Verden sett fra SKAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter

2 Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i diverse økonomier og oppdateres jevnlig. Fokuset er på utviklingen i bruttonasjonalproduktet aktivitetsindikatorer, inflasjon og renter. Først presenteres utviklingen i de økonomiene som i størst grad påvirker norsk økonomi. Fra s. 38 til s. 46 gjennomgås norsk økonomi, deretter ser vi nærmere på noen av de andre landene vi følger. Den økonomiske veksten er fortsatt rimelig høy i USA, selv om veksten i siste kvartal i fjor skuffet, og den har tatt seg opp i Eurosonen og Japan. Veksten fortsetter på et høyt nivå i Kina og India. Norsk fastlandsøkonomi vokste med en årlig rate på 3,8 prosent fra Q3 til Q4, og det forventes at veksten holder seg på et høyt nivå i Oljeprisen har gått opp igjen, nå ikke bare pga. høy global vekst men også pga. uro omkring tilførselen av olje fra Iran. En eventuell reduksjon av oljetilbudet vil kunne legge en demper på den økonomiske utviklingen i noen av de store økonomiene. Generelt er det en tendens til litt høyere korte renter, ute og hjemme. ECB har økt styringsrenten til 2,25 prosent, og den vil trolig bevege seg sakte mot 3 prosent i år. Fed stopper trolig sin renteheving ved 4,5 prosent 31. januar. I Norge falt kjerneinflasjonen til 0,9 prosent i desember Norges Bank vil trolig øke renten til 3 prosent i løpet av året, med neste økningen på 0,25 prosentpoeng 16. mars. De lange rentene holder seg på et lavt nivå. Vi tror dette fortsetter fremover pga. lave inflasjonsforventninger og et høyt nivå på ønsket global sparing i forhold til nivået på ønsket global investering. Vedvarende høy vekst kan over tid dra opp investeringene. På lengre sikt kan dette trekke det globale realrentenivået opp fra dagens nivå på ca. 1,5. prosent, men sannsynligvis ikke mer enn 0,5 prosentpoeng. De lange rentene vil holde seg på dagens nivå, eller falle litt, dersom oljetilførselen reduseres.

3 Indikatorer viser at global vekst i 2005 ble nesten den samme som veksten i 2004, dvs. i underkant av 5 prosent Indeks Indeks

4 Høy global økonomisk vekst har trukket opp oljeprisen. I det siste har oljeprisen gått kraftig opp på frykt for uro i Iran. 70 Oljeprisen ligger på et høyt nivå - og har tatt seg kraftig opp igjen i januar Amerikansk olje, korteste kontrakt USD per fat USD per fat Nordsjøolje, korteste kontrakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Kilder: EcoWin SKAGEN Fondene

5 De lange nominelle rentene internasjonalt ligger rimelig stabilt. Realrentene er omtrent på samme nivå som for et år siden 7,5 Lange nominelle renter innenfor små marginer - og ligger på 4,5% i USA og 3,5% i Eurosonen 7,5 7,0 7,0 6,5 6,0 USA 6,5 6,0 Prosent 5,5 5,0 5,5 5,0 Prosent Prosent Prosent 4,5 4,5 4,0 4,0 3,5 Tyskland 3,5 3, ,0

6 Veksten i USA falt til kun 1,1 prosent i Q4. Dette regnes som en forbigående svakhet. Produktivitetsveksten er fortsatt god Produktivitetsveksten er høy, men volatil - men en annualisert vekst på 4,7 prosent Q2 til Q3 Vekst (h.s.) Indeks Nivå (v.s.) Prosent annualisert kvartalsvekst

7 Sparingen i USA er lavere enn investeringene. Dette gir et driftsunderskudd, som ofte vokser i gode tider Sparing og investering - investeringsandelen har vokst de siste kvartalene Driftsunderskudd og vekst - driftsunderskuddet tenderer å øke i oppgangskonjunkturer Investering som andel av BNP Driftsunderskudd som andel av BNP (v.s.) Sparing som andel av BNP Prosent av BNP Årlig vekst i BNP (h.s.) Prosent vekst per år

8 Aktivitetsindikatorer i USA var sterke ved avslutningen av 2005 og indikerer at BNP-veksten holdt seg oppe i Q4 Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks

9 Sysselsettingen er fortsatt økende. Det var en forbigående svekkelse av arbeidsmarkedet etter orkanene høsten ,0 Sysselsettingen har økt siden veksten var i overkant av personer i desember 107,5 112,5 105,0 110,0 102,5 Millioner personer 107,5 105,0 102,5 Sysselssatte personer (v.s.) 100,0 97,5 95,0 Indeks Personer Millioner personer 100,0 Sysselsatte timeverk (h.s.) 92,5 97,5 90,0 95,0 87,

10 Boliginvesteringene har ofte vært et varsel om svakere vekst i USA. Veksten avtok gjennom 2005 ettersom boligmarkedet flatet ut 700 Boliginvesteringene avtok i med en annualisert vekst på 3 prosent fra Q3 til Q4 25 2,50 Boligmarkedet flater ut - færre nye boliglån, og mindre omsetting på tampen av 2005 Nye huslån (h.s.) 550 Milliarder 2000 USD per kvartal Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) Prosent annualisert kvartalsvekst Millioner boliger, annualisert 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 Igangsetting av nye boliger (v.s.) Nye boligløyver (v.s.) Salg av nye boliger (h.s.) Indeks ,

11 Amerikanske husholdningers fremtidstro økte ved årsskiftet. Nye ordrer i industrien tok seg kraftig opp i november 150 Husholdningens forventninger - sterk volatilitet høsten 2005; høyt nivå ved inngangen til Nye order av varige goder fra industrien - vokste bra på tampen av Conference board (v.s.) Utenom forsvar og transport (v.s.) Indeks Indeks University of Michigan (h.s.) Samlet (v.s.)

12 Overskriftsinflasjonen sank litt i november fra et høyt nivå. Kjerneinflasjonen har falt de siste månedene og ligger under 2%

13 Inflasjonsforventningene ligger stabilt på ca. 2,5%. Lange renter har gått litt ned. Rentekurven er flat. Realrenten er under 2% 3,5 Inflasjonsforventningene har kommet litt ned - i gjennomsnitt forventes ca. 2,5% inflasjon fremover 3,5 3,0 Forventet gjennomsnittlig inflasjon neste ti år 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 Forventet gjennomsnittlig inflasjon neste fem år ,0

14 Dollaren styrket seg mot de største valutaene gjennom 2005, både nominelt og reelt, men har gått svakere i januar 1,5 USD har styrket seg mot euro og yen i bilaterale valutakurser er svært volatile 80 1,4 USD per EUR (v.s.) 90 1,3 USD per JPY (h.s.) 100 1,2 110 Indeks Indeks 1, , , ,

15 Fed har økt renten til 4,25%. Renten vil trolig bli økt til 4,5% i januar. Markedet er delt i synet på om den øker ytterligere i mars 7 Styringsrenten stopper trolig på 4,5% i januar - Federal Reserve la om retorikken etter rentemøtet 13. des Prosent 4 Styringsrente 4 Prosent

16 BNP-veksten i Eurosonen tok seg opp i Q3 til en årlig rate på 2,6 %. Per capita vokser ikke Eurosonen så mye mindre enn USA Veksten i Eurosonens BNP er tiltagende - men en annualisert vekst på 2,6 prosent i Q3 7,00 Nivå (v.s.) 6 6,75 5 Billioner 1995 EUR per kvartal, annualisert 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 Vekst (h.s.) Prosent annualisert kvartalsvekst Indeks, 1995 = 100 Indeks, 1995 = 100 5,

17 Det er sterkt divergerende vekstrate innenfor Eurosonen, men Tyskland og Irland som ytterpunkter Indeks, Q = 100 Indeks, Q = 100

18 Investeringer som andel av BNP har tatt seg litt opp de siste kvartalene. Eurosonen har et lite driftsoverskudd 23,5 23,0 Investering og sparing - investeringsraten har økt siden Q Sparing som andel av BNP 23,5 23,0 2,75 2,50 2,25 Driftsoverskudd og vekst - driftsoverskuddet tenderer til å synke i høykonjunkturer Årlig BNP-vekst (h.s.) 5,0 4,5 4,0 22,5 22,5 2,00 3,5 22,0 21,5 22,0 21,5 Prosent av BNP 1,75 1,50 1,25 3,0 2,5 2,0 Prosent årlig vekst 21,0 21,0 1,00 1,5 20,5 20,0 Investeringer som andel av BNP ,5 20,0 0,75 0,50 0,25 Driftsoverskudd som andel av BNP (v.s.) ,0 0,5 0,0

19 Aktivitetsindikatorene viste økt vekst i Eurosonen mot slutten av BNP-veksten anslås nå til litt i underkant av 2% i 2005 Aktivitetssindikatorer har tatt seg opp - god økning i IFO-indeksen i januar PMI-indeksene viser ekspansjon - også industriveksten har tatt seg opp i Eurosonen ,5 62, Frankrike (v.s.) ,0 57,5 PMI tjenesteproduksjon 60,0 57,5 110 Belgia (h.s.) 0 55,0 55, ,5 52, ,0 50, ,5 47, Italia Tyskland, IFO (v.s.) ,0 42,5 PMI industrien ,0 42,5

20 Vareproduksjonen har tatt seg kraftig opp i Tyskland, men aktivitetsveksten er lav i Frankrike og Italia Vareproduksjonen har tiltatt i Tyskland - og tok seg opp igjen i Frankrike i desember Nye ordrer i industrien - indikerer en prolongerering av trendene i vareproduksjonen 107,5 107, ,0 102,5 Tyskland 105,0 102, Tyskland ,0 100, ,5 97,5 95 Frankrike 95 95,0 92,5 90,0 Frankrike Italia 95,0 92,5 90, Italia ,5 87, ,0 85,

21 Ledigheten er fortsatt høy, men den har falt signifikant i det siste. Sysselsettingen i Eurosonen er svakt stigende 12,5 12,0 11,5 Ledigheten har sunket 8,3 prosent - ledigheten synker nå også i Tyskland og Frankrike Frankrike 12,5 12,0 11,5 140,0 137,5 Sysselsettingen har begynt å ta seg opp - men oppgangen er moderat i de største økonomiene Tyskland (h.s.) ,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 Eurosonen Tyskland 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 Millioner personer 135,0 132,5 130,0 127,5 125,0 Eurosonen (v.s.) Frankrike (h.s.) Millioner personer 8,0 8,0 122,5 10 7,5 7,5 120,

22 ECB frykter at rask vekst i pengemengden skal gi økning i inflasjonen på lengre sikt. Mange mener frykten er ubegrunnet 190 M3 har vokst raskere enn nominelt BNP - fra 1995 og fremover, uten at inflasjonen har tiltatt M Nominelt BNP

23 Overskriftsinflasjonen i Eurosonen spriker fra 1,0 prosent i Finland til 3,7 prosent i Spania 5,0 Inflasjonen ligger på ca. 2% - tysk inflasjon var 2,1% i januar 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Italia Nederland Belgia 3,5 3,0 2,5 2,0 Prosent årsvekst Prosent årsvekst 1,5 1,5 1,0 0,5 Frankrike Tyskland 1,0 0,5 0,0 0,

24 Samlet inflasjon er litt høyere enn ECBs mål. Styringsrenten er satt opp til 2,25%, og øker trolig forsiktig mot 3% i løpet av ,5 Styringsrenten antas å øke fremover - pengemarkedsrentene har økt 50 bp siden sommeren ,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 Prosent 3,5 EURIBOR 6M 3,5 Prosent 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 ECBs styringsrente 2,0 1, ,5

25 Inflasjonsforventingene i Eurosonen har gått litt ned, og de lange rentene har trukket ned litt de siste ukene 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Obligasjonsrentene har steget ca. 30 bp - siden bunnnivået i sommer, men har sunket de siste ukene Tiårsrente Femårsrente 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Prosent 3,5 3,0 3,5 3,0 Prosent 2,5 2,0 Toårsrente 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tiårs realrente ,5 1,0 0,5

26 Britisk økonomi vokste i slutten av 2005 etter noen relativt svake kvartaler. Arbeidsmarkedet har gått svakere i det siste. BNP-veksten har vært relativt lav siste året - annualisert vekst i 4. kvartal var 2,4 prosent Ledigheten har tatt seg litt opp - og sysselsettingsveksten var negativ i november ,5 105 Nivå (h.s.) Vekst (v.s.) Sysselsetting (h.s.) 28,0 27, Prosent av arbeidsstyrken ,0 26,5 26,0 Millioner personer 4 AKU-ledighet (v.s.) 25, , Registrert ledighet (v.s.) ,5

27 Aktivitetsindikatorene i Storbritannia har tatt seg litt opp igjen etter svake tall tidligere i år. Boligprisene stiger langsommere Husprisene har steget svakt siden etter å ha økt kraftig gjennom høykonjunkturen på 90-tallet Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks GBP per enhet Halifax (v.s.) ODPM-indeksen (h.s.) Indeks, feb = Nationwide (v.s.)

28 Overskriftsinflasjonen i Storbritannia avtok høsten Kjerneinflasjonen var 1,3% i desember. Rentene har falt

29 Så langt i år har økonomien i Japan vokst med en årsrate på 3,8 prosent, men Q3-veksten skuffet. Indikatorene er positive

30 De siste japanske tallene for arbeidsmarkedet og husholdningens inntekter og utgifter ble oppfattet som svake Ledigheten økte til 4,6% i nov. - og sysselsettingen falt med personer Japanske husholdninger - tjente og brukte mindre enn forventet i november 6,0 66,0 112,5 112,5 5,5 Arbeidsledighet (v.s.) 65,5 110,0 107,5 Husholdningens reelle utgifter (v.s.) 110,0 107,5 5,0 65,0 105,0 105,0 Prosent av arbeidsstyrken 4,5 4,0 3,5 3,0 Sysselsetting (h.s.) 64,5 64,0 63,5 63,0 Millioner personer 102,5 100,0 97,5 95,0 92,5 90,0 Husholdningenes reelle, disponible inntekter 102,5 100,0 97,5 95,0 92,5 90,0 2,5 62,5 87,5 87,

31 Japan synes å bevege seg bort fra deflasjonen. Fra des til des falt prisnivået kun 0,1 prosent Prosent Prosent

32 Industriproduksjonen i Japan økte med en årsrate på 4,4 prosent i november 107,5 105,0 Industriproduksjonen steg i desember - men en årsvekst på 4,4 prosent Tjenesteproduksjon (h.s.) 110,0 107,5 102,5 105,0 Indeks, 2000 = ,0 97,5 95,0 102,5 100,0 97,5 Indeks, 2000 = ,5 95,0 90,0 87,5 Industrien ,5 90,0

33 Kinesisk økonomi vokser i et svært høyt tempo. Nylig ble nivået på BNP i 2004, og tidligere år, opprevidert med ca 17% Kinesisk BNP vokste 9,9 prosent i Q fra Q4 2004, og tempoet blir trolig omtrent det samme i BNP-vekst fra året før

34 Eksport og import hadde årsvekst på ca. 20% i nov. Det er indikert at yuanen vil styrke seg med 3% mot dollar i 2006 Kinesisk import- og eksport - vokste nominelt i USD med en årsrate på ca. 20% i des. Yuanen har steget til ca. 8,06 per dollar - og den vil trolig stige med 2-3% i løpet av året ,30 8, ,25 8, ,20 USD/CHY kursen 8, Eksport 40 8,15 8, ,10 8, Import ,05 8,00 USD/CHY 3. mnd "forward rate" 8,05 8, ,95 7, ,90 7,

35 Bankrentene er styrt direkte av myndighetene. Pengemengdeveksten er høy i Kina, men inflasjonen har falt til 1,6 prosent. 10,5 10,0 9,5 9,0 Myndighetene styrer bankrentene direkte - pengemengdeveksten har økt gjennom 2005 Pengemengdevekst (h.s.) Administrert utlånsrente (v.s.) Prosent 8,5 8,0 7,5 7, Prosent årsvekst Indeks - bevegelig basisår Indeks - bevegelig basisår 6,5 14 6,0 13 5,5 12 5,

36 Etter svak vekst i Q4 2004, har veksten tatt seg kraftig opp igjen i Sverige gjennom Aktivitetsindikatorene steg høsten fra relativt lave nivå om sommeren 70, PMI industri (h.s.) 67,5 65,0 62,5 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 47, Sentimentsundersøkelse (v.s.) ,0 42,5

37 Inflasjonen tiltok litt på tampen av Riksbanken økte renten til 1,75% i januar og har signalisert ytterligere økninger 3,5 3,0 Inflasjonen ligger lavere enn målet - men kjerneinflasjonen (inkl. energi.) var 1,2% i desember Kjerneinflasjon 3,5 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0-0,5 Inflasjon 0,0-0,5-1,0-1,0-1, ,5 Kilder: EcoWin og SKAGEN Fondeene

38 Norsk fastlandsøkonomi har vokst med 4% per år siden Q Bytteforholdsjustert samlet BNP har vokst 6,6% 340 BNP Fastlands-Norge - vokste med en annualisert rate på 3,6% fra Q2 til Q3 17, ,0 320 Vekst (h.s.) 12, , , , , , Nivå (v.s.) -2,5-5, ,5

39 Produktivitetsveksten har vært høy det siste tiåret, men lav fra 2003 til Veksten har tatt seg kraftig opp fra Q Indeks, Q = 100 Indeks, Q = 100

40 Sysselsettingen er svakt økende, og utført timeverk har tatt seg kraftig opp igjen. Ledighetstallene spriker, men ledigheten synker 2,45 Arbeidsmarkedet - vekst i arbeidsstyrke og sysselsetting, men færre ukeverk ,0 Ledigheten var til 3% i desember ifølge Aetat - men SSBs tall indikerer et annet nivå 6,0 2,40 Arbeidsstyrke (v.s.) ,5 AKU-ledighet, sesongjustert 5,5 2, ,0 Aetat-ledighet, ikke sesongjustert 5,0 Millioner personer 2,30 2,25 2,20 Sysselsetting (v.s.) Tusen ukeverk Prosent av arbeidsstyrken 4,5 4,0 3,5 4,5 4,0 3,5 Prosent av arbeidsstyrken 2, ,0 3,0 Uførte ukeverk (h.s. 2, ,5 2,5 2, ,0 2, Kilder: SSB, EcoWin og SKAGEN Fondene

41 Kredittveksten og pengemengdeveksten er høy og tiltakende. Men med inflasjonsmål sier dette lite om fremtidig inflasjon Veksten i pengemengde og kredittvolum - har økt til over 10 prosent, som veksten var i Pengemengde og inflasjon - svært svak sammenheng på kort sikt 15,0 15,0 5, ,5 Årsvekst kredittvolum (K2) 12,5 4,5 4,0 Kjerneinflasjon (v.s.) , ,0 10,0 3,0 2, ,5 7,5 2,0 1, ,0 5,0 1,0 0, ,5 2,5 0,0-0, ,0 Årsvekst pengemengden (M2) ,0-1,0-1,5 Årsveksten i pengemengden (h.s.) Kilder: EcoWin, DNB-NOR og SKAGEN Fondene

42 Kronen har svekket seg siste måneden. Målt med valutakursindeksen er kronen tilbake på nivået fra april i år 107,5 Kronekursen målt med I-44 - desto lavere indeks, desto sterkere krone 107,5 Norges Bank tror kronen vil være stabil - anslag i siste Inflasjonsrapport 105,0 105,0 102,5 Valutakursindeks (I-44) 102, ,0 100,0 Valutakursindeks 97,5 95,0 97,5 95,0 Valutakursindeks ,5 92,5 90,0 90, ,5 85,0 87,5 85, Kilde: EcoWin og SKAGEN Fondene Kilde: Norges Bank

43 De korte norske rentene falt etter siste rentemøte. De lange rentene har økt marginalt gjennom januar 4,25 Lange renter ligger mellom 3,5 og 3,75 prosent - med en økning på ca. 20bp de siste ukene 4,25 4,00 Tiårsrente 4,00 3,75 3,75 Prosent Prosent Prosent 3,50 3,50 Prosent 3,25 Femårsrente 3,25 3,00 3,00 2,75 2,75 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan

44 Kjerneinflasjonen falt tilbake til 0,9 prosent i desember. Prisveksten på importerte varer er stabilt negativ 2,0 Kjerneinflasjonen har vært stabil siste året - årsveksten i KPI-JAE avtok til 0,9% i desember 2,0 1,5 Inflasjon Anslag på styringsrente 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0-0,5 Kjerneinflasjon 0,0-0,5-1,0-1,0-1,5-1,5-2,0-2,0 jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov Kilde: Norges Bank

45 Norsk inflasjon har de siste månedene avveket fra de øvrige nordiske landene. Norges Bank tror målet nås i ,5 3,0 Nordisk inflasjon har hatt høy korrelasjon - men de tre siste måneden har norsk inflasjon avveket på nedsiden 3,5 3,0 Norges Banks anslag på kjerneinflasjonen - i siste Inflasjonsrapport 4 4 2,5 Danmark 2,5 3 3 Prosent årsvekst 2,0 1,5 1,0 0,5 Finland Norge Sverige 2,0 1,5 1,0 0,5 Prosent årsvekst ,0 0, ,5-0, Kilde: Norges Bank

46 Norges Bank øker trolig renten til 2,5 % i mars og til 3% innen Banken tror selv at renten er 4,5 % ved utgangen av 2008 Norges Banks anslag på styringsrenten - tilsier en gradvis oppgang til 4,5 prosent i Kilde: Norges Bank

47 Indias økonomi har hatt solid vekst de siste årene, og vekstraten ligger kun marginalt lavere enn i Kina Industriproduksjonen - volatile vekstrater gjennom Vareproduksjon Prosent årsvekst Prosent årsvekst

48 Inflasjonen i India ligger på ca. 5 prosent. Styringsrenten settes nå opp for å dempe inflasjonen 10 Indisk inflasjon ligger på 5,4 prosent - men en viss økning gjennom høsten Årsvekst i engrospriser Årsvekst i KPI

49 Taiwan har hatt rimelig bra vekst i BNP. Svekket bytteforhold trekker ned veksten i landets inntekt BNP-veksten har vært moderat i det siste - men årsveksten økte 3,8 prosent i 3. kvartal Bytteforholdsjustert BNP har vokst lite - nivået nå er ikke større enn i ,0 20,0 2,5 12,5 2,9 2,8 2,7 Nivå (v.s.) 17,5 15,0 12,5 2,4 2,3 Nivå (v.s.) 10,0 7,5 Billioner 2001 TWD per kvartal 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 Vekst (h.s.) 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0 Prosent årsvekst Billioner 2001 TWD per kvartal 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 Vekst (h.s.) 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0 Prosent årsvekst 1,9 1,8-7,5-10,0 1,7-7,5 1,7-12,5 1,6-10,

50 Inflasjonen i Taiwan har økt siden 2003, men kjerneinflasjonen er lav. Styringsrenten er satt opp siden 2004, lange renter er lave 6 Inflasjonen er lav i Taiwan - kjerneinflasjonen er på 0,5 prosent Inflasjon Kjerneinflasjon

51 I Sør-Korea er veksten økende fra relativt moderat nivå. Men også her har oljeprisen gitt en kraftig svekkelse av bytteforholdet Bytteforholdsjustert BNP - Oljeprisen har trukket ned veksten siden ,0 12,5 10,0 Billioner 2000 KRW per kvartal Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5 Prosent årsvekst , ,

52 Inflasjonen i Sør-Korea er 2,6 prosent. De lange rentene har økt til nær 6 prosent. Styringsrenten er 3,75 prosent Inflasjonen har vært avtagende siden kjerneinflasjonen er 1,9 prosent; inflasjonsmålet er 3% Lange renter har økt til nær 6 prosent - styringsrenten er satt opp til 3,75 prosent 5,5 5,5 8,0 8,0 5,0 4,5 Inflasjon 5,0 4,5 7,5 7,0 7,5 7,0 4,0 3,5 4,0 3,5 6,5 6,0 Tiårsrente 6,5 6,0 3,0 3,0 5,5 5,5 2,5 2,5 5,0 5,0 2,0 2,0 4,5 4,5 1,5 Kjerneinflasjon 1,5 4,0 4,0 1,0 0,5 1,0 0,5 3,5 3,0 Styringsrente 3,5 3,

53 Indonesia har høy vekst. Subsidiering av bensinprisene dro opp statsutgiftene kraftig i 2004 BNP-veksten ligger på ca. 6 prosent - tsunamien hadde liten effekt på makroøkonomien Økende investeringer - som andel av BNP, siden Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) Investeringer som andel av BNP Tekst Tekst

54 Høy inflasjon i Indonesia falt litt i desember. Det har vært en sterk økning i pengemengden. Korte renter er stigende 20,0 Inflasjonen har aksellerert - men falt i desember til 17,1 prosent 22,5 17,5 15,0 Inflasjon (v.s.) 20,0 17,5 12,5 15,0 10,0 12,5 7,5 10,0 5,0 7,5 2,5 5,0 0,0-2,5 Pengemengdevekst (h.s.) ,5 0,0

55 Mexico hadde negativ vekst i første halvår, men veksten tok seg kraftig opp i Q3 - og bytteforholdet har bedret seg 1,8 BNP-veksten var svak de første to kvartalene - men økte med en annualisert rate på hele 8,9% i Q3 Vekst (h.s.) 12,5 1,7 10,0 Billioner 1993 MXN per kvartal 1,6 1,5 1,4 Nivå (v.s.) 7,5 5,0 2,5 Prosent annualisert kvartalsvekst 1,3 0,0 1,2-2,

56 Inflasjonen i Mexico har kommet ned på et lavt nivå, rentene har gått litt ned men er fremdeles høye 10 Inflasjonen er lav - og avtagende; inflasjonsmålet er 3% Inflasjon Kjerneinflasjon

57 Brasil har hatt svært volatil BNP-utvikling i 2005, og nivået i Q var det samme som i Q ,5 Høy BNP-vekst siden høsten men kraftig negativ vekst fra Q2 til Q3 12,5 145,0 142,5 Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) 10,0 7,5 140,0 5,0 137,5 2,5 135,0 0,0 132,5-2,5 130,0-5,0 127,5-7,

58 Inflasjonen i Brasil har avtatt til et moderat nivå, men rentene holdes svært høyt for å få inflasjonen ned ytterligere Inflasjonen har falt til 5 prosent - og sentralbanken sikter enda lavere; målet er 4,5% Styringsrenten holdes fremdeles svært høyt - og ligger nå på 17,25% Årsvekst i IPCA Prosent Styringsrente Prosent Årsvekst i KPI Tiårsrente Kilde: EcoWin og SKAGEN Fondene Kilde: EcoWin og SKAGEN Fondene

59 Sør-Afrika har jevnt over hatt god vekst de siste årene, med en vekstrate på nær 5 så langt i ,20 Bruttonasjonalproduktet har vokst bra - den annualiserte raten var 4,2% i fra Q2 til Q3 8 1,15 1,10 1,05 Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) ,00 4 0,95 3 0,90 2 0,85 1 0,80 0 0,

60 Sør-Afrikansk kjerneinflasjon falt til 3,7% i november. Inflasjonsmålet er 4,5%. Styringsrenten er 7%

61 Tyrkia har hatt tre år med høy økonomisk vekst etter to kraftige resesjoner. Veksten antas å ligge på ca. 6 % fremover

62 Inflasjonen har lenge vært svært høy i Tyrkia. Nå avtar den. Inflasjonsmålet 5% i 2006, synkende til 4% i 2007 og ,5 Styringsrenten er 13,50 prosent - det føres en stram pengepolitikk for å få ned inflasjonen 27,5 25,0 25,0 22,5 TRLIBOR 12 mnd 22,5 Prosent 20,0 20,0 Prosent 17,5 17,5 Styringsrente 15,0 15,0 12,5 jan mar mai jul sep nov jan ,5 mar mai jul sep nov jan

63 Veksten i Russland var lav i begynnelsen av 2005, men tok seg opp til 7% fra Q til Q BNP-veksten var 7 prosent i Q3 - etter et relativt svakt første halvår Aktivitetsindikatorene spriker - god ekspansjon i tjenesteprodukjonen 4,2 7, Billioner 2000 RUB per kvartal 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 Prosent årsvekst Indeks Tjenesteproduksjon Vareproduksjon Indeks 3,3 5, ,2 5, ,1 5, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov

64 Russland sliter med høy inflasjon. De korte rentene holdes nede av høy pengemengdevekst 60 Inflasjonen er tosifret - pengemengdevekstener høy, men veksten avtok litt i november 60 25,0 Styringsrenten er 12,25 prosent - det er ikke noe marked i lange RUB-lån 25, Pengemengdevekst ,5 20,0 Styringsrente 22,5 20,0 Prosent årsvekst , Prosent årsvekst Prosent 15,0 12,5 10, ,5 15,0 12,5 10,0 Prosent 20 Årsveksten i KPI 20 7,5 7, ,0 5, ,5 3-mnd. interbankrente 2,

65 Økonomien i Israel har vokst kraftig de to siste årene. Fallet i investeringene har snudd. 135 Israelsk økonomi vokste sterkt gjennom men en årsrate på ca. 5 prosent 12, Nivå (v.s.) 10,0 7,5 Milliarder 2000 ILS ,0 2,5 0,0 Annualisert kvartalsvekst 105-2, Vekst (h.s.) ,0-7,5

66 Israels inflasjonsmål er 2%, inflasjonen i desember var 2,4%. Styringsrenten er satt opp til 4,5% Styringsrenten er satt opp til 4,5% - lang statsrente ligger i overkant av 6% Tiårs realrente Styringsrente Tiårsrente

67 Tsjekkia har hatt høy og stabil vekst i økonomien de tre siste årene. Indikatorene har vært litt ujevne gjennom året 490 Tsjekkia har nå god vekst i økonomien - med en annualisert rate på 4,3 prosent ifra Q2 til Q3 5, ,0 470 Vekst (h.s.) 4,5 Milliarder 1995 CZK per kvartal Nivå (v.s.) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Prosent annualisert kvartalsvekst 400 1, ,

68 I Tsjekkia har inflasjonen økt, men den avtok i ved utgangen av 2005 og ligger lavere enn inflasjonsmålet på 3 prosent Inflasjonen ligger på 2,4 prosent - inflasjonsmålet er 3 prosent Styringsrenten er hevet til 2 prosent - de lange rentene ligger på 3,3 prosent 4,0 4,0 6,0 6,0 3,5 3,5 5,5 5,5 3,0 3,0 5,0 Tiårsrente 5,0 2,5 2,5 4,5 4,5 2,0 Inflasjon 2,0 4,0 4,0 1,5 1,5 3,5 3,5 1,0 1,0 3,0 Styringsrente 3,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,0 0,0 2,0 2,0-0,5-0,5 1,5 1,

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer