Erfaringer med et prosjekt med trepartssamarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer med et prosjekt med trepartssamarbeid"

Transkript

1 Ptils Entrepresnørseminar V&M og brønnserviceentreprenører Erfaringer med et prosjekt med trepartssamarbeid Åsta Lorentsen HR rådgiver Aker Kværner Stord

2 Aker Kværner Stord historie trepartssamarbeid Den kanskje viktigste arena for trepartssamarbeid: På den enkelte bedrift Godt og solid trepartssamarbeid må bygges opp over tid for å bli en del av bedriftskulturen Aker Kværner Stord - fra sildolje til i dag 1919 grunnlagt Sildoljefabrikk 1943 byggenummer 1 - lekter 1956 AS Stord inn i Aker 1976 Siste skipsdåp 1977 Statfjord A dekk første offshore leveranse Offshoreverksted, demolering og nå også landanlegg Operatørene organiserte seg i 1927 i Stord Fabrikkarbeiderforening BU, eller produksjonsutvalget som det den gang het, hadde sitt konstituerende møte Nov -06 Slide 2

3 Aker Kværner Stord historie trepartssamarbeid Trepartssamarbeid lang historie Fra Velkommen til AS Stord (personalhåndboka) i 1951 kan vi blant annet plukke noen av bedriftens mål: Tilfredse kunder Tilfredse medarbeidere Felles evne til å nå våre mål vil bestemme bedriftens framtid Samarbeid med tillitsmennene, styrene i fagforeningene samt produksjonsutvalget, er av den aller største viktighet for bedriftens trivsel og framgang. Alle nyansatte medarbeider skal presenteres for tillitsmannen. Sikringsutvalg medlemmer fra forskjellige arbeidsområder utvalgets oppgave er å ha oppmerksomheten henvendt på sikringstiltak og forebyggende arbeid. De ansatte oppfordres til å ta uforsvarlige ting opp med formannen eller sikringsutvalgets medlemmer. 1-Nov -06 Slide 3

4 Aker Kværner Stord historie trepartssamarbeid Arbeidstilsynet er og har vært en nyttig støttespiller Har hatt et tett og godt faglig samarbeid med Arbeidstilsynet via avdelingskontoret på Stord i utvikling og utprøving av arbeidstidsordninger tilpasset prosjektene Allerede i 1977 var det møte på Stord med tema: Bygging og utrusting av oljeplattformer opplegg av arbeidstidsordninger og behandling av søknader om spesielle arbeidstidsordninger. Deltakere: Aker Kværner Stord bedriftsledelse Aker Kværner Stord og Aker Kværner Elektro tillitsvalgte/hvo Direktoratet for Arbeidstilsynet v/kontorsjef Kjell Arne Reistad og konsulent Per Arne Larsen Statens Arbeidstilsyn 8. distrikt v/inspektør Thv. J. Nielsen og inspektør Oddbjørn Kvålsvold (avd.kontor Stord) Notat/referat fra møte, ført i pennen av Direktoratet v/reistad, konkluderer med at en allerede den gang såg behovet for retningslinjer tilnærmet lik de retningslinjene Ptil og Atil anvender i dag ref. også endringer i AMLs hovedbedriftsbestemmelser. 1-Nov -06 Slide 4

5 Aker Kværner Stord ulike arbeidstidsordninger Aker Kværner Stord byggeverksted Stord utgangspunkt ordinær dagtid mandag fredag for egne ansatte og 12-9 for leverandører (entreprise, innleie) Nye prosjekt: HMS utfordringene og behov for arbeidstid utover den ordinære vurderes drøfter med tillitsvalgte og setter oss ned sammen med Arbeidstilsynet Utfordring når verkstedet vår blir en stor anleggsplass: Arbeidstidsordninger for egne ansatte som bor hjemme arbeidstidsordninger for tilreisende ønsker og behov som ofte kolliderer Har blant annet vært innom: Pilotering av fleksitid i verkstedet Diverse helkontinuerlige gjennomsnittsberegna arbeidstidsordninger for kortere perioder matingperioder osv. Åsgard A uker arbeid/1 uke fri døgnkontinuerlig, det vil si 3 skift mandag lørdag Vestlefrikk shutdown 60 dagers landliggeperioden på Aker Stord 12 t skift i 14 dager (lik offshorerotasjon) KEP 2005 Kårstø diverse varianter 4 dagers uke, 12-9 og varianter opp mot Nov -06 Slide 5

6 Aker Kværner Stord - landanlegg KEP 2005 AKST ansatte kunne dagpendle Hammerfest LNG, Melkøya Avtale før anbud ble levert inn, datert , som sa følgende: Arbeidstidsordning: Kunden har valgt 12-9 rotasjon som arbeidstidsordning (vedlegg1) rotasjon er en arbeidstidsordning over 3 uker, 2 uker arbeid og 1 uke avspasering.. Arbeidstidsordningen må tilpasses reiseopplegget. Dersom oppdragsgiver på et senere tidspunkt åpner for at det kan tas i bruk andre arbeidstidsordninger skal partene sammen se på alternativ som gir mer fritid hjemme uten at den totale kostnaden for lønn, reise og opphold økes. Tilsvarende avtale også for Ormen Lange før anbud ble levert inn. 1-Nov -06 Slide 6

7 Aker Kværner Stord - landanlegg me fekk Snøhvit-kontrakten Aker Kværner Stord kontraktsansvarlig Aker Kværner Elektro, Kaefer IKM og Rosenberg Verft med som alliansepartnere Gjekk ganske snart i gang med å sjå på gjennomføring og personelllogistikk Forutsetning: uten at den totale kostnaden for lønn, reise og opphold økes Hovedelement: Charterfly fulle begge veier ville spare inn kostnader som kunne legges inn i arbeidstidsordning Som offshore? Men det ville bli for dyrt Vurderte 14-14, men den ble sett på som verre enn 12-9 (12-9 er 2 av 3 helger hjemme, mens ville gi 2 av 4 helger hjemme) Enda opp med rotasjon land - pilot - evalueringsprosjekt med invitasjon til trepartssamarbeid 1-Nov -06 Slide 7

8 Trepartssamarbeid oversikt - erfaringer På store prosjekt som Hammerfest og Ormen Lange, som pr. i dag engasjerer til sammen ca personer, vil det ikkje bare være 3 parter; for en bedrift med stor hovedkontrakt vil det være 2 parter til - kunden/hovedbedriften og medleverandørene Spørsmålsstillingene som kommer opp vil kunne deles i to; HMS relaterte og avtalerelaterte (arbeidstidsteknisk og lønnsvilkår) Mange relasjoner mellom de 5 partene som påvirker trepartssamarbeidet. Trepartssamarbeid 4. Part 5. part Ptil (fra ) Bedriften (+ NHO og NI) Tillitsvalgte/ LO/FF Kunde - hovedbedrift Leverandører (allianse, entreprise, innleie) AML - HMS Avtaleverk 1-Nov -06 Slide 8

9 Trepartssamarbeid hvilke erfaringer har me gjort og hva kan me læra av hverandre? Ptil Kom på land etter at me hadde startet søking etter alternativ arbeidstidsordning og alle var usikre på hvilken linje Ptil ville føre/hvordan de såg på sin rolle i et trepartssamarbeid Ptil kom etter hvert fram med klare retningslinjer Ptil behandler søknader kontraktskjedeveien og det gir oss som hovedkontraktør og kundene/hovedbedriftene mulighet til å styre/koordinere arbeidstiden (Ptil godkjente ordninger) Ptil peker på, og understreker, viktigheten av at arbeidstidsordninger vurderes i henhold til HMS helhetsvurderingen Ptil viktig aktør her siden de ikkje er opptatt av avtaledelen (lønnskompensasjon etc.) Ptil er lett å nå kontor et sted og begrenset område på land (få virksomheter) Kunne tenkt oss Ptil litt mer aktiv i evalueringsprosjektet 1-Nov -06 Slide 9

10 Trepartssamarbeid hvilke erfaringer har me gjort og hva kan me læra av hverandre? Bedriften lokale tillitsvalgte: Var i oppstarten mest opptatt av de avtaletekniske sidene tok det som en selvfølge at ein kunne kopiere offshorearbeidstidsordningen og så gjøre noen få justeringer/tilpasninger mot land Var heile tida klar over at arbeidstidsordningen kunne underkjennes på heilhetsvurdering sjøl om den blei godkjent med hjemmel i AML Var heile tida klar over det ansvaret me påtok oss nedover i kontraktskjeden Er blitt meir og meir bevisste på at HMS vurderingen må stå på egne bein uavhengig av at me kommer fram til avtaleløysinger 1-Nov -06 Slide 10

11 Trepartssamarbeid hvilke erfaringer har me gjort og hva kan me læra av hverandre? Tillitsvalgte/LO/Fellesforbundet Var i oppstarten - som oss - mest opptatt av de avtaletekniske sidene, men er blitt mer og mer bevisste på at HMS vurderingen må stå på egne bein uavhengig av at me kommer fram til avtaleløysinger Har savna at LO og fagforbundene er litt mer opptatt av kjedeveien men har forståelse for at avtaler skal søkes og godkjennes for hver bedrift/arbeidsgiver Savner ein meir felles forståelse og behandling av arbeidstidsspørsmål innen LO forbundene Kunne tenkt oss LO/Fellesforbundet litt mer aktiv i evalueringsprosjektet 1-Nov -06 Slide 11

12 Trepartssamarbeid Kort oppsummering basert på erfaringene mine med arbeidstid på Melkøya og Nyhamna: Var usikre på Ptil i oppstarten peikefinger eller støttespiller? Har lært av hverandre Me arbeidsgiver og arbeidstakere trenger Ptil som medhjelper komma fram til felles forståelse av lov- og avtaleverket Me de lokale avtalepartene trenger Ptil og LO/fagforbundene som korrigering/sparringpartnere når me lokalt kanskje blir for kreative og leiter etter matnyttige løysinger Blir som del av et stort konsern oppfatta som mer kyniske enn me sjøl meiner me er opp til oss sjøl å endre på dette bilde 1-Nov -06 Slide 12

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer.

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lønnsforhandlingene er nå avsluttet. Resultatet er sikkert kjent for de fleste via nettsidene våre, men her følger en fyldigere presentasjon

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

De utvidete arbeidstidene

De utvidete arbeidstidene Dag Olberg De utvidete arbeidstidene Om regulering av innarbeidingsordninger, langturnus og langvakter Dag Olberg De utvidete arbeidstidene Om regulering av innarbeidingsordninger, langturnus og langvakter

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Delt dagsverk arbeidstid i rushtidsyrker Fafo-notat 2003:06

Delt dagsverk arbeidstid i rushtidsyrker Fafo-notat 2003:06 Heidi Nicolaisen Delt dagsverk arbeidstid i rushtidsyrker Kartlegging av historikk, avtaleforhold, praksis og erfaringer i rutebilsektoren generelt og Nettbuss AS spesielt Fafo Heidi Nicolaisen Delt dagsverk

Detaljer

Så til de nye utfordringene, og da stadig økende bruk av utenlands arbeidskraft, i denne sammenheng fra land utenfor EU / EØS området.

Så til de nye utfordringene, og da stadig økende bruk av utenlands arbeidskraft, i denne sammenheng fra land utenfor EU / EØS området. Innledning: EL & IT Forbundet har bred erfaring fra bruk av utenlandsk arbeidskraft, - dette hovedsakelig gjennom innleie til norske bedrifter. I tider da oppdragsmengden i olje- og anleggsektoren var

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidsrettens dom 9.1.2009 Tariffbestemt arbeidstid (VO bilag 5) kan verken avvikes med lengre eller

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2003 Årgang 8 Melkøya. Hammerfest i bakgrunnnen. Foto: Statoil. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN

ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Mastergradsoppgave JUS399 ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Pernille Brusdal Antall ord: 14 173 9. desember 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune Rapport fra arbeidsgruppen mai 2013. I de senere årene er det

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN av Øystein Fossen, Eivind Falkum og Niri Talberg AFI-FoU 2013 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for oppdraget... 4 2. Mandat... 5 2.1 Mandat... 5 2.2 Hovedelementer

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer