ETABLERER- BANKEN I TANA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETABLERER- BANKEN I TANA"

Transkript

1 ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf

2 ETABLERERBANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl Fellesskap, aktiv deltagelse og økt kunnskap Etablererbanken er en svært uvanlig bank. Det finnes ingen kunder der, bare medlemmer. Målet er at medlemmene i Etablererbanken skal delta aktivt i beslutningene, ha ønske om å øke kunnskapene sine og føle forpliktelser overfor de andre medlemmene. Fellesskapsansvar og utvikling av sjølstendighet er viktige prinsipper. I Etablererbanken har medlemmene sjøl styringa. De avgjør hvordan banken skal fungere, og bestemmer hvor mye penger som lånes ut og hvem som får lån. Etablererne trenger altså ikke å jobbe seg vei gjennom byråkratiet for å komme i gang med ideene sine, slik mange opplever at andre offentlige støtteordninger fungerer. Istedenfor å slite aleine får etablereren delta i et fellesskap, hvor hun kan høste av andres erfaringer. Medlemmene tar opp problemer de støter på underveis, diskuterer dem og prøver å finne fram til løsninger i lag.

3 Hvorfor en etablererbank? Offentlige støtteordninger for etablerere brukes i mindre grad av kvinner enn av menn. I år 2000 gikk 18 % av samlet støtte til enkeltbedrifter til kvinner. I perioden lå andelen på mellom 15 % og 28 %. Lignende tall finner vi hvis vi ser på andre offentlige støtteordninger. Samtidig vet vi at kvinner også tar opp private lån i mindre grad enn menn. Dette kan ha mange årsaker, men en viktig grunn er at reglene for å få lån og tilskudd ofte ikke er tilpassa kvinner. F.eks. er det mange kvinner som ikke oppfyller kravet om egenkapital, eller de mangler fast eiendom som sikkerhet. Ofte vil kvinner satse på bedriftsideer som en tradisjonelt ikke har sett på som næring, eller det kvinner vil satse på blir sett på som for smått. Etablererbanken er tilpassa kvinner Etablererbanken har ikke slike begrensinger, og vil derfor passe bedre for en del kvinnelige etablerere. Etablererbanken skal også gi den enkelte etablerer et faglig og sosialt fellesskap. Mange hevder at dette er spesielt viktig for kvinner, fordi de i større grad møter usynlige vegger og motarbeiding i forsøket på å starte egen virksomhet. Sjøl om Etablererbanken i hovedsak skal være et tilbud til kvinner, vil det også være mulig for menn å delta. Kvinnene skal likevel være i flertall. Etablererbanken er et tillegg til andre låne- og tilskuddordninger, og ikke i stedet for disse.

4 Medlemskap Etablererbanken er i første rekke et tilbud til småetablerere. Du må ha mer eller mindre en klar plan om å skape egen inntektsgivende arbeidsplass, eller være i en etableringsfase. Virksomheta kan godt være i kombinasjon med annet arbeid, og trenger ikke å være så stor. Etablererbanken har rom både for de som ønsker å starte en deltidsarbeidsplass og for de som vil starte større virksomheter. Banken passer spesielt bra for de som vil bygge opp virksomheta si steg for steg. Fem medlemmer Etablererbanken i Tana består av to bankgrupper. Hver bankgruppe skal fortrinnsvis bestå av fem medlemmer. Etablererbanken avgjør sjøl hvem som skal bli medlemmer, men det skal være minimum tre medlemmer i hver bankgruppe. Medlemsmassen kan være variert. Det vil si at medlemmene kan ha ønske å etablere forskjellige type virksomhet og være på forskjellig nivå i etableringsfasen. Noen har kanskje bare vage ideer om hva de skal gjøre, mens andre kan allerede være godt i gang.

5 Nettverk Et mål med etablererbanken er at det skal danne seg et nettverk rundt Etablererbanken. Det kan bestå av tidligere medlemmer og av etablerere som ikke har vært med i banken. De som er med i nettverket vil kunne delta på en del av kursene og samlingene som Etablererbankens medlemmer tar initiativ til. Det kan dreie seg om kurs i regnskapsføring, egenutvikling, møteledelse eller lignende. Dermed kan også disse få økt kunnskapene sine og få bedre kontakt med andre etablerere. Tana kommune har bevilget støtte til fellestiltak mellom bankgruppene og har som en prioritert innsatsområde å stimulere til samarbeid fremfor å gi direkte støtte til enkelt bedrifter. Tillit og samarbeid Medlemmene i Etablererbanken møtes jevnlig. Medlemsmøtene holdes ofte slik at medlemmene skal få tillit til hverandre og for at de skal kunne samarbeide godt. På møtene får medlemmene blant annet høre om hverandres prosjekter og de vurderer eventuelle lånesøknader. Medlemmene driver Etablererbanken mest mulig sjølstendig. De vil likevel få hjelp når det er nødvendig. Etablererbanken er underlagt Tana kommune. Kommunen skal dermed sørge for oppfølging og veiledning både når det gjelder drift av banken og av medlemmenes egne prosjekter.

6 Låneordninga i Etablererbanken Hver bankgruppe har fått et engangstilskudd på kr Dette tilskuddet utgjør Etablererbankens fond, som medlemmene kan låne fra. Ingen byråkrater Det er ingen byråkrater som avgjør hva medlemmet får lån til og hvor mye den enkelte får i lån. Dette avgjør medlemmene sjøl i fellesskap. Den eneste forutsetninga er at lånesummen ikke er større en kroner, og at medlemmene ikke tar opp lån andre steder så lenge de har lån i Etablererbanken. Det er likevel fullt mulig å få tilskudd fra offentlige næringsfond. Enstemmighet Medlemmene vurderer nøye om lånesøkeren har et godt nok prosjekt til å få lån, hvor stort lån medlemmet trenger, og hvor mye hun vil klare å betale tilbake. De må også se på hvor stort lånebehov de andre medlemmene i banken har. Alle medlemmene må være enige om avgjørelsen.

7 Rimelige lån, men kort betalingstid Renta i Etablererbanken er lav. De to første årene er den på 4 %, deretter er den på 7 %. Tilbakebetalingstida er derimot kort. Lånet må betales tilbake innen tre år. Dermed må lånetakeren komme fort i gang med virksomheta si, slik at hun får penger til å betale gjelda. Lånetakeren kan vente med å begynne tilbakebetalinga til hun begynner å tjene penger, men hun må uansett betale minimum 10 % av lånet det første året, 25 % det andre og 65 % det siste året. Moralsk forpliktelse Etablererbanken tar ikke pant. Konsekvensen av at lån ikke betales tilbake, er at det blir mindre penger igjen til de andre medlemmene. Sjøl om det kun er en moralsk forpliktelse til å betale tilbake lånet, har det vist seg at medlemmer av andre etablererbanker nesten alltid betaler tilbake det de skylder. De ønsker ikke å gjøre det vanskelig for de andre medlemmene å ta opp lån. Den enkelte lånetaker prøver heller å betale lånet fortest mulig tilbake. Ved tilbakebetalingsproblemer skal alternativer for innfrielse av lånet vurderes i samarbeid med Tana kommune. Oppstår det betydelige avvik i betalingsplanen kan et medlem bli ekskludert.

8 Fra Bangladesh til Tana Opprinnelig kommer ideen til denne typen bankvirksomhet fra Bangladesh. Der blir banken kalt Grameen bank. Etter hvert har lignende banker spredt seg over store deler av verden, og det er nå flere millioner medlemmer. Nesten full tilbakebetaling Erfaringene er gode, blant annet viser det seg at 98 % av lånene betales tilbake til rett tid! 91 % av alle medlemmene er kvinner, så det skulle jo tyde på at denne måten å tenke bank på er tilpassa kvinners virkelighet og behov. Varierte næringer I Lofoten starta de opp med kvinnebanker i I Tana ble det igangsatt etablering av til sammen to etablererbankgrupper i 1995 og I dag er det en rekke kvinnerbanker rundt om i landet. I Tana har et 10 talls etablerere vært innom etablererbanken. De har gått i gang innenfor næringer som reindriftsturisme, duodji, foto & souvenier, forskjellige typer kroppspleie, hytteuleie med mer. De fleste gjør dette i kombinasjon med annet arbeid. Interessert i å vite mer? Ta kontakt med utviklingsavdelingen Tana kommune, tlf

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER

SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 08/2002 SMÅ PENGER OG STORE FORVENTNINGER Nettverkskreditt i Norge 1992-2002 Ann Therese Lotherington og May-Britt Ellingsen NORUT Samfunnsforskning AS mai 2002 Prosjektnavn

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson Eiere som styrer gir størst lønnsomhet Av Kjell Thompson Norske børsnoterte selskaper har lavere personlig eierskap enn noe annet europeisk land. Dessuten har selskapene sjelden store eiere, og eierne

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer