Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene"

Transkript

1 Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner Arbeidstakerorganisasjoner Eksperter jun. des. jun. des. jun. des. Bergen. april Kilde: TNS Gallup

2 Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente Inflasjon Bergen. april Kilder: Statistisk sentralbyrå og Prosentenhet Kronekurs og renteforskjell mot handelspartnerne Indeks Renteforskjell venstre akse Kronekurs (I-) høyre akse Bergen. april Kilde:

3 Etterspørsel Gjennomsnittlig kvartalsvekst (annualisert) til og med. kv.. Prosent Siste 7 kvartaler Siste kvartaler Privat konsum Off. konsum Invest. F-N Invest. olje Eksp trad varer Bergen. april Kilder: Statistisk sentralbyrå og Igangsetting av næringsbygg Igangsatt bruksareal. Indeks. = -måneders glidende snitt. Jun 99 feb Oslo og Akershus Hele landet Hordaland Bergen. april Kilde: Statistisk sentralbyrå

4 Igangsetting av næringsbygg Igangsatt bruksareal. Indeks. = -måneders glidende snitt. Jun 99 feb Hotell- og restaurantvirksomhet (%) Varehandel (9%) Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet (7,%) Bergen. april Kilde: Statistisk sentralbyrå 7 Ledige kontorlokaler i Oslo-området og Bergen Prosent av samlet kontorareal. Årstall. 99 Oslo, Asker og Bærum Bergen Bergen. april Kilde: Eiendomsspar AS og DnB NOR Næringsmegling

5 Priser på kontor- og forretningseiendommer Kvadratmeterpris. Indeks. = Leiepriser på kontorlokaler Kvadratmeterpris i kroner per år Bergen Trondheim Oslo god standard sentralt Stavanger Bergen. april Kilde: Statistisk sentralbyrå Kilde: Dagens Næringslivs eiendomsindeks 9 Totalavkastning i prosent Næringseiendom. Årlig gjennomsnitt. Norge Sverige Danmark UK Tyskland Bergen. april Kilde: Investment Property Databank

6 Eiendom som andel av forvaltningskapital i forsikringsselskaper Prosent Vital Forsikring Storebrand Liv KLP Forsikring 999 Bergen. april Kilde: Selskapenes årsrapporter Boliginvesteringer og igangsetting av nye boliger Sesongjustert.. kv.. kv. 9 Boliginvesteringer, millioner -kroner, (venstre akse) Antall igangsatte boliger (høyre akse) 7 Bergen. april Kilder: Statistisk sentralbyrå og

7 Internasjonale boligprisindekser. Kvartalstall.. kvartal 99 = UK Norge Sverige USA Tyskland ) ) Årstall for Tyskland. Årsverdi tilordnet. kvartal. Beregninger fra Deutsche Bundesbank basert på data fra BulwienGesa AG Japan Bergen. april Kilder: Deutsche Bundesbank, EcoWin og Produksjon, sysselsetting og produktivitet Gjennomsnittlig kvartalsvekst (annualisert) til og med. kv.. Prosent Siste 7 kvartaler Siste kvartaler BNP F-N Sysselsatte personer Utførte timeverk Produktivitet Bergen. april Kilder: Statistisk sentralbyrå og 7

8 Prisvekst og kapasitetsutnyttelse i norsk økonomi Prosent Prisvekst på norske varer og tjenester Kapasitetsutnyttelse Bergen. april Kilder: Statistisk sentralbyrå og KPI-JAE. Totalt og fordelt etter leveringssektorer. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mars Bidrag til nedgang i veksten i KPI-JAE siden desember Prosentpoeng. Januar mars Norskproduserte varer og tjenester, Importerte konsumvarer KPI-JAE Importerte konsumvarer Faktisk IR / -, - -, - -, Rest Husleie Andre tjenester - Bergen. april Kilder: Statistisk sentralbyrå og

9 Harmonisert konsumprisvekst i Norden og euroområdet Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mars Norge Sverige Danmark Finland Euroområdet - - Bergen. april Kilde: Eurostat 7 BNP-vekst blant handelspartnerne Volumvekst i prosent fra året før. Faktisk og anslag Kina ) Verden ) handelspartnere ) Bergen. april ) Kilde: Consensus Forecasts ) Kilde: 9

10 Kinesisk import av råolje og oljepris Månedlig import i millioner tonn. Oljepris i USD. mnd. glidende gjennomsnitt Kinesisk import av aluminium og aluminiumspris Månedlig import i tusen tonn. Aluminiumspris i USD. mnd. glidende gjennomsnitt Kinesisk import, aluminium, høyre akse Oljepris, venstre akse 9 Kinesisk import av råolje, høyre akse Spotpris aluminium, venstre akse Bergen. april Kilder: EcoWin, National Bureau of Statistics og 9 Oljepris i USD per fat Terminpriser fra. okt.,. mars og 9. april. Dagstall.. januar. desember 7 9. april IR - IR - 7 Bergen. april Kilder:, Telerate og IPE

11 Ledig kapasitet for OPEC Millioner fat per dag Årstall 7 Månedstall Bergen. april Kilde: EIA (årstall) og IEA (månedstall) Investeringstellingen. Olje- og gassutvinning inkl. rørtransport Antatte og utførte investeringer. Mrd. kr. Oljevirksomheten Produksjon i oljeleverandørnæringen Regionalt nettverk.. Indeks ) M A N F M A N faktisk Anslag gitt året før Anslag gitt inneværende år - ) En positiv indeksverdi indikerer økt aktivitet. - Bergen. april Kilder: Statistisk sentralbyrå og s regionale nettverk

12 Internasjonale prisimpulser Lønnsvekst Prosentvis endring fra samme kvartal året før. Kvartalstall. Prosent Indikator for internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer målt i utenlandsk valuta Årstall. Prosent. 99 Euroområdet Storbritannia Japan USA Sverige Bergen. april Kilder: EcoWin og Rente og valutakurs i IR / Kvartalstall. Prosent.. kvartal. kvartal 9 9 Rente, venstre akse Importveid kronekurs (I-), høyre akse Bergen. april 9 Kilde:

13 Reell vekst i husholdningenes disponible inntekt ) og konsum Årstall. Prosent. 99 Reell inntektsvekst Reell konsumvekst ) Korrigert for ekstraordinære aksjeutbytter fra og med Bergen. april Kilder: Statistisk sentralbyrå og Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet i IR / Kvartalstall. Prosent.. kvartal. kvartal KPI-JAE - Produksjonsgap Bergen. april Kilder: Statistisk sentralbyrå og

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Utviklingen i norsk økonomi

Utviklingen i norsk økonomi Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 08

Pengepolitisk rapport 1 08 Norges Banks rapportserie Nr. - Pengepolitisk rapport mars Pengepolitisk rapport / Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Finansiell stabilitet 21. d e s e m b e r

Finansiell stabilitet 21. d e s e m b e r Norges Banks rapportserie Nr. - - Finansiell stabilitet 1 d e s e m b e r Norges Banks rapporter om finansiell stabilitet Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle systemet er robust overfor forstyrrelser

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

FINANSIELT UTSYN 2015

FINANSIELT UTSYN 2015 FINANSIELT UTSYN 215 Finansielt utsyn 215 Finanstilsynet har siden 1994 regelmessig analysert og vurdert risikoen for finansielle stabilitetsproblemer i det norske finansmarkedet på bakgrunn av utviklingen

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport juni Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er også

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 07

Pengepolitisk rapport 3 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 oktober Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. november Hovedpunkter Usikkerhet preger fortsatt internasjonal økonomi Renten er lav fordi inflasjonen er lav, og rentene

Detaljer

Pengepolitisk rapport. juni. Norges Banks rapportserie nr. 3-2008

Pengepolitisk rapport. juni. Norges Banks rapportserie nr. 3-2008 Pengepolitisk rapport juni Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004 St.meld. nr. 2 (23 24) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 13 2.1 Norsk økonomi... 13 2.2 Petroleumsvirksomheten... 21 2.3 Internasjonal

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer