp stemningen i forkant av møtet som om det var en førjuls feiring som var på trappene. I dagsrevyreportasjen var de på besøk hos adm. Direktør, sparebankforeningen Arne Hyttnes som med tusj skisserte opp et regnestykke og forklarte at man faktisk måtte hatt en lønnsøkning på kr ,- for å få like mye mer å rutte med etter betalt skatt. Det er ikke måte på å trekke paralleller når journalister skal beskrive denne formidable hendelsen. At rentenedsettelse sammenlignes med lønnsforhøyelse bryter med en hver logisk tankegang. Premien for årets beste uttalelse i 2008 må gå til Kristin Halvorsen. På spørsmål fra en reporter om folk burde bruke eller spare pengene de nå slapp å betale i rente, svarte hun at folk skal oppføre seg fornuftig. Hun fortsatte med at de som har rimelig god råd burde investere i f.eks en varmepumpe eller fornuftig miljøinvestering. Altså, fyfy til flatskjermen og tvitvi til varmepumpa. Lurer på hvilke av disse to produktene som skaper høyest inflasjon? Som finansminister med det ansvar det medfører, inkludert finanskrisen vi sakte men sikkert blir en del av, burde hun ikke da heller rådet folk å legge til side litt penger, spare for eksempel? I utgangspunktet er det jo en rar finanskrise man er havnet i der renteøkning gir gjeldsfolket mindre penger å rutte med og det i seg selv trigger finanskrisen. Eksport og import kjøles ned sammen med den reduserte etterspørselen etter varer verden over. Devaluering av en valuta er for lengst byttet ut med styringsrentejustering og er man ikke kredittverdig er man i dagens kapitalistiske system uønsket. Så hvor skal vi så gjøre av oss? 7

8 Allmenngjøringen Deler av verkstedoverenskomsten for skip og offshoreverft ble allmenngjort 1. Desember Det vil si at den lovfestes. Det for å sikre at innleide utenlandske arbeidstakere får den samme lønna som sine norske kolleger, altså for å hindre sosial dumping. Den lange kampen for å allmenngjøre VO ble etter mye trenering fra NHO s advokater vunnet. Dokumentasjon fra verftene som i klarhet viser at sosial dumping pågikk har vært hovedbevisene i kampen. Meningsløse påstander fra NHO om at verftene vil bli mindre konkurransedyktige samt at det ikke pågår sosial dumping nådde ikke opp denne gang. Til sak Straks etter allmenngjøringen var et faktum ble det varslet om et mulig søksmål fra NHO. Tillitsmenn på noen av verftene har også signert et brev der verftene ber om utsettelse av allmenngjøringen for allerede igangsatte prosjekter. Signeringen skapte irritasjon både lokalt og sentralt i fagorganisasjonene. Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) uttalte: "Tariffnemndas allmenngjøring i skips- og verftsindustrien er utslag av en politikk som rammer våre medlemmer sterkt. Arbeidstakersiden har ikke tatt inn over seg konsekvensen av sitt eget forslag. Det kan vi i NHO ikke sitte og se på. Vi har ikke noe annet valg enn å varsle søksmål". I denne sammenheng passer det å minne om to vedtak fra Fellesforbundets landsmøte Det er ikke noe mål for Fellesforbundet å allmenngjøre mest mulig av tariffavtalenes bestemmelser på flest mulige områder. Det beste er at vi klarer å takle utfordringene gjennom avtaleverket aleine. Allmenngjøring er et alternativ for en periode der en ikke makter å holde oppe nivået på lønns og arbeidsvilkår gjennom organisering. Landsmøtet er samtidig enig i at Fellesforbundet i tillegg vurderer å få en lovfestet rett for partene å gjøre bransjevise minstebestemmelser gjeldene for hele bransjen Dette er det vi står for og vi mener i tillegg at bedrifter som ikke klarer og drive sin virksomhet uten sosial dumping ikke har livets rett og straks bør legge ned sin drift. Det påstås at på verftet der denne kranen står har det foregått sosial dumping. Foto: Roy Inge Nilsen Kap. I. Innledende bestemmelser 1. Grunnlaget for allmenngjøring Forskriften er fastsatt på grunnlag av Verkstedsoverenskomsten (VO) mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side. 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar Forskriften gjelder faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien. Med faglært arbeidstaker menes arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende kompetanse som formelt kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Med ufaglært arbeidstaker menes arbeidstaker som ikke har slikt fageller svennebrev. Forskriften gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres. 8

9 Kapittel 2 Klubbåret 2008 Vi er Norges rikeste fagforeningsklubb med midler de fleste foreningsklubber misunner oss. Det ingen misunner oss er den vanskelige jobben med å finne en måte å forvalte midlene på. Når tillitsvalgte representerer klubben våres på kurs, konferanser eller i andre sammenheng kommer det ofte spørsmål om klubbens midler. Det er betryggende at det andre lurer på er hvilke vedtak angående sosiale goder, hvilke forsikringer og positive tiltak vi som felleskap har gjort og ikke på innholdet i diverse tvilsomme avisartikler. Vi som klubb har en enorm oppgave foran oss i å danne et sikkert fundament som vil gi fellesskapet Rosenberg Verfts Klubb en fremtid med stabile sosiale goder som både dagens og fremtidens medlemmer kan nyte godt av. Kurs/konferanser Også 2008 har vært et innholdsrikt kurs og konferanse år. Sosial dumping og allmenngjøring har vært et av de heiteste temaene etter at AFP saken blei trumfa igjennom i det sentrale oppgjøret. Det faglige og næringspolitiske kurset på Torbjørnrud er alltid interessant å delta på fordi sentrale politikere er invitert som foredragsholdere. På årets konferanse fikk vi hilst på SV s Henki Holmås som lovet så mye ekstra penger til skole, vei, klima og kunne nevne litt om SV s industripolitikk sviktet han totalt og snakket seg bort i villmarken med en fjern ordbruk som jeg tviler på at noen av oss kunne identifisere seg med. Kurs/konferanser vi har deltatt på: 29 januar - HMS faglig forum, Sola 14 februar - AFP folkemøte, Folkets Hus Stavanger. 27 februar 1001 skjulte trusler i arbeidslivet(rusmiddelseminar), Stavanger 14 mars - Bergen Group Generalforsamling, Bergen. 29 april - Sosial dumping kurs i FF, Aalesund 9 juni HMS inspeksjonskurs, Stavanger 18 august - Oppstart av prosjektarbeid for FF. avd september - Vestlandskonferansen. 2-3 oktober - FF. Rekrutteringskonferanse på Sola 13 oktober - Infomøte om statsbudsjettet 2009, Folkets Hus Stavanger 17 oktober - AFP konferanse, Oslo oktober Rogalandskonferansen, Stavanger Neill i kursmodus. Foto: Roy Inge Nilsen helse at regjeringen sannsynligvis måtte bladd opp 3-4 krisepakker pr år for å få finansiert visjonene hans. I løpet av hans 2 timer lange foredrag ble ikke industri nevnt en eneste gang og til slutt kom jo finansieringsløsningen som forventet. Folk flest tåler økte skatter og avgifter, og det skulle bare mangle at ønsker vi å ha en velferdsstat var jo det den rette måten å finansiere dette på. På spørsmål om han oktober - Årskonferansen for LO's olje & gassutvalg, Sola. 2-5 november Faglig & næringspolitisk konferanse, Torbjørnrud november Fellesforbundets konsernkonferanse 9

10 Vestlandskonferansen for skip & offshoreverft blir som kjent arrangert hvert år. Arrangeringen av konferansen går på rundgang blant alle deltakerklubbene, og i år var det igjen våres tur å stå for arrangementet. I år var det i overkant av 30 deltakere fra de forskjellige klubbene som deltok. Vestlandskonferansen for skip og offshoreverft består av Fellesforbundets bedriftsklubber Aker Yards Florø, Aker Egersund, Aker Stord, Ulstein verft, Bergen mekaniske verksted, Aker Kværner Verdal, Havyard Leirvik, Verkstedklubben Aibel, Grenland Group Tønsberg, Leirvik MT, Simek, Kleven verft, Rosenberg Verfts Klubb, Bergen Group Fosen mekaniske, Karmsund Maritime Services AS. Ordfører Leif Johan Sevland var invitert til å holde en åpningstale, men måtte dessverre melde avbud og ta seg av Kronprinsen som var på besøk i sammenheng med Point Of Peace arrangementet. Første nestleder i Fellesforbundet Anders Skattkjær besøka oss første dagen der han snakket om Fellesforbundets krav de neste tariffoppgjørene og hvilke saker medlemmene bør diskutere før LO kongressen i tilrettelegger for næringen. Samtidig vet vi jo om finansieringsvilkårene for rederiene som for noen år siden ble endret til det verre. Utover dagen tok vi med oss konferansedeltakerne på en omvisning på Rosenberg og Harald Straume ga oss en presentasjon av havvindmølle prosjektet vi som kjent er litt med på. Det ble mye kurver og TW/t med en dose strømprisdiskusjon på tampen. På ettermiddagen var det stortingspolitiker Eirin Sund (AP) sin tur. Hun tok opp spørsmålet: Hvorfor må fagbevegelsen engasjerer seg i valgkampen. Hun begynte sitt foredrag med en gjennomgang av hva den sittende regjeringen har gjennomført slik en stortingspolitiker fra AP ser det. Deretter inviterte hun til debatt angående høyresidens syn på forhandlingsrett, tariffavtaler og lignende. Vi presenterte situasjonen sånn vi ser den angående yrkesutdanning og viste statistikkene som i klare tall viser at alt for mange ungdommer dropper ut av sin påbegynte yrkesutdanning. Boye Ullman hadde siste dagen en gjennomgang av statusen på tjenestedirektivet og vi vet jo i dag hvor både LO og regjering står i den saken. Uttalelser fra Vestlandskonferansen 2008 Som vanlig debatteres aktuelle temaer og på hver vestlandskonferanse lages uttalelser vedrørende viktige tema. Vi krever respekt for yrkesfag. Bedriften inviterte konferansedeltakerne til middag på Flor & Fjære. Foto: Islam Krves Vår kjære styreleder Magnus Stangeland startet dag 2 med et foredrag som omhandlet skipsbyggingens fremtid i Norge. Magnus har meget stor tro på næringens fremtid, men samtidig påpekte han viktigheten i at myndighetene Vestlandskonferansen for skip- og offshoreverft er sterkt bekymret for rekruttering til yrkesfag. Vi mener reform 94 har vist seg å bli en fiasko og at reformen fungerer som en hemsko i dag. Yrkesfag er en av de viktigste forutsetninger for verdiskaping i Norge når rekrutteringen til yrkesfag stopper opp trues videreføring av vår industrielle arv. Et av de umiddelbare tiltak er en kraftig heving av lærlinglønna. Treenigheten mellom myndigheter og arbeidslivets parter låser lærlinglønna i bedrift til kun 50 % av fagarbeiders begynnerlønn. Vi mener lærlinglønnen må tilsvare minimum 80 % av fagarbeiders begynnerlønn. 10

11 Solidaransvar! Regjeringen må få på plass lovfesting av solidaransvar på norske arbeidsplasser. Solidaransvaret må gjelde innbetaling av skatter og avgifter og i tillegg lønn for arbeidstaker. Dette er noe Fellesforbundet har krevd lenge. Dette er et viktig verktøy i kampen mot sosial dumping og useriøse aktører i markedet. Med et solidaransvar blir det enklere å kreve det ansatte har krav på også der arbeidsgiver prøver å stikke av fra sine forpliktelser. Spesielt gjelder dette innenfor de områdene som er allmenngjort. Vestlandskonferansen for skip og offshoreverft mener at solidaransvar vil føre til et mer seriøst næringsliv ved at: Arbeiderne får noen å rette krav til når arbeidsgiver ikke betaler. Seriøse firmaer motiveres til å påse at innleide arbeidstakere eller underentreprenørens ansatte ikke blir underbetalt. Firmaene tenker seg to ganger om, før de hyrer inn et firma som de ikke vet om vil betale arbeiderne sine det de har krav på. Vestlandskonferansen for skip og offshoreverft støtter Oslofjordkonferansen sin aksjon for solidaransvar innenfor byggenæringen. Vi vil anbefale alle å støtte aksjonen for solidaransvar ved å gå inn på nett hos Fellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening. For et ryddig arbeidsliv mot EU`s tjenestedirektiv. EF-domstolen har i fire oppsiktsvekkende dommer fastslått at EU`s regler for fri flyt av tjenester overstyrer nasjonal arbeidsrett og faglige rettigheter. Det er grunn til å frykte flere dommer som går i fagbevegelsens disfavør med EU`s tjenestedirektiv. Neill om sitt organisasjonsarbeid Prosjektet Et løft for utenlandsk arbeidskraft kom i stand etter et årsmøtevedtak i avd. 25. Formålet med prosjektet var å kartlegge omfanget av sosial dumping i distriktet, organisere, opprette tariffavtaler og skolere østeuropeere i fagorganisasjonsarbeid. Jeg ble frikjøpt fra Bergen Group Rosenberg for å gjennomføre prosjektet i tidsrommet 15 august tom. 28 november Det ble gjennomført en grundig kartlegging av aktuelle bedrifter i distriktet hvor både organiserte, uorganiserte norske og utenlandske arbeidstakere er sysselsatt. Bedrifter hvor vi har medlemmer i avd. 25 ble besøkt, ca. 35 stk i alt innen bilsektoren og mekaniske verksteder. Bedrifter innen samme sektorer som ovenfor hvor vi ikke har organiserte ble også besøkt, i alt nesten 40 bedrifter. Jeg har ikke funnet underbetaling av utenlandske arbeidstakere på de bedriftene jeg har besøkt med unntak av en bedrift som benyttet innleide østeuropeere gjennom Undoris til en timelønn langt under tarifflønnen. Denne saken er godt kjent gjennom media. 1 desember 2008 ble delvis allmenngjøring vedtatt av tariffnemda innenfor våre mekaniske verksteder og offshoreverft. Dette er et godt verktøy som tillitsmennene på de lokale arbeidsplassene må ta i bruk hvis nødvendig for å sikre at sosial dumping ikke foregår. Dette arbeidet er det vanskelig å måle effekten av på kort sikt. En kontinuerlig fokus på rekruttering er nødvendig om vi skal øke antall organiserte. mvh. Neill Staurland Nestleder i Rosenberg Verft s Klubb Vestlandskonferansen for skip og offshoreverft krever derfor som Fellesforbundets landsmøte at regjeringen nedlegger veto mot tjenestedirektivet i inneværende stortingsperiode. Dermed kan regjeringen innføre bedre og nødvendige tiltak mot sosial dumping uavhengig av Brussel. Arrangør for Vestlandskonferansen 09 er Verftsklubben Bergen Group, Bergen Mekaniske Verksted. Vi ønsker dem lykke til. 11

12 Kapittel 3 Lønnsforhold Det sentrale lønnsoppgjøret Oppgjøret 2008 dreide seg i hovedsak om AFP saken. Et følsomt tema som har avlet splittelse innad i LO og FF. AFP ordningen ble innført i 1988 som et redskap for å gi yrkestakere som har hatt et hardt og tungt arbeid gjennom sin karriere en verdig alderdom. I dag omfattes alle LO medlemmer av AFP. Vi fikk en veldig god ordning for de som klarer å jobbe lenger og for de som er 55 år og eldre. Det som bekymrer er hvordan det vil bli for dem som går ut i pensjon mellom 2018 og 2025, usikkerheten er stor med tanke på en kommende pensjonsreform. Mange av medlemmene som tok ordet på tariffkonferansen til LO på Sola 10. april i fjor, var skeptiske til meklingsresultatet mellom LO og NHO. I korte trekk ble det 5 timer på overtid i meklingen enighet om dette: Arbeidstakere over 62 år vil kunne heve AFP, samtidig som de har annet lønnet arbeid uten å bli trukket i pensjonen. 62-åringer vil frem til 2010 få et betydelig tillegg som gjør at de ikke kommer dårligere ut med den nye AFP ordningen enn den gamle Levealdersjusteringen av AFP ordningen vil ikke tre i kraft umiddelbart, men fases inn etter hvert. Staten tar brorparten av ekstrakostnadene knyttet til AFP i årets lønnsoppgjør. Lavlønnstillegget ble på 3 kroner per time til alle som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det gis et generelt tillegg på kr 2,00. Smusstillegget økes med 6,5% til kr 6,26 Offshoretillegget ble økt med 4,4% ved mellomoppgjøret i 2007 og 5% i 2008 i henhold til bestemmelsen, og er nå kr 54,65 Nattillegget økte med kr 5,10, og den nye satsen ble kr 25,20 Tilkomstteknikk økte med 6,5%, og den nye satsen ble kr 33,80 Det lokale lønnsoppgjøret Utgangspunktet for lokale forhandlinger er fremdeles Kap i Verkstedoverenskomsten (VO) : Bedriftens økonomi Produktivitet Fremtidsutsikter Konkurranseevne Den aktuelle arbeidskraftsituasjonen På grunn av tidsklemma så vi i 2008 vekk fra en idédugnad om lønn tilsvarende den vi arrangerte i Men ideer fra idédugnaden 2007 ble tatt frem igjen og gjennomgått på klubbstyrets forberedende lønnsforhandlingsmøter. Kravene det ble komt frem til på gruppemøtene var: Service gruppen Kronetillegg: kr.8, det samme på reisesatsene Offshore forhandlinger for seg sjøl. Stål gruppen Kronetillegg: kr.8, det samme på reisesatsene 20% som skift tillegg kveld 100% på nattskift Nordsjøjakke til alle Rør gruppen Kronetillegg kr.28 20% på verkstedlønn, reise på land fra reisestart 20% som kveldskifttillegg 100% på nattskift Lønnsdifferensiering, feilfri rør produksjon skal gi x antall kr i tillegg. Overflate gruppen Kronetillegg kr 10 20% kveldskifttillegg Kravene i bransjen lå i 2008 mellom kr. 7,- og 13,- 12

13 Klubbens krav 08 Topp Fagarbeiderlønn økes med kr.12 Reise + offshoresatser økes med tilsvarende. Kveldskifttillegg legges om til 17% Særavtalen: Å være fadder for lærling legges inn på samme ansvarsområde som instruktør i særavtalen. Kansellert offshoretur gir 500kr ikke 250kr pr utsatt dag. Tillegg for prosedyresveising økes fra kr 10 til kr.20 Forandring i særavtale/offshoreavtale Avbrudd, kansellering av offshoreperiode. a) Dersom arbeidsgiver på grunn av uforutsette hendinger må kansellere eller utsette offshoreperioden, skal de ansatte og de tillitsvalgte varsles så tidlig som mulig. b) Dersom arbeidsgiver på grunn av uforutsette hendelser må avbryte offshoreperioden skal de ansatte så tidlig som mulig før avbrudd informeres om når og hvor de skal møte etter avtalt avspasering. c) Om mulig skal den ansatte tilbys arbeid på annet prosjekt i bedriften som gir mulighet til og oppnå tilnærmet fritid som den avbrutte offshoreperiode ville gitt. En innarbeidingsavtale avtales mellom bedrift og de tillitsvalgte i hvert tilfelle. Dersom ikke b) & c) oppfylles tilføres den ansatte 15 timer avspasering med lønn for tapt offshore tillegg. Den ansatte skal så etter nødvendig avspasering tilvises annet arbeid på bedriftens prosjekter. Slikt arbeid vil skje innenfor de arbeidstidsordninger som gjelder for det nye prosjektet/driftsstedet og lønnes etter de satser som gjelder for dette arbeidet. Det ble avholdt seks forhandlingsmøter. På de tre første møtene ble bedriften og klubbens forhandlingsgrunnlag gjennomgått, klubben presenterte sitt krav, det ble diskutert og avtalt hvordan en skal følge bedre opp produktivitetsmål og litt rundt noen problemstillinger offshore ved avbrutte turer og lignende. På de tre siste møtene la bedriften frem sitt tilbud og vi Forhandlet ut i fra dette. På medlemsmøte før forhandlingene ble følgende krav vedtatt: 1. Smertegrense for generelt tillegg var på kr. 9,- 2. Reise og offshoresatsene skulle stige tilsvarende. 3. Skifttillegget omgjøres til prosent og settes til 17 % 4. Å være fadder for lærlingene legges inn på samme ansvarsområde som instruktør 5. Kansellerte offshoretur skal gi kr. 500,- pr utsatt dag i stede for kr. 250,- slik det er i dag. 6. Tillegg for prosedyresveising økes fra kr. 10,- til kr. 20,- pr time 7. Det skal både gis god informasjon når og hvor folk skal møte etter offshoreturer som blir avbrutt, pluss mulighet til å jobbe inn fritid eller kompensasjon. 8. Stipendet for lærlingene økes med kr. 6000,- Resultat før første uravstemning: 1. kr. 9,- på generelt tillegg 2. Kravet om at reise og offshoresatsene skulle stige tilsvarende ble ikke helt oppnådd, men økte med kr. 8,50,- 3. Vi fikk ikke gjennomslag for å omgjør skifttillegget til prosent, men fikk en økning på kr. 3,- slik at nytt skifttillegg ble kr. 30,- 4. Fikk ikke lagt inn fadderne for lærlingene på ansvarsområde for instruktør. 5. Har ikke fått øket satsen for kansellerte offshoreturer. 6. Tillegget for prosedyresveising ble øket til kr. 20,- 7. Fikk en tekst om hvordan folk skal informeres ved avbrutte turer, men ikke fått noe kompensasjon. 8. Stipendet for lærlingene er økte med kr. 6000,-, Klubbstyrets anbefaling Grunnlønn verksted: Her hadde vi en diskusjon, for bedriften sitt tilbud var på kr. 8,- De mente at dette var ca det andre og hadde fått, og ut i fra arbeidssituasjonen og lignende så var dette et godt tilbud. Forhandlingsutvalget ble da enige om å foreslå at en omgjør støtten som bedriften gir til medisinkassen og hyttene til et tillegg på lønna til den enkelte. Etterpå måtte 13

14 bedriften lagt inn resten for å komme opp i kr. 9,- Totalt får klubben ca kr ,- pr år. Omgjort til timelønn er det ca 60 øre pr time. Bedriften ville være med på å legge inn de siste 40 ørene slik at det generelle tillegget ville blitt kr. 9,- Tanken rundt dette var at med den økonomien klubben har og at trenden medlemsmassen var å få noen ut av klubbens midler så kunne klubben påta seg disse kostnadene. Medlemmene ville da fått noe av klubbens midler via et tillegg i lønn. Topp fagarbeidelønn ville da ha blitt på kr. 181,- Reise og offshoresatsene: Her var bedriften litt sein med å komme med tilbud, da de ventet for å se på hva de andre bedriftene ga. Men ut ifra at blant annet AOP hadde tilbud om kr. 4,- og fare for dagsing og Fabricom ikke hadde begynt forhandlingene forlangte vi at de snarest måtte komme med tilbud og på reise og offshorelønna. Bedriften kom da med tilbud på kr. 8,-. De var veldig redde for at dette var for høyt i forhold til våre konkurrenter og de var ikke villig til å gi mer her. Som en del av innspillet rundt grunnlønn verksted som forhandlingsutvalget kom med så la vi inn at sattsene her i hvert fall måtte stige 50 ører til. Ut i fra en hel hets vurdering så godtok bedriften dette til slutt så reise og offshoresatsene økte med kr. 8,50 til kr. 173,-. Skifttillegget: Når det gjelder å få skifttillegget over på prosent så er det noe som bedriften sier bastant nei til hver gang det kommer opp. Men bedriften var villig til å øke skifttillegget fra kr. 27,- til kr. 30,-. Hvis ny timelønn hadde blitt kr. 181,- og en regner nytt skifttillegg om i prosent så vil det blitt 16,58 % Stipend for lærlinger: Klubben hadde krav om at lærlingstipendie økes med kr. 6000,- og bedriften var enig i dette men de ville at dette ble knyttet opp mot lite fravær. Forhandlingsutvalget var enig i dette og stipendet gis da kun hvis en ikke har fått påtale for fravær. Stipendet utbetales med kr. 1000,- pr måned det siste halve året av læretiden. Avbrudd, kansellering av offshore periode: Bedriften prøvde å se på om en kunne få til en avtale om at hvis en får en forkorta offshoretur så skulle en få betalt for hele turen, men ut i fra slik kontrakter med kundene er så ville dette bety store kostnader for bedriften som de ikke får kompensert fra kunden. Bedriften ser de negative konsekvensene det får hvis folk blir hjemsendt ofte før de har fått full tur og har lovet å jobbe med dette fremover ovenfor de som lager kontraktene, slik at vi kan se på kompensasjon for avbrutte turer ved neste lønnsforhandling. Det som er kommet inn rundt dette punktet er en tekst som sier mer konkret hvordan folk skal varsles og lignende ved kansellerte og avbrutte offshoreturer. Produktivitet: Forhandlingsutvalget påpekte at vi føler bedriften har for lite fokus på produktivitet. Det ble derfor enighet om at det skal settes i gang tiltak rundt dette der avdelingsutvalgene skal få en sentral rolle i arbeidet. Dette ble kjørt ut på uravstemning og stemmeprotokollen viser følgende: Det ble avgitt 211 stemmer. 107 Nei 98 Ja 5 Blanke 1 Forkastet Uravstemning nr. 2 Etter at dette forhandlingsresultatet ble nedstemt hadde klubbstyre straks et møte hvor det ble diskutert hvorfor flertallet av medlemmene stemte nei. Klubbstyret mente at punktet i forhandlingsresultatet som var avgjørende for resultatet var punktet angående støtten fra bedriften til hyttene og medisinkassen. Det ble også nevnt både på medlemsmøte og på klubbstyremøte at støtten er en prinsippsak som vi måtte beholde. Klubbstyret kom så frem til at med diskusjonene som hadde vært både før og 14

15 etter uravstemningen så ville resultatet blitt ja til kr. 8,- mot at støtten fra bedriften opprettholdes. Klubbstyret vedtok derfor enstemmig å kjøre en uravstemning nr. 2 med følgende avstemningsgrunnlag: Jeg sier ja til de lokale lønnsforhandlingene med kr. 8 i økning på grunnlønn, offshore og reise på land mot at punkt B i protokollen om at bedriftens økonomiske støtte til syke/hjelpekassen og hyttene bortfaller. Jeg sier nei til resultatet av de lokale lønnsforhandlingene Resultatet i den andre uravstemningen ble som følger: 211 stemmer ble avgitt. 121 Ja 96 Nei 6 Blanke Det var en god tone fra begge parter gjennom hele lønnsforhandlingen. Bilderigg fra Vestlandskonferansen08 Øverst venstre: Geir Kåre og Bjørn konser. Øverst høyre: Magnus Stangeland i samtale med Berit Moland, Magasinet. Nederst venstre: I kantine Rosenberg. Nederst høyre: Boye Ullmann med tjenestedirektivet. Tillegg bedriften kom med selv Ansvarsområdene i henhold til særavtalens pkt , 1.5.3, 1.5.4: I særavtalen nevnes stillinger som operatører kan bli satt inn i. Dette gjelder midlertidige stillinger. Det kan blant annet være instruktør, materialforvalter, arbeidene bas, planlegger og lignende. Heltidstillitsvalgte ligger og under pkt Særavtalen beskriver om hvor mye en slik stilling skal gi. Under disse punktene kom ikke klubben med noe krav om øking av satsene, men bedriften ønsket å øke disse selv da de ser behov for å kunne bruke en del operatører i slike stillinger fremover. Bedriften mener at disse satsene har stått stille lenge og ved å øke disse gjør en det mer attraktivt å ta slike jobber. Satsene er derfor økt slik: Pkt Ansvarsområde 1: Økes fra kr. 4 til kr. 8,- Pkt Ansvarsområde 2: Økes fra kr. 8 til kr. 15,- Pkt Arbeidende bas: Økes fra kr. 8 til kr. 15,- Se protokoller for fullstendig oversikt. 15

16 Gjeldende timefortjenester Timefortjeneste Fagarbeidere Vilkår for å bli ansatt som fagarbeider er avlagt offentlig fagbrev i relevante fag for vår virksomhet. Uklarheter omkring hvilke fag som er relevante tas opp mellom klubb og bedrift. TIG - sveisere med minimum fem sveisesertifikater, lønnes som tofaglig og vil i tillegg få et sveisetillegg på kr. 2,50 pr. time. Trinn Verksted Stålsveis Malere Tig sveis Instrument rørlegger Reise tillegg Offshore tillegg 5 180,00 2,50 4,00 25,00 43, ,00 2,50 4,00 25,00 43, ,00 2,50 4,00 25,00 43, ,00 2,50 4,00 25,00 43, ,00 2,50 4,00 25,00 43, Timefortjeneste spesialarbeidere Vilkår for anerkjennelse som spesialarbeider er at arbeidstakeren har fylt 18 år og har fått slik øvelse, at vedkommende selvstendig og under eget ansvar kan betjene maskiner eller utføre annet spesialarbeid som er et nødvendig ledd i produksjonen. Trinn Verksted Reisetillegg Offshoretillegg 4 169,00 25,00 43, ,00 25,00 43, ,00 25,00 43, ,00 25,00 43, Timefortjeneste hjelpearbeidere Arbeidstakere som ikke fyller vilkårene for å bli anerkjent som spesialarbeidere, samt arbeidstakere som utfører enklere arbeid hvor øvelse som nevnt i vilkårene for spesialarbeidere ikke er nødvendig, er hjelpearbeidere (eks. sjauere / håndt langere). Trinn Verksted Reisetillegg Offshoretillegg 4 164,00 25,00 43, ,00 25,00 43, ,00 25,00 43, ,00 25,00 43, Timefortjeneste lærlinger og unge arbeidere Overtid lærlinger, beregnes på trinn 1, spesialarbeider. Reiselønn lærlinger er på trinn 1, spesialarbeider Lønnsskala lærlinger ( % av fagarbeider trinn 1) Før reform - 94 Etter reform - 94 Ansatt tid Timefortjeneste Timefortjeneste 8. halvår (90 % / 80 %) 155,70 138,40 7. halvår (80 % / 50 %) 138,40 86,50 6. halvår (70 % / 40 %) 121,10 69,20 5. halvår (61 % / 30 %) 105,53 51,90 Lønnsskala unge arbeidere (% av hjelpearbeider, trinn 1) Alder (år) 17,5 år (90 %) 131,40 17 år (80 %) 116,80 16,5 år (70 %) 102,20 16 år (61 %) 89,06 16

17 Kapittel 4 Protokoller 17

18 18

19 19

20 20

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSB ER ETN I NG 2007 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2007 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Leonard Andersen Marton

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2010 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Leif Henry Andersen Bjarne Andreas Baardsen Rolf Christensen Bjørn

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Fastsatt av Tariffnemnda tariffavtaler m.v. 3. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av 1.

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2014 11.november 2014 OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. 36 øre! I tariffoppgjøret i år ble det enighet om at 3 kroner

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD 14.4.00 Side 1 Ord fra leder Selv om det går mot lysere tider ute, har ikke ordresituasjonen innen oljerelatert virksomhet bedret seg. Senest for en uke

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør.

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr: 27/2014/KH Dato: 06.06.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE OG PARAT OM VERKSTEDOVERENSKOMSTEN Virke og Parat kom torsdag 5.

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer.

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lønnsforhandlingene er nå avsluttet. Resultatet er sikkert kjent for de fleste via nettsidene våre, men her følger en fyldigere presentasjon

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler. Børje Furunes bfu@handelogkontor.no

Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler. Børje Furunes bfu@handelogkontor.no Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler Børje Furunes bfu@handelogkontor.no Antall forsikrings (områder) er inkludert i ditt HKmedlemskap? Innbo- og løsøre Sykkel Sportsutstyr

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2005 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2005 Forsidebilde: Montering av flammebommen på Melkøya - en jobb der våre folk var

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2014 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.93, 01.11.97, 24.10.98, 06.11.99, 21.10.00, 20.10.01, 16.10.2004, 04.11.2006,

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner GI D E R F ORENIN IKKE STÅ ALEINE! I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner og sosial dumping er virkeligheten for stadig flere.

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

Hvem er vi? Hva gjør vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13 14.33 Side 1 2013 Hvem er vi? Hva gjør vi? mange fordeler med et medlemskap i Offshoreforeningen www.offshoreforeningen.no 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer