USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "USA"

Transkript

1 Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat, Consensus Economics og Bureau of Economic Analysis (USA)

2 Renteforventninger Faktisk utvikling og forventet styringsrente per 8. oktober og. desember. desember 8. oktober UK Euroområdet USA Kilder: Reuters og KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet og UK Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. okt. USA ) USA ) Euroområdet UK ) KPI ) Personal consumption expenditure deflator, excluding food and energy Kilder: EcoWin/Nasjonale statistikkilder

3 Internasjonale effektive valutakurser Indeks.999 =. Dagstall.. jan.. des USA UK 9 Norge 9 8 Euroområdet 8 ) Stigende kurve betyr sterkere kurs Sverige 7 7 jan. mai. sep. jan. mai. sep. jan. Kilde: Bank of England/EcoWin Oljepris Brent Blend USD per fat. Dagstall Futurepris 8. oktober (IR -). desember jan. okt. jul. apr. jan. okt. jul. apr. 7 Kilder:, Telerate og IPE

4 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje (West Texas). Dagstall.. jan.. des. Levering om måned Levering om -7 år jan. aug. mar. okt. mai. des. jul. Kilder: og Ecowin/NYMEX 7 KPI-JAE Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester ). Historisk prisvekst og anslag IR / (stiplet) Tolvmånedersvekst. Prosent, Norskproduserte varer og tjenester (,7),, KPI-JAE, -, -, -, Importerte konsumvarer (,) -, -, ) s beregninger jul. okt. jan. apr. jul. okt. jan. -, Kilder: Statistisk sentralbyrå og 8

5 Ekspertenes forventninger om konsumprisveksten om og år. Prosent. Kvartalstall.. kvartal. kvartal år frem i tid år frem i tid jun. des. jun. des. jun. des. Kilde: TNS Gallup 9 Utviklingen i kronekursen ) (I-) Dagstall.. jan.. des. 8 8 Sterkere krone Svakere krone Siden forrige rentemøte jan. jul. jan. jul. jan. jul. Kilde:

6 Renteforventninger i Norge. Faktisk og forventet utvikling i styringsrente og rentedifferanse mot handelspartnerne per 8. oktober og. desember.. jan.. aug. 7 Styringsrente i Norge. desember 8. oktober 7 Rentedifferanse mot handelspartnerne - - jan. jul. jan. jul. jan. jul. jan. jul. Kilde: Reuters og Varekonsumindeksen 99 =. Sesongjustert volum. Jan. okt jan feb mars apr mai juni juli aug sep okt nov des Kilder: Statistisk sentralbyrå og

7 Husholdningenes forventningsindikator Ujusterte tall.. kv. 99. kv. Egen økonomi Totalt Landets økonomi Kilder: TNS Gallup og Hotellovernattinger Månedstall. Sesongjustert tremåneders gjennomsnitt. Jan. sep. 9 jan.8 jan.89 jan.9 jan.9 jan.98 jan. jan. 9 Kilde: Statistisk sentralbyrå

8 Antatte og utførte investeringer i olje- og gassvirksomheten inkl. rørtransport Verditall (millioner kroner) mai aug nov feb mai aug nov faktisk Forrige år Samme år Endelige tall Kilde: Statistisk sentralbyrå Samlet gjeld Fastlands-Norge (K) og innenlandsk kreditt fordelt på husholdninger og ikke-finansielle foretak (K) Prosentvis vekst fra samme måned året før. Aug. okt. 9 K husholdningene K Fastlands-Norge K bedrifter 9 - aug. jan. jun. nov. apr. sep. feb. jul. Kilde: -

9 Hovedstørrelser i kvartalsvis nasjonalregnskap og anslag på makroøkonomiske hovedstørrelser i Inflasjonsrapport / BNP Fastlands-Norge Privat konsum Årsvekst i Anslag i IR / ¾ Vekst fra tre første kvartal i til tre første kvartal i,, Bruttoinvesteringer Fastlands-Norge Oljeinvesteringer Tradisjonell eksport Import ¾ ½ 8½,8 9,,7 8, Kilder: Statistisk sentralbyrå og 7 Sysselsetting (AKU) Antall i personer, sesongjustert jan feb mars apr mai juni juli aug sep okt nov des Kilder: Statistisk sentralbyrå og 8

10 Boligpriser NEF/ECON (januar 998 november ) og SSB (. kvartal 998. kvartal ). Prosentvis vekst fra samme periode året før SSB NEF Kilder: Statistisk sentralbyrå, Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening 9 Anslag på produksjonsgap ) Årstall. Prosent. 98. Figur fra Inflasjonsrapport / ) Produksjonsgapet måler forskjellen mellom faktisk og potensielt BNP for Fastlands-Norge - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og

11 Forutsetninger for pengemarkedsrenten og kronekursen (I-) 8 Tremåneders pengemarkedsrente Terminrente 8. oktober (IR /) Terminrente. desember jan. jan. jan. jan. 7 9 Terminkurs 8. oktober (IR /) Terminkurs. desember Importveid valutakurs, I- ) 8 jan. jan. jan. jan. 7 ) Stigende kurve betyr svakere kronekurs 9 8 Kilde: Utviklingen i euro/usd ) Dagstall.. jan.. des., Dollar per euro,,,,,,, jan. mai. sep. jan. mai. sep. ) Stigende kurve betyr svakere dollarkurs Kilde: EcoWin

12 Renteøkninger i denne konjunktursykelen Island New Zealand Storbritannia USA Australia Canada Sveits Euroområdet Sverige Danmark Japan Handelspartnerne ) Første renteøkning Styringsrente på rentebunn,,,,,,,-,7,,, Ned mot null, Dagens styringsrente 8,,,7,,,,-,,,, Ned mot null, Endring siden rentebunn ) Beregnet som et vektet gjennomsnitt av EUR, SEK, GBP og USD... var denne renten, prosent.,9,,,,,,,,,,,9 Kilder: Reuters, Bloomberg og

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Hovedstyremøte 2. februar 2005

Hovedstyremøte 2. februar 2005 Hovedstyremøte. februar BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv.,, Storbritannia USA,, Euroområdet Japan -, -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK),

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer