Rekrutteringshefte. for unge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekrutteringshefte. for unge"

Transkript

1 Rekrutteringshefte for unge

2 Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med medlemmer. Blant disse er under 30 år inkludert studentmedlemmer. LO og forbundene er til stede på de fleste arbeidsplassene, høyskoler, universiteter og fagskoler - og er daglig i landets medier. For LO er det viktig at unge får et godt møte med arbeidslivet, noe som dessverre ikke er tilfelle for alle. Ofte er grunnen lite kunnskap - verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kjenner til hvilke spilleregler som gjelder. Lovverket gir alle arbeidstakere en rekke rettigheter. Som fagorganisert vil arbeidstakeren i tillegg få rettigheter utover de som loven garanterer. Det er viktig at unge er organiserte i et fagforbund, slik at de også får medvirkning på arbeidsplassen. Hvis LO og forbundene skal kunne kreve gode forhold i arbeidslivet, avhenger det av at vi er en sterk og slagkraftig organisasjon. Når folk (uavhengig av alder) blir spurt om hvorfor de ikke er medlem av et LOforbund, er svaret i det fleste tilfellene at de ikke er blitt spurt. Dette forteller oss at det er viktig å være tilstede der potensielle medlemmer jobber, der de studerer og der de går på videregående skole. Vi må spørre alle om de vil være med! LO har sammen med forbundene mange aktiviteter med fokus på rekruttering. Denne brosjyren er ment som et verktøy for unge som ønsker å rekruttere flere unge til sitt forbund. Brosjyren tar først og fremst for seg rekruttering av unge arbeidstakere, deriblant lærlinger, og studenter. Hvorfor rekruttere unge? LO og forbundene har i 25 år besøkt unge arbeidstakere gjennom LOs sommerpatrulje. Erfaringene viser et stort behov for informasjon og for flere fagorganiserte og engasjerte unge. Både det å kjenne til utfordringene i arbeidslivet, men også å lære å bruke fagforeningene som virkemid- 2

3 del til å bedre sitt arbeidsforhold, er viktig. LO ønsker at introduksjonen til arbeidslivet skal være best mulig for den enkelte. Unge skal føle seg trygge, og medlemskap i et LO-forbund gir dem ryggdekning, hjelp og støtte dersom de trenger det. LO og forbundene har i dag en sterk samfunnsinnflytelse gjennom medlemmer. Skal vi ha like sterk samfunnsinnflytelse i fremtiden er vi avhengig av å beholde de medlemmene vi har i dag - og samtidig bli flere. LOs organisasjonsprogram LOs student- og ungdomsarbeid er en viktig del av LO og forbundenes organisatoriske og politiske arbeid. Student- og ungdomsarbeidet bidrar til økt rekruttering og skolering av unge medlemmer og tillitsvalgte. LO og forbundene oppnår mer når hele organisasjonen prioriterer studentog ungdomsarbeidet, og arbeider aktivt med rekruttering av unge og setter ungdomspolitiske saker på dagsorden. I mange forbund er det en positiv økning i antall unge medlemmer, noe som i stor grad skyldes et aktivt student- og ungdomsarbeid både lokalt og sentralt. Målgruppene til ungdomsarbeidet er unge arbeidstakere, lærlinger, studenter og elever på videregående skole, med styrket fokus på rekruttering av unge med etnisk minoritetsbakgrunn. 3

4 Rekruttering på planlegging, gjennomføring og etterarbeid 1. Planlegging LOs forbund har tillitsvalgte, medlemmer og potensielle medlemmer på både store og små arbeidsplasser og på studiesteder. Dersom det av ressursmessige årsaker må prioriteres hvor det skal verves, kan det være lurt å velge store virksomheter eller utdanningsinstitusjoner. På denne måten vil flest mulig komme i kontakt med LO og forbundene. Kanskje din lokale fagforeninger kjenner til hvor det er lurt å dra? Du bør også ta kontakt med LOs distriktskontor i ditt fylke. Det er alltid hyggelig å verve sammen med andre! LOs forbund har tillitsvalgte og mange ildsjeler i sine rekker. Ta kontakt! Dersom du skal på arbeidsplassbesøk, velg ut hvor du skal og lag en kort oversikt Kontaktinfo Arbeidsgivers navn Tillitsvalgtes navn Antall ansatte Antall medlemmer Antall uorganiserte Aktuelle problemstillinger på arbeidsplassen Dersom du skal på en høyskole, et universitet eller en fagskole, så ta kontakt med studiestedet i god tid. Snakk gjerne med studentparlamentet (høyskole eller universitet) om å få tillatelse til å stå på stand. Vær oppmerksom på at det på mange høyere utdanningsinstitusjoner allerede er etablert LOs studentservice og at alle forbundene er velkomne til å være med her. LOs studentservice er et informasjons- og rådgivningstilbud til studenter, der de kan snakke med forbundenes tillitsvalgte om spørsmål vedrørende 4

5 Studenter og ungdom er stolte av hva som har blitt oppnådd av resultater. Gjennom samhold og solidaritet på arbeidsplassen og gjennom tariffoppgjør har medlemmene oppnådd rettigheter for lærlinger, studenter og unge arbeidstakere. deres arbeidssituasjon. De fleste studentene jobber ved siden av studiene, og det er få som er organiserte. Potensialet er stort! LOfavør Medlemsfordelene er et viktig og godt verktøy å bruke i medlemsrekrutteringen. LOfavør har eget opplegg for ungdom som ligger klart til bruk på konkurranser, plakater og flyere. Det arrangeres LOfavør-kurs for unge i mange fylker, sjekk med LOs distriktskontor i ditt fylke om når og hvor. 2. Gjennomføring Når du verver er førsteinntrykket viktig. Du representerer ditt forbund og det inntrykket du gir er det inntrykket det potensielle medlemmet får av forbundet og LO. Her er noen tips til samtalen med det potensielle medlemmet: Vær engasjert og husk humør og smil. Du er ingen begravelsesagent! Vær flink til å lytte og la han/hun få snakke ferdig - uansett hva vedkommende har på hjertet. Noter ned forventninger og spesielle momenter som bør tas med til forbundet/fagforeningen din. Dette gjør det lettere å følge opp i ettertid. 5

6 Still gjerne supplerende spørsmål og gi anerkjennelse for argument/påstand eller kunnskap han/hun har, for eksempel om organisasjoner eller arbeidsforhold. Snakk aldri negativt om andre organisasjoner. Hvis noen trenger litt tid på avgjørelsen om å bli medlem, spør om du kan ta kontakt igjen på et senere tidspunkt. Husk hva som er målet med samtalen. Har du husket å spørre om han/hun vil bli medlem? Vær blid, stolt og synlig! Selv om hovedhensikten med besøket er rekruttering, så forvent å få spørsmål og personlige meninger servert. Dersom du ikke kan svare på alt, noter spørsmålet og send eventuelt svaret på e-post senere. Eksempler på gjennomføring: Stand Stand er en bra måte å komme i kontakt med potensielle medlemmer på, både unge arbeidstakere, studenter og lærlinger. Det er viktig å bemanne stand med folk som er engasjerte og som ønsker å oppnå kontakt med målgruppen. Husk å søke om å få stå på stand i god tid. Det er mange måter å gjøre standen attraktiv og synlig på. Utdeling av nystekte vafler er populært og dere kan for eksempel arrangere en quiz med trekning av premie. Kanskje det er mulig å få synliggjort en spesifikk yrkes- eller utdanningsgruppe gjennom ulike aktiviteter, som for eksempel å gå kledd i arbeidsklær ved standen? Helsepersonell kan for eksempel vise fram førstehjelp. Vær kreative! Skal du lage vafler eller annen mat på stand må du søke mattilsynet om godkjenning. 6

7 Matpakkeutdeling Spør den tillitsvalgte på arbeidsplassen om du kan sette opp et bord ved hovedinngangen for å dele ut en hilsen til de ansatte en tidlig morgen. Dette kan være en matpakke og en flyer med informasjon om forbundet og innmelding. For at det skal være mulig å melde seg lettvint inn, kan dere ha avtalt å stå på stand, for eksempel i kantina, der dere tar i mot innmeldingsblanketter. En matpakkeaksjon passer også for studenter. Ingen blir så glad for mat som nettopp disse. Nattbesøk Flere forbund har hatt stor suksess med å besøke arbeidsplasser hvor medlemmene jobber på natten. Medlemmer og potensielle medlemmer som jobber om natten har sjelden kontakt med tillitsvalgte, forbundet og LO. Arbeidsplassbesøk om natten blir derfor både godt tatt imot og det er mange som ønsker å melde seg inn. Patruljering Mange forbund har potensielle medlemmer på arbeidsplasser som enten er små eller som er spredt på et større område, for eksempel på et kjøpesenter. Gjennom patruljering kan du/dere nå mange ulike yrkesgrupper. I stedet for at alle forbundene går hver sin runde og snakker med sine potensielle medlemmer, kan det være en god idé og samkjøre kreftene. 7

8 Sjekkliste før du drar ut: Jeg har valgt ut de arbeidsplassene eller studiestedene som skal besøkes. Jeg har laget en oversikt med (ift arbeidsplassbesøk): kontaktinfo leders navn tillitsvalgtes navn antall ansatte antall medlemmer antall uorganiserte aktuelle problemstillinger på arbeidsplassen Jeg har funnet noen som ønsker å være med og verve. Jeg har kontaktet tillitsvalgte på arbeidsplassen minst tre uker før. Eventuelt har jeg kontaktet studiestedet og søkt om å stå på stand. Ta kontakt med studentparlamentet! F F Jeg har informert arbeidsgiver om at forbundet/fagforeningen kommer på besøk. 8

9 Jeg har skaffet meg oversikt over medlemsfordelene (LOfavør). Jeg har med relevant materiell og har blitt kjent med innholdet - husk innmeldingsskjema og kulepenn. Jeg har med enkelt informasjon om forbundets tilbud til medlemmer: fagseminarer, lærlingsamlinger, ungdomskurs osv. Jeg har laget en rutine for hvordan jeg skal notere opplysninger som må følges opp. Gule lapper forsvinner raskt. Jeg har med noen give aways /strøartikler folk blir glade og forbundet/fagforeningen blir synliggjort. Jeg har med gjeldene tariffavtale og et eksemplar av arbeidsmiljøloven. Jeg har til og med lest litt på forhånd. Jeg har med teip, tegnestifter og informasjonsplakat med kontaktinfo som kan henges opp på oppslagstavlen på de stedene jeg besøker. Husk å be om tillatelse. 9

10 LOfavør I tillegg til det som er det viktigste ved å være organisert, nemlig trygghet på arbeidsplassen, skal LOfavør handle om trygghet i fritiden. I dette ligger det at fordelene inneholder god kvalitet, at de etiske retningslinjer blir ivaretatt og en bevisst vektlegging av miljø. Fordelene skal fortrinnsvis fås i hele landet. Etiske retningslinjer følger alle avtaler og undertegnes av leverandør. Som tillitsvalgt kan du bruke LOfavør til å forsterke fordelen som ligger i å være organisert. Du får for det første den beste innboforsikringen du kan ha inkludert i medlemskapet, nemlig Kollektiv Hjem forsikring. I tillegg får du lavere egenandel, markedets beste bonussystem, inntil 25 % samlerabatt og gode betingelser og vilkår på f. eks LOfavør Bil MC- og Båtforsikring i SpareBank 1 Kollektiv hjem Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt: - Ingen øvre forsikringssum - Flytteforsikring innen Norden - Uflaksforsikring som blant annet dekker skade på PC og sportsutstyr - Ved tyveri av Falck registrert sykkel er egenandelen kun kr Som medlem i et LO forbund betaler du kroner lavere egenandel ved skade enn det som er normalt i markedet Bilforsikring for deg under 23 år Forsikringen er noe dyrere for personer under 23 år grunnet høyere skadestatistikk. Du får tilbakebetalt dette tillegget med renter hvis du kjører skadefritt i 5 år fra første innbetaling. Du må ha hatt bilforsikringen hos oss i hele perioden På lofavor.no finner du en oversikt over forsikringene du har i medlemskapet, link til 10

11 forbundet, og mye mer. Vi anbefaler at du melder deg på nyhetsbrevet slik at du får informasjon om LOfavør direkte inn i mailboksen. Nettsiden har en egen fane for ung. Her finner du aktiviteter direkte rettet mot yngre medlemmer. F. eks konkurranser som Inspirasjonskonkurransen som går ved semesterstart. Du kan også bli vår venn på facebook og engasjere deg der med tips og innspill til oss. Gratis app til iphone og Android-telefoner har vi også. Hva skal du med advokatforsikringen når du er ung? Er du ung kan det kanskje virke for luksuriøst å unne seg egen advokat. Men, har du mulighet til å betale 110 kroner måneden vil det fort være lønnsomt. Inkludert i forsikringen er 15 timer med advokat i året. Du får tilgang til viktige juridiske dokumenter som leiekontrakt eller samboeravtale. Advokaten hjelper deg også med forbrukersaker, for eksempel om butikken ikke vil gi deg nytt produkt etter at PC, mobil eller MP3-spiller blir ødelagt. Hvis du må gå til sak tar advokaten alle kostnader, om du vinner eller taper. Det viktigste du som tillitsvalgt trenger å vite er hvor medlemmene finner medlemsfordelene sine og den viktigste kanalen er lofavor.no i tillegg til Medlems telefonen

12 Hva er ford Tema Hva kan jeg kreve hvis jeg ikke har Lønn Arbeidstid Overtidsbetaling 40% Helge- og nattillegg Godtgjøring av høytidsdager og helligdager Arbeidstøy Diverse ubekvemstillegg (smuss-, høyde- og lignende tillegg) Innflytelse over bedriften Oppsigelser Ingen regler 9 t om dagen og 40 t i uka Ingen Lønn kun for 1. og 17. mai Nei, bare påbudt verneutstyr Nei Kun i henhold til Aksjeloven I henhold til AML*, ingen hjelp, må betal Ferie Arbeidskontrakt Pensjon Påvirkning I henhold til Ferieloven, 4 uker og 1 dag. AML* krever at alle skal ha skriftlig arbei Kan gå av ved fylte 62 år Streik/ lockout Rettigheter ved utdanning Ingen støtte Rett til permisjon 12

13 elene? tariffavtale? Hva kan jeg kreve hvis jeg er LO-medlem og har tariffavtale? Tariffestet lønn, med minstelønn 7,5 t om dagen og 37,5 t i uka % + mer Tariffestet Ordinær lønn for alle høytidsdager og helligdager Følger med i de fleste avtaler Ja, med i alle avtaler Avtaler med regler for medbestemmelse e egen advokat I henhold til AML*, i tillegg hjelp til forhandlinger. Gratis juridisk hjelp av tillitsvalgte og LO (10,2% feriepenger) 5 ukers ferie (12% feriepenger) dskontrakt Alle organiserte med tariffavtale har hatt krav på dette lenge Avtalefestet pensjon fra fylte 62 år Er med å påvirke og jobbe for bedre lønns- og arbeidsforhold. Påvirkning når lover lages Støtte ved streik og lockout Permisjon + at du kan søke om økonomisk støtte. LO har egen opplæringsorganisasjon (AOF) 13

14 Gode arg for å være medlem Avtalefestet lønn og overtid: Det finnes ikke noen generell lovfestet minstelønn i Norge. Lønn forhandles frem av arbeidsgiverforeningen og arbeidstakerforeningen og er en del av tariffavtalen. Muligheter til å påvirke eget arbeidsforhold: Alle som er fagorganisert er med i en fagforening eller en avdeling. Foreningen eller avdelingen oppretter avtaler med arbeidsgiverne om lønnsog arbeidsvilkår. Gratis råd og veiledning fra tillitsvalgte: På arbeidsplasser der det finnes LO-medlemmer, er det noen som tar seg av det faglige arbeidet og som er de organisertes talerør overfor arbeidsgiverne. Det er de lokale tillitsvalgte, om lag

15 umenter av et LO forbund Fagforbundene som yrkesfaglige fellesskap: Gjennom sine lokale klubber har LOs forbund også yrkesfaglige fellesskap hvor man møter kolleger, kan diskutere faglige utfordringer og få faglig påfyll som yrkesutøvere. Gratis fagblad: Med medlemskap i et av LOs forbund holder du deg oppdatert om hva som skjer innenfor ditt fagområde. Fradrag for fagforeningskontingent: LO-organiserte kan kreve fradrag for betalt fagforeningskontingent. For inntektsåret 2011 er dette inntil kr Tillegg for ubekvem arbeidstid: 15

16 Overtidsbetaling er det tillegget du skal ha når du jobber lengre enn 9 timer om dagen og 40 timer i uka. Arbeidsmiljøloven sikrer deg at tillegget for overtid skal være minst 40 prosent av vanlig timelønn. Men er du LO-organisert og kommer inn under tariffavtale er overtidstilleggene som regel litt høyere. Det er vanlig at overtidstillegget da er prosent mer enn vanlig timelønn. I tariffavtalen får man også andre tillegg, som for eksempel kvelds-, natt- eller helgetillegg. Avtalefestet arbeidstid: Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidstiden. Den har bestemmelser om normal daglig og ukentlig arbeidstid, nattarbeid, helgearbeid, overtid, merarbeid og friperioder. Avtalefestet pensjon (AFP): Den generelle pensjonsalderen i Norge er 67 år. Fra 1988 har LO forhandlet frem en lavere frivillig pensjonsalder for arbeidstakere i virksomheter med tariffavtale. Denne kalles Avtalefestet pensjon (AFP). Rett til lengre ferie og mer feriepenger: Loven gir deg rett til 25 virkedager. Er du over 60 år har du krav på fem uker og en dag i årlig ferie. Du har rett til 10,2 % i feriepenger. Er du over 60 år har du rett til ytterligere 2,3% feriepenger. 16

17 Rett til velferdspermisjon: Noen velferdspermisjoner er lovfestet. Dette gjelder for eksempel adgangen til å være hjemme med sykt barn og rett til ulønnet utdanningspermisjon dersom du har en viss ansettelsestid. Rett til permisjon ved skolering: Som arbeidstaker har du krav på utdanningspermisjon etter arbeidsmiljøloven. Loven stiller imidlertid noen krav som må innfris før utdanningsretten inntrer. Gratis kurs i tillitsvalgtsarbeid: Medlemmer og tillitsvalgte får tilbud om gratis tillitsvalgtskolering gjennom forbundet sitt. Støtte ved streik og lockout: Dersom partene ikke blir enig ved revisjon av tariffavtale eller ved krav om inngåelse av tariffavtale kan det oppstå konflikt. En streik fra arbeidstakerne kan føre til Lock-out (utestengelse) og permitteringer. Fri rettshjelp/advokatbistand: Det er når du trenger oss mest at medlemskapet ditt gir deg mest igjen. Skulle du bli oppsagt står du ikke alene. Innflytelse på lønns- og arbeidsvilkår: Skal du ha innflytelse på egne lønns og arbeidsvilkår må du være organisert i det forbundet som er part i de avtalene som gjelder på arbeidsplassen din. Dette er tariffavtalene som regulerer dine lønns og arbeidsvilkår. Forsikring av innbo og løsøre: LOfavør Kollektiv hjemforsikring er en del av ditt medlemskap i forbundet og er medlemmenes innbo- og løsøreforsikring. Den har ingen øvre erstatningsgrense, og dekker derfor de fleste vanlige tap og skader på innbo og løsøre. 17

18 3. Etterarbeid Etter en dag med mange gode samtaler er det viktig å følge opp med etterarbeid. Lever innmeldingene så raskt som mulig til medlemskontoret, eller send det til forbundet. Du kan eventuelt sende til LOs distriktskontor i ditt fylke. Har du lovet å gi tilbakemelding på noe du skulle sjekke opp? Kjapp tilbakemelding synliggjør at du tar vedkommende på alvor. Var det noen som trengte litt tid på å bestemme seg for å bli medlem? Husk å ringe for å høre om de har bestemt seg. Informer ditt forbund/din fagforening om resultatet av og erfaringene med rekrutteringen. 18

19 Trenger du hjelp? LO har ungdomssekretærer i hvert fylke som kan bistå deg i arbeide. For å finne ditt distriktskontor gå inn på For kontakt med LOfavør gå inn på eller ring eller ring

20 20 Notatside

21 Notatside 21

22 22 Notatside

23 Notatside 23

24 Desember 2012 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: Telefaks: E-post:

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert.

Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster Det koster mindre enn en avis pr dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Det koster m Har du råd

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Hvem er vi? Hva gjør vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13 14.33 Side 1 2013 Hvem er vi? Hva gjør vi? mange fordeler med et medlemskap i Offshoreforeningen www.offshoreforeningen.no 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13

Detaljer