Verden sett fra SKAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter

2 Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon, økende handel vekst i globalt BNP,,,,,,,,, Investeringsandel i % av globalt BNP (h.s.) Global vekst (v.s.),,,,,,,,, andel av BNP Årsvekst i konsumprisene,,,,,,, Importandel i % av globalt BNP (h.s.) Global inflasjon (v.s.) 9 8 Import i prosent av BNP,,,,,,,, Kilde: IMF, med estimater for og Kilde: IMF, med estimater for og

3 Globalt Aktivitetsindikatorer gikk opp i april, råvareprisene er rekordhøye Globale aktivitetsindikatorer Råvarepriser, PMI tjenesteproduksjon, 9,, 8,, Diffusjonsindeks,,,,,,,, Diffusjonsindeks USD per fat Nordsjøolje (v.s.) Råvareindeks (h.s.), PMI industriproduksjon,,,,, 999

4 Globalt Høyere lange statsrenter, både nominelt og reelt Lange nominelle renter Lange realrenter,,,,,,, Storbritannia USA,,,,, USA,,,,,,,,,,,,,,, Frankrike,,,,, Storbritannia Frankrike,,,,,,,,,,

5 USA,8% BNP-vekst i Q, produktivitetsveksten var,% Vekst og investering Produktivitet og utførte timeverk av BNP,,,,,, 9, 9, 8, 8,, Investeringsandel (v.s) BNP-vekst (h.s.) annnualisert kvartalsvekst Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.) annualisert kvartalsvekst

6 USA Høyere aktivitetsindikatorer i april Nasjonale aktivitetsindikatorerer Lokale aktivitetsindikatoerer ISM tjenesteproduksjon New York Fed (v.s.) Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks - Chicago PMI (h.s.) - ISM industriproduksjon - Philadelphia Fed (v.s.)

7 USA Divergerende mål på konsumenttillit i april, svakere boligmarked Konsumenttillit Boligmarkedet, Conference Board (h.s.), Igangsetting av nye boliger (v.s.) Millioner boliger, annualisert,,,, Nye huslån (h.s.) 8 University of Michigan (v.s.) 8,, Salg av nye boliger (v.s.)

8 USA Litt svakere vekst i sysselsettingen i april, og flere melder seg ledige Arbeidsmarkedet Sysselsettingsindikatorerer ISM tjenesteproduksjon Sysselsetting (v.s.) Millioner personer 9 Personer Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks 8 Nye ledige (h.s.) ISM industriproduksjon

9 USA Stort fokus på underskuddene, men nettofinansinntektene er positive Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Gjeld og nettofinansinntekt - - Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP av BNP Billioner USD Billioner USD - - Driftsunderskudd i % av BNP Netto utenlandsgjeld (v.s.) Netto finansinntekter til USA (h.s.) Kilde: IMF Kilder: IMF og EcoWin

10 USA Effektiv dollarkurs har vært fallende de siste ukene Bilaterale valutakurser Dollarens internasjonale verdi,8,,,9 EUR/USD (v.s., invertert), Nominell dollarkurs, EUR/USD invertert,,, USD/JPY (h.s.) USD/JPY,,, 9, 9, Reell dollarkurs,,, 9, 9,, 9, 9,, 9, 9,

11 USA Kjerneinflasjon (KPI) på,% i mars, styringsrente på,% Kjerneinflasjon Renter,, Årsvekst i KPI-kjernen,, Styringsrente,, Lang nominell rente,,,,,,,, Lang realrente,, Årsvekst i konsumdeflatoren,,

12 Eurosonen Kun,% vekst i Q, men aktivitetsindikatorene videre opp i april Vekst og investering Aktivitetsindikatorerer,,, av BNP,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Diffusjonsindeks,,,,,, PMI tjenesteproduksjon,,,,,, Diffusjonsindeks,, PMI vareproduksjon,, -,,

13 Eurosonen Også nasjonale aktivitetsindikatorer stiger, spesielt i Tyskland Tyskland og Frankrike Italia og Belgia,,,,, 9, 9, Tyskland (IFO) (v.s.) Frankrike (h.s.) - - Belgia (v.s.) Italia (h.s.), 9, 9, 9, 9, 9, - 8, 9, 9-8, 8, 9-8, 8, 8-8,

14 Eurosonen Ujevn utvikling i vareproduksjonen, sterkt fall i Tyskland i mars Vareproduksjon Nye industriorder,,,,,, Frankrike Tyskland,, Tyskland,, 9 9 9, 9, Italia 9, 9, 9 8 Italia 9 8 9, 9,

15 Eurosonen 8,% pengemengdevekst i mars, 8,% ledighet i februar Kreditt og pengemengde Sysselsetting og ledighet 8, årsvekst 9 8 Årsvekst i pengemengden 9 8 årsvekst Millioner personer Sysselsetting (v.s.) Ledighet (h.s.) 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, av arbeidsstyrken Kredittveksten til husholdninger og foretak 9 8,,

16 Eurosonen Samlet inflasjon,% i april, kjerneinflasjon,% i mars Inflasjon Renter,,,,,, Inflasjon,,,, Lang nominell rente,,,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon,,,,,,,,,,,,, Styringsrente Lang realrente (Frankrike),,,,,,,,,,, 999

17 Eurosonen Budsjettunderskudd, svakt driftsoverskudd, sterkere euro siste månedene Budsjett og driftsbalanse overfor omverden Euroens internasjonale verdi Nominell eurokurs av BNP Driftsoverskudd i % av BNP av BNP Reell eurokurs Budsjettunderskudd i % av BNP (v.s.)

18 Eurosonen Fra 999: Lavest vekst i Portugal, høyest vekst i Irland BNP i Eurosonen BNP i Eurosonen,,, Q 999 =,,,,,,, Eurosonen Østerrike Belgia Nederland Portugal Italia Tyskland,,,,,,,, Q 999 =, Q 999 = Spania Hellas Eurosonen Irland Frankrike Finland, Q 999 = 9, 9,

19 Eurosonen Inflasjonen spriker fra,% i Østerrike til,9% i Spania Overskriftsinflasjon i Eurosonen Overskriftsinflasjon i Eurosonen,, 8 8,,,,,,, Frankrike Italia Belgia,,,,,,, Irland Portugal Hellas Spania,,, Tyskland Østerrrike Nederland 999,,, - Finland - 999

20 Kontinentale EU-land utenom Eurosonen God vekst, spesielt i Baltikum, lav kjerneinflasjon utenom Latvia BNP-vekst Kjerneinflasjon,,, Q 999 = Latvia Estland Litauen Slovakia Slovenia, Q 999 =,,,, Slovakia Slovenia Estland Latvia,,,, Tsjekkia Eurosonen, Tsjekkia Litauen, 9 9 -, -,

21 Storbritannia Vekstrate på,% i Q, produktivitetsvekst på, i Q% BNP og investeringer Produktivitet og timeverk,, 9, av BNP 9, 9, 8, 8,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst Millioner timer per uke Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.),,,,,,, annualisert kvartalsvekst,, 89 -,,, 88 -,

22 Storbritannia Sterkere aktivitetsindikatorer i april, boligprisene stiger igjen Aktivitetsindikatorer Boligpriser, PMI tjenestebedrifter, Diffusjonsindeks,,,,,,,,,, Diffusjonsindeks GBP per boligenhet 9 Halifax (v.s.) Nationwide ODPM (h.s.),, 8 9 PMI industribedrifter 8,,

23 Storbritannia Inflasjonen falt til,8% i mars, styringsrenten er,% Inflasjon Renter,,, Inflasjonsmål Inflasjon, Lang nominell rente,,,,, Kjerneinflasjon, Lang realrente Styringsrente,, -, -,

24 Storbritannia Underskudd på driftsbalansen og budsjettet, trendbrudd i pundet? Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Pundets internasjonale verdi Budsjettbalansen i % av BNP Nominell pundkurs av BNP Driftsunderskudd i % av BNP Reell pundkurs Kilde: IMF

25 Japan,% vekst Q, investeringsraten er relativt lav,,% ledighet i mars Vekst og investeringer Arbeidsmarkedet, 8,, av BNP,,,,,,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) annualisert kvartalsvekst Millioner personer,,,,,,,, Sysselsetting (v.s.) Arbeidsledighet (h.s.),,,,,,,, av arbeidsstyrken, -,,

26 Japan Flat Tankan-indeks fra Q til Q, lavere industriproduksjon i Q Industriaktivitet Detaljomsetning,,, Tankan-indeks (v.s.),,,, Detaljomsetning (v.s.) Konsumenttillit (h.s.),, - -, 9, 9,, =, 9,,, - 9, 9,, - Industriproduksjon (h.s.) 9, 9,, - 8, 9,,

27 Japan,% kjerneinflasjon i mars, styringsrenten er null, innstramning varslet Inflasjon Renter,,,,,, "Inflasjonsmål",,, Lang nominell rente,,, -, Årsvekst i KPI-kjernen,, -,,,,, -, -,,, -, -, -, -, -, Årsvekst i BNP-deflatoren -, 999,, Styringsrente,,

28 Japan Budsjettunderskudd og driftsoverskudd, litt sterkere yen i det siste Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Yenens internasjonale verdi Nominell yenkurs Driftsoverskudd i % av BNP 9 9 av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP Reell yenkurs Kilde: IMF

29 Kina,% vekst i Q, høy investeringsrate, ca. % vekst i utenrikshandel Vekst og investeringer Nominell eksport og import, 8 8 Investeringsandel (v.s.),, Importvekst av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) 9, 9, 8, årsvekst årsvekst årsvekst 8 8,, - Eksportvekst -,

30 Kina Inflasjonen var,8 % i mars, utlånsrenten er satt opp til,8% Valutakurs og pengemengde Inflasjon og renter 8,, 8, Pengemengdevekst, CHY per USD 8, 8, 8,,,, årsvekst Styrt utlånsrente fra bankene "Styringsrente" 8,, 8, CHY per USD (v.s.), - - Inflasjon - - 8,,

31 Kina Stort driftsoverskudd, nominell styrking av renminbien Budsjett og driftsbalanse Renminbiens internasjonale verdi 8 8 9, 9, Driftsoverdkudd i % av BNP 9, 9, Nominell renminbikurs 9, 9, 9, 9, av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP (reversert),,,,, Reell renminbikurs,,,,, (reversert) - -,, 999 Kilder: EcoWin og IMF

32 Sverige,% vekst i Q, produktivitetsvekst på %, flere timeverk Vekst og investeringer Produktivitet og utførte timeverk,, av BNP 9, 9, 8, 8,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Milliarder timer,,,,, Timeverk (v.s.) - annualisert kvartalsvekst, -,9 Produktivitetsvekst (h.s.)

33 Sverige,% ledighet i mars, sterk vekst i kreditt og boligpriser Arbeidsmarkedet Kreditt- og boligmarkedet av arbeidsstyrken,,,,,,,,,, Sysselsetting (h.s.) Ledighet (h.s.),,,,,,,,,, Millioner personer, 98 = Kredittvekst (h.s.) Boligpriser (v.s.) 9 8 årsvekst,,

34 Sverige Kjerneinflasjon på,% i mars, styringsrenten er satt opp til % Inflasjon Renter,, Kjerneinflasjon,,,,, Lang nominell rente Styringsrente,,,,,,,,,,,,, Inflasjon,,,,,,,,,, Inflasjonsmål,,,,, Lang realrente,,, -, -,,, 999

35 Sverige Stort driftsoverskudd, budsjettoverskudd, tendens til litt sterkere krone Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Kronens internasjonale verdi 8 8, Driftsoverskudd i % av BNP,, Nominell kronekurs, av BNP Budsjettoverskudd i % av BNP av BNP Tekst, 9, 9, 9, 9, Reell kronekurs 8, - - 8, Kilde: IMF

36 Norge,% vekst i Q, kraftig hopp i investeringene, produktiviteten opp,9% Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timeverk på fastlandet 9,,, av BNP 8, 8,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,, annualisert kvartalsvekst Millioner timer Timeverk (v.s.) Produktivitetsvekst (h.s.),,,,, -, annualisert kvartalsvekst, -, -,, -, -,

37 Norge Høy produktivitetsvekst, også i internasjonal sammenheng Produktiviteten i næringslivet Produktivitet i hele økonomien,,,,,, Sverige,,, USA,, Finland,, Sverige,, Fastlands-Norge,, 99: =,,,,,,, Fastlands-Norge,,,,,,,, 99: =, 99: =,,,,, 9, Danmark UK Canada Tyskland,,,,, 9,, 99: = 9, 9, 9, 9, Kilder: EcoWin, Statistics Finland og Statistics Denmark

38 Norge Bytteforholdet sterkt opp i, produksjonsnivået offshore avtar litt Samlet BNP og bytteforhold Produksjon og investeringer offshore Samlet BNP (h.s.) Bytteforholdet (v.s.) 9 8 Milliarder NOK Miliarder NOK per kvartal BNP i offshore-norge Investeringer i offshore-norge Milliarder NOK per kvartal

39 Norge Sysselsettingen øker, ledigheten avtar, også ifølge AKU-tallene Arbeidsstyrke og sysselsetting To mål på ledigheten,,,,,, Arbeidsstyrke,,, AKU-ledighet, Millioner personer,,,,, Sysselsetting,,,,, Millioner personer av arbeidsstyrken,,, Aetat-ledighet,,, av arbeidsstyrken,,,,,,,, AKU = Arbeidskraftundersøkelsen

40 Norge Detaljomsetningen opp i mars, også varekonsumet økte Detaljomsetning og varekonsum Industriproduksjon,,,, Varekonsum,,,,,,,,,, Detaljomsetning,, Industriproduksjon (v.s.) -, -, 9 9 9, -,

41 Norge Kredittveksten er stigende, årsvekst på,9% i mars Fordeling av kredittvekst Samlet kredittvekst,,, Husholdningene, Boligpris per kvadratmeter (v.s.),,,, Årsvekst i K (h.s.) årsvekst,, Bedriftene,, årsvekst årsvekst 9 årsvekst,, Kommunene,, 8,, -, -,

42 Norge Rekordhøyt driftsoverskudd, markert sterkere krone de siste ukene Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Kronens internasjonale verdi Driftsoverskudd i % av BNP Reell kronekurs av BNP av BNP Nominell kronekurs Budsjettoverskudd i % av BNP Kilde: IMF 998

43 Norge Kjerneinflasjonen var,8% i mars, KPI vokser raskere enn KPI-JAE Inflasjon Prinivået og kjerneprisnivået Overskriftsinflasjon Inflasjonsmål KPI KPI-JAE - Kjerneinflasjon Kilder: SSB og DNB

44 Norge Lav kjerneinflasjon også i våre naboland, Nordisk kjerneinflasjon ifølge Eurostat,, Europeisk kjerneinflasjon ifølge Eurostat,,,,, Island Norge,,,,,,,, Østerrike Storbritannia,,,,,,,, Sverige Danmark Finland,,,,,,,, Nederland Belgia,,,,,,, Tyskland,,, jan mar mai jul sep nov jan,, jan mar mai jul sep nov jan

45 Norge Både korte og lange renter har gått opp i Pengemarkedsrenter Obligasjonsrenter 8 8, Lang rente,,, -års statsrente,,, mnd. Nibor Styringsrente,,, -års statsrente, 999

46 Norge Norges Bank planlegger en videre økning i styringsrenten Anslag på styringsrente,, Norges Bank planlegger å øke renten med, prosentpoeng i mai eller juni, og med, prosentpoeng i september og i desember Banken antar at styringsrenten kommer til å bli satt opp til prosent innen Norges Bank tror kjerneinflasjonen øker langsomt og legger seg på, prosent fra våren 9.,,,,,,,,,,,,,, Styringsrente,, 8 9 Kilde: Norges Bank Anslag på kjerneinflasjon,,,,,,,,, 8 9 Kilde: Norges Bank,,,

47 Sveits,% vekst i Q,,% kjerneinflasjon i april, styringsrente på,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter, 8,, av BNP,,,,,,,,, 9, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) - - annualisert kvartalsvekst,,,,,,,, Lang rente Styringsrente Kjerneinflasjon,,,,,,,, 9, -,, 8, - -, -,

48 Sveits Sparer mye mer enn landet investerer, men budsjettunderskudd Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Francens internasjonale verdi,,,,,,,, Nominell franckurs,,,,,, av BNP,,, Driftsoverskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP,,, av BNP,,,, Reell franckurs,,,,,,,, -, -, 9, 9, 999 Kilde: IMF

49 Island Stabilt BNP i andre halvår,,% inflasjon, styringsrente,% Vekst og investeringer Inflasjon, renter og valutakurs, av BNP,,,,,, Investeringsandel (v.s.) annualisert årsvekst 9 8 Styringsrente Lang rente Inflasjon 9 8, -,, BNP-vekst (h.s.) Kjerneinflasjon (HKPI) 999

50 Island Stort driftsunderskudd i, kraftig fall i kronekursen før mai Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Kronens internasjonale verdi,,, Budsjettoverskudd i % av BNP Nominell kronekurs -, 9 Tekst -, -, -, (reversert) 9 8 -, -, Driftsunderskudd i % av BNP Reell kronekurs 8 -, 999 Kilde: IMF (estimater for og )

51 Russland,9% vekst i Q, 9,% inflasjon i april, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsandel (h.s.) BNP-vekst (h.s.) 8,,,,, Styringsrente,,,,, av BNP 9 8,,,,,, årsvekst,,,, Inflasjon,,,,,,,,,,,, 9, 9,

52 Russland Høyt driftsoverskudd, reell appresiering av rubelen via høy inflasjon Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Rubelens internasjonale verdi, Driftsoverskudd i % av BNP, 8 8,,,,,, Reell rubelkurs av BNP,,,, Budsjettoverskudd i % av BNP,,,, av BNP Nominell rubelkurs,, 9 9 -, -, Kilder: EcoWin og IMF

53 Tsjekkia,% vekst i Q,,8% inflasjon i mars, styringsrente på % Vekst og investering Inflasjon og renter, 8 Investeringsandel (v.s.) av BNP,,,,,, BNP-vekst (h.s.) prosent annualisert kvartalsvekst Lang rente Inflasjonsmål Styringsrente Inflasjon,, - -

54 Tsjekkia Avtagende driftsunderskudd, valutaen fortsetter å styrke seg Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Korunaens internasjonale verdi -, -, -, -, Driftsunderskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP -, -, -, -, Nominell korunakurs av BNP -, -, -, -, -, -, av BNP -, -, -, -, Reell korunakurs -, -, -, -, Kilder: EcoWin og IMF

55 Ungarn,% vekst i Q,,% inflasjon i mars, styringsrenten er % Vekst og investering Inflasjon og renter, av BNP 9 8 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,,,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst 9 8 Styringsrente Lang rente Inflasjonsmål Kjerneinflasjon 9 8,

56 Ungarn Drifts- og budsjettunderskudd, svekket forint inntil mai Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Forintens internasjonale verdi - Budsjettunderskudd i % av BNP Reell forintkurs av BNP av BNP -8-8 Nominell forintkurs Driftsunderskudd i % av BNP og IMF

57 Polen,% vekst i Q,,% kjerneinflasjon i mars, styringsrente på % Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9,, av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 8 årsvekst,,,,, Styringsrente Lang rente Inflasjon,,,,, 9, Inflasjonsmål, 8,, 999 -, 999,

58 Polen Minkende drifts- og budsjettunderskudd, rimelig stabil zloty siste året Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Zlotyens internasjonale verdi - Budsjettunderskudd i % av BNP - Nominell zlotykurs - - av BNP av BNP - - Driftsunderskudd i % av BNP Reell zlotykurs KildeR: EcoWin og IMF

59 Tyrkia Vekst på 9,9% i Q, inflasjon 8,8% i apr., styringsrente på,% Vekst og inflasjon Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.),,,, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) 9 årsvekst,,,, Styringsrente,,,, 8,, Kjerneinflasjon,,,,,,

60 Tyrkia Budsjettunderskuddet reduseres, driftsunderskuddet øker, stabil lire Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Lirens internasjonale verdi Driftsunderskudd i % av BNP av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP Reell lirekurs Nominell lirekurs Kilder: EcoWin og IMF

61 Israel,% vekst i Q,,% inflasjon i mars, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter,,, av BNP 9 8 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,,,,,, -, -, -, annualisert kvartalsvekst,,,,,, -, -, Styringsrente Inflasjonsmål Inflasjon Lang rente,,,,,, -, -,

62 Israel Både budsjett og driftsoverskudd, nominelt svak shekel Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Shekelens internasjonale verdi,, av BNP,,,,,,, Budsjettoverskudd i % av BNP Driftsoverskudd i % av BNP,,,,,,, av BNP Reell shekelkurs , -, -, -, 8 8 -, -, Nominell shekelkurs -, -, 999 Kilde: IMF

63 Canada,% vekst i Q, inflasjon på,% i mars, styringsrenten er % Vekst og investeringer Inflasjon og renter,, Investeringsandel (v.s.) Lang nominell rente, av BNP,,, 9, 9, 8, BNP-vekst (h.s.) - annualisert kvartalsvekst Inflasjonsmål Kjerneinflasjon Styringsrente 8, ( )

64 Canada Overskudd på budsjett og driftsbalanse, markert sterkere dollar Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Dollarens internasjonale verdi,,,,,, Nominell dollarkurs,,,, Reell dollarkurs,,,, 9 9 -, -, Kilde: IMF

65 Australia,9% vekst i Q,,% inflasjon i Q, styringsrente på,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9 8 BNP-vekst (h.s.) Lang nominell rente av BNP Investeringsandel (v.s.) - - annualisert kvartalsvekst Inflasjonsmål Styringsrente Kjerneinflasjon

66 Australia Stort driftsunderskudd, budsjettoverskudd, volatil dollar i Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Dollarens internasjonale verdi - Budsjettoverskudd i % av BNP - Reel dollarkurs av BNP - - Driftsunderskudd i % av BNP - - av BNP Nominell dollarkurs Kilde: IMF

67 New Zealand,8% vekst i Q,,% inflasjon i Q, styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9 Investeringsandel (v.s.) 8 8 Lang nominell rente 8 av BNP 8 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Inflasjonsmål Styringsrente Inflasjon

68 New Zealand Stort driftsunderskudd, budsjettoverskudd, kraftig fall i dollarens verdi Budsjett og driftsbalanse med utlandet Dollarens internasjonale verdi, Budsjettoverskudd i % av BNP,,,,, Reell dollarkurs av BNP -, -, -, -, av BNP Nominell dollarkurs -, Driftsunderskudd i % av BNP -, 9 9 -, -,

69 India,% vekst i Q,,% inflasjon i mars, % styringsrente Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) Lang rente av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) 8 årsvekst 8 Inflasjon Styringsrente 8

70 India Fra overskudd til underskudd på driftsbalansen, svakere rupi Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Rupiens internasjonale verdi,,,, Reell rupikurs,, av BNP Driftsunderskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP, 9, 9,, 9, 9, - - 9, Nominell rupikurs 9, - - 9, 9, - - 8, 8, 999 Kilder: EcoWin og IMF

71 Taiwan,% vekst i Q,,% inflasjon i mars, styringsrente på,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter, Investeringsandel (v.s.),,, Styringsrente av BNP 9,,,, årsvekst Kjerneinflasjon Lang rente 8 -, BNP-vekst (h.s.) -, -, -, - - -,

72 Taiwan Stor driftsoverskudd, budsjettunderskudd, reelt sett svakere dollar Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Dollarens internasjonale verdi,,,,,,,,,,, Nominell dollarkurs, av BNP,, -, Driftsoverskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP,, -, av BNP 9, 9, 9, 9, Reell dollarkurs 9, 9, 9, 9, -, -, 8, 8, -, -, 8, 8, 999 Kilde: IMF

73 Sør-Korea,% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrente på % Vekst og investeringer Inflasjon og renter, Investeringsandel (v.s.), 8 8,, Lang rente av BNP,,, 9, 9, 8,,,,,,, annualisert kvartalsvekst Styringsrente Inflasjonsmål Kjerneinflasjon 8, BNP-vekst (h.s.) -,, -,

74 Korea Overskudd på budsjett og driftsbalanse, appresierende won Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Wonens internasjonale verdi Driftsoverskudd i % av BNP Nominell wonkurs av BNP av BNP Reell wonkurs - Budsjettoverskudd i % av BNP Kilde: IMF

75 Thailand,% vekst i Q,,9% inflasjon i april, styringsrente på,% Vekst og investering Inflasjon og renter,,, Investeringsandel (v.s.),,, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.),,,,,, -, annualisert kvartalsvekst,,,, Lang rente Inflasjonsmål Styringsrente Inflasjon,,,, -, -, -,

76 Thailand Fra stort overskudd til underskudd på driftsbalansen, sterkere bath Driftsbalanse overfor utlandet Bathens internasjonale verdi,,,,, Driftsunderskudd i % av BNP,,,,, av BNP,,,, av BNP,,, Reell bathkurs,,,,, 9, 9,,, 9, 9, Nominell bathkurs 9, 9, -, -, 9, 9, 999 Kilde: IMF

77 Indonesia,9% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) 8,, BNP-vekst (h.s.),, Lang rente,, av BNP årsvekst,, Styringsrente,,,, Kjerneinflasjon 9,, 8,,

78 Indonesia Driftsoverskudd med stort budsjettunderskudd, appresierende rupiah Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Rupiahens internasjonale verdi Driftsoverskudd i % av BNP Reell rupiahkurs av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP Nominell rupiahkurs og IMF

79 Mexico,% vekst i Q, inflasjon på % i mars, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter,,, Investeringsandel (v.s.), Styringsrente av BNP,, 9, BNP-vekst (h.s.),,, annualisert kvartalsvekst Lang rente Kjerneinflasjon Inflasjonsmål 9,, 8, 999 -, 999

80 Mexico Mindre driftsunderskudd, svakere peso i Driftsbalanse overfor utlandet Pesoens internasjonale verdi -, -, -, Driftsunderskudd i % av BNP -, Reell pesokurs av BNP -, -, -, -, -, -, av BNP Nominell pesokurs , -, 8 8 -, -, 999 Kilde: IMF

81 Brasil,% vekst i Q,,% inflasjon i april,,% styringsrente Vekst og investering Inflasjon og renter, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,, -, -, -, annualisert kvartalsvekst - Styringsrente Inflasjonsmål Inflasjon Lang rente

82 Brasil Overskudd på driftsbalansen, appresierende real Driftsbalanse overfor utlandet Realens internasjonale verdi av BNP - - Driftsoverskudd i % av BNP - - av BNP 9 Reell realkurs Nominell realkurs Kilde: IMF

83 Argentina 8,8% vekst i Q,,% inflasjon i april, korte renter på ca. % Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst 9 8 mnd. interbankrente Inflasjon

84 Argentina Avtagende driftsoverskudd, litt svakere peso Driftsbalanse overfor utlandet Pesoens internasjonale verdi,,,,,, 9 Reell pesokurs 9 av BNP,, av BNP 8 Nominell pesokurs 8,, -, -, -, Driftsoverskudd i % av BNP -, 999 Kilde: IMF

85 Chile,8% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrente på,% Vekst og investering Inflasjon og renter, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,,,,,, -, prosent annualisert kvartalsvekst Kjerneinflasjon Styringsrente Lang rente -, -, -, - -

86 Chile Driftsunderskudd i, pesoen tenderer sterkere Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Pesoens internasjonale verdi,,,,, Budsjettoverskudd i % av BNP,,, Reell pesokurs av BNP,, -,,, -, av BNP 9 9 -, -, 9 9 -, -, 8 8 -, -, Driftsunderskudd i % av BNP -, -, 8 Nominell pesokurs Kilde: IMF

87 Sør-Afrika,% vekst i Q, inflasjon på,9% i mars, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter 8, 8,, av BNP 8,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,,, Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente,,,,,, Inflasjonsmål,,,,

88 Sør-Afrika Økende driftsunderskudd, realappresiering siste året Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Randens internasjonale verdi - - Driftsunderskudd i % av BNP - - Reell randkurs av BNP av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP Nominell randkurs 999 Kilder: EcoWin og IMF

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Mars 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på minus 5,7 prosent i mars. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,2 prosent i januar mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent for

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Økonomiske analyser 1/2009

Økonomiske analyser 1/2009 Økonomiske analyser 1/2009 28. årgang Innhold Perspektiver 3 1. Konjunkturtendensene internasjonalt 6 2. Konjunkturtendensene i Norge 12 Temaboks 2.1. Virkninger av lavere oljeinvesteringer 19 Temaboks

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer