Verden sett fra SKAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter

2 Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon, økende handel vekst i globalt BNP,,,,,,,,, Investeringsandel i % av globalt BNP (h.s.) Global vekst (v.s.),,,,,,,,, andel av BNP Årsvekst i konsumprisene,,,,,,, Importandel i % av globalt BNP (h.s.) Global inflasjon (v.s.) 9 8 Import i prosent av BNP,,,,,,,, Kilde: IMF, med estimater for og Kilde: IMF, med estimater for og

3 Globalt Aktivitetsindikatorer gikk opp i april, råvareprisene er rekordhøye Globale aktivitetsindikatorer Råvarepriser, PMI tjenesteproduksjon, 9,, 8,, Diffusjonsindeks,,,,,,,, Diffusjonsindeks USD per fat Nordsjøolje (v.s.) Råvareindeks (h.s.), PMI industriproduksjon,,,,, 999

4 Globalt Høyere lange statsrenter, både nominelt og reelt Lange nominelle renter Lange realrenter,,,,,,, Storbritannia USA,,,,, USA,,,,,,,,,,,,,,, Frankrike,,,,, Storbritannia Frankrike,,,,,,,,,,

5 USA,8% BNP-vekst i Q, produktivitetsveksten var,% Vekst og investering Produktivitet og utførte timeverk av BNP,,,,,, 9, 9, 8, 8,, Investeringsandel (v.s) BNP-vekst (h.s.) annnualisert kvartalsvekst Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.) annualisert kvartalsvekst

6 USA Høyere aktivitetsindikatorer i april Nasjonale aktivitetsindikatorerer Lokale aktivitetsindikatoerer ISM tjenesteproduksjon New York Fed (v.s.) Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks - Chicago PMI (h.s.) - ISM industriproduksjon - Philadelphia Fed (v.s.)

7 USA Divergerende mål på konsumenttillit i april, svakere boligmarked Konsumenttillit Boligmarkedet, Conference Board (h.s.), Igangsetting av nye boliger (v.s.) Millioner boliger, annualisert,,,, Nye huslån (h.s.) 8 University of Michigan (v.s.) 8,, Salg av nye boliger (v.s.)

8 USA Litt svakere vekst i sysselsettingen i april, og flere melder seg ledige Arbeidsmarkedet Sysselsettingsindikatorerer ISM tjenesteproduksjon Sysselsetting (v.s.) Millioner personer 9 Personer Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks 8 Nye ledige (h.s.) ISM industriproduksjon

9 USA Stort fokus på underskuddene, men nettofinansinntektene er positive Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Gjeld og nettofinansinntekt - - Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP av BNP Billioner USD Billioner USD - - Driftsunderskudd i % av BNP Netto utenlandsgjeld (v.s.) Netto finansinntekter til USA (h.s.) Kilde: IMF Kilder: IMF og EcoWin

10 USA Effektiv dollarkurs har vært fallende de siste ukene Bilaterale valutakurser Dollarens internasjonale verdi,8,,,9 EUR/USD (v.s., invertert), Nominell dollarkurs, EUR/USD invertert,,, USD/JPY (h.s.) USD/JPY,,, 9, 9, Reell dollarkurs,,, 9, 9,, 9, 9,, 9, 9,

11 USA Kjerneinflasjon (KPI) på,% i mars, styringsrente på,% Kjerneinflasjon Renter,, Årsvekst i KPI-kjernen,, Styringsrente,, Lang nominell rente,,,,,,,, Lang realrente,, Årsvekst i konsumdeflatoren,,

12 Eurosonen Kun,% vekst i Q, men aktivitetsindikatorene videre opp i april Vekst og investering Aktivitetsindikatorerer,,, av BNP,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Diffusjonsindeks,,,,,, PMI tjenesteproduksjon,,,,,, Diffusjonsindeks,, PMI vareproduksjon,, -,,

13 Eurosonen Også nasjonale aktivitetsindikatorer stiger, spesielt i Tyskland Tyskland og Frankrike Italia og Belgia,,,,, 9, 9, Tyskland (IFO) (v.s.) Frankrike (h.s.) - - Belgia (v.s.) Italia (h.s.), 9, 9, 9, 9, 9, - 8, 9, 9-8, 8, 9-8, 8, 8-8,

14 Eurosonen Ujevn utvikling i vareproduksjonen, sterkt fall i Tyskland i mars Vareproduksjon Nye industriorder,,,,,, Frankrike Tyskland,, Tyskland,, 9 9 9, 9, Italia 9, 9, 9 8 Italia 9 8 9, 9,

15 Eurosonen 8,% pengemengdevekst i mars, 8,% ledighet i februar Kreditt og pengemengde Sysselsetting og ledighet 8, årsvekst 9 8 Årsvekst i pengemengden 9 8 årsvekst Millioner personer Sysselsetting (v.s.) Ledighet (h.s.) 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, av arbeidsstyrken Kredittveksten til husholdninger og foretak 9 8,,

16 Eurosonen Samlet inflasjon,% i april, kjerneinflasjon,% i mars Inflasjon Renter,,,,,, Inflasjon,,,, Lang nominell rente,,,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon,,,,,,,,,,,,, Styringsrente Lang realrente (Frankrike),,,,,,,,,,, 999

17 Eurosonen Budsjettunderskudd, svakt driftsoverskudd, sterkere euro siste månedene Budsjett og driftsbalanse overfor omverden Euroens internasjonale verdi Nominell eurokurs av BNP Driftsoverskudd i % av BNP av BNP Reell eurokurs Budsjettunderskudd i % av BNP (v.s.)

18 Eurosonen Fra 999: Lavest vekst i Portugal, høyest vekst i Irland BNP i Eurosonen BNP i Eurosonen,,, Q 999 =,,,,,,, Eurosonen Østerrike Belgia Nederland Portugal Italia Tyskland,,,,,,,, Q 999 =, Q 999 = Spania Hellas Eurosonen Irland Frankrike Finland, Q 999 = 9, 9,

19 Eurosonen Inflasjonen spriker fra,% i Østerrike til,9% i Spania Overskriftsinflasjon i Eurosonen Overskriftsinflasjon i Eurosonen,, 8 8,,,,,,, Frankrike Italia Belgia,,,,,,, Irland Portugal Hellas Spania,,, Tyskland Østerrrike Nederland 999,,, - Finland - 999

20 Kontinentale EU-land utenom Eurosonen God vekst, spesielt i Baltikum, lav kjerneinflasjon utenom Latvia BNP-vekst Kjerneinflasjon,,, Q 999 = Latvia Estland Litauen Slovakia Slovenia, Q 999 =,,,, Slovakia Slovenia Estland Latvia,,,, Tsjekkia Eurosonen, Tsjekkia Litauen, 9 9 -, -,

21 Storbritannia Vekstrate på,% i Q, produktivitetsvekst på, i Q% BNP og investeringer Produktivitet og timeverk,, 9, av BNP 9, 9, 8, 8,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst Millioner timer per uke Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.),,,,,,, annualisert kvartalsvekst,, 89 -,,, 88 -,

22 Storbritannia Sterkere aktivitetsindikatorer i april, boligprisene stiger igjen Aktivitetsindikatorer Boligpriser, PMI tjenestebedrifter, Diffusjonsindeks,,,,,,,,,, Diffusjonsindeks GBP per boligenhet 9 Halifax (v.s.) Nationwide ODPM (h.s.),, 8 9 PMI industribedrifter 8,,

23 Storbritannia Inflasjonen falt til,8% i mars, styringsrenten er,% Inflasjon Renter,,, Inflasjonsmål Inflasjon, Lang nominell rente,,,,, Kjerneinflasjon, Lang realrente Styringsrente,, -, -,

24 Storbritannia Underskudd på driftsbalansen og budsjettet, trendbrudd i pundet? Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Pundets internasjonale verdi Budsjettbalansen i % av BNP Nominell pundkurs av BNP Driftsunderskudd i % av BNP Reell pundkurs Kilde: IMF

25 Japan,% vekst Q, investeringsraten er relativt lav,,% ledighet i mars Vekst og investeringer Arbeidsmarkedet, 8,, av BNP,,,,,,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) annualisert kvartalsvekst Millioner personer,,,,,,,, Sysselsetting (v.s.) Arbeidsledighet (h.s.),,,,,,,, av arbeidsstyrken, -,,

26 Japan Flat Tankan-indeks fra Q til Q, lavere industriproduksjon i Q Industriaktivitet Detaljomsetning,,, Tankan-indeks (v.s.),,,, Detaljomsetning (v.s.) Konsumenttillit (h.s.),, - -, 9, 9,, =, 9,,, - 9, 9,, - Industriproduksjon (h.s.) 9, 9,, - 8, 9,,

27 Japan,% kjerneinflasjon i mars, styringsrenten er null, innstramning varslet Inflasjon Renter,,,,,, "Inflasjonsmål",,, Lang nominell rente,,, -, Årsvekst i KPI-kjernen,, -,,,,, -, -,,, -, -, -, -, -, Årsvekst i BNP-deflatoren -, 999,, Styringsrente,,

28 Japan Budsjettunderskudd og driftsoverskudd, litt sterkere yen i det siste Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Yenens internasjonale verdi Nominell yenkurs Driftsoverskudd i % av BNP 9 9 av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP Reell yenkurs Kilde: IMF

29 Kina,% vekst i Q, høy investeringsrate, ca. % vekst i utenrikshandel Vekst og investeringer Nominell eksport og import, 8 8 Investeringsandel (v.s.),, Importvekst av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) 9, 9, 8, årsvekst årsvekst årsvekst 8 8,, - Eksportvekst -,

30 Kina Inflasjonen var,8 % i mars, utlånsrenten er satt opp til,8% Valutakurs og pengemengde Inflasjon og renter 8,, 8, Pengemengdevekst, CHY per USD 8, 8, 8,,,, årsvekst Styrt utlånsrente fra bankene "Styringsrente" 8,, 8, CHY per USD (v.s.), - - Inflasjon - - 8,,

31 Kina Stort driftsoverskudd, nominell styrking av renminbien Budsjett og driftsbalanse Renminbiens internasjonale verdi 8 8 9, 9, Driftsoverdkudd i % av BNP 9, 9, Nominell renminbikurs 9, 9, 9, 9, av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP (reversert),,,,, Reell renminbikurs,,,,, (reversert) - -,, 999 Kilder: EcoWin og IMF

32 Sverige,% vekst i Q, produktivitetsvekst på %, flere timeverk Vekst og investeringer Produktivitet og utførte timeverk,, av BNP 9, 9, 8, 8,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Milliarder timer,,,,, Timeverk (v.s.) - annualisert kvartalsvekst, -,9 Produktivitetsvekst (h.s.)

33 Sverige,% ledighet i mars, sterk vekst i kreditt og boligpriser Arbeidsmarkedet Kreditt- og boligmarkedet av arbeidsstyrken,,,,,,,,,, Sysselsetting (h.s.) Ledighet (h.s.),,,,,,,,,, Millioner personer, 98 = Kredittvekst (h.s.) Boligpriser (v.s.) 9 8 årsvekst,,

34 Sverige Kjerneinflasjon på,% i mars, styringsrenten er satt opp til % Inflasjon Renter,, Kjerneinflasjon,,,,, Lang nominell rente Styringsrente,,,,,,,,,,,,, Inflasjon,,,,,,,,,, Inflasjonsmål,,,,, Lang realrente,,, -, -,,, 999

35 Sverige Stort driftsoverskudd, budsjettoverskudd, tendens til litt sterkere krone Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Kronens internasjonale verdi 8 8, Driftsoverskudd i % av BNP,, Nominell kronekurs, av BNP Budsjettoverskudd i % av BNP av BNP Tekst, 9, 9, 9, 9, Reell kronekurs 8, - - 8, Kilde: IMF

36 Norge,% vekst i Q, kraftig hopp i investeringene, produktiviteten opp,9% Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timeverk på fastlandet 9,,, av BNP 8, 8,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,, annualisert kvartalsvekst Millioner timer Timeverk (v.s.) Produktivitetsvekst (h.s.),,,,, -, annualisert kvartalsvekst, -, -,, -, -,

37 Norge Høy produktivitetsvekst, også i internasjonal sammenheng Produktiviteten i næringslivet Produktivitet i hele økonomien,,,,,, Sverige,,, USA,, Finland,, Sverige,, Fastlands-Norge,, 99: =,,,,,,, Fastlands-Norge,,,,,,,, 99: =, 99: =,,,,, 9, Danmark UK Canada Tyskland,,,,, 9,, 99: = 9, 9, 9, 9, Kilder: EcoWin, Statistics Finland og Statistics Denmark

38 Norge Bytteforholdet sterkt opp i, produksjonsnivået offshore avtar litt Samlet BNP og bytteforhold Produksjon og investeringer offshore Samlet BNP (h.s.) Bytteforholdet (v.s.) 9 8 Milliarder NOK Miliarder NOK per kvartal BNP i offshore-norge Investeringer i offshore-norge Milliarder NOK per kvartal

39 Norge Sysselsettingen øker, ledigheten avtar, også ifølge AKU-tallene Arbeidsstyrke og sysselsetting To mål på ledigheten,,,,,, Arbeidsstyrke,,, AKU-ledighet, Millioner personer,,,,, Sysselsetting,,,,, Millioner personer av arbeidsstyrken,,, Aetat-ledighet,,, av arbeidsstyrken,,,,,,,, AKU = Arbeidskraftundersøkelsen

40 Norge Detaljomsetningen opp i mars, også varekonsumet økte Detaljomsetning og varekonsum Industriproduksjon,,,, Varekonsum,,,,,,,,,, Detaljomsetning,, Industriproduksjon (v.s.) -, -, 9 9 9, -,

41 Norge Kredittveksten er stigende, årsvekst på,9% i mars Fordeling av kredittvekst Samlet kredittvekst,,, Husholdningene, Boligpris per kvadratmeter (v.s.),,,, Årsvekst i K (h.s.) årsvekst,, Bedriftene,, årsvekst årsvekst 9 årsvekst,, Kommunene,, 8,, -, -,

42 Norge Rekordhøyt driftsoverskudd, markert sterkere krone de siste ukene Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Kronens internasjonale verdi Driftsoverskudd i % av BNP Reell kronekurs av BNP av BNP Nominell kronekurs Budsjettoverskudd i % av BNP Kilde: IMF 998

43 Norge Kjerneinflasjonen var,8% i mars, KPI vokser raskere enn KPI-JAE Inflasjon Prinivået og kjerneprisnivået Overskriftsinflasjon Inflasjonsmål KPI KPI-JAE - Kjerneinflasjon Kilder: SSB og DNB

44 Norge Lav kjerneinflasjon også i våre naboland, Nordisk kjerneinflasjon ifølge Eurostat,, Europeisk kjerneinflasjon ifølge Eurostat,,,,, Island Norge,,,,,,,, Østerrike Storbritannia,,,,,,,, Sverige Danmark Finland,,,,,,,, Nederland Belgia,,,,,,, Tyskland,,, jan mar mai jul sep nov jan,, jan mar mai jul sep nov jan

45 Norge Både korte og lange renter har gått opp i Pengemarkedsrenter Obligasjonsrenter 8 8, Lang rente,,, -års statsrente,,, mnd. Nibor Styringsrente,,, -års statsrente, 999

46 Norge Norges Bank planlegger en videre økning i styringsrenten Anslag på styringsrente,, Norges Bank planlegger å øke renten med, prosentpoeng i mai eller juni, og med, prosentpoeng i september og i desember Banken antar at styringsrenten kommer til å bli satt opp til prosent innen Norges Bank tror kjerneinflasjonen øker langsomt og legger seg på, prosent fra våren 9.,,,,,,,,,,,,,, Styringsrente,, 8 9 Kilde: Norges Bank Anslag på kjerneinflasjon,,,,,,,,, 8 9 Kilde: Norges Bank,,,

47 Sveits,% vekst i Q,,% kjerneinflasjon i april, styringsrente på,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter, 8,, av BNP,,,,,,,,, 9, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) - - annualisert kvartalsvekst,,,,,,,, Lang rente Styringsrente Kjerneinflasjon,,,,,,,, 9, -,, 8, - -, -,

48 Sveits Sparer mye mer enn landet investerer, men budsjettunderskudd Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Francens internasjonale verdi,,,,,,,, Nominell franckurs,,,,,, av BNP,,, Driftsoverskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP,,, av BNP,,,, Reell franckurs,,,,,,,, -, -, 9, 9, 999 Kilde: IMF

49 Island Stabilt BNP i andre halvår,,% inflasjon, styringsrente,% Vekst og investeringer Inflasjon, renter og valutakurs, av BNP,,,,,, Investeringsandel (v.s.) annualisert årsvekst 9 8 Styringsrente Lang rente Inflasjon 9 8, -,, BNP-vekst (h.s.) Kjerneinflasjon (HKPI) 999

50 Island Stort driftsunderskudd i, kraftig fall i kronekursen før mai Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Kronens internasjonale verdi,,, Budsjettoverskudd i % av BNP Nominell kronekurs -, 9 Tekst -, -, -, (reversert) 9 8 -, -, Driftsunderskudd i % av BNP Reell kronekurs 8 -, 999 Kilde: IMF (estimater for og )

51 Russland,9% vekst i Q, 9,% inflasjon i april, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsandel (h.s.) BNP-vekst (h.s.) 8,,,,, Styringsrente,,,,, av BNP 9 8,,,,,, årsvekst,,,, Inflasjon,,,,,,,,,,,, 9, 9,

52 Russland Høyt driftsoverskudd, reell appresiering av rubelen via høy inflasjon Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Rubelens internasjonale verdi, Driftsoverskudd i % av BNP, 8 8,,,,,, Reell rubelkurs av BNP,,,, Budsjettoverskudd i % av BNP,,,, av BNP Nominell rubelkurs,, 9 9 -, -, Kilder: EcoWin og IMF

53 Tsjekkia,% vekst i Q,,8% inflasjon i mars, styringsrente på % Vekst og investering Inflasjon og renter, 8 Investeringsandel (v.s.) av BNP,,,,,, BNP-vekst (h.s.) prosent annualisert kvartalsvekst Lang rente Inflasjonsmål Styringsrente Inflasjon,, - -

54 Tsjekkia Avtagende driftsunderskudd, valutaen fortsetter å styrke seg Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Korunaens internasjonale verdi -, -, -, -, Driftsunderskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP -, -, -, -, Nominell korunakurs av BNP -, -, -, -, -, -, av BNP -, -, -, -, Reell korunakurs -, -, -, -, Kilder: EcoWin og IMF

55 Ungarn,% vekst i Q,,% inflasjon i mars, styringsrenten er % Vekst og investering Inflasjon og renter, av BNP 9 8 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,,,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst 9 8 Styringsrente Lang rente Inflasjonsmål Kjerneinflasjon 9 8,

56 Ungarn Drifts- og budsjettunderskudd, svekket forint inntil mai Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Forintens internasjonale verdi - Budsjettunderskudd i % av BNP Reell forintkurs av BNP av BNP -8-8 Nominell forintkurs Driftsunderskudd i % av BNP og IMF

57 Polen,% vekst i Q,,% kjerneinflasjon i mars, styringsrente på % Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9,, av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 8 årsvekst,,,,, Styringsrente Lang rente Inflasjon,,,,, 9, Inflasjonsmål, 8,, 999 -, 999,

58 Polen Minkende drifts- og budsjettunderskudd, rimelig stabil zloty siste året Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Zlotyens internasjonale verdi - Budsjettunderskudd i % av BNP - Nominell zlotykurs - - av BNP av BNP - - Driftsunderskudd i % av BNP Reell zlotykurs KildeR: EcoWin og IMF

59 Tyrkia Vekst på 9,9% i Q, inflasjon 8,8% i apr., styringsrente på,% Vekst og inflasjon Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.),,,, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) 9 årsvekst,,,, Styringsrente,,,, 8,, Kjerneinflasjon,,,,,,

60 Tyrkia Budsjettunderskuddet reduseres, driftsunderskuddet øker, stabil lire Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Lirens internasjonale verdi Driftsunderskudd i % av BNP av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP Reell lirekurs Nominell lirekurs Kilder: EcoWin og IMF

61 Israel,% vekst i Q,,% inflasjon i mars, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter,,, av BNP 9 8 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,,,,,, -, -, -, annualisert kvartalsvekst,,,,,, -, -, Styringsrente Inflasjonsmål Inflasjon Lang rente,,,,,, -, -,

62 Israel Både budsjett og driftsoverskudd, nominelt svak shekel Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Shekelens internasjonale verdi,, av BNP,,,,,,, Budsjettoverskudd i % av BNP Driftsoverskudd i % av BNP,,,,,,, av BNP Reell shekelkurs , -, -, -, 8 8 -, -, Nominell shekelkurs -, -, 999 Kilde: IMF

63 Canada,% vekst i Q, inflasjon på,% i mars, styringsrenten er % Vekst og investeringer Inflasjon og renter,, Investeringsandel (v.s.) Lang nominell rente, av BNP,,, 9, 9, 8, BNP-vekst (h.s.) - annualisert kvartalsvekst Inflasjonsmål Kjerneinflasjon Styringsrente 8, ( )

64 Canada Overskudd på budsjett og driftsbalanse, markert sterkere dollar Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Dollarens internasjonale verdi,,,,,, Nominell dollarkurs,,,, Reell dollarkurs,,,, 9 9 -, -, Kilde: IMF

65 Australia,9% vekst i Q,,% inflasjon i Q, styringsrente på,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9 8 BNP-vekst (h.s.) Lang nominell rente av BNP Investeringsandel (v.s.) - - annualisert kvartalsvekst Inflasjonsmål Styringsrente Kjerneinflasjon

66 Australia Stort driftsunderskudd, budsjettoverskudd, volatil dollar i Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Dollarens internasjonale verdi - Budsjettoverskudd i % av BNP - Reel dollarkurs av BNP - - Driftsunderskudd i % av BNP - - av BNP Nominell dollarkurs Kilde: IMF

67 New Zealand,8% vekst i Q,,% inflasjon i Q, styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9 Investeringsandel (v.s.) 8 8 Lang nominell rente 8 av BNP 8 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Inflasjonsmål Styringsrente Inflasjon

68 New Zealand Stort driftsunderskudd, budsjettoverskudd, kraftig fall i dollarens verdi Budsjett og driftsbalanse med utlandet Dollarens internasjonale verdi, Budsjettoverskudd i % av BNP,,,,, Reell dollarkurs av BNP -, -, -, -, av BNP Nominell dollarkurs -, Driftsunderskudd i % av BNP -, 9 9 -, -,

69 India,% vekst i Q,,% inflasjon i mars, % styringsrente Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) Lang rente av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) 8 årsvekst 8 Inflasjon Styringsrente 8

70 India Fra overskudd til underskudd på driftsbalansen, svakere rupi Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Rupiens internasjonale verdi,,,, Reell rupikurs,, av BNP Driftsunderskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP, 9, 9,, 9, 9, - - 9, Nominell rupikurs 9, - - 9, 9, - - 8, 8, 999 Kilder: EcoWin og IMF

71 Taiwan,% vekst i Q,,% inflasjon i mars, styringsrente på,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter, Investeringsandel (v.s.),,, Styringsrente av BNP 9,,,, årsvekst Kjerneinflasjon Lang rente 8 -, BNP-vekst (h.s.) -, -, -, - - -,

72 Taiwan Stor driftsoverskudd, budsjettunderskudd, reelt sett svakere dollar Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Dollarens internasjonale verdi,,,,,,,,,,, Nominell dollarkurs, av BNP,, -, Driftsoverskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP,, -, av BNP 9, 9, 9, 9, Reell dollarkurs 9, 9, 9, 9, -, -, 8, 8, -, -, 8, 8, 999 Kilde: IMF

73 Sør-Korea,% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrente på % Vekst og investeringer Inflasjon og renter, Investeringsandel (v.s.), 8 8,, Lang rente av BNP,,, 9, 9, 8,,,,,,, annualisert kvartalsvekst Styringsrente Inflasjonsmål Kjerneinflasjon 8, BNP-vekst (h.s.) -,, -,

74 Korea Overskudd på budsjett og driftsbalanse, appresierende won Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Wonens internasjonale verdi Driftsoverskudd i % av BNP Nominell wonkurs av BNP av BNP Reell wonkurs - Budsjettoverskudd i % av BNP Kilde: IMF

75 Thailand,% vekst i Q,,9% inflasjon i april, styringsrente på,% Vekst og investering Inflasjon og renter,,, Investeringsandel (v.s.),,, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.),,,,,, -, annualisert kvartalsvekst,,,, Lang rente Inflasjonsmål Styringsrente Inflasjon,,,, -, -, -,

76 Thailand Fra stort overskudd til underskudd på driftsbalansen, sterkere bath Driftsbalanse overfor utlandet Bathens internasjonale verdi,,,,, Driftsunderskudd i % av BNP,,,,, av BNP,,,, av BNP,,, Reell bathkurs,,,,, 9, 9,,, 9, 9, Nominell bathkurs 9, 9, -, -, 9, 9, 999 Kilde: IMF

77 Indonesia,9% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) 8,, BNP-vekst (h.s.),, Lang rente,, av BNP årsvekst,, Styringsrente,,,, Kjerneinflasjon 9,, 8,,

78 Indonesia Driftsoverskudd med stort budsjettunderskudd, appresierende rupiah Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Rupiahens internasjonale verdi Driftsoverskudd i % av BNP Reell rupiahkurs av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP Nominell rupiahkurs og IMF

79 Mexico,% vekst i Q, inflasjon på % i mars, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter,,, Investeringsandel (v.s.), Styringsrente av BNP,, 9, BNP-vekst (h.s.),,, annualisert kvartalsvekst Lang rente Kjerneinflasjon Inflasjonsmål 9,, 8, 999 -, 999

80 Mexico Mindre driftsunderskudd, svakere peso i Driftsbalanse overfor utlandet Pesoens internasjonale verdi -, -, -, Driftsunderskudd i % av BNP -, Reell pesokurs av BNP -, -, -, -, -, -, av BNP Nominell pesokurs , -, 8 8 -, -, 999 Kilde: IMF

81 Brasil,% vekst i Q,,% inflasjon i april,,% styringsrente Vekst og investering Inflasjon og renter, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,, -, -, -, annualisert kvartalsvekst - Styringsrente Inflasjonsmål Inflasjon Lang rente

82 Brasil Overskudd på driftsbalansen, appresierende real Driftsbalanse overfor utlandet Realens internasjonale verdi av BNP - - Driftsoverskudd i % av BNP - - av BNP 9 Reell realkurs Nominell realkurs Kilde: IMF

83 Argentina 8,8% vekst i Q,,% inflasjon i april, korte renter på ca. % Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst 9 8 mnd. interbankrente Inflasjon

84 Argentina Avtagende driftsoverskudd, litt svakere peso Driftsbalanse overfor utlandet Pesoens internasjonale verdi,,,,,, 9 Reell pesokurs 9 av BNP,, av BNP 8 Nominell pesokurs 8,, -, -, -, Driftsoverskudd i % av BNP -, 999 Kilde: IMF

85 Chile,8% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrente på,% Vekst og investering Inflasjon og renter, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,,,,,, -, prosent annualisert kvartalsvekst Kjerneinflasjon Styringsrente Lang rente -, -, -, - -

86 Chile Driftsunderskudd i, pesoen tenderer sterkere Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Pesoens internasjonale verdi,,,,, Budsjettoverskudd i % av BNP,,, Reell pesokurs av BNP,, -,,, -, av BNP 9 9 -, -, 9 9 -, -, 8 8 -, -, Driftsunderskudd i % av BNP -, -, 8 Nominell pesokurs Kilde: IMF

87 Sør-Afrika,% vekst i Q, inflasjon på,9% i mars, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter 8, 8,, av BNP 8,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,,, Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente,,,,,, Inflasjonsmål,,,,

88 Sør-Afrika Økende driftsunderskudd, realappresiering siste året Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Randens internasjonale verdi - - Driftsunderskudd i % av BNP - - Reell randkurs av BNP av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP Nominell randkurs 999 Kilder: EcoWin og IMF

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene BNP krympet trolig kraftig i de fleste utviklede land i fjerde kvartal. Aktivitetsindikatorene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien var i resesjon i fjerde kvartal 8 og første kvartal

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien er i resesjon. Blant de utviklede økonomiene var det

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 6. april Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Det er nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av generelt kraftig vekst i Kina og India

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. juni Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Aktivitetsindikatorene for april og mai viser at den globale økonomien vokste med et avdempet tempo

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. august Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil vokse i underkant av prosent i år. Veksten var, prosent i. Veksten forventes

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, juli Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse litt i overkant av % i år og neste år. Veksten forventes å bli høy

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,19. oktober 00 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Hovedpunkter om internasjonal økonomi (I) Den globale økonomien vil vokse litt lavere i 00 enn i 00, da

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,2 prosent i januar mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent for

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte Sparebank SR-Bank, Stavanger,. april SR-Bank, Stavanger. april BNP-vekst i USA, euroområdet og Japan. Prosentvis

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for november 2. desember 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret januar. Aksjekurser og lange renter i, priser på råvarer til industrien, gullpris og oljepris Indeks, uke i =. Ukestall Oljepris (Brent Blend) Gullpriser 9 Lange

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. www.vista-analyse.no

Makroøkonomiske utsikter. www.vista-analyse.no Makroøkonomiske utsikter Vista Analyse Et av Norges sterkeste faglige miljøer innen samfunnsøkonomisk analyse n n n Vista Analyse Våre oppdrag og kunder n n n n n n n Innhold dagens tema n n n n n n BNP-vekst

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Direktør Birger Vikøren Rådmannslandsmøtet, KS Kommunesektorens organisasjon. april Vekst i globalt BNP Vektet med landenes andel av global

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Visesentralbanksjef Jarle Bergo Handelsbanken og Senter for Økonomisk Forskning AS ved NTNU. april Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Pengepolitikken og den økonomiske situasjonen

Pengepolitikken og den økonomiske situasjonen Pengepolitikken og den økonomiske situasjonen Sentralbanksjef Svein Gjedrem NTNU. september Foredrag SG NTNU, Dragvoll, Trondheim,. september Sammenhengene i pengepolitikken Valutakursen Importert prisvekst

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett

Agenda. Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum. MET Valutahandel på nett Økonomiske Utsikter Agenda Økonomiske utsikter - Hvor sårbart er konjunkturbildet i Norden og Baltikum MET Valutahandel på nett 2 Norden vs Euroland og USA 6 BNP Prosentvis endring år/år 4 2 0-2 -4-6 Q1

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 Kredittkrisen hva vet vi? Det verste bør være over men tilstanden var så ille midt i måneden at jeg så det hensiktsmessig å skrive en ekstra rapport for SKAGEN

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret desember,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank *

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * Nr. 3 2009 Aktuell kommentar Norske kroner ingen trygg havn av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * * Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer

Avveiinger i pengepolitikken

Avveiinger i pengepolitikken Avveiinger i pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Centre for Monetary Economics/BI,. juni Bytteforhold til utlandet med varer Indeks.99=, Norge, med olje,,,, Fastlands-Norge, Danmark Finland Sverige,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på?

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 8. oktober Tema for den neste halvtimen Arbeidsinnvandring

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer