ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med følgebrev som oppfordrer til overgang til e- faktura, eller endring til yrkesaktiv for dem det gjelder. Den 1. i hver måned faktureres de yrkesaktive som betaler med giro. Det sendes følgebrev med oppfordring om overgang til lønnstrekk. Den 20. i hver måned sendes oppgjørsliste til arbeidsgiver I slutten av hver måned effektueres utmeldinger av medlemmer som har meldt seg ut, og de vi melder ut grunnet manglende betaling. Purringer sendes månedlig til alle som er fakturert på giro. Etter 2. purring og manglende betaling, blir medlemmet meldt ut av forbundet (jf vedtektene). Avdelingene følger opp de som står i fare for å bli utmeldt. Se O-Rundskriv 06/2013 Nye rutiner ang medlemmer som står i fare for å bli utmeldt. Økonomiavdelingen sender brev til lønningskontorene (for medlemmer på lønnstrekk) angående maksimumskontingent og minimumskontingent. Dette sendes etter at tarifforhandlingene er ferdige i hvert tariffområde. Det sendes løpende og automatisk ut SMS/e-post eller brev til alle medlemmer som faller ut av trekk dvs medlemmer som har skiftet arbeidssted men ikke meldt fra om dette til oss. Spesielt i forhold til studenter Førsteårs-studenter betaler ikke kontingent ved innmelding i løpet av det 1. semesteret i 1. studieår. (NB: Gjelder kun første semester i første studieår) Studenter som melder seg inn etter 1. mai eller etter 1. november betaler ikke medlemskontingent for gjeldende semester. Avgangsstudentene har kontingentfritak fra 1. juli og fram til 1. oktober. 1.februar Studentene får tilsendt giro på kontingent med følgebrev for vårsemesteret 1. september Studentene får tilsendt giro på kontingent med følgebrev for høstsemesteret Avdelingene bør kontakte utdanningssteder uten FO-Student-lokallag med tanke på å etablere lokallag. Studentkonsulenten på forbundskontoret kan være behjelpelig. Inviter gjerne via e-post til skolering, FOkafeer, temakvelder, dagsseminarer og lignende. Oppdatert medlemsregister Alle avdelingstillitsvalgte og aktuelle lokale tillitsvalgte må være inneforstått med at endringer i adresser, medlemskapsforhold og lignende kan gjøres av dem og/eller medlemmet via FOs web-portal/medlemsnettet på Avdelingene i fylkene sørger for at lokale tillitsvalgte får tilgang og opplæring. ved fagavdelingen kan holde opplæring ved behov. Ta kontakt med Avdelingene må hele året jobbe for at vi skal ha et oppdatert medlemsregister ved kontinuerlig rydding i medlemsregistret og oppdatering av arbeidsgiverregisteret. Det er viktig at medlemmene står oppdatert

2 med riktig arbeidsgiver. Spesielt er det viktig med en ekstra innsats her i forkant av hovedtariffoppgjør og mellomoppgjør og foran lokale forhandlinger. Avdelingene bør legge vekt på arbeidet med å kontakte de som står i fare for å bli utmeldt. Serviceiavdelingen på forbundskontoret sender nå månedlige lister over disse til avdelingene. Se Rundskriv O-06/13. Det er et mål at færrest mulig skal stå på giro. Flest mulig skal betale kontingenten ved lønnstrekk. Husk også å følge opp og holde kontakt med de som har medlemsstatus som ikke-yrkesaktive slik at vi får fanget opp dem som har begynt å jobbe. Konferanser; synliggjøring og rekruttering Det er et mål at FO og FO-materiell skal være tilgjengelig og synlig på alle aktuelle konferanser og aktiviteter der FOere deltar. Dette er like aktuelt om det er møteplasser med medlemmer, potensielle medlemmer og/eller tillitsvalgte. En god praksis er det å ha med synliggjøringsmateriell når man går ut døra fra kontoret. Vi har i en årrekke hatt stand på konferanser som Norsk barnevernkongress, SOR-konferanser og Norsk atferdsanalytisk forening årsseminar (NAFO-seminaret). La oss utvide reportoaret slik at alle større konferanser blir sett på som synliggjøringsarenaer. Styrking av klubbledd og synliggjøring på arbeidsplassene Hele året gjennom må det jobbes med styrking av klubbene, skolering av klubbtillitsvalgte og synliggjøring og verving på arbeidsplassene. Kontakt og skolering er viktige stikkord. Husk å fore nye klubbtillitsvalgte med diverse FO-saker. Brosjyra Verving argumenter og tips for tillitsvalgte bør spres til tillitsvalgte. Fokus på verving på FO avdelingenes samlinger Vervekurset Om å tørre å spørre hvorfor være fagorganisert og FO-medlem? tilbys FOs avdelinger og kan holdes i forbindelse med klubbsamlinger, representantskap eller lignende. Fagkonsulenter fra forbundskontoret v/fagavdelingen kommer gjerne og gjennomfører kurset (2-5 timer avhengig av hva dere ønsker). Kostnadene dekkes av FO sentralt. Fagavdelingen på forbundskontoret har også ansvar for oppdatert kursmateriell.

3 Årsplan for rekruttering - måned for måned Måned Aktivitet Ansvar Januar Utsending av giro og følgebrev til ikke-yrkesaktive, pensjonister og Februar Mars April 1. februar: Utsending av giro og følgebrev til studentmedlemmer (kontingent for vårsemesteret) Avdelingene får tilsendt jobbsøkerkurs med powerpoint-presentasjoner til bruk overfor avgangstudenter (kommer dessverre ikke før tidlig i mars i 2014) Brev til avgangsstudentene med informasjon om (fylkes)avdelingenes jobbsøkerkurs, jobb-annonser på web-sidene m.m. Rekruttering og synliggjøring - yrkesaktive Internasjonale sosialarbeiderdagen 18. mars utdeling av sosialarbeiderprisen (markeres årlig den tredje tirsdagen i mars). Utsending av giro og følgebrev til ikke-yrkesaktive, pensjonister og legger ut oppdatert powerpoint på tillitsvalgt-webben. gjennomfører, gjerne sammen med FO-Studentenes lokallag Avdelingene kan selv få oversikt over avgangsstudentene gjennom tillitsvalgtverktøyet i medlemsportalen., klubbene og forbundskontoret Mai FO-Studentenes lokallagskonferanse Kontakt mellom avdelingene og FO-Studentene vedrørende høstens synliggjøring/framstøt. sender ut rundskriv med informasjon om tilgjengelig FO-Studentenes arbeidsutvalg, studentkonsulenten og aktivt verts-lokallag med bistand fra FOs avdeling i fylket. tar initiativ/ansvar for rekrutteringsplan for høsten. Utarbeides i samarbeid med FO- Studentenes lokallag på studiestedet

4 rekrutteringsmateriell og frister for bestilling. Juni Juli August Brev ut til avgangsstudentene sendes i starten av mai. Infobrosjyre og brev med orientering om medlemskapet i overgangsperioden avgangsstudent - yrkesaktiv. Utsending av høstens vervemateriell fra forbundskontoret sendes FOs avdelinger i fylkene hvis ikke annet er avtalt. Rundskriv om dette vil komme i april/mai. Avdelingene mottar Rekrutteringspakker med materiell i løpet av juni. Se for øvrig logistikk og praktisk informasjon som kommer i Rundskrivet Utsending av giro og følgebrev til ikke-yrkesaktive, pensjonister og Avgangsstudentene konverteres til Ikke-yrkesaktiv 1. juli. Kontingentfritak fram til 1. oktober. De betaler kontingent (avhengig av hvilken medlemsstatus den enkelte evt. har meldt fra om) fra 1. oktober. Har de ikke gitt tilbakemelding blir de stående som ikke-yrkesaktive. Vervekampanjer på studiestedene Stands Besøk i 1.klassene på studiestedene Utdeling av vervemateriell Mulighet for innmelding på stedet Husk gratis medlemskap fram til 31.desember for 1.års studenter Del ut vervemateriell til nyinnmeldte! Husk at det er viktig med kompetanse blant ververne / kjennskap til FO- Studentene og LOs student- og elevmedlemskap samt innholdet i LO Favør kollektiv hjem og studentenes reiseforsikring.. bestiller og sender til FOs avdelinger. sender rekrutteringsmateriell. Avdelingene planlegger høstens framstøt på studiestedene i samarbeid med FO-Studentene og studentkonsulent FO-avdelingene bør følge opp de som har blitt stående som ikke-yrkesaktive utover høsten. i samarbeid med FOs studentkonsulent, FO-Studentenes lokallag og LO-ungdomssekretærer

5 Dialog og samarbeid med LOs ungdomssekretær i fylket Vervemateriell sendt avdelingene fra forbundskontoret. September Oktober Nytt brev til vårens avgangsstudenter med påminnelse om å opplyse om arbeidsgiver 1. september: Utsending av giro og følgebrev til studentmedlemmer (kontingent for høstsemesteret) Vervekampanjer på studiestedene forts. Temakvelder; eks. yrkesetikk, respekt og menneskeverd m.m. Informer gjerne om temakveldene på (send info til webansvarlig) og på avdelingens web-side. Skolering av ledere og nestledere i FO-Studentenes lokallag (samling) Utsending av giro og følgebrev til ikke-yrkesaktive, pensjonister og Avgangsstudenter spesielt Avgangsstudentene fra vårsemesteret, som har meldt fra om arbeid/arbeidsgiver blir avkrevd kontingent, fortrinnsvis over lønnstrekk, fra 1. oktober. De som ikke har meldt fra om endring i status blir avkrevd kontingent Fagkonsulent(er) ved forbundskontoret kommer gjerne og holder dette + FO-Studentenes lokallag. Gjerne samarbeidsprosjekt mellom yrkesfaglige utvalg og studenter. Mobilisering av studenttillitsvalgte for deltakelse er FO- Studentenes, forbundskontoret og FO-avdelingenes felles

6 for Ikke yrkesaktiv. Disse får tilsendt giro med følgebrev etter 1. oktober. November Vervekampanje Forslag om målrettet vervekampanje, inkludert arbeidsplassbesøk (vil drøftes på avdelingskonferansen i mars 2014) Melding til lønningskontorene (medlemmer på lønnstrekk) dersom forsikringen går opp fra 1. januar Vervekampanje (fortsetter) Der det er studenter som avslutter studiet i desember (enkelte deltidsstudier) følges disse opp på samme måte som avgangsstudenter i vårsemesteret. lager og sender ut materiell gjennomfører, eventuelt med bistand fra forbundskontoret forestår utsending av info om kontingent og faktura holder eventuelle jobbsøkerkurs for deltidsstudentene som er avgangsstudenter. Desember Medlemspleie Samlinger, julelunsjer Arbeidsplass/klubb-besøk

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 ADMINISTRASJON AV MEDLEMMER OG AKTIVITETEN Denne installeringen inneholder mange forbedringspunkter knyttet til administrasjonen av medlemmene og deres

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer