DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014"

Transkript

1 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO,. DESEMBER

2 Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,% Stabil utvikling i produksjon og sysselsetting Fleksibel inflasjonsstyring

3 BNP hos handelspartnerne Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 7 PPR / PPR / PPR / 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

4 Rente -års statsobligasjoner Prosent.. jan. 8. des. 8 7 PPR / PPR / Tyskland Italia Spania Storbritannia USA 8 7 Kilde: Bloomberg

5 Styringsrenter Faktisk og forventet. Prosent.. jan.. okt. 7 USA Storbritannia Euroområdet Sverige PPR / (. september) 8. desember Kilder: Bloomberg og Norges Bank

6 Oljepris. jan.. des Kilde: Norges Bank

7 Oljeproduksjon øker i USA, mens produksjonsproblemene har avtatt andre steder 8 Millioner fat per dag. Jan. okt. 8 Bortfall utenom OPEC Bortfall OPEC Akkumulert produksjonsvekst USA - Kilder: EIA og Norges Bank - 7

8 Oljeetterspørsel i Kina nivå Raffinering av råolje i Kina + nettoimport av raffinerte oljeprodukter Millioner tonn. Jan. 9 okt. Oljeetterspørsel Sesongjustert Trend 9-9 Kilder: CEIC og Norges Bank 8

9 Utvikling i balansepriser Balansepris før skatt beregnet på beslutningstidspunkt for vedtatt feltutbyggingsprosjekt etter Oljepris* Utbyggingsløsning med plattform Havbunnsutbygginger *Oljeprisen for desember viser gjennomsnittet av sluttpris for virkedagene i perioden. -. desember. Kilder: Thomson Reuters og Oljedirektoratet 9

10 Andel Kritisk oljeprisnivå Hvor lav kan oljeprisen bli før det får store negative konsekvenser for den petroleumsrelaterte omsetningen? (RN september og november ) <$ $-7 $7-8 $8-9 $9- $- Kilde: Norges Banks regionale nettverk

11 Petroleumsinvesteringer Volum. Årsvekst. Prosent. 8-7 PPR / PPR / Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

12 Petroleumsinvesteringer Faste -priser. Milliarder kroner. -7 ) Nedstengning og fjerning Rør- og landvirksomhet Leting Feltutbygging Felt i drift ) Anslag for -7. Verditall fra investeringstellingen er deflatert med prisindeksen for petroleumsinvesteringer i nasjonalregnskapet. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

13 Oljepris og importveid valutakursindeks (I-) ). jan.. des I- (invertert, v.a.) Oljepris (h.a.) ) Stigende kurve betyr sterkere kurs Kilde: Norges Bank

14 BNP Fastlands-Norge og Norges Bank regionale nettverks indikator for vekst i produksjonen Prosent.. kv.. kv., BNP Fastlands-Norge PPR / PPR / Regionalt nettverk,,, Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

15 Vekst i produksjon Regionalt nettverk. Siste tre måneder og forventet vekst neste seks måneder. Annualisert. Prosent. Jan. apr Hjemmemarkedsindustri Eksportindustri Bygg og anlegg Oljeleverandørnæringen Kilde: Norges Bank Varehandel Tjenesteyting næringsliv Tjenesteyting husholdninger 8 - -

16 Regionalt nettverk: Kapasitetsproblemer Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft Prosent. Jan. 8 okt Kilde: Norges Bank Kapasitetsproblemer Tilgang på arbeidskraft 8 7 Kapasitetsproblemer. Alle regioner Aggregert

17 Arbeidsledighet Sesongjustert. Prosent. Jan. 8 nov. AKU NAV m/tiltak NAV 8 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV og Norges Bank 7

18 Antall ledige stillinger og antall arbeidsledige Sesongjustert.. kv.. kv Arbeidsledige Ledige stillinger Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV og Norges Bank 8

19 Privat konsum ) og konsumenttillit. kv. 8. kv. 8 TNS Gallups spareindikator ) Prosentandeler.. kv. 8. kv. Privat konsum (v.a.) - Opinion (h.a.) TNS Gallup (h.a.) ) Firekvartalersvekst. Prosent ) Andel som vil spare eller nedbetale lån dersom økonomien i husstanden ble bedre. Kilder: TNS Gallup, Opinion og Statistisk sentralbyrå 9

20 Boligpriser Prosent. Jan. nov. Sesongkorrigert månedsvekst (v. akse) Tolvmånedersvekst (h. akse) - Kilder: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi -

21 Utlånsrente boliglån ) og finansieringskostnader Prosent.. jan.. des. Risikopåslag -års OMF Differanse pengemarkedsrente og styringsrente Styringsrente Utlånsrente boliglån³) Estimert finansieringskostnad boliglån²) ) Utlånsrenten på rammelån med pant i bolig gitt av alle banker og kredittforetak i Norge ) Estimert ut fra vektet rente på beholdning av OMF-lån og vektet innskuddsrente ) Rammelån Kilder: DNB Markets, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

22 KPI-JAE. Totalt og fordelt etter leveringssektorer Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. okt., Norskproduserte varer og tjenester Importerte konsumvarer KPI-JAE PPR /, -, Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -,

23 % % 7% 9% Referansebaner i PPR / Prosent.. kv. 8. kv. 7 7 Styringsrenten 8 KPI-JAE - 8 PPR / PPR / Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Produksjonsgapet

24 Endringer i renteprognosen Akkumulerte bidrag. Prosentenheter.. kv.. kv. 7 Fremskynding Kostnader Utlånsmarginer Valutakurs Etterspørsel Utenlandske renter Endringer i renteprognosen kv.. kv.. kv.. kv.. kv. 7. kv. 7 - Kilde: Norges Bank

25 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO,. DESEMBER

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. november Hovedpunkter Usikkerhet preger fortsatt internasjonal økonomi Renten er lav fordi inflasjonen er lav, og rentene

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Utviklingen i norsk økonomi

Utviklingen i norsk økonomi Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Pengepolitisk rapport. juni. Norges Banks rapportserie nr. 3-2008

Pengepolitisk rapport. juni. Norges Banks rapportserie nr. 3-2008 Pengepolitisk rapport juni Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 08

Pengepolitisk rapport 1 08 Norges Banks rapportserie Nr. - Pengepolitisk rapport mars Pengepolitisk rapport / Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 07

Pengepolitisk rapport 3 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 oktober Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2 07

Pengepolitisk rapport 2 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 juni Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/10. Figurer

Finansiell stabilitet 2/10. Figurer Finansiell stabilitet /1 Figurer Kapittel 1 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank Figur A.1 Bankenes 1) resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 5-2003. Inflasjonsrapport 3. oktober. Inflasjonsrapport 3/2003

Norges Banks rapportserie Nr. 5-2003. Inflasjonsrapport 3. oktober. Inflasjonsrapport 3/2003 Norges Banks rapportserie Nr. 5- Inflasjonsrapport oktober Inflasjonsrapport / Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie.

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/06

Finansiell stabilitet 2/06 Finansiell stabilitet / Pressekonferanse. desember Høy kredittvekst til person- og næringsmarkedet Bankene og kredittforetakenes utlånsvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. sep. Personmarkedet Næringsmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 12. november

Finansiell stabilitet 2 12. november Finansiell stabilitet 1 november Norges Banks rapportserie nr. 5-1 1 3 Finansiell stabilitet /1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 1 31

Detaljer

Finansiell stabilitet 21. d e s e m b e r

Finansiell stabilitet 21. d e s e m b e r Norges Banks rapportserie Nr. - - Finansiell stabilitet 1 d e s e m b e r Norges Banks rapporter om finansiell stabilitet Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle systemet er robust overfor forstyrrelser

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport juni Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er også

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer