Verden sett fra SKAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter

2 Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon, økende handel vekst i globalt BNP,,,,,,,,, Investeringsandel i % av globalt BNP (h.s.) Global vekst (v.s.),,,,,,,,, andel av BNP Årsvekst i konsumprisene,,,,,,, Importandel i % av globalt BNP (h.s.) Global inflasjon (v.s.) 9 8 Import i prosent av BNP,,,,,,,, Kilde: IMF, med estimater for og Kilde: IMF, med estimater for og

3 Globalt Aktivitetsindikatorer gikk opp i april, råvareprisene har kommet litt ned Globale aktivitetsindikatorer Råvarepriser, PMI tjenesteproduksjon, 9,, 8,, Diffusjonsindeks,,,,,,,, Diffusjonsindeks USD per fat Nordsjøolje (v.s.) Råvareindeks (h.s.), PMI industriproduksjon,,,,, 999

4 Globalt Litt lavere lange statsrenter de siste ukene, både nominelt og reelt Lange nominelle renter Lange realrenter,,,,,,,,, Storbritannia,, USA,, USA,,,,,, Storbritannia,,, Frankrike,,,, Frankrike,,,,,,,,,,

5 USA,% BNP-vekst i Q, produktivitetsveksten var,% Vekst og investering Produktivitet og utførte timeverk av BNP,,,,,, 9, 9, 8, 8,, Investeringsandel (v.s) BNP-vekst (h.s.) annnualisert kvartalsvekst Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.) annualisert kvartalsvekst

6 USA Høyere nasjonale aktivitetsindikatorene i april Nasjonale aktivitetsindikatorerer Lokale aktivitetsindikatoerer ISM tjenesteproduksjon New York Fed (v.s.) Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks - Chicago PMI (h.s.) - ISM industriproduksjon - Philadelphia Fed (v.s.)

7 USA Noe svakere konsumenttillit i mai, og boligmarked kjøles ned Konsumenttillit Boligmarkedet, Conference Board (h.s.), Igangsetting av nye boliger (v.s.) Millioner boliger, annualisert,,,, Nye huslån (h.s.) 8 University of Michigan (v.s.) 8,, Salg av nye boliger (v.s.)

8 USA Litt svakere vekst i sysselsettingen i april, og flere melder seg ledige Arbeidsmarkedet Sysselsettingsindikatorerer ISM tjenesteproduksjon Sysselsetting (v.s.) Millioner personer 9 Personer Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks 8 Nye ledige (h.s.) ISM industriproduksjon

9 USA Stort fokus på underskuddene, men nettofinansinntektene er positive av BNP Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP Billioner USD Utenlandsgjeld og nettofinansinntekt til USA Netto utenlandsgjeld (v.s.) Billioner USD Driftsunderskudd i % av BNP Netto finansinntekter til USA (h.s.) 999 Kilde: IMF Kilder: IMF og EcoWin

10 USA Dollaren har svekket seg de siste ukene Bilaterale valutakurser Dollarens internasjonale verdi,8,9 EUR/USD (v.s., invertert),,, Nominell dollarkurs,,,,,, EUR/USD invertert,,, USD/JPY (h.s.) USD/JPY, 9, 9, 9, 9, Reell dollarkurs, 9, 9, 9, 9,, 8, 8,

11 USA Litt høyere kjerneinflasjon i april, inflasjonsforventningene er ca.,% Kjerneinflasjon Forventet inflasjon,, Årsvekst i KPI,,,, Forventet snittinflasjon (KPI) neste år,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Årsvekst i konsumdeflatoren,,,,,, 999

12 USA Lange renter har gått opp bp i år, styringsrenten er satt opp til % Renter Federal Reserves styringsrente Lang nominell rente Styringsrenten Lang realrente

13 Eurosonen,% vekst i Q, aktivitetsindikatorene videre opp i april Vekst og investering Aktivitetsindikatorerer,,, av BNP,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Diffusjonsindeks,,,,,, PMI tjenesteproduksjon,,,,,, Diffusjonsindeks,, PMI vareproduksjon,, -,,

14 Eurosonen Nasjonale aktivitetsindikatorer sank litt i mai Tyskland og Frankrike Italia og Belgia,,,,, 9, 9, Tyskland (IFO) (v.s.) Frankrike (h.s.) - - Belgia (v.s.) Italia (h.s.), 9, 9, 9, 9, 9, - 8, 9, 9-8, 8, 9-8, 8, 8-8,

15 Eurosonen Ujevn utvikling i vareproduksjonen, sterkt fall i Tyskland i mars Vareproduksjon Nye industriordrer,,, Tyskland, Tyskland, Frankrike,,,,, 9 9 9, 9, Italia 9, 9, 9 8 Italia 9 8 9, 9,

16 Eurosonen 8,8% pengemengdevekst i april, 8,% ledighet i mars Kreditt og pengemengde Sysselsetting og ledighet 8, årsvekst 9 8 Årsvekst i pengemengden 9 8 årsvekst Millioner personer Sysselsetting (v.s.) Ledighet (h.s.) 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, av arbeidsstyrken Kredittveksten til husholdninger og foretak 9 8,,

17 Eurosonen Samlet inflasjon opp til,% i mai, kjerneinflasjon,% i april Inflasjon Renter,,,,,, Inflasjon,,,, Lang nominell rente,,,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon,,,,,,,,,,,,, Styringsrente Lang realrente (Frankrike),,,,,,,,,,, 999

18 Eurosonen Budsjettunderskudd, svakt driftsoverskudd, sterkere euro siste månedene Budsjett og driftsbalanse overfor omverden Euroens internasjonale verdi Nominell eurokurs av BNP Driftsoverskudd i % av BNP av BNP Reell eurokurs Budsjettunderskudd i % av BNP (v.s.)

19 Eurosonen Fra 999: Lavest vekst i Portugal, høyest vekst i Irland BNP i Eurosonen BNP i Eurosonen,,, Q 999 =,,,,,,, Eurosonen Østerrike Belgia Nederland Portugal Italia Tyskland,,,,,,,, Q 999 =, Q 999 = Spania Hellas Eurosonen Irland Frankrike Finland, Q 999 = 9, 9,

20 Eurosonen Inflasjonen stiger, men spriker fra,% i Nederland til,% i Spania Overskriftsinflasjon i Eurosonen Overskriftsinflasjon i Eurosonen,, 8 8,,,,,,, Frankrike Italia Belgia,,,,,,, Irland Portugal Hellas Spania,,, Tyskland Østerrrike Nederland 999,,, - Finland 999 -

21 Kontinentale EU-land utenom Eurosonen God vekst, spesielt i Baltikum; konvergerende kjerneinflasjon BNP-vekst Kjerneinflasjon,,, Q 999 = Latvia Estland Litauen Slovakia Slovenia, Q 999 =,,,, Slovakia Slovenia Estland Latvia,,,, Tsjekkia Eurosonen, Tsjekkia Litauen, 9 9 -, -,

22 Storbritannia Vekstrate på,% i Q, produktivitetsvekst på, i Q% BNP og investeringer Produktivitet og timeverk,, 9, av BNP 9, 9, 8, 8,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst Millioner timer per uke Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.),,,,,,, annualisert kvartalsvekst,, 89 -,,, 88 -,

23 Storbritannia Sterkere aktivitetsindikatorer i april, boligprisene stiger igjen Aktivitetsindikatorer Boligpriser, PMI tjenestebedrifter, Diffusjonsindeks,,,,,,,,,, Diffusjonsindeks GBP per boligenhet 9 Halifax (v.s.) Nationwide ODPM (h.s.),, 8 9 PMI industribedrifter 8,,

24 Storbritannia Inflasjonen økte til,% i mars, styringsrenten er,% Inflasjon Renter,,, Inflasjonsmål Inflasjon, Lang nominell rente,,,,, Kjerneinflasjon, Lang realrente Styringsrente,, -, -,

25 Storbritannia Underskudd på driftsbalansen og statsbudsjettet, sterkere pund Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Pundets internasjonale verdi Budsjettbalansen i % av BNP Nominell pundkurs av BNP Driftsunderskudd i % av BNP Reell pundkurs Kilde: IMF

26 Japan,9% vekst Q, investeringsraten er relativt lav,,% ledighet i mars Vekst og investeringer Arbeidsmarkedet, 8,, av BNP,,,,,,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) annualisert kvartalsvekst Millioner personer,,,,,,,, Sysselsetting (v.s.) Arbeidsledighet (h.s.),,,,,,,, av arbeidsstyrken, -,,

27 Japan Flat Tankan-indeks fra Q til Q, lavere industriproduksjon i Q Industriaktivitet Detaljomsetning,,, Tankan-indeks (v.s.),,,, Detaljomsetning (v.s.) Konsumenttillit (h.s.),, - -, 9, 9,, =, 9,,, - 9, 9,, - Industriproduksjon (h.s.) 9, 9,, - 8, 9,,

28 Japan,% kjerneinflasjon i april, styringsrenten er null, tilstramning varslet Inflasjon Renter,,,,,, "Inflasjonsmål",,, Lang nominell rente,,, -, Årsvekst i KPI-kjernen,, -,,,,, -, -,,, -, -, -, -, -, Årsvekst i BNP-deflatoren -, 999,, Styringsrente,,

29 Japan Budsjettunderskudd og driftsoverskudd, sterkere yen i det siste Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Yenens internasjonale verdi Nominell yenkurs Driftsoverskudd i % av BNP 9 9 av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP Reell yenkurs Kilde: IMF

30 Kina,% vekst i Q, høy investeringsrate, ca. % vekst i utenrikshandel Vekst og investeringer Nominell eksport og import, 8 8 Investeringsandel (v.s.),, Importvekst, av BNP BNP-vekst (h.s.) 9, 9, årsvekst årsvekst årsvekst 9 8, 8 8,, - Eksportvekst -,

31 Kina Inflasjonen var, % i april, utlånsrenten er satt opp til,8% Valutakurs og pengemengde Inflasjon og renter 8,, CHY per USD 8, 8, 8, 8, Pengemengdevekst,,,, årsvekst Styrt utlånsrente fra bankene "Styringsrente" 8,, 8, CHY per USD (v.s.), - - Inflasjon - - 8,,

32 Kina Stort driftsoverskudd, litt sterkere renminbi Budsjett og driftsbalanse Renminbiens internasjonale verdi 8 8 9, 9, Driftsoverskudd i % av BNP 9, 9, Nominell renminbikurs 9, 9, 9, 9, av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP (reversert),,,,, Reell renminbikurs,,,,, (reversert) - -,, 999 Kilder: EcoWin og IMF

33 Sverige,% BNP-vekst i Q, produktivitetsvekst på kun % Vekst og investeringer Produktivitet og utførte timeverk,, av BNP 9, 9, 8, 8,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Milliarder timer,,,,, Timeverk (v.s.) - annualisert kvartalsvekst, -,9 Produktivitetsvekst (h.s.)

34 Sverige,% ledighet i april, sterk vekst i kreditt og boligpriser Arbeidsmarkedet Kreditt- og boligmarkedet av arbeidsstyrken,,,,,,,,,, Sysselsetting (h.s.) Ledighet (h.s.),,,,,,,,,, Millioner personer, 98 = Kredittvekst (h.s.) Boligpriser (v.s.) 9 8 årsvekst,,

35 Sverige Kjerneinflasjon på,% i april, styringsrenten er % Inflasjon Renter,,, Inflasjonsmål,,,,,,, Lang nominell rente Styringsrente,,,,,,,,,, Inflasjon,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon,,,,, Lang realrente,,, -, -,,, 999

36 Sverige Stort driftsoverskudd, budsjettoverskudd, sterkere krone Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Kronens internasjonale verdi 8 8, Driftsoverskudd i % av BNP,, Nominell kronekurs, av BNP Budsjettoverskudd i % av BNP av BNP Tekst, 9, 9, 9, 9, Reell kronekurs 8, - - 8, Kilde: IMF

37 Norge,% vekst i Q, kraftig hopp i investeringene, produktiviteten opp,9% Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timeverk på fastlandet 9,,, av BNP 8, 8,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,, annualisert kvartalsvekst Millioner timer Timeverk (v.s.) Produktivitetsvekst (h.s.),,,,, -, annualisert kvartalsvekst, -, -,, -, -,

38 Norge Høy produktivitetsvekst, også i internasjonal sammenheng Produktiviteten i næringslivet Produktivitet i hele økonomien,,,, Sverige USA,,,,,,,, Sverige Finland Fastlands-Norge,,,,, 99: =,,,, Fastlands-Norge,,,,, 99: =, 99: =,,, UK,,,, 99: =,,,,,,,, 9, Danmark Tyskland Canada,, 9, 9, 9, 9, 9, Kilder: EcoWin, Statistics Finland og Statistics Denmark

39 Norge Bytteforholdet videre opp i Q, produksjonsnivået offshore avtar litt Samlet BNP og bytteforhold Produksjon og investeringer offshore Samlet BNP (h.s.) Bytteforholdet (v.s.) 9 8 Milliarder NOK Miliarder NOK per kvartal BNP i offshore-norge Investeringer i offshore-norge Milliarder NOK per kvartal

40 Norge Arbeidsstyrken og sysselsettingen øker, trenden er lavere ledighet Arbeidsstyrke og sysselsetting To mål på ledigheten,,,,,, Arbeidsstyrke,,, AKU-ledighet, Millioner personer,,,,, Sysselsetting,,,,, Millioner personer av arbeidsstyrken,,, Aetat-ledighet,,, av arbeidsstyrken,,,,,,,, AKU = Arbeidskraftundersøkelsen

41 Norge Relativ svak utvikling i detaljhandel og varekonsum de siste månedene Detaljomsetning og varekonsum Industriproduksjon,,, Industriens forventninger (h.s.), Varekonsum,,,,,,,,,, Detaljomsetning, -, , 9, Industriproduksjon (v.s.) -, -,

42 Norge Litt lavere kredittveksten i april, utlånene til bedriftene øker mest Samlet kredittvekst Fordeling av kredittvekst,,, Husholdningene, Årsvekst i K,, årsvekst 9 årsvekst,,, Bedriftene,,, årsvekst 8,,,, -, -,

43 Norge Rekordhøyt driftsoverskudd, sterkere krone de siste ukene Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Kronens internasjonale verdi Driftsoverskudd i % av BNP Reell kronekurs av BNP av BNP Nominell kronekurs Budsjettoverskudd i % av BNP Kilde: IMF

44 Norge Utenlandsformue på % av BNP, avkastningen er,% av BNP Utenlandsformue og oljefond Handelsoverskudd og nettofinansinntekt 8 8,, av BNP - - Oljefondet i % av BNP Nettofinanskapital i % av BNP - - av BNP av BNP,,,,,,, Handelsoverskudd i % av BNP Nettofinansinntekt i % av BNP,,,,,,, av BNP - - -, -, Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Kilde: Statistisk sentralbyrå

45 Norge Kjerneinflasjonen var,8% i mars, KPI vokser raskere enn KPI-JAE Inflasjon Prinivå og kjerneprisnivå,, Overskriftsinflasjon Inflasjonsmål,,,,, KPI KPI-JAE,,,,, - Kjerneinflasjon -,,,, - - 9, 9, 999 Kilder: SSB og DNB

46 Norge Lav, men litt stigende kjerneinflasjon i våre naboland, Nordisk kjerneinflasjon ifølge Eurostat,, Europeisk kjerneinflasjon ifølge Eurostat,,,,, Island Norge,,,,,,,, Østerrike Storbritannia,,,,,,,, Sverige Danmark Finland,,,,,,,, Nederland Belgia,,,,,,, Tyskland,,, jan mar mai jul sep nov jan mar,, jan mar mai jul sep nov jan mar

47 Norge Både korte og lange renter har økt i Pengemarkedsrenter Obligasjonsrenter 8 8, Lang rente,,, -års statsrente,,, mnd. Nibor Styringsrente,,, -års statsrente, 999

48 Norge Norges Bank hevet renten til,. mai Norges Bank planlegger trolig å øke renten ytterligere med, prosentpoeng både i august og i november Banken antar at styringsrenten kommer til å bli satt opp til prosent i 9. Norges Bank tror kjerneinflasjonen øker langsomt og legger seg på, prosent fra våren 9,,,,,, Anslag på kjerneinflasjon,,,,,,,,,,,, 8 9 Kilde: Norges Bank

49 Norge Statsutgiftene opp,% i år, som antatt nominell vekst på fastlandet Statens inntekter og utgifter Nominell verdiskapning,, Billioner NOK,,9,8, Inntekter,,9,8, Billioner NOK Milliarder NOK BNP-F BNP Privat konsum Milliarder NOK,, Utgifter,, Offentlig konsum,, Kilde: Finansdepartementet Kilde: Finansdepartementet

50 Sveits,% vekst i Q,,% kjerneinflasjon i april, styringsrente på,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter, 8,, av BNP,,,,,,,,, 9, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) - - annualisert kvartalsvekst,,,,,,,, Lang rente Styringsrente Kjerneinflasjon,,,,,,,, 9, -,, 8, - -, -,

51 Sveits Svært driftsoverskudd i kombinasjon med budsjettunderskudd Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Francens internasjonale verdi,,,,,,,, Nominell franckurs,,,,,, av BNP,,, Driftsoverskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP,,, av BNP,,,, Reell franckurs,,,,,,,, -, -, 9, 9, 999 Kilde: IMF

52 Island Lavere BNP i H,,% inflasjon i mai, styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon, renter og valutakurs, av BNP,,,,,, Investeringsandel (v.s.) annualisert årsvekst 9 8 Styringsrente Lang rente Inflasjon 9 8, -,, BNP-vekst (h.s.) Kjerneinflasjon (HKPI) 999

53 Island Stort driftsunderskudd, kraftig fall i kronekursen Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Kronens internasjonale verdi,,, Budsjettoverskudd i % av BNP Nominell kronekurs -, 9 Tekst -, -, -, (reversert) 9 8 -, -, Driftsunderskudd i % av BNP Reell kronekurs 8 -, 999 Kilde: IMF

54 Russland,9% vekst i Q, 9,% inflasjon i april, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsandel (h.s.) BNP-vekst (h.s.) 8,,,,, Styringsrente,,,,, av BNP 9 8,,,,,, årsvekst,,,, Inflasjon,,,,,,,,,,,, 9, 9,

55 Russland Høyt driftsoverskudd, reell appresiering av rubelen via høy inflasjon Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Rubelens internasjonale verdi, Driftsoverskudd i % av BNP, 8 8,,,,,, Reell rubelkurs av BNP,,,, Budsjettoverskudd i % av BNP,,,, av BNP Nominell rubelkurs,, 9 9 -, -, Kilder: EcoWin og IMF

56 Tsjekkia,% vekst i Q,,8% inflasjon i april, styringsrente på % Vekst og investering Inflasjon og renter, 8 Investeringsandel (v.s.) av BNP,,,,,, BNP-vekst (h.s.) prosent annualisert kvartalsvekst Lang rente Inflasjonsmål Styringsrente Inflasjon,, - -

57 Tsjekkia Avtagende driftsunderskudd, valutaen fortsetter å styrke seg Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Korunaens internasjonale verdi -, -, -, Driftsunderskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP -, -, -, Nominell korunakurs -, -, av BNP -, -, -, -, -, -, av BNP -, -, -, -, Reell korunakurs -, -, -, -, Kilder: EcoWin og IMF

58 Ungarn,% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrenten er % Vekst og investering Inflasjon og renter, av BNP 9 8 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,,,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst 9 8 Styringsrente Lang rente Inflasjonsmål Kjerneinflasjon 9 8,

59 Ungarn Drifts- og budsjettunderskudd, svekket forint inntil mai Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Forintens internasjonale verdi - Budsjettunderskudd i % av BNP Reell forintkurs av BNP av BNP -8-8 Nominell forintkurs Driftsunderskudd i % av BNP og IMF

60 Polen,% vekst i Q,,% kjerneinflasjon i april, styringsrente på % Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9,, av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 8 årsvekst,,,,, Styringsrente Lang rente,,,,, 9, Inflasjonsmål Inflasjon, 8,, 999 -, 999,

61 Polen Minkende drifts- og budsjettunderskudd, rimelig stabil zloty siste året Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Zlotyens internasjonale verdi - Budsjettunderskudd i % av BNP - Nominell zlotykurs - - av BNP av BNP - - Driftsunderskudd i % av BNP Reell zlotykurs KildeR: EcoWin og IMF

62 Tyrkia Vekst på 9,9% i Q, inflasjon 8,8% i april, styringsrente på,% Vekst og inflasjon Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.),, 9 BNP-vekst (h.s.),,,, av BNP 8 9 årsvekst,,, Styringsrente,,, 8, Inflasjon,,,,, Kjerneinflasjon (HKPI),,

63 Tyrkia Budsjettunderskuddet reduseres, liren har falt kraftig Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Lirens internasjonale verdi siden Driftsunderskudd i % av BNP,, 9, av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP 8,,, - -,, - -, - -, 999 Kilder: EcoWin og IMF jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr

64 Israel,% vekst i Q,,8% inflasjon i april, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter,,, av BNP 9 8 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,,,,,, -, -, -, annualisert kvartalsvekst,,,,,, -, -, Styringsrente Inflasjonsmål Inflasjon Lang rente,,,,,, -, -,

65 Israel Både budsjett og driftsoverskudd, rimelig stabil shekel Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Shekelens internasjonale verdi,, av BNP,,,,,,, Budsjettoverskudd i % av BNP Driftsoverskudd i % av BNP,,,,,,, av BNP Reell shekelkurs , -, -, -, 8 8 -, -, Nominell shekelkurs -, -, 999 Kilde: IMF

66 Canada,% vekst i Q, inflasjon på,% i april, styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter,, Investeringsandel (v.s.) Lang nominell rente, av BNP,,, 9, 9, 8, BNP-vekst (h.s.) - annualisert kvartalsvekst Inflasjonsmål Kjerneinflasjon Styringsrente 8, ( )

67 Canada Overskudd på budsjett og driftsbalanse, sterkere kanadisk dollar Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Dollarens internasjonale verdi,,,, Driftsoverskudd,, Nominell dollarkurs,, Budsjettoverskudd,, Reell dollarkurs,,,, 9 9 -, -, Kilde: IMF

68 Australia,9% vekst i Q,,% inflasjon i Q, styringsrente på,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9 8 BNP-vekst (h.s.) Lang nominell rente av BNP Investeringsandel (v.s.) - - annualisert kvartalsvekst Inflasjonsmål Styringsrente Kjerneinflasjon

69 Australia Stort driftsunderskudd, budsjettoverskudd, volatil dollar i Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Dollarens internasjonale verdi - Budsjettoverskudd i % av BNP - Reel dollarkurs av BNP - - Driftsunderskudd i % av BNP - - av BNP Nominell dollarkurs Kilde: IMF

70 New Zealand,8% vekst i Q,,% inflasjon i Q, styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9 Investeringsandel (v.s.) 8 8 Lang nominell rente 8 av BNP 8 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Inflasjonsmål Styringsrente Inflasjon

71 New Zealand Stort driftsunderskudd, budsjettoverskudd, kraftig fall i dollarens verdi Budsjett og driftsbalanse med utlandet Dollarens internasjonale verdi, Budsjettoverskudd i % av BNP,,,,, Reell dollarkurs av BNP -, -, -, -, av BNP Nominell dollarkurs -, Driftsunderskudd i % av BNP -, 9 9 -, -,

72 India 9,% vekst i Q,,% inflasjon i mars, % styringsrente Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) Lang rente av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) 8 årsvekst 8 Inflasjon Styringsrente 8

73 India Fra overskudd til underskudd på driftsbalansen, svakere rupi Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Rupiens internasjonale verdi,,,, Reell rupikurs,, av BNP Driftsunderskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP, 9, 9, 9, 9, Nominell rupikurs, 9, 9, 9, 9, - - 8, 8, - - 8, 8, 999 Kilder: EcoWin og IMF

74 Taiwan,9% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrente på,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter, Investeringsandel (v.s.),,, Styringsrente av BNP 9,,,, årsvekst Kjerneinflasjon Lang rente 8 -, BNP-vekst (h.s.) -, -, -, - - -,

75 Taiwan Stor driftsoverskudd, budsjettunderskudd, svakere taiwansk dollar Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Dollarens internasjonale verdi,,,,,,,,,,, Nominell dollarkurs, av BNP,, -, Driftsoverskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP,, -, av BNP 9, 9, 9, 9, Reell dollarkurs 9, 9, 9, 9, -, -, 8, 8, -, -, 8, 8, 999 Kilde: IMF

76 Sør-Korea,% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrente på % Vekst og investeringer Inflasjon og renter, Investeringsandel (v.s.), 8 8,, Lang rente av BNP,,, 9, 9, 8,,,,,,, annualisert kvartalsvekst Styringsrente Inflasjonsmål Kjerneinflasjon 8, BNP-vekst (h.s.) -,, -,

77 Korea Overskudd på budsjett og driftsbalanse, litt svakere won i mai Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Wonens internasjonale verdi Driftsoverskudd i % av BNP Nominell wonkurs av BNP av BNP Reell wonkurs - Budsjettoverskudd i % av BNP Kilde: IMF

78 Thailand,% vekst i Q,,9% inflasjon i april, styringsrente på,% Vekst og investering Inflasjon og renter,,, Investeringsandel (v.s.),,, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.),,,,,, -, annualisert kvartalsvekst,,,, Lang rente Inflasjonsmål Styringsrente Inflasjon,,,, -, -, -,

79 Thailand Fra overskudd til underskudd på driftsbalansen, svekket bath Driftsbalanse overfor utlandet Bathens internasjonale verdi,,,,, Driftsunderskudd i % av BNP,,,,, av BNP,,,, av BNP,,, Reell bathkurs,,,,, 9, 9,,, 9, 9, Nominell bathkurs 9, 9, -, -, 9, 9, 999 Kilde: IMF

80 Indonesia,% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) 8,, BNP-vekst (h.s.),, Lang rente,, av BNP årsvekst,, Styringsrente,,,, Kjerneinflasjon 9,, 8,,

81 Indonesia Driftsoverskudd med stort budsjettunderskudd, svekket rupiah Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Rupiahens internasjonale verdi Driftsoverskudd i % av BNP Reell rupiahkurs av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP Nominell rupiahkurs og IMF

82 Mexico,% vekst i Q, inflasjon på,% i april, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter,,, Investeringsandel (v.s.), Styringsrente av BNP,, 9, BNP-vekst (h.s.),,, annualisert kvartalsvekst Lang rente Kjerneinflasjon Inflasjonsmål 9,, 8, 999 -, 999

83 Mexico Mindre driftsunderskudd, svakere meksikansk peso i Driftsbalanse overfor utlandet Pesoens internasjonale verdi -, -, -, Driftsunderskudd i % av BNP -, Reell pesokurs av BNP -, -, -, -, -, -, av BNP Nominell pesokurs , -, 8 8 -, -, 999 Kilde: IMF

84 Brasil,% vekst i Q,,% inflasjon i april,,% styringsrente Vekst og investering Inflasjon og renter, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,, -, -, -, annualisert kvartalsvekst - Styringsrente Inflasjonsmål Inflasjon Lang rente

85 Brasil Overskudd på driftsbalansen, svekket brasiliansk real i mai Driftsbalanse overfor utlandet Realens internasjonale verdi av BNP - - Driftsoverskudd i % av BNP - - av BNP 9 Reell realkurs Nominell realkurs Kilde: IMF

86 Argentina 8,8% vekst i Q,,% inflasjon i april, korte renter på ca. % Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst 9 8 mnd. interbankrente Inflasjon

87 Argentina Avtagende driftsoverskudd, svakere argentinsk peso Driftsbalanse overfor utlandet Pesoens internasjonale verdi,,,,,, 9 Reell pesokurs 9 av BNP,, av BNP 8 Nominell pesokurs 8,, -, -, -, Driftsoverskudd i % av BNP -, 999 Kilde: IMF

88 Chile,9% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrente på,% Vekst og investering Inflasjon og renter, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,,,,,, -, prosent annualisert kvartalsvekst Kjerneinflasjon Styringsrente Lang rente -, -, -, - -

89 Chile Driftsunderskudd i, chilensk pesoen litt svekket i mai Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Pesoens internasjonale verdi,,,,, Budsjettoverskudd i % av BNP,,, Reell pesokurs av BNP,, -,,, -, av BNP 9 9 -, -, 9 9 -, -, 8 8 -, -, Driftsunderskudd i % av BNP -, -, 8 Nominell pesokurs Kilde: IMF

90 Sør-Afrika,% vekst i Q, kjerneinflasjon på,8% i april, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter 8, 8,, av BNP 8,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,,, Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente,,,,,, Inflasjonsmål,,,,

91 Sør-Afrika Økende driftsunderskudd, svekket sørafrikansk rand i mai Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Randens internasjonale verdi - - Driftsunderskudd i % av BNP - - Reell randkurs av BNP av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP Nominell randkurs 999 Kilder: EcoWin og IMF

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Mars 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på minus 5,7 prosent i mars. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,2 prosent i januar mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent for

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer