ROSENBERG VERFTS KLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSENBERG VERFTS KLUBB"

Transkript

1 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for

2 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen Gunhild Margrethe Moberg Kåre Marthon Nilsen Sigurd Roaldkvam Olav Magne Storhaug Vi minnes også tidligere klubbleder Kurt Egil Nordbø Vi minnes disse våre arbeidskamerater og lyser fred over Deres minne 4

3 ÅRSMØTE SPISESALEN I ROSENBERGHALLEN MANDAG 1. MARS KL TIRSDAG 2. MARS KL ONSDAG 3. MARS KL TORSDAG 4. MARS KL DAGSORDEN: 1. BERETNINGER 2. REGNSKAPER 3. INNKOMNE FORSLAG 4. HONORARER 5. VALG For at årsmøtet skal kunne avvikles på en rimelig tid, ber vi alle gå gjennom beretning, regnskap og innkomne forslag på forhånd. 5

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden punkt 1 Beretning Faglig politiske og økonomiske forhold 2. Klubbåret Lønnsforhold 4. Protokoller 5. Velferds- og sosiale saker 6. Klubbens organisasjon 7. Vernearbeidet 8. Lærlinger og studievirksomhet 9. Andre aktiviteter Dagsorden punkt 2 Regnskaper Dagsorden punkt 3 Innkomne forslag 6

5 Kapittel 1 Fagligpolitiske og økonomiske forhold Mens vi venter oppdrag Vi er inne i en av de mørkeste tidene i verftsindustriens olje og gass historie hvor oljeselskapenes prosjektutsettelser hovedsakelig er årsaken. Det virker som om fokuset er å gi de store oppdragene til de som gjør mest mulig av oppdraget i utlandet og helst i lavkostland. Restene blir tilbudt norske leverandører, og det etter gjentatte utsettelser. Analytikere er i ilden som aldri før for tiden med spådommer om både positive og negative fremtidsutsikter for våres bransje. Ofte med skremsels- scenario der oljeprisen er hovedfaktor. Deres spådommer har sjelden eller aldri slått til, men allikevel ser det ut til at de spiller en viktig rolle når en tar i betraktning mediafokuset de får. En ting er i hvert fall sikkert og som ingen kan benekte er at historien viser det er umulig å forutsi oljeprisutviklingen. Hadde det vært mulig ville vi selvfølgelig aldri hatt lav- konjuktur i våres bransje. I 2008 spådde analytikere at 2009 skulle bli det beste året for norsk olje og leverandør industri, men det ble det desidert verste året i bransjens historie. Tidlig 2009 hadde oljeanalytikerne en mer nøktern framferd, 2009 skulle i hvert fall bli bedre enn 2008 var deres konklusjon den gang, men de tok feil igjen. I vår region er det ca sysselsatte i oljeservice/leverandør bransjen og det sier seg selv at for disse er situasjonen meget alvorlig. Oppsigelser, permitteringer og usikkerhet er blitt dagligdagskost for de fleste. Heldigvis er det ikke første gangen vi er i hardt vær kan man si oppe i alt det negative. Svingninger er vi vandt til og vi har vel mer eller mindre akseptert at den ubehageligheten må vi bare leve med. Krisepakken I begynnelsen av 2009 kom finanskrisen feiende over landet sammen med vinterkulden. Med det overdrevne høye rentenivået høsten 2008 så sa det seg selv at det ville bli en bråstopp i norsk industri. Byggebransjen ble rammet først med masseoppsigelser, permitteringer og utenlandske arbeidere som måtte pakke teltet, slukke leirbålet for å reise hjem. Kanskje ikke så mye rikere enn når de kom. Etter hvert kunne man lese om flere svære bygg som var satt på hold enn så lenge i påvente av bedre 7

6 tider. Til og med et sykehushotell ble satt på hold og det kan tenkes at det var et sjakktrekk, for plutselig begynte våres folkevalgte å utrykke bekymring for utviklingen. Ikke lenge etterpå varslet regjeringen at de ville komme med en krisepakke for norsk industri som skulle være den beste pakken i hele Europa. Den såkalte krisepakken 26. januar ble ikke noe mer enn en drittpakke for oss som jobber i leverandørindustrien for olje & gassnæringen. Vi ble ikke nevnt en eneste gang på pressekonferansen der denne såkalte krisepakken ble presentert. Daværende finansminister Kristin Halvorsen klarte også det geniale kunststykke og ikke nevne ordet industri en eneste gang når hun talte til stortinget om krisepakken. Vi får håpe det ikke var tilsiktet oss når Jens Stoltenberg sa at mange store bedrifter må regne med å nedbemanne og at permitteringsreglene nå er forandret slik at bedrifter enklere skal kunne permittere. Å bygge vei gjennom en skog eller skifte gipsplater på en skole, vil ikke bidra til at oljeselskaper åpner for å bygge ut sin virksomhet på norsk sokkel. Ei heller sette i gang sine prosjekter. Vil det stimulere industrien at det i Rogaland ble brukt penger fra krisepakken til å opprette 30 nye årsverk innen politiet. All ære til regjeringen for de milliardene de dyttet inn bygg og anleggsbransjen, men hvis man husker tilbake til før valget så ser man at pakken ikke noe mer enn en finansiering av valgflesket de rødgrønne gikk til valg på. Vi hadde virkelig forventa mer. Ikke penger, men industripolitisk handling. Lofoten Vesterålen Statoil sa i desember 2009 at en Lofotenåpning vil være verd et halvt oljefond og gi oppdrag for en kriserammet norsk verftsindustri. Miljøorganisasjonene har brukt denne saken som spydspiss for å få publisitet i media for sitt virke. Om publisiteten har virka positivt for deres sak er lite trolig. Miljøorganisasjonene brukte også Langesund ulykken som tvilsom skremselspropaganda på hvor sårbar kysten vår er, og ikke minst hvor dårlig beredskapen mot oljesøl er. SV gjorde det likegreit som et prinsipp at de er i mot åpning i Lofoten, det var nok smartest siden de ikke har begrep nok om hverken oljeutvinning eller miljø til å komme med faglige argumenter. De bruker også global oppvarming som årsak, eller kanskje de nå har hengt seg på det nye navnet klimaendringer som er blitt så populært etter at vi har hatt en kald vinter med snømengder man vanligvis må til fjells for å oppleve. SV drog til slutt Lofoten-åpning inn i valgkampoppkjøringen sin med å avslutte den i selveste Lofoten. Det endte med at stemmekveget i nordfylkene rømte til andre partier i den grad SV aldri før i historien har opplevd. Årsaken til dette må være at folk flest forstår hvor viktig det er for en nasjon som Norge å utvinne naturresursene sine og at politiske prinsipper uten faglig grunnlag ikke aksepteres. Lærdom Så kan man jo også spør seg om det er en oljekrise? Er prisen per oljefatet nå så lav at oljeselskapene må kneppe igjen investeringssekken og utsette prosjektene sine? I 2009 krympet og utsatte de fleste selskaper prosjekter med begrunnelse at det er en finanskrise og at oljeprisen var for lav. Man skal ikke lenger tilbake enn til da oljeprisen var under 10 dollar pr. fat og vi fikk en såkalt oljekrise. Oljeselskapene knytta pengesekken og leverandørindustrien fikk store problemer med sysselsettingen over hele landet. Dette resulterte i en kompetanseflukt uten sidestykke samtidig som fagopplæringen nærmest ble revet i filler. I dag ser man at bransjen har mistet en hel generasjon med ingeniører og fagfolk. Alle kjenner vel til mangelen på fagfolk og ingeniører med spesialkompetanse, og ikke minst frafallet av elever under yrkesutdannelse. Man skal legge til at statistikk viser nedgang i frafall under yrkesutdanning. Hvis ikke regjeringen åpner øynene og setter seg inn i problemstillingen vil kompetanseflukten eskalere og ende i katastrofe for mange leverandør-selskaper La oss håpe at vi denne gang slipper å se historien gjenta seg, det vil ingen tjene på allikevel, det fikk vi erfare sist. 8

7 Kanskje blir dette fremtiden. Den grønne viljen Vi på Rosenberg, men også flere andre langs norske kysten synes grønn offshore industri lyder spennende. Offshorevindturbin parker er store avanserte prosjekter hvor nettopp våres bransje kan stille til disposisjon kompetanse og erfaring fra offshoreprosjekter opp gjennom årene. Man snakker her om felter med flere hundre vindturbiner flytende eller stående på bunn. Turbinene må kobles opp til transformatorer enten til havs eller på land. Mange i norge er kommet langt i utviklingen av dette konseptet, noen er til og med klar for kanskje å teste ut sin teknologi. På engelsk sektor er allerede store turbinparker på plass ved og utnytte nedlagte olje/gassfelt som areal. Vi på Bergen Group Rosenberg ser positivt på ideen om å dreie mot en grønn offshoreindistri og har derfor allerede i en periode arbeidet med å utvikle et eget konsept som kan bli en viktig komponent i framtidig norsk vindkraftindustri offshore. Prosjektet heter «Troll Rosenberg Offshore Substation» og er et samarbeid mellom Troll Windpower og Bergen Group. Komponenten er en strømfabrikk til havs som samler, styrer og omdanner strømmen fra vindmøller i havet til transport i kabler til land. Det europeiske markedet for dette er enormt. Vi er også medeier i SWAY som er et selskap som har et vidt spekter på vindkraft teknologi. SWAY-teknologien vil åpne opp store nye områder over hele verden for høsting av vindenergi. Mellomlang til langsiktig markedspotensiale er betydelige og omfatter både elektrifisering av offshore oljeog gassinstallasjoner og eksport til land kraftmarkedet. Myndighetene henger etter her så i stedet for lange festtaler om hvor flinke vi er på klima og miljø må de nå sette i gang handling Det som må til å kunne starte en grønn offshoreindustri på norsk sokkel er at myndighetene få på plass følgende: - Lover og regelverk som omhandler fornybar energi. - Tilsynsmyndighet. - Forskrifter må utarbeides. - Finansiering og samordnet utbygging av infrastruktur. - Utvikling av bilaterale avtaler på myndighetsnivå må starte så fort som mulig 9

8 Kapittel 2 Klubbåret 2009 Klubbsaker Viktigste sakene klubbstyret har jobbet med 2009 er selvfølgelig arbeidssituasjonen med permitteringer, men også klubbens økonomi, arbeidstidsordninger, innleie personell offshore og på verksted i stedet for egne, og lønn. Kurs/konferanser Også 2009 har vi som vanlig vært på en del kurs, seminar og konferanser. Hovedtema i år har vært ordresituasjonen for skip og offshoreverft. Klubbseminaret Årets klubbseminar ble arrangert i september i Kristiansand. Som åpning på seminaret hadde direktør for BG offshore Kjetil Forland blitt invitert for å snakke om arbeidssituasjonen, tiltak og strategi. Vegard Thise fra Sr-Bank tok etterpå over og foreleste om forsikringsordninger og andre LO favør fordeler. Rolf Stormyr, distriktssekretær fellesforbundet Vest-Agder fortsatte deretter med regelverk og rettigheter ved permitteringer. Tariffoppgjøret 2010 var et tema som Arild Haavik, leder i felleforbundets petroleumsforum presenterte. Spørsmålsstillingen var om man i 2010 skulle prioritere offshoresakene. Arild Haavik presenterte også arbeidstidsplanlegging, rammer for oppsett av rotasjonsordninger og lignende. Forhandlingsutvalget gikk gjennom temaet, lokale lønnsforhandlinger, hvordan foregår de, forberedelser og lignende. Bernhard Nesvik tok også turen ned til Kristiansand og snakket om sykefraværsarbeid og IA-avtalen. Kjell Gjærseth foreleste til slutt om hvordan klubben kan bruke media for å få gehør for sine saker. Opplæringsutvalget Opplæringsutvalget satte i desember i gang arbeidet med å sette opp ønskede kurs for de forskjellige faggruppene for bruk hvis vi skulle få bedriften med på å søke NAV om BIO midler for kursing. Forslagene ble deretter overlevert bedriften. Det har etter gjentatte purringer vært null respons fra bedriften. Dypt konsentrerte seminardeltakere 10

9 Firsprangprisen Roy Inge Nilsen ble den første vinneren av Firsprangprisen 2009 og stakk da av med premien på kroner. Firsprangprisen handler om begeistring. Begeistring er noe av det vi må løfte fram, særlig i disse tider når ting svinger og verden er i ubalanse, påpekte jurymedlem og fylkesordfører Tom Tvedt i sin tale under prisutdelingen. Juryen sitt valg falt på sveiser og klubbleder Roy Inge Nilsen. Han har bygget opp informasjonssidene industrifag.no på internett, der han ved hjelp av både film og tekst informer unge om hvilke muligheter de har dersom de velger industrifaget. Nettsiden har han mer eller mindre bygget opp på fritiden. Og det var nettopp den enorme ekstrainnsatsen og engasjementet han har vist, som gjorde at juryens valg falt på ham. Sykehuset i våre hender Rosenberg Verfts Klubb vedtok på årsmøte 2008 å gi Sykehuset i våre hender 1 million kroner i støtte til kjøp av nytt moderne operasjonsutstyr for prostatakreft og gynekologiske operasjoner. Det ble kaker og fullt hus i spisesalen under overrekkelsen av gaven. Dette er det største som har skjedd i mitt over 20 års engasjement for Sykehuset i våre hender sa Johannes Hausken rørt da han på vegne av sykehuset i våre hender mottok gaven. Flere av våre kolleger har dødd i kreftsykdommer. Også for Rosenberg Verfts Klubb er det viktig at vårt distrikt har de beste operasjonstilbudene for kreftpasienter. Roy Inge Nilsen har også som vinner blitt portrettert av kunstner Kjell Pahr-Iversen. Kunststykket henger på klubbkontoret for de spesielt kunstinteresserte. For å feire oss sjøl skikkelig må man også ha skikkelige kaker. Kaker nok til 500 stk ble konsumert i løpet av noen få dager. 11

10 Vestlandskonferansen for skip & offshoreverft blir arrangert årlig. Arrangeringen av konferansen går på rundgang blant alle deltakerklubbene, og i 2009 var det Bergen Group BMV Laksevåg sin tur. I år var det i overkant av 30 deltakere fra de forskjellige klubbene som deltok. Vestlandskonferansen for skip og offshoreverft består av Fellesforbundets bedriftsklubber STX Florø, Aker Egersund, Aker Stord, Ulstein verft, Bergen Group BMV Laksevåg, Aker Verdal, Havyard Leirvik, Verkstedklubben Aibel, Grenland Group Tønsberg, Leirvik MT, Simek, Kleven verft, Rosenberg Verfts Klubb, Bergen Group Fosen, Kleven verft. Årets konferanse startet med at Norvald Mo tidligere statssekretær ved statsministerens kontor, nå rådgiver i Fellesforbundet kjørte en presentasjon om regjeringens arbeid før og etter valget. Det handlet mye om hvor mye oljepenger regjeringen sannsynligvis kom til å bruke fremover, men også sentrale temaer som lønn, skatt og renter. Sysselsettingen for både skip og offshoreverft ble også i år det viktigste temaet på konferansen. Det kom tydelig frem på konferansen at verft langs hele norske kysten sleit med lav ordreinngang. Vestlandskonferansens fremtid ble også diskutert siden deltakerantallet har vært minkende de siste årene. Dette skyldes trolig at en del av de tidligere deltakerklubbene er nedlagt og at noen klubber er slått sammen. Det ble enighet om å sjekke opp om hvilke nye klubber som kvalifiserer seg som deltakere på vestlandskonferansen til neste år. Uttalelser fra Vestlandskonferansen 2009 Næringspolitisk uttalelse Verftsindustrien er en viktig industri og sysselsetter mange personer både direkte og indirekte. Den har store ringvirkninger i flere lokalsamfunn i Norge og i mange tilfeller er dette hjørnesteinsbedrifter. Denne industrien har nå store problemer i forhold til manglende kontrakter og utsettelse av prosjekt. For å bedre denne situasjonen må myndighetene ta de grep som er nødvendige for å sikre fortsatt sysselsetting. Myndighetene må iverksette tiltak i forhold til oljeselskapene og lisensene slik at nye utbyggings- og vedlikehold/modifikasjonsprosjekter ikke blir utsatt, men tempoet holdes oppe. Dette vil ha stor betydning for aktiviteten og kompetanseutviklingen i leverandørindustrien. Statoil, med 67% statlig eierandel, har et særskilt ansvar for å holde en høy lete aktivitet på norsk sokkel og utnytte de mulighetene som ligger i eksisterende funn og felt. Olje- og energidepartementet må så snart en ny regjering er klar komme til Stortinget med en helhetlig plan for olje og gassvirksomheten på Norsk sokkel. Styrke satsingen på forskning og utvikling. Dette er et viktig virkemiddel for å sikre og videreutvikle kompetanse og teknologi i sektoren, særlig i forhold til miljø. Myndighetene må også styrke de virkemidlene man har i forbindelse med finansiering til nybygg på skip, blant annet via Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Utbygging- Lofoten, Vesterålen og Senja Lofoten og Vesterålen har vært et hett tema i valgkampen. Forvaltningsplanen for Barentshavet som inkluderer områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal behandles i Dersom denne forvaltningsplanen viser at det er forsvarlig å gå i gang med petroleumsvirksomhet her, vil vi sterkt oppfordre til at det legges til rette for dette. En utbygging av disse områdene vil ikke bare ha betydning for sysselsetting og vekst i landsdelen, men også for resten av landet. Fornybar energi Norge i dag har en unik mulighet til å bygge opp en ny næring og samtidig gi et reelt bidrag til å redusere miljø- og klimautslippene. I motsetning til de fleste andre markeder, er miljøteknologimarkedet primært et resultat av politiske beslutninger. 12

11 Det innebærer at miljøteknologi er et umodent marked der investeringsrisikoen er stor. Myndighetene må bidra med en risikoavlastning, for å stimulere industriens vilje til å investere i et umodent marked. EU vedtok i august 2008 et miljødirektiv som gjør unntak for innvesteringer i miljøteknologi frem til desember Dette direktivet ble tatt inn i norsk lov 14. november EU's miljødirektiv gir staten i en overgangsperiode mulighet til å subsidiere bedrifter som ønsker å satse på miljøteknologi. Vestlandskonferansen krever at regjering i denne perioden tar i bruk de virkemidlene som er nødvendige for å bygge opp en sterk og internasjonalt konkurransedyktig næring innen miljøteknologi. Det må i tillegg satses på forskning og utvikling av fornybar energi som kan bygge på den kompetansen verftsindustrien i Norge har. NHO ønsker sosial dumping! 1.desember 2008 ble verkstedsoverenskomsten allmenngjort innenfor skipsog verftsindustrien (offshoreverft). Det betyr at deler av verkstedsoverenskomsten er omgjort til Norsk lov på disse verftene. Ni verft har begjært søksmål mot Tariffnemnda som gjorde dette vedtaket. En uforutsigbar og uryddig bruk av allmenngjøringsprinsippet tvinger frem dette, skriver NHO i en pressemelding. NHO går altså til rettsak mot myndighetene som stiller opp for dem. Her har altså myndighetene kommet med flere krisepakker som støtter opp om disse verftene i en vanskelig tid, slik at verftene kan ferdigstille inngåtte kontrakter. Det er NHO og Norsk Industri som ikke tar innover seg at alt arbeid som utføres på norsk jord SKAL betales med norsk lønn. Verftene påstår at det ikke finnes dokumentasjon på sosial dumping i verftsindustrien, noe det altså gjør. Man kan jo undre seg over hvorfor NHO og Norsk industri i det hele tatt tar bryet med å gå til dette skritt. Dersom det ikke finnes sosial dumping skulle det jo ikke være noe å tjene på dette fra verftenes side i mindre lønnsutgifter. Allmenngjørings- nemda hadde heller ikke gjort et positivt vedtak dersom det ikke forelå beviser. Vestlandskonferansen er sjokkert og skuffet over NHO/Norsk Industri i deres søksmål mot allmenngjøringsinstituttet. Dette er en provokasjon mot ansatte som jobber innenfor verkstedsoverenskomsten på disse verftene. Fakta om avgangsmønster og alleårsregel Vestlandskonferansen ber LO-sekretariatet igangsette arbeidet med å fremskaffe oversikt over faktisk avgangsmønster i ulike yrker og samle data for å se hvordan systemet med alleårsregelen slår ut i forhold til systemet med besteårsregel for LO s medlemmer. For å gi trygghet for pensjon krever Vestlandskonferansen en garanti for en bestemt ytelse etter 40 års yrkesaktivitet og oppnådd alder 62 år. Ikke bare offentlig ansatte med tjenestepensjon skal være sikret en garantert ytelse etter et langt yrkesliv. Vi trenger ikke vente til 2017 for å se at summen av folketrygd, AFP og minste OTP vil gi en grunnsikring under 50% for dem som er født etter 1962 og som må gå ut av yrkeslivet ved 62 år, sjøl om de har jobba i 40 år. Derfor bør LO stille krav om en garantibestemmelse for å gi trygghet for pensjon. Kurs/konferanser vi har deltatt på: 9-11 februar Konsernkonferanse for tillitsvalgte i Bergen Group, Bergen 30. juni Generalforsamling Bergen Group ASA, Aksvoll 6. august Generalforsamling AL Muffetangen; Sola 26 august Seminar for ledere og tillitsvalgte i Bergen Group, Bergen 30 september 2 oktober Vestlandskonferansen; Bergen oktober Fellesforbundets konferanse for konserntillitsvalgte; Torbjørnrud oktober Årskonferansen for LO,s olje og gassutvalg, Sola 3-4 november Verftskonferansen, Ålesund 30. november Olje og energidepartementes samrådningsmøte, Stavanger Vi vil oppfordre til at det blir holdt en landsomfattende politisk streik på verftene og en markering i Oslo den dagen saken kommer opp for retten. 13

12 Neill om sitt organisasjonsarbeid Jeg ble frikjøpt fra Bergen Group Rosenberg for å gjennomføre prosjektet. Tilskudd fra Fellesforbundet sentralt og fra avdeling 25 ble bevilge. Prosjektet hadde oppstart 5 januar og frem til 30 juni var jeg engasjert av FF avdeling 25 for å drive oppsøkende virksomhet. Pga. ferieavvikling fra 15 mars til 4 mai pågikk ikke prosjektet kontinuerlig i denne perioden. Fom. 4 mai til 15 mai arbeidet jeg på Bergen Group Rosenberg. Bedrifter hvor vi har medlemmer i avd. 25 ble besøkt, ca. 30 stk i alt innen bilsektoren og mekaniske verksteder. I tillegg besøkte jeg bedrifter i distriktet innen disse sektorer hvor vi ikke har organiserte medlemmer til stede. 27 mai deltok jeg på Fellesforbundets stand på Heliporten på Sola. 28 mai deltok jeg på Fellesforbundets stand i Stavanger sentrum juni deltok jeg på Fellesforbundets konferanse om allmenngjøring i Stjørdal. prioritet skal Fellesforbundet fortsette med å være en sterk aktør i norsk arbeidsliv. Jeg mener også at vi skal organisere lærlinger på bedriftene, ungdom må få muligheten tidligst mulig til å ta del i fellesskapet i fagorganisasjonen. I tillegg til bedriftsbesøk har jeg formidlet diverse informasjon og brosjyrer tilsendt via både brev og e-post til både tillitsvalgte og medlemmer i avd. 25. SR- bank sin representant Vegard Thise har deltatt på flere av informasjonsmøtene som har blitt gjennomført på bedriftene. Samarbeidet med han har vært bra. Jeg takker for samarbeidet med tillitsvalgte og medlemmer i FF avd.25 samt andre på Folkets Hus i Stavanger. mvh. Neill Staurland Nestleder i Rosenberg Verft s Klubb Under prosjektarbeidet som jeg utførte i 2008 hadde jeg skaffet meg kontakter på bedriftene som jeg bygget videre på i dette arbeidet. Jeg siterer Hovedavtalen LO- NHO 6-6 Hovedorganisasjonene er enige om at dei tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver i henhold til Hovedavtalen. På mange bedrifter er tillitsvalgte i full jobb og tidspress er nok en medvirkende årsak til at dette arbeidet ikke har stor nok prioritet. Tillitsvalgte kommer ofte i en skvis, og jeg forstår at det kan være vanskelig å ha et tillitsverv særlig på mindre bedrifter, men nødvendig tid til tillitsmannsarbeidet må ha prioritet. Som prosjektansatt har jeg klart å sørge for at informasjon om Fellesforbundet både muntlig og skriftlig har blitt mottatt på mange bedrifter i distriktet, og jeg har også fokusert på medlemspleie. Tillitsvalgte har mottatt kursliste for 2009 og blitt oppfordret til å bruke mulighetene som disse kursene gir til å øke sine kunnskaper og dermed bli bedre i stand til å utføre sine oppgaver som tillitsvalgt i Fellesforbundet. I dei tilbakemeldingene jeg har fått fra enkeltmedlemmer har dei sagt at det settes pris på oppfølgingen fra meg. Dette er gledelig og viser hvor viktig det er med medlemspleie. En kontinuerlig fokus på nyrekruttering er nødvendig, men oppfølging av eksisterende medlemmer må også ha høy Bedriftsutvalget Det har vært fire BU møter i 2009 der konjukturtilpasning har vært en ledende tråd. Rosenberg må bli i stand til å kunne levere skarpere tilbud i håp om å vinne flere kontrakter, samt at vi skal ha muligheten til å tjene penger. De tillitsvalgte fikk i oppgave å samle inn forslag til forbedring og i alt 51 punkter ble ført opp og gjennomgått i detaljer i BU. I tillegg har ledelsen utarbeidet en egen tiltakslite. Arbeidssituasjonen har også vært et viktig punk i BU dette året. Kartlegging av de ansattes kompetanse og hvilke muligheter for å øke fleksibiliteten i arbeidsstokken vært diskutert. Den dårlige støysituasjonen i rørhallen har forhåpentlig nå fått en løsning via BU etter å ha blitt tatt opp i hvert møte i

13 Trond Giske, Odd Kristian Reme og Eirik Årek i møte med klubb og ledelse på Rosenberg. Politikere på besøk Tidlig i 2009 begynte vi smått og ane situasjonen vi nå er kommet i med tomme ordrebøker og permitteringer. Vi la frem situasjonen i alle fora vi deltok i og følte nok at få av våre politikere ikke tok det så alvorlig. Kanskje var det en betent bombe de ville unngå før valget. Uansett etter valget begynte ting å røre på seg. Giske ble satt som næringsminister og satte i gang en aldri så liten signingsferd hvor han besøkte verft langs hele norskekysten. Etter et brev sendt til olje og energiminister Terje Riis Johansen fikk vi først forespørsel fra hans kontor om besøk. Men ikke lenge etterpå kom også forespørsel fra næringsminister Giske. I sin vanlige turbofart ble han den første av de to besøkte Rosenberg. Besøket startet med at bedriften i sammen med klubben la frem sitt synspunkt på ordresituasjonen. Klubb og bedrift er enige i at hovedårsaken til situasjonen er utsettelser av prosjekter, men også at rammevilkårene ikke er like for oss som for våres utenlandske konkurrenter. Oljeselskapene har dratt frem de høye kostnadene vi har i Norge som en av årsakene for utsettelser. De glemmer fort at de selv har vært en direkte pådriver med å skape disse kostnadene på en rekke områder. Offshoreverftene har for eksempel i mange år blitt pålagt av oljeselskapene å ha et meget høyt fokus på HMS. Derfor har det på offshoreverftene blitt bygget opp et apparat med en sterk kompetanse på dette området, noe vi syns er meget positivt. Problemet derimot er at når det gjelder våres utenlandske konkurrenter så legger vi merke til at det ikke blir stilt like store krav til deres HMS som hos oss. Med kvalitetskrav for prosjektgjennomføring og flere andre faktorer blir vi også stilt høyere krav til enn våre utenlandske konkurrenter og selvfølgelig er dette for oss meget konkurransevridende. Å ha like kontraktsvilkår som de vi konkurrerer med er ekstremt viktig, i dag er det dessverre ikke slik. Ei heller har norsk offshoreverft samme rammevilkår som konkurrerende verft i landene rundt oss. Når Statoil nå også samler opptil flere større felt i sine vedlikeholdskontrakter på sokkelen skvises de små og mellomstore aktørene ut på sidelinjen. Konkurransen er svekket og dermed er det fritt frem for de store selskapene som f.eks Aker og Aibel til å sluke disse kontraktene. At norsk industri er tjent med at to store aktører nærmest har enerett på vedlikeholdskontrakter tviler vi sterkt på. Vi ga klar beskjed om at næringsministeren måtte oppfordre operatørselskapene på Norsk sokkel til å sette i gang utsatte prosjekter. Det har han i etterkant gjort. 15

14 Kapittel 3 Lønnsforhold Det sentrale lønnsoppgjøret Det sentrale oppgjøret 2009 var et såkalt mellomoppgjør. For oss ble resultatet kr 1,- per time og offshoretillegget som økte fra kr til kr Det lokale lønnsoppgjøret Etter 5 forhandlingsmøter fikk klubben et tilbud fra bedriften som forhandlingsutvalget og klubbstyret enstemmig anbefalte. Verkstedlønna: Her ble tilbudet at verkstedlønna stiger med kr. 3,-. Dette er det samme som vi hadde krevd. Ny topp fagarbeidersats blir da kr. 184,- Bedriften var veldig redde for å gi et for høyt tillegg her ut ifra situasjonen bedriften er i nå og de var redde at med et for høyt tillegg så ble det problem å vinne nye jobber. Bedriftens tilbud lå derfor noe under klubbens krav. Vi var enig i situasjonen men mente at vi hadde tatt høyde for dette i vårt moderate krav på kr. 3,-. På siste forhandlingsmøte så sa vi at nå måtte de komme oss i møte på vårt krav her for ellers hadde vi et tilbud vi ikke ville få medlemmene med på. Bedriften la da til slutt inn kr. 3,- som tilbud. Offshore og reiselønn: Her ble tilbudet at offshore og reisesatsene økes med kr. 3,50,- Her var kravet fra oss kr. 4,- I de siste lokale lønnsoppgjørene har vi sammenlignet oss med AOP og Fabricom for å ikke ligge over disse i forhold til konkurransesituasjonen på offshore og reisejobber. I år viste bedriften til at vi hadde tapt en stor modifikasjonsjobb på Åsgard. Det var Sørco som fikk denne jobben og de skal samarbeide med Semco som har ei offshorelønn som ligger rundt 10 kr lavere enn oss. De la derfor et tilbud på bordet som lå noe under AOP og Fabricom. Vi viste til at vi ikke kunne ligge mye under AOP og Fabricom i lønn for da risikerer vi å miste folk til disse og det vil være problem med å rekruttere nye ansatte som ønsker å jobbe offshore. Vi viste og til at vi også får gode tilbakemeldinger fra de forskjellige offshoreprosjektene på at våre folk gjør en god jobb. Midt under forhandlingene fikk bedriften en mail fra Statoil på Sleipner der de gir stor skryt til hvor god innstilling til samarbeid, hvor godt arbeidsmiljøet er og hvor god HMS de Rosenbergansatte som er ute på Sleipner har. (se under vernearbeid) Dette fikk bedriften til å innse at skal en opprettholde slike positive ting så må en betale for å beholde folk. Bedriften kom da med tilbud på kr. 3,50. Vi vurderte da dette tilbudet som akseptabelt i forhold til situasjonen bedriften er i og i forhold til hva våre konkurrenter hadde fått. Timelønnen offshore blir så kr. 254, 88. Dette er rett over timesatsen til AOP og rett under timesatsen til Fabricom. Når det gjelder Fabricom så fikk de ikke lønnstillegg i 2009 men fra 1/1-10. Hvis en tar det sentrale tillegget, oppjusteringen av offshoretillegget i det sentrale oppgjøret og tillegget på det lokale oppgjøret så har timelønna offshore steget med kr. 7,70 i Fra kr. 247,18 til kr. 254,88. Lærlingestipendiet: Både vi og bedriften mener at det er viktig å få lærlinger slik at vi sikrer rekrutteringen. Det er derfor viktig å gi disse en anstendig lønn. Pr i dag så må en bruke stipendordninger for å kunne gi lærlingene mer enn det som står som satser i VO. Tilbudet fra bedriften er at en øker stipendet med kr. 500,- pr måned de 12 første månedene og at en øker engangs summen lærlingene får hvis de klarer fagbrev og får 16

15 fast ansettelse med kr. 6000,-. Nye stipendiesatser ble da: Kr. 4000,- pr måned fra 0-6 måneder. Kr. 3000,- pr måned fra 6-12 måneder Kr. 1500,- pr måned fra måneder Kr. 0,- pr måned fra måneder Kr ,- ved fast ansettelse. (Engangs sum) Bedriften ønsket at det settes en bindingstid på 1 år når en får engangs summen og dette aksepterte vi. Hva vi ikke fikk gjennomslag for: Mat på all overtid: Her var kravet vårt at vi også skulle få mat når vi jobber overtid lørdag og søndag. Bedriften ville ikke være med på dette ut i fra at de var redd for at de ikke klarte å følge dette opp. De mente og at vi da måtte se på teksten i VO rundt dette med mat på overtid og det kunne bety at det kunne bli innskrenkning av mat på ukedager hvis vi forlangte mat på lørdager og søndager. Vi vurderte dette slik at dette punktet ikke var et krav vi ville ta brudd i forhandlingen til. Skifttillegget over på prosent. Her var det ikke krav om økning på skifttillegget men at skifttillegg skal omgjøres til en prosentsats. Med dagens skifttillegg på kr. 30,- ville dette utgjort 17 %. Dette er et krav vi har hatt oppe i lønnsforhandlingen flere ganger men dette er et krav bedriften sier tvert nei til. I år ble vi og utfordret på at hvis vi ville ha det over til prosent så måtte det være etter samme prinsipp som ved overtidstillegget en får når en jobber overtid. Det vil si at en da skulle ha 17 % av siden enkeltes timelønn, noe som ville betydd at en fagarbeider ville fått 17 % av sin timelønn, mens en lærling ville fått 17 % av sin timelønn. For lærlinger som jobber skift ville dette ført til en nedgang i lønn ved å jobbe skift. Når en så helheten i tilbudet vurderte vi at dette punktet ikke var et krav som vi ville ta brudd i forhandlingene på. Gjeldende timefortjenester Timefortjeneste Fagarbeidere Vilkår for å bli ansatt som fagarbeider er avlagt offentlig fagbrev i relevante fag for vår virksomhet. Uklarheter omkring hvilke fag som er relevante tas opp mellom klubb og bedrift. TIG - sveisere med minimum fem sveisesertifikater, lønnes som tofaglig og vil i tillegg få et sveisetillegg på kr. 2,50 pr. time. Trinn Verksted Stålsveis Malere Tig sveis Instrument rørlegger Reise Offshore tillegg tillegg 5 189,00 2,50 4,00 28,40 49, ,00 2,50 4,00 28,40 49, ,00 2,50 4,00 28,40 49, ,00 2,50 4,00 28,40 49, ,00 2,50 4,00 28,40 49, Timefortjeneste spesialarbeidere Vilkår for anerkjennelse som spesialarbeider er at arbeidstakeren har fylt 18 år og har fått slik øvelse, at vedkommende selvstendig og under eget ansvar kan betjene maskiner eller utføre annet spesialarbeid som er et nødvendig ledd i produksjonen. Trinn Verksted Reisetillegg Offshoretillegg 4 173,00 28,40 49, ,00 28,40 49, ,00 28,40 49, ,00 28,40 49, Timefortjeneste hjelpearbeidere Arbeidstakere som ikke fyller vilkårene for å bli anerkjent som spesialarbeidere, samt arbeidstakere som utfører enklere arbeid hvor øvelse som nevnt i vilkårene for spesialarbeidere ikke er nødvendig, er hjelpearbeidere (eks. sjauere / håndt langere). Trinn Verksted Reisetillegg Offshoretillegg 4 168,00 28,40 49, ,00 28,40 49, ,00 28,40 49, ,00 28,40 49,52 17

16 1.3.4 Timefortjeneste lærlinger Overtid lærlinger, beregnes på trinn 1, spesialarbeider. Reiselønn lærlinger er på trinn 1, spesialarbeider Lønnsskala lærlinger ( % av fagarbeider trinn 1) Før reform - 94 Etter reform - 94 Ansatt tid Timefortjeneste Timefortjeneste 8. halvår (90 % / 80 %) 159,30 141,60 7. halvår (80 % / 50 %) 151,60 88,50 6. halvår (70 % / 40 %) 123,80 70,80 5. halvår (61 % / 30 %) 107,10 53,10 18

17 Kapittel 4 Protokoller 19

18 20

19 21

20 -Arbeidstidsordning for Vest Epsilon er ikke tatt med på grunn av uegnet format. 22

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Hvem er vi? Hva gjør vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13 14.33 Side 1 2013 Hvem er vi? Hva gjør vi? mange fordeler med et medlemskap i Offshoreforeningen www.offshoreforeningen.no 46370 Hvem er vi 2013_Hvem er vi 09.04.13

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med nær 160 000 medlemmer. Forbundets

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet 2008 er det største LO-forbundet i privat sektor med nær 160 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag 140 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Tjenestemannslag 2008 Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer