Hovedstyret. Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 22. jun Dato: 16. juni 2011 kl Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedstyret. Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 22. jun 2011. Dato: 16. juni 2011 kl. 08.57. Side 1"

Transkript

1 Hovedstyret Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet. jun Dato:. juni kl..7 Side

2 Internasjonale størrelser. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent - -.kv..kv..kv. Vekst fra kvartalet før USA,,, Euroområdet,,, Japan,9 -,7 -,9 HP,,, Vekst fra samme kvartal året før USA,,, Euroområdet,,9, Japan,, -, HP,,, Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank USA Euroområdet Japan HP. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent.kv..kv..kv. Vekst fra kvartalet før Storbritannia,7 -,, Sverige,9,, HP,,, Vekst fra samme kvartal året før Storbritannia,,, Sverige, 7,7, HP,,, Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Storbritannia Sverige HP Hovedstyret Side

3 Internasjonale størrelser. BNP-vekst. Anslag fra Consensus Forecast Anslag for 7 7 Anslag mai Verden, Nord-Amerika,7 Vest-Europa,7 Japan, Asia uten Japan 7,7 Øst-Europa, Latin-Amerika, Verden Vest-Europa Asia uten Japan Latin-Amerika Nord-Amerika Japan Øst-Europa Kilde: Consensus Economics Anslag mars (PPR /) Anslag april Anslag mai. BNP-vekst. Anslag fra Consensus Forecast Anslag for Anslag mai Verden, Nord-Amerika, Vest-Europa,7 Japan, Asia uten Japan 7, Øst-Europa, Latin-Amerika, Verden Vest-Europa Asia uten Japan Latin-Amerika Nord-Amerika Japan Øst-Europa Kilde: Consensus Economics Anslag mars (PPR /) Anslag april Anslag mai Hovedstyret Side

4 Internasjonale størrelser. Indikator for verdenshandelen Sum av eksport og import i USA, Japan, Tyskland og Kina. USD. Tolvmånedersvekst. Prosent Feb. Mar. Apr. Indikator, 7,, Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Indikator for verdenshandelen. Industriproduksjon Vekst fra tre måneder før. Sesongjusterte tall. Tre måneders glidende gjennomsnitt. Prosent Mar. Apr. Mai. m vekst USA, -,, Euroområdet -,, Japan -,, m vekst, m glidende gj.snitt USA,,, Euroområdet,,7 Japan -, -7, - - m vekst USA,7,,7 Euroområdet,, Japan -, -, USA Euroområdet Japan Hovedstyret Side

5 Internasjonale størrelser.7 PMI industri Sesongjustert Mar. Apr. Mai. USA (ISM),,, Euroområdet 7,,,7 Japan,,7, Storbritannia,7,, USA (ISM) Japan Euroområdet Storbritannia. PMI tjenester Sesongjustert Mar. Apr. Mai. USA (ISM) 7,,, Euroområdet 7,,7, Storbritannia 7,,, USA (ISM) Storbritannia Euroområdet Hovedstyret Side

6 Internasjonale størrelser.9 Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjusterte tall Mar. Apr. Mai. USA, 9, 9, Euroområdet 9,9 9,9 Storbritannia 7,7 7,7 Japan,,7 USA Storbritannia Japan Euroområdet. Sysselsetting Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. m vekst USA,,, Japan -, -, m vekst USA,,, Japan, -, m vekst USA,,,7 Japan -,, -7-7 USA Euroområdet* * Serien er konvertert fra kvartalstall til månedstall Japan Hovedstyret Side

7 Internasjonale størrelser. Sysselsetting Tolvmånedersvekst. Prosent Feb. Mar. Apr. m vekst Storbritannia,, -, m vekst Storbritannia,,, m vekst Storbritannia,,, Sverige,7,, Storbritannia Sverige * Serien er konvertert fra kvartalstall til månedstall Euroområdet*. Lønnsvekst Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. USA,,, Japan -, -, Storbritannia,, USA Euroområdet* Japan *Serien er konvertert fra kvartalstall til månedstall Storbritannia Sverige - Hovedstyret Side 7

8 Internasjonale størrelser. Konsumentenes tillit Sesongjustert indeks Mar. Apr. Mai. USA,,, Japan,,, USA, venstre akse Japan, høyre akse. Konsumentenes tillit Sesongjustert diffusjonsindeks Mar. Apr. Mai. Euroområdet -, -, -9,9 Storbritannia -, -, -,7 Sverige,,, Euroområdet Storbritannia Sverige Hovedstyret Side

9 Internasjonale størrelser. Detaljhandel Volum. Tolvmånedersvekst. Tre måneders glidende gjennomsnitt. Prosent Mar. Apr. Mai. m vekst USA -, -, -, Euroområdet -,9,9 Japan -7,, m vekst, m glidende gj.snitt USA, -, -,7 Euroområdet -, -, Japan -, -,9 m vekst, m glidende gj.snitt USA,,, Euroområdet -,, Japan -, -, - - * Løpende priser USA Euroområdet Japan*. Detaljhandel Volum. Tolvmånedersvekst. Tre måneders glidende gjennomsnitt. Prosent Feb. Mar. Apr. m vekst Euroområdet, -,9,9 Storbritannia -,,, Sverige -, -,7,7 m vekst, m glidende gj.snitt Euroområdet -, -, -, Storbritannia -,,, Sverige -,9 -,9 -, m vekst, m glidende gj.snitt Euroområdet, -,, Storbritannia,,, Sverige,7,9, Euroområdet Storbritannia Sverige Hovedstyret Side 9

10 Internasjonale størrelser.7 Aksjekurser i USA og råvarepriser Indeks. Uke = 7 7 -Jun- Wilshire Endring i pst. siden siste rentemøte -,9 Endring i pst. siden siste PPR, Råvarer til industrien Endring i pst. siden siste rentemøte, Endring i pst. siden siste PPR -, Gullpris Endring i pst. siden siste rentemøte, Endring i pst. siden siste PPR 9, Oljepris Endring i pst. siden siste rentemøte, Endring i pst. siden siste PPR,9 Råvarer til industrien Wilshire Gullpris Oljepris. Internasjonale råvarepriser i dollar Indeks. Uke = -Jun- Metaller Endring i pst. siden siste rentemøte -, Endring i pst. siden siste PPR, Industri Endring i pst. siden siste rentemøte, Endring i pst. siden siste PPR -, Matvarer Endring i pst. siden siste rentemøte,7 Endring i pst. siden siste PPR, Jordbruksprodukter utenom mat Endring i pst. siden siste rentemøte, Endring i pst. siden siste PPR -, Samlet råvareprisindeks Endring i pst. siden siste rentemøte,7 Endring i pst. siden siste PPR, Kilder: Thomson Reuters og The Economist Metaller Industri Matvarer Jordbruksprod. u/mat Samlet råvareindeks Hovedstyret Side

11 Internasjonale størrelser.9 KPI i Norden Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. Norge,,, Sverige,,, Danmark,7,9, Finland,,, Norge Sverige Danmark Finland. KPI/HICP Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. m vekst USA,,, Euroområdet,, Japan -,, Storbritannia (nsa),,, m vekst USA,7,, Euroområdet,7,,7 Japan,, Storbritannia,,, - - USA Euroområdet Japan Storbritannia Hovedstyret Side

12 Internasjonale størrelser. KPI/HICP-kjerne Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. m vekst USA,,, Euroområdet,, Japan -,, Storbritannia (nsa),,9, m vekst USA,,, Euroområdet,, Japan -,7 -, Storbritannia,,7, USA Euroområdet Japan Storbritannia. KPI/HICP Tremånedersvekst annualisert. Tre måneders glidende gjennomsnitt. Prosent. Sesongjusterte tall Feb. Mar. Apr. USA,,, Euroområdet,,, Japan,9,, Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank USA Euroområdet Japan Hovedstyret Side

13 Internasjonale størrelser. KPI/HICP-kjerne Tremånedersvekst annualisert. Tre måneders glidende gjennomsnitt. Prosent. Sesongjusterte tall Feb. Mar. Apr. USA,,7, Euroområdet,,,9 Japan, -, -, Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank USA Euroområdet Japan. KPI/HICP Tremånedersvekst annualisert. Tre måneders glidende gjennomsnitt. Prosent. Sesongjusterte tall Mar. Apr. Mai. Sverige,9,9, Euroområdet,, Storbritannia 7, 7,, Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Sverige Euroområdet Storbritannia Hovedstyret Side

14 Internasjonale størrelser. KPI/HICP-kjerne Tremånedersvekst annualisert. Tre måneders glidende gjennomsnitt. Prosent. Sesongjusterte tall Feb. Mar. Apr. Sverige,7,, Euroområdet,,,9 Storbritannia,,, Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Sverige Euroområdet Storbritannia. Konsumentenes inflasjonsforventninger Neste tolv måneder. Diffusjonsindeks. Sesongjusterte tall Mar. Apr. Mai. Euroområdet,,7 7, Storbritannia,,9, Sverige 7,,9 7, Euroområdet Storbritannia Sverige Hovedstyret Side

15 Internasjonale størrelser.7 USA. Konsumentenes inflasjonsforventninger Neste tolv måneder. Sesongjusterte tall. Prosent Mar. Apr. Mai. Inflasjonsforventninger,,, Inflasjonsforventninger. Markedsaktørenes inflasjonsforventninger år Break even inflasjonsrate. Prosent USA,, Euroområdet,, USA Euroområdet Hovedstyret Side

16 Internasjonale størrelser.9 Boligpriser i utvalgte land Indeks.. kvartal 99 =.kv..kv. Indeks USA Japan 7 Australia New Zealand Sverige 9 9 Danmark 9 Norge Vekst fra samme kvartal året før USA - - Japan - Australia New Zealand - Sverige Danmark Norge USA Japan Australia New Zealand Sverige Danmark Norge. Boligpriser i utvalgte land Indeks.. kvartal 99 =.kv..kv. Indeks Storbritannia Frankrike Tyskland 7 Spania 9 Italia Nederland Norge Vekst fra samme kvartal året før Storbritannia - Frankrike 9 Tyskland Spania - - Italia Nederland - Norge Storbritannia Frankrike Tyskland Spania Italia Nederland Norge Hovedstyret Side

17 Internasjonale størrelser. Pengemengden M Tolvmånedersvekst. Tre måneders glidende gjennomsnitt. Prosent Feb. Mar. Apr. m vekst Sverige -,, -, Euroområdet -,,, Storbritannia -,,, USA,,, Norge -, -,,9 m vekst Sverige,,, Euroområdet,,, Storbritannia, -, -, USA,,, Norge,,, - - Sverige Euroområdet Storbritannia USA Norge. Kreditt til husholdningene Tolvmånedersvekst. Prosent Feb. Mar. Apr. m vekst USA,,, Euroområdet,,7, Norge,,, m vekst USA,,,7 Euroområdet,9,, Norge,,, m vekst USA -,7 -,, Euroområdet,,, Storbritannia,,, Sverige Norge,,9, - - USA Euroområdet Storbritannia Sverige Norge Hovedstyret Side 7

18 Internasjonale størrelser. OECDs ledende indikatorer Avvik fra trend. Amplitudejustert Feb. Mar. Apr. USA,,, Euroområdet,,, Japan, Storbritannia,7,, OECD,9,, Kilder: Thomson Reuters og OECD USA Euroområdet Japan Storbritannia OECD. BRIC - BNP Vekst fra samme kvartal året før. Prosent.kv..kv..kv. Kina 9, 9, 9,7 Brasil,7,, Russland,,, India,9, 7, Kina Brasil Russland India Hovedstyret Side

19 Internasjonale størrelser. BRIC - Industriproduksjon Tolvmånedersvekst. Tre måneders glidende gjennomsnitt. Prosent Mar. Apr. Mai. Kina,9,, Brasil,, Russland,, India,, Kina Brasil Russland India. Kina - detaljhandel Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. Nominell vekst 7, 7,,9 Realvekst,,, Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Nominell vekst Realvekst Hovedstyret Side 9

20 Internasjonale størrelser.7 BRIC - eksport USD. Tolvmåneders verdivekst. Tre måneders glidende gjennomsnitt. Prosent Mar. Apr. Mai. Kina,, 7,9 Brasil,, 9, Russland,7, India,, Kina Brasil Russland India. BRIC - produsent- og engrospriser Tolvmånedersvekst. Prosent 7 7 Mar. Apr. Mai. Kina 7,,, Brasil,,, Russland,, India 9,7,7 9, Kina Brasil, engrospriser Russland India, engrospriser Hovedstyret Side

21 Internasjonale størrelser.9 BRIC - konsumpriser Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. Kina,,, Brasil,,, Russland 9, 9, 9, India 9,7,7 9, - - Kina Brasil Russland India, engrospriser. Kina - konsumpriser Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. Total,,, Matvarer,7,,7 Uten matvarer,7,7,9 - - Total Matvarer Uten matvarer Hovedstyret Side

22 Internasjonale størrelser. OECDs ledende indikatorer Avvik fra trend. Amplitudejustert Feb. Mar. Apr. Kina,,, Brasil 99, 9,7 9, Russland,,, India 99, 99, 9, OECD,9,, Kina Brasil Russland India OECD. BNP i industriland i Asia Prosentvis endring fra samme kvartal året før.kv..kv..kv. Sør-Korea,,7,9 Taiwan,7 7,, Hong Kong,9, 7, Singapore,,, Sør-Korea Taiwan Hong Kong Singapore Hovedstyret Side

23 Internasjonale størrelser. BNP i ASEAN- landene Prosentvis endring fra samme kvartal året før.kv..kv..kv. Malaysia,,, Thailand,,, Indonesia,,9, Filippinene 7,,, Malaysia Thailand Indonesia Filippinene. Eksport fra enkelte land i Asia Tolvmåneders volumendring. Tre måneders glidende gjennomsnitt. Prosent Mar. Apr. Mai. Sør-Korea 7,7, Taiwan,7 9,, Hong Kong 7, Thailand 9,, Sør-Korea Taiwan Hong Kong Thailand Hovedstyret Side

24 Internasjonale størrelser. Konsumpriser i industriland i Asia Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. Sør-Korea,7,, Taiwan,,,7 Hong Kong,, Singapore,, Sør-Korea Taiwan Hong Kong Singapore. Konsumpriser i ASEAN- landene Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. Malaysia,, Filippinene,,, Indonesia,7,, Vietnam,9 7, 9, Thailand,,, Malaysia Filippinene Indonesia Vietnam Thailand Hovedstyret Side

25 Internasjonale størrelser.7 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje.. Levering om mnd 9, Gjennomsnitt siste handledager 9, Endring i pst. siden siste PPR -, Levering om år, Gjennomsnitt siste handledager, Endring i pst. siden siste PPR -, 7 9 Levering om mnd Levering om år. Oljepris. Brent Blend og terminpriser USD per fat...7. Spotpris, Terminpris.., Terminpris siste rentemøte 7,7 Terminpris siste PPR, Kilder: Thomson Reuters / IPE og Norges Bank Spotpris.... (Rentemøte).. (PPR /) Hovedstyret Side

26 Internasjonale størrelser.9 Oljelagre Milliarder fat...9. Mar. Apr. Mai. OECD*, USA,,, Snitt siste fem år OECD**,9 USA***, Kilder: Thomson Reuters, IEA og EIA OECD*, h. akse USA, v. akse *Tall for mars er anslag **mars - mars ***mai - mai. Petroleumsproduksjon i Norge Råoljeproduksjon: gjennomsnittlig volum i millioner fat per dag. Samlet petroleumsproduksjon: årsvekst i prosent. Månedstall Mar. Apr... Produksjonsvolum råolje,7, Årsvekst petroleumsproduksjon -, -, Kilde: Oljedirektoratet Volum, h. akse Årsvekst, v. akse Hovedstyret Side

27 Internasjonale størrelser. Gasspris i Storbritannia og USA. posisjon futures USA: USD per MMBTU. Storbritannia: pence per therm.. USA Gjennomsnitt siste handledager, Endring i pst. siden siste PPR, Storbritannia Gjennomsnitt siste handledager, Endring i pst. siden siste PPR -, Storbritannia, v. akse USA, h. akse. Priser på kull, råolje og naturgass USD per MMBTU. Stiplede linjer viser terminpriser - for Norge basert på forutsetninger i Nasjonalbudsjettet Apr. Mai. Kull,, Olje, 9, Gass Storbritannia 9, 9, Gass USA,, Gass Russland 9,9 9,9 Gass Norge 9, 9, Kullpris, USA Olje* Gass Storbritannia* *For juni er gjennomsnitt av dagstall brukt Gass USA* Gass Russland Gass Norge Kilder: IMF, Thomson Reuters, SSB, Finansdep. og Norges Bank Hovedstyret Side 7

28 Internasjonale størrelser. Fraktrater Tank. Indekser basert på fraktrater i dollar.. Baltic dry Gjennomsnitt siste handledager Endring i pst. siden siste rentemøte Endring i pst. siden siste PPR -9 Baltic dirty Gjennomsnitt siste handledager 7 Endring i pst. siden siste rentemøte - Endring i pst. siden siste PPR - Tørrbulk, Baltic dry Råolje, Baltic dirty Hovedstyret Side

29 Finansielle markeder. Valutakurser målt mot USD Daglige kurser JPY per USD, Gj.snitt siste handledager, Endring i pst siden PPR,7 Endring i pst siden rentemøte, USD per EUR, Gj.snitt siste handledager, Endring i pst siden PPR,9 Endring i pst siden rentemøte -, JPY per USD, v. akse USD per EUR, h. akse. Nominelle effektive valutakurser Daglige kursindekser.. USD Endring i pst siden PPR -, Endring i pst siden rentemøte -, EUR Endring i pst siden PPR, Endring i pst siden rentemøte, Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank USD *Positiv endring i tabellen er styrking av kursen EUR Hovedstyret Side 9

30 Finansielle markeder. Nominelle effektive valutakurser Daglige kursindekser Endring i pst siden PPR Norge,9 Canada, Australia,7 New Zealand 9, Endring i pst siden rentemøte Norge,7 Canada -, Australia, New Zealand,9 7 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Norge Canada *Positiv endring i tabellen er styrking av kursen Australia New Zealand. Valutakursindekser Daglige kursindekser, stigende kurve betyr svakere kurs I 7,9 Gj.snitt siste handledager Endring i pst siden PPR,9 Endring i pst siden rentemøte,7 KKI 9, Gj.snitt siste handledager Endring i pst siden PPR, Endring i pst siden rentemøte, Kilde: Norges Bank KKI *Positiv endring i tabellen er styrking av kursen I Hovedstyret Side

31 Finansielle markeder. Valutakurser målt mot norske kroner Daglige kurser.. EUR 7, Gj.snitt siste handledager Endring i pst siden PPR, Endring i pst siden rentemøte -, USD,7 Gj.snitt siste handledager Endring i pst siden PPR,99 Endring i pst siden rentemøte,7 SEK, Gj.snitt siste handledager Endring i pst siden PPR, Endring i pst siden rentemøte, Kilde: Norges Bank EUR, venstre akse USD, venstre akse *Positiv endring i tabellen er styrking av kursen SEK, høyre akse. Kronekurs (KKI) og rentedifferanse mot utlandet Daglig. KKI som indeks, rentedifferanse i prosentenheter KKI 9, 9, Rentediff. mnd,9, Rentediff. mnd,, Kilde: Norges Bank Rentediff. m, v. akse Rentediff. m, v. akse KKI, h. akse Hovedstyret Side

32 Finansielle markeder.7 Pengemarkedsrente og styringsrente i Norge Daglig. Prosent Styringsrenten,, Tremånedersrente,, 7 9 Kilde: Norges Bank Tremånedersrente Styringsrenten. Pengemarkedsrenter Daglig tremånedersrente. Prosent USA,, Euroområdet,7, Storbritannia,, Sverige,, 7 9 USA Euroområdet Storbritannia Sverige Hovedstyret Side

33 Finansielle markeder.9 Differansen i tremåneders nominelle renter Norge mot euroområdet. Prosentenheter.... Rentedifferanse,7, Rentedifferanse Kilde: Norges Bank. Renter på tiårs statsobligasjoner Daglig. Effektive rentesatser. Prosent.... Norge,, USA,,97 Tyskland,,9 Japan,, 7 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Norge USA Tyskland Japan Hovedstyret Side

34 Finansielle markeder. Rentedifferanser Statsobligasjoner i dollar fra framvoksende økonomier mot amerikanske statsobligasjoner. Prosentenheter.... Asia,,9 Brasil,7,7 Tyrkia,, EMBI+,7,9 7 9 Kilder: JP Morgan og Thomson Reuters Asia Brasil Tyrkia EMBI+. Rentedifferanser USA Foretaksobligasjoner mot statsobligasjoner Daglig. Prosentenheter.... Speculative grade,, Investment grade (AAA),, 7 9 Speculative grade Investment grade (AAA) Hovedstyret Side

35 Finansielle markeder. Differansen i langsiktige terminrenter Norge mot euroområdet. Femårs terminrenter om fem år Prosentenheter Differanse,7, Differanse Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank. Utviklingen i delindekser ved Oslo Børs Daglig. Totalavkastning. Indeksert,. januar =.. Oslo Børs (OSEBX),9 Industri 99,7 Energi 7, Finans, IKT 9, 7 9 Oslo Børs (OSEBX) Industri Energi Finans IKT Hovedstyret Side

36 Finansielle markeder. Aksjekurser internasjonalt Daglig. Indeksert,. januar =.. Norge (OSEBX),9 USA (S&P), Europa (S&P Comp.), Japan (Nikkei) 97, Shanghai 7, Fremvoksende økonomier 99, 7 9 Norge (OSEBX) USA (S&P) Europa (S&P Comp.) Japan (Nikkei) Shanghai Fremv. økonomier. Implisitt volatilitet fra aksjeopsjoner Daglig. Prosent USA,, Europa,9, 7 9 USA Europa Hovedstyret Side

37 Husholdningene. Varekonsumindeksen Sesongjustert indeks Feb. Mar. Apr. m vekst, ujustert, -,,9 m vekst, ses.justert, -,7, Vekst hittil i år, ujustert, -,, 7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Varekonsum. Personbilsalg til husholdninger Antall i tusen. Sesongjustert Mar. Apr. Mai. Nivå 9, 9, 99,7 m vekst,,, m vekst, -,, Vekst hittil i år,9,, 7 9 Kilder: Opplysningsrådet for veitrafikken og Norges Bank Biler, antall i tusen Hovedstyret Side 7

38 Husholdningene. Hotellovernattinger, ferie Antall i tusen. Sesongjustert og trend Feb. Mar. Apr. Nivå, ses.just. 7, 7, 77, m vekst, ujust.,,9,9 m vekst, ses.just. -,9, -, Kilde: Statistisk sentralbyrå Sesongjustert Trend. Igangsetting av boliger Areal i m. Sesongjustert og trend Feb. Mar. Apr. Nivå, sesongjustert,,, Vekst m mot m 7,,, m vekst, 7,,9 7 9 Kilde: Statistisk sentralbyrå Sesongjustert Trend Hovedstyret Side

39 Husholdningene. Igangsatte boligbygg Sum over mnd. Antall i tusen Feb. Mar. Apr. Nivå, antall,,, 7 9 Kilde: Statistisk sentralbyrå Igangsatte boliger. Boligpriser Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. m vekst, ujustert 9,7, 9, m vekst, ses.just, -,7, Vekst hittil i år, ujustert,,7, Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening og FINN.no og ECON Pöyry Boligprisvekst Hovedstyret Side 9

40 Husholdningene.7 Husholdningenes forventninger Nettotall. Ujustert.kv..kv..kv. Landets økonomi,9 7,7, Egen økonomi,,9 9, Totalt,9,, Kilde: TNS Gallup Landets økonomi Egen økonomi Totalt. Innenlandsk kreditt husholdninger (K) Tolvmånedersvekst. Prosent Feb. Mar. Apr. m vekst,,9, Kilde: Statistisk sentralbyrå K husholdninger Hovedstyret Side

41 Husholdningene.9 Husholdningenes pengemengde (M) Tolvmånedersvekst. Prosent Feb. Mar. Apr. m vekst,,, 7 9 Kilde: Statistisk sentralbyrå M husholdninger. Husholdningenes nettofinansinvesteringer Kvartalsvis finansregnskap og inntektsregnskap Sum siste fire kvartal. Milliarder kroner.kv..kv..kv. Finansregnskap -, -, Inntektsregnskap,7, 7,7 Inntektsr. eks utbytte,, 9, Kilde: Statistisk sentralbyrå Finansregnskap Inntektsregnskap Inntektsr. eks utbytte Hovedstyret Side

42 Bedriftene. PMI for industrien Diffusjonsindeks. Sesongjustert 7 7 Mar. Apr. Mai. PMI total 7,,7,9 7 9 Kilde: Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA) PMI total. Produksjonsindeks for industrien Volum. Indeks. Sesongjustert Feb. Mar. Apr. Månedsvekst, ses.just. -,, -, Vekst m mot m -,,, m vekst v.dag.just,,, Kilde: Statistisk sentralbyrå Industriproduksjon Hovedstyret Side

43 Bedriftene. Hotellovernattinger, ikke-ferie Antall i tusen. Sesongjustert og trend 9 9 Feb. Mar. Apr. Nivå, ses.just.,,, m vekst ujust.,,9-7, m vekst ses.just., -,, Kilde: Statistisk sentralbyrå Sesongjustert Trend. Igangsetting av næringsbygg og fritidseiendommer Areal i m. Sesongjustert og trend Feb. Mar. Apr. Nivå, sesongjustert,,, Vekst m mot m -,, 9, m vekst,, -, 7 9 Kilde: Statistisk sentralbyrå Sesongjustert Trend Hovedstyret Side

44 Bedriftene. Igangsetting av andre bygg enn boliger Igangsatt bruksareal i m. Sesongjustert. Tremåneders glidende gj. snitt Feb. Mar. Apr. Vekst i m glidende snitt Industri,, -,7 Varehandel -,,, Eiendomsdrift -,,7-9, Fritidseiendommer,,7-7, 7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Industri Varehandel Eiendomsdrift Fritidseiendommer. Investeringstellingen. Petroleumsvirksomhet Antatte og utførte investeringer. Mrd kroner Anslag for Nov. året før, Feb. innev. år, Mai innev. år, 9 9 Mai året før Nov. året før Mai innev. år Nov. innev. år Aug. året før Feb. innev. år Aug. innev. år Faktisk Kilde: Statistisk sentralbyrå 9 Hovedstyret Side

45 Bedriftene.7 Investeringstellingen. Industri Antatte og utførte investeringer. Mrd kroner Anslag for Nov. året før 7,9 Feb. innev. år,9 Mai innev. år, Mai året før Nov. året før Mai innev. år Nov. innev. år Aug. året før Feb. innev. år Aug. innev. år Faktisk Kilde: Statistisk sentralbyrå 9. Investeringstellingen. Kraftforsyning Antatte og utførte investeringer. Mrd kroner Anslag for Nov. året før, Feb. innev. år,9 Mai innev. år,7 Mai året før Nov. året før Mai innev. år Nov. innev. år Aug. året før Feb. innev. år Aug. innev. år Faktisk Kilde: Statistisk sentralbyrå 9 Hovedstyret Side

46 Bedriftene.9 Konjunkturbarometeret Forventningsindikator for industrien Sesongjusterte nettotall.kv..kv..kv. Samleindikator Kilde: Statistisk sentralbyrå - -. Konjunkturbarometeret Kapasitetsutnyttingsgrad i industrien. Prosent.kv..kv..kv. Kapasitetsutnytting 7, 7,9 79, Kilde: Statistisk sentralbyrå Hovedstyret Side

47 Bedriftene. Ordrereserver og ordretilgang i industrien Ujusterte tall. Indeks..kv..kv..kv. Firekvartalsvekst Ordrereserve -, -,, Ordretilgang, 7,, 99 Kilde: Statistisk sentralbyrå Ordrereserve Ordretilgang. Kreditt til ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge Tolvmånedersvekst. Prosent Feb. Mar. Apr. K,,, K,, - - Kilde: Statistisk sentralbyrå Samlet kreditt (K) Innenlandsk kreditt (K) Hovedstyret Side 7

48 Bedriftene. Ikke-finansielle foretaks pengemengde (M) Tolvmånedersvekst. Prosent Feb. Mar. Apr. m vekst,9,, Kilde: Statistisk sentralbyrå M foretak Hovedstyret Side

49 Utenrikshandel. Eksport av tradisjonelle varer. Verdi Vekst siste tre måneder mot foregående tre måneder Sesongjustert. Prosent Mar. Apr. Mai. Eksportvekst,,, Kilde: Statistisk sentralbyrå - -. Eksport av tradisjonelle varer Prosentvis vekst fra kvartalet før. Sesongjustert.kv..kv..kv. Volumvekst,7 -,, Prisvekst,,, Kilde: Statistisk sentralbyrå Volum Verdi Hovedstyret Side 9

50 Utenrikshandel. Import av tradisjonelle varer. Verdi Vekst siste tre måneder mot foregående tre måneder Sesongjustert. Prosent Mar. Apr. Mai. Importvekst 7,,, - - Kilde: Statistisk sentralbyrå - -. Import av tradisjonelle varer Prosentvis vekst fra kvartalet før. Sesongjustert.kv..kv..kv. Volumvekst -,7,, Prisvekst -,,, Kilde: Statistisk sentralbyrå Volum Verdi Hovedstyret Side

51 Arbeidsmarked og lønn. Sysselsetting AKU Antall tusen personer. Sesongjustert Jan. Feb. Mar. Sysselsatte, i tusen 7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank AKU-sysselsetting. Arbeidsledighet AKU Antall tusen personer. Sesongjustert Jan. Feb. Mar. Arbeidsledige, i tusen Ledighetsrate, prosent,,, 7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank AKU-ledighet Hovedstyret Side

52 Arbeidsmarked og lønn. Arbeidsledige Antall i tusen. Sesongjustert Mar. Apr. Mai. AKU, Reg. ledige 9,7,9, Reg.led og tiltak,,, Kilder: Statistisk sentralbyrå og NAV AKU-ledighet Registrerte ledige Reg. ledige og tiltak. Vekst i gjennomsnittlig avtalt lønn Vekst fra samme kvartal året før. Prosent. 7 7.kv..kv..kv. Industri,,,9 Bygg og anlegg,,, Samferdsel,,, Varehandel,,, Forr. tj.,,, - - Kilde: Statistisk sentralbyrå Industri Bygg og anlegg Samferdsel Varehandel Forr. tj. Hovedstyret Side

53 7 Priser 7. Forventet konsumprisvekst om to år Arbeidslivsorganisasjoner og eksperter. Prosent kv..kv..kv. Arbeidstakerorg,,,7 Arbeidsgiverorg,,, Økonomieksperter,,7, Kilder: TNS Gallup og Perduco Arbeidstakerorg Arbeidsgiverorg Økonomieksperter 7. Underliggende inflasjon Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. KPI-JAE,,, KPIXE,,, KPIM, Trimmet snitt, %,9,9, KPI-FV,,, Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI-JAE KPIXE KPIM Trimmet snitt, % KPI-FV Hovedstyret Side

54 7 Priser 7. Konsumpriser Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. KPI,,, KPI-JAE,,, KPIXE,,, HKPI,9,, Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI KPI-JAE KPIXE HKPI 7. KPI-JAE totalt og fordelt etter leveringssektor Anslag PPR / (stiplet). Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. KPI-JAE,,, Norskprod. varer og tj.,,,9 Importerte varer -, -,9 -, Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI-JAE Norskprod. varer og tj. Importerte varer KPI-JAE anslag Norskprod. varer og tj. anslag Importerte varer anslag Hovedstyret Side

55 7 Priser 7. KPI-JAE fordelt på innenlandske leveringssektorer Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. Jordbruksvarer -, -, -, Fiskevarer 7,,7, Andre konsumvarer,,, Husleie,,, Tjenester m/lønn,,, Andre tjenester,,, Kilde: Statistisk sentralbyrå Jordbruksvarer Fiskevarer Andre konsumvarer Husleie Tjenester m/lønn Andre tjenester 7. Prisutvikling på varegrupper i KPI som i hovedsak importeres Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. Klær og skotøy -, -,9 -, Biler,,, Lyd- og bildeutstyr -, -7, -7, Hvitevarer inkl. repar. -,7 -,7 -, Møbler inkl. repar. -,9 -, -, Totalt -, -, -, Kilde: Statistisk sentralbyrå Klær og skotøy Biler Lyd- og bildeutstyr Hvitevarer inkl. reparasjoner Møbler inkl. reparasjoner Totalt Hovedstyret Side

56 7 Priser 7.7 Internasjonale prisimpulser til norsk økonomi (IPK) Indeks.kv..kv. Kvartalsvekst -,, Firekvartalsvekst -, -, Kilde: Norges Bank IPK 7. Priser på førstegangsomsetning innenlands Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. Råvarer eks energi/mat,,7, Bearbeidde varer,,, Maskiner og transp.m. -,,7,9 Totalt 7,, 7, Kilde: Statistisk sentralbyrå Råvarer eks energi/mat Bearbeidde varer Maskiner og transp.m. Totalt Hovedstyret Side

57 7 Priser 7.9 Produsentpriser på konsumvarer for hjemmemarkedet Tolvmånedersvekst. Prosent 7 7 Mar. Apr. Mai. Varige konsumvarer,,, Ikke-varige konsumvarer,,9,9 Totalt,,9, Kilde: Statistisk sentralbyrå Varige konsumvarer Ikke-varige konsumvarer Totalt 7. Byggekostnadsindeks for boliger Tolvmånedersvekst. Prosent Mar. Apr. Mai. Arbeidskraft,,, Materialer,,9, Totalt,,, 7 9 Kilde: Statistisk sentralbyrå Arbeidskraft Materialer Totalt Hovedstyret Side 7

Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 21. september 2011

Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 21. september 2011 Hovedstyret Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet. september Dato:. september kl.. Side Internasjonale størrelser. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent - -.kv..kv..kv. Vekst

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. april 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 8 7 7 8 anslag mars anslag april 7 anslag mars anslag april 8 Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6.

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6. Hovedstyremøte 7. juni 7 8 7 anslag mai anslag juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 8 8 anslag mai 7 anslag juni Asia uten Øst- Latin- Europa Amerika Verden Nord- Vest-

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6

Hovedstyremøte. 30. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 7. anslag mai 6 Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 anslag april anslag april anslag mai anslag mai Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika

Detaljer

Hovedstyremøte 11. august 2004

Hovedstyremøte 11. august 2004 Hovedstyremøte. august Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8

Detaljer

Hovedstyremøte 2. februar 2005

Hovedstyremøte 2. februar 2005 Hovedstyremøte. februar BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv.,, Storbritannia USA,, Euroområdet Japan -, -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK),

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Hovedstyremøte. 11. august Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag mars anslag juni anslag juli

Hovedstyremøte. 11. august Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag mars anslag juni anslag juli Hovedstyremøte. august Vekstanslag Consensus Forecasts 7 7 anslag mars anslag juni anslag juli anslag mars anslag juni anslag juli Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia Øst- Latinuten Europa Amerika

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI Hovedstyremøte. april Referansebanene i PPR / med usikkerhetsvifter. Prosent 9% 7% % % 9 Styringsrente 7 7 9 KPI 9 7 Produksjonsgap - - - 7 9 KPI-JAE - - - - 7 9-7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Pengepolitisk

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. mai BNP-vekst blant handelspartnerne. Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag. Kina 1) 8

Hovedstyremøte. 25. mai BNP-vekst blant handelspartnerne. Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag. Kina 1) 8 Hovedstyremøte. mai BNP-vekst blant handelspartnerne Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag Kina ) Verden ) handelspartnere ) 999 ) Kilde: IMF ) Kilde: Kvartalsvis endring i BNP USA, euroområdet

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. mars Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober. anslag januar 7 anslag februar.

Hovedstyremøte. 15. mars Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober. anslag januar 7 anslag februar. Hovedstyremøte. mars 7 Vekstanslag Consensus Forecasts 9 8 7 Verden 7 9 anslag oktober anslag oktober 8 anslag januar anslag januar 7 anslag februar anslag februar Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia

Detaljer

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 14. desember BNP-vekst handelspartnere. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før. 1. kv kv. Hovedstyremøte. desember BNP-vekst handelspartnere Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før.. kv.. kv., USA Handelspartnere,, Sverige, -, Euroområdet -, - - Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. januar Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag oktober anslag januar. Kilde: Consensus Forecasts

Hovedstyremøte. 25. januar Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag oktober anslag januar. Kilde: Consensus Forecasts Hovedstyremøte. januar Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober anslag januar anslag oktober anslag januar Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Øst- Latin-

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober.

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober. Hovedstyremøte. november Vekstanslag Consensus Forecasts september oktober september oktober Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan

Detaljer

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank.

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank. Hovedstyremøte. januar 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 Anslag desember Anslag januar Anslag desember Anslag januar USA Japan Euroområdet Sverige Kina USA Japan Euroområdet

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. mars Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 februar 2008.

Hovedstyremøte. 13. mars Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 februar 2008. Hovedstyremøte. mars Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar februar,,,,, KPI Vektet median,,,,,, -, -, KPI-JAE prosent trimmet snitt, -, -, -, 7 -, Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009 ..9 Hovedstyret. juni 9 Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall.. januar. juni 9 Euroområdet Norge USA Fremvoksende markeder Japan jan. jun. nov. apr. sep. feb. 9 jul. 9 Kilde: Norges Bank ..9 Risikopåslag

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. desember Vekstanslag OECD. BNP, prosentvis vekst fra året før. 4 Anslag juni

Hovedstyremøte. 13. desember Vekstanslag OECD. BNP, prosentvis vekst fra året før. 4 Anslag juni Hovedstyremøte. desember Vekstanslag OECD BNP, prosentvis vekst fra året før.... 7 Anslag juni Anslag november.... Anslag juni Anslag november USA Japan Euro OECD området USA Japan Euro OECD området Boligpriser

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Hovedstyret. 22. september 2010

Hovedstyret. 22. september 2010 Hovedstyret. september Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjustert. Januar august Euroområdet Storbritannia Japan USA 7 9 Sverige Spania Tyskland Danmark 7 9 Kilde: Thomson Reuters

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august Hovedstyremøte. september Finansielle begivenheter Bear Stearns,. mars Roskilde Bank,. august Fannie Mae og Freddie Mac,. september Merrill Lynch,. september Lehman Brothers,. september AIG,. september

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009 Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank, Fredrikstad. november 9 Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI 3). Prosent. 98 9 KPI Inflasjonsmål 8 8 98

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05 Hovedstyremøte. juni Anslag for BNP-vekst i hos Norges handelspartnere. Prosent IR / IR / USA Japan Euroomr. Sverige HP Kilde: KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Japan og Kina ) Prosentvis vekst fra samme

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Norges Bank Norges Bank

Norges Bank Norges Bank Hovedstyremøte. august 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 8 7 7 8 9 anslag juni 8 anslag juni anslag juli Asia uten Japan 7 anslag juli Asia uten Japan Verden Nord-

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Hovedstyremøte. 29. juni Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 2/06

Hovedstyremøte. 29. juni Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 2/06 Hovedstyremøte 9. juni Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram.

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

Hovedstyremøte 26. mai 2004

Hovedstyremøte 26. mai 2004 Hovedstyremøte. mai Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8 9 9

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret januar,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse,, jan. jul. jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: EcoWin

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009 .. Hovedstyret. mars BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) - - - Verden Industriland Fremvoksende

Detaljer

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04

Hovedstyret. Styringsrenten. 28. mai Norges Bank. Norges Bank. Strategiintervall PPR 1/08 1/08 3/07 2/07 1/07 3/06 2/06 1/06 3/05 1/05 2/05 3/04 Hovedstyret 8. mai 8 Styringsrenten 9 8 7 / / / / / / / /8 /7 /7 /7 Strategiintervall PPR /8 9 8 7 7 8 9 Kilde: , Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter ) Prosent,,7,,,,7, Markedet.

Detaljer

Hovedstyremøte. 16. mars Vekstanslag BNP vekst i prosent ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0. Norges Bank. Norges Bank 4,0 3,5 3,0 2,5

Hovedstyremøte. 16. mars Vekstanslag BNP vekst i prosent ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0. Norges Bank. Norges Bank 4,0 3,5 3,0 2,5 Hovedstyremøte. mars, Vekstanslag BNP vekst i prosent 7,, Anslag IR / Anslag IR /, Anslag IR / Anslag IR /,,,,,,,,,,,,, USA Norges handelspartnere Japan Euroområdet Sverige Storbritannia, USA Norges handelspartnere

Detaljer

Hovedstyret. 16. mars 2011

Hovedstyret. 16. mars 2011 Hovedstyret. mars BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / CF feb. PPR / CF feb. IMF WEO update jan. IMF WEO update jan. HP USA Euroområdet HP USA Euroområdet Kilder:

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Visesentralbanksjef Jarle Bergo Handelsbanken og Senter for Økonomisk Forskning AS ved NTNU. april Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente

Detaljer

Hovedstyremøte. 2. november Vekstanslag Consensus Forecasts anslag juni anslag oktober. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 2. november Vekstanslag Consensus Forecasts anslag juni anslag oktober. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. november Vekstanslag Consensus Forecasts 7 7 anslag juni anslag oktober anslag juni anslag oktober Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Øst- Latin-

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret april,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall USD per euro, høyre akse,,,, JPY per USD, venstre akse, Hovedstyret april Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret mars,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall USD per euro, høyre akse,,, JPY per USD, venstre akse,, Hovedstyret mars Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi .9.9 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem, Norges Bank,. september 9 Indikator for verdenshandelen Prosent. Tolvmånedersvekst. Januar juli 9 - - - - - - - - - - Industriproduksjon

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret mai,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,, JPY per USD, venstre akse USD per euro, høyre akse,, Hovedstyret mai, Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive valutakurser

Detaljer

Hovedstyremøte. 16. august BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv kv.

Hovedstyremøte. 16. august BNP-vekst hos handelspartnere (1) Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent. 1. kv kv. Hovedstyremøte. august BNP-vekst hos handelspartnere () Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent.. kv.. kv.,, USA, Japan,,,,,, Euroområdet, -, -, Kilder: EcoWin / Nasjonale statistikkilder og

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret januar,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,, USD per euro, høyre akse,, JPY per USD, venstre akse,, Hovedstyret januar Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

HOVEDSTYREMØTET 25. OKTOBER 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. OKTOBER

HOVEDSTYREMØTET 25. OKTOBER 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. OKTOBER HOVEDSTYREMØTET 5. OKTOBER 7 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED. OKTOBER Hovedbildet i Pengepolitisk rapport /7 Styringsrente - 6 8 - - - Produksjonsgap - 6 8 - - - KPI-JAE 6 8 Valutakurs (I-) 5 95

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

HOVEDSTYREMØTET 24. JANUAR 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. JANUAR 2017

HOVEDSTYREMØTET 24. JANUAR 2017 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED 23. JANUAR 2017 HOVEDSTYREMØTET. JANUAR 7 BASERT PÅ INFORMASJON FREM TIL OG MED. JANUAR 7 Hovedbildet PPR /7 Styringsrente - 6 8 - Kapasitetsutnytting - - - 6 8 - - - Prisvekst (KPI-JAE) 6 8 Valutakurs (I-) 9 9 8 6 8

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016 HOVEDSTYRET. MAI Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Årsvekst. Prosent. Eksportvekter. ) 8 - - - 7 9 ) Anslag for (stiplet linje) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Fremvoksende økonomier Industriland

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. Indikator for verdenshandelen Summen av eksport og import i USA, Japan og Tyskland i USD. Månedstall. Årlig prosentvis endring - - - - 99 997 998 999 Hovedstyret

Detaljer

Hovedstyret. 31. oktober 2012

Hovedstyret. 31. oktober 2012 Hovedstyret. oktober % % 7% 9% Referansebaner med vifte fra PPR / Prosent 7 - Styringsrente 9 KPI 9 PPR / PPR / 7 - - - Produksjonsgap 9 - KPIXE 9 - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Styringsrenten

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret oktober,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse,, Hovedstyret oktober Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Hovedstyret. 18. september 2013

Hovedstyret. 18. september 2013 Hovedstyret 8. september Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer. Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Bufferkravet bør ses i lys av andre krav til bankene. Tilbakeslag i det finansielle systemet

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015 HOVEDSTYRET. NOVEMBER 5 Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Volum. Eksportvekter. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 5 8 6 - Fremvoksende økonomier 8 6 - - Industriland -6 6 9 5 Kilder: Thomson

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september Hovedstyremøte. september 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 7 7 9 anslag august anslag august anslag september anslag september 7 Asia uten Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016

HOVEDSTYRET 16. MARS 2016 HOVEDSTYRET 6. MARS 6 Markedsutvikling Utvalgte aksjeindekser. jan. =.. jan.. mar. 6 Prisen på kredittforsikring, europeisk banksektor CDS-indekser. Basispunkter.. jan.. mar. 6 8 6 8 6 Senior bank Ansvarlige

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 av Bjørn E. Naug 1/09

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 av Bjørn E. Naug 1/09 Etterprøving av Norges Banks anslag for 8 av Bjørn E. Naug Figurer til artikkel i Penger og Kreditt Figurer til artikkel i Penger og Kreditt /9 Figur BNP for Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent.

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mai. Kvartalsvis endring i BNP i. Bidrag til volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert 8 Privat forbruk Lager Offentlig konsum og investering Private investeringer

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Inflasjonsstyring. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal 31. januar BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før

Inflasjonsstyring. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal 31. januar BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før Inflasjonsstyring Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal. januar SG Gausdal.. BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før BNP Fastlands- Norge Konsumpriser 99 99 99 99 99 99 99

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Hovedstyret. 27. oktober 2010

Hovedstyret. 27. oktober 2010 Hovedstyret 7. oktober BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / Kilde: Norges Bank Arbeidsmarkedet Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE 3. MAI 2017

HOVEDSTYREMØTE 3. MAI 2017 HOVEDSTYREMØTE. MAI 7 BNP hos handelspartnerne Eksportvektet. Kvartalsvekst. Prosent.. kv. 4. kv. 7 ) Handelspartnerne Industrialiserte økonomier Fremvoksende økonomier Anslag PPR /7-4 5 6 7 ) Anslag for.

Detaljer

Avveiinger i pengepolitikken

Avveiinger i pengepolitikken Avveiinger i pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Centre for Monetary Economics/BI,. juni Bytteforhold til utlandet med varer Indeks.99=, Norge, med olje,,,, Fastlands-Norge, Danmark Finland Sverige,

Detaljer

Hovedstyret. 4. desember 2013

Hovedstyret. 4. desember 2013 Hovedstyret. desember Referansebaner i PPR / Prosent.. kv.. kv. Styringsrente Produksjonsgap % % - - % - - 9% KPI KPI-JAE - - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Kriterier for en god rentebane

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturbildet

Pengepolitikken og konjunkturbildet Pengepolitikken og konjunkturbildet Visesentralbanksjef Jarle Bergo Seminar arrangert av Totens Sparebank Kapp,. november Produksjonsutvikling i Fastlands-Norge Annualisert kvartalsvekst i BNP. Sesongjustert.

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Hovedstyremøte. 21. september 2005. Råolje- og bensinpris i USA. Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar 2005 september 2005

Hovedstyremøte. 21. september 2005. Råolje- og bensinpris i USA. Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar 2005 september 2005 Hovedstyremøte. september Råolje- og bensinpris i USA Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar september 8 Spot Råolje, høyre akse 7. posisjon (oktober) 6. posisjon (desember) jan.

Detaljer

Hovedstyret. 15. desember 2010

Hovedstyret. 15. desember 2010 Hovedstyret. desember BNP-anslag for fra Consensus Forecast Firekvartalersvekst. Markedspriser og kjøpekraftsparitet ). Prosent 9 USA September Oktober November Desember Euroområdet ) Vekstanslag for verden

Detaljer