Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. juni Porteføljeforvalter Torgeir Høien

2 Hovedbildet Aktivitetsindikatorene for april og mai viser at den globale økonomien vokste med et avdempet tempo inn i andre kvartal. I et stort flertall av de fremvoksende økonomiene snudde aktivitetsindikatorene for industrien i april, i de utviklede økonomiene er bildet mer broket, men Eurosonen og USA var det tegn til noe lavere aktivitet i mai enn i april. Inflasjonen holder seg svært lav i nesten alle utviklede økonomiene og også i de fleste fremvoksende økonomiene. Et unntak i første kategori er UK, et unntak i annen kategori er India. I USA har kjerneinflasjonen falt ganske langt under målet på prosent. Også i Eurosonen er kjerneinflasjonen sterkt avtagende. De store sentralbankene i de industrialiserte landene kommer ventelig til å holde styringsrenten nær null et godt stykke ut i. Om realøkonomien nå går i en periode med avdempet vekst, kan det tenkes at sentralbankene legger om pengepolitikken og innfører et prisnivåmål i stedet for et inflasjonsmål. Dette for å få opp inflasjonsforventningene slik at forventede realrenter faller for et gitt nivå på styringsrentene. Lavere realrenter stimulerer investeringene og forbruk av varige forbruksgoder. Mange land legger kraftig om på finanspolitikken og kutter budsjettunderskuddene, spesielt i Eurosonen. Om man lykkes i å kutte underskuddene ved å senke utgiftene fremfor å øke skattesatsene, vil dette ha en positiv effekt på produktivitetsveksten, for ressursene brukes mer effektivt i privat enn i offentlig sektor. Høyere produktivitet vil løfte nivået på bedriftens investeringer. En mer bærekraftig finanspolitikk vil dessuten ha en positiv effekt på husholdningenes formue det er husholdningene som til syvende og sist finansierer myndighetene. Og høyere private formuer trekker opp det private forbruket.

3 Oversikt Globalt s. -7 USA s. 8- Eurosonen s. -9 Storbritannia s. 7-7 Japan s. 7-8 Kina s India s Sverige s. 9- Danmark s. - Finland s. - Norge s. -7 Sveits s. 8- Island s. - Russland s. - Tsjekkia s. -8 Ungarn s. 9- Polen s. - Tyrkia s. -7 Israel s. 8- Canada s. - Australia s. - New Zealand s. 7-9 Sør-Afrika s. - Taiwan s. - Hong Kong s. -8 Sør-Korea s. 9- Singapore s. - Thailand s. -7 Malaysia s. 8-7 Indonesia s. 7-7 Filippinene s. 7-7 Mexico s Brasil s. 8-8 Chile s. 8-8 Colombia s Peru s. 89-9

4 Globalt: BNP siden første kvartal 8 Indeks, 8: = Indeks, 8: =

5 Globalt: Industriproduksjonen siden januar 8 Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Norge Storbritannia USA Sør-Korea Taiwan Singepore Kina (sesongjustert av SKAGEN) India (sesongjustert av SKAGEN) 9 Frankrike 9 8 Canada Tyskland 8 Italia 7 7 Sverige Spania Italia Japan jan apr jul okt jan apr jul okt jan Israel 8 8 Brasil 7 Thailand Mexico 7 Tyrkia Sør-Afrika Ungarn jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

6 Globalt: Aktivitetsindikatorer for industrien siden januar 8 Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier 7 Sveits Sverige Norge USA 7 7 Taiwan Kina India Mexico Brasil Ungarn 7 Eurosonen Storbritannia Japan New Zealand Australia Hong Kong Singapore Sør-Afrika Russland jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr 8 9 jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr 8 9

7 Indeks, jan. 8 = Globalt: Nivå på detaljhandel målt i faste priser siden januar 8 Indeks, jan. 8 =

8 Globalt: Eksport målt i USD siden 999 Europa og Nord-Amerika Asia og Latin-Amerika 7 7 Norge Sveits Sverige Spania Tyskland Storbritannia Frankrike Italia Canada USA Taiwan Brasil Thailand Hong Kong India Singapore Mexico Japan Sør-Korea Kina

9 Globalt: Import målt i USD siden 999 Europa og Nord-Amerika Asia og Latin-Amerika 7 7 Italia Spania Sverige Norge USA Storbritannia Tyskland Frankrike Canada Sveits Kina Japan India Sør-Korea Brasil Taiwan Mexico Singapore Thailand Hong Kong

10 Globalt: Råvarepriser og fraktrater siden januar 8 Råvarer Fraktrater Råvareindeks 8 Tørrlast Kopper Oljelast 9 7 jan apr jul okt jan 8 apr jul okt jan apr 9 jan apr jul okt jan 8 apr jul okt jan apr 9

11 Globalt: Inflasjon siden januar 8 Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Storbritannia Sverige Eurosonen Norge Japan Sveits USA ,,, 9, 7,,, Mexico Brasil Sør-Korea Singapore 7,,, 9, 7,,, jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr 8 9 -, Taiwan -, -, Kina -, jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr 8 9

12 Globalt: Sesongjustert konsumprisnivå siden januar 8 Indeks Indeks

13 Globalt: Kjerneinflasjon siden januar 8 Fremvoksende økonomier, Tyrkia,, Chile Colombia, Prosent årsvekst Prosent årsvekst 7,,, Mexico Sør-Korea 7,,,, Taiwan Thailand, -, Kina -, jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr 8 9

14 Indeks, Jan 8 = Globalt: Sesongjustert kjernekonsumprisnivå siden januar 8 Indeks, jan. 8 =

15 Indeks, : = Globalt: Produktivitetsutviklingen siden Q 8 Indeks, : =

16 Indeks, Q = Globalt: Lønnskostnader per produsert enhet siden Q 8 Indeks, Q =

17 Globalt: Aksjekurser USA i det lange løp Verden i det korte løp 8 8 S&P 8 8 MSCI jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan mai 9

18 Globalt: Lange renter og inflasjonsforventninger,,,,, års nominell statsrente Frankrike Storbritannia USA,,,,,,,,,,, års realrente og inflasjonsforventninger Japan USA Frankrike Storbritannia,,,,,,,,,,, nov feb mai aug nov 7 8 Japan,,,,, feb mai aug nov feb mai jan Frankrike USA Japan mar jul sep nov jan 8 Storbritannia mar jul sep nov jan mai

19 Globalt: Gjeldsforsikringspremier Forsikringspremie på statsgjeld Forsikringspremie på statsgjeld 7 7 Storbritannia Japan USA Italia Sverige Tyskland 7 7 jan jul okt jan 8 apr jul okt jan apr 9 des jun sep des 7 8 mar jun sep des mar jun 9

20 Globalt: Korte statsrenter og interbankrenter mnd. statssertifikatrente mnd. interbankrente 7 7 Storbritannia Tyskland USA GBP EUR USD jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan mai 9 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan mai 9

21 Globalt: Risikopåslag i interbankmarkedet Risikopremie i mnd. interbankrente Risikopremie i mnd. interbankrenter USD GBP EUR JPY SEK DKK jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan mai 9 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan mai 9

22 Globalt: Basispengemengde USA og Eurosonen Storbritannia og Sveits,,,,7,, USA (v.s.) Eurosonen (h.s.),,,,,9 7 Sveits (h.s.) Storbritannia (v.s.) 9 8 7,,8 7,7, jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan 7 8 9

23 Globalt: Pengemengden i vid forstand Sesongjustert nivå Årsvekst Sveits Eurosonen USA UK, 7,,,, 7,, UK Sveits USA Japan, 7,,,, 7,, 9 Norge Japan 9,, -, -, Eurosonen Sverige Norge,, -, -, jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

24 Globalt: Risiko og usikkerhet 7 Risiko i kredittmarkedet 7 9 Usikkerhet i aksjemarkedet jan mai sep jan 7 CDX North America Investment Grade mai sep jan 8 7 mai sep jan mai 9 jan mai sep jan 7 VIX - forventet volatilitet på S&P mai sep jan 8 mai sep jan mai 9

25 Globalt: Styringsrenter og overnattenrenter i interbankmarkedet USA Eurosonen,,,, Styringsrente,,,, Styringsrente,, Overnattenrente Overnattenrente,, Foliorente jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan mai 9, jan mai sep jan 7 mai sep jan 8, mai sep jan mai 9

26 Globalt: Styringsrenter og overnattenrenter i interbankmarkedet Storbritannia Sveits 7 7 7, 7,,,,, Styringsrente, Styringsrente, Overnattenrente,,,,, Overnattenrente, jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan mai 9, jan mai sep jan 7 mai sep jan 8, mai sep jan mai 9

27 Globalt: Forventet gjennomsnittlig overnattenrente neste måneder 7 Forventet overnattenrente 7 7 Forventet overnattenrente 7 Storbritannia Danmark USA Eurosonen Sverige Japan jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan mai 9 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan mai 9

28 USA: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og lønnskostnader 8, ,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.), -, -, -7, Vekst i lønnskostnadene per produsert enhet

29 USA: Bidrag til BNP-vekst og lager i prosent av sluttetterspørsel Bidrag til endring i BNP Lager,8, Nettoeksport Offentlig etterspørsel Investeringer utenom lagerendringer Lagerendring Forbruk ,8,77,7,7,7,7,, Lager (v.s.) Lager i prosent av sluttetterspørsel (h.s.) , Q Q Q Q Q Q

30 USA: Aktivitetsindikatorer Nasjonale Lokale Chicago PMI (h.s.) Philladelphia Fed (v.s.) Kansas Fed (v.s.) 7 ISM tjenester (v.s.) 9 9 ISM industri (v.s.) NIFB Small Businesss Optimism (h.s.) Richmond Fed (h.s.) New York Fed (v.s.) Dallas Fed (h.s.)

31 USA: Konsumenttillit University of Michigan og Conference Board ABCs indikator 7 7 Personlig økonomi University of Michigan Conference Board ABCs konsumentindikator Samfunnsøkonomi - 8 8

32 USA: Husholdningenes inntekt og forbruk Husholdningens inntekt og forbruk i løpende priser Husholdningenes inntekt og forbruk i faste priser Inntekt Inntekt Forbruk Forbruk

33 USA: Detaljhandel og lager i forhold til salg Detaljhandel Lager i forhold til salg,, 7 Detaljhandel 7,,,, 7 Detaljhandel utenom biler og drivstoff 7,,,,,, Samlet Detaljhandel,,,,,, 7 7,, Industrien,,,, 8 8

34 USA: Kjøp av kapitalvarer og ordretilgangen i industrien Kjøp av kapitalvarer Nye industriordrer 7 7 Samlet Nivå på nye ordrer 7 7 Utenom transport

35 USA: Produksjon og kapasitetsutnyttelse i industrien Industriproduksjon Kapasitetsutnyttelse 7,, Årsvekst 7,, 8, 8, 8, 8,,,,, 8, 8, -, -, 77, 77, -, -7, -, -, Sesongjustert månedsvekst -, -7, -, -, 7, 7, 7, Kapasitetsutnyttelse i industrien 7, 7, 7, -, -, 7, 7, 8 8

36 USA: Omsetning og bygging av boliger Boligomsetning Boligbygging og avtalte boligsalg,,,,, Salg av brukte boliger (h.s.) 7, 7,,,,,,7,,,,7,9,8,7,,,, Salg av nye boliger (v.s.),,,,,,,,7,, Påbegynte boliger Byggetillatelser,,,,7,, 8 8

37 USA: Boligpriser Brukte og nye boliger S&P Case-Shiller Prisnivå brukte boliger (v.s.) 9 7 Årsvekst, brukte boliger (h.s.) 7 Prisnivå nye boliger (v.s.) 9 7 Årsvekst, nye boliger (h.s.) Nivå største markeder (v.s.) Årsvekst største markeder (h.s.)

38 USA: Husholdningens formue Formue Inntekt og forbruk i prosent av formue 7 7 Finansielle aktiva Netto formue Disponibel inntekt i prosent av netto formue 9 Gjennomsnitt siden 9 9 Varige konsumgoder Gjeld Boligformue Forbruk i prosent av netto formue 8

39 USA: Sysselsetting Sysselsettingen utenom jordbruket Sysselsettingsindikatorer "Houshold survey" - nivå (v.s.) "Payroll" - nivå (v.s.) ISM tjenestesektoren - "Payroll" - månedsendring (h.s.) ADP - nivå, eks. offentlig ansatte (v.s.) - ISM industrien -7 "Payroll" - nivå, eks. offentlig ansatte (v.s.) - 8 8

40 USA: Ledighet Arbeidsledighet Søkneder om ledighetstrygd Inklusive "discouraged workers" Ledige i prosent av arbeidsstyrken Ledige deltidsarbeidende Nye (v.s.) Samlet (h.s.) 8 8

41 USA: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Importvekst fordelt på regioner Eksportvekst Importvekst Mexico Kina Eurosonen Japan

42 USA: Utenriksøkonomi og statsbudsjett Handels- og driftsbalanse Statsbudsjettet månedsbalanse -, -, -, -, -, -, -, -, Handelsbalanse (h.s.) Driftsbalanse (v.s.) Sesongjustert (v.s.),, -, -, -,7 -, -, - - Annualisert -mnd glidende gjennomsnitt (h.s.) -, -, , 8 8 Kilde: EcoWin

43 USA: Inflasjon Inflasjon Kjerneinflasjon,, KPI,,, KPI kjerne PCE trimmet snitt,,,,, - - PCE - -,, -, -, PCE kjerne KPI trimmet snitt KPI median,, -, -, - - -, -, 8 8

44 USA: Prisnivå Sesongjustert konsumprisnivå 9 Sesongjustert produsentprisnivå 9 KPI utenom energi- og matvarepriser 8 7 PPI utenom energi- og matvarepriser KPI 9 PPI

45 USA: Produsentpriser Produsentpriser ISM delindeks for produsentpriser, 7,, 7, 9 Industribedrifter 9, PPI, ,,,, -, -, PPI kjerne -, -, Tjenesteytende bedrifter -7, -7, 8 8

46 USA: Renter og gjeld Renter Gjeld 7 7 -års statsrente -års statsrente -måneders statsrente Styringsrente 8 7 7,,, 7,,,, Husholdningene Ikke-finansielle foretak Føderale myndigheter Lokale myndigheter 8,,, 7,,,,

47 USA: -års amerikansk statsrente Prosent Prosent

48 USA: Pengemengden, Pengemengder, Ingrediensene i basispengemengden,,,7, M (h.s.) MZM (h.s.) 9 8 7,,,9,8,7 Seddelomløpet,,,9,8,7,, M (v.s.),,,, Frie folioinnskudd hos Fed,,,,,7, Basispengemengden (M) (v.s.) 8,,, Pålagte folioinnskudd hos Fed 8,,,

49 USA: Pengemultiplikatorene og pengenes omløpshastighet Pengemultiplikatorene Pengenes omløpshastighet MZM/M, 7,, 7, M/M 9 8 7,,, Nominelt BNP/M Nominelt BNP/M,,, M/M 7,,, Nominelt BNP/M Nominelt BNP/MZM 7,,, 8, ,

50 USA: Feds balanse Feds eiendeler Feds gjeld,,,,,,,7,,, + Andre aktiva + Banklån + Boliglån + Statsobligasjoner,,,7,,,,,,7,,, + Annen gjeld + Treasury folioinnskudd + Bankenes folioinnskudd,,,7,,,,7,7,7,7,, Gull etc.,,,, Sedler,,, 7 8 9,, 7 8 9, Kilde: Federal Reserve Kilde: Federal Reserve

51 USA: Valuta Dollarens internasjonale verdi Forventet volatilitet på USD,8,,,9,, Nominell handelsvektet dollar (h.s.),, 7,, Forventet volatilitet på USD,, 7,,,,,,,,,, USD per EUR (v.s.) Reell handelsvektet dollar (h.s.) 9 9 7,,, 7,,,, 8,, 8 8

52 Eurosonen: BNP, produktivitet og lønnskostnader,, Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) 7,, Produktivitet og lønnskostnader,,,, Produktivitetsvekst ,, -, -, Vekst i lønnskostnadene per produsert enhet 9, Investeringsandel (v.s.) -7, 9, -, 8 8

53 Eurosonen: Etterspørselskomponentene i BNP Nominelt BNP Bidrag til BNP-vekst,,,7 Lagerendring,7,7,7,,, BNP,,,, Privat forbruk,,,,,7 Offentlig forbruk,,7 -, -, Privat forbruk -, -,, Investeringer, -,7 Offentlig forbruk -,7,,, Nettoeksport, Q Q Q Q Q Q , -, Investeringer utenom lagerendring -, Nettoeksport -, Q Q Q Q Q Q 7 8 9

54 Eurosonen: Bruttonasjonalproduktet i de fire største medlemslandene Nominelt BNP BNP-vekst 7, 7,,, Tyskland,, Italia Spania Frankrike, -, -, -7, -, -, Italia Frankrike Tyskland Spania, -, -, -7, -, -, -, -, 8 8

55 Eurosonen: Bruttonasjonalproduktet i de tre av de små landene Nominelt BNP BNP-vekst Hellas Hellas Portugal Irland Portugal - Irland

56 Eurosonen: Sesongjustert nivå på reelt BNP siden Q 8 BNP siden Q 8 BNP sideen Q 8,,,,,, Belgia Frankrike Østerrike Nederland Spania Tyskland Italia Finland , 9, 9, 9, 87, Malta Slovakia Kypros Hellas Portugal Luxemburg Slovenia Irland 97, 9, 9, 9, 87, Q Q Q Q Q Q Q Q Q 8 9 Q Q Q Q Q Q Q Q Q 8 9

57 Eurosonen: Aktivitetsindikatorer PMI ECBs indikatorer PMI tjenesteproduksjon Sentimentsindikator (v.s.) - PMI vareproduksjon 8 7 Business Climate Indiacator (h.s.)

58 Eurosonen: Nasjonale PMI-målinger Industrien Tjenestesektoren Frankrike Tyskland Italia Frankrike Tyskland Italia 8 8

59 Eurosonen: Nasjonale aktivitetsindikatorer Tyskland og Frankrike Italia og Belgia Frankrike (v.s.) Tyskland (h.s.) Italia (v.s.)

60 Eurosonen: Industrien Produksjon Nye ordrer - - Frankrike Eurosonen Tyskland Italia Frankrike Italia Eurosonen Tyskland

61 Eurosonen: Konsumenttillit Konsumenttillit Konsumenttillit 7,,,, 7,,,, Tyskland (v.s.) Frankrike (h.s.) Nederland (h.s.) Italia (v.s.) Belgia (h.s.) , - - -,

62 Eurosonen: Detaljhandel Eurosonen Tyskland, Nederland og Belgia, Volum Nederland (h.s.) Tyskland (h.s.), 7,, 9 9,, , 8 Nominelt 8 Belgia (h.s.) 9, 9, 8 8 9, 8 8

63 Eurosonen: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i EUR Importvekst Eksportvekst Importvekst Eksportvekst

64 Eurosonen: Eksport- og importvekst i de tre største medlemslandene Eksportvekst Importvekst Tyskland Frankrike Italia Tyskland Frankrike Italia

65 Eurosonen: Inflasjon og renter Inflasjon Renter,,,,,, Inflasjon,,,, -års tysk statsrente,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -, Kjerneinflasjon,, -,,,, Styringsrente,,, -, -,,, 8 8

66 Eurosonen: Rentepåslag Påslag i forhold til -års tysk statsrente Påslag i forhold til -års tysk statsrente,,,, 9 9,, 8 8,, 7 7,,,,,,, Østerrike Nederland Finland Frankrike,,,,,,, Belgia Spania Portugal Irland Hellas -, jan apr jul okt jan 8 -, apr jul okt jan apr 9 jan apr jul okt jan 8 apr jul okt jan apr 9

67 Eurosonen: ECBs balanse ECBs eiendeler ECBs gjeld,,,9,9,,7,, + Andre eiendeler + Statsobligasjoner + Andre private lån,,7,,,8,7,,,,, + Annen gjeld + Offentlige folioinnskudd + Bankenes folioinnskudd,8,7,,,,,,,7, + Banklån Gull og valutareserver,,7,,,,9,8,7 Sedler,,,9,8,7,,,,

68 Eurosonen: Pengemengde Pengemengder Årsvekst,, M ,,, M M 7,,, M M Basispengemengden Seddelomløpet, 7,,,, M, 7,,,, 8 -, 8 -,

69 Eurosonen: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Euroens internasjonale verdi,,, USD per EUR (v.s.) - Handelsbalanse -,, 9 - Driftsbalanse -, ,,9 Reell handelsvektet euro (h.s.) ,

70 Storbritannia: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk 9, 9, 8, 9 Produktivitetsvekst (h.s.), 7, 9 Timeverk (v.s.) 7, 9, -, BNP-vekst (h.s.) -, 9 9,, Investeringsandel (v.s.) -7, 89 -, -, 88 -, 8 8

71 Storbritannia: Aktivitetsindikatorer og industriproduksjon Aktivitetsindikatorer Industriproduksjon,,,,,, PMI tjenestebedrifter -, -, -7, -, Sesongjustert månedsvekst Årsvekst -, -, -7, -, PMI industribedrifter -, -, -, -, 8 8

72 Storbritannia: Arbeidsledighet og boligpriser Arbeidsledighet Boligprisene 8, 8, 7, DCLG (h.s.) 7,, Nye søknader om ledighetstrygd (h.s.) 7,,, ILO-ledighet (v.s.) Nationwide (v.s.) Halifax (v.s.) - -,

73 Storbritannia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Driftsbalansen Eksportvekst Importvekst Handelsbalanse

74 Storbritannia: Inflasjon og renter Inflasjon Renter 7 7 -års statsrente Inflasjon Kjerneinflasjon Styringsrente -års inflasjonsbeskyttet statsrente Kilde: Retuers EcoWin

75 Pund per euro (invertert) Storbritannia: Valutakurs Indeks

76 Japan: BNP og forventningsindikatorer Vekst og investeringer Tankan-indeksen BNP-vekst (h.s.), 7,,,, -, Industribedrifter, nåsituasjon Tjenestebedrifter, nåsituasjonen Investeringsandel (v.s.) -, -7, -, -, -, - - Industribedrifter, utsikter Tjenestebedrifter, utsikter ,

77 Japan: Industriproduksjon og ordretilgang Industriproduksjon Ordreinngang,, Sesongjustert månedsvekst, -, -, , Månedsvekst (v.s.) Årsvekst - - -,

78 Japan: Arbeidsmarked, konsumenttillit og detaljhandel Arbeidsmarkedet Konsumenttillit og detaljhandel,,7, Ledighet (h.s.),,7,,,, Konsumenttillit,,,,,,,,,,,,7,7,,,,,, Detaljhandel, løpende priser,,,7, Sysselsetting (v.s.),7, 98 98,,

79 Japan: Inflasjon og prisnivå Inflasjon Prisnivå,,,,,, Sesongjustert KPI,,,,, Inflasjon Kjerneinflasjon,,,,,, Sesongjustert KPI utenom matvarepriser,,,,,,, -, -,,, -, -,,, -, -,,, -, -, 99, 99, -, -, 99, 99, 8 8

80 Japan: Renter og pengemengde Renter Pengemengde,,,,,,,, Lang realrente,,,, Lang nominell rente,,,,,, - - Årsvekst i pengemengden (M) - -,, Styringsrente 8,, - Årsvekst i basispengemengden 8 -

81 Japan: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Eksportmarkeder,7,7, USA,,,,, Importvekst Eksportvekst - - -,7, EU Kina,7, - -, India, - 8 -, 8,

82 Japan: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Valutakurs,, 8,,7,,,,,7, Reell handelsvektet yen (v.s.) 9, -, Handelsbalanse (v.s.),, Yen per euro (h.s.) -,,7 8 -,7 Driftsbalanse (h.s.),

83 Kina: BNP og industriproduksjon 9 BNP-vekst Vekst 9 Industriproduksjon (v.s.) Industriproduksjon 7,,, 8 8, 7 7 7, Elektrisitetsproduksjon (v.s.), Aktivitetsindikator (h.s.) 8,,

84 Kina: Etterspørselskomponentene i BNP Nominelt BNP Bidrag til BNP-vekst,, BNP, BNP, Investering Nettoeksport Forbruk, 7,, Investeringer, 7,,,,,, -, Forbruk -, , Nettoeksport 8 -,

85 Kina: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 Eksportvekst 7 Driftsbalanse Handelsbalanse - Importvekst

86 Kina: Detaljhandel, bilsalg og boligmarkedet Detaljomsetning Bilsalg,,,7,7,, 7, Nominell vekst,, 7,,,,,,,,,,,,7,7, 7,, Volumvekst, 7,,,, Bilsalget per måned,,, 8,, 8,

87 Kina: Inflasjon og renter Inflasjon Renter Inflasjon års utlånsrente 8 7 Kjerneinflasjon års innskuddsrente Overnattenrente 8

88 Kina: Valutakurs og pengemengde Renminbiens internasjonale verdi Pengemengde- og kredittvekst, Yuan per dollar (h.s.) 7, 7, 8, Banklån Yuan per euro (h.s.) 8, 9, 9, M M,,, 9 Reell handelvektet renminbi (v.s.), 8 8

89 India: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.),, Industriproduksjon, BNP-vekst (h.s.) 9, 8, 7,,,,,,, 7,,,, 7,,,, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.), 7,,,, 7,, 7 8 9, -, 8,

90 India: Etterspørselskomponentene i BNP BNP Bidrag til BNP-vekst BNP Forbruk Forbruk BNP Investering Investeringer Nettoeksport Nettoeksport

91 India: Bilproduksjon og bilomsetning Bilproduksjon Omsetning og forbruk av drivstoff, 7 Forbruk av raffinerte oljeprodukter (h.s.), 7 Samlet produksjon 7,,,, , 9, Produksjon for hjemmemarkedet Bilsalg per måned (v.s.) 8, 8,

92 India: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst 9 8 7,, Handels- og driftsbalanse,, Eksportvekst, -,, -, Importvekst , -7, -, -, -, Driftsbalanse Handelsbalanse -, -7, -, -, -, , -7, 8 8

93 India: Utenriksøkonomi og valutakurs Inflasjon og renter Rupiens internasjonale verdi 7,, Styringsrente 7,, 7,, Reell handelsvektet rupi (v.s.), Lang rente,,, Inflasjon - konsumpriser,, 7, 7, 97,,, 9,,, 9,, Inflasjon - engrospriser, 9, Rupi per euro (h.s.) 7 -, -, 87, 7 8 8

94 Sverige: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk,,87, 7,,,8 7,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),, -, -, -7, -, -, -, -7,,8,8,77,7,7 Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.),, -, -, -7, -, -, -, 8 8

95 Sverige: Produksjon og arbeidsmarked Industrien Arbeidsledighet 9 8 Ledighet (SCB) Industriproduksjon Tjenesteproduksjon Nye industriordrer - - Ledighet (AMS)

96 Sverige: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Eksportvekst Eksportmarkeder Storbritannia Tyskland Importvekst USA

97 Sverige: Konsumenttillit og detaljhandel Konsumentindikator Detaljomsetning,,, Faste priser, 7, 7,,,,, - Konsumentindikator -, Løpende priser, - - -, -, - - -, -, 8 8

98 Sverige: Boligpriser og pengemengde Boligpriser Pengemengden Nivå (v.s.) Årsvekst (h.s.),,, 7,,, 7,,,, M M,, 7,,,,, 7,, 7,,,,,,, -,, -, -, -, -, 8 8

99 Sverige: Inflasjon og korte renter Inflasjon Inflasjon Kjerneinflasjon 7 Korte renter Riksbankens dagslånsrente Styringsrente Riksbankens foliorente - 8 8

100 Sverige: Utenriksøkonomi og valuta Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi 7, 8, Driftsbalanse,,, 8, 9, Handelsbalanse 97, 9, 9,, 9, 9, 87, 8, Reell handelsvektet krone (v.s.) Kroner per euro (h.s.),,, 8 8, 8,

101 Danmark: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien, 7,, Årsvekst (v.s.),,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),

102 Danmark: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,, 7, Handelsbalanse,, 7,,,,, - -,, - - Importvekst - - -, Driftsbalanse -, - - -, -, , -7, 8 8

103 Danmark: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Valutakurs og valutareserver Lang statsrente Styringsrente 7, 7, 7, 7, Valutareserver (h.s.) 7, 7, Inflasjon Kjerneinflasjon 7, 7,7 7,8 DKK per EUR (v.s.) 8 7,9 8

104 Finland: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien,,,, BNP-vekst (h.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),, - - 9, 9, 8, Investeringsandel (v.s.) Produksjon (v.s.) - - 8,

105 Finland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,,,,,,,, - -,, - Importvekst - -, -, - - -, Driftsbalanse -, - - -, -, - - -, -, 8 8

106 Norge: BNP og produktivitet Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timeverk på fastlandet, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),, 7,,,, -, -, -7, Timeverk (v.s.) Produktivitetsvekst (h.s.)

107 Norge: Detaljhandel, varekonsum og industriproduksjon Detaljhandel og varekonsum Industriell aktivitet, Varekonsum (v.s.) Detaljomsetning (h.s.) Industriproduksjon (h.s.) 7,,,, - -, 9 - -, , Konjunkturindikator (v.s.) -, -, 8 8

108 Norge: Boligmarkedet Boligpriser Boligbygging

109 Norge: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i kroner Eksport Import 8 7 Import Eksport utenom olje og gass Eksport utenom olje, gass, skip og plattformer Eksport

110 Norge: Sysselsetting og ledighet Arbeidsstyrke, sysselsetting og ledighet Ledighet i prosent av arbeidsstyrke, Arbeidsstyrke (v.s),,,,,, Sysselsetting (v.s.),,, Ledighet (h.s.) 9,,, 8,,, 7, NAV-ledighet,,, AKU-ledighet,,,, 8 8

111 Norge: Lønnsutviklingen 8 7 Årsvekst i lønningene Bygg og anlegg Lønnskostnader per produsert enhet Fastlandet utenom offentlig sektor Konstruksjon Detaljhandel Industri Hotell og restauranter Fastlandet Kilde: Reuters Ecowin Kilde: SSB

112 Norge: Kredittvolum og pengemengde Kredittvekst Pengemengdevekst,, 7,, Samlet kredittvekst på fastlandet (K) Husholdningene (K),, 7,, M,,,, 7, 7,,,, Kredittvekst (K) Bedriftene (K),,, M -, -, Kilder: Reuters EcoWin

113 Norge: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenrikshandel Kronens internasjonale verdi 8,, 87,, 9, 7, Driftsbalanse Handelsbalanse 8 9, 9, 97,,,, 7, Reell handelsvektet krone (h.s.) Handelsvektet nominell krone (v.s., invertert) 8,,, 97, 9, 9, 9, 87,

114 Norge: Inflasjon Årsvekst i konsumprisene Sesongjustert KPI-JAE Norges Banks mål på kjerneinflasjonen (KPIXE) Inflasjon,,,, Annualisert tremånedersvekst Annualisert seksmånedersvekst,,,,,,,, - Kjerneinflasjon (årsvekst i KJP-JAE) -,,,,,,,, - - -, -,

115 Norge: Renter Korte renter Lange renter mnd. Nibor års swaprente års swaprente 7 mnd. Nibor års statsrente års statsrente Styringsrente 8 8

116 Norge: Rentekurver Statsrenter Nibor- og swaprenter,,,,, Ett år siden,,,, En måned siden,,,, Siste,,, Ett år siden Siste,,,,, Én måned siden,,,,,, Durasjon i år,, Durasjon i år,

117 Norge: Forventet Nibor-rente Forventet måneder Nibor ved datoer frem i tid Forventet måneder Nibor ved datoer frem i tid,7,7,,,,,,,,,7,7,,,,,7,7,,,,,,,,,7. september. juni. desember,,,7,7,,. juni. desember. september,7,, jan mar mai jul sep nov jan 9 mar mai jan mar mai jul sep nov jan 9 mar mai

118 Sveits: BNP og industriproduksjon,,,,,,,,, Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.), 7,,,, - - Industrien Årsvekst (v.s.),,,,,,, -, 9, 9, -, - - Aktivitetsindikator (h.s.) -, -, 8, -, - -, 8 8

119 Sveits: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Utenriksøkonomi Eksportvekst 7 Driftsbalanse 7 Handelsbalanse Importvekst

120 Sveits: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Francens internasjonale verdi 7,, Lang rente Styringsrente,,,,,, 97, 9,, - Kjerneinflasjon Inflasjon - 9, Franc per euro (h.s.), - - 9, Reell handelsvektet franc (v.s.),7 8 8

121 Island: BNP, inflasjon og renter Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsnivå (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, 7,,,, 7,,, Lang statsrente (v.s.) Styringsrente (v.s.),, 7,,,,,, 9, 7, 7, 8 -,,, 7 -,,, -7, -,, -, Inflasjon (v.s.) Kjerneinflasjon (v.s.), -, 8 8

122 Island: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi Driftsbalanse Kroner per euro (h.s.) Reell handelsvektet krone (h.s.) Kilder: Reuters EcoWin

123 Russland: BNP og industriproduksjon, Vekst, Industrien 7, 7, 7,,,,,,,,, -, -, -7, BNP-vekst, -, -, -7, Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) 7,,,, 7, -, -, -, -, -, -,

124 Russland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7,, 7, 7,,,,, Handelsbalanse,, - - Eksportvekst - - 7, 7, Importvekst ,,, Driftsbalanse 8,,,

125 Russland: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Rubelens internasjonale verdi,,,, Reell handelsvekstet rubel (v.s.),,, 7,,,, 7,, Inflasjon Styringsrente Lang rente, 7,,,, 7,, Rubel per euro (h.s.) 7,,,, 7,,,, 7, 8 8

126 Tsjekkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) 8 8

127 Tsjekkia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Handelsbalanse Driftsbalanse Importvekst

128 Tsjekkia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Korunaens internasjonale verdi, Styringsrente Lang rente Inflasjon Koruna per euro (v.s.), 7,,, - Kjerneinflasjon Reell handelsvektet koruna (v.s.), 7,, 8 8

129 Ungarn: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien, 7,,,, Årsvekst (v.s.), 7, 7,,,,, -,,,, 7, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) -, -, -7, Aktivitetsindikator (h.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 7,,,, 7,, -, -, 8 8

130 Ungarn: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,7,,, Handelsbalanse Driftsbalanse,7,,, - Importvekst - -, -, - - -, -, ,7 -, , -, 8 8

131 Ungarn: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Forintens internasjonale verdi 7, 7,,, Lang rente Styringsrente,,,, 9 7 7, 7, 9 8, Inflasjon Kjerneinflasjon, 8 8 Forint per euro (h.s.) 9,, 8,, 7 7 Reel handelsvektet forint (v.s.) 8

132 Polen: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7 Investeringsandel (v.s.) 8 7, 7, BNP-vekst (h.s.),, 7, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),,, ,

133 Polen: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Importvekst Handelsbalansen Driftsbalansen Kilder: Reuters EcoWin

134 Polen: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Zlotyens internasjonale verdi,,, 7,, Styringsrente 7,, Reell handelsvektet zloty (v.s.),,,, Lang rente,,,7, 7, 7, 9,,,, Inflasjon Kjerneinflasjon 8,,, Zloty per euro (h.s.) 8,,7,

135 Tyrkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7,,,, 9 7,, - - Aktivitetsindikator (h.s.) 8 7, Investeringsandel (v.s.) - - Årsvekst (v.s.) BNP-vekst (h.s.),

136 Tyrkia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Importvekst Driftsbalanse Handelsbalanse

137 Tyrkia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Lirens internasjonale verdi 7, 7,,,,, 7,,, Styringsrente Inflasjon Lang rente,,, 7,,,,,7,8,9,, 7,,,, Kjerneinflasjon 7 8 9, 7,,,, Lire per euro (h.s.) Reell handelvektet lire (v.s.) 7 8 9,,,,

138 Israel: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 7,,,, 7,,,, -, -, -7, - - Industrien Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 7 8 8

139 Israel: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,, Driftsbalanse,,,,,, - - -, -, Importvekst , -, -, Handelsbalanse -, -, -, 8 8

140 Israel: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Shekelens internasjonale verdi,,, 7, Styringsrente Lang rente,,, 7, Reell handelsvektet shekel (v.s.) Shekel per euro (h.s.),,,,,,,,,,, -, -, Inflasjon Kjerneinflasjon -, -, 9,, 8 8

141 Canada: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7, 7, Aktivitetsindikator (h.s.) 7,, -, - 9 BNP-vekst (h.s.) -, - - Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 8-7, - 8 8

142 Canada: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse, Handelsbalanse, 7, 7,,,,, Importvekst -,, - Eksportvekst - -, Driftsbalanse -, - - -, -, 8 8

143 Canada: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 7 Lang rente Kjerneinflasjon Inflasjon Dollar per euro (h.s.) Reell handelsvektet dollar (v.s.),,,,,,7,8 - Styringsrente - 7,9 8 8

144 Australia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7 7, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) - - -,,, -, -, -7, -, Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) 9 - -, 8 8

145 Australia: Utenriksøkonomi 8 Eksport- og importvekst 8 Handels- og driftsbalanse 7 - Eksportvekst Importvekst Driftsbalanse Handelsbalanse

146 Australia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 8 8, 7 Lang rente Styringsrente 7,,, Inflasjon 9 9,7,8 Inflasjonsindikator Reell handelvektet dollar (v.s.) Dollar per euro (h.s.),9, 7, 8 8

147 New Zealand: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 9 Investeringsandel (v.s.) 7, 7, BNP-vekst (h.s.) - - -,,, -, -, -7, -, Årsvekst Aktivitetsindikator (h.s.) - -, 8 8

148 New Zealand: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst, Handels- og driftsbalanse ( ), Eksportvekst, Driftsbalanse,,, -, -, - - -, -, - Importvekst - -, Handelsbalanse -, - - -, Driftsbalanse -, 8 8

149 New Zealand: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 9 8 Lang nominell rente 9 8,,7 7 7,8 Styringsrente Inflasjon Reell handelsvektet dollar (v.s.) Dollar per euro (h.s.),9,,,,,, - -, 8 8

150 Sør-Afrika: BNP og industriproduksjon Vekst og investering 7, Industrien 7 9 8,, Årsvekst (v.s.) 7, - BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) -, -, Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) -7, - 8 8

151 Sør-Afrika: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Handelsbalanse (v.s.) Importvekst Driftsbalanse (h.s.)

152 Sør-Afrika: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Randens internasjonale verdi 7 7 Lang rente Styringsrente Inflasjon Rand per euro (h.s.) Reell handelsvektet rand (v.s.) 8 8

153 Taiwan: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 8, 8 8 7,, 7 7 7,,,, 9 -, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) -, -7, -, Årsvekst eksportordrer Årsvekst produksjonen

154 Taiwan: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 Driftsbalansen - - Eksportvekst Importvekst Handelsbalansen Kilder: EcoWin og SKAGEN

155 Taiwan: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 7 7, Lang rente Styringsrente Reell handelsvektet dollar (v.s.) Dollar per euro (h.s.) 7,,,, 7, 9, Inflasjon Kjerneinflasjon ,, 7,, 8 8

156 Hong Kong: BNP og industriproduksjon 8 Vekst og investeringer 7, Industrien, 7 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 7,,,, -, -, Aktivitetsindikator (h.s.), 7,,,, 7, - -7,, , -, Årsvekst (v.s.),, 7 - -, 7, 8 8

157 Hong Kong: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,, Handelsbalanse (h.s.) - 7,, - -, -, - - Importvekst - 7,, , Driftsbalanse (v.s.) ,

158 Hong Kong: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi, 7,, Styringsrente, 7,, HKD per EUR (h.s.) 7 8,, 9, Lang rente, -, -, Inflasjon -, -, 9 9 Reell handelsvektet dollar -7, -7, 8 8 8

159 Sør-Korea: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.)

160 Sør-Korea: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 Eksportvekst Driftsbalanse Importvekst Handelsbalanse

161 Sør-Korea: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Wonens internasjonale verdi 8 7 Lang rente Styringsrente Inflasjon Kjerneinflasjon Won per euro (h.s.) Reell handelvektet dollar (v.s.)

162 Singapore: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 9, 8 7 Investeringsandel (v.s.), 7, BNP-vekst (h.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Sesongsjustert månedsvekst (v.s.),,, 7,,,, - - Årsvekst (v.s.) 7,

163 Singapore: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 Handelsbalanse Importvekst Eksportvekst Driftsbalanse

164 Singapore: Inflasjon, renter og valuta Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 8 7 Lang rente Inflasjon Overnattenrente 8 7 7,, Reell effektiv dollarkurs (v.s.),,,, Dollar per euro (h.s.),,7 7,,8,,9,,,, ,, - - 9,, 8 8

165 Thailand: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien 7, Investeringsandel (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.),,, 7,, 9 BNP-vekst (h.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.),, 7,, 8 - -, 8 8

166 Thailand: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Handelsbalanse Driftsbalanse - - Importvekst Eksportvekst

167 Thailand: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Bathens internasjonale verdi, Lang rente,,, 7, Styringsrente Inflasjon 7, 7,, Reell handelsvektet bath (v.s.), 7,,,, -, Kjerneinflasjon,,, -,,, 7,,,, 97, Bath per euro (h.s.),,, 7,,, -, -, 9,, 8 8

168 Malaysia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 8 7 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),, 7, Årsvekst,,, -, , ,

169 Malaysia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst 7,, 7,,,, Driftsbalanse Handelsbalanse,, 7, 7, - - Importvekst - -,, - -,, - 8 -, 8,

170 Malaysia: Inflasjon, renter og valuta Inflasjon og renter Ringitens internasjonale verdi 9 9,, 8 7 Inflasjon Lang rente 8 7,, MYR per USD,,,7,7,, MYR per EUR,, - - Styringsrente - -,,7,,,7, - -,, 8 8

171 Indonesia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Årsvekst

172 Indonesia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 Eksportvekst Importvekst 7 Handelsbalanse - - Driftsbalanse

173 Indonesia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Rupiahens internasjonale verdi, 7,,, Lang rente Inflasjon, 7,,, 7 8 9, 7,, 7,,,, -, Styringsrente,,, -, Reell handelvektet rupiah (v.s.) Rupiah per euro (h.s.) 7 8 8

174 Filippinene: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 9 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Årsvekst jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan 7 8 9

175 Filippinene: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, Eksportvekst,, Driftsbalanse,,,, - - Importvekst - - -, -, , Handelsbalanse -, - - -, -, 8 8

176 Filippinene: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi, 7,, Lang rente, 7,, PHP per EUR (h.s.) Reell handelsvektet peso (v.s.),, Inflasjon,, 7,, Styringsrente 7,, 7,, 9 7, 8, 9 8 8

177 Mexico: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien 7,,, 7,,,,,,, -,, Investeringsandel (v.s.) - - 7,,,,, BNP-vekst (h.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.),,,

178 Mexico: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, Eksportvekst,, Driftsbalanse,, - Importvekst -, -, -, -, -,, -, -, -, -, , -, Handelsbalanse -, -, - - -, -, 8 8

179 Mexico: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi, 7,,, Inflasjon Lang rente Styringsrente, 7,,, Reell handelsvektet peso (v.s.) 7 8 9, 7,, Kjerneinflasjon, 7,, Peso per euro (h.s.) 7 8 9,, 7 8 8

180 Brasil: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) Industrien Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Investeringsandel (v.s.)

181 Brasil: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst 7 Handelsbalanse - - Driftsbalanse Importvekst

182 Brasil: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Realens internasjonale verdi Styringsrente Reell handelsvektet real (v.s.) Real per euro (h.s.),, Lang rente, Inflasjon, 9, 8 7, 8 8,

183 Chile: BNP og industriproduksjon,,, 7,,, Vekst og investering Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Industrien Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) ,

184 Chile: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, 7 Eksportvekst Importvekst 7,,,,, Handelsbalanse Driftsbalansen,,,,,,,,, - - -, -, -, -, - - -, -, 8 8

185 Chile: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi,, 7, Lang rente Styringsrente 7, Reell handelsvektet peso (v.s.),,,, 7, Inflasjon, , -, 9 Peso per euro (h.s.) 8 9 -, -,

186 Colombia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien, 7, BNP-vekst (h.s.),, Aktivitetsindikator,, 7,,,,, - - 7,, -, - - Årsvekst - -, Investeringsandel (v.s.) -, - -, -7,

187 Colombia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8,7 7 Eksportvekst 7,, Driftsbalanse (h.s.), , -, Driftsbalanse (v.s.) Importvekst ,7 -, 8 8

188 Colombia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi 7,, 7,, 7 Peso per euro 7,, 7,, Styringsrente Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon,, 7,,,, 7 7,, 7,,,, 8 7,,,, 7 Peso per dollar 8 7

189 Peru: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Årsvekst

190 Peru: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 9 9,, 8 7 Importvekst 8 7,,7 Handelsbalanse,,7,, Driftsbalanse,, - - Eksportvekst - -, -,, -, , -, - - -,7 -,7 8 8

191 Peru: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Sólens internasjonale verdi 7 Inflasjon Styringsrente Kjerneinflasjon 7,,7,, Sól per dollar,,7,,,,7 Sól per euro,,7,,,,,, - -,7,

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 6. april Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Det er nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av generelt kraftig vekst i Kina og India

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien var i resesjon i fjerde kvartal 8 og første kvartal

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene BNP krympet trolig kraftig i de fleste utviklede land i fjerde kvartal. Aktivitetsindikatorene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien er i resesjon. Blant de utviklede økonomiene var det

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, juli Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse litt i overkant av % i år og neste år. Veksten forventes å bli høy

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. august Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil vokse i underkant av prosent i år. Veksten var, prosent i. Veksten forventes

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret desember. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. Indikator for verdenshandelen Summen av eksport og import i USA, Japan og Tyskland i USD. Månedstall. Årlig prosentvis endring - - - - 99 997 998 999 Hovedstyret

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret september. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,,,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - Hovedstyret

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret oktober,. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før ),,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - ) Anslagene

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi. Hovedpunkter fra OECDs Economic Outlook En bredere oppgang har fått feste Asia, og UK leder an, kontinental-europa vil følge Investeringene i ferd med å overta som drivkraft

Detaljer

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Vest-Norsk Sparebanklag, Bergen,. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Konjunkturer og pengepolitikk

Konjunkturer og pengepolitikk Konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Regionalt nettverk, region Øst. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land Storbritannia

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mai. Kvartalsvis endring i BNP i. Bidrag til volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert 8 Privat forbruk Lager Offentlig konsum og investering Private investeringer

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 Euroområdet Japan Spania Tyskland Handelspartnerne -.kv..kv..kv..kv..kv..

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret januar. Aksjekurser og lange renter i, priser på råvarer til industrien, gullpris og oljepris Indeks, uke i =. Ukestall Oljepris (Brent Blend) Gullpriser 9 Lange

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Hovedstyret. 15. desember 2010

Hovedstyret. 15. desember 2010 Hovedstyret. desember BNP-anslag for fra Consensus Forecast Firekvartalersvekst. Markedspriser og kjøpekraftsparitet ). Prosent 9 USA September Oktober November Desember Euroområdet ) Vekstanslag for verden

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15.

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15. Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund. august Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv.

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret desember,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for november 2. desember 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer

Økonomiske perspektiver. Figurer Økonomiske perspektiver Figurer Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag. februar 8 Boligmarkedet i USA Prisvekst i prosent 8 8-8 8 8 8 8 7 - Kilde: Reuters (EcoWin)

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret april,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall USD per euro, høyre akse,,,, JPY per USD, venstre akse, Hovedstyret april Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Hovedstyret. 18. september 2013

Hovedstyret. 18. september 2013 Hovedstyret 8. september Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer. Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Bufferkravet bør ses i lys av andre krav til bankene. Tilbakeslag i det finansielle systemet

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret oktober,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse,, Hovedstyret oktober Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret januar,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse,, jan. jul. jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: EcoWin

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,19. oktober 00 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Hovedpunkter om internasjonal økonomi (I) Den globale økonomien vil vokse litt lavere i 00 enn i 00, da

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret mars,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall USD per euro, høyre akse,,, JPY per USD, venstre akse,, Hovedstyret mars Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Hovedstyret. 22. september 2010

Hovedstyret. 22. september 2010 Hovedstyret. september Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjustert. Januar august Euroområdet Storbritannia Japan USA 7 9 Sverige Spania Tyskland Danmark 7 9 Kilde: Thomson Reuters

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil India Kina Kilder: IMF og Norges Bank BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

Hovedstyremøte 11. august 2004

Hovedstyremøte 11. august 2004 Hovedstyremøte. august Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret januar,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,, USD per euro, høyre akse,, JPY per USD, venstre akse,, Hovedstyret januar Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret mai,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,, JPY per USD, venstre akse USD per euro, høyre akse,, Hovedstyret mai, Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive valutakurser

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Inflasjonsstyring. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal 31. januar BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før

Inflasjonsstyring. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal 31. januar BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før Inflasjonsstyring Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal. januar SG Gausdal.. BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før BNP Fastlands- Norge Konsumpriser 99 99 99 99 99 99 99

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret april,,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse jan. jul. jan. jul. jan. jul. jan.,, Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

Hovedstyret. Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 22. jun 2011. Dato: 16. juni 2011 kl. 08.57. Side 1

Hovedstyret. Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 22. jun 2011. Dato: 16. juni 2011 kl. 08.57. Side 1 Hovedstyret Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet. jun Dato:. juni kl..7 Side Internasjonale størrelser. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent - -.kv..kv..kv. Vekst fra kvartalet

Detaljer

Hovedstyremøte. 11. august Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag mars anslag juni anslag juli

Hovedstyremøte. 11. august Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag mars anslag juni anslag juli Hovedstyremøte. august Vekstanslag Consensus Forecasts 7 7 anslag mars anslag juni anslag juli anslag mars anslag juni anslag juli Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia Øst- Latinuten Europa Amerika

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Hovedstyret. 27. oktober 2010

Hovedstyret. 27. oktober 2010 Hovedstyret 7. oktober BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / Kilde: Norges Bank Arbeidsmarkedet Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar

Detaljer

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009 ..9 Hovedstyret. juni 9 Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall.. januar. juni 9 Euroområdet Norge USA Fremvoksende markeder Japan jan. jun. nov. apr. sep. feb. 9 jul. 9 Kilde: Norges Bank ..9 Risikopåslag

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret juni. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,,,, -, Spania -, Tyskland Handelspartnerne -.kv.kv.kv.kv.kv.kv - Kilde: EcoWin / US Dept.

Detaljer

Hovedstyret. 10. august 2011

Hovedstyret. 10. august 2011 Hovedstyret. august Budsjettunderskudd, offentlig gjeld, driftsbalanse, bankenes balanser og kostnadsnivå i I prosent av landets BNP. Anslag fra EU-kommisjonen BNP Gj.sn - Budsjettbalanse Statsgjeld )

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Region Nord. mai SG 5, Region Nord, Bodø Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale

Detaljer