Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010"

Transkript

1 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april

2 Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA AAA Aksjekurser Indeks.. januar 7=.. juni 7. april Euroområdet BBB Euroområdet AAA 8 8 Euroområdet jun. 7 jun. 8 jun. 9 USA Norge Fremvoksende økonomier jun. 7 jun. 8 jun. 9 Kredittpåslag i Euroområdet er målt i forhold til tyske statsobligasjoner. Resten er målt i forhold til amerikanske statsobligasjoner. Kilder: Bloomberg og Thomson Reuters

3 Industriproduksjon i OECD og fremvoksende regioner Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar februar Ledende indikatorer for industrien Diffusjonsindeks. Sesongjustert Januar april OECD - Øst-Europa - Latin-Amerika Asia USA (ISM) Storbritannia (PMI) Kina (PMI) Euroområdet (PMI) Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

4 Statsfinanser. Anslag for 9 - Offentlig budsjettbalanse. Prosent av BNP Offentlig bruttogjeld. Prosent av BNP OECD USA OECD USA Storbritannia Hellas Storbritannia Hellas Sverige Sverige Kilde: OECD Economic Outlook 8

5 Kredittpåslag for utvalgte EU-land -års løpetid. Basispunkter.. januar 9. april 7 Irland Hellas Spania Portugal Italia 7 jan. 9 apr. 9 jul. 9 okt. 9 jan. apr. Kredittpåslag på statsobligasjoner, målt ved CDS-priser. Kilde: Bloomberg

6 Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjustert. Januar mars 8 USA Euroområdet Storbritannia Sverige Kilde: Thomson Reuters

7 Driftsbalanser I prosent av BNP.. kvartal. kvartal 9 8 USA Kina Japan Tyskland Kilde: OECD 7

8 Oljepris i USD per fat. januar. april. Spot- og terminpriser Brent Blend Terminpriser per. april PPR / Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank 8

9 Oljepris i USD per fat. januar. april. Spot- og terminpriser Brent Blend Terminpriser per. april PPR / Norsk petroleumspris ) ) Vektet gjennomsnitt av pris på oljeeksport og gasseksport Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank 9

10 Faktiske og forventede styringsrenter ) Prosent.. juni 7. desember 7 USA Euroområdet 7 jun. 7 jun. 8 jun. 9 jun. jun. jun. ) Per. april (tynne linjer) og per 8. oktober 9 (stiplede linjer) Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank

11 Rentedifferanse og importveid valutakurs (I-) Månedstall og kvartalstall ). Januar desember I-, venstre akse ) - mnd rentedifferanse, høyre akse 8 - ) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs ) Stiplede linjer viser anslag fra PPR / Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

12 BNP Vekst fra forrige kvartal. Norge og handelspartnere. Sesongjustert. Prosent.. kvartal 7. kvartal ) BNP Handelspartnere BNP Fastlands-Norge ) Stiplede linjer viser anslag fra PPR / Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

13 Bruken av petroleumsinntekter Faste 7-priser. Milliarder kroner. - 8 Bruken av oljepenger Forventet avkastning (% av fondet) Innstramming Kilder: Finansdepartementet og Norges Bank

14 Avkastning av Statens pensjonsfond utland Gjennomsnittlig realavkastning siden 998. Prosent Kilde: Norges Bank

15 Plassering av Statens pensjonsfond utland Fordeling på aktivaklasser. Prosent av fondet.. kvartal. kvartal Eierandeler i aksjemarkedet ). - 9 Europa, Amerika Asia og Oseania, Renteporteføljen,, Aksjeporteføljen 8 8 ) Prosentandel av markedskapitaliseringen til FTSE All World-indeksen Kilder: FTSE og NBIM

16 Petroleumsinvesteringer Faste 7-priser. Milliarder kroner. ) ) Anslag for Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

17 Eksport fra Fastlands-Norge Årsvekst. Volum. Prosent. 98 ) ) Anslag for Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 7

18 Konkurranseevne og prisnivå Avvik fra gjennomsnittet Prosent. 97 ) Relative konsumpriser Relative lønninger ) Punktene viser utviklingen hittil i. Stigende kurve indikerer svakere konkurranseevne Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Finansdepartementet og Norges Bank 8

19 Styringsrenten og utlånsrenter Dagstall. Prosent.. juni 7. april Styringsrente Pengemarkedsrente ) Utlånsrente, nye boliglån ) Gjennomsnittlig utlånsrente, foretak ) jun. 7 des. 7 jun. 8 des. 8 jun. 9 des. 9 ) Tremåneders NIBOR (effektiv) ) Renter på nye boliglån på million kroner innenfor % av kjøpesum med flytende rente. Tall for de største bankene, vektet etter markedsandeler ) Ikke-finansielle foretak. Kvartalstall.. kvartal 7. kvartal 9 Kilder: Norsk familieøkonomi AS, Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank

20 Gjeldsvekst til husholdningene ) og boligprisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mars ) - - Boligpriser Gjeldsvekst - 8 ) Innenlandsk kreditt; K ) Boligpriser til mars. Gjeldsvekst til februar ) ½ års tall. Til og med. halvår Gjeldsvekst til foretak ) og vekst i pris på næringseiendom ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar februar - - Pris på næringseiendom Gjeldsvekst Kilder: Statistisk sentralbyrå, OPAK, Eiendomsmeglerbransjen (NEF, EFF, FINN.no og ECON Pöyry), OBOS og Norges Bank

21 Husholdningenes disponible realinntekt ) og konsum Vekst fra året før. Prosent Husholdningenes disponible realinntekt Husholdningenes konsum 8 ) Ekskludert aksjeutbytte Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

22 Husholdningenes disponible realinntekt ) og konsum Vekst fra året før. Prosent. ) 7 7 Husholdningenes disponible realinntekt Husholdningenes konsum 8 ) Ekskludert aksjeutbytte ) Anslag fra PPR / for - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

23 Produksjon Indikator for faktisk vekst siste måneder og forventet vekst neste måneder. Indeks ). Oktober august Vekst Fall ) Skalaen går fra - til +, der - indikerer stort fall, mens + indikerer kraftig vekst Kilde: Norges Banks regionale nettverk

24 Kapasitetsutnytting Andel som melder om noen eller betydelige kapasitetsproblemer NORD- INN- VEST LAND MIDT- NORGE SØRVEST November 9 Februar NORD- VEST MIDT- NORGE SØRVEST INN- LAND Stramt >7% -7% -% -% -% -% % Rolig SØR ØST SØR ØST Kilde: Norges Banks regionale nettverk

25 Registrert ledighet Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert.. kvartal. kvartal ) Norge Hordaland ) Stiplet linje viser anslag fra PPR / Kilder: NAV og Norges Bank

26 Årslønnsvekst og arbeidsledighetsrate (AKU) Prosent. 99 ) 8 8 Årslønnsvekst Arbeidsledighetsrate ) Stiplede linje viser anslag fra PPR / Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) og Norges Bank

27 Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI ). Prosent KPI Inflasjonsmål ) Det glidende snittet er beregnet ti år tilbake ) Båndet rundt KPI er variasjonen i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer i snittperioden, målt ved +/- ett standardavvik ) I beregningen er anslag for KPI fra PPR / lagt til grunn Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 7

28 Inflasjon Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 7 desember ) 7, Underliggende inflasjon ) KPI 7,,, -, ) Stiplede linjer viser anslag fra PPR / ) Målt ved KPIXE -, Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 8

29 Utvikling i inflasjon Prosent. Kvartalstall.. kvartal 8. kvartal ) Underliggende inflasjon ), høyre akse ) Stiplede linjer viser anslag fra PPR / ) Målt ved KPIXE Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 9

30 Inflasjon og kapasitetsutnytting Prosent. Kvartalstall.. kvartal 8. kvartal ) Kapasitetsutnytting, venstre akse Underliggende inflasjon ), høyre akse ) Stiplede linjer viser anslag fra PPR / ) Målt ved KPIXE Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

31 Endringer i renteprognosen Fra oktober 9 til mars. Akkumulerte bidrag. Prosentenheter Etterspørsel Produktivitet, lønn og priser, Utenlandske renter og valutakurs Endring i renteprognosen, -, -, -.kv..kv..kv..kv..kv..kv. - Kilde: Norges Bank

32 Anslag på styringsrenten Kvartalstall. Prosent.. kv. 8. kv Kilde: Norges Bank

33 Anslag på styringsrenten med usikkerhetsvifte Kvartalstall. Prosent.. kv. 8. kv % 7% % % Kilde: Norges Bank

34 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april

Utviklingen i norsk økonomi

Utviklingen i norsk økonomi Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2009 KREDITTILSYNET FF/F2 3. september 29 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 29 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 3. Strukturen i finansmarkedene... 12 4.

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag 1. februar 8. Det tas forbehold om endringer under fremføringen. Det er år siden Henrik Wergeland ble

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 12. november

Finansiell stabilitet 2 12. november Finansiell stabilitet 1 november Norges Banks rapportserie nr. 5-1 1 3 Finansiell stabilitet /1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 1 31

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2014 Kortversjonen fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 17. februar 2014 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Finansiell stabilitet og risikofaktorer

Finansiell stabilitet og risikofaktorer Finansiell stabilitet og risikofaktorer NIRF 6. november 27 Magdalena D. Riiser og Bjørne Dyre Syversten Finansmarkedsavdelingen, Norges Bank Foredraget bygger i hovedsak på Norges Banks rapport Finansiell

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2007

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1. halvår 2007 KREDITTILSYNET 17. august 27 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 27 Foreløpige tall 1 1. Hovedinntrykk... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 4 3. Strukturen i finansmarkedet... 6 4. Banker...

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer