Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer."

Transkript

1 Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lønnsforhandlingene er nå avsluttet. Resultatet er sikkert kjent for de fleste via nettsidene våre, men her følger en fyldigere presentasjon av bakgrunnen. Vi startet lønnsforhandlingene med 60 medlemmer permittert. Statfjord senfase var den jobben som først ville gi opptrapping slik at alle kom i arbeid i løpet av november, begynnelsen på desember. Den jobben gir bra belegg neste år slik at vi bare med den har fullt belegg til ca oktober/november Det var situasjonen fram til innspurten av lønnsforhandlingene i uke 42/43. Da fikk vi bekreftet at Vetco Aibel i Haugesund hadde tildelt en jobb til Alvheim som vil gi full rulle pluss innleie fra ca midten av november til ut april neste år. Dette er en hastejobb som opprinnelig skulle vært gjort i Vyborg i Russland, men der russerne etter 3-4 måneder ikke engang hadde påbegynt arbeidet. Dermed tok Vetco jobben tilbake og ga den til oss. Nok et eksempel på at Øst Europa er billig, men at de ikke leverer i henhold til avtale. Jobben gir oss et pusterom, og forhåpentligvis får vi flere jobber. Det er tilbud inne som vi venter forholdsvis raskt avklaring på, og flere tilbud skal leveres i løpet av dette året. Det er ikke til å legge skjul på at det har vært et tungt løp de to første åra etter at vi ble solgt. Mange skuffelser på arbeid vi nesten fikk, men ikke fikk likevel og altfor mange som har gått permittert. Vårt hovedproblem har vært at vi har mangla arbeid inne på verkstedet. På Melkøya har jobben bare vokst og vokst. Likevel er vi ved grensen på hva vi kan sende fra oss med det antallet vi nå er på verkstedet. På mange måter har det nesten vært som å starte en ny bedrift etter at vi fikk nye eiere. Kundene har vært usikre på hva vi er gode for nå, og ikke minst på hva Rosenberg sammen med andre firma er i stand til. De allianser vi har hatt sammen med andre i forsøket på å få inn arbeid, har vært oppfattet som ukjente og usikre i forhold til etablerte firma som eks. Vetco, Aker Kværner og Fabricom. Dermed har vi blitt valgt vekk, sjøl om vi har konkurrert på pris. Riggmarkedet som vi skulle satse på, har ikke slått til. På toppen av dette ligger avtalen med Aker Kværner og begrenser våre muligheter fram til Med manglende oppdrag har vi også hatt for dårlig inntjening. Resultatet i år ligger an til å bli rundt 0, i og for seg godt gjort all den tid vi har så mange og lange permitteringsrunder. Det sier seg sjøl at dette ikke har vært den beste situasjonen å drive lønnsforhandlinger i. Folkene våre på Melkøya er misfornøyde med reiselønna, og det kan vi både forstå og være enige i. Situasjonen er stort den samme for heile bransjen vår. Reiselønn på landanlegg har sakka akterut fordi vi i de siste åra har hatt et stort innslag av utenlandske firma med billig arbeidskraft på landanlegga ( Kårstø. Mongstad, Kollsnes). I tilegg til det har vi i en situasjon der vi som bedrift må trø forsiktig i forhold til Aker Kværner.Via Stord har vi en del av Melkøyakontrakten, og vi vet at Stord umiddelbar tar kontakt med Rosenberg dersom vi har ordninger som er litt bedre enn det de har på Stord.

2 Elina & co har gjentatte ganger forsøkt å få leid ut våre folk til AKOP for offshorearbeid, men har stort sett blitt avvist med at vi er for dyre. Det betyr at vi har mye mindre spillerom enn med en situasjon der vi har egne jobber, og der vi sjøl setter rammer. Klubb og bedrift har samme forståelse av bedriftens situasjon. Ut i fra disse forholdene er vi enige om følgende: Generelt tillegg til alle på kr. 2,50. Timelønna for fagarbeider øker da fra kr. 148 til kr. 150,50 Ny reisesats som øker fra kr. 140, 27 til kr Med 20% utetillegg blir ny reisesats kr Det betyr at inklusive sentralt og lokalt tillegg har timelønna for oppdrag med overnatting økt med kr. 6,88 dette året. Reisesatsen øker med andre ord med kr. 3,38 mer enn timelønn på verksted. Grunnsats offshore økes til kr Ny offshorelønn blir da 207,28 Det gis et engangstilskudd til permitteringsfondet på kr For arbeid i Stavangerområdet utenfor bomringen, vil det bli gitt daglig kompensasjon tilsvarende bussbillett mellom RV og midlertidig arbeidssted. I tillegg til dette ses det på annen vinterbekledning enn de varmejakkene vi har i dag. Bedrift og klubb er også enige om at vi må gå gjennom bedriftens måte å jobbe på, for å se om vi er rett organisert, at vi har den rette kompetanse og hva som til for at vi skal sikre oss arbeid og rekruttering i framtida. Oppgjøret har da en ramme på 3,2%. Det er et moderat oppgjør, men gir oss et lønnsnivå på linje med de andre i bransjen. På Melkøya har vi samme lønn som Aker Stord, og offshore ligger vi nå noen ører under AKOP. Verkstedlønna er også på linje med de andre. Og reiselønn stiger med kr. 6,88 i år, mens verkstedlønn stiger med 3,50 begge inklusive sentralt tillegg på 1 krone. Det har vært et prioritert krav fra oss å få økt reiselønna mest. Vi vil på det sterkeste anbefale at oppgjøret godtas. Som forhandlingsutvalg har ikke vi gode, tungtveiende argumenter i forhold til kriteriene i Verkstedoverenskomsten for et bedre oppgjør. Dessuten er det helt avgjørende for våre egne arbeidsplasser og bedriftens framtid at vi nå levert de jobbene vi har fått. En konflikt med dagsing nå, vil være totalt ødeleggende for oss sjøl. Forhandlingsutvalget Klubbstyret har diskutert oppgjøret, og med 10 mot 2 stemmer anbefalt å stemme ja. Forslag til ny lønnsprotokoll legges ved. NB! Husk medlemsmøte mandag 31. oktober kl i spisesalen Rosenberghallen, der det blir gitt mer info om oppgjøret.

3 Protokoll mellom Rosenberg Verft AS og Rosenberg Verfts klubb Lønnsoppgjøret 2005 I forbindelse med årets lønnsforhandlinger er det oppnådd enighet mellom bedrift og klubb om følgende: 1. Arbeid utenfor bedriften Dersom midlertidig arbeidssted i Stavanger distriktet ligger utenfor bomringen, vil det bli gitt en daglig kompensasjon tilsvarende bussbillett mellom RV og midlertidig arbeidssted. 2. Grunnlønn verksted Topp fagarbeider økes med kr 1,00 fra sentralt oppgjør + kr 2,50 lokalt, til kr 150,50 Tillegg fra sentralt oppgjør gis per Lokalt tillegg gis med virkning fra Oppdrag utenfor bedriften som medfører overnatting Reisesats økes med kr 4,73 kr til kr 145,00. Samlet reiselønn blir da kr 145,00 x 20% = kr 174,00 Økt lønn reise 2005: kr 4,73+ kr 2,00 = kr 6,68 Reisetillegget vil fremkomme som kr 23,50, på lønns slipp. Tillegget gis med virkning fra Offshore lønn Reisesats offshore økes til kr 142,00. Dette gir en ny samlet offshorelønn = kr 207,28 Tillegget gis med virkning fra Tilskudd til RV-klubb Det gis et engangstilskudd til RV-klubbs stønadsfond = kr ,00 6. Tiltak for å forbedre bedriftens konkurransekraft Bedrift og klubb er enige i at det settes i gang et prosjekt for å se på bedriftens organisering, muligheter for å forbedre produktivitet og øke den enkeltes kompetanse. Dette for å bedre gjennomførings evnen og produktivitet på de jobbene vi har, samt for å styrke bedriftens konkurranse evne med tanke på fremtidige oppdrag.. Stavanger 25. oktober 2005 for Rosenberg Verft AS for Rosenberg Verfts Klubb

4 PROSEDYRE FOR STEMMING LOKALT LØNNSOPPGJØR Alle kan velge en av følgende måter å stemme på i de lokale lønnsforhandlingene: Stemme via post. Siste frist for poststempel er fredag 11. november. Stemme via urne på Rosenberg 10. november. Stemme via post: For at stemmen skal være gyldig må en gjøre følgende prosedyre: 1. Krysse av ja eller nei på stemmeseddelen. 2. Legge stemmeseddelen i den minste konvolutten og klistre den igjen. ( NB! Det skal ikke skrives noe utpå den minste konvolutten) 3. Legg den minste konvolutten i den ferdig frankerte konvolutten. ( NB! Du må skrive arbeidsnr bak på den frankerte konvolutten. Dette fordi vi må vite hvem som har stemt. Konvolutter uten arbeidsnr. blir regnet som forkastet stemme.) 4. Konvolutten må være poststemplet senest fredag 11. november. Stemme via urne på Rosenberg: Torsdag 11. november kan en stemme via urne på Rosenberg på følgende plasser og tider: Rørverkstedet: Kl Maskinverkstedet Kl Hall 1880 Kl Hall 32 Kl Spisesalen Rosenberghallen Kl og Lager Kl Hall 53 Kl Klubbkontoret Kl Stemmene blir telt opp mandag 14.november kl

5 Arbeidssituasjonen i Tirsdag fikk vi bekreftelse på at vi hadde fått to Alvheim moduler fra Vetco Aibel. Modulene skulle opprinnelig være bygget i Russland på et verft i Vyborg. Russerne har mye å gjøre, og dermed ble jobben for Vetco liggende. Forsinkelsen begynte å bli alvorlig og kritisk, Vetco hadde ikke noe annet valg enn å ta den ut av Russland. Rosenberg var ett av flere firma som ga pris. Vetco var svært opptatt av om de som ga pris hadde ressurser å sette på jobben, noe som grundig måtte dokumenteres fra vår side. Modulene som skal bygges er på ca 500 og 1000 tonn, og vil gi arbeid til samtlige av våre pluss innleie. På stålsida har vi innleie fra desember til ut mars, rør starter på denne jobben etter jul og med innleie fra februar til ut april. I tillegg kommer Langeled og Stafjord senfase. Til sammen gir dette sysselsetting inne på verkstedet fram til oktober 2006, og Melkøya er som kjent utsatt. Dermed må vi for første på flere år i gang med å søke etter folk. Alvheim jobben gir oss et viktig pusterom, og betyr at vi ikke trenger å springe etter alle mulige jobber. I tillegg til det renner tida, og fra er vi fri fra tvangstrøya som Aker Kværner satte som betingelse for å selge. Det betyr at vi for første gang etter at vi ble solgt, kan begynne å diskutere hva vi skal gjøre på litt sikt for å styrke Rosenberg slik at vi sikrer oss arbeid og unngår permitteringer. Det er en rekke jobber som kommer og tilbudsarbeidet går for fullt. Her tar vi bare med de som er nærmest i tid: Brannvannspumper til Snorre. Her er vi underleverandør til Sørco. Det er jobb på 70 millioner som vil pågå over lengre tid, med en del arbeid offshore. Tildeling i begynnelsen på desember. Stolt Offshore. Kveiling av rør med tilhørende sveising. Jobben er avhengig av om skipet er i norsk sokkel. Viss ikke, går jobben til et firma i Storbritannia for da vil skipet gå inn til land der. Interessant med den jobben er at dersom vi får den, vil det bli kjøpt inn nytt og særdeles effektivt sveiseutstyr. Subsea Seven. To spoljobber på 7500 timer, avgjøres i slutten av året, gir arbeid i mars, april, mai neste år. Alvheim Subsea timer, tildeles i januar. Forhandlingsutvalget

6 Klubben engasjerer seg i Ryfast Tirsdag 25. oktober hadde klubben og ledelsen et møte med Statens Vegvesen. Foranledningen til møte var at Statens Vegvesen jobber med to alternativer for trase for Ryfast mellom Hundvåg og Stavanger. Et av disse alternativene er en trase som går under Rosenberg. Hvis denne trasene blir valgt kan det bli en periode på 1-2 år der stållageret, kuleplanet og område rundt 1880 hallen blir et stort anleggsområde, da trasen først må graves ut før en kan lage kulvert under område. Det vil føre til at skinneganger må fjernes, tilkomsten til maleriet blir sterkt begrenset og mye av strømkabler og rør må legges om. Hvis en skulle få en så lang periode der en ikke kan få utnytte disse arealene så vil det være vanskelig for Rosenberg å påta seg arbeid med bygging av moduler og lignende som skal til maling eller som må sammenstilles på kuleplan. På møte ga vi klar melding om at hvis Statens Vegvesen foreslår en trase av Ryfast igjennom Rosenberg sitt mest sentrale område vil vi kjempe imot dette i alle instanser vi kan. Representantene fra Statens Vegvesen forsto godt vår motstand og våre argumenter og sa at de og så på andre trasevalg for en tunnel med dagsone på Essobasen, men de ville ikke på nåværende tidspunkt skrinlegge forslaget om trase under Rosenberg. De ønsket å få lov å ta grunnboringer inne på Rosenberg for å finne ut hvordan grunnen er. Dette ble det enighet om at de skal få lov til. Klubben og ledelsen har og hatt møte med ordfører Leif Johan Sevland og leder for Stavanger Arbeiderparti, Odd Kristian Reme, for å informere om hvilke konsekvenser det kan få for Rosenberg hvis den foreslåtte trasen velges. Tirsdag 1. november kl vil Statens Vegvesen holde et åpent infomøte om traseforslagene til Ryfast. Møte avholdes i Øyahuset på Hundvåg og her vil klubben stille for å fremlegge vår sak, men alle som vil kan komme på møte.

7 STEMMESEDDEL LOKALT LØNNSØPPGJØR 2005 Jeg stemmer ja til de lokale lønnsforhandlingene Jeg stemmer nei til de lokale lønnsforhandlingene Generelt tillegg til alle på kr. 2,50. Timelønna for fagarbeider øker da fra kr. 148 til kr. 150,50 Ny reisesats som øker fra kr. 140, 27 til kr Med 20% utetillegg blir ny reisesats kr Det betyr at inklusive sentralt og lokalt tillegg har timelønna for oppdrag med overnatting økt med kr. 6,88 dette året. Reisesatsen øker med andre ord med kr. 3,38 mer enn timelønn på verksted. Grunnsats offshore økes til kr Ny offshorelønn blir da 207,28 Det gis et engangstilskudd til permitteringsfondet på kr For arbeid i Stavangerområdet utenfor bomringen, vil det bli gitt daglig kompensasjon tilsvarende bussbillett mellom RV og midlertidig arbeidssted.

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2005 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2005 Forsidebilde: Montering av flammebommen på Melkøya - en jobb der våre folk var

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSB ER ETN I NG 2007 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2007 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Leonard Andersen Marton

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte 2014 1 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer