Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt"

Transkript

1 Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar Konsumpriser og BNP per innbygger. Årlig vekst i prosent. Glidende gjennomsnitt Konsumpriser Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank BNP per innbygger JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar

2 Industriproduksjon. Månedstall. Sesongjustert Euroområdet USA Japan - Prosentvis vekst fra samme måned året før Kilde: Datastream/Federal Reserve Board/EcoWin JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar USA - Tillitsindikatorer Indeksverdier. Consumer confidence 98= Månedstall. Sesongjustert Business Confidence (ISM-PMI), høyre akse Consumer Confidence, venstre akse Kilde: Datastream / The Conference Board og Institute for Supply Management JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar

3 Consumer Confidence i euroområdet Husholdningenes forventninger neste mnd. Sesongjustert diffusjonsindeks Egen situasjon - Consumer Confidence Generell økonomisk situasjon jan. mai. sep. jan. mai. sep. Kilde: EcoWin / EU kommisjonen - JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar BNP-vekst Anslag fra Consensus Forecast, prosentvis vekst fra året før Handelspartnere USA Tyskland Japan - - jan. mar. mai. jul. sep. nov. jan. - JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar

4 Oljepris Brent Blend USD per fat IR / Futurespriser. januar jun.99 des.99 jun. des. jun. des. jun. des. jun. des. Kilde: Norges Bank, Telrate og IPE JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar Kronas verdi målt ved konkurransekursindeksen 99= JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar

5 Eksport av tradisjonelle varer Prosentvis vekst fra samme kvartal året før Volum Priser Kilde: Statistisk sentralbyrå - JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar Detaljomsetningsindeksen 99= Sesongjustert volum jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Kilde: Statistisk sentralbyrå 8 JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar

6 6 8 Husholdninger Ikke fin. foretak Kommuner Andel av lånegjeld i november 6 K etter låntakersektor Tolvmånedersvekst. Prosent Kommuner Husholdninger Ikke-finansielle foretak 8 jan. apr. jul. okt. jan. apr. jul. okt. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar Betydning for finansiell stabilitet Gjeldsbelastning i husholdninger ) og foretak ) 6 Foretak (høyre akse) 6 Husholdninger (venstre akse) JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar ) Lånegjeld i prosent av disponibel inntekt siste fire kvartaler ) Rentebærende gjeld i ikke-finansielle foretak i prosent av kontantoverskudd eksklusive renteutgifter * Første halvår Kilde: Norges Bank

7 Privat låneopptak og konjunkturbølgene Privat netto finansinvestering (venstre akse) Produksjonsgap (høyre akse) Kilde: Nasjonalbudsjettet og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar Endring i ledighet i antall personer fra samme måned året før 8 6 Hele landet Vestlandet Midt-Norge 8 6 Sørlandet - - Nord-Norge Østlandet jan. apr. jul. okt. jan. apr. jul. okt. -6 Kilde: Aetat Arbeidsdirektoratet JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar

8 Strukturelt oljekorrigert underskudd Prosent av BNP for Fastlands-Norge Bruk av oljeinntekter 6 Kilde: Finansdepartementet JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar Innfasing av oljeinntektene Strukturelt, oljekorrigert underskudd. -priser Endring fra forrige år I % av trend-bnp Kilde: Finansdepartementet.NB. JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar

9 Hovedtall - Inflasjonsrapport /. Prosentvis vekst fra foregående år. Privat konsum ¾ ¾ Offentlig konsum ½ ¼ ½ Bruttoinvesteringer - -¾ Bedriftsinvesteringer -¾ -½ ¾ Tradisjonell eksport ¾ - ½ Import ¼ ¼ BNP, Fastlands-Norge ¼ ½ ¾ Lønnskostnadsvekst ½ Sysselsetting ½ ¼ ½ AKU-ledighet (nivå) ½ ½ ½ JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar Inflasjonsanslaget KPI justert for endringer i avgifter og energipriser (KPIJAE) Tolvmånedersvekst. Prosent 6 6 Norskproduserte varer og tjenester KPIJAE Inflasjonsmål = ½ Importerte konsumvarer - Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank - JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar

10 Usikkerheten rundt inflasjonsanslaget % % 7% 9% ) Konsumprisveksten justert for endringer i avgifter og energipriser (KPIJAE) Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen. januar

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Utviklingen i norsk økonomi

Utviklingen i norsk økonomi Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport juni Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er også

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004 St.meld. nr. 2 (23 24) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 13 2.1 Norsk økonomi... 13 2.2 Petroleumsvirksomheten... 21 2.3 Internasjonal

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2 07

Pengepolitisk rapport 2 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 juni Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/10. Figurer

Finansiell stabilitet 2/10. Figurer Finansiell stabilitet /1 Figurer Kapittel 1 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank Figur A.1 Bankenes 1) resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien var i resesjon i fjerde kvartal 8 og første kvartal

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Finansiell stabilitet 1

Finansiell stabilitet 1 Norges Banks rapportserie Nr. 2-23 Finansiell stabilitet 1 3 m a i Norges Banks rapporter om finansiell stabilitet Norges Bank skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Dette

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Finanskrisen om regjeringens grep

Finanskrisen om regjeringens grep Finanskrisen om regjeringens grep Partnerforums vårkonferanse 27. mai 29 Avdelingsdirektør Arent Skjæveland Økonomiavdelingen 1 Disposisjon Om hvorfor krisen oppsto Konsekvenser for Norge Tiltak for å

Detaljer