Verden sett fra SKAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter

2 Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i diverse økonomier og oppdateres jevnlig. Fokuset er på utviklingen i bruttonasjonalproduktet aktivitetsindikatorer, inflasjon og renter. Først presenteres utviklingen i de økonomiene som i størst grad påvirker norsk økonomi. Fra s. 38 til s. 46 gjennomgås norsk økonomi, deretter ser vi nærmere på noen av de andre landene vi følger. Den økonomiske veksten er fortsatt rimelig høy i USA, selv om veksten i siste kvartal i fjor skuffet, og den har tatt seg opp i Eurosonen og Japan. Veksten fortsetter på et høyt nivå i Kina og India. Norsk fastlandsøkonomi vokste med en årlig rate på 3,8 prosent fra Q3 til Q4, og det forventes at veksten holder seg på et høyt nivå i Oljeprisen har gått opp igjen, nå ikke bare pga. høy global vekst men også pga. uro omkring tilførselen av olje fra Iran. En eventuell reduksjon av oljetilbudet vil kunne legge en demper på den økonomiske utviklingen i noen av de store økonomiene. Generelt er det en tendens til litt høyere korte renter, ute og hjemme. ECB har økt styringsrenten til 2,25 prosent, og den vil trolig bevege seg sakte mot 3 prosent i år. Fed stopper trolig sin renteheving ved 4,5 prosent 31. januar. I Norge falt kjerneinflasjonen til 0,9 prosent i desember Norges Bank vil trolig øke renten til 3 prosent i løpet av året, med neste økningen på 0,25 prosentpoeng 16. mars. De lange rentene holder seg på et lavt nivå. Vi tror dette fortsetter fremover pga. lave inflasjonsforventninger og et høyt nivå på ønsket global sparing i forhold til nivået på ønsket global investering. Vedvarende høy vekst kan over tid dra opp investeringene. På lengre sikt kan dette trekke det globale realrentenivået opp fra dagens nivå på ca. 1,5. prosent, men sannsynligvis ikke mer enn 0,5 prosentpoeng. De lange rentene vil holde seg på dagens nivå, eller falle litt, dersom oljetilførselen reduseres.

3 Indikatorer viser at global vekst i 2005 ble nesten den samme som veksten i 2004, dvs. i underkant av 5 prosent Indeks Indeks

4 Høy global økonomisk vekst har trukket opp oljeprisen. I det siste har oljeprisen gått kraftig opp på frykt for uro i Iran. 70 Oljeprisen ligger på et høyt nivå - og har tatt seg kraftig opp igjen i januar Amerikansk olje, korteste kontrakt USD per fat USD per fat Nordsjøolje, korteste kontrakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Kilder: EcoWin SKAGEN Fondene

5 De lange nominelle rentene internasjonalt ligger rimelig stabilt. Realrentene er omtrent på samme nivå som for et år siden 7,5 Lange nominelle renter innenfor små marginer - og ligger på 4,5% i USA og 3,5% i Eurosonen 7,5 7,0 7,0 6,5 6,0 USA 6,5 6,0 Prosent 5,5 5,0 5,5 5,0 Prosent Prosent Prosent 4,5 4,5 4,0 4,0 3,5 Tyskland 3,5 3, ,0

6 Veksten i USA falt til kun 1,1 prosent i Q4. Dette regnes som en forbigående svakhet. Produktivitetsveksten er fortsatt god Produktivitetsveksten er høy, men volatil - men en annualisert vekst på 4,7 prosent Q2 til Q3 Vekst (h.s.) Indeks Nivå (v.s.) Prosent annualisert kvartalsvekst

7 Sparingen i USA er lavere enn investeringene. Dette gir et driftsunderskudd, som ofte vokser i gode tider Sparing og investering - investeringsandelen har vokst de siste kvartalene Driftsunderskudd og vekst - driftsunderskuddet tenderer å øke i oppgangskonjunkturer Investering som andel av BNP Driftsunderskudd som andel av BNP (v.s.) Sparing som andel av BNP Prosent av BNP Årlig vekst i BNP (h.s.) Prosent vekst per år

8 Aktivitetsindikatorer i USA var sterke ved avslutningen av 2005 og indikerer at BNP-veksten holdt seg oppe i Q4 Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks

9 Sysselsettingen er fortsatt økende. Det var en forbigående svekkelse av arbeidsmarkedet etter orkanene høsten ,0 Sysselsettingen har økt siden veksten var i overkant av personer i desember 107,5 112,5 105,0 110,0 102,5 Millioner personer 107,5 105,0 102,5 Sysselssatte personer (v.s.) 100,0 97,5 95,0 Indeks Personer Millioner personer 100,0 Sysselsatte timeverk (h.s.) 92,5 97,5 90,0 95,0 87,

10 Boliginvesteringene har ofte vært et varsel om svakere vekst i USA. Veksten avtok gjennom 2005 ettersom boligmarkedet flatet ut 700 Boliginvesteringene avtok i med en annualisert vekst på 3 prosent fra Q3 til Q4 25 2,50 Boligmarkedet flater ut - færre nye boliglån, og mindre omsetting på tampen av 2005 Nye huslån (h.s.) 550 Milliarder 2000 USD per kvartal Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) Prosent annualisert kvartalsvekst Millioner boliger, annualisert 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 Igangsetting av nye boliger (v.s.) Nye boligløyver (v.s.) Salg av nye boliger (h.s.) Indeks ,

11 Amerikanske husholdningers fremtidstro økte ved årsskiftet. Nye ordrer i industrien tok seg kraftig opp i november 150 Husholdningens forventninger - sterk volatilitet høsten 2005; høyt nivå ved inngangen til Nye order av varige goder fra industrien - vokste bra på tampen av Conference board (v.s.) Utenom forsvar og transport (v.s.) Indeks Indeks University of Michigan (h.s.) Samlet (v.s.)

12 Overskriftsinflasjonen sank litt i november fra et høyt nivå. Kjerneinflasjonen har falt de siste månedene og ligger under 2%

13 Inflasjonsforventningene ligger stabilt på ca. 2,5%. Lange renter har gått litt ned. Rentekurven er flat. Realrenten er under 2% 3,5 Inflasjonsforventningene har kommet litt ned - i gjennomsnitt forventes ca. 2,5% inflasjon fremover 3,5 3,0 Forventet gjennomsnittlig inflasjon neste ti år 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 Forventet gjennomsnittlig inflasjon neste fem år ,0

14 Dollaren styrket seg mot de største valutaene gjennom 2005, både nominelt og reelt, men har gått svakere i januar 1,5 USD har styrket seg mot euro og yen i bilaterale valutakurser er svært volatile 80 1,4 USD per EUR (v.s.) 90 1,3 USD per JPY (h.s.) 100 1,2 110 Indeks Indeks 1, , , ,

15 Fed har økt renten til 4,25%. Renten vil trolig bli økt til 4,5% i januar. Markedet er delt i synet på om den øker ytterligere i mars 7 Styringsrenten stopper trolig på 4,5% i januar - Federal Reserve la om retorikken etter rentemøtet 13. des Prosent 4 Styringsrente 4 Prosent

16 BNP-veksten i Eurosonen tok seg opp i Q3 til en årlig rate på 2,6 %. Per capita vokser ikke Eurosonen så mye mindre enn USA Veksten i Eurosonens BNP er tiltagende - men en annualisert vekst på 2,6 prosent i Q3 7,00 Nivå (v.s.) 6 6,75 5 Billioner 1995 EUR per kvartal, annualisert 6,50 6,25 6,00 5,75 5,50 Vekst (h.s.) Prosent annualisert kvartalsvekst Indeks, 1995 = 100 Indeks, 1995 = 100 5,

17 Det er sterkt divergerende vekstrate innenfor Eurosonen, men Tyskland og Irland som ytterpunkter Indeks, Q = 100 Indeks, Q = 100

18 Investeringer som andel av BNP har tatt seg litt opp de siste kvartalene. Eurosonen har et lite driftsoverskudd 23,5 23,0 Investering og sparing - investeringsraten har økt siden Q Sparing som andel av BNP 23,5 23,0 2,75 2,50 2,25 Driftsoverskudd og vekst - driftsoverskuddet tenderer til å synke i høykonjunkturer Årlig BNP-vekst (h.s.) 5,0 4,5 4,0 22,5 22,5 2,00 3,5 22,0 21,5 22,0 21,5 Prosent av BNP 1,75 1,50 1,25 3,0 2,5 2,0 Prosent årlig vekst 21,0 21,0 1,00 1,5 20,5 20,0 Investeringer som andel av BNP ,5 20,0 0,75 0,50 0,25 Driftsoverskudd som andel av BNP (v.s.) ,0 0,5 0,0

19 Aktivitetsindikatorene viste økt vekst i Eurosonen mot slutten av BNP-veksten anslås nå til litt i underkant av 2% i 2005 Aktivitetssindikatorer har tatt seg opp - god økning i IFO-indeksen i januar PMI-indeksene viser ekspansjon - også industriveksten har tatt seg opp i Eurosonen ,5 62, Frankrike (v.s.) ,0 57,5 PMI tjenesteproduksjon 60,0 57,5 110 Belgia (h.s.) 0 55,0 55, ,5 52, ,0 50, ,5 47, Italia Tyskland, IFO (v.s.) ,0 42,5 PMI industrien ,0 42,5

20 Vareproduksjonen har tatt seg kraftig opp i Tyskland, men aktivitetsveksten er lav i Frankrike og Italia Vareproduksjonen har tiltatt i Tyskland - og tok seg opp igjen i Frankrike i desember Nye ordrer i industrien - indikerer en prolongerering av trendene i vareproduksjonen 107,5 107, ,0 102,5 Tyskland 105,0 102, Tyskland ,0 100, ,5 97,5 95 Frankrike 95 95,0 92,5 90,0 Frankrike Italia 95,0 92,5 90, Italia ,5 87, ,0 85,

21 Ledigheten er fortsatt høy, men den har falt signifikant i det siste. Sysselsettingen i Eurosonen er svakt stigende 12,5 12,0 11,5 Ledigheten har sunket 8,3 prosent - ledigheten synker nå også i Tyskland og Frankrike Frankrike 12,5 12,0 11,5 140,0 137,5 Sysselsettingen har begynt å ta seg opp - men oppgangen er moderat i de største økonomiene Tyskland (h.s.) ,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 Eurosonen Tyskland 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 Millioner personer 135,0 132,5 130,0 127,5 125,0 Eurosonen (v.s.) Frankrike (h.s.) Millioner personer 8,0 8,0 122,5 10 7,5 7,5 120,

22 ECB frykter at rask vekst i pengemengden skal gi økning i inflasjonen på lengre sikt. Mange mener frykten er ubegrunnet 190 M3 har vokst raskere enn nominelt BNP - fra 1995 og fremover, uten at inflasjonen har tiltatt M Nominelt BNP

23 Overskriftsinflasjonen i Eurosonen spriker fra 1,0 prosent i Finland til 3,7 prosent i Spania 5,0 Inflasjonen ligger på ca. 2% - tysk inflasjon var 2,1% i januar 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Italia Nederland Belgia 3,5 3,0 2,5 2,0 Prosent årsvekst Prosent årsvekst 1,5 1,5 1,0 0,5 Frankrike Tyskland 1,0 0,5 0,0 0,

24 Samlet inflasjon er litt høyere enn ECBs mål. Styringsrenten er satt opp til 2,25%, og øker trolig forsiktig mot 3% i løpet av ,5 Styringsrenten antas å øke fremover - pengemarkedsrentene har økt 50 bp siden sommeren ,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 Prosent 3,5 EURIBOR 6M 3,5 Prosent 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 ECBs styringsrente 2,0 1, ,5

25 Inflasjonsforventingene i Eurosonen har gått litt ned, og de lange rentene har trukket ned litt de siste ukene 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Obligasjonsrentene har steget ca. 30 bp - siden bunnnivået i sommer, men har sunket de siste ukene Tiårsrente Femårsrente 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Prosent 3,5 3,0 3,5 3,0 Prosent 2,5 2,0 Toårsrente 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tiårs realrente ,5 1,0 0,5

26 Britisk økonomi vokste i slutten av 2005 etter noen relativt svake kvartaler. Arbeidsmarkedet har gått svakere i det siste. BNP-veksten har vært relativt lav siste året - annualisert vekst i 4. kvartal var 2,4 prosent Ledigheten har tatt seg litt opp - og sysselsettingsveksten var negativ i november ,5 105 Nivå (h.s.) Vekst (v.s.) Sysselsetting (h.s.) 28,0 27, Prosent av arbeidsstyrken ,0 26,5 26,0 Millioner personer 4 AKU-ledighet (v.s.) 25, , Registrert ledighet (v.s.) ,5

27 Aktivitetsindikatorene i Storbritannia har tatt seg litt opp igjen etter svake tall tidligere i år. Boligprisene stiger langsommere Husprisene har steget svakt siden etter å ha økt kraftig gjennom høykonjunkturen på 90-tallet Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks GBP per enhet Halifax (v.s.) ODPM-indeksen (h.s.) Indeks, feb = Nationwide (v.s.)

28 Overskriftsinflasjonen i Storbritannia avtok høsten Kjerneinflasjonen var 1,3% i desember. Rentene har falt

29 Så langt i år har økonomien i Japan vokst med en årsrate på 3,8 prosent, men Q3-veksten skuffet. Indikatorene er positive

30 De siste japanske tallene for arbeidsmarkedet og husholdningens inntekter og utgifter ble oppfattet som svake Ledigheten økte til 4,6% i nov. - og sysselsettingen falt med personer Japanske husholdninger - tjente og brukte mindre enn forventet i november 6,0 66,0 112,5 112,5 5,5 Arbeidsledighet (v.s.) 65,5 110,0 107,5 Husholdningens reelle utgifter (v.s.) 110,0 107,5 5,0 65,0 105,0 105,0 Prosent av arbeidsstyrken 4,5 4,0 3,5 3,0 Sysselsetting (h.s.) 64,5 64,0 63,5 63,0 Millioner personer 102,5 100,0 97,5 95,0 92,5 90,0 Husholdningenes reelle, disponible inntekter 102,5 100,0 97,5 95,0 92,5 90,0 2,5 62,5 87,5 87,

31 Japan synes å bevege seg bort fra deflasjonen. Fra des til des falt prisnivået kun 0,1 prosent Prosent Prosent

32 Industriproduksjonen i Japan økte med en årsrate på 4,4 prosent i november 107,5 105,0 Industriproduksjonen steg i desember - men en årsvekst på 4,4 prosent Tjenesteproduksjon (h.s.) 110,0 107,5 102,5 105,0 Indeks, 2000 = ,0 97,5 95,0 102,5 100,0 97,5 Indeks, 2000 = ,5 95,0 90,0 87,5 Industrien ,5 90,0

33 Kinesisk økonomi vokser i et svært høyt tempo. Nylig ble nivået på BNP i 2004, og tidligere år, opprevidert med ca 17% Kinesisk BNP vokste 9,9 prosent i Q fra Q4 2004, og tempoet blir trolig omtrent det samme i BNP-vekst fra året før

34 Eksport og import hadde årsvekst på ca. 20% i nov. Det er indikert at yuanen vil styrke seg med 3% mot dollar i 2006 Kinesisk import- og eksport - vokste nominelt i USD med en årsrate på ca. 20% i des. Yuanen har steget til ca. 8,06 per dollar - og den vil trolig stige med 2-3% i løpet av året ,30 8, ,25 8, ,20 USD/CHY kursen 8, Eksport 40 8,15 8, ,10 8, Import ,05 8,00 USD/CHY 3. mnd "forward rate" 8,05 8, ,95 7, ,90 7,

35 Bankrentene er styrt direkte av myndighetene. Pengemengdeveksten er høy i Kina, men inflasjonen har falt til 1,6 prosent. 10,5 10,0 9,5 9,0 Myndighetene styrer bankrentene direkte - pengemengdeveksten har økt gjennom 2005 Pengemengdevekst (h.s.) Administrert utlånsrente (v.s.) Prosent 8,5 8,0 7,5 7, Prosent årsvekst Indeks - bevegelig basisår Indeks - bevegelig basisår 6,5 14 6,0 13 5,5 12 5,

36 Etter svak vekst i Q4 2004, har veksten tatt seg kraftig opp igjen i Sverige gjennom Aktivitetsindikatorene steg høsten fra relativt lave nivå om sommeren 70, PMI industri (h.s.) 67,5 65,0 62,5 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 47, Sentimentsundersøkelse (v.s.) ,0 42,5

37 Inflasjonen tiltok litt på tampen av Riksbanken økte renten til 1,75% i januar og har signalisert ytterligere økninger 3,5 3,0 Inflasjonen ligger lavere enn målet - men kjerneinflasjonen (inkl. energi.) var 1,2% i desember Kjerneinflasjon 3,5 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0-0,5 Inflasjon 0,0-0,5-1,0-1,0-1, ,5 Kilder: EcoWin og SKAGEN Fondeene

38 Norsk fastlandsøkonomi har vokst med 4% per år siden Q Bytteforholdsjustert samlet BNP har vokst 6,6% 340 BNP Fastlands-Norge - vokste med en annualisert rate på 3,6% fra Q2 til Q3 17, ,0 320 Vekst (h.s.) 12, , , , , , Nivå (v.s.) -2,5-5, ,5

39 Produktivitetsveksten har vært høy det siste tiåret, men lav fra 2003 til Veksten har tatt seg kraftig opp fra Q Indeks, Q = 100 Indeks, Q = 100

40 Sysselsettingen er svakt økende, og utført timeverk har tatt seg kraftig opp igjen. Ledighetstallene spriker, men ledigheten synker 2,45 Arbeidsmarkedet - vekst i arbeidsstyrke og sysselsetting, men færre ukeverk ,0 Ledigheten var til 3% i desember ifølge Aetat - men SSBs tall indikerer et annet nivå 6,0 2,40 Arbeidsstyrke (v.s.) ,5 AKU-ledighet, sesongjustert 5,5 2, ,0 Aetat-ledighet, ikke sesongjustert 5,0 Millioner personer 2,30 2,25 2,20 Sysselsetting (v.s.) Tusen ukeverk Prosent av arbeidsstyrken 4,5 4,0 3,5 4,5 4,0 3,5 Prosent av arbeidsstyrken 2, ,0 3,0 Uførte ukeverk (h.s. 2, ,5 2,5 2, ,0 2, Kilder: SSB, EcoWin og SKAGEN Fondene

41 Kredittveksten og pengemengdeveksten er høy og tiltakende. Men med inflasjonsmål sier dette lite om fremtidig inflasjon Veksten i pengemengde og kredittvolum - har økt til over 10 prosent, som veksten var i Pengemengde og inflasjon - svært svak sammenheng på kort sikt 15,0 15,0 5, ,5 Årsvekst kredittvolum (K2) 12,5 4,5 4,0 Kjerneinflasjon (v.s.) , ,0 10,0 3,0 2, ,5 7,5 2,0 1, ,0 5,0 1,0 0, ,5 2,5 0,0-0, ,0 Årsvekst pengemengden (M2) ,0-1,0-1,5 Årsveksten i pengemengden (h.s.) Kilder: EcoWin, DNB-NOR og SKAGEN Fondene

42 Kronen har svekket seg siste måneden. Målt med valutakursindeksen er kronen tilbake på nivået fra april i år 107,5 Kronekursen målt med I-44 - desto lavere indeks, desto sterkere krone 107,5 Norges Bank tror kronen vil være stabil - anslag i siste Inflasjonsrapport 105,0 105,0 102,5 Valutakursindeks (I-44) 102, ,0 100,0 Valutakursindeks 97,5 95,0 97,5 95,0 Valutakursindeks ,5 92,5 90,0 90, ,5 85,0 87,5 85, Kilde: EcoWin og SKAGEN Fondene Kilde: Norges Bank

43 De korte norske rentene falt etter siste rentemøte. De lange rentene har økt marginalt gjennom januar 4,25 Lange renter ligger mellom 3,5 og 3,75 prosent - med en økning på ca. 20bp de siste ukene 4,25 4,00 Tiårsrente 4,00 3,75 3,75 Prosent Prosent Prosent 3,50 3,50 Prosent 3,25 Femårsrente 3,25 3,00 3,00 2,75 2,75 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan

44 Kjerneinflasjonen falt tilbake til 0,9 prosent i desember. Prisveksten på importerte varer er stabilt negativ 2,0 Kjerneinflasjonen har vært stabil siste året - årsveksten i KPI-JAE avtok til 0,9% i desember 2,0 1,5 Inflasjon Anslag på styringsrente 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0-0,5 Kjerneinflasjon 0,0-0,5-1,0-1,0-1,5-1,5-2,0-2,0 jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov Kilde: Norges Bank

45 Norsk inflasjon har de siste månedene avveket fra de øvrige nordiske landene. Norges Bank tror målet nås i ,5 3,0 Nordisk inflasjon har hatt høy korrelasjon - men de tre siste måneden har norsk inflasjon avveket på nedsiden 3,5 3,0 Norges Banks anslag på kjerneinflasjonen - i siste Inflasjonsrapport 4 4 2,5 Danmark 2,5 3 3 Prosent årsvekst 2,0 1,5 1,0 0,5 Finland Norge Sverige 2,0 1,5 1,0 0,5 Prosent årsvekst ,0 0, ,5-0, Kilde: Norges Bank

46 Norges Bank øker trolig renten til 2,5 % i mars og til 3% innen Banken tror selv at renten er 4,5 % ved utgangen av 2008 Norges Banks anslag på styringsrenten - tilsier en gradvis oppgang til 4,5 prosent i Kilde: Norges Bank

47 Indias økonomi har hatt solid vekst de siste årene, og vekstraten ligger kun marginalt lavere enn i Kina Industriproduksjonen - volatile vekstrater gjennom Vareproduksjon Prosent årsvekst Prosent årsvekst

48 Inflasjonen i India ligger på ca. 5 prosent. Styringsrenten settes nå opp for å dempe inflasjonen 10 Indisk inflasjon ligger på 5,4 prosent - men en viss økning gjennom høsten Årsvekst i engrospriser Årsvekst i KPI

49 Taiwan har hatt rimelig bra vekst i BNP. Svekket bytteforhold trekker ned veksten i landets inntekt BNP-veksten har vært moderat i det siste - men årsveksten økte 3,8 prosent i 3. kvartal Bytteforholdsjustert BNP har vokst lite - nivået nå er ikke større enn i ,0 20,0 2,5 12,5 2,9 2,8 2,7 Nivå (v.s.) 17,5 15,0 12,5 2,4 2,3 Nivå (v.s.) 10,0 7,5 Billioner 2001 TWD per kvartal 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 Vekst (h.s.) 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0 Prosent årsvekst Billioner 2001 TWD per kvartal 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 Vekst (h.s.) 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0 Prosent årsvekst 1,9 1,8-7,5-10,0 1,7-7,5 1,7-12,5 1,6-10,

50 Inflasjonen i Taiwan har økt siden 2003, men kjerneinflasjonen er lav. Styringsrenten er satt opp siden 2004, lange renter er lave 6 Inflasjonen er lav i Taiwan - kjerneinflasjonen er på 0,5 prosent Inflasjon Kjerneinflasjon

51 I Sør-Korea er veksten økende fra relativt moderat nivå. Men også her har oljeprisen gitt en kraftig svekkelse av bytteforholdet Bytteforholdsjustert BNP - Oljeprisen har trukket ned veksten siden ,0 12,5 10,0 Billioner 2000 KRW per kvartal Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0-7,5 Prosent årsvekst , ,

52 Inflasjonen i Sør-Korea er 2,6 prosent. De lange rentene har økt til nær 6 prosent. Styringsrenten er 3,75 prosent Inflasjonen har vært avtagende siden kjerneinflasjonen er 1,9 prosent; inflasjonsmålet er 3% Lange renter har økt til nær 6 prosent - styringsrenten er satt opp til 3,75 prosent 5,5 5,5 8,0 8,0 5,0 4,5 Inflasjon 5,0 4,5 7,5 7,0 7,5 7,0 4,0 3,5 4,0 3,5 6,5 6,0 Tiårsrente 6,5 6,0 3,0 3,0 5,5 5,5 2,5 2,5 5,0 5,0 2,0 2,0 4,5 4,5 1,5 Kjerneinflasjon 1,5 4,0 4,0 1,0 0,5 1,0 0,5 3,5 3,0 Styringsrente 3,5 3,

53 Indonesia har høy vekst. Subsidiering av bensinprisene dro opp statsutgiftene kraftig i 2004 BNP-veksten ligger på ca. 6 prosent - tsunamien hadde liten effekt på makroøkonomien Økende investeringer - som andel av BNP, siden Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) Investeringer som andel av BNP Tekst Tekst

54 Høy inflasjon i Indonesia falt litt i desember. Det har vært en sterk økning i pengemengden. Korte renter er stigende 20,0 Inflasjonen har aksellerert - men falt i desember til 17,1 prosent 22,5 17,5 15,0 Inflasjon (v.s.) 20,0 17,5 12,5 15,0 10,0 12,5 7,5 10,0 5,0 7,5 2,5 5,0 0,0-2,5 Pengemengdevekst (h.s.) ,5 0,0

55 Mexico hadde negativ vekst i første halvår, men veksten tok seg kraftig opp i Q3 - og bytteforholdet har bedret seg 1,8 BNP-veksten var svak de første to kvartalene - men økte med en annualisert rate på hele 8,9% i Q3 Vekst (h.s.) 12,5 1,7 10,0 Billioner 1993 MXN per kvartal 1,6 1,5 1,4 Nivå (v.s.) 7,5 5,0 2,5 Prosent annualisert kvartalsvekst 1,3 0,0 1,2-2,

56 Inflasjonen i Mexico har kommet ned på et lavt nivå, rentene har gått litt ned men er fremdeles høye 10 Inflasjonen er lav - og avtagende; inflasjonsmålet er 3% Inflasjon Kjerneinflasjon

57 Brasil har hatt svært volatil BNP-utvikling i 2005, og nivået i Q var det samme som i Q ,5 Høy BNP-vekst siden høsten men kraftig negativ vekst fra Q2 til Q3 12,5 145,0 142,5 Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) 10,0 7,5 140,0 5,0 137,5 2,5 135,0 0,0 132,5-2,5 130,0-5,0 127,5-7,

58 Inflasjonen i Brasil har avtatt til et moderat nivå, men rentene holdes svært høyt for å få inflasjonen ned ytterligere Inflasjonen har falt til 5 prosent - og sentralbanken sikter enda lavere; målet er 4,5% Styringsrenten holdes fremdeles svært høyt - og ligger nå på 17,25% Årsvekst i IPCA Prosent Styringsrente Prosent Årsvekst i KPI Tiårsrente Kilde: EcoWin og SKAGEN Fondene Kilde: EcoWin og SKAGEN Fondene

59 Sør-Afrika har jevnt over hatt god vekst de siste årene, med en vekstrate på nær 5 så langt i ,20 Bruttonasjonalproduktet har vokst bra - den annualiserte raten var 4,2% i fra Q2 til Q3 8 1,15 1,10 1,05 Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) ,00 4 0,95 3 0,90 2 0,85 1 0,80 0 0,

60 Sør-Afrikansk kjerneinflasjon falt til 3,7% i november. Inflasjonsmålet er 4,5%. Styringsrenten er 7%

61 Tyrkia har hatt tre år med høy økonomisk vekst etter to kraftige resesjoner. Veksten antas å ligge på ca. 6 % fremover

62 Inflasjonen har lenge vært svært høy i Tyrkia. Nå avtar den. Inflasjonsmålet 5% i 2006, synkende til 4% i 2007 og ,5 Styringsrenten er 13,50 prosent - det føres en stram pengepolitikk for å få ned inflasjonen 27,5 25,0 25,0 22,5 TRLIBOR 12 mnd 22,5 Prosent 20,0 20,0 Prosent 17,5 17,5 Styringsrente 15,0 15,0 12,5 jan mar mai jul sep nov jan ,5 mar mai jul sep nov jan

63 Veksten i Russland var lav i begynnelsen av 2005, men tok seg opp til 7% fra Q til Q BNP-veksten var 7 prosent i Q3 - etter et relativt svakt første halvår Aktivitetsindikatorene spriker - god ekspansjon i tjenesteprodukjonen 4,2 7, Billioner 2000 RUB per kvartal 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 Prosent årsvekst Indeks Tjenesteproduksjon Vareproduksjon Indeks 3,3 5, ,2 5, ,1 5, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov

64 Russland sliter med høy inflasjon. De korte rentene holdes nede av høy pengemengdevekst 60 Inflasjonen er tosifret - pengemengdevekstener høy, men veksten avtok litt i november 60 25,0 Styringsrenten er 12,25 prosent - det er ikke noe marked i lange RUB-lån 25, Pengemengdevekst ,5 20,0 Styringsrente 22,5 20,0 Prosent årsvekst , Prosent årsvekst Prosent 15,0 12,5 10, ,5 15,0 12,5 10,0 Prosent 20 Årsveksten i KPI 20 7,5 7, ,0 5, ,5 3-mnd. interbankrente 2,

65 Økonomien i Israel har vokst kraftig de to siste årene. Fallet i investeringene har snudd. 135 Israelsk økonomi vokste sterkt gjennom men en årsrate på ca. 5 prosent 12, Nivå (v.s.) 10,0 7,5 Milliarder 2000 ILS ,0 2,5 0,0 Annualisert kvartalsvekst 105-2, Vekst (h.s.) ,0-7,5

66 Israels inflasjonsmål er 2%, inflasjonen i desember var 2,4%. Styringsrenten er satt opp til 4,5% Styringsrenten er satt opp til 4,5% - lang statsrente ligger i overkant av 6% Tiårs realrente Styringsrente Tiårsrente

67 Tsjekkia har hatt høy og stabil vekst i økonomien de tre siste årene. Indikatorene har vært litt ujevne gjennom året 490 Tsjekkia har nå god vekst i økonomien - med en annualisert rate på 4,3 prosent ifra Q2 til Q3 5, ,0 470 Vekst (h.s.) 4,5 Milliarder 1995 CZK per kvartal Nivå (v.s.) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Prosent annualisert kvartalsvekst 400 1, ,

68 I Tsjekkia har inflasjonen økt, men den avtok i ved utgangen av 2005 og ligger lavere enn inflasjonsmålet på 3 prosent Inflasjonen ligger på 2,4 prosent - inflasjonsmålet er 3 prosent Styringsrenten er hevet til 2 prosent - de lange rentene ligger på 3,3 prosent 4,0 4,0 6,0 6,0 3,5 3,5 5,5 5,5 3,0 3,0 5,0 Tiårsrente 5,0 2,5 2,5 4,5 4,5 2,0 Inflasjon 2,0 4,0 4,0 1,5 1,5 3,5 3,5 1,0 1,0 3,0 Styringsrente 3,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,0 0,0 2,0 2,0-0,5-0,5 1,5 1,

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, juli Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse litt i overkant av % i år og neste år. Veksten forventes å bli høy

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. august Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil vokse i underkant av prosent i år. Veksten var, prosent i. Veksten forventes

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,19. oktober 00 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Hovedpunkter om internasjonal økonomi (I) Den globale økonomien vil vokse litt lavere i 00 enn i 00, da

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene BNP krympet trolig kraftig i de fleste utviklede land i fjerde kvartal. Aktivitetsindikatorene

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien var i resesjon i fjerde kvartal 8 og første kvartal

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 6. april Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Det er nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av generelt kraftig vekst i Kina og India

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien er i resesjon. Blant de utviklede økonomiene var det

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. juni Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Aktivitetsindikatorene for april og mai viser at den globale økonomien vokste med et avdempet tempo

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret desember. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for november 2. desember 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Visesentralbanksjef Jarle Bergo Handelsbanken og Senter for Økonomisk Forskning AS ved NTNU. april Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Vest-Norsk Sparebanklag, Bergen,. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer

Økonomiske perspektiver. Figurer Økonomiske perspektiver Figurer Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag. februar 8 Boligmarkedet i USA Prisvekst i prosent 8 8-8 8 8 8 8 7 - Kilde: Reuters (EcoWin)

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte Sparebank SR-Bank, Stavanger,. april SR-Bank, Stavanger. april BNP-vekst i USA, euroområdet og Japan. Prosentvis

Detaljer

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05

Hovedstyremøte. 30. juni Anslag for BNP-vekst i 2005 hos Norges handelspartnere. Prosent. USA Japan Euroomr. Sverige HP 25 IR 1/05 IR 2/05 Hovedstyremøte. juni Anslag for BNP-vekst i hos Norges handelspartnere. Prosent IR / IR / USA Japan Euroomr. Sverige HP Kilde: KPI/HICP-kjerne i USA, euroområdet, Japan og Kina ) Prosentvis vekst fra samme

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. Indikator for verdenshandelen Summen av eksport og import i USA, Japan og Tyskland i USD. Månedstall. Årlig prosentvis endring - - - - 99 997 998 999 Hovedstyret

Detaljer

Hovedstyremøte 26. mai 2004

Hovedstyremøte 26. mai 2004 Hovedstyremøte. mai Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8 9 9

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret desember,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Konjunkturer og pengepolitikk

Konjunkturer og pengepolitikk Konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Regionalt nettverk, region Øst. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land Storbritannia

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND. AUGUST En liten åpen økonomi Eksportandeler 8 Andre råvarer Skipsfart Oljeleverand ører Skipsfart Trelast Olje og gass Annen

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Forskrift om pengepolitikken (1)

Forskrift om pengepolitikken (1) Forskrift om pengepolitikken (1) Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen.

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Rentemøte 14. mars 2012 Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Internasjonal økonomi Ifølge foreløpige tall falt BNP for våre viktigste handelspartnere med 0,2 prosent fra tredje til fjerde

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mai. Kvartalsvis endring i BNP i. Bidrag til volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert 8 Privat forbruk Lager Offentlig konsum og investering Private investeringer

Detaljer