NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF"

Transkript

1 NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

2 Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken og NHF`S POSTADRESSE: Norsk Helikopteransattes Forbund Postboks 522, N-4055 Stavanger Lufthavn Telefon: Telefax: NHF`S BESØKSADRESSE: Helikopter Service, Hangar Sola, Stavanger Lufthavn NHF`s hjemmesider: 2 NHF-info

3 Hva er NHF? NHF står for Norsk Helikopteransattes Forbund og vi ble stiftet i november Det er et landsomfattende, frittstående og partipolitisk nøytralt forbund. NHF har som formål å organisere ansatte i selskaper/konsern som driver med helikoptervirksomhet i Norge. Forbundet er politisk uavhengig og skal ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, rettslige og sikkerhetsmessige interesser i alle former for arbeidsforhold overfor arbeidsgiver og myndighetene. NHF er et av landets minste forbund med direkte forhandlingsrett overfor Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Flyselskapenes Landsforening (FL). Ca. 90% av alle ansatte (gjelder ikke piloter) i helikopter-bransjen i Norge er organisert i NHF. hvem kan bli medlem i nhf? Alle ansatte i selskaper/konsern som driver med helikoptervirksomhet i Norge kan bli medlemmer i NHF. Sammen er vi sterke! Dette er vanligvis den viktigste årsaken til at vi ønsker å tilslutte oss en organisasjon, samt det er viktig at vi føler oss trygge på at våre interesser blir best mulig ivaretatt av nettopp denne organisasjonen. NHF-info 3

4 Hva kan nhf tilby sine medlemmer? Advokathjelp: NHF har fast advokatavtale som sikrer medlemmene i arbeidsrettsspørsmål. I tillegg har medlemmene anledning til å benytte advokaten i private saker for inntil 1 time kostnadsfritt pr. år. NHF satser på kursvirksomhet: NHF har som klar målsetning at alle som ivaretar vårt avtaleverk skal ha god kjennskap til dette. Dette gjelder både de sentrale og lokale tillitsvalgte. NHF har derfor utarbeidet en kursstige for alle tillitsvalgte som gir en grundig innføring i de avtaleverk vi forvalter. Vårt ønske er at også medlemmene engasjerer seg for fellesskapet. Kurstilbudene er åpne for alle medlemmer av NHF, og skal bidra til å sikre en fremtidig rekruttering av kvalifiserte personer til styrene i lokalforeningene og forbundet. NHF har et godt samarbeid med Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) som gir oss tilbud om å delta i deres omfattende og varierte kursopplegg. I tillegg arrangerer NHF spesialkurs etter behov. Pensjonister: Som medlem i NHF har du mulighet til å opprettholde kontakten med oss når du går av med pensjon. 4 NHF-info

5 Medlemsbladet: NHF har eget medlemsblad som utkommer 2-6 ganger i året. Bladet distribueres i hovedsak til medlemmer, i tillegg sendes det til aktuelle bedrifter, myndigheter og andre kontakter. Bladet gir nyttig informasjon og anledning til meningsutveksling og debatt. NR NHF-NYTT MEDLEMSBLAD FOR NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND 11. ÅRGANG Økonomisk støtte: Økonomisk støtte kan gis til alle medlemmer i NHF etter 3 måneders medlemsskap. Det kan søkes om økonomisk støtte fra NHF ved: yrkesskade /yrkes-uførhet tilleggs-utdannelse ved oppsigelse uforutsett alvorlig sykdom, og ved begravelse NHF`s engasjement innenfor luftfart: NHF er medlem i Aircraft Engineers International (AEI). Som medlem vil forbundet være knyttet til alle forhold innen internasjonal luftfart, noe som AEI til enhver tid har befatning med. Dette vil skaffe NHF førstehånds-kjennskap til all utvikling innen luftfarten. Videre vil utviklingen innen Europeisk Luftfart (JAA-JAR), utviklingen innen EU og det åpne marked, være av stor betydning også for NHF som forbund. Forbundet er også høringsinstans overfor JAA-forskriftene, Luftfartstilsynet og Opplæringsrådet for Flyindustrien. Forhold innen bransjen følges kontinuerlig og NHF har regelmessige møter med luftfartstilsynet der aktuelle saker blir gjensidig tatt opp. NHF-info 5

6 hvem styrer nhf? Det er forbundsstyret og arbeidsutvalget som står for den daglige ledelse og er således utførende organer. Styret skal utføre de oppgaver de er pålagt gjennom vedtekter, instrukser, prinsippog handlingsprogram, samt vedtak. Det er imidlertid Representantskapet som er forbundets høyeste myndighet. slik er nhf organisert REPRESENTANTSKAPET FORBUNDSSTYRET ARBEIDSUTVALGET LOKALFORENINGER Representantskapet møtes en gang i året og er sammensatt av delegater fra samtlige lokalforeninger. Disse fastsette prioriterte arbeidsoppgaver, målsetninger, prinsipp- og handlingsprogram, samt foretar endringer av NHF`s vedtekter. Forbundsstyret velges av representantskapet og disse leder NHF i ett år av gangen i henhold til NHF`s vedtekter. 6 NHF-info

7 avtaleverket Forbundets avtalemessige rolle er å forvalte Hovedavtalen og Helikopteroverenskomsten. Videre har NHF søksmålsrett ved tvistesaker og arbeidsrettssaker. Ute på arbeidsplassene har klubber og tillitsvalgte ansvaret for å ivareta medlemmenes interesser. Innen for hver enkel bedrift er det de lokale fagforeninger som forvalter sitt avtaleverk overfor arbeidsgiver. Forbundet har ikke anledning til å forhandle direkte med den enkelte bedrift om forhold innenfor den enkelte lokale tariffavtale. Forbundet er kun forhandlingspart i de saker som ikke lar seg løse lokalt eller der det er oppstått tvist mellom bedriften og lokalforeningen. I slike tilfeller bringes saken inn for organisasjonsmessige forhandlinger mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Flyselskapenes Landsforening (FL) og Norsk Helikopteransattes Forbund (NHF). Sentrale lønns- og tariffavtaleforhandlinger foretas også mellom disse partene. Forbundets resultater er ikke bare avhengig av styrets ledelse og tillitsvalgtes innsats lokalt, men av en aktiv, engasjert og sterk medlemsgruppe. NHF-info 7

8 INFO OM NHF

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? - 1 - Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat...3 2. Utfordringer...4 3. Ny organisasjonsstruktur...5 4. Medlemmer...6 4.1 Medlemstilknytning...6

Detaljer

VEDLEGG Fakta og utdypende informasjon

VEDLEGG Fakta og utdypende informasjon VEDLEGG Fakta og utdypende informasjon Innhold Hovedstruktur... 3 Fravik fra Deltas organisasjonsstruktur... 3 Endringer i STAFOs vedtekter... 3 Endring av Deltas framtidige opptaksområde... 4 Varsling

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE Innholdsfortegnelse Velkommen... 3 Personellforbundets historie... 4 Personellforbundets formål... 4 Hvem kan bli medlemmer i Personellforbundet?... 4 Jobben som tillitsvalgt...

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN w w w. t r a n s p o r t a r b e i d e r. n o INNHOLD: 1. Å VÆRE TILLITSVALGT 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3.

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND u 1 MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND 1. Innledning...2 2. Styreverv...3 3. Yrkesetiske retningslinjer...4 4. Autorisasjon...5 5. Rettigheter via Folketrygden...6 6. Medlemsfordeler

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V.

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. HOVEDAVTALE Kap. 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. 1 Innledning Hovedavtalen er inngått den 22. mars 2002 for organisasjonene tilsluttet henholdsvis Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Utdanningsgruppenes

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Organisasjon og vedtekter

Organisasjon og vedtekter LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 4: Organisasjon og vedtekter #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 04-250 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

Strategi. handlingsplan 2002. Telenor Sivilingeniørforening

Strategi. handlingsplan 2002. Telenor Sivilingeniørforening 1 (10) Strategi og handlingsplan 2002 Telenor Sivilingeniørforening Vedtatt på Årsmøte 2002-02-26 Innhold 2 (10) Om dette dokumentet 3 Foreningside 4 Foreningspolitisk grunnlag og strategi 5 Lønns- og

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

MEDLEMSKAP I NFF FOR FYSIOTERAPEUTER SOM ER MEDLEM I ANDRE FORBUND SOM IVARETAR INNTEKTS- OG ARBEIDSFORHOLD

MEDLEMSKAP I NFF FOR FYSIOTERAPEUTER SOM ER MEDLEM I ANDRE FORBUND SOM IVARETAR INNTEKTS- OG ARBEIDSFORHOLD Fra Sentralstyret: MEDLEMSKAP I NFF FOR FYSIOTERAPEUTER SOM ER MEDLEM I ANDRE FORBUND SOM IVARETAR INNTEKTS- OG ARBEIDSFORHOLD Da Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) ble oppløst i 2001, videreførte Norsk

Detaljer

Vedtekter for forbundet

Vedtekter for forbundet Vedtekter for forbundet 1 Forbundets virkeområde 2 Formål nr. 1 Region Indre Østland Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere og personer under utdanning innenfor forbundets virkeområde. Med ordet personer

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE Musikernes fellesorganisasjon Innhold Innledning 4 Å være tillitsvalgt 6 Organisasjonstillitsvalgt 6 Vedtektene 6 Prinsipprogram og handlingsprogram 6 Avtaletillitsvalgt 7 Din

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND Innholdsfortegnelse Innledning...2 Audiografen...2 Hjemmesiden...2 Medlemsinformasjon via E- post...2 Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet: STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Innledning Ved styrets behandling av retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement fra 6. desember 2006, ble det vedtatt at FeFo skal ha en

Detaljer

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til Innhold Forord...2 Del I Overenskomstens bestemmelse...4 2-6.3...4 3.1 Lokalt avtalt lønnssystem uten organisasjonsmessig godkjenning...4 3.2 Definisjoner og avgrensninger...5 3.3 Fagforeningens rolle...6

Detaljer