Rekrutteringshefte. for unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekrutteringshefte. for unge"

Transkript

1 Rekrutteringshefte for unge

2 Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med medlemmer. Blant disse er under 30 år inkludert studentmedlemmer. LO og forbundene er til stede på de fleste arbeidsplassene, høyskoler, universiteter og fagskoler - og er daglig i landets medier. For LO er det viktig at unge får et godt møte med arbeidslivet, noe som dessverre ikke er tilfelle for alle. Ofte er grunnen lite kunnskap - verken arbeidsgiver eller arbeidstaker kjenner til hvilke spilleregler som gjelder. Lovverket gir alle arbeidstakere en rekke rettigheter. Som fagorganisert vil arbeidstakeren i tillegg få rettigheter utover de som loven garanterer. Det er viktig at unge er organiserte i et fagforbund, slik at de også får medvirkning på arbeidsplassen. Hvis LO og forbundene skal kunne kreve gode forhold i arbeidslivet, avhenger det av at vi er en sterk og slagkraftig organisasjon. Når folk (uavhengig av alder) blir spurt om hvorfor de ikke er medlem av et LOforbund, er svaret i det fleste tilfellene at de ikke er blitt spurt. Dette forteller oss at det er viktig å være tilstede der potensielle medlemmer jobber, der de studerer og der de går på videregående skole. Vi må spørre alle om de vil være med! LO har sammen med forbundene mange aktiviteter med fokus på rekruttering. Denne brosjyren er ment som et verktøy for unge som ønsker å rekruttere flere unge til sitt forbund. Brosjyren tar først og fremst for seg rekruttering av unge arbeidstakere, deriblant lærlinger, og studenter. Hvorfor rekruttere unge? LO og forbundene har i 25 år besøkt unge arbeidstakere gjennom LOs sommerpatrulje. Erfaringene viser et stort behov for informasjon og for flere fagorganiserte og engasjerte unge. Både det å kjenne til utfordringene i arbeidslivet, men også å lære å bruke fagforeningene som virkemid- 2

3 del til å bedre sitt arbeidsforhold, er viktig. LO ønsker at introduksjonen til arbeidslivet skal være best mulig for den enkelte. Unge skal føle seg trygge, og medlemskap i et LO-forbund gir dem ryggdekning, hjelp og støtte dersom de trenger det. LO og forbundene har i dag en sterk samfunnsinnflytelse gjennom medlemmer. Skal vi ha like sterk samfunnsinnflytelse i fremtiden er vi avhengig av å beholde de medlemmene vi har i dag - og samtidig bli flere. LOs organisasjonsprogram LOs student- og ungdomsarbeid er en viktig del av LO og forbundenes organisatoriske og politiske arbeid. Student- og ungdomsarbeidet bidrar til økt rekruttering og skolering av unge medlemmer og tillitsvalgte. LO og forbundene oppnår mer når hele organisasjonen prioriterer studentog ungdomsarbeidet, og arbeider aktivt med rekruttering av unge og setter ungdomspolitiske saker på dagsorden. I mange forbund er det en positiv økning i antall unge medlemmer, noe som i stor grad skyldes et aktivt student- og ungdomsarbeid både lokalt og sentralt. Målgruppene til ungdomsarbeidet er unge arbeidstakere, lærlinger, studenter og elever på videregående skole, med styrket fokus på rekruttering av unge med etnisk minoritetsbakgrunn. 3

4 Rekruttering på planlegging, gjennomføring og etterarbeid 1. Planlegging LOs forbund har tillitsvalgte, medlemmer og potensielle medlemmer på både store og små arbeidsplasser og på studiesteder. Dersom det av ressursmessige årsaker må prioriteres hvor det skal verves, kan det være lurt å velge store virksomheter eller utdanningsinstitusjoner. På denne måten vil flest mulig komme i kontakt med LO og forbundene. Kanskje din lokale fagforeninger kjenner til hvor det er lurt å dra? Du bør også ta kontakt med LOs distriktskontor i ditt fylke. Det er alltid hyggelig å verve sammen med andre! LOs forbund har tillitsvalgte og mange ildsjeler i sine rekker. Ta kontakt! Dersom du skal på arbeidsplassbesøk, velg ut hvor du skal og lag en kort oversikt Kontaktinfo Arbeidsgivers navn Tillitsvalgtes navn Antall ansatte Antall medlemmer Antall uorganiserte Aktuelle problemstillinger på arbeidsplassen Dersom du skal på en høyskole, et universitet eller en fagskole, så ta kontakt med studiestedet i god tid. Snakk gjerne med studentparlamentet (høyskole eller universitet) om å få tillatelse til å stå på stand. Vær oppmerksom på at det på mange høyere utdanningsinstitusjoner allerede er etablert LOs studentservice og at alle forbundene er velkomne til å være med her. LOs studentservice er et informasjons- og rådgivningstilbud til studenter, der de kan snakke med forbundenes tillitsvalgte om spørsmål vedrørende 4

5 Studenter og ungdom er stolte av hva som har blitt oppnådd av resultater. Gjennom samhold og solidaritet på arbeidsplassen og gjennom tariffoppgjør har medlemmene oppnådd rettigheter for lærlinger, studenter og unge arbeidstakere. deres arbeidssituasjon. De fleste studentene jobber ved siden av studiene, og det er få som er organiserte. Potensialet er stort! LOfavør Medlemsfordelene er et viktig og godt verktøy å bruke i medlemsrekrutteringen. LOfavør har eget opplegg for ungdom som ligger klart til bruk på konkurranser, plakater og flyere. Det arrangeres LOfavør-kurs for unge i mange fylker, sjekk med LOs distriktskontor i ditt fylke om når og hvor. 2. Gjennomføring Når du verver er førsteinntrykket viktig. Du representerer ditt forbund og det inntrykket du gir er det inntrykket det potensielle medlemmet får av forbundet og LO. Her er noen tips til samtalen med det potensielle medlemmet: Vær engasjert og husk humør og smil. Du er ingen begravelsesagent! Vær flink til å lytte og la han/hun få snakke ferdig - uansett hva vedkommende har på hjertet. Noter ned forventninger og spesielle momenter som bør tas med til forbundet/fagforeningen din. Dette gjør det lettere å følge opp i ettertid. 5

6 Still gjerne supplerende spørsmål og gi anerkjennelse for argument/påstand eller kunnskap han/hun har, for eksempel om organisasjoner eller arbeidsforhold. Snakk aldri negativt om andre organisasjoner. Hvis noen trenger litt tid på avgjørelsen om å bli medlem, spør om du kan ta kontakt igjen på et senere tidspunkt. Husk hva som er målet med samtalen. Har du husket å spørre om han/hun vil bli medlem? Vær blid, stolt og synlig! Selv om hovedhensikten med besøket er rekruttering, så forvent å få spørsmål og personlige meninger servert. Dersom du ikke kan svare på alt, noter spørsmålet og send eventuelt svaret på e-post senere. Eksempler på gjennomføring: Stand Stand er en bra måte å komme i kontakt med potensielle medlemmer på, både unge arbeidstakere, studenter og lærlinger. Det er viktig å bemanne stand med folk som er engasjerte og som ønsker å oppnå kontakt med målgruppen. Husk å søke om å få stå på stand i god tid. Det er mange måter å gjøre standen attraktiv og synlig på. Utdeling av nystekte vafler er populært og dere kan for eksempel arrangere en quiz med trekning av premie. Kanskje det er mulig å få synliggjort en spesifikk yrkes- eller utdanningsgruppe gjennom ulike aktiviteter, som for eksempel å gå kledd i arbeidsklær ved standen? Helsepersonell kan for eksempel vise fram førstehjelp. Vær kreative! Skal du lage vafler eller annen mat på stand må du søke mattilsynet om godkjenning. 6

7 Matpakkeutdeling Spør den tillitsvalgte på arbeidsplassen om du kan sette opp et bord ved hovedinngangen for å dele ut en hilsen til de ansatte en tidlig morgen. Dette kan være en matpakke og en flyer med informasjon om forbundet og innmelding. For at det skal være mulig å melde seg lettvint inn, kan dere ha avtalt å stå på stand, for eksempel i kantina, der dere tar i mot innmeldingsblanketter. En matpakkeaksjon passer også for studenter. Ingen blir så glad for mat som nettopp disse. Nattbesøk Flere forbund har hatt stor suksess med å besøke arbeidsplasser hvor medlemmene jobber på natten. Medlemmer og potensielle medlemmer som jobber om natten har sjelden kontakt med tillitsvalgte, forbundet og LO. Arbeidsplassbesøk om natten blir derfor både godt tatt imot og det er mange som ønsker å melde seg inn. Patruljering Mange forbund har potensielle medlemmer på arbeidsplasser som enten er små eller som er spredt på et større område, for eksempel på et kjøpesenter. Gjennom patruljering kan du/dere nå mange ulike yrkesgrupper. I stedet for at alle forbundene går hver sin runde og snakker med sine potensielle medlemmer, kan det være en god idé og samkjøre kreftene. 7

8 Sjekkliste før du drar ut: Jeg har valgt ut de arbeidsplassene eller studiestedene som skal besøkes. Jeg har laget en oversikt med (ift arbeidsplassbesøk): kontaktinfo leders navn tillitsvalgtes navn antall ansatte antall medlemmer antall uorganiserte aktuelle problemstillinger på arbeidsplassen Jeg har funnet noen som ønsker å være med og verve. Jeg har kontaktet tillitsvalgte på arbeidsplassen minst tre uker før. Eventuelt har jeg kontaktet studiestedet og søkt om å stå på stand. Ta kontakt med studentparlamentet! F F Jeg har informert arbeidsgiver om at forbundet/fagforeningen kommer på besøk. 8

9 Jeg har skaffet meg oversikt over medlemsfordelene (LOfavør). Jeg har med relevant materiell og har blitt kjent med innholdet - husk innmeldingsskjema og kulepenn. Jeg har med enkelt informasjon om forbundets tilbud til medlemmer: fagseminarer, lærlingsamlinger, ungdomskurs osv. Jeg har laget en rutine for hvordan jeg skal notere opplysninger som må følges opp. Gule lapper forsvinner raskt. Jeg har med noen give aways /strøartikler folk blir glade og forbundet/fagforeningen blir synliggjort. Jeg har med gjeldene tariffavtale og et eksemplar av arbeidsmiljøloven. Jeg har til og med lest litt på forhånd. Jeg har med teip, tegnestifter og informasjonsplakat med kontaktinfo som kan henges opp på oppslagstavlen på de stedene jeg besøker. Husk å be om tillatelse. 9

10 LOfavør I tillegg til det som er det viktigste ved å være organisert, nemlig trygghet på arbeidsplassen, skal LOfavør handle om trygghet i fritiden. I dette ligger det at fordelene inneholder god kvalitet, at de etiske retningslinjer blir ivaretatt og en bevisst vektlegging av miljø. Fordelene skal fortrinnsvis fås i hele landet. Etiske retningslinjer følger alle avtaler og undertegnes av leverandør. Som tillitsvalgt kan du bruke LOfavør til å forsterke fordelen som ligger i å være organisert. Du får for det første den beste innboforsikringen du kan ha inkludert i medlemskapet, nemlig Kollektiv Hjem forsikring. I tillegg får du lavere egenandel, markedets beste bonussystem, inntil 25 % samlerabatt og gode betingelser og vilkår på f. eks LOfavør Bil MC- og Båtforsikring i SpareBank 1 Kollektiv hjem Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt: - Ingen øvre forsikringssum - Flytteforsikring innen Norden - Uflaksforsikring som blant annet dekker skade på PC og sportsutstyr - Ved tyveri av Falck registrert sykkel er egenandelen kun kr Som medlem i et LO forbund betaler du kroner lavere egenandel ved skade enn det som er normalt i markedet Bilforsikring for deg under 23 år Forsikringen er noe dyrere for personer under 23 år grunnet høyere skadestatistikk. Du får tilbakebetalt dette tillegget med renter hvis du kjører skadefritt i 5 år fra første innbetaling. Du må ha hatt bilforsikringen hos oss i hele perioden På lofavor.no finner du en oversikt over forsikringene du har i medlemskapet, link til 10

11 forbundet, og mye mer. Vi anbefaler at du melder deg på nyhetsbrevet slik at du får informasjon om LOfavør direkte inn i mailboksen. Nettsiden har en egen fane for ung. Her finner du aktiviteter direkte rettet mot yngre medlemmer. F. eks konkurranser som Inspirasjonskonkurransen som går ved semesterstart. Du kan også bli vår venn på facebook og engasjere deg der med tips og innspill til oss. Gratis app til iphone og Android-telefoner har vi også. Hva skal du med advokatforsikringen når du er ung? Er du ung kan det kanskje virke for luksuriøst å unne seg egen advokat. Men, har du mulighet til å betale 110 kroner måneden vil det fort være lønnsomt. Inkludert i forsikringen er 15 timer med advokat i året. Du får tilgang til viktige juridiske dokumenter som leiekontrakt eller samboeravtale. Advokaten hjelper deg også med forbrukersaker, for eksempel om butikken ikke vil gi deg nytt produkt etter at PC, mobil eller MP3-spiller blir ødelagt. Hvis du må gå til sak tar advokaten alle kostnader, om du vinner eller taper. Det viktigste du som tillitsvalgt trenger å vite er hvor medlemmene finner medlemsfordelene sine og den viktigste kanalen er lofavor.no i tillegg til Medlems telefonen

12 Hva er ford Tema Hva kan jeg kreve hvis jeg ikke har Lønn Arbeidstid Overtidsbetaling 40% Helge- og nattillegg Godtgjøring av høytidsdager og helligdager Arbeidstøy Diverse ubekvemstillegg (smuss-, høyde- og lignende tillegg) Innflytelse over bedriften Oppsigelser Ingen regler 9 t om dagen og 40 t i uka Ingen Lønn kun for 1. og 17. mai Nei, bare påbudt verneutstyr Nei Kun i henhold til Aksjeloven I henhold til AML*, ingen hjelp, må betal Ferie Arbeidskontrakt Pensjon Påvirkning I henhold til Ferieloven, 4 uker og 1 dag. AML* krever at alle skal ha skriftlig arbei Kan gå av ved fylte 62 år Streik/ lockout Rettigheter ved utdanning Ingen støtte Rett til permisjon 12

13 elene? tariffavtale? Hva kan jeg kreve hvis jeg er LO-medlem og har tariffavtale? Tariffestet lønn, med minstelønn 7,5 t om dagen og 37,5 t i uka % + mer Tariffestet Ordinær lønn for alle høytidsdager og helligdager Følger med i de fleste avtaler Ja, med i alle avtaler Avtaler med regler for medbestemmelse e egen advokat I henhold til AML*, i tillegg hjelp til forhandlinger. Gratis juridisk hjelp av tillitsvalgte og LO (10,2% feriepenger) 5 ukers ferie (12% feriepenger) dskontrakt Alle organiserte med tariffavtale har hatt krav på dette lenge Avtalefestet pensjon fra fylte 62 år Er med å påvirke og jobbe for bedre lønns- og arbeidsforhold. Påvirkning når lover lages Støtte ved streik og lockout Permisjon + at du kan søke om økonomisk støtte. LO har egen opplæringsorganisasjon (AOF) 13

14 Gode arg for å være medlem Avtalefestet lønn og overtid: Det finnes ikke noen generell lovfestet minstelønn i Norge. Lønn forhandles frem av arbeidsgiverforeningen og arbeidstakerforeningen og er en del av tariffavtalen. Muligheter til å påvirke eget arbeidsforhold: Alle som er fagorganisert er med i en fagforening eller en avdeling. Foreningen eller avdelingen oppretter avtaler med arbeidsgiverne om lønnsog arbeidsvilkår. Gratis råd og veiledning fra tillitsvalgte: På arbeidsplasser der det finnes LO-medlemmer, er det noen som tar seg av det faglige arbeidet og som er de organisertes talerør overfor arbeidsgiverne. Det er de lokale tillitsvalgte, om lag

15 umenter av et LO forbund Fagforbundene som yrkesfaglige fellesskap: Gjennom sine lokale klubber har LOs forbund også yrkesfaglige fellesskap hvor man møter kolleger, kan diskutere faglige utfordringer og få faglig påfyll som yrkesutøvere. Gratis fagblad: Med medlemskap i et av LOs forbund holder du deg oppdatert om hva som skjer innenfor ditt fagområde. Fradrag for fagforeningskontingent: LO-organiserte kan kreve fradrag for betalt fagforeningskontingent. For inntektsåret 2011 er dette inntil kr Tillegg for ubekvem arbeidstid: 15

16 Overtidsbetaling er det tillegget du skal ha når du jobber lengre enn 9 timer om dagen og 40 timer i uka. Arbeidsmiljøloven sikrer deg at tillegget for overtid skal være minst 40 prosent av vanlig timelønn. Men er du LO-organisert og kommer inn under tariffavtale er overtidstilleggene som regel litt høyere. Det er vanlig at overtidstillegget da er prosent mer enn vanlig timelønn. I tariffavtalen får man også andre tillegg, som for eksempel kvelds-, natt- eller helgetillegg. Avtalefestet arbeidstid: Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidstiden. Den har bestemmelser om normal daglig og ukentlig arbeidstid, nattarbeid, helgearbeid, overtid, merarbeid og friperioder. Avtalefestet pensjon (AFP): Den generelle pensjonsalderen i Norge er 67 år. Fra 1988 har LO forhandlet frem en lavere frivillig pensjonsalder for arbeidstakere i virksomheter med tariffavtale. Denne kalles Avtalefestet pensjon (AFP). Rett til lengre ferie og mer feriepenger: Loven gir deg rett til 25 virkedager. Er du over 60 år har du krav på fem uker og en dag i årlig ferie. Du har rett til 10,2 % i feriepenger. Er du over 60 år har du rett til ytterligere 2,3% feriepenger. 16

17 Rett til velferdspermisjon: Noen velferdspermisjoner er lovfestet. Dette gjelder for eksempel adgangen til å være hjemme med sykt barn og rett til ulønnet utdanningspermisjon dersom du har en viss ansettelsestid. Rett til permisjon ved skolering: Som arbeidstaker har du krav på utdanningspermisjon etter arbeidsmiljøloven. Loven stiller imidlertid noen krav som må innfris før utdanningsretten inntrer. Gratis kurs i tillitsvalgtsarbeid: Medlemmer og tillitsvalgte får tilbud om gratis tillitsvalgtskolering gjennom forbundet sitt. Støtte ved streik og lockout: Dersom partene ikke blir enig ved revisjon av tariffavtale eller ved krav om inngåelse av tariffavtale kan det oppstå konflikt. En streik fra arbeidstakerne kan føre til Lock-out (utestengelse) og permitteringer. Fri rettshjelp/advokatbistand: Det er når du trenger oss mest at medlemskapet ditt gir deg mest igjen. Skulle du bli oppsagt står du ikke alene. Innflytelse på lønns- og arbeidsvilkår: Skal du ha innflytelse på egne lønns og arbeidsvilkår må du være organisert i det forbundet som er part i de avtalene som gjelder på arbeidsplassen din. Dette er tariffavtalene som regulerer dine lønns og arbeidsvilkår. Forsikring av innbo og løsøre: LOfavør Kollektiv hjemforsikring er en del av ditt medlemskap i forbundet og er medlemmenes innbo- og løsøreforsikring. Den har ingen øvre erstatningsgrense, og dekker derfor de fleste vanlige tap og skader på innbo og løsøre. 17

18 3. Etterarbeid Etter en dag med mange gode samtaler er det viktig å følge opp med etterarbeid. Lever innmeldingene så raskt som mulig til medlemskontoret, eller send det til forbundet. Du kan eventuelt sende til LOs distriktskontor i ditt fylke. Har du lovet å gi tilbakemelding på noe du skulle sjekke opp? Kjapp tilbakemelding synliggjør at du tar vedkommende på alvor. Var det noen som trengte litt tid på å bestemme seg for å bli medlem? Husk å ringe for å høre om de har bestemt seg. Informer ditt forbund/din fagforening om resultatet av og erfaringene med rekrutteringen. 18

19 Trenger du hjelp? LO har ungdomssekretærer i hvert fylke som kan bistå deg i arbeide. For å finne ditt distriktskontor gå inn på For kontakt med LOfavør gå inn på eller ring eller ring

20 20 Notatside

21 Notatside 21

22 22 Notatside

23 Notatside 23

24 Desember 2012 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: Telefaks: E-post:

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO:

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: HELT ALENE? PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: WWW.YAYIMAGES.COM HK i Norge Adresse: Youngsgate 11, 0181 Oslo Telefon: 23 06 11 80, E-post: post@hkinorge.no hkinfo.no Ditt bedriftsnavn inn her - Eller

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhald NYNORSK 2 Kvifor velje Fagforbundet? Fagforbundet er på veg mot 355 000 medlemmar; elevar, lærlingar,

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Veileder til presentasjon for videregående skole

Veileder til presentasjon for videregående skole Veileder til presentasjon for videregående skole Forord Foredraget fyller en eller to skoletimer, alt etter hva du selv velger å ta med. Har du bare en time må du velge bort noen av øvelsene og slidene.

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120 Intensive Intermediate Norwegian, Level II Skriftlig eksamen (3 timer)

Detaljer

Jobbhåndboka. 4. utgave

Jobbhåndboka. 4. utgave Jobbhåndboka 4. utgave 2 Sommerpatruljen LOs Sommerpatrulje reiser rundt i hele Norge om sommeren for å passe på unges rettigheter i arbeidslivet. Over 600 LO-ungdommer er ute på veien, og besøker over

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Bli med i NNN Dette medlemsheftet gir deg informasjon om hva NNN er, om alle medlemsfordelene, hva det vil si å være medlem og om hvordan vi sammen kan bidra

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

håndboka///////////////12/13

håndboka///////////////12/13 håndboka///////////////12/13 Ikke bare bare EGIL om jordbær sommerpatruljen vaktbikkjer på veien rettigheter og Plikter i arbeidsmarkedet inn hold 4 sommerpatruljen 20 Ikke bare bare vaktbikkjer på veien

Detaljer

Trygg på jobben med tariffavtale

Trygg på jobben med tariffavtale Trygg på jobben med tariffavtale omtanke solidaritet samhold 1 PB 10 5838 Bergen Fagforbundet Frisørenes Fagforening Storgata 33c, 0184 Oslo www.frisorene.no Ingunn R. Jacobsen, leder, Bergen Kontortid

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Bli med i NNN Dette medlemsheftet gir deg informasjon om hva NNN er, om alle medlemsfordelene, hva det vil si å være medlem og om hvordan vi sammen kan bidra

Detaljer

Tipshefte til Fagforbundsuka 2009

Tipshefte til Fagforbundsuka 2009 Fagforbundsuka 2009 Tipshefte til Fagforbundsuka 2009 Forslag til aktiviteter Arbeidsplassbesøk Arbeidsplassbesøk og oppsøkende virksomhet er selve kjernevirksomheten under Fagforbundsuka. Den mest effektive

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di

Fagforbundet sjekker lønna di Fagforbundet sjekker lønna di Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Vi er synlige og nære ute på arbeidsplassene, når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen

Arbeidsliv i Norge. Elisabeth Olsen Arbeidsliv i Norge Elisabeth Olsen Norges Farmaceutiske Forening NFF er en fag- og profesjonsforening for alle farmasøyter uansett arbeidssted. Etablert: 2. november 1858 Antall medlemmer: 3120 NFF er

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Fagforbundets vernepleierkonferanse

Fagforbundets vernepleierkonferanse Fagforbundets vernepleierkonferanse 24. September 2012 Clarion Hotel Oslo Airport Sissel M. Skoghaug Prosjektleder / SHS-sentralt Hvorfor viktig at mange står sammen? - Fagbevegelsen har bl.a. kjempet

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Eller sammen med andre?

Eller sammen med andre? Helt alene? Eller sammen med andre? I gode tider, og når det butter i mot Jobben er en stor del av livet ditt. Jobben gir deg lønna du lever av. Jobben gir trygghet i hverdagen og sosial tilhørighet. I

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben med tariffavtale

omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben med tariffavtale omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben med tariffavtale 1 2 Bli med i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største forbund med rundt 290 000 medlemmer. Forbundet arbeider med å videreutvikle og trygge

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side 1 Vervehjelpen Innholdsfortegnelse Side Forord...3 Verveprosjekt Prosjektplan...5 Prosjektplan skjema...7 Få oversikt...9 Organisasjonsgraden...11 Fordel oppgavene...12 Tariffavtale...13 Veien til tariffavtale...14

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater!

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! «Delta skaper balanse i arbeidslivet» Delta har en medlemsgaranti Alle handlinger og aktiviteter skal føre til «Best opplevd medlemstilbud» bare fordeler

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold

Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale omtanke solidaritet samhold PB 4064 Dreggen, 5835 Bergen Frisørenes Fagforening PB 8770 Youngstorget 0028 Oslo www.frisorene.no Ingunn R. Jacobsen, leder

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner GI D E R F ORENIN IKKE STÅ ALEINE! I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner og sosial dumping er virkeligheten for stadig flere.

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Vi er til for medlemmene!

Vi er til for medlemmene! Vi er til for medlemmene! 2014 2 Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for deg som ansatt. Velkommen til Industri Energi Industri Energi gir deg muligheten til å makte det

Detaljer

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim 2017 Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Solidaritet lønner seg Siden Industri Energi er størst kan vi sammen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Handlingsplan 2017 Erik Fjeldstad Næss 14.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER FOR 2017: ARBEIDSLIV, TARIFF OG PENSJON OFFENTLIGE TJENESTER

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. 2015/2016 Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er

Detaljer

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite!

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite! Ditt medlemskap - Alt du trenger å vite! Medlemskap i Negotia Alt du trenger å vite om medlemskapet! Hvem kan bli medlem? Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor, det vil si

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Har du rettigheter som elev

Har du rettigheter som elev Rettferdighet 2 Må du godta alt? Dine rettigheter Du har mange rettigheter er du egentlig klar over dem? Ta vare på denne brosjyren, og merk deg hvor du kan ta kontakt dersom du lurer på noe. Du kan tjene

Detaljer

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt.

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt. Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer