Verden sett fra SKAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter

2 Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon, økende handel vekst i globalt BNP,,,,,,,,, Investeringsandel i % av globalt BNP (h.s.) Global vekst (v.s.),,,,,,,,, andel av BNP Årsvekst i konsumprisene,,,,,,, Importandel i % av globalt BNP (h.s.) Global inflasjon (v.s.) 9 8 Import i prosent av BNP,,,,,,,, Kilde: IMF, med estimater for og Kilde: IMF, med estimater for og

3 Globalt Aktivitetsindikatorer gikk opp i april, råvareprisene er rekordhøye Globale aktivitetsindikatorer Råvarepriser, PMI tjenesteproduksjon, 9,, 8,, Diffusjonsindeks,,,,,,,, Diffusjonsindeks USD per fat Nordsjøolje (v.s.) Råvareindeks (h.s.), PMI industriproduksjon,,,,, 999

4 Globalt Høyere lange statsrenter, både nominelt og reelt Lange nominelle renter Lange realrenter,,,,,,, Storbritannia USA,,,,, USA,,,,,,,,,,,,,,, Frankrike,,,,, Storbritannia Frankrike,,,,,,,,,,

5 USA,8% BNP-vekst i Q, produktivitetsveksten var,% Vekst og investering Produktivitet og utførte timeverk av BNP,,,,,, 9, 9, 8, 8,, Investeringsandel (v.s) BNP-vekst (h.s.) annnualisert kvartalsvekst Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.) annualisert kvartalsvekst

6 USA Høyere aktivitetsindikatorer i april Nasjonale aktivitetsindikatorerer Lokale aktivitetsindikatoerer ISM tjenesteproduksjon New York Fed (v.s.) Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks - Chicago PMI (h.s.) - ISM industriproduksjon - Philadelphia Fed (v.s.)

7 USA Divergerende mål på konsumenttillit i april, svakere boligmarked Konsumenttillit Boligmarkedet, Conference Board (h.s.), Igangsetting av nye boliger (v.s.) Millioner boliger, annualisert,,,, Nye huslån (h.s.) 8 University of Michigan (v.s.) 8,, Salg av nye boliger (v.s.)

8 USA Litt svakere vekst i sysselsettingen i april, og flere melder seg ledige Arbeidsmarkedet Sysselsettingsindikatorerer ISM tjenesteproduksjon Sysselsetting (v.s.) Millioner personer 9 Personer Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks 8 Nye ledige (h.s.) ISM industriproduksjon

9 USA Stort fokus på underskuddene, men nettofinansinntektene er positive Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Gjeld og nettofinansinntekt - - Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP av BNP Billioner USD Billioner USD - - Driftsunderskudd i % av BNP Netto utenlandsgjeld (v.s.) Netto finansinntekter til USA (h.s.) Kilde: IMF Kilder: IMF og EcoWin

10 USA Effektiv dollarkurs har vært fallende de siste ukene Bilaterale valutakurser Dollarens internasjonale verdi,8,,,9 EUR/USD (v.s., invertert), Nominell dollarkurs, EUR/USD invertert,,, USD/JPY (h.s.) USD/JPY,,, 9, 9, Reell dollarkurs,,, 9, 9,, 9, 9,, 9, 9,

11 USA Kjerneinflasjon (KPI) på,% i mars, styringsrente på,% Kjerneinflasjon Renter,, Årsvekst i KPI-kjernen,, Styringsrente,, Lang nominell rente,,,,,,,, Lang realrente,, Årsvekst i konsumdeflatoren,,

12 Eurosonen Kun,% vekst i Q, men aktivitetsindikatorene videre opp i april Vekst og investering Aktivitetsindikatorerer,,, av BNP,,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Diffusjonsindeks,,,,,, PMI tjenesteproduksjon,,,,,, Diffusjonsindeks,, PMI vareproduksjon,, -,,

13 Eurosonen Også nasjonale aktivitetsindikatorer stiger, spesielt i Tyskland Tyskland og Frankrike Italia og Belgia,,,,, 9, 9, Tyskland (IFO) (v.s.) Frankrike (h.s.) - - Belgia (v.s.) Italia (h.s.), 9, 9, 9, 9, 9, - 8, 9, 9-8, 8, 9-8, 8, 8-8,

14 Eurosonen Ujevn utvikling i vareproduksjonen, sterkt fall i Tyskland i mars Vareproduksjon Nye industriorder,,,,,, Frankrike Tyskland,, Tyskland,, 9 9 9, 9, Italia 9, 9, 9 8 Italia 9 8 9, 9,

15 Eurosonen 8,% pengemengdevekst i mars, 8,% ledighet i februar Kreditt og pengemengde Sysselsetting og ledighet 8, årsvekst 9 8 Årsvekst i pengemengden 9 8 årsvekst Millioner personer Sysselsetting (v.s.) Ledighet (h.s.) 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, av arbeidsstyrken Kredittveksten til husholdninger og foretak 9 8,,

16 Eurosonen Samlet inflasjon,% i april, kjerneinflasjon,% i mars Inflasjon Renter,,,,,, Inflasjon,,,, Lang nominell rente,,,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon,,,,,,,,,,,,, Styringsrente Lang realrente (Frankrike),,,,,,,,,,, 999

17 Eurosonen Budsjettunderskudd, svakt driftsoverskudd, sterkere euro siste månedene Budsjett og driftsbalanse overfor omverden Euroens internasjonale verdi Nominell eurokurs av BNP Driftsoverskudd i % av BNP av BNP Reell eurokurs Budsjettunderskudd i % av BNP (v.s.)

18 Eurosonen Fra 999: Lavest vekst i Portugal, høyest vekst i Irland BNP i Eurosonen BNP i Eurosonen,,, Q 999 =,,,,,,, Eurosonen Østerrike Belgia Nederland Portugal Italia Tyskland,,,,,,,, Q 999 =, Q 999 = Spania Hellas Eurosonen Irland Frankrike Finland, Q 999 = 9, 9,

19 Eurosonen Inflasjonen spriker fra,% i Østerrike til,9% i Spania Overskriftsinflasjon i Eurosonen Overskriftsinflasjon i Eurosonen,, 8 8,,,,,,, Frankrike Italia Belgia,,,,,,, Irland Portugal Hellas Spania,,, Tyskland Østerrrike Nederland 999,,, - Finland - 999

20 Kontinentale EU-land utenom Eurosonen God vekst, spesielt i Baltikum, lav kjerneinflasjon utenom Latvia BNP-vekst Kjerneinflasjon,,, Q 999 = Latvia Estland Litauen Slovakia Slovenia, Q 999 =,,,, Slovakia Slovenia Estland Latvia,,,, Tsjekkia Eurosonen, Tsjekkia Litauen, 9 9 -, -,

21 Storbritannia Vekstrate på,% i Q, produktivitetsvekst på, i Q% BNP og investeringer Produktivitet og timeverk,, 9, av BNP 9, 9, 8, 8,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst Millioner timer per uke Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.),,,,,,, annualisert kvartalsvekst,, 89 -,,, 88 -,

22 Storbritannia Sterkere aktivitetsindikatorer i april, boligprisene stiger igjen Aktivitetsindikatorer Boligpriser, PMI tjenestebedrifter, Diffusjonsindeks,,,,,,,,,, Diffusjonsindeks GBP per boligenhet 9 Halifax (v.s.) Nationwide ODPM (h.s.),, 8 9 PMI industribedrifter 8,,

23 Storbritannia Inflasjonen falt til,8% i mars, styringsrenten er,% Inflasjon Renter,,, Inflasjonsmål Inflasjon, Lang nominell rente,,,,, Kjerneinflasjon, Lang realrente Styringsrente,, -, -,

24 Storbritannia Underskudd på driftsbalansen og budsjettet, trendbrudd i pundet? Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Pundets internasjonale verdi Budsjettbalansen i % av BNP Nominell pundkurs av BNP Driftsunderskudd i % av BNP Reell pundkurs Kilde: IMF

25 Japan,% vekst Q, investeringsraten er relativt lav,,% ledighet i mars Vekst og investeringer Arbeidsmarkedet, 8,, av BNP,,,,,,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) annualisert kvartalsvekst Millioner personer,,,,,,,, Sysselsetting (v.s.) Arbeidsledighet (h.s.),,,,,,,, av arbeidsstyrken, -,,

26 Japan Flat Tankan-indeks fra Q til Q, lavere industriproduksjon i Q Industriaktivitet Detaljomsetning,,, Tankan-indeks (v.s.),,,, Detaljomsetning (v.s.) Konsumenttillit (h.s.),, - -, 9, 9,, =, 9,,, - 9, 9,, - Industriproduksjon (h.s.) 9, 9,, - 8, 9,,

27 Japan,% kjerneinflasjon i mars, styringsrenten er null, innstramning varslet Inflasjon Renter,,,,,, "Inflasjonsmål",,, Lang nominell rente,,, -, Årsvekst i KPI-kjernen,, -,,,,, -, -,,, -, -, -, -, -, Årsvekst i BNP-deflatoren -, 999,, Styringsrente,,

28 Japan Budsjettunderskudd og driftsoverskudd, litt sterkere yen i det siste Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Yenens internasjonale verdi Nominell yenkurs Driftsoverskudd i % av BNP 9 9 av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP Reell yenkurs Kilde: IMF

29 Kina,% vekst i Q, høy investeringsrate, ca. % vekst i utenrikshandel Vekst og investeringer Nominell eksport og import, 8 8 Investeringsandel (v.s.),, Importvekst av BNP 9 BNP-vekst (h.s.) 9, 9, 8, årsvekst årsvekst årsvekst 8 8,, - Eksportvekst -,

30 Kina Inflasjonen var,8 % i mars, utlånsrenten er satt opp til,8% Valutakurs og pengemengde Inflasjon og renter 8,, 8, Pengemengdevekst, CHY per USD 8, 8, 8,,,, årsvekst Styrt utlånsrente fra bankene "Styringsrente" 8,, 8, CHY per USD (v.s.), - - Inflasjon - - 8,,

31 Kina Stort driftsoverskudd, nominell styrking av renminbien Budsjett og driftsbalanse Renminbiens internasjonale verdi 8 8 9, 9, Driftsoverdkudd i % av BNP 9, 9, Nominell renminbikurs 9, 9, 9, 9, av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP (reversert),,,,, Reell renminbikurs,,,,, (reversert) - -,, 999 Kilder: EcoWin og IMF

32 Sverige,% vekst i Q, produktivitetsvekst på %, flere timeverk Vekst og investeringer Produktivitet og utførte timeverk,, av BNP 9, 9, 8, 8,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Milliarder timer,,,,, Timeverk (v.s.) - annualisert kvartalsvekst, -,9 Produktivitetsvekst (h.s.)

33 Sverige,% ledighet i mars, sterk vekst i kreditt og boligpriser Arbeidsmarkedet Kreditt- og boligmarkedet av arbeidsstyrken,,,,,,,,,, Sysselsetting (h.s.) Ledighet (h.s.),,,,,,,,,, Millioner personer, 98 = Kredittvekst (h.s.) Boligpriser (v.s.) 9 8 årsvekst,,

34 Sverige Kjerneinflasjon på,% i mars, styringsrenten er satt opp til % Inflasjon Renter,, Kjerneinflasjon,,,,, Lang nominell rente Styringsrente,,,,,,,,,,,,, Inflasjon,,,,,,,,,, Inflasjonsmål,,,,, Lang realrente,,, -, -,,, 999

35 Sverige Stort driftsoverskudd, budsjettoverskudd, tendens til litt sterkere krone Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Kronens internasjonale verdi 8 8, Driftsoverskudd i % av BNP,, Nominell kronekurs, av BNP Budsjettoverskudd i % av BNP av BNP Tekst, 9, 9, 9, 9, Reell kronekurs 8, - - 8, Kilde: IMF

36 Norge,% vekst i Q, kraftig hopp i investeringene, produktiviteten opp,9% Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timeverk på fastlandet 9,,, av BNP 8, 8,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,, annualisert kvartalsvekst Millioner timer Timeverk (v.s.) Produktivitetsvekst (h.s.),,,,, -, annualisert kvartalsvekst, -, -,, -, -,

37 Norge Høy produktivitetsvekst, også i internasjonal sammenheng Produktiviteten i næringslivet Produktivitet i hele økonomien,,,,,, Sverige,,, USA,, Finland,, Sverige,, Fastlands-Norge,, 99: =,,,,,,, Fastlands-Norge,,,,,,,, 99: =, 99: =,,,,, 9, Danmark UK Canada Tyskland,,,,, 9,, 99: = 9, 9, 9, 9, Kilder: EcoWin, Statistics Finland og Statistics Denmark

38 Norge Bytteforholdet sterkt opp i, produksjonsnivået offshore avtar litt Samlet BNP og bytteforhold Produksjon og investeringer offshore Samlet BNP (h.s.) Bytteforholdet (v.s.) 9 8 Milliarder NOK Miliarder NOK per kvartal BNP i offshore-norge Investeringer i offshore-norge Milliarder NOK per kvartal

39 Norge Sysselsettingen øker, ledigheten avtar, også ifølge AKU-tallene Arbeidsstyrke og sysselsetting To mål på ledigheten,,,,,, Arbeidsstyrke,,, AKU-ledighet, Millioner personer,,,,, Sysselsetting,,,,, Millioner personer av arbeidsstyrken,,, Aetat-ledighet,,, av arbeidsstyrken,,,,,,,, AKU = Arbeidskraftundersøkelsen

40 Norge Detaljomsetningen opp i mars, også varekonsumet økte Detaljomsetning og varekonsum Industriproduksjon,,,, Varekonsum,,,,,,,,,, Detaljomsetning,, Industriproduksjon (v.s.) -, -, 9 9 9, -,

41 Norge Kredittveksten er stigende, årsvekst på,9% i mars Fordeling av kredittvekst Samlet kredittvekst,,, Husholdningene, Boligpris per kvadratmeter (v.s.),,,, Årsvekst i K (h.s.) årsvekst,, Bedriftene,, årsvekst årsvekst 9 årsvekst,, Kommunene,, 8,, -, -,

42 Norge Rekordhøyt driftsoverskudd, markert sterkere krone de siste ukene Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Kronens internasjonale verdi Driftsoverskudd i % av BNP Reell kronekurs av BNP av BNP Nominell kronekurs Budsjettoverskudd i % av BNP Kilde: IMF 998

43 Norge Kjerneinflasjonen var,8% i mars, KPI vokser raskere enn KPI-JAE Inflasjon Prinivået og kjerneprisnivået Overskriftsinflasjon Inflasjonsmål KPI KPI-JAE - Kjerneinflasjon Kilder: SSB og DNB

44 Norge Lav kjerneinflasjon også i våre naboland, Nordisk kjerneinflasjon ifølge Eurostat,, Europeisk kjerneinflasjon ifølge Eurostat,,,,, Island Norge,,,,,,,, Østerrike Storbritannia,,,,,,,, Sverige Danmark Finland,,,,,,,, Nederland Belgia,,,,,,, Tyskland,,, jan mar mai jul sep nov jan,, jan mar mai jul sep nov jan

45 Norge Både korte og lange renter har gått opp i Pengemarkedsrenter Obligasjonsrenter 8 8, Lang rente,,, -års statsrente,,, mnd. Nibor Styringsrente,,, -års statsrente, 999

46 Norge Norges Bank planlegger en videre økning i styringsrenten Anslag på styringsrente,, Norges Bank planlegger å øke renten med, prosentpoeng i mai eller juni, og med, prosentpoeng i september og i desember Banken antar at styringsrenten kommer til å bli satt opp til prosent innen Norges Bank tror kjerneinflasjonen øker langsomt og legger seg på, prosent fra våren 9.,,,,,,,,,,,,,, Styringsrente,, 8 9 Kilde: Norges Bank Anslag på kjerneinflasjon,,,,,,,,, 8 9 Kilde: Norges Bank,,,

47 Sveits,% vekst i Q,,% kjerneinflasjon i april, styringsrente på,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter, 8,, av BNP,,,,,,,,, 9, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) - - annualisert kvartalsvekst,,,,,,,, Lang rente Styringsrente Kjerneinflasjon,,,,,,,, 9, -,, 8, - -, -,

48 Sveits Sparer mye mer enn landet investerer, men budsjettunderskudd Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Francens internasjonale verdi,,,,,,,, Nominell franckurs,,,,,, av BNP,,, Driftsoverskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP,,, av BNP,,,, Reell franckurs,,,,,,,, -, -, 9, 9, 999 Kilde: IMF

49 Island Stabilt BNP i andre halvår,,% inflasjon, styringsrente,% Vekst og investeringer Inflasjon, renter og valutakurs, av BNP,,,,,, Investeringsandel (v.s.) annualisert årsvekst 9 8 Styringsrente Lang rente Inflasjon 9 8, -,, BNP-vekst (h.s.) Kjerneinflasjon (HKPI) 999

50 Island Stort driftsunderskudd i, kraftig fall i kronekursen før mai Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Kronens internasjonale verdi,,, Budsjettoverskudd i % av BNP Nominell kronekurs -, 9 Tekst -, -, -, (reversert) 9 8 -, -, Driftsunderskudd i % av BNP Reell kronekurs 8 -, 999 Kilde: IMF (estimater for og )

51 Russland,9% vekst i Q, 9,% inflasjon i april, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsandel (h.s.) BNP-vekst (h.s.) 8,,,,, Styringsrente,,,,, av BNP 9 8,,,,,, årsvekst,,,, Inflasjon,,,,,,,,,,,, 9, 9,

52 Russland Høyt driftsoverskudd, reell appresiering av rubelen via høy inflasjon Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Rubelens internasjonale verdi, Driftsoverskudd i % av BNP, 8 8,,,,,, Reell rubelkurs av BNP,,,, Budsjettoverskudd i % av BNP,,,, av BNP Nominell rubelkurs,, 9 9 -, -, Kilder: EcoWin og IMF

53 Tsjekkia,% vekst i Q,,8% inflasjon i mars, styringsrente på % Vekst og investering Inflasjon og renter, 8 Investeringsandel (v.s.) av BNP,,,,,, BNP-vekst (h.s.) prosent annualisert kvartalsvekst Lang rente Inflasjonsmål Styringsrente Inflasjon,, - -

54 Tsjekkia Avtagende driftsunderskudd, valutaen fortsetter å styrke seg Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Korunaens internasjonale verdi -, -, -, -, Driftsunderskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP -, -, -, -, Nominell korunakurs av BNP -, -, -, -, -, -, av BNP -, -, -, -, Reell korunakurs -, -, -, -, Kilder: EcoWin og IMF

55 Ungarn,% vekst i Q,,% inflasjon i mars, styringsrenten er % Vekst og investering Inflasjon og renter, av BNP 9 8 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,,,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst 9 8 Styringsrente Lang rente Inflasjonsmål Kjerneinflasjon 9 8,

56 Ungarn Drifts- og budsjettunderskudd, svekket forint inntil mai Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Forintens internasjonale verdi - Budsjettunderskudd i % av BNP Reell forintkurs av BNP av BNP -8-8 Nominell forintkurs Driftsunderskudd i % av BNP og IMF

57 Polen,% vekst i Q,,% kjerneinflasjon i mars, styringsrente på % Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9,, av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 8 årsvekst,,,,, Styringsrente Lang rente Inflasjon,,,,, 9, Inflasjonsmål, 8,, 999 -, 999,

58 Polen Minkende drifts- og budsjettunderskudd, rimelig stabil zloty siste året Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Zlotyens internasjonale verdi - Budsjettunderskudd i % av BNP - Nominell zlotykurs - - av BNP av BNP - - Driftsunderskudd i % av BNP Reell zlotykurs KildeR: EcoWin og IMF

59 Tyrkia Vekst på 9,9% i Q, inflasjon 8,8% i apr., styringsrente på,% Vekst og inflasjon Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.),,,, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) 9 årsvekst,,,, Styringsrente,,,, 8,, Kjerneinflasjon,,,,,,

60 Tyrkia Budsjettunderskuddet reduseres, driftsunderskuddet øker, stabil lire Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Lirens internasjonale verdi Driftsunderskudd i % av BNP av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP Reell lirekurs Nominell lirekurs Kilder: EcoWin og IMF

61 Israel,% vekst i Q,,% inflasjon i mars, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter,,, av BNP 9 8 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,,,,,, -, -, -, annualisert kvartalsvekst,,,,,, -, -, Styringsrente Inflasjonsmål Inflasjon Lang rente,,,,,, -, -,

62 Israel Både budsjett og driftsoverskudd, nominelt svak shekel Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Shekelens internasjonale verdi,, av BNP,,,,,,, Budsjettoverskudd i % av BNP Driftsoverskudd i % av BNP,,,,,,, av BNP Reell shekelkurs , -, -, -, 8 8 -, -, Nominell shekelkurs -, -, 999 Kilde: IMF

63 Canada,% vekst i Q, inflasjon på,% i mars, styringsrenten er % Vekst og investeringer Inflasjon og renter,, Investeringsandel (v.s.) Lang nominell rente, av BNP,,, 9, 9, 8, BNP-vekst (h.s.) - annualisert kvartalsvekst Inflasjonsmål Kjerneinflasjon Styringsrente 8, ( )

64 Canada Overskudd på budsjett og driftsbalanse, markert sterkere dollar Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Dollarens internasjonale verdi,,,,,, Nominell dollarkurs,,,, Reell dollarkurs,,,, 9 9 -, -, Kilde: IMF

65 Australia,9% vekst i Q,,% inflasjon i Q, styringsrente på,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9 8 BNP-vekst (h.s.) Lang nominell rente av BNP Investeringsandel (v.s.) - - annualisert kvartalsvekst Inflasjonsmål Styringsrente Kjerneinflasjon

66 Australia Stort driftsunderskudd, budsjettoverskudd, volatil dollar i Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Dollarens internasjonale verdi - Budsjettoverskudd i % av BNP - Reel dollarkurs av BNP - - Driftsunderskudd i % av BNP - - av BNP Nominell dollarkurs Kilde: IMF

67 New Zealand,8% vekst i Q,,% inflasjon i Q, styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter 9 Investeringsandel (v.s.) 8 8 Lang nominell rente 8 av BNP 8 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Inflasjonsmål Styringsrente Inflasjon

68 New Zealand Stort driftsunderskudd, budsjettoverskudd, kraftig fall i dollarens verdi Budsjett og driftsbalanse med utlandet Dollarens internasjonale verdi, Budsjettoverskudd i % av BNP,,,,, Reell dollarkurs av BNP -, -, -, -, av BNP Nominell dollarkurs -, Driftsunderskudd i % av BNP -, 9 9 -, -,

69 India,% vekst i Q,,% inflasjon i mars, % styringsrente Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) Lang rente av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) 8 årsvekst 8 Inflasjon Styringsrente 8

70 India Fra overskudd til underskudd på driftsbalansen, svakere rupi Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Rupiens internasjonale verdi,,,, Reell rupikurs,, av BNP Driftsunderskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP, 9, 9,, 9, 9, - - 9, Nominell rupikurs 9, - - 9, 9, - - 8, 8, 999 Kilder: EcoWin og IMF

71 Taiwan,% vekst i Q,,% inflasjon i mars, styringsrente på,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter, Investeringsandel (v.s.),,, Styringsrente av BNP 9,,,, årsvekst Kjerneinflasjon Lang rente 8 -, BNP-vekst (h.s.) -, -, -, - - -,

72 Taiwan Stor driftsoverskudd, budsjettunderskudd, reelt sett svakere dollar Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Dollarens internasjonale verdi,,,,,,,,,,, Nominell dollarkurs, av BNP,, -, Driftsoverskudd i % av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP,, -, av BNP 9, 9, 9, 9, Reell dollarkurs 9, 9, 9, 9, -, -, 8, 8, -, -, 8, 8, 999 Kilde: IMF

73 Sør-Korea,% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrente på % Vekst og investeringer Inflasjon og renter, Investeringsandel (v.s.), 8 8,, Lang rente av BNP,,, 9, 9, 8,,,,,,, annualisert kvartalsvekst Styringsrente Inflasjonsmål Kjerneinflasjon 8, BNP-vekst (h.s.) -,, -,

74 Korea Overskudd på budsjett og driftsbalanse, appresierende won Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Wonens internasjonale verdi Driftsoverskudd i % av BNP Nominell wonkurs av BNP av BNP Reell wonkurs - Budsjettoverskudd i % av BNP Kilde: IMF

75 Thailand,% vekst i Q,,9% inflasjon i april, styringsrente på,% Vekst og investering Inflasjon og renter,,, Investeringsandel (v.s.),,, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.),,,,,, -, annualisert kvartalsvekst,,,, Lang rente Inflasjonsmål Styringsrente Inflasjon,,,, -, -, -,

76 Thailand Fra stort overskudd til underskudd på driftsbalansen, sterkere bath Driftsbalanse overfor utlandet Bathens internasjonale verdi,,,,, Driftsunderskudd i % av BNP,,,,, av BNP,,,, av BNP,,, Reell bathkurs,,,,, 9, 9,,, 9, 9, Nominell bathkurs 9, 9, -, -, 9, 9, 999 Kilde: IMF

77 Indonesia,9% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrenten er,% Vekst og investeringer Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) 8,, BNP-vekst (h.s.),, Lang rente,, av BNP årsvekst,, Styringsrente,,,, Kjerneinflasjon 9,, 8,,

78 Indonesia Driftsoverskudd med stort budsjettunderskudd, appresierende rupiah Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Rupiahens internasjonale verdi Driftsoverskudd i % av BNP Reell rupiahkurs av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP av BNP Nominell rupiahkurs og IMF

79 Mexico,% vekst i Q, inflasjon på % i mars, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter,,, Investeringsandel (v.s.), Styringsrente av BNP,, 9, BNP-vekst (h.s.),,, annualisert kvartalsvekst Lang rente Kjerneinflasjon Inflasjonsmål 9,, 8, 999 -, 999

80 Mexico Mindre driftsunderskudd, svakere peso i Driftsbalanse overfor utlandet Pesoens internasjonale verdi -, -, -, Driftsunderskudd i % av BNP -, Reell pesokurs av BNP -, -, -, -, -, -, av BNP Nominell pesokurs , -, 8 8 -, -, 999 Kilde: IMF

81 Brasil,% vekst i Q,,% inflasjon i april,,% styringsrente Vekst og investering Inflasjon og renter, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,, -, -, -, annualisert kvartalsvekst - Styringsrente Inflasjonsmål Inflasjon Lang rente

82 Brasil Overskudd på driftsbalansen, appresierende real Driftsbalanse overfor utlandet Realens internasjonale verdi av BNP - - Driftsoverskudd i % av BNP - - av BNP 9 Reell realkurs Nominell realkurs Kilde: IMF

83 Argentina 8,8% vekst i Q,,% inflasjon i april, korte renter på ca. % Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsandel (v.s.) av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst 9 8 mnd. interbankrente Inflasjon

84 Argentina Avtagende driftsoverskudd, litt svakere peso Driftsbalanse overfor utlandet Pesoens internasjonale verdi,,,,,, 9 Reell pesokurs 9 av BNP,, av BNP 8 Nominell pesokurs 8,, -, -, -, Driftsoverskudd i % av BNP -, 999 Kilde: IMF

85 Chile,8% vekst i Q,,% inflasjon i april, styringsrente på,% Vekst og investering Inflasjon og renter, av BNP 9 8 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,,,,,,, -, prosent annualisert kvartalsvekst Kjerneinflasjon Styringsrente Lang rente -, -, -, - -

86 Chile Driftsunderskudd i, pesoen tenderer sterkere Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Pesoens internasjonale verdi,,,,, Budsjettoverskudd i % av BNP,,, Reell pesokurs av BNP,, -,,, -, av BNP 9 9 -, -, 9 9 -, -, 8 8 -, -, Driftsunderskudd i % av BNP -, -, 8 Nominell pesokurs Kilde: IMF

87 Sør-Afrika,% vekst i Q, inflasjon på,9% i mars, styringsrente % Vekst og investering Inflasjon og renter 8, 8,, av BNP 8,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,,, Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente,,,,,, Inflasjonsmål,,,,

88 Sør-Afrika Økende driftsunderskudd, realappresiering siste året Budsjett og driftsbalanse overfor utlandet Randens internasjonale verdi - - Driftsunderskudd i % av BNP - - Reell randkurs av BNP av BNP Budsjettunderskudd i % av BNP Nominell randkurs 999 Kilder: EcoWin og IMF

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene BNP krympet trolig kraftig i de fleste utviklede land i fjerde kvartal. Aktivitetsindikatorene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien var i resesjon i fjerde kvartal 8 og første kvartal

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien er i resesjon. Blant de utviklede økonomiene var det

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 6. april Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Det er nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av generelt kraftig vekst i Kina og India

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. juni Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Aktivitetsindikatorene for april og mai viser at den globale økonomien vokste med et avdempet tempo

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. august Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil vokse i underkant av prosent i år. Veksten var, prosent i. Veksten forventes

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, juli Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse litt i overkant av % i år og neste år. Veksten forventes å bli høy

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,19. oktober 00 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Hovedpunkter om internasjonal økonomi (I) Den globale økonomien vil vokse litt lavere i 00 enn i 00, da

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Vest-Norsk Sparebanklag, Bergen,. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

Konjunkturer og pengepolitikk

Konjunkturer og pengepolitikk Konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Regionalt nettverk, region Øst. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land Storbritannia

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer

Økonomiske perspektiver. Figurer Økonomiske perspektiver Figurer Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag. februar 8 Boligmarkedet i USA Prisvekst i prosent 8 8-8 8 8 8 8 7 - Kilde: Reuters (EcoWin)

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret desember. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 Euroområdet Japan Spania Tyskland Handelspartnerne -.kv..kv..kv..kv..kv..

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet Sverige

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND. AUGUST En liten åpen økonomi Eksportandeler 8 Andre råvarer Skipsfart Oljeleverand ører Skipsfart Trelast Olje og gass Annen

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. Indikator for verdenshandelen Summen av eksport og import i USA, Japan og Tyskland i USD. Månedstall. Årlig prosentvis endring - - - - 99 997 998 999 Hovedstyret

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi. Hovedpunkter fra OECDs Economic Outlook En bredere oppgang har fått feste Asia, og UK leder an, kontinental-europa vil følge Investeringene i ferd med å overta som drivkraft

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret oktober,. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før ),,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - ) Anslagene

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg 8. februar 213 Statsminister Jens Stoltenberg Arbeid Kunnskap Velferd Klima 2 Foto: Oddvar Walle Jensen / NTB Scanpix Den norske modellen virker Vi har høy inntekt og jevn fordeling,5 Ulikhet målt ved

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Forskrift om pengepolitikken (1)

Forskrift om pengepolitikken (1) Forskrift om pengepolitikken (1) Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen.

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

Hovedstyret. 18. september 2013

Hovedstyret. 18. september 2013 Hovedstyret 8. september Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer. Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Bufferkravet bør ses i lys av andre krav til bankene. Tilbakeslag i det finansielle systemet

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret september. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,,,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - Hovedstyret

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

Hovedstyremøte 11. august 2004

Hovedstyremøte 11. august 2004 Hovedstyremøte. august Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil India Kina Kilder: IMF og Norges Bank BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Hovedstyremøte 26. mai 2004

Hovedstyremøte 26. mai 2004 Hovedstyremøte. mai Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8 9 9

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mai. Kvartalsvis endring i BNP i. Bidrag til volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert 8 Privat forbruk Lager Offentlig konsum og investering Private investeringer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport februar 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport februar 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport februar 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,5 prosent i januar mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,7 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15.

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15. Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund. august Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv.

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd. april 7 Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Inflasjonsmål 9 9 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer