Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!"

Transkript

1 Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!!

2 -Hvordan er vår organisasjon oppbygd? Alle medlemmene i en bedrift utgjør en klubb som velger sine tillitsvalgte, (eller klubbstyre). De tillitsvalgte forhandler og inngår avtaler med arbeidsgiver på vegne av medlemmene. De har også rett til å ta opp saker, eller prøve å løse tvister som bare berører enkeltmedlemmer. (fagforeningen) sin viktigste oppgave er å være et støtteapparat for tillitsvalgte og medlemmer. Stikkord er: Informasjon, rådgivning og kurs/skolering. Pr var ca 870 medlemmer tilsluttet vår avdeling. Tromsø Bygningsarbeiderforening er en lokalavdeling av Fellesforbundet, (avd. 799). Fellesforbundet organiserer innenfor en mengde bransjer Bla: Tekstil verksted- og papirindustrien, grafikere, bilbransjen, byggebransjen, skog land og havbruk, hotell og restaurantarbeidere m.m. LO er Norges største og mest innflytelsesrike arbeidstakerorganisasjon. LO er paraplyorganisasjonen som innenfor sine 22 forbund har ca arbeidere som medlemmer. Fellesforbundet er det nest største forbundet med sine nærmere medlemmer. (Det største innen privat sektor)

3 RETT TIL TARIFFAVTALE Lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte reguleres av lover og avtaler. Lovene er vedtatt av Stortinget og gjelder alle. Avtalene er forhandlet fram av fagorganisasjonene og gjelder kun i de bedriftene hvor det er avtalt at tariffavtalen gjelder. Avtalene er bedre enn lovene. Loven gir deg rett til lønn, men hvor stor lønna skal være må avtales. I tariffavtalen finner du også bestemmelser om tillegg til den vanlige lønna. For eksempel finner du bare her avtalene om godtgjørelse for reise- gangtid og verktøy, lønn for bevegelige helligdager, overtids- og smusstillegg m.m. I tariffavtalen er det også bedre avtaler om; Fagorganiserte kan forlange at bestemmelsene i tariffavtalene skal gjelde. Bedriften må akseptere det dersom de er med i NHO, eller over halvparten av de ansatte er organiserte. 37,5 timers arbeidsuke (mot 40 timer i loven) 4 feriedager mer enn loven (12% i feriepenger mot 10,2% i loven) Rett til pensjon fra fylte 62 år (mot fra 67 år i loven) Velferdspermisjon med lønn ved behandling hos lege og tannlegespesialist, akutt sykdom i familien, begravelser, flytting m.m Rett til arbeidstøy og verneutstyr etter behov Rett til å få dekt utgifter (inkl. lønn) ved kurs og prøveavleggelse for å ta fagbrev som praktikant RETT TIL Å VELGE TILLITSVALGT Bare de organiserte har rett til å være med når tillitsvalgte skal velges, og det er bare de tillitsvalgte som kan inngå avtaler om lønns- og arbeidsvilkår ved bedriften. (De uorganiserte har ikke en gang rett til å avtale sin egen lønn). Det er de organiserte som bestemmer hvilke krav de tillitsvalgte skal fremme, og som skal godkjenne avtalene. Ved de sentrale tariffoppgjørene blir avtale-forslaget sendt ut til uravstemming. De tillitsvalgte har også rett til å bli informert og skal være med å bestemme ved utarbeidelse av planer, ansettelser, oppsigelser / permitteringer og andre sider ved driften som har betydning for de ansatte. RETT TIL Å VÆRE MED PÅ KURS OG MØTER Som fagorganisert har du rett til å være med på kursene som fagforeningen (eller forbundet) arrangerer. Du får dekt alle utgifter (materiell, reise- og oppholdsutgifter og tapt arbeidsfortjeneste). Som organisert blir du invitert til våre medlemsmøter. Her diskuteres og vedtas hvilke saker vi skal arbeide med, hvilke krav som bør fremmes ved tariffoppgjørene m.m. og de som skal sitte i styret og andre verv velges.

4 FORSIKRINGER Innbakt i medlemskapet er det noen forsikringer: Bedre lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer er den viktigste oppgaven til tillitsvalgte og ansatte. Kollektiv hjem (Kode H på medlemskortet) dekker alt innbo du og din familie har. Forsikringen dekker også private eiendeler som du har med på jobb, for eksempel verktøy og klær. Grunnforsikringen (Kode L) er en økonomisk førstehjelp ved dødsfall i familien. Fritidsulykkesforsikringen (Kode F) dekker ulykker som skjer i fritiden. (Arbeidsgiver er pliktig til å forsikre arbeidstakerne i arbeidstiden) Mer info om forsikringer får du enten ved å kontakte oss eller Sparebank1. TARIFFAVTALEN -HOVEDAVTALEN mellom LO og NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) har avtaler om forhold som er felles for alle bransjer i privat sektor. -OVERENSKOMSTEN mellom Fellesforbundet og BNL (Byggenæringens Landsforening) har avtaler som er særegne for den enkelte bransje, f.eks Fellesoverenskomsten for byggfag. -LOKALE AVTALER / (særavtaler) kalles de avtalene som inngås mellom bedriftsledelsen og tillitsvalgte / klubben LO-FAVØR RABATTER Ditt medlemskort fungerer også som ditt LO-favørkort og gir deg en del fordelaktige avtaler og rabatter. Banktjenester. Sparebank1 gir deg gode betingelser på bla lån, sparing, betaling etc. Forsikring. Sparebank1 tilbyr også gode og billige forsikringer ut over det som er innbakt i medlemskapet. Kredittkort. Entercard tilbyr kredittkort med gode betingelser. Strøm. Billig strøm kan du avtale med Norges Energi. Ferie. Folkeferie kan gi gode tilbud fra mange selskaper. Bensin/bilrekvisita. Hos Shell kan du få rabatter på en mengde ting, fra bensin til bilvask. Dette var bare noen av tilbudene du kan benytte deg av. Klikk deg inn på for å vite mer. Som medlem i fagbevegelsen har du store muligheter til å påvirke hvordan arbeidsplassen din og samfunnet rundt skal se ut!

5 ! "#$% &"''' RETT TIL RÅD OG BISTAND Fagorganiserte har rett til hjelp i alle saker som har med arbeidsforholdet å gjøre. Ved konflikter med bedriftsledelsen (om lønn, ansettelses-vilkår, personlige forhold) har de tillitsvalgte på arbeidsplassen rett og plikt til å prøve å få løst floken på vegne av den organiserte. Lykkes ikke dette kan saken bringes videre til fagforening, forbund og ofte helt til LOs juridiske kontor. AKKORDLØNN Når bedriftene leverer inn anbud anslår de hvor mange timer som skal brukes på jobben. Ledelsen vil derfor alltid måle hvor fort håndverkerne arbeider, hvor lang tid hver arbeidsoperasjon tar. I tillegg til å avtale timelønn, er det derfor også vanlig å benytte akkordavtaler. Blir jobben gjort på kortere tid enn forutsatt (avtalt), blir det ekstrafortjeneste (akkordoverskudd). For de tradisjonelle håndverksfagene i byggebransjen er akkord hovedlønnssystemet. Reglene finner du i Fellesoverenskomsten for byggfag kap. 4. Akkordprisene / -tidene på de forskjellige arbeidsoppgavene og andre bestemmelser finner du i de enkelte fag sine akkordtariffer. I tillegg har akkordlagene rett til å avtale egne priser for arbeid som ikke er priset i tariffene eller tillegg for andre forhold som er spesielle på den enkelte arbeidsplass. MÅLEKONTORET Tromsø Bygningsarbeiderforening har et eget målekontor med ansatte oppmålere som skal gi råd til akkordlagene og akkordoppgjørene. I dag har vi heltidsansatte i 4 fag, men dersom det inngås akkordavtaler i flere fag, har vi plikt til å ordne oppmåler. Dvs enten å utdanne egne eller leie inn fra andre målekontor rundt om i landet. Målekontorene finanseieres av et målegebyr som bedriftene er forpliktet å betale inn. Gebyret er en prosentandel av akkordsummen. Dersom det ikke er andre avtaler med bedriften er gebyret i dag 4%

6 (%"!)( ( * %!!'...Dette er noen av mest merkbare forskjellene: Lønn Forhandling Arbeidstid Uorganisert i bedrift uten tariffavtale: (Lovens bestemmelser) Ingen regel bortsett fra lovbestemt minstelønn i BYGGEBRANSJEN som er lik minstelønn etter tariff Ingen krav på å få forhandle med bedriftsledelsen ut over lovens bestemmelser 9 timer daglig 40 timer i uka Organisert i Fellesforbundet. I bedrift med tariffavtale: Avtalefestede lønnsbestemmelser. (I tillegg til minstelønn etter tariff kan det avtales tillegg i såkalte særavtaler) Rett til å forhandle både etter lovens bestemmelser og etter tariffavtalens bestemmelser 7,5 timer daglig 37,5 timer i uka Overtidsbetaling 40% Fra 50% til 100% Helligdager Arbeidstøy Ubekvemstillegg Oppsigelser Ferie Utdanning Lønn kun for 1. og 17. mai Ingen regler Ingen regler I henhold til loven. Du må skaffe egen advokat. I henhold til ferieloven: 4 uker og 1 dag. 10,2% feriepenger Ingen støtte Betaling alle helligdager En mengde forskjellige bestemmelser avhengig av hvilken type jobb du har En mengde forskjellige bestemmelser avhengig av hvilken type jobb du har I henhold til lov og avtaleverk. Du får gratis juridisk hjelp og annen bistand gjennom forbundet 5 ukers avtalefestet ferie 12% feriepenger Støtte fra fond og egen opplæringsorganisasjon

7 %!%+ Fellesforbundet Tromsø Bygningsarbeiderforening og målekontoret Kontoradresse: Søndre Tollbodgate Tromsø Kontortid: Hverdager kl TELEFON FAKS direkte innvalg mobiltelefon leder: Roger Wangsbro e-post: daglig leder: Leif-Petter Hansen e-post: oppmålere: tømrere: Birger Mikkelsen e-post: betong og mur: Edmund Henriksen e-post:

8

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert.

Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster Det koster mindre enn en avis pr dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Det koster m Har du råd

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

håndboka///////////////12/13

håndboka///////////////12/13 håndboka///////////////12/13 Ikke bare bare EGIL om jordbær sommerpatruljen vaktbikkjer på veien rettigheter og Plikter i arbeidsmarkedet inn hold 4 sommerpatruljen 20 Ikke bare bare vaktbikkjer på veien

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Vedlegg til protokoll forhandlinger nytt lønnssystem fob 190112 (Versjon 23.1.12.kl 17.00, korr. 4-2.3 HL) OVERENSKOMST AV 2010 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Overenskomst mellom

Detaljer

Til deg som jobber innen de grafiske bransjeområder og grafisk emballasje

Til deg som jobber innen de grafiske bransjeområder og grafisk emballasje Til deg som jobber innen de grafiske bransjeområder og grafisk emballasje - det lønner seg å være organisert! www.fellesforbundet.no Fellesforbundet - styrke og troverdighet LITT OM OSS SELV Fellesforbundet

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side og FELLESFORBUNDET For arbeidstakere i attføringsbedrifter som driver AMB tiltaket

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Hvem er vi? Hva gjør vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13 14.33 Side 1 2013 Hvem er vi? Hva gjør vi? mange fordeler med et medlemskap i Offshoreforeningen www.offshoreforeningen.no 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien 2012-2014 DEL II Overenskomst nr. 159 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR TREFOREDLINGSINDUSTRIEN 2012-2014 OVERENSKOMST mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORSK

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2008 2010 1 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

NOPEF. - mer enn et medlemsskap. www.nopef.no. Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser

NOPEF. - mer enn et medlemsskap. www.nopef.no. Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser Strøm Banktjenester Forsikring Bilfinansiering Ferie og fritid Bokhandel Salg av bolig Kulturopplevelser Advokat i arbeidsforholdet Kurs og konferanser NOPEF - mer enn et medlemsskap Faktafolder fra NOPEF

Detaljer

Overenskomst. av 2012. mellom Næringslivets Hovedorganisasjon. Norsk Industri og. Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S. på den ene side og

Overenskomst. av 2012. mellom Næringslivets Hovedorganisasjon. Norsk Industri og. Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S. på den ene side og Overenskomst av 2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon Norsk Industri og Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund og Gruveklubben

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening Overenskomst nr. 59 Utløp 14.05.2004 Overenskomst for Heisfaget 2002-2004 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 135 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer