DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!"

Transkript

1 Handel og Kontor i Norge Svarsending Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

2 Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom partene i arbeidslivet. Allerede nå vet vi at våre arbeidsgivere kommer til å fremme forslag som vil bety dårligere lønnsvilkår, økt adgang til arbeid på ubekvemme tider, og fjerning av våre tillegg for kvelds- og helgearbeid. Handel og Kontor i Norge (HK) er et fagforbund som kjemper for medlemmenes interesser. Medlemmene ønsker at vi skal fremme krav som vil innebære bedre lønn, mer rettferdig fordeling, mer betalt for ubekvem arbeidstid og styrking av ansattes innfl ytelse over egen arbeidsdag. Nå gjelder det å ta standpunkt: for samhold og fellesskap, og mot arbeidsgivernes forsøk på å frata oss opparbeidede rettigheter. Sture Arntzen forbundsleder En lønn å leve av! Det koster å leve. En sikker og god lønnsutvikling er avgjørende for å kunne planlegge sine liv, delta på fritidsaktiviteter, eller å forsørge seg selv og sin familie. Fagbevegelsens mål for lønnsoppgjørene er å sikre våre medlemmer den rettmessige andelen av verdiskapingen, utjevning av lønnsforskjellene og økt kjøpekraft. Alle medlemmer skal gjennom sentrale tillegg sikres økt kjøpekraft og høyere lønn. «Vi ønsker ikke at det skal gis lavlønnstillegg sentralt. Vi er også imot minstelønnsgarantier, og store hevinger av satsene.» Sigrun Vågeng, NHO-direktør til Dagens Næringsliv

3 En arbeidsdag å leve med! HKs medlemmer innenfor de fl este bransjer blir i økende grad nødt til å jobbe til alle døgnets tider. Normalarbeidsdagen blir gradvis forsøkt undergravet og svekket. Dette sprer seg til stadig fl ere yrkesgrupper. Tillegg for ubekvem arbeidstid! Å jobbe på kveldstid og i helgene er ubekvemt. Det stjeler av tiden man ellers skulle brukt på familie, venner, fritid og kultur. HKs medlemmer i blant annet varehandelen har særskilte tillegg for å jobbe på ugunstige tider Hovedtyngden av arbeidet skal legges mellom kl og slik at ansatte får mulighet til å ha fritid og et sosialt liv. «SamFo skal arbeide for å forenkle overenskomststrukturen og arbeidstidsbestemmelsene.» SAMFOs Strategiske veivalg for Ubekvemstilleggene skal økes og begrensningene for å motta slike tillegg skal fjernes. «HSH ønsker på sin side å fjerne ordningen med tillegg for ubekvem arbeidstid. - Dette er en ordning som ikke hører hjemme i dagens samfunn.» Kim Nordlie, HSH-direktør, i forbindelse med tariffoppgjøret

4 Ikke fjern AFP-ordningen! AFP-ordningen ble innført i 1988 og har siden den gang gitt arbeidstakere mulighet til å gå av med verdighet ved fylte 62 år. I 2007 skal ordningen evalueres, noe som betyr at vi kan forvente angrep fra arbeidsgiversiden ved årets tariffoppgjør. AFP-ordningen må videreføres. Våre medlemmer skal ha rett til å kunne gå av med pensjon ved fylte 62 år uten økonomisk tap. Videre er det viktig å sikre alle medlemmer en god tjenestepensjonsordning som gir størst mulig gevinst ved oppnådd pensjonsalder. 6 «HSH har følgende mål for oppgjøret 2006: å unngå sosiale reformer i tariffavtaleverket som virker konkurransevridende. Vi har unngått en tariffestet tjenestepensjon og vil arbeide videre for å trappe ned AFP. Med pensjonsreformen og innføringen av fleksibel pensjonsalder, mener vi det bør være grunnlag for å ta opp AFP til ny diskusjon.» Lik lønn for arbeid av lik verdi! De fleste av HKs tariffavtaler har stillingsvurderte lønnssystem med likelønnsbestemmelser. Alikevel er det fremdeles ikke fullstendig likelønn mellom kjønnene. For å påse dette er det avgjørende at de tillitsvalgte får innsyn i alle lønnsopplysninger i bedriften. Vi vil ha lik lønn for arbeid av lik verdi. «NHO råder derfor bedriftene til å avvise utlevering av lønnsopplysninger (...)» NHO i notat september 2004 Vibeke H. Madsen, HSHs administrerende direktør, generalforsamling i HSH, 16. juni

5 Med din støtte fikser vi dette Skal Handel og Kontor klare å stå imot angrepene fra arbeidsgiversiden er vi avhengige av at fl est mulig er organisert. Det er antall medlemmer som bestemmer i hvilken grad vi kan få gjennomslag for våre krav. Det er derfor viktig at alle på din arbeidsplass er organisert, og at alle tar ansvar for dette. Velkommen som HK-medlem. Slik er veien videre i tariffoppgjøret: 1) Januar - Faglig Forum Tariffpolitisk uttalelse blir vedtatt og framlagt for forbundsstyret i HK. 2) Februar - LOs representantskap Oppgjørsform og ramme for oppgjøret blir vedtatt. 3) Tariffkonferanser Bransjene utformer kravene for den enkelte tariffavtale. Kravene vedtas av forbundsstyret. 4) Forhandlingene starter Blir det enighet i forhandlingene sendes resultatet ut til uravstemning. Bare medlemmene får stemme. Ved uenighet går det til mekling, og streik må forberedes. 5) Mekling Ved enighet sendes resultatet ut til uravstemning. Ved uenighet kan streik iverksettes umiddelbart. 6) Uravstemningen Det er gjennom uravstemningen at medlemmene får mulighet til å si ja eller nei til forslaget til ny tariffavtale. 8 9

6 INNMELDING. FYLLES UT AV NYTT MEDLEM (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) Det lønner seg å være HK-medlem! Personnummer (11 siffer): (pga. forsikringen) Størst nytte har du av HK-medlemskapet med en kollektiv arbeidsavtale (tariffavtale) på jobben, men medlemskapet gir også personlige fordeler ut over tariffavtalen. Her er noen eksempler på hvilke fordeler og tilbud du får som HK-medlem. Økonomisk og juridisk støtte: Du får tilgang til et profesjonelt apparat av erfarne forhandlere og organisasjonsfolk, både lokalt og sentralt. Disse kan hjelpe både deg og klubben med å løse konfl ikter og utvikle gode arbeidsvilkår. HK kan etter nærmere vurdering gi deg både juridisk og økonomisk hjelp hvis du får usaklig oppsigelse eller på andre måter havner i en tvistesak med arbeidsgiveren. Tilbud om kurs: Handel og Kontors kurstilbud er tilpasset medlemmenes behov. Innføringskurs og HKs faglige grunnutdanning kan bygges på med AOFs eget opplæringsprogram og LO-skolen på toppnivå. Gode forsikringsordninger: HKs medlemmer har automatisk følgende forsikringsordninger: LOfavør kollektiv hjem forsikring, LOfavør grunnforsikring og LOfavør fritidsulykkesforsikring. Alt ditt innbo er dermed forsikret og du er forsikret til og fra jobb og i fritiden. Andre medlemsfordeler: Som HK-medlem er du automatisk med i LOfavør-ordningen. Gjennom LOfavør får du tilbud om banktjenester, ferie- og fritidstilbud, LOfavør-shop, elektrisk strøm m.m. til gunstige medlemsbetingelser. Se Navn: Adresse: Postnr./sted: E-post adr.: Bedr.adresse: Bedr. navn: Postnr./sted: Tlf. privat: Tlf. arbeid: Mobiltlf.: Bedr. org. nr.: Stillingsbetegnelse: Brutto lønn per måned: Jeg samtykker i at det foretas trekk i min lønn for medlemskontingenten, når en slik ordning er avtalt med min arbeidsgiver. Dersom slik avtale ikke foreligger vil jeg motta giro en gang per måned. Sted: Dato: Underskrift: Ønsker du annen betalingsordning, ta kontakt med HKs infotelefon

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

nho -medlemskap gir resultater

nho -medlemskap gir resultater nho -medlemskap gir resultater Karina Michelsen, daglig leder, Ammerudlunden sykehjem Ett av 18.500 medlemmer i NHO Foto: Jo Michael s. 6/7 Nye medlemsfordeler, Godt omdømme og mange medlemmer gir gjennomslagskraft

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer