Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pengepolitikken og konjunkturutviklingen"

Transkript

1 Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land Storbritannia Sverige Sør-Korea Tsjekkia Tyrkia Ungarn (Eurolandene og Sveits) Andre land Brasil Peru Chile Romania Colombia Sør-Afrika Filippinene Thailand Israel

2 Mer stabil inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI Prosent KPI svingninger KPI gjennomsnitt Inflasjonsmål Kilder: Statistisk sentralbyrå og Renten virker med et tidsetterslep Etterspørsel Valutakurs Forventninger

3 Stabilitet i produksjon og sysselsetting Faktisk BNP og trend-bnp i Fastlands-Norge. Milliarder kroner. Faste -priser. Anslag for Trend-BNP 9 Faktisk-BNP Kilder: Statistisk Sentralbyrå og Kronen flyter Handelsveid valutakurs. Indeks. Januar 99 = Norge Kilde: EcoWin

4 Kronen flyter Handelsveid valutakurs. Indeks. Januar 99 = Råvareøkonomier Andre økonomier New Zealand Storbritannia Norge Norge Australia Sverige Kilde: EcoWin 7 Lettelser i pengepolitikken Foliorenten (venstre akse) Valutakurs, I- (høyre akse) Kilde:

5 Uventede forstyrrelser Faktisk utvikling og forventet styringsrente i USA og Euroområdet. Dagstall. USA Euroområdet 7 7. juli. juli. des. des. april 999. april 999 Kilder: Bloomberg, Reuters og 9 Lettelser i pengepolitikken Foliorenten (venstre akse) Valutakurs, I- (høyre akse) Kilde:

6 Inflasjonen er lav KPI-JAE totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester. Tolvmånedersvekst, prosent. Norskproduserte varer og tjenester KPI-JAE - Importerte konsumvarer Kilder: Statistisk sentralbyrå og Lav inflasjon i Norden Tolvmånedersvekst underliggende inflasjon. Prosent. Danmark Sverige Finland Norge (KPI-JAE) - jan. mai. sep. jan. mai. sep. jan. mai. sep. - ) Uten energi, mat, alkohol og tobakk Kilder: EcoWin/SSB, SCB, Riksbanken, EUR-OP/Eurostat og DS

7 BNP-vekst handelspartnere Endring fra samme kvartal året før. Prosent. IMF Oljepris Brent Blend USD per fat. Dagstall. okt.. juni (IR -). august Handelspartnerne land jan. jan. jan. jan. jan. Kilder: EcoWin, IMF og Vekst i reallønn og konsum Årstall. Prosent. 99-7¹ ) Reallønnsvekst (høyre akse) Konsumvekst (venstre akse) ) Anslag for - 7 Kilder: Statistisk sentralbyrå og (IR /)

8 Realkurs konkurranseevne Relative lønnskostnader mellom Norge og handelspartnerne. Avvik fra gjennomsnitt 97. Prosent Lokal valuta Felles valuta Kilde: TBU, Finansdepartementet og Bruttoinvesteringer som andel av bruttoprodukt Årstall. 9-,,, Tjenesteyting og varehandel,,,,, Gjennomsnitt siste år, Industri, bygg og anlegg, Kilder: Statistisk sentralbyrå og (IR /)

9 Vekst i oljeinvesteringer og BNP -kvartalersvekst, prosent ). Anslag ut fra investeringstellingen i august. BNP Fastlands-Norge Oljeinvesteringer ) Seriene er glattet med HP-filter Kilder: SSB og 7 s regionale nettverk Nordvest: Generelt positiv utvikling Økt aktivitet og etterspørsel fra olje- og gassnæringen Etterspørsel fra husholdningene Større investeringslyst og byggeaktivitet Stort investeringsbehov innen helsesektoren Høyere aktivitetsnivå øker lønnsomheten Kilde:

10 Lavere ledighet i de fleste regioner Utvikling i ledige og tiltaksdeltakere. Sesongjusterte månedstall. Prosent. Nord Midt-Norge Øst Sørvest Nordvest Sør Innland jan. jan. jan. jan. jan. jan. Kilder: Aetat og 9 Kredittvekst Tolvmånedersvekst. Prosent Ikke-finansielle foretak Samlet kreditt fastlandet Husholdninger Kilde:

11 Boligpriser og kreditt til husholdninger. -kvartalsersvekst. Prosent - - Kreditt til husholdninger Boligpriser - mar. 9 mar. 9 mar. 97 mar. mar. Kilde: Eiendomsmeglerbransjen (NEF, EFF), Finn.no, ECON og Situasjonen i norsk økonomi Produksjon På trend Sysselsetting På trend Arbeidsledighet Lik gjennomsnittet på 99-tallet Lønnsvekst I samsvar med inflasjonsmålet Kredittvekst Nær langsiktig nominell BNP-vekst Relative priser og Nær gjennomsnittet siste år lønnskostnader Valutakurs Som gjennomsnittet på 99-tallet Renten Nær renten i andre land Inflasjonsforventninger Om lag lik inflasjonsmålet

12 men, inflasjonen er lav Ettervirkninger av sterk krone Lave importpriser Uventet høy produktivitetsvekst og rentene er lave ute og hjemme Utsikter for norsk økonomi Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet, IR / KPI-JAE Anslag og usikkerhet for KPI-JAE, IR /. Kvartalstall. Prosent Båndene angir ulike sannsynligheter for utviklingen: % % 7% 9% - Produksjonsgap - - To siste kvartaler Kilde: Statistisk sentralbyrå og

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Utviklingen i norsk økonomi

Utviklingen i norsk økonomi Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. november Hovedpunkter Usikkerhet preger fortsatt internasjonal økonomi Renten er lav fordi inflasjonen er lav, og rentene

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 08

Pengepolitisk rapport 1 08 Norges Banks rapportserie Nr. - Pengepolitisk rapport mars Pengepolitisk rapport / Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport juni Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er også

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2 07

Pengepolitisk rapport 2 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 juni Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien var i resesjon i fjerde kvartal 8 og første kvartal

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 07

Pengepolitisk rapport 3 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 oktober Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Pengepolitisk rapport. juni. Norges Banks rapportserie nr. 3-2008

Pengepolitisk rapport. juni. Norges Banks rapportserie nr. 3-2008 Pengepolitisk rapport juni Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer