Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 6. april Porteføljeforvalter Torgeir Høien

2 Hovedbildet Det er nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av generelt kraftig vekst i Kina og India og av god vekst i industrien i de utviklede økonomiene. Nivået på industriproduksjonen i i de utviklede økonomiene er fremdeles ca prosent lavere enn før resesjonen startet, og nivået på globalt BNP er et godt stykke unna hva det ville ha vært om globalt BNP hadde vokst med trenden fra før resesjonen. Det er fremdeles mye å ta igjen, altså. Aktivitetsindikatorene for industrien steg i de fleste land fra februar til mars, og de la seg også typisk høyere enn forventingene. Også de siste aktivitetsindikatorene for tjenestesektoren i USA og Eurosonen har overrasket på oppsiden. Renset for energi- og matvarepriser har konsumprisnivået ligger omtrent stabilt i de utviklede økonomiene de siste månedene. Det betyr at kjerneinflasjonen er fallende. Lange statsrentere har steget en del i mange land på en kombinasjon av noe økte risikopremier og forventninger om høyere økonomisk vekst. Forventet inflasjon holder seg på et moderat nivå. De toneangivende sentralbankene vil holde sine styringsrenter på et svært lavt nivå inn i. Men noen land, spesielt Australia, har kommet et stykke på vei i å heve styringsrenten opp mot et mer normalt nivå. Arbeidsledigheten vil forbli på et svært høyt nivå i de aller fleste utviklede økonomiene i lang tid fremover, men i USA vokste sysselsettingen betydelig fra februar til mars.

3 Oversikt Globalt s. -8 USA s. 9- Eurosonen s. -68 Storbritannia s Japan s. 7-8 Kina s India s Sverige s Danmark s. - Finland s. - Norge s. -6 Sveits s. 7-9 Island s. - Russland s. - Tsjekkia s. -7 Ungarn s. 8- Polen s. - Tyrkia s. -6 Israel s. 7-9 Canada s. - Australia s. - New Zealand s. 6-8 Sør-Afrika s. 9- Taiwan s. - Hong Kong s. -7 Sør-Korea s. 8-6 Singapore s. 6-6 Thailand s Malaysia s Indonesia s. 7-7 Filippinene s. 7-7 Mexico s Brasil s Chile s. 8-8 Colombia s Peru s. 88-9

4 Globalt: BNP siden første kvartal 8 Indeks, 8: = Indeks, 8: =

5 Globalt: Industriproduksjonen siden januar 8 Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Norge Storbritannia USA Kina (sesongjustert av SKAGEN) India (sesongjustert av SKAGEN) 9 Frankrike 9 8 Canada 8 Tyskland Italia 7 7 Sverige Spania Japan Italia 6 6 jan apr jul okt jan apr jul okt jan Sør-Korea 9 Taiwan 8 Israel 8 Chile Tyrkia 7 Brasil Mexico 7 Thailand Sør-Afrika Ungarn 6 6 jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

6 Globalt: Aktivitetsindikatorer for industrien Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Sveits Sverige Norge USA Taiwan Kina India Mexico Brasil Ungarn Eurosonen Storbritannia Japan New Zealand Australia Hong Kong Singapore Sør-Afrika Russland jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

7 Globalt: Aktivitetsindikatorer for tjenesteproduserende bedrifter Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks

8 Indeks, jan. 8 = Globalt: Nivå på detaljhandel målt i faste priser Indeks, jan. 8 =

9 Milliarder USD Globalt: Detaljhandel målt i USD Milliarder USD

10 Globalt: Eksport målt i USD Europa og Nord-Amerika Asia og Latin-Amerika 7 7 Frankrike Canada Italia Spania USA Tyskland Storbritannia Sveits Sverige Norge Singapore Mexico India Brasil Kina Japan Hong Kong Sør-Korea Thailand 7 7 jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

11 Globalt: Import målt i USD 7 7 Sverige Norge Spania Sveits Europa og Nord-Amerika Tyskland Frankrike Italia Canada USA Storbritannia jan apr jul okt jan apr jul okt jan Asia og Latin-Amerika Kina Japan 8 6 Mexico Hong Kong Sør-Korea 8 6 Singapore India Brasil Thailand jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

12 Globalt: Råvarepriser og fraktrater Råvarer Fraktrater Råvareindeks 8 6 Tørrlast Kopper Oljelast 9 7 jan apr jul okt jan 8 apr jul okt jan apr 9 jan apr jul okt jan 8 apr jul okt jan apr 9

13 Globalt: Inflasjon Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Storbritannia Sverige Eurosonen Norge Japan Sveits USA ,,, 9, 7,,, Mexico Brasil Sør-Korea Singapore 7,,, 9, 7,,, jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9 -, Taiwan -, -, Kina -, jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

14 Globalt: Sesongjustert konsumprisnivå Indeks Indeks

15 Globalt: Kjerneinflasjon Fremvoksende økonomier, Tyrkia,, Chile Colombia, Prosent årsvekst Prosent årsvekst 7,,, Mexico Sør-Korea 7,,,, Taiwan Thailand, -, Kina -, jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

16 Indeks, Jan 8 = Globalt: Sesongjustert kjernekonsumprisnivå Indeks, jan. 8 =

17 Indeks, : = Globalt: Produktivitetsutviklingen Indeks, : =

18 Indeks, Q = Globalt: Lønnskostnader per produsert enhet Indeks, Q =

19 Globalt: Aksjekurser USA i det lange løp Hele verden i det korte løp S&P MSCI jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9

20 Globalt: Lange renter og inflasjonsforventninger,,,,, års nominell statsrente Frankrike Storbritannia USA,,,,,,,,,,, års realrente og inflasjonsforventninger Japan USA Frankrike Storbritannia,,,,,,,,,,, nov feb mai aug nov 7 8 Japan,,,,, feb mai aug nov feb jan Frankrike USA Japan mar mai jul sep nov jan 8 Storbritannia mar mai jul sep nov jan mar

21 Globalt: Gjeldsforsikringspremier Forsikringspremie på statsgjeld Forsikringspremie på statsgjeld Italia Sverige 7 Storbritannia Tyskland Japan USA jan jul sep nov jan 8 mar mai jul sep nov jan mar 9 des jun sep des 7 8 mar jun sep des mar 9

22 Globalt: Korte statsrenter og interbankrenter mnd. statssertifikatrente mnd. interbankrente Storbritannia Tyskland USA GBP EUR USD jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9

23 Globalt: Risikopåslag i interbankmarkedet Risikopremie i mnd. interbankrente Risikopremie i mnd. interbankrenter USD GBP EUR JPY SEK DKK jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9

24 Globalt: Basispengemengde USA og Eurosonen Storbritannia og Sveits,,,,7,, USA (v.s.) Eurosonen (h.s.),,,,,,,9,9 7 Storbritannia (v.s.) Sveits (h.s.) ,,8,8 7,7, jan mai sep jan mai sep jan mai sep 7 8 9

25 Globalt: Risiko og usikkerhet 7 Risiko i kredittmarkedet 7 9 Usikkerhet i aksjemarkedet jan mai sep jan 7 CDX North America Investment Grade mai sep jan 8 7 mai sep jan 9 jan mai sep jan 7 VIX - forventet volatilitet på S&P mai sep jan 8 mai sep jan 9

26 Globalt: Styringsrenter USA Eurosonen 6 6 6, 6,,, Styringsrente,,,, Styringsrente,, Overnattenrente Overnattenrente,, Foliorente jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9, jan mai sep jan 7 mai sep jan 8, mai sep jan 9

27 Globalt: Styringsrenter og overnattenrenter Storbritannia Sveits 7 7 7, 7, 6 6 6, 6,,, Styringsrente, Styringsrente, Overnattenrente,,,,, Overnattenrente, jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9, jan mai sep jan 7 mai sep jan 8, mai sep jan 9

28 Globalt: Forventet gjennomsnittlig overnattenrente neste måneder 7 Forventet overnattenrente 7 6 Forventet overnattenrente 6 6 Storbritannia 6 USA Eurosonen Danmark Sverige Japan jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9

29 USA: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og lønnskostnader 8, , 6,,, Produktivitetsvekst BNP-vekst (h.s.) -, Investeringsandel (v.s.) -, -7, Vekst i lønnskostnadene per produsert enhet

30 USA: Bidrag til BNP-vekst og lager i prosent av sluttetterspørsel Bidrag til endring i BNP Lager,8 6, Nettoeksport Offentlig etterspørsel Investeringer utenom lagerendringer Lagerendring Forbruk ,8,77,7,7,7,67,6,6 Lager (v.s.) Lager i prosent av sluttetterspørsel (h.s.) ,6 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

31 USA: Aktivitetsindikatorer Nasjonale Lokale Chicago PMI (h.s.) Philladelphia Fed (v.s.) Kansas Fed (v.s.) ISM tjenester (v.s.) 9 9 ISM industri (v.s.) NIFB Small Businesss Optimism (h.s.) Richmond Fed (h.s.) New York Fed (v.s.) Dallas Fed (h.s.)

32 USA: Konsumenttillit University of Michigan og Conference Board ABCs indikator 7 7 Personlig økonomi University of Michigan Conference Board ABCs konsumentindikator Samfunnsøkonomi

33 USA: Husholdningenes inntekt og forbruk Husholdningens inntekt og forbruk i løpende priser Husholdningenes inntekt og forbruk i faste priser Inntekt Inntekt Forbruk Forbruk

34 USA: Detaljhandel og lager i forhold til salg Detaljhandel Lager i forhold til salg,7,7 7 Detaljhandel 7,6,6 7 Detaljhandel utenom biler og bensin 7,,, Samlet Detaljhandel,,, 7 7, Industrien,,,

35 USA: Kjøp av kapitalvarer og ordretilgangen i industrien Kjøp av kapitalvarer Nye industriordrer Samlet 9 Nivå på nye ordrer Utenom transport

36 USA: Produksjon og kapasitetsutnyttelse i industrien Industriproduksjon Kapasitetsutnyttelse 7,, Årsvekst 7,, 8, 8, 8, 8,,,,, 8, 8, -, -, 77, 77, -, -7, -, -, Sesongjustert månedsvekst -, -7, -, -, 7, 7, 7, Kapasitetsutnyttelse i industrien 7, 7, 7, -, -, 67, 67,

37 USA: Omsetning og bygging av boliger Boligomsetning Boligbygging og avtalte boligsalg,,,,, Salg av brukte boliger (h.s.) 7, 7, 6,,,,,7,,,,7,9,8,7,6,,, Salg av nye boliger (v.s.) 6,,,,,,,,7,, Påbegynte boliger Byggetillatelser,,,,7,,

38 USA: Boligpriser Brukte og nye boliger S&P Case-Shiller Prisnivå brukte boliger (v.s.) 9 7 Årsvekst, brukte boliger (h.s.) 7 Prisnivå nye boliger (v.s.) 9 7 Årsvekst, nye boliger (h.s.) Nivå største markeder (v.s.) Årsvekst største markeder (h.s.)

39 USA: Husholdningens formue Formue Inntekt og forbruk i prosent av formue Finansielle aktiva Netto formue 6 Disponibel inntekt i prosent av netto formue 9 Gjennomsnitt siden 9 9 Varige konsumgoder Gjeld Boligformue Forbruk i prosent av netto formue 6 8

40 USA: Sysselsetting Sysselsettingen utenom jordbruket Sysselsettingsindikatorer "Houshold survey" - nivå (v.s.) "Payroll" - nivå (v.s.) 6 6 ISM tjenestesektoren "Payroll" - månedsendring (h.s.) ADP - nivå, eks. offentlig ansatte (v.s.) - ISM industrien -7 "Payroll" - nivå, eks. offentlig ansatte (v.s.)

41 USA: Ledighet Arbeidsledighet Søkneder om ledighetstrygd Inklusive "discouraged workers" Ledige i prosent av arbeidsstyrken Ledige deltidsarbeidende Nye (v.s.) Samlet (h.s.)

42 USA: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Importvekst fordelt på regioner Eksportvekst Importvekst Mexico Kina Eurosonen Japan

43 USA: Utenriksøkonomi og statsbudsjett Handels- og driftsbalanse Statsbudsjettet månedsbalanse -, -, -, -, -, -, -, -, Handelsbalanse (h.s.) Driftsbalanse (v.s.) Sesongjustert (v.s.),, -, -, -,7 -, -6, -6 - Annualisert -mnd glidende gjennomsnitt (h.s.) -, -6, , Kilde: EcoWin

44 USA: Inflasjon Konsumpriser Produsentpriser - - KPI PCE - -, 7,,,, -, -, -7, Produsentprisene (PPI) PPI-kjerne, 7,,,, -, -, -7,,,, KPI-median KPI-kjerne,,, 9 7 Innkjøpsprisindikator, industri 9 7,,,, PCE-kjerne PCE-trimmet snitt,,,, Innkjøpsprisindikator, tjenester

45 USA: Prisnivå Sesongjustert konsumprisnivå Sesongjustert produsentprisnivå 9 9 KPI utenom energi- og matvarepriser 8 7 PPI utenom energi- og matvarepriser 8 7 KPI 6 PPI

46 USA: Renter og gjeld Renter Gjeld års statsrente -års statsrente -måneders statsrente Styringsrente ,,, 7,,,, Husholdningene Ikke-finansielle foretak Føderale myndigheter Lokale myndigheter 6 8,,, 7,,,,

47 USA: -års amerikansk statsrente Prosent Prosent

48 USA: Pengemengden, Pengemengder, Ingrediensene i basispengemengden,,,7, M (h.s.) MZM (h.s.) 9 8 7,,,9,8,7 Seddelomløpet,,,9,8,7,, M (v.s.) 6,6,,, Frie folioinnskudd hos Fed,6,,,,7, Basispengemengden (M) (v.s.) 6 8,,, Pålagte folioinnskudd hos Fed 6 8,,,

49 USA: Pengemultiplikatorene og pengenes omløpshastighet Pengemultiplikatorene Pengenes omløpshastighet MZM/M, 7,, 7, M/M ,,, Nominelt BNP/M Nominelt BNP/M,,, M/M 7,,, Nominelt BNP/M Nominelt BNP/MZM 7,,, 6 8, ,

50 USA: Feds balanse Feds eiendeler Feds gjeld,,,,7,,, + Andre lån (AIG, TALF, etc.) + Lån til andre sentralbanker +Terminlån til banker + Lån til selskap som har kjøpt aktiva + Obligasjoner med pant i boliglån + Obligasjoner utstedt av boligbanker,,,,7,,,,,,,7,,, + Annen gjeld + Finansdep. folioinnskudd + Bankenes folioinnskudd,,,,7,,,,7,, + Statsobligasjoner Gull etc.,7,,,7,, Sedler,7,,, 7 8 9,, 7 8 9, Kilde: Federal Reserve Kilde: Federal Reserve

51 USA: Valuta Dollarens internasjonale verdi Forventet volatilitet på USD,8,,,9,, Nominell handelsvektet dollar (h.s.),, 7,, Forventet volatilitet på USD,, 7,,,,,,,,,, USD per EUR (v.s.) Reell handelsvektet dollar (h.s.) 9 9 7,,, 7,,,,6 8,,

52 Eurosonen: BNP, produktivitet og lønnskostnader,, Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) 7,, Produktivitet og lønnskostnader,,,, Produktivitetsvekst ,, -, -, 6 Vekst i lønnskostnadene per produsert enhet 6 9, Investeringsandel (v.s.) -7, 9, 6 8 -, 6 8

53 Eurosonen: Etterspørselskomponentene i BNP BNP Bidrag til BNP-vekst,,,7 Lagerendring,7,7,7,,, BNP,,,, Privat forbruk,,,,,7 Offentlig forbruk,,7 -, -, Privat forbruk -, -,, Investeringer, -,7 Offentlig forbruk -,7,,, Nettoeksport, Q Q Q Q Q Q , -, Investeringer utenom lagerendring -, Nettoeksport -, Q Q Q Q Q Q 7 8 9

54 Eurosonen: Bruttonasjonalproduktet i de fire største medlemslandene Nominelt BNP BNP-vekst 6 6 7, 7,,, Tyskland,, Italia Spania Frankrike, -, -, -7, -, -, Italia Frankrike Tyskland Spania, -, -, -7, -, -, -, -,

55 Eurosonen: Bruttonasjonalproduktet i de tre av de små landene Nominelt BNP BNP-vekst 6 6 Hellas 6 6 Hellas Portugal Irland Portugal - Irland

56 Eurosonen: Aktivitetsindikatorer PMI ECBs indikatorer 6 6, 6 PMI tjenesteproduksjon 6,,, -, 9 -, 9 8 Sentimentsindikator (v.s.) -, -, PMI vareproduksjon 8 7 Business Climate Indiacator (h.s.) -, -, 7 -,

57 Eurosonen: Nasjonale PMI-målinger Industrien Tjenestesektoren Frankrike Tyskland Italia Frankrike Tyskland Italia

58 Eurosonen: Nasjonale aktivitetsindikatorer Tyskland og Frankrike Italia og Belgia Frankrike (v.s.) Tyskland (h.s.) Italia (v.s.) Belgia (h.s.)

59 Eurosonen: Industrien Produksjon Nye ordrer - - Frankrike Eurosonen Tyskland Italia Frankrike Italia Eurosonen Tyskland

60 Eurosonen: Konsumenttillit Konsumenttillit Konsumenttillit 7,,,, 7,,,, Tyskland (v.s.) Frankrike (h.s.) Nederland (h.s.) Italia (v.s.) Belgia (h.s.) , - - -,

61 Eurosonen: Detaljhandel Eurosonen Tyskland, Nederland og Belgia, Volum Nederland (h.s.) Tyskland (h.s.), 7,, 9 9,, , 8 Nominelt 8 Belgia (h.s.) 9, 9, 8 8 9,

62 Eurosonen: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i EUR Importvekst Eksportvekst Importvekst Eksportvekst

63 Eurosonen: Eksport- og importvekst i de tre største medlemslandene Eksportvekst Importvekst Tyskland Frankrike Italia Tyskland Frankrike Italia

64 Eurosonen: Inflasjon og renter Inflasjon Renter,, 6, 6,,, Inflasjon,,,, -års tysk statsrente,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -, Kjerneinflasjon,, -,,,, Styringsrente,,, -, -,,,

65 Eurosonen: Rentepåslag Påslag i forhold til -års tysk statsrente Påslag i forhold til -års tysk statsrente,,,,,,,,,,,,,,,,,, Østerrike Nederland Finland Frankrike,,,,,,,,,,,, Belgia Hellas Irland Portugal Spania,,,,,,,,,, -, -, -, -, jan apr jul okt jan 8 apr jul okt jan apr 9 jan apr jul okt jan 8 apr jul okt jan apr 9

66 Eurosonen: ECBs balanse ECBs eiendeler ECBs gjeld,,,7,,, +Andre aktiva + Korte likviditetslån + Lange likviditetslån + Obligasjoner med fortrinnsrett + Statsobligasjoner i EUR Gull og valutareserver,,,7,,,,9,8,7,6,,,,, + Annen gjeld + Finansdep. folioinnskudd + Bankenes folioinnskudd Sedler,9,8,7,6,,,,,,7,7,,9,,9,,,8,7,8,7,,,6,

67 Eurosonen: Pengemengde Pengemengder Årsvekst,, M ,,, M M 7,,, 6 M M Basispengemengden Seddelomløpet 6, 7,,,, M, 7,,,, 6 8 -, 6 8 -,

68 Eurosonen: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Euroens internasjonale verdi,6,, USD per EUR (v.s.), - Handelsbalanse -, Driftsbalanse - -,,,9 Reell handelsvektet euro (h.s.) ,

69 Storbritannia: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk 9, 9, 8, 9 Produktivitetsvekst (h.s.), 7, 9 Timeverk (v.s.) 7, 9, 6 -, BNP-vekst (h.s.) -, 9 9,, Investeringsandel (v.s.) -7, 89 -, -, 88 -,

70 Storbritannia: Aktivitetsindikatorer og industriproduksjon Aktivitetsindikatorer Industriproduksjon 6 6,, 6 6,,,, PMI tjenestebedrifter -, -, -7, -, Sesongjustert månedsvekst Årsvekst -, -, -7, -, PMI industribedrifter -, -, -, -,

71 Storbritannia: Arbeidsledighet og boligpriser Arbeidsledighet Boligprisene 8, 8, 7, DCLG (h.s.) 7, 6, Nye søknader om ledighetstrygd (h.s.) 7 6,,, ILO-ledighet (v.s.) Nationwide (v.s.) Halifax (v.s.) - -,

72 Storbritannia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Driftsbalansen Eksportvekst Importvekst Handelsbalanse

73 Storbritannia: Inflasjon og renter Inflasjon Renter års statsrente 6 Inflasjon Kjerneinflasjon Styringsrente -års inflasjonsbeskyttet statsrente Kilde: Retuers EcoWin

74 Pund per euro (invertert) Storbritannia: Valutakurs Indeks

75 Japan: BNP og forventningsindikatorer Vekst og investeringer Tankan-indeksen 6 BNP-vekst (h.s.), 7,,,, -, Industribedrifter, nåsituasjon Tjenestebedrifter, nåsituasjonen Investeringsandel (v.s.) -, -7, -, -, - - Industribedrifter, utsikter Tjenestebedrifter, utsikter ,

76 Japan: Industriproduksjon og ordretilgang Industriproduksjon Ordreinngang 7,,, Årsvekst (h.s.) Sesongjustert månedsvekst, -, -, -7, -, Månedsvekst (v.s.) Årsvekst ,

77 Japan: Arbeidsmarked, konsumenttillit og detaljhandel Arbeidsmarkedet Konsumenttillit og detaljhandel 6, 6,7 6, Ledighet (h.s.) 6,,7,,,, Konsumenttillit,,, 6,,,, 6,,,, 6,7,7,, 6, 6,,, 6 Detaljhandel, løpende priser 6 6,, 6,7 6, Sysselsetting (v.s.),7, ,,

78 Japan: Inflasjon og prisnivå Inflasjon Prisnivå,,,,,, Sesongjustert KPI,,,,,, -, -, Inflasjon Kjerneinflasjon,,,, -, -,,,,,, Sesongjustert KPI utenom matvarepriser,,,,, -, -,,, -, -,,, -, -, 99, 99,

79 Japan: Renter og pengemengde Renter Pengemengde,,,,,,,, Lang realrente,,,, Lang nominell rente,,,,,, - - Årsvekst i pengemengden (M) - -,, Styringsrente 6 8,, - Årsvekst i basispengemengden 6 8 -

80 Japan: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Eksportmarkeder,7,7, USA,,,,, Importvekst Eksportvekst - - -,7, EU Kina,7, - -, India, , 6 8,

81 Japan: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Valutakurs,, 8,,7,,,,,7, Reell handelsvektet yen (v.s.) 9, -, Handelsbalanse (v.s.),, Yen per euro (h.s.) -,, ,7 Driftsbalanse (h.s.),

82 Kina: BNP og industriproduksjon 6 Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 9 Industriproduksjon (v.s.) Industriproduksjon 7,,, 8, 7 6 7, Elektrisitetsproduksjon (v.s.), Aktivitetsindikator (h.s.) 6 8,,

83 Kina: Etterspørselskomponentene i BNP Nominelt BNP Bidrag til BNP-vekst,, BNP, BNP, Investering Nettoeksport Forbruk, 7,, Investeringer, 7,,,,,, -, Forbruk -, , Nettoeksport 6 8 -,

84 Kina: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 Eksportvekst 7 Driftsbalanse Handelsbalanse - Importvekst

85 Kina: Detaljhandel, bilsalg og boligmarkedet Detaljomsetning Bilsalg,,,7,7,, 7, Nominell vekst,, 7,,,,,,,,,,,,7,7, 7,, Volumvekst, 7,,,, Bilsalget per måned,,, 6 8,, 6 8,

86 Kina: Inflasjon og renter Inflasjon Renter Inflasjon års utlånsrente Kjerneinflasjon års innskuddsrente Overnattenrente 6 8

87 Kina: Valutakurs og pengemengde Renminbiens internasjonale verdi Pengemengde- og kredittvekst 6, Yuan per dollar (h.s.) 7, 7, 8, Banklån Yuan per euro (h.s.) 8, 9, 9, M M,,, 9 Reell handelvektet renminbi (v.s.),

88 India: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.),, Industriproduksjon 6, BNP-vekst (h.s.) 9, 8, 7, 6,,,,,, 7,,,, 7,,,, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) 6, 7,,,, 7,, , -, 6 8,

89 India: Etterspørselskomponentene i BNP BNP Bidrag til BNP-vekst BNP Forbruk Forbruk BNP Investering Investeringer Nettoeksport Nettoeksport

90 India: Bilproduksjon og bilomsetning Bilproduksjon Omsetning og forbruk av drivstoff, 7 7 Samlet produksjon Forbruk av raffinerte oljeprodukter (h.s.),,,,, 9, 9, Produksjon for hjemmemarkedet Bilsalg per måned (v.s.) 8, 8,

91 India: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst 9 8 7,, Handels- og driftsbalanse,, 6 Eksportvekst 6, -,, -, Importvekst , -7, -, -, -, Driftsbalanse Handelsbalanse -, -7, -, -, -, , -7,

92 India: Utenriksøkonomi og valutakurs Inflasjon og renter Rupiens internasjonale verdi 7,, Styringsrente 7,, 7,, Reell handelsvektet rupi (v.s.), Lang rente,,, Inflasjon - konsumpriser,, 7, 7, 97,,, 9, 6,, 9, 6, Inflasjon - engrospriser, 9, Rupi per euro (h.s.) 7 -, -, 87,

93 Sverige: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk 7,,87 7, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, -, -, -7, -, -, -,,8,8,8,77,7 Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.),,, -, -, -7, -, -, -7,,7 -,

94 Sverige: Produksjon og arbeidsmarked Industrien Arbeidsledighet 9 8 Ledighet (SCB) Industriproduksjon Tjenesteproduksjon Nye industriordrer - - Ledighet (AMS)

95 Sverige: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Eksportvekst Eksportmarkeder Storbritannia Tyskland Importvekst USA

96 Sverige: Konsumenttillit og detaljhandel Konsumentindikator Detaljomsetning,,, Faste priser, 7, 7,,,,, - Konsumentindikator -, Løpende priser, - - -, -, - - -, -,

97 Sverige: Boligpriser og pengemengde Boligpriser Pengemengden Årsvekst (h.s.) Nivå (v.s.),,, 7,,,,, 7,,,, 7,, M M,, 7,,,, 7,,,,, -,, -,, -, -, -, -,

98 Sverige: Inflasjon og korte renter Inflasjon Inflasjon Kjerneinflasjon 7 6 Korte renter Riksbankens dagslånsrente Styringsrente Riksbankens foliorente

99 Sverige: Utenriksøkonomi og valuta Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi, 8, Driftsbalanse 7,,, 8, 9, Handelsbalanse, 97, 9, 9, 9, Reell handelsvektet krone (v.s.) 9,,,, 87, 8, Kroner per euro (h.s.), 6 8 8, 6 8,

100 Danmark: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 6, 7,, Årsvekst (v.s.) 6 6,, -,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),

101 Danmark: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, Eksportvekst, Handelsbalanse, 7, 7,,,,, - Importvekst -, -, Driftsbalanse, -, - - -, -, , -7,

102 Danmark: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Valutakurs og valutareserver 6 Lang statsrente Styringsrente 6 7, 7, 7, 7, Valutareserver (h.s.) 7, 7, Inflasjon Kjerneinflasjon 7,6 7,7 7,8 DKK per EUR (v.s.) 6 8 7,9 6 8

103 Finland: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien,,,, BNP-vekst (h.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),, - - 9, 9, 8, Investeringsandel (v.s.) Produksjon (v.s.) - - 8,

104 Finland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,,,,,,,, - -,, - Importvekst - -, -, - - -, Driftsbalanse -, - - -, -, - - -, -,

105 Norge: BNP og produktivitet Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timeverk på fastlandet, BNP-vekst (h.s.),, 7,,,, Timeverk (v.s.) 7 6 Investeringsandel (v.s.) -, -, Produktivitetsvekst (h.s.)

106 Norge: Detaljhandel, varekonsum og industriproduksjon Detaljhandel og varekonsum Industriell aktivitet, Varekonsum (v.s.) Detaljomsetning (h.s.) Industriproduksjon (h.s.) 7,,,, - -, 9 - -, , Konjunkturindikator (v.s.) -, -,

107 Norge: Boligmarkedet Boligpriser Boligbygging

108 Norge: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i kroner Eksport Import Import Eksport utenom olje og gass Eksport utenom olje, gass, skip og plattformer Eksport

109 Norge: Sysselsetting og ledighet Arbeidsstyrke, sysselsetting og ledighet Ledighet i prosent av arbeidsstyrke,6,,, Arbeidsstyrke (v.s),,, Sysselsetting (v.s.),,, Ledighet (h.s.),,, 9,,, 8, NAV-ledighet,, 7, AKU-ledighet,, 6,,

110 Norge: Lønnsutviklingen Årsvekst i lønningene Bygg og anlegg Lønnskostnader per produsert enhet Fastlandet utenom offentlig sektor Konstruksjon Detaljhandel Industri Hotell og restauranter Fastlandet Kilde: Reuters Ecowin Kilde: SSB

111 Norge: Kredittvolum og pengemengde Kredittvekst Pengemengdevekst,, 7,, Samlet kredittvekst på fastlandet (K) Husholdningene (K),, 7,, M,,,, 7, 7,,,, Kredittvekst (K) Bedriftene (K),,, M -, -, Kilder: Reuters EcoWin

112 Norge: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenrikshandel Kronens internasjonale verdi 8,, 87,, 9, 7, Driftsbalanse Handelsbalanse 6 8 9, 9, 97,,,, 7, Reell handelsvektet krone (h.s.) Handelsvektet nominell krone (v.s., invertert) 6 8,,, 97, 9, 9, 9, 87,

113 Norge: Inflasjon Årsvekst i konsumprisene Sesongjustert KPI-JAE 6 Norges Banks mål på kjerneinflasjonen (KPIXE) Inflasjon 6,,,, Annualisert tremånedersvekst Annualisert seksmånedersvekst,,,,,,,, - Kjerneinflasjon (årsvekst i KJP-JAE) -,,,,,,,, - - -, -,

114 Norge: Renter Korte renter Lange renter 9 9 8, 8, mnd. Nibor mnd. Nibor , 7, 6, 6,,,, års statsrente års swaprente års swaprente 7, 7, 6, 6,,,, Styringsrente,,, års statsrente,,,,,

115 Norge: Rentekurver 8, 7, 7, 6, 6,,,,,,,,,,,, Statsrenter Ett år siden Én måned siden Siste,, Durasjon i år 8, 7, 7, 6, 6,,,,,,,,,,,, 8, 7, 7, 6, 6,,,,,,,,,,,, Nibor- og swaprenter Ett år siden Én måned siden Siste,, Durasjon i år 8, 7, 7, 6, 6,,,,,,,,,,,,

116 Norge: Forventet Nibor-rente Forventet måneder Nibor ved datoer frem i tid Forventet måneder Nibor ved datoer frem i tid,7,7,,,,,. desember,,,. desember. september,,,7,. september 6. juni,7,,7 6. juni,7,,,,,,,,,7,7,,,,,7,7,, jan mar mai jul sep nov jan mar 9 jan mar mai jul sep nov jan mar 9

117 Sveits: BNP og industriproduksjon,,,, Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.), 7,, Industrien,,,,,,,,,,, -, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),,, -, -, -, 9, -, - -,

118 Sveits: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Utenriksøkonomi Eksportvekst 7 6 Driftsbalanse 7 6 Handelsbalanse Importvekst

119 Sveits: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Francens internasjonale verdi 7,, Lang rente Styringsrente,,,,,, 97, 9,,6 - Kjerneinflasjon Inflasjon - 9, Franc per euro (h.s.), , Reell handelsvektet franc (v.s.),

120 Island: BNP, inflasjon og renter Vekst og investering Inflasjon og renter Investeringsnivå (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, 7,,,, 7,,, Lang statsrente (v.s.) Styringsrente (v.s.),, 7,,,,,, 9, 7, 7, 8 -,,, 7 -,,, 6-7, -,, -, Inflasjon (v.s.) Kjerneinflasjon (v.s.), -,

121 Island: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi Driftsbalanse Kroner per euro (h.s.) Reell handelsvektet krone (h.s.) Kilder: Reuters EcoWin

122 Russland: BNP og industriproduksjon, Vekst, Industrien 7, 7, 7,,,,,,,,, -, -, -7, BNP-vekst, -, -, -7, Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) 7,,,, 7, -, -, -, -, -, -,

123 Russland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7,, 6 6 7, 7,,,,, Handelsbalanse,, - - Eksportvekst - - 7, 7, Importvekst ,,, Driftsbalanse 6 8,,,

124 Russland: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Rubelens internasjonale verdi,,,, Reell handelsvekstet rubel (v.s.),,, 7,,,, 7,, Inflasjon Styringsrente Lang rente, 7,,,, 7,, Rubel per euro (h.s.) 7,,,, 7,,,, 7,

125 Tsjekkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.)

126 Tsjekkia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Handelsbalanse Driftsbalanse Importvekst

127 Tsjekkia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Korunaens internasjonale verdi, Styringsrente Lang rente Inflasjon Koruna per euro (v.s.), 7,,, - Kjerneinflasjon Reell handelsvektet koruna (v.s.), 7,,

128 Ungarn: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien, 7, 6,,, Årsvekst (v.s.) 6, 7, 7,,,,, -,,,, 7, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) -, -, -7, Aktivitetsindikator (h.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 7,,,, 7,, -, -,

129 Ungarn: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,,, Handelsbalanse Driftsbalanse,,, - - Importvekst - - -, -, -, -, ,7 -, , -,

130 Ungarn: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Forintens internasjonale verdi 7, 7,,, Lang rente Styringsrente,,,, , 7, 9 8, Inflasjon Kjerneinflasjon, 8 8 Forint per euro (h.s.) 9,, 6 8,, 7 7 Reel handelsvektet forint (v.s.) 6 8

131 Polen: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7 Investeringsandel (v.s.) 8 7, 6 7, BNP-vekst (h.s.) 6,, 7, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),,, ,

132 Polen: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Importvekst Handelsbalansen Driftsbalansen Kilder: Reuters EcoWin

133 Polen: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Zlotyens internasjonale verdi,,, 7,, Styringsrente 7,, Reell handelsvektet zloty (v.s.),,,, Lang rente,,,7, 7, 7, 9,,,, Inflasjon Kjerneinflasjon 6 8,,, Zloty per euro (h.s.) 6 8,,7,

134 Tyrkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7,,,, 9 7,, - - Aktivitetsindikator (h.s.) 8 7, Investeringsandel (v.s.) - - Årsvekst (v.s.) 6 BNP-vekst (h.s.),

135 Tyrkia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Importvekst Driftsbalanse Handelsbalanse

136 Tyrkia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Lirens internasjonale verdi 7, 7,,,,, 7,,, Styringsrente Inflasjon Lang rente,,, 7,,,,6,7,8,9,, 7,,,, Kjerneinflasjon , 7,,,, Lire per euro (h.s.) Reell handelvektet lire (v.s.) ,,,,

137 Israel: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 7,,,, 7,,,, -, -, -7, - - Industrien Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.)

138 Israel: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,, Driftsbalanse,,,,,, - - -, -, Importvekst , -, -, Handelsbalanse -, -, -,

139 Israel: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Shekelens internasjonale verdi,,, 7, Styringsrente Lang rente,,, 7, Reell handelsvektet shekel (v.s.) Shekel per euro (h.s.),,,,,,,,,,, -, -, Inflasjon Kjerneinflasjon -, -, 9, 6,

140 Canada: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7, 7 Investeringsandel (v.s.), Aktivitetsindikator (h.s.) 7, 6 6, 9 BNP-vekst (h.s.) -, -, Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 8-7,

141 Canada: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse, Handelsbalanse, 7, 7,,,,, Importvekst -,, - Eksportvekst - -, Driftsbalanse -, - - -, -,

142 Canada: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 7 6 Lang rente Kjerneinflasjon Inflasjon Dollar per euro (h.s.) Reell handelsvektet dollar (v.s.),,,,,6,7,8 - Styringsrente - 7,

143 Australia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7 7, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) ,,, -, -, -7, -, Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) ,

144 Australia: Utenriksøkonomi 8 Eksport- og importvekst 8 Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Importvekst Driftsbalanse Handelsbalanse

145 Australia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 8 8, 7 6 Lang rente Styringsrente 7 6,,6 9,7 Inflasjon 9,8 Inflasjonsindikator Reell handelvektet dollar (v.s.) Dollar per euro (h.s.),9, 7,

146 New Zealand: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien Investeringsandel (v.s.) Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) , 7,,,, -, -, -7, -, Årsvekst Aktivitetsindikator (h.s.) ,

147 New Zealand: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst, Handels- og driftsbalanse ( ), Eksportvekst, Driftsbalanse,,, -, -, - - -, -, - Importvekst - -, Handelsbalanse -, - - -, Driftsbalanse -,

148 New Zealand: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 9 8 Lang nominell rente 9 8,6,7 7 7,8 6 Inflasjon Styringsrente Reell handelsvektet dollar (v.s.) Dollar per euro (h.s.),9,,,,,, - - 6,

149 Sør-Afrika: BNP og industriproduksjon Vekst og investering 7, Industrien 7 9 8,, Årsvekst (v.s.) 6 6 7, - 6 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) -, -, Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) -7,

150 Sør-Afrika: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Handelsbalanse (v.s.) Importvekst Driftsbalanse (h.s.)

151 Sør-Afrika: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Randens internasjonale verdi Lang rente Styringsrente Inflasjon Rand per euro (h.s.) Reell handelsvektet rand (v.s.)

152 Taiwan: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 8, , ,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) -, -, -7, -, Årsvekst eksportordrer Årsvekst produksjonen

153 Taiwan: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 Driftsbalansen - - Eksportvekst Importvekst Handelsbalansen Kilder: EcoWin og SKAGEN

154 Taiwan: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 7 7, 6 Lang rente Styringsrente 6 Reell handelsvektet dollar (v.s.) Dollar per euro (h.s.) 7,,,, 7, 9, Inflasjon Kjerneinflasjon Dollar per euro (h.s.),, 7,,

155 Hong Kong: BNP og industriproduksjon 8 Vekst og investeringer 7, Industrien 6, 7 6 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 6 7,,,, -, -, Aktivitetsindikator (h.s.) 6, 7,,,, 7, - -7,, , -, Årsvekst (v.s.),, 7 - -, 7,

156 Hong Kong: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst, 7, Handelsbalanse (h.s.) -, -, -, 7, Importvekst -, ,, Driftsbalanse (v.s.)

157 Hong Kong: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi, 7,, Styringsrente, 7,, HKD per EUR (h.s.) 6 7 8,, 9, Lang rente, -, -, Inflasjon -, -, 9 9 Reell handelsvektet dollar -7, -7,

158 Sør-Korea: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.)

159 Sør-Korea: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst 6 Driftsbalanse Importvekst Handelsbalanse

160 Sør-Korea: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Wonens internasjonale verdi Lang rente Styringsrente Inflasjon Kjerneinflasjon Won per euro (h.s.) Reell handelvektet dollar (v.s.)

161 Singapore: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 9 8 Investeringsandel (v.s.) 6, 7, 7, 6, BNP-vekst (h.s.) Aktivitetsindikator (h.s.), 7,, - - Sesongsjustert månedsvekst (v.s.), - - Årsvekst (v.s.),

162 Singapore: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Handelsbalanse Importvekst Eksportvekst Driftsbalanse

163 Singapore: Inflasjon, renter og valuta Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi Lang rente Inflasjon Overnattenrente ,, Reell effektiv dollarkurs (v.s.),,,,6 Dollar per euro (h.s.),,7 7,,8,,9,,,, ,, - - 9,,

164 Thailand: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien, 9 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.),, 7,,,, 7,, 8 - -,

165 Thailand: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Handelsbalanse Driftsbalanse - - Importvekst Eksportvekst

166 Thailand: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Bathens internasjonale verdi, Lang rente,,, 7, Styringsrente Inflasjon 7, 7,, Reell handelsvektet bath (v.s.), 7,,,, -, Kjerneinflasjon,,, -,,, 7,,,, 97, Bath per euro (h.s.),,, 7,,, -, -, 9,,

167 Malaysia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.), 7, Årsvekst,,, -, , ,

168 Malaysia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst 7,, 7,,,, Driftsbalanse Handelsbalanse,, 7, 7, - - Importvekst - -,, - -,, , 6 8,

169 Malaysia: Inflasjon, renter og valuta Inflasjon og renter Ringitens internasjonale verdi 9 9,, Inflasjon Lang rente 8 7 6,, MYR per USD,,,7,7,, MYR per EUR,, - - Styringsrente - -,,7,,,7, - -,,

170 Indonesia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Årsvekst

171 Indonesia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 Eksportvekst Importvekst 7 Handelsbalanse - - Driftsbalanse

172 Indonesia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Rupiahens internasjonale verdi, 7,, Lang rente Inflasjon, 7,, ,,,, 7, 7, 9,, Styringsrente,, Reell handelvektet rupiah (v.s.), -,, -, 7 7 Rupiah per euro (h.s.)

173 Filippinene: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer 8 Investeringsandel (v.s.) 7 BNP-vekst (h.s.) Industrien - Årsvekst jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt 7 8 9

174 Filippinene: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 6 6,, Eksportvekst,, Driftsbalanse,,,, - - Importvekst - - -, -, , Handelsbalanse -, - - -, -,

175 Filippinene: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi, 7,, Lang rente, 7,, PHP per EUR (h.s.) Reell handelsvektet peso (v.s.),, Inflasjon,, 6 7,, Styringsrente 7,, 6 7,, 9 7, 6 8,

176 Mexico: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien 6, 6, 6, 7,,,,,, -,,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) 7,,,,

177 Mexico: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, Eksportvekst,,, Driftsbalanse,,, -, -, -, -, - Importvekst - -, -, , -, -, Handelsbalanse -, -, -, - - -, -,

178 Mexico: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi, 7,,, Inflasjon Lang rente Styringsrente, 7,,, Reell handelsvektet peso (v.s.) 7 8 9, 7,, Kjerneinflasjon, 7,, Peso per euro (h.s.) ,,

179 Brasil: BNP og industriproduksjon 9 Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) Industrien Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Investeringsandel (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 6 8

180 Brasil: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst 7 6 Handelsbalanse - - Driftsbalanse Importvekst

181 Brasil: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Realens internasjonale verdi Styringsrente Reell handelsvektet real (v.s.) Real per euro (h.s.),, Lang rente, Inflasjon, 9, 8 7, ,

182 Chile: BNP og industriproduksjon,,, 7, Vekst og investering Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) ,,, 7,,,, Industrien Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) - -,, , -, -7, -, Sesongjustert månedsvekst (v.s.) - - -, - -,

183 Chile: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, 7 Eksportvekst Importvekst 7,,,,, Handelsbalanse Driftsbalansen,,,,,,,,, - - -, -, -, -, - - -, -,

184 Chile: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi,, 7, Lang rente Styringsrente 7, Reell handelsvektet peso (v.s.),, 6 6,, 7, Inflasjon, , -, 9 Peso per euro (h.s.) 8 9 -, -,

185 Colombia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien, 7, BNP-vekst (h.s.),, Aktivitetsindikator,, 7,,,,, - - 7,, -, - - Årsvekst - -, Investeringsandel (v.s.) -, - -, -7,

186 Colombia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8,7 7 6 Eksportvekst 7 6,, Driftsbalanse (h.s.), , -, Driftsbalanse (v.s.) Importvekst ,7 -,

187 Colombia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi 7,, 7,, 7 Peso per euro 7,, 7,, Styringsrente Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon,, 7,,,, 7 7,, 7,,,, 6 8 7,,,, 7 Peso per dollar 6 8 7

188 Peru: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Årsvekst

189 Peru: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 9 9,, Importvekst 8 7 6,,7 Handelsbalanse,,7,, Driftsbalanse,, - - Eksportvekst - -, -,, -, , -, - - -,7 -,

190 Peru: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Sólens internasjonale verdi Styringsrente Kjerneinflasjon Inflasjon 8 7 6,,7, Sól per dollar,,7,,,,,,7 Sól per euro,7,,,,,, - -,7,

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien var i resesjon i fjerde kvartal 8 og første kvartal

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Mars 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på minus 5,7 prosent i mars. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016.

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 15 2015 Intro På onsdag ble vi presentert referatet fra rentemøtet 17.-18. mars og vi fikk dermed mer informasjon om hvordan medlemmene i FOMC tenker rundt

Detaljer