Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 6. april Porteføljeforvalter Torgeir Høien

2 Hovedbildet Det er nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av generelt kraftig vekst i Kina og India og av god vekst i industrien i de utviklede økonomiene. Nivået på industriproduksjonen i i de utviklede økonomiene er fremdeles ca prosent lavere enn før resesjonen startet, og nivået på globalt BNP er et godt stykke unna hva det ville ha vært om globalt BNP hadde vokst med trenden fra før resesjonen. Det er fremdeles mye å ta igjen, altså. Aktivitetsindikatorene for industrien steg i de fleste land fra februar til mars, og de la seg også typisk høyere enn forventingene. Også de siste aktivitetsindikatorene for tjenestesektoren i USA og Eurosonen har overrasket på oppsiden. Renset for energi- og matvarepriser har konsumprisnivået ligger omtrent stabilt i de utviklede økonomiene de siste månedene. Det betyr at kjerneinflasjonen er fallende. Lange statsrentere har steget en del i mange land på en kombinasjon av noe økte risikopremier og forventninger om høyere økonomisk vekst. Forventet inflasjon holder seg på et moderat nivå. De toneangivende sentralbankene vil holde sine styringsrenter på et svært lavt nivå inn i. Men noen land, spesielt Australia, har kommet et stykke på vei i å heve styringsrenten opp mot et mer normalt nivå. Arbeidsledigheten vil forbli på et svært høyt nivå i de aller fleste utviklede økonomiene i lang tid fremover, men i USA vokste sysselsettingen betydelig fra februar til mars.

3 Oversikt Globalt s. -8 USA s. 9- Eurosonen s. -68 Storbritannia s Japan s. 7-8 Kina s India s Sverige s Danmark s. - Finland s. - Norge s. -6 Sveits s. 7-9 Island s. - Russland s. - Tsjekkia s. -7 Ungarn s. 8- Polen s. - Tyrkia s. -6 Israel s. 7-9 Canada s. - Australia s. - New Zealand s. 6-8 Sør-Afrika s. 9- Taiwan s. - Hong Kong s. -7 Sør-Korea s. 8-6 Singapore s. 6-6 Thailand s Malaysia s Indonesia s. 7-7 Filippinene s. 7-7 Mexico s Brasil s Chile s. 8-8 Colombia s Peru s. 88-9

4 Globalt: BNP siden første kvartal 8 Indeks, 8: = Indeks, 8: =

5 Globalt: Industriproduksjonen siden januar 8 Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Norge Storbritannia USA Kina (sesongjustert av SKAGEN) India (sesongjustert av SKAGEN) 9 Frankrike 9 8 Canada 8 Tyskland Italia 7 7 Sverige Spania Japan Italia 6 6 jan apr jul okt jan apr jul okt jan Sør-Korea 9 Taiwan 8 Israel 8 Chile Tyrkia 7 Brasil Mexico 7 Thailand Sør-Afrika Ungarn 6 6 jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

6 Globalt: Aktivitetsindikatorer for industrien Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Sveits Sverige Norge USA Taiwan Kina India Mexico Brasil Ungarn Eurosonen Storbritannia Japan New Zealand Australia Hong Kong Singapore Sør-Afrika Russland jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

7 Globalt: Aktivitetsindikatorer for tjenesteproduserende bedrifter Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks

8 Indeks, jan. 8 = Globalt: Nivå på detaljhandel målt i faste priser Indeks, jan. 8 =

9 Milliarder USD Globalt: Detaljhandel målt i USD Milliarder USD

10 Globalt: Eksport målt i USD Europa og Nord-Amerika Asia og Latin-Amerika 7 7 Frankrike Canada Italia Spania USA Tyskland Storbritannia Sveits Sverige Norge Singapore Mexico India Brasil Kina Japan Hong Kong Sør-Korea Thailand 7 7 jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

11 Globalt: Import målt i USD 7 7 Sverige Norge Spania Sveits Europa og Nord-Amerika Tyskland Frankrike Italia Canada USA Storbritannia jan apr jul okt jan apr jul okt jan Asia og Latin-Amerika Kina Japan 8 6 Mexico Hong Kong Sør-Korea 8 6 Singapore India Brasil Thailand jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

12 Globalt: Råvarepriser og fraktrater Råvarer Fraktrater Råvareindeks 8 6 Tørrlast Kopper Oljelast 9 7 jan apr jul okt jan 8 apr jul okt jan apr 9 jan apr jul okt jan 8 apr jul okt jan apr 9

13 Globalt: Inflasjon Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Storbritannia Sverige Eurosonen Norge Japan Sveits USA ,,, 9, 7,,, Mexico Brasil Sør-Korea Singapore 7,,, 9, 7,,, jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9 -, Taiwan -, -, Kina -, jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

14 Globalt: Sesongjustert konsumprisnivå Indeks Indeks

15 Globalt: Kjerneinflasjon Fremvoksende økonomier, Tyrkia,, Chile Colombia, Prosent årsvekst Prosent årsvekst 7,,, Mexico Sør-Korea 7,,,, Taiwan Thailand, -, Kina -, jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

16 Indeks, Jan 8 = Globalt: Sesongjustert kjernekonsumprisnivå Indeks, jan. 8 =

17 Indeks, : = Globalt: Produktivitetsutviklingen Indeks, : =

18 Indeks, Q = Globalt: Lønnskostnader per produsert enhet Indeks, Q =

19 Globalt: Aksjekurser USA i det lange løp Hele verden i det korte løp S&P MSCI jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9

20 Globalt: Lange renter og inflasjonsforventninger,,,,, års nominell statsrente Frankrike Storbritannia USA,,,,,,,,,,, års realrente og inflasjonsforventninger Japan USA Frankrike Storbritannia,,,,,,,,,,, nov feb mai aug nov 7 8 Japan,,,,, feb mai aug nov feb jan Frankrike USA Japan mar mai jul sep nov jan 8 Storbritannia mar mai jul sep nov jan mar

21 Globalt: Gjeldsforsikringspremier Forsikringspremie på statsgjeld Forsikringspremie på statsgjeld Italia Sverige 7 Storbritannia Tyskland Japan USA jan jul sep nov jan 8 mar mai jul sep nov jan mar 9 des jun sep des 7 8 mar jun sep des mar 9

22 Globalt: Korte statsrenter og interbankrenter mnd. statssertifikatrente mnd. interbankrente Storbritannia Tyskland USA GBP EUR USD jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9

23 Globalt: Risikopåslag i interbankmarkedet Risikopremie i mnd. interbankrente Risikopremie i mnd. interbankrenter USD GBP EUR JPY SEK DKK jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9

24 Globalt: Basispengemengde USA og Eurosonen Storbritannia og Sveits,,,,7,, USA (v.s.) Eurosonen (h.s.),,,,,,,9,9 7 Storbritannia (v.s.) Sveits (h.s.) ,,8,8 7,7, jan mai sep jan mai sep jan mai sep 7 8 9

25 Globalt: Risiko og usikkerhet 7 Risiko i kredittmarkedet 7 9 Usikkerhet i aksjemarkedet jan mai sep jan 7 CDX North America Investment Grade mai sep jan 8 7 mai sep jan 9 jan mai sep jan 7 VIX - forventet volatilitet på S&P mai sep jan 8 mai sep jan 9

26 Globalt: Styringsrenter USA Eurosonen 6 6 6, 6,,, Styringsrente,,,, Styringsrente,, Overnattenrente Overnattenrente,, Foliorente jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9, jan mai sep jan 7 mai sep jan 8, mai sep jan 9

27 Globalt: Styringsrenter og overnattenrenter Storbritannia Sveits 7 7 7, 7, 6 6 6, 6,,, Styringsrente, Styringsrente, Overnattenrente,,,,, Overnattenrente, jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9, jan mai sep jan 7 mai sep jan 8, mai sep jan 9

28 Globalt: Forventet gjennomsnittlig overnattenrente neste måneder 7 Forventet overnattenrente 7 6 Forventet overnattenrente 6 6 Storbritannia 6 USA Eurosonen Danmark Sverige Japan jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9

29 USA: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og lønnskostnader 8, , 6,,, Produktivitetsvekst BNP-vekst (h.s.) -, Investeringsandel (v.s.) -, -7, Vekst i lønnskostnadene per produsert enhet

30 USA: Bidrag til BNP-vekst og lager i prosent av sluttetterspørsel Bidrag til endring i BNP Lager,8 6, Nettoeksport Offentlig etterspørsel Investeringer utenom lagerendringer Lagerendring Forbruk ,8,77,7,7,7,67,6,6 Lager (v.s.) Lager i prosent av sluttetterspørsel (h.s.) ,6 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

31 USA: Aktivitetsindikatorer Nasjonale Lokale Chicago PMI (h.s.) Philladelphia Fed (v.s.) Kansas Fed (v.s.) ISM tjenester (v.s.) 9 9 ISM industri (v.s.) NIFB Small Businesss Optimism (h.s.) Richmond Fed (h.s.) New York Fed (v.s.) Dallas Fed (h.s.)

32 USA: Konsumenttillit University of Michigan og Conference Board ABCs indikator 7 7 Personlig økonomi University of Michigan Conference Board ABCs konsumentindikator Samfunnsøkonomi

33 USA: Husholdningenes inntekt og forbruk Husholdningens inntekt og forbruk i løpende priser Husholdningenes inntekt og forbruk i faste priser Inntekt Inntekt Forbruk Forbruk

34 USA: Detaljhandel og lager i forhold til salg Detaljhandel Lager i forhold til salg,7,7 7 Detaljhandel 7,6,6 7 Detaljhandel utenom biler og bensin 7,,, Samlet Detaljhandel,,, 7 7, Industrien,,,

35 USA: Kjøp av kapitalvarer og ordretilgangen i industrien Kjøp av kapitalvarer Nye industriordrer Samlet 9 Nivå på nye ordrer Utenom transport

36 USA: Produksjon og kapasitetsutnyttelse i industrien Industriproduksjon Kapasitetsutnyttelse 7,, Årsvekst 7,, 8, 8, 8, 8,,,,, 8, 8, -, -, 77, 77, -, -7, -, -, Sesongjustert månedsvekst -, -7, -, -, 7, 7, 7, Kapasitetsutnyttelse i industrien 7, 7, 7, -, -, 67, 67,

37 USA: Omsetning og bygging av boliger Boligomsetning Boligbygging og avtalte boligsalg,,,,, Salg av brukte boliger (h.s.) 7, 7, 6,,,,,7,,,,7,9,8,7,6,,, Salg av nye boliger (v.s.) 6,,,,,,,,7,, Påbegynte boliger Byggetillatelser,,,,7,,

38 USA: Boligpriser Brukte og nye boliger S&P Case-Shiller Prisnivå brukte boliger (v.s.) 9 7 Årsvekst, brukte boliger (h.s.) 7 Prisnivå nye boliger (v.s.) 9 7 Årsvekst, nye boliger (h.s.) Nivå største markeder (v.s.) Årsvekst største markeder (h.s.)

39 USA: Husholdningens formue Formue Inntekt og forbruk i prosent av formue Finansielle aktiva Netto formue 6 Disponibel inntekt i prosent av netto formue 9 Gjennomsnitt siden 9 9 Varige konsumgoder Gjeld Boligformue Forbruk i prosent av netto formue 6 8

40 USA: Sysselsetting Sysselsettingen utenom jordbruket Sysselsettingsindikatorer "Houshold survey" - nivå (v.s.) "Payroll" - nivå (v.s.) 6 6 ISM tjenestesektoren "Payroll" - månedsendring (h.s.) ADP - nivå, eks. offentlig ansatte (v.s.) - ISM industrien -7 "Payroll" - nivå, eks. offentlig ansatte (v.s.)

41 USA: Ledighet Arbeidsledighet Søkneder om ledighetstrygd Inklusive "discouraged workers" Ledige i prosent av arbeidsstyrken Ledige deltidsarbeidende Nye (v.s.) Samlet (h.s.)

42 USA: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Importvekst fordelt på regioner Eksportvekst Importvekst Mexico Kina Eurosonen Japan

43 USA: Utenriksøkonomi og statsbudsjett Handels- og driftsbalanse Statsbudsjettet månedsbalanse -, -, -, -, -, -, -, -, Handelsbalanse (h.s.) Driftsbalanse (v.s.) Sesongjustert (v.s.),, -, -, -,7 -, -6, -6 - Annualisert -mnd glidende gjennomsnitt (h.s.) -, -6, , Kilde: EcoWin

44 USA: Inflasjon Konsumpriser Produsentpriser - - KPI PCE - -, 7,,,, -, -, -7, Produsentprisene (PPI) PPI-kjerne, 7,,,, -, -, -7,,,, KPI-median KPI-kjerne,,, 9 7 Innkjøpsprisindikator, industri 9 7,,,, PCE-kjerne PCE-trimmet snitt,,,, Innkjøpsprisindikator, tjenester

45 USA: Prisnivå Sesongjustert konsumprisnivå Sesongjustert produsentprisnivå 9 9 KPI utenom energi- og matvarepriser 8 7 PPI utenom energi- og matvarepriser 8 7 KPI 6 PPI

46 USA: Renter og gjeld Renter Gjeld års statsrente -års statsrente -måneders statsrente Styringsrente ,,, 7,,,, Husholdningene Ikke-finansielle foretak Føderale myndigheter Lokale myndigheter 6 8,,, 7,,,,

47 USA: -års amerikansk statsrente Prosent Prosent

48 USA: Pengemengden, Pengemengder, Ingrediensene i basispengemengden,,,7, M (h.s.) MZM (h.s.) 9 8 7,,,9,8,7 Seddelomløpet,,,9,8,7,, M (v.s.) 6,6,,, Frie folioinnskudd hos Fed,6,,,,7, Basispengemengden (M) (v.s.) 6 8,,, Pålagte folioinnskudd hos Fed 6 8,,,

49 USA: Pengemultiplikatorene og pengenes omløpshastighet Pengemultiplikatorene Pengenes omløpshastighet MZM/M, 7,, 7, M/M ,,, Nominelt BNP/M Nominelt BNP/M,,, M/M 7,,, Nominelt BNP/M Nominelt BNP/MZM 7,,, 6 8, ,

50 USA: Feds balanse Feds eiendeler Feds gjeld,,,,7,,, + Andre lån (AIG, TALF, etc.) + Lån til andre sentralbanker +Terminlån til banker + Lån til selskap som har kjøpt aktiva + Obligasjoner med pant i boliglån + Obligasjoner utstedt av boligbanker,,,,7,,,,,,,7,,, + Annen gjeld + Finansdep. folioinnskudd + Bankenes folioinnskudd,,,,7,,,,7,, + Statsobligasjoner Gull etc.,7,,,7,, Sedler,7,,, 7 8 9,, 7 8 9, Kilde: Federal Reserve Kilde: Federal Reserve

51 USA: Valuta Dollarens internasjonale verdi Forventet volatilitet på USD,8,,,9,, Nominell handelsvektet dollar (h.s.),, 7,, Forventet volatilitet på USD,, 7,,,,,,,,,, USD per EUR (v.s.) Reell handelsvektet dollar (h.s.) 9 9 7,,, 7,,,,6 8,,

52 Eurosonen: BNP, produktivitet og lønnskostnader,, Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) 7,, Produktivitet og lønnskostnader,,,, Produktivitetsvekst ,, -, -, 6 Vekst i lønnskostnadene per produsert enhet 6 9, Investeringsandel (v.s.) -7, 9, 6 8 -, 6 8

53 Eurosonen: Etterspørselskomponentene i BNP BNP Bidrag til BNP-vekst,,,7 Lagerendring,7,7,7,,, BNP,,,, Privat forbruk,,,,,7 Offentlig forbruk,,7 -, -, Privat forbruk -, -,, Investeringer, -,7 Offentlig forbruk -,7,,, Nettoeksport, Q Q Q Q Q Q , -, Investeringer utenom lagerendring -, Nettoeksport -, Q Q Q Q Q Q 7 8 9

54 Eurosonen: Bruttonasjonalproduktet i de fire største medlemslandene Nominelt BNP BNP-vekst 6 6 7, 7,,, Tyskland,, Italia Spania Frankrike, -, -, -7, -, -, Italia Frankrike Tyskland Spania, -, -, -7, -, -, -, -,

55 Eurosonen: Bruttonasjonalproduktet i de tre av de små landene Nominelt BNP BNP-vekst 6 6 Hellas 6 6 Hellas Portugal Irland Portugal - Irland

56 Eurosonen: Aktivitetsindikatorer PMI ECBs indikatorer 6 6, 6 PMI tjenesteproduksjon 6,,, -, 9 -, 9 8 Sentimentsindikator (v.s.) -, -, PMI vareproduksjon 8 7 Business Climate Indiacator (h.s.) -, -, 7 -,

57 Eurosonen: Nasjonale PMI-målinger Industrien Tjenestesektoren Frankrike Tyskland Italia Frankrike Tyskland Italia

58 Eurosonen: Nasjonale aktivitetsindikatorer Tyskland og Frankrike Italia og Belgia Frankrike (v.s.) Tyskland (h.s.) Italia (v.s.) Belgia (h.s.)

59 Eurosonen: Industrien Produksjon Nye ordrer - - Frankrike Eurosonen Tyskland Italia Frankrike Italia Eurosonen Tyskland

60 Eurosonen: Konsumenttillit Konsumenttillit Konsumenttillit 7,,,, 7,,,, Tyskland (v.s.) Frankrike (h.s.) Nederland (h.s.) Italia (v.s.) Belgia (h.s.) , - - -,

61 Eurosonen: Detaljhandel Eurosonen Tyskland, Nederland og Belgia, Volum Nederland (h.s.) Tyskland (h.s.), 7,, 9 9,, , 8 Nominelt 8 Belgia (h.s.) 9, 9, 8 8 9,

62 Eurosonen: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i EUR Importvekst Eksportvekst Importvekst Eksportvekst

63 Eurosonen: Eksport- og importvekst i de tre største medlemslandene Eksportvekst Importvekst Tyskland Frankrike Italia Tyskland Frankrike Italia

64 Eurosonen: Inflasjon og renter Inflasjon Renter,, 6, 6,,, Inflasjon,,,, -års tysk statsrente,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -, Kjerneinflasjon,, -,,,, Styringsrente,,, -, -,,,

65 Eurosonen: Rentepåslag Påslag i forhold til -års tysk statsrente Påslag i forhold til -års tysk statsrente,,,,,,,,,,,,,,,,,, Østerrike Nederland Finland Frankrike,,,,,,,,,,,, Belgia Hellas Irland Portugal Spania,,,,,,,,,, -, -, -, -, jan apr jul okt jan 8 apr jul okt jan apr 9 jan apr jul okt jan 8 apr jul okt jan apr 9

66 Eurosonen: ECBs balanse ECBs eiendeler ECBs gjeld,,,7,,, +Andre aktiva + Korte likviditetslån + Lange likviditetslån + Obligasjoner med fortrinnsrett + Statsobligasjoner i EUR Gull og valutareserver,,,7,,,,9,8,7,6,,,,, + Annen gjeld + Finansdep. folioinnskudd + Bankenes folioinnskudd Sedler,9,8,7,6,,,,,,7,7,,9,,9,,,8,7,8,7,,,6,

67 Eurosonen: Pengemengde Pengemengder Årsvekst,, M ,,, M M 7,,, 6 M M Basispengemengden Seddelomløpet 6, 7,,,, M, 7,,,, 6 8 -, 6 8 -,

68 Eurosonen: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Euroens internasjonale verdi,6,, USD per EUR (v.s.), - Handelsbalanse -, Driftsbalanse - -,,,9 Reell handelsvektet euro (h.s.) ,

69 Storbritannia: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk 9, 9, 8, 9 Produktivitetsvekst (h.s.), 7, 9 Timeverk (v.s.) 7, 9, 6 -, BNP-vekst (h.s.) -, 9 9,, Investeringsandel (v.s.) -7, 89 -, -, 88 -,

70 Storbritannia: Aktivitetsindikatorer og industriproduksjon Aktivitetsindikatorer Industriproduksjon 6 6,, 6 6,,,, PMI tjenestebedrifter -, -, -7, -, Sesongjustert månedsvekst Årsvekst -, -, -7, -, PMI industribedrifter -, -, -, -,

71 Storbritannia: Arbeidsledighet og boligpriser Arbeidsledighet Boligprisene 8, 8, 7, DCLG (h.s.) 7, 6, Nye søknader om ledighetstrygd (h.s.) 7 6,,, ILO-ledighet (v.s.) Nationwide (v.s.) Halifax (v.s.) - -,

72 Storbritannia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Driftsbalansen Eksportvekst Importvekst Handelsbalanse

73 Storbritannia: Inflasjon og renter Inflasjon Renter års statsrente 6 Inflasjon Kjerneinflasjon Styringsrente -års inflasjonsbeskyttet statsrente Kilde: Retuers EcoWin

74 Pund per euro (invertert) Storbritannia: Valutakurs Indeks

75 Japan: BNP og forventningsindikatorer Vekst og investeringer Tankan-indeksen 6 BNP-vekst (h.s.), 7,,,, -, Industribedrifter, nåsituasjon Tjenestebedrifter, nåsituasjonen Investeringsandel (v.s.) -, -7, -, -, - - Industribedrifter, utsikter Tjenestebedrifter, utsikter ,

76 Japan: Industriproduksjon og ordretilgang Industriproduksjon Ordreinngang 7,,, Årsvekst (h.s.) Sesongjustert månedsvekst, -, -, -7, -, Månedsvekst (v.s.) Årsvekst ,

77 Japan: Arbeidsmarked, konsumenttillit og detaljhandel Arbeidsmarkedet Konsumenttillit og detaljhandel 6, 6,7 6, Ledighet (h.s.) 6,,7,,,, Konsumenttillit,,, 6,,,, 6,,,, 6,7,7,, 6, 6,,, 6 Detaljhandel, løpende priser 6 6,, 6,7 6, Sysselsetting (v.s.),7, ,,

78 Japan: Inflasjon og prisnivå Inflasjon Prisnivå,,,,,, Sesongjustert KPI,,,,,, -, -, Inflasjon Kjerneinflasjon,,,, -, -,,,,,, Sesongjustert KPI utenom matvarepriser,,,,, -, -,,, -, -,,, -, -, 99, 99,

79 Japan: Renter og pengemengde Renter Pengemengde,,,,,,,, Lang realrente,,,, Lang nominell rente,,,,,, - - Årsvekst i pengemengden (M) - -,, Styringsrente 6 8,, - Årsvekst i basispengemengden 6 8 -

80 Japan: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Eksportmarkeder,7,7, USA,,,,, Importvekst Eksportvekst - - -,7, EU Kina,7, - -, India, , 6 8,

81 Japan: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Valutakurs,, 8,,7,,,,,7, Reell handelsvektet yen (v.s.) 9, -, Handelsbalanse (v.s.),, Yen per euro (h.s.) -,, ,7 Driftsbalanse (h.s.),

82 Kina: BNP og industriproduksjon 6 Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 9 Industriproduksjon (v.s.) Industriproduksjon 7,,, 8, 7 6 7, Elektrisitetsproduksjon (v.s.), Aktivitetsindikator (h.s.) 6 8,,

83 Kina: Etterspørselskomponentene i BNP Nominelt BNP Bidrag til BNP-vekst,, BNP, BNP, Investering Nettoeksport Forbruk, 7,, Investeringer, 7,,,,,, -, Forbruk -, , Nettoeksport 6 8 -,

84 Kina: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 Eksportvekst 7 Driftsbalanse Handelsbalanse - Importvekst

85 Kina: Detaljhandel, bilsalg og boligmarkedet Detaljomsetning Bilsalg,,,7,7,, 7, Nominell vekst,, 7,,,,,,,,,,,,7,7, 7,, Volumvekst, 7,,,, Bilsalget per måned,,, 6 8,, 6 8,

86 Kina: Inflasjon og renter Inflasjon Renter Inflasjon års utlånsrente Kjerneinflasjon års innskuddsrente Overnattenrente 6 8

87 Kina: Valutakurs og pengemengde Renminbiens internasjonale verdi Pengemengde- og kredittvekst 6, Yuan per dollar (h.s.) 7, 7, 8, Banklån Yuan per euro (h.s.) 8, 9, 9, M M,,, 9 Reell handelvektet renminbi (v.s.),

88 India: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.),, Industriproduksjon 6, BNP-vekst (h.s.) 9, 8, 7, 6,,,,,, 7,,,, 7,,,, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) 6, 7,,,, 7,, , -, 6 8,

89 India: Etterspørselskomponentene i BNP BNP Bidrag til BNP-vekst BNP Forbruk Forbruk BNP Investering Investeringer Nettoeksport Nettoeksport

90 India: Bilproduksjon og bilomsetning Bilproduksjon Omsetning og forbruk av drivstoff, 7 7 Samlet produksjon Forbruk av raffinerte oljeprodukter (h.s.),,,,, 9, 9, Produksjon for hjemmemarkedet Bilsalg per måned (v.s.) 8, 8,

91 India: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst 9 8 7,, Handels- og driftsbalanse,, 6 Eksportvekst 6, -,, -, Importvekst , -7, -, -, -, Driftsbalanse Handelsbalanse -, -7, -, -, -, , -7,

92 India: Utenriksøkonomi og valutakurs Inflasjon og renter Rupiens internasjonale verdi 7,, Styringsrente 7,, 7,, Reell handelsvektet rupi (v.s.), Lang rente,,, Inflasjon - konsumpriser,, 7, 7, 97,,, 9, 6,, 9, 6, Inflasjon - engrospriser, 9, Rupi per euro (h.s.) 7 -, -, 87,

93 Sverige: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk 7,,87 7, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, -, -, -7, -, -, -,,8,8,8,77,7 Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.),,, -, -, -7, -, -, -7,,7 -,

94 Sverige: Produksjon og arbeidsmarked Industrien Arbeidsledighet 9 8 Ledighet (SCB) Industriproduksjon Tjenesteproduksjon Nye industriordrer - - Ledighet (AMS)

95 Sverige: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Eksportvekst Eksportmarkeder Storbritannia Tyskland Importvekst USA

96 Sverige: Konsumenttillit og detaljhandel Konsumentindikator Detaljomsetning,,, Faste priser, 7, 7,,,,, - Konsumentindikator -, Løpende priser, - - -, -, - - -, -,

97 Sverige: Boligpriser og pengemengde Boligpriser Pengemengden Årsvekst (h.s.) Nivå (v.s.),,, 7,,,,, 7,,,, 7,, M M,, 7,,,, 7,,,,, -,, -,, -, -, -, -,

98 Sverige: Inflasjon og korte renter Inflasjon Inflasjon Kjerneinflasjon 7 6 Korte renter Riksbankens dagslånsrente Styringsrente Riksbankens foliorente

99 Sverige: Utenriksøkonomi og valuta Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi, 8, Driftsbalanse 7,,, 8, 9, Handelsbalanse, 97, 9, 9, 9, Reell handelsvektet krone (v.s.) 9,,,, 87, 8, Kroner per euro (h.s.), 6 8 8, 6 8,

100 Danmark: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 6, 7,, Årsvekst (v.s.) 6 6,, -,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),

101 Danmark: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, Eksportvekst, Handelsbalanse, 7, 7,,,,, - Importvekst -, -, Driftsbalanse, -, - - -, -, , -7,

102 Danmark: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Valutakurs og valutareserver 6 Lang statsrente Styringsrente 6 7, 7, 7, 7, Valutareserver (h.s.) 7, 7, Inflasjon Kjerneinflasjon 7,6 7,7 7,8 DKK per EUR (v.s.) 6 8 7,9 6 8

103 Finland: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien,,,, BNP-vekst (h.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),, - - 9, 9, 8, Investeringsandel (v.s.) Produksjon (v.s.) - - 8,

104 Finland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,,,,,,,, - -,, - Importvekst - -, -, - - -, Driftsbalanse -, - - -, -, - - -, -,

105 Norge: BNP og produktivitet Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timeverk på fastlandet, BNP-vekst (h.s.),, 7,,,, Timeverk (v.s.) 7 6 Investeringsandel (v.s.) -, -, Produktivitetsvekst (h.s.)

106 Norge: Detaljhandel, varekonsum og industriproduksjon Detaljhandel og varekonsum Industriell aktivitet, Varekonsum (v.s.) Detaljomsetning (h.s.) Industriproduksjon (h.s.) 7,,,, - -, 9 - -, , Konjunkturindikator (v.s.) -, -,

107 Norge: Boligmarkedet Boligpriser Boligbygging

108 Norge: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i kroner Eksport Import Import Eksport utenom olje og gass Eksport utenom olje, gass, skip og plattformer Eksport

109 Norge: Sysselsetting og ledighet Arbeidsstyrke, sysselsetting og ledighet Ledighet i prosent av arbeidsstyrke,6,,, Arbeidsstyrke (v.s),,, Sysselsetting (v.s.),,, Ledighet (h.s.),,, 9,,, 8, NAV-ledighet,, 7, AKU-ledighet,, 6,,

110 Norge: Lønnsutviklingen Årsvekst i lønningene Bygg og anlegg Lønnskostnader per produsert enhet Fastlandet utenom offentlig sektor Konstruksjon Detaljhandel Industri Hotell og restauranter Fastlandet Kilde: Reuters Ecowin Kilde: SSB

111 Norge: Kredittvolum og pengemengde Kredittvekst Pengemengdevekst,, 7,, Samlet kredittvekst på fastlandet (K) Husholdningene (K),, 7,, M,,,, 7, 7,,,, Kredittvekst (K) Bedriftene (K),,, M -, -, Kilder: Reuters EcoWin

112 Norge: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenrikshandel Kronens internasjonale verdi 8,, 87,, 9, 7, Driftsbalanse Handelsbalanse 6 8 9, 9, 97,,,, 7, Reell handelsvektet krone (h.s.) Handelsvektet nominell krone (v.s., invertert) 6 8,,, 97, 9, 9, 9, 87,

113 Norge: Inflasjon Årsvekst i konsumprisene Sesongjustert KPI-JAE 6 Norges Banks mål på kjerneinflasjonen (KPIXE) Inflasjon 6,,,, Annualisert tremånedersvekst Annualisert seksmånedersvekst,,,,,,,, - Kjerneinflasjon (årsvekst i KJP-JAE) -,,,,,,,, - - -, -,

114 Norge: Renter Korte renter Lange renter 9 9 8, 8, mnd. Nibor mnd. Nibor , 7, 6, 6,,,, års statsrente års swaprente års swaprente 7, 7, 6, 6,,,, Styringsrente,,, års statsrente,,,,,

115 Norge: Rentekurver 8, 7, 7, 6, 6,,,,,,,,,,,, Statsrenter Ett år siden Én måned siden Siste,, Durasjon i år 8, 7, 7, 6, 6,,,,,,,,,,,, 8, 7, 7, 6, 6,,,,,,,,,,,, Nibor- og swaprenter Ett år siden Én måned siden Siste,, Durasjon i år 8, 7, 7, 6, 6,,,,,,,,,,,,

116 Norge: Forventet Nibor-rente Forventet måneder Nibor ved datoer frem i tid Forventet måneder Nibor ved datoer frem i tid,7,7,,,,,. desember,,,. desember. september,,,7,. september 6. juni,7,,7 6. juni,7,,,,,,,,,7,7,,,,,7,7,, jan mar mai jul sep nov jan mar 9 jan mar mai jul sep nov jan mar 9

117 Sveits: BNP og industriproduksjon,,,, Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.), 7,, Industrien,,,,,,,,,,, -, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),,, -, -, -, 9, -, - -,

118 Sveits: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Utenriksøkonomi Eksportvekst 7 6 Driftsbalanse 7 6 Handelsbalanse Importvekst

119 Sveits: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Francens internasjonale verdi 7,, Lang rente Styringsrente,,,,,, 97, 9,,6 - Kjerneinflasjon Inflasjon - 9, Franc per euro (h.s.), , Reell handelsvektet franc (v.s.),

120 Island: BNP, inflasjon og renter Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsnivå (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, 7,,,, 7,,, Lang statsrente (v.s.) Styringsrente (v.s.),, 7,,,,,, 9, 7, 7, 8 -,,, 7 -,,, 6-7, -,, -, Inflasjon (v.s.) Kjerneinflasjon (v.s.), -,

121 Island: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi Driftsbalanse Kroner per euro (h.s.) Reell handelsvektet krone (h.s.) Kilder: Reuters EcoWin

122 Russland: BNP og industriproduksjon, Vekst, Industrien 7, 7, 7,,,,,,,,, -, -, -7, BNP-vekst, -, -, -7, Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) 7,,,, 7, -, -, -, -, -, -,

123 Russland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7,, 6 6 7, 7,,,,, Handelsbalanse,, - - Eksportvekst - - 7, 7, Importvekst ,,, Driftsbalanse 6 8,,,

124 Russland: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Rubelens internasjonale verdi,,,, Reell handelsvekstet rubel (v.s.),,, 7,,,, 7,, Inflasjon Styringsrente Lang rente, 7,,,, 7,, Rubel per euro (h.s.) 7,,,, 7,,,, 7,

125 Tsjekkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.)

126 Tsjekkia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Handelsbalanse Driftsbalanse Importvekst

127 Tsjekkia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Korunaens internasjonale verdi, Styringsrente Lang rente Inflasjon Koruna per euro (v.s.), 7,,, - Kjerneinflasjon Reell handelsvektet koruna (v.s.), 7,,

128 Ungarn: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien, 7, 6,,, Årsvekst (v.s.) 6, 7, 7,,,,, -,,,, 7, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) -, -, -7, Aktivitetsindikator (h.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 7,,,, 7,, -, -,

129 Ungarn: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,,, Handelsbalanse Driftsbalanse,,, - - Importvekst - - -, -, -, -, ,7 -, , -,

130 Ungarn: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Forintens internasjonale verdi 7, 7,,, Lang rente Styringsrente,,,, , 7, 9 8, Inflasjon Kjerneinflasjon, 8 8 Forint per euro (h.s.) 9,, 6 8,, 7 7 Reel handelsvektet forint (v.s.) 6 8

131 Polen: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7 Investeringsandel (v.s.) 8 7, 6 7, BNP-vekst (h.s.) 6,, 7, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),,, ,

132 Polen: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Importvekst Handelsbalansen Driftsbalansen Kilder: Reuters EcoWin

133 Polen: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Zlotyens internasjonale verdi,,, 7,, Styringsrente 7,, Reell handelsvektet zloty (v.s.),,,, Lang rente,,,7, 7, 7, 9,,,, Inflasjon Kjerneinflasjon 6 8,,, Zloty per euro (h.s.) 6 8,,7,

134 Tyrkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7,,,, 9 7,, - - Aktivitetsindikator (h.s.) 8 7, Investeringsandel (v.s.) - - Årsvekst (v.s.) 6 BNP-vekst (h.s.),

135 Tyrkia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Importvekst Driftsbalanse Handelsbalanse

136 Tyrkia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Lirens internasjonale verdi 7, 7,,,,, 7,,, Styringsrente Inflasjon Lang rente,,, 7,,,,6,7,8,9,, 7,,,, Kjerneinflasjon , 7,,,, Lire per euro (h.s.) Reell handelvektet lire (v.s.) ,,,,

137 Israel: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 7,,,, 7,,,, -, -, -7, - - Industrien Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.)

138 Israel: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,, Driftsbalanse,,,,,, - - -, -, Importvekst , -, -, Handelsbalanse -, -, -,

139 Israel: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Shekelens internasjonale verdi,,, 7, Styringsrente Lang rente,,, 7, Reell handelsvektet shekel (v.s.) Shekel per euro (h.s.),,,,,,,,,,, -, -, Inflasjon Kjerneinflasjon -, -, 9, 6,

140 Canada: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7, 7 Investeringsandel (v.s.), Aktivitetsindikator (h.s.) 7, 6 6, 9 BNP-vekst (h.s.) -, -, Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 8-7,

141 Canada: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse, Handelsbalanse, 7, 7,,,,, Importvekst -,, - Eksportvekst - -, Driftsbalanse -, - - -, -,

142 Canada: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 7 6 Lang rente Kjerneinflasjon Inflasjon Dollar per euro (h.s.) Reell handelsvektet dollar (v.s.),,,,,6,7,8 - Styringsrente - 7,

143 Australia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7 7, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) ,,, -, -, -7, -, Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) ,

144 Australia: Utenriksøkonomi 8 Eksport- og importvekst 8 Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Importvekst Driftsbalanse Handelsbalanse

145 Australia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 8 8, 7 6 Lang rente Styringsrente 7 6,,6 9,7 Inflasjon 9,8 Inflasjonsindikator Reell handelvektet dollar (v.s.) Dollar per euro (h.s.),9, 7,

146 New Zealand: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien Investeringsandel (v.s.) Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) , 7,,,, -, -, -7, -, Årsvekst Aktivitetsindikator (h.s.) ,

147 New Zealand: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst, Handels- og driftsbalanse ( ), Eksportvekst, Driftsbalanse,,, -, -, - - -, -, - Importvekst - -, Handelsbalanse -, - - -, Driftsbalanse -,

148 New Zealand: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 9 8 Lang nominell rente 9 8,6,7 7 7,8 6 Inflasjon Styringsrente Reell handelsvektet dollar (v.s.) Dollar per euro (h.s.),9,,,,,, - - 6,

149 Sør-Afrika: BNP og industriproduksjon Vekst og investering 7, Industrien 7 9 8,, Årsvekst (v.s.) 6 6 7, - 6 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) -, -, Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) -7,

150 Sør-Afrika: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Handelsbalanse (v.s.) Importvekst Driftsbalanse (h.s.)

151 Sør-Afrika: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Randens internasjonale verdi Lang rente Styringsrente Inflasjon Rand per euro (h.s.) Reell handelsvektet rand (v.s.)

152 Taiwan: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 8, , ,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) -, -, -7, -, Årsvekst eksportordrer Årsvekst produksjonen

153 Taiwan: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 Driftsbalansen - - Eksportvekst Importvekst Handelsbalansen Kilder: EcoWin og SKAGEN

154 Taiwan: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 7 7, 6 Lang rente Styringsrente 6 Reell handelsvektet dollar (v.s.) Dollar per euro (h.s.) 7,,,, 7, 9, Inflasjon Kjerneinflasjon Dollar per euro (h.s.),, 7,,

155 Hong Kong: BNP og industriproduksjon 8 Vekst og investeringer 7, Industrien 6, 7 6 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 6 7,,,, -, -, Aktivitetsindikator (h.s.) 6, 7,,,, 7, - -7,, , -, Årsvekst (v.s.),, 7 - -, 7,

156 Hong Kong: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst, 7, Handelsbalanse (h.s.) -, -, -, 7, Importvekst -, ,, Driftsbalanse (v.s.)

157 Hong Kong: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi, 7,, Styringsrente, 7,, HKD per EUR (h.s.) 6 7 8,, 9, Lang rente, -, -, Inflasjon -, -, 9 9 Reell handelsvektet dollar -7, -7,

158 Sør-Korea: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.)

159 Sør-Korea: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst 6 Driftsbalanse Importvekst Handelsbalanse

160 Sør-Korea: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Wonens internasjonale verdi Lang rente Styringsrente Inflasjon Kjerneinflasjon Won per euro (h.s.) Reell handelvektet dollar (v.s.)

161 Singapore: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 9 8 Investeringsandel (v.s.) 6, 7, 7, 6, BNP-vekst (h.s.) Aktivitetsindikator (h.s.), 7,, - - Sesongsjustert månedsvekst (v.s.), - - Årsvekst (v.s.),

162 Singapore: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Handelsbalanse Importvekst Eksportvekst Driftsbalanse

163 Singapore: Inflasjon, renter og valuta Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi Lang rente Inflasjon Overnattenrente ,, Reell effektiv dollarkurs (v.s.),,,,6 Dollar per euro (h.s.),,7 7,,8,,9,,,, ,, - - 9,,

164 Thailand: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien, 9 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.),, 7,,,, 7,, 8 - -,

165 Thailand: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Handelsbalanse Driftsbalanse - - Importvekst Eksportvekst

166 Thailand: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Bathens internasjonale verdi, Lang rente,,, 7, Styringsrente Inflasjon 7, 7,, Reell handelsvektet bath (v.s.), 7,,,, -, Kjerneinflasjon,,, -,,, 7,,,, 97, Bath per euro (h.s.),,, 7,,, -, -, 9,,

167 Malaysia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.), 7, Årsvekst,,, -, , ,

168 Malaysia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst 7,, 7,,,, Driftsbalanse Handelsbalanse,, 7, 7, - - Importvekst - -,, - -,, , 6 8,

169 Malaysia: Inflasjon, renter og valuta Inflasjon og renter Ringitens internasjonale verdi 9 9,, Inflasjon Lang rente 8 7 6,, MYR per USD,,,7,7,, MYR per EUR,, - - Styringsrente - -,,7,,,7, - -,,

170 Indonesia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Årsvekst

171 Indonesia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 Eksportvekst Importvekst 7 Handelsbalanse - - Driftsbalanse

172 Indonesia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Rupiahens internasjonale verdi, 7,, Lang rente Inflasjon, 7,, ,,,, 7, 7, 9,, Styringsrente,, Reell handelvektet rupiah (v.s.), -,, -, 7 7 Rupiah per euro (h.s.)

173 Filippinene: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer 8 Investeringsandel (v.s.) 7 BNP-vekst (h.s.) Industrien - Årsvekst jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt 7 8 9

174 Filippinene: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 6 6,, Eksportvekst,, Driftsbalanse,,,, - - Importvekst - - -, -, , Handelsbalanse -, - - -, -,

175 Filippinene: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi, 7,, Lang rente, 7,, PHP per EUR (h.s.) Reell handelsvektet peso (v.s.),, Inflasjon,, 6 7,, Styringsrente 7,, 6 7,, 9 7, 6 8,

176 Mexico: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien 6, 6, 6, 7,,,,,, -,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) 7,,,,

177 Mexico: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, Eksportvekst,,, Driftsbalanse,,, -, -, -, -, - Importvekst - -, -, , -, -, Handelsbalanse -, -, -, - - -, -,

178 Mexico: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi, 7,,, Inflasjon Lang rente Styringsrente, 7,,, Reell handelsvektet peso (v.s.) 7 8 9, 7,, Kjerneinflasjon, 7,, Peso per euro (h.s.) ,,

179 Brasil: BNP og industriproduksjon 9 Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) Industrien Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Investeringsandel (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 6 8

180 Brasil: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst 7 6 Handelsbalanse - - Driftsbalanse Importvekst

181 Brasil: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Realens internasjonale verdi Styringsrente Reell handelsvektet real (v.s.) Real per euro (h.s.),, Lang rente, Inflasjon, 9, 8 7, ,

182 Chile: BNP og industriproduksjon,,, 7, Vekst og investering Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) ,,, 7,,,, Industrien Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) - -,, , -, -7, -, Sesongjustert månedsvekst (v.s.) - - -, - -,

183 Chile: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, 7 Eksportvekst Importvekst 7,,,,, Handelsbalanse Driftsbalansen,,,,,,,,, - - -, -, -, -, - - -, -,

184 Chile: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi,, 7, Lang rente Styringsrente 7, Reell handelsvektet peso (v.s.),, 6 6,, 7, Inflasjon, , -, 9 Peso per euro (h.s.) 8 9 -, -,

185 Colombia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien, 7, BNP-vekst (h.s.),, Aktivitetsindikator,, 7,,,,, - - 7,, -, - - Årsvekst - -, Investeringsandel (v.s.) -, - -, -7,

186 Colombia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8,7 7 6 Eksportvekst 7 6,, Driftsbalanse (h.s.), , -, Driftsbalanse (v.s.) Importvekst ,7 -,

187 Colombia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi 7,, 7,, 7 Peso per euro 7,, 7,, Styringsrente Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon,, 7,,,, 7 7,, 7,,,, 6 8 7,,,, 7 Peso per dollar 6 8 7

188 Peru: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Årsvekst

189 Peru: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 9 9,, Importvekst 8 7 6,,7 Handelsbalanse,,7,, Driftsbalanse,, - - Eksportvekst - -, -,, -, , -, - - -,7 -,

190 Peru: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Sólens internasjonale verdi Styringsrente Kjerneinflasjon Inflasjon 8 7 6,,7, Sól per dollar,,7,,,,,,7 Sól per euro,7,,,,,, - -,7,

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. juni Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Aktivitetsindikatorene for april og mai viser at den globale økonomien vokste med et avdempet tempo

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien var i resesjon i fjerde kvartal 8 og første kvartal

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene BNP krympet trolig kraftig i de fleste utviklede land i fjerde kvartal. Aktivitetsindikatorene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien er i resesjon. Blant de utviklede økonomiene var det

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, juli Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse litt i overkant av % i år og neste år. Veksten forventes å bli høy

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. august Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil vokse i underkant av prosent i år. Veksten var, prosent i. Veksten forventes

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret desember. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. Indikator for verdenshandelen Summen av eksport og import i USA, Japan og Tyskland i USD. Månedstall. Årlig prosentvis endring - - - - 99 997 998 999 Hovedstyret

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret september. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,,,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - Hovedstyret

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret oktober,. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før ),,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - ) Anslagene

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi. Hovedpunkter fra OECDs Economic Outlook En bredere oppgang har fått feste Asia, og UK leder an, kontinental-europa vil følge Investeringene i ferd med å overta som drivkraft

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mai. Kvartalsvis endring i BNP i. Bidrag til volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert 8 Privat forbruk Lager Offentlig konsum og investering Private investeringer

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Vest-Norsk Sparebanklag, Bergen,. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret januar. Aksjekurser og lange renter i, priser på råvarer til industrien, gullpris og oljepris Indeks, uke i =. Ukestall Oljepris (Brent Blend) Gullpriser 9 Lange

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Konjunkturer og pengepolitikk

Konjunkturer og pengepolitikk Konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Regionalt nettverk, region Øst. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land Storbritannia

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15.

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15. Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund. august Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv.

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 Euroområdet Japan Spania Tyskland Handelspartnerne -.kv..kv..kv..kv..kv..

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil India Kina Kilder: IMF og Norges Bank BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for november 2. desember 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Hovedstyret. 22. september 2010

Hovedstyret. 22. september 2010 Hovedstyret. september Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjustert. Januar august Euroområdet Storbritannia Japan USA 7 9 Sverige Spania Tyskland Danmark 7 9 Kilde: Thomson Reuters

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret desember,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret januar,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse,, jan. jul. jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: EcoWin

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,19. oktober 00 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Hovedpunkter om internasjonal økonomi (I) Den globale økonomien vil vokse litt lavere i 00 enn i 00, da

Detaljer

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009 ..9 Hovedstyret. juni 9 Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall.. januar. juni 9 Euroområdet Norge USA Fremvoksende markeder Japan jan. jun. nov. apr. sep. feb. 9 jul. 9 Kilde: Norges Bank ..9 Risikopåslag

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Hovedstyret. 18. september 2013

Hovedstyret. 18. september 2013 Hovedstyret 8. september Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer. Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Bufferkravet bør ses i lys av andre krav til bankene. Tilbakeslag i det finansielle systemet

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret april,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall USD per euro, høyre akse,,,, JPY per USD, venstre akse, Hovedstyret april Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Hovedstyret. 15. desember 2010

Hovedstyret. 15. desember 2010 Hovedstyret. desember BNP-anslag for fra Consensus Forecast Firekvartalersvekst. Markedspriser og kjøpekraftsparitet ). Prosent 9 USA September Oktober November Desember Euroområdet ) Vekstanslag for verden

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer

Økonomiske perspektiver. Figurer Økonomiske perspektiver Figurer Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag. februar 8 Boligmarkedet i USA Prisvekst i prosent 8 8-8 8 8 8 8 7 - Kilde: Reuters (EcoWin)

Detaljer

Hovedstyremøte 11. august 2004

Hovedstyremøte 11. august 2004 Hovedstyremøte. august Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret mars,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall USD per euro, høyre akse,,, JPY per USD, venstre akse,, Hovedstyret mars Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Hovedstyret. 10. august 2011

Hovedstyret. 10. august 2011 Hovedstyret. august Budsjettunderskudd, offentlig gjeld, driftsbalanse, bankenes balanser og kostnadsnivå i I prosent av landets BNP. Anslag fra EU-kommisjonen BNP Gj.sn - Budsjettbalanse Statsgjeld )

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Hovedstyret. Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 22. jun 2011. Dato: 16. juni 2011 kl. 08.57. Side 1

Hovedstyret. Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 22. jun 2011. Dato: 16. juni 2011 kl. 08.57. Side 1 Hovedstyret Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet. jun Dato:. juni kl..7 Side Internasjonale størrelser. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent - -.kv..kv..kv. Vekst fra kvartalet

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret oktober,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse,, Hovedstyret oktober Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret januar,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,, USD per euro, høyre akse,, JPY per USD, venstre akse,, Hovedstyret januar Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Hovedstyret. 27. oktober 2010

Hovedstyret. 27. oktober 2010 Hovedstyret 7. oktober BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / Kilde: Norges Bank Arbeidsmarkedet Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar

Detaljer

Hovedstyremøte. 11. august Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag mars anslag juni anslag juli

Hovedstyremøte. 11. august Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag mars anslag juni anslag juli Hovedstyremøte. august Vekstanslag Consensus Forecasts 7 7 anslag mars anslag juni anslag juli anslag mars anslag juni anslag juli Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia Øst- Latinuten Europa Amerika

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Inflasjonsstyring. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal 31. januar BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før

Inflasjonsstyring. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal 31. januar BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før Inflasjonsstyring Sentralbanksjef Svein Gjedrem Gausdal. januar SG Gausdal.. BNP for Fastlands-Norge og konsumpriser Prosentvis vekst fra året før BNP Fastlands- Norge Konsumpriser 99 99 99 99 99 99 99

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 7. SEPTEMBER 8 98 9 9 9 BNP Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 =.. kv. 8. kv. Euroområdet Sverige Storbritannia USA Japan 9 8 8 98 9 9 9 9 8 98 9 9

Detaljer