Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien

2 Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av kraftig vekst i Kina, India og nærliggende asiatiske fremvoksende økonomier. Av de utviklede økonomiene er det kun Australia og Israel som har et BNP som nå er høyere enn før resesjonen startet i. kvartal 8. I de andre utviklede økonomiene er det fremdels mye å ta igjen før man er tilbake på nivået før resesjonen. Aktivitetsindikatorene for industrien i februar var jevnt over sterke og på samme nivå som i januar, men de indikerte litt svakere vekst i Kina. Usikkerheten fremover dreier seg først og fremst om statsfinansene i mange av de utviklede økonomiene og om forventet trendvekst i årene som kommer. Etter en finanskrise som også drastisk øker statsgjelden får typisk trendveksten en negativ knekk. Men i USA har produktivitetsveksten holdt seg godt oppe. Det er ventet at arbeidsledigheten vil forbli på et svært høyt nivå i de aller fleste utviklede økonomiene i lang tid fremover. Fra desember til januar falt det underliggende prisnivået i de fleste utviklede økonomiene. Kjerneinflasjonen er lav og fallende i de fleste økonomier. I mange land falt kjernekonsumprisnivået fra des. til jan. De største sentralbankene, Fed, ECB Bank og England og Bank og Japan kommer høyst sannsynlig til å holde styringsrenten nær null inn i.

3 Oversikt Globalt s. -8 USA s. 9- Eurosonen s. -66 Storbritannia s Japan s Kina s. 8-8 India s Sverige s Danmark s Finland s. 99- Norge s. - Sveits s. - Island s. 6-7 Russland s. 8- Tsjekkia s. - Ungarn s. -6 Polen s. 7-9 Tyrkia s. - Israel s. - Canada s. 6-8 Australia s. 9- New Zealand s. - Sør-Afrika s. -7 Taiwan s. 8- Hong Kong s. - Sør-Korea s. -6 Singapore s. 7-9 Thailand s. 6-6 Malaysia s. 6-6 Indonesia s Filippinene s Mexico s. 7-7 Brasil s Chile s Colombia s. 8-8 Peru s. 8-86

4 Globalt: BNP-nivået siden Q 8 Indeks, 8: = Indeks, 8: =

5 Globalt: Årsvekst i industriproduksjonen Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Norge USA Storbritannia Italia Taiwan Sør-Korea Kina Tyrkia Frankrike Tyskland Sverige Spania Japan India Mexico Brasil Russland jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov 8 9 jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov 8 9

6 Globalt: Sesongjustert nivå på industriproduksjonen Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Norge Storbritannia USA Kina (sesongjustert av SKAGEN) India (sesongjustert av SKAGEN) 9 Frankrike 9 8 Canada 8 Tyskland Italia 7 7 Sverige Spania Japan Italia 6 6 jan apr jul okt jan apr jul okt Sør-Korea 9 Taiwan 8 Israel 8 Chile Tyrkia 7 Brasil Mexico 7 Thailand Sør-Afrika Ungarn 6 6 jan apr jul okt jan apr jul okt 8 9

7 Globalt: Aktivitetsindikatorer for industrien Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Sveits Sverige Norge USA Taiwan Kina India Mexico Brasil Ungarn Eurosonen Storbritannia Japan New Zealand Australia Hong Kong Singapore Sør-Afrika Russland jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

8 Indeks, jan. 8 = Globalt: Nivå på detaljhandel målt i faste priser Indeks, jan. 8 =

9 Milliarder USD Globalt: Detaljhandel målt i USD Milliarder USD

10 Globalt: Eksport målt i USD Europa og Nord-Amerika Asia og Latin-Amerika 7 USA Tyskland Storbritannia Frankrike Canada Italia Spania Sveits Sverige Norge 7 7 Kina Japan Hong Kong Sør-Korea Singapore Mexico r) India Brasil 7 Thailand

11 Globalt: Import målt i USD Europa og Nord-Amerika Asia og Latin-Amerika 7 7 Spania Sveits Sverige Norge Storbritannia Frankrike Italia Canada USA Tyskland Brasil Thailand Kina Japan Hong Kong Sør-Korea Mexico Singapore India

12 Globalt: Råvarepriser og fraktrater Råvarer Fraktrater Råvareindeks 8 Tørrlast Kopper Oljelast 9 7 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9

13 Globalt: Inflasjon Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Storbritannia Sverige Eurosonen Norge Japan Sveits USA ,,, 9, 7,,, Mexico Brasil Sør-Korea Singapore 7,,, 9, 7,,, jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9 -, Taiwan -, -, Kina -, jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

14 Globalt: Sesongjustert konsumprisnivå Indeks Indeks

15 Globalt: Kjerneinflasjon Fremvoksende økonomier, Tyrkia,, Chile Colombia, Prosent årsvekst Prosent årsvekst 7,,, Mexico Sør-Korea 7,,,, Taiwan Thailand, -, Kina -, jan apr jul okt jan apr jul okt jan 8 9

16 Indeks, Jan 8 = Globalt: Sesongjustert kjernekonsumprisnivå Indeks, jan. 8 =

17 Indeks, : = Globalt: Produktivitetsutviklingen Indeks, : =

18 Globalt: Aksjekurser USA i det lange løp Hele verden i det korte løp S&P MSCI jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9

19 Globalt: Inflasjon og renter i det lange løp USA Storbritannia,,,,, Inflasjon Lang statsrente,,, Lang statsrente Inflasjon,,,,, Feds styringsrente, Bank of Englands styringsrente -, -,

20 Globalt: Lange renter og inflasjonsforventninger 6,,,, års nominell statsrente 6,,,,,,,, års realrente og inflasjonsforventninger Japan USA Frankrike,,,,,,,,,,, Frankrike Storbritannia USA Japan,,,,,,,,, Frankrike USA Storbritannia Japan Storbritannia,, jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9 jan mar mai jul sep nov jan 8 mar mai jul sep nov jan 9 mar

21 Globalt: Gjeldsforsikringspremier Forsikringspremie på statsgjeld Forsikringspremie på statsgjeld Italia Sverige 7 Storbritannia Tyskland Japan USA jan jul sep nov jan 8 mar mai jul sep nov jan mar 9 des jun sep des 7 8 mar jun sep des mar 9

22 Globalt: Korte statsrenter og interbankrenter mnd. statssertifikatrente mnd. interbankrente Storbritannia Tyskland USA GBP EUR USD jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9

23 Globalt: Risikopåslag i interbankmarkedet Risikopremie i mnd. interbankrente Risikopremie i mnd. interbankrenter 7 DKK 7 EUR USD SEK GBP 7 JPY 7 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9

24 Globalt: Basispengemengde USA og Eurosonen Storbritannia og Sveits,,,,7,, USA (v.s.) Eurosonen (h.s.),,,,,,,9,9 7 Storbritannia (v.s.) Sveits (h.s.) ,,8,8 7,7, jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt 7 8 9

25 Globalt: Risiko og usikkerhet 7 Risiko i kredittmarkedet 7 9 Usikkerhet i aksjemarkedet jan mai sep jan 7 CDX North America Investment Grade mai sep jan 8 7 mai sep jan 9 jan mai sep jan 7 VIX - forventet volatilitet på S&P mai sep jan 8 mai sep jan 9

26 Globalt: Styringsrenter USA Eurosonen 6 6 6, 6,,, Styringsrente,,,, Styringsrente,, Overnattenrente Overnattenrente,, Foliorente jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9, jan mai sep jan 7 mai sep jan 8, mai sep jan 9

27 Globalt: Styringsrenter og overnattenrenter Storbritannia Sveits 7 7 7, 7, 6 6 6, 6,,, Styringsrente, Styringsrente, Overnattenrente,,,,, Overnattenrente, jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9, jan mai sep jan 7 mai sep jan 8, mai sep jan 9

28 Globalt: Forventet gjennomsnittlig overnattenrente neste måneder 7 Forventet overnattenrente 7 6 Forventet overnattenrente 6 6 Storbritannia 6 USA Eurosonen Danmark Sverige Japan jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9 jan mai sep jan 7 mai sep jan 8 mai sep jan 9

29 USA: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og lønnskostnader 8, , 6,, Produktivitetsvekst BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.), -, -, -7, - - Vekst i lønnskostnadene per produsert enhet

30 USA: Bidrag til BNP-vekst og lager i prosent av sluttetterspørsel Bidrag til endring i BNP Lager,8 6, Nettoeksport Offentlig etterspørsel Investeringer utenom lagerendringer Lagerendring Forbruk ,8,77,7,7,7,67,6,6 Lager (v.s.) Lager i prosent av sluttetterspørsel (h.s.) ,6 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

31 USA: Aktivitetsindikatorer Nasjonale Lokale Chicago PMI (h.s.) Philladelphia Fed (v.s.) Kansas Fed (v.s.) ISM tjenester (v.s.) 9 9 ISM industri (v.s.) NIFB Small Businesss Optimism (h.s.) Richmond Fed (h.s.) New York Fed (v.s.) Dallas Fed (h.s.)

32 USA: Konsumenttillit University of Michigan og Conference Board ABCs indikator 7 7 Personlig økonomi University of Michigan Conference Board ABCs konsumentindikator Samfunnsøkonomi

33 USA: Husholdningenes inntekt og forbruk Husholdningens inntekt og forbruk i løpende priser Husholdningenes inntekt og forbruk i faste priser Inntekt Inntekt Forbruk Forbruk

34 USA: Detaljhandel og lager i forhold til salg Detaljhandel Lager i forhold til salg,7,7 7 Detaljhandel 7,6,6 7 Detaljhandel utenom biler og bensin 7,,, Samlet Detaljhandel,,, 7 7, Industrien,,,

35 USA: Kjøp av kapitalvarer og ordretilgangen i industrien Kjøp av kapitalvarer Nye industriordrer Samlet 9 Nivå på nye ordrer Utenom transport

36 USA: Produksjon og kapasitetsutnyttelse i industrien Industriproduksjon Kapasitetsutnyttelse 7,, Årsvekst 7,, 8, 8, 8, 8,,,,, 8, 8, -, -, 77, 77, -, -7, -, -, Sesongjustert månedsvekst -, -7, -, -, 7, 7, 7, Kapasitetsutnyttelse i industrien 7, 7, 7, -, -, 67, 67,

37 USA: Omsetning og bygging av boliger Boligomsetning Boligbygging og avtalte boligsalg,,,,, Salg av brukte boliger (h.s.) 7, 7, 6,,,,,7,,,,7,9,8,7,6,,, Salg av nye boliger (v.s.) 6,,,,,,,,7,, Påbegynte boliger Byggetillatelser,,,,7,,

38 USA: Boligpriser Brukte og nye boliger S&P Case-Shiller Prisnivå nye boliger (v.s.) 9 7 Prisnivå brukte boliger (v.s.) Årsvekst, brukte boliger (h.s.) Årsvekst, nye boliger (h.s.) Nivå største markeder (v.s.) Årsvekst største markeder (h.s.)

39 USA: Husholdningens formue Formue Inntekt og forbruk i prosent av formue Finansielle aktiva Netto formue 6 Disponibel inntekt i prosent av netto formue 9 Gjennomsnitt siden 9 9 Varige konsumgoder Gjeld Boligformue Forbruk i prosent av netto formue 6 8

40 USA: Sysselsetting Sysselsettingen utenom jordbruket Sysselsettingsindikatorer "Houshold survey" - nivå (v.s.) "Payroll" - nivå (v.s.) 6 6 ISM tjenestesektoren "Payroll" - månedsendring (h.s.) ADP - nivå, eks. offentlig ansatte (v.s.) - ISM industrien -7 "Payroll" - nivå, eks. offentlig ansatte (v.s.)

41 USA: Ledighet Arbeidsledighet Søkneder om ledighetstrygd Inklusive "discouraged workers" Ledige i prosent av arbeidsstyrken Ledige deltidsarbeidende Nye (v.s.) Samlet (h.s.)

42 USA: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Importvekst fordelt på regioner Eksportvekst Importvekst Mexico Kina Eurosonen Japan

43 USA: Utenriksøkonomi og statsbudsjett Handels- og driftsbalanse Statsbudsjettet månedsbalanse -, -, -, -, -, -, -, -, Handelsbalanse (h.s.) Driftsbalanse (v.s.) Sesongjustert (v.s.),, -, -, -,7 -, -6, -6 - Annualisert -mnd glidende gjennomsnitt (h.s.) -, -6, , Kilde: EcoWin

44 USA: Inflasjon Konsumpriser Produsentpriser - - KPI PCE - -, 7,,,, -, -, -7, Produsentprisene (PPI) PPI-kjerne, 7,,,, -, -, -7,,,7,,7,,7 KPI-median KPI-kjerne PCE-kjerne PCE-trimmet snitt,,7,,7,,7 9 7 Innkjøpsprisindikator, industri Innkjøpsprisindikator, tjenester

45 USA: Prisnivå Sesongjustert konsumprisnivå Sesongjustert produsentprisnivå 9 9 KPI utenom energi- og matvarepriser 8 7 PPI utenom energi- og matvarepriser 8 7 KPI 6 PPI

46 USA: Renter og gjeld Renter Gjeld års statsrente -års statsrente -måneders statsrente Styringsrente ,,, 7,,,, Husholdningene Ikke-finansielle foretak Føderale myndigheter Lokale myndigheter 6 8,,, 7,,,,

47 USA: -års amerikansk statsrente Prosent Prosent

48 USA: Pengemengden, Pengemengder, Ingrediensene i basispengemengden,,,7, M (h.s.) MZM (h.s.) 9 8 7,,,9,8,7 Seddelomløpet,,,9,8,7,, M (v.s.) 6,6,,, Frie folioinnskudd hos Fed,6,,,,7, Basispengemengden (M) (v.s.) 6 8,,, Pålagte folioinnskudd hos Fed 6 8,,,

49 USA: Pengemultiplikatorene og pengenes omløpshastighet Pengemultiplikatorene Pengenes omløpshastighet MZM/M, 7,, 7, M/M ,,, Nominelt BNP/M Nominelt BNP/M,,, M/M 7,,, Nominelt BNP/M Nominelt BNP/MZM 7,,, 6 8, ,

50 USA: Feds balanse Feds eiendeler Feds gjeld,,,,7,,, + Andre lån (AIG, TALF, etc.) + Lån til andre sentralbanker +Terminlån til banker + Lån til selskap som har kjøpt aktiva + Obligasjoner med pant i boliglån + Obligasjoner utstedt av boligbanker,,,,7,,,,,,,7,,, + Annen gjeld + Finansdep. folioinnskudd + Bankenes folioinnskudd,,,,7,,,,7,, + Statsobligasjoner Gull etc.,7,,,7,, Sedler,7,,, 7 8 9,, 7 8 9, Kilde: Federal Reserve Kilde: Federal Reserve

51 USA: Valuta Dollarens internasjonale verdi Forventet volatilitet på USD,8,,,9,, Nominell handelsvektet dollar (h.s.),, 7,, Forventet volatilitet på USD,, 7,,,,,,,,,, USD per EUR (v.s.) Reell handelsvektet dollar (h.s.) 9 9 7,,, 7,,,,6 8,,

52 Eurosonen: BNP, produktivitet og lønnskostnader,,7,,,,7,, Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) 7,,,, -, -, Produktivitet og lønnskostnader Produktivitetsvekst Vekst i lønnskostnadene per produsert enhet , 9,7 9, Investeringsandel (v.s.) 6 8-7, -, 6 8

53 Prosentpoeng Eurosonen: Bidrag til BNP-vekst Prosentpoeng

54 Eurosonen: Bruttonasjonalproduktet i de tre største medlemslandene Nominelt BNP i de fire største medlemslandene BNP-veksten i de fire største medlemslandene 6 6 7, 7,,, Tyskland,, Italia Spania Frankrike, -, -, -7, -, -, Italia Frankrike Tyskland Spania, -, -, -7, -, -, -, -,

55 Eurosonen: Aktivitetsindikatorer PMI ECBs indikatorer 6 6, 6 PMI tjenesteproduksjon 6 Sentimentsindikator (v.s.),, PMI vareproduksjon Business Climate Indiacator (h.s.),, -, -, -, -, -, -, 7 -,

56 Eurosonen: Nasjonale PMI-målinger Industrien Tjenestesektoren Frankrike Tyskland Italia Frankrike Tyskland Italia

57 Eurosonen: Nasjonale aktivitetsindikatorer Tyskland og Frankrike Italia og Belgia Frankrike (v.s.) Tyskland (h.s.) Italia (v.s.) Belgia (h.s.)

58 Eurosonen: Industrien Produksjon Nye ordrer Frankrike Eurosonen Tyskland Italia Frankrike Italia Eurosonen Tyskland

59 Eurosonen: Konsumenttillit Konsumenttillit Konsumenttillit 7,,,, 7,,,, Tyskland (v.s.) Frankrike (h.s.) Nederland (h.s.) Italia (v.s.) Belgia (h.s.) , - - -,

60 Eurosonen: Detaljhandel Eurosonen Tyskland, Nederland og Belgia, Volum Nederland (h.s.) Tyskland (h.s.), 7,, 9 9,, , 8 Nominelt 8 Belgia (h.s.) 9, 9, 8 8 9,

61 Eurosonen: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i EUR Importvekst Eksportvekst Importvekst Eksportvekst

62 Eurosonen: Eksport- og importvekst i de tre største medlemslandene Eksportvekst Importvekst Tyskland Frankrike Italia Tyskland Frankrike Italia

63 Eurosonen: Inflasjon og renter Inflasjon Renter,, 6, 6,,, Inflasjon,,,, -års tysk statsrente,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -, Kjerneinflasjon,, -,,,, Styringsrente,,, -, -,,,

64 Eurosonen: Rentepåslag Påslag i forhold til -års tysk statsrente Påslag i forhold til -års tysk statsrente,,,,,,,,,,,,,,,,,, Østerrike Nederland Finland Frankrike,,,,,,,,,,,, Belgia Hellas Irland Portugal Spania,,,,,,,,,, -, -, -, -, jan apr jul okt jan 8 apr jul okt jan 9 jan apr jul okt jan 8 apr jul okt jan 9

65 Eurosonen: Pengemengde Pengemengder Årsvekst,, M ,,, M M 7,,, 6 M M Basispengemengden Seddelomløpet 6, 7,,,, M, 7,,,, 6 8 -, 6 8 -,

66 Eurosonen: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Euroens internasjonale verdi,6,, USD per EUR (v.s.), - Handelsbalanse -, Driftsbalanse - -,,,9 Reell handelsvektet euro (h.s.) ,

67 Storbritannia: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk 9, 9, 8, 9 Produktivitetsvekst (h.s.), 7, 9 Timeverk (v.s.) 7, 9, 6 -, BNP-vekst (h.s.) -, 9 9,, Investeringsandel (v.s.) -7, 89 -, -, 88 -,

68 Storbritannia: Aktivitetsindikatorer og industriproduksjon Aktivitetsindikatorer Industriproduksjon 6 6,, 6 6,,,, PMI tjenestebedrifter -, -, -7, -, Sesongjustert månedsvekst Årsvekst -, -, -7, -, PMI industribedrifter -, -, -, -,

69 Storbritannia: Arbeidsledighet og boligpriser Arbeidsledighet Boligprisene 8, 8, 7, DCLG (h.s.) 7, 6, Nye søknader om ledighetstrygd (h.s.) 7 6,,, ILO-ledighet (v.s.) Nationwide (v.s.) Halifax (v.s.) - -,

70 Storbritannia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Driftsbalansen Eksportvekst Importvekst Handelsbalanse

71 Storbritannia: Inflasjon og renter Inflasjon Renter års statsrente 6 Inflasjon Kjerneinflasjon Styringsrente -års inflasjonsbeskyttet statsrente Kilde: Retuers EcoWin

72 Storbritannia: Internasjonal investeringsposisjon og valutakurs Internasjonal investeringsposisjon Pundets internasjonale verdi Nettofinansinntekt,,,,6 - -,,6,7-7, 9,7 -, 9,8 - -, 8 Pund per euro (h.s.),8,9 -, 8 Reell handelsvektet pund (v.s.),9 - -, 7,

73 Japan: BNP og forventningsindikatorer Vekst og investeringer Tankan-indeksen 6 BNP-vekst (h.s.), 7,,, - - Industribedrifter, nåsituasjon Tjenestebedrifter, nåsituasjonen - -, -6-6 Investeringsandel (v.s.) -, -, -7, -, - - Industribedrifter, utsikter Tjenestebedrifter, utsikter ,

74 Japan: Industriproduksjon og ordretilgang Industriproduksjon Ordreinngang Sesongjustert månedsvekst Sesongjustert månedsvekst Årsvekst Årsvekst

75 Japan: Arbeidsmarked, konsumenttillit og detaljhandel Arbeidsmarkedet Konsumenttillit og detaljhandel 6, 6,7 6,,7,, Konsumenttillit,, 6,,,, 6,,,, 6,,,, 6,7,7,, 6, 6,,, 6 Detaljhandel, løpende priser 6 6,, 6,7,7 6,, , Sysselsetting (v s ),

76 Japan: Inflasjon og prisnivå Inflasjon Prisnivå,,,,,, Sesongjustert KPI,,,,,, -, -, Inflasjon Kjerneinflasjon,,,, -, -,,,,,, Sesongjustert KPI utenom matvarepriser,,,,, -, -,,, -, -,,, -, -, 99, 99,

77 Japan: Renter og pengemengde Renter Pengemengde,,,,,,,, Lang realrente,,,, Lang nominell rente,,,,,, - - Årsvekst i pengemengden (M) - -,, Styringsrente 6 8,, - Årsvekst i basispengemengden 6 8 -

78 Japan: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Eksportmarkeder,7,7, USA,,,,, Importvekst Eksportvekst - - -,7, EU Kina,7, - -, India, , 6 8,

79 Japan: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Valutakurs,7,7 8,,,,7,,,,,7, Reell handelsvektet yen (v.s.) 9,,, -, -, -,7 -,, Handelsbalanse (v.s.),7, Driftsbalanse (h.s.),, Yen per euro (h.s.)

80 Kina: BNP og industriproduksjon 6 Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 9 Industriproduksjon 6, 7,,, 8 7 6, 7, Industriproduksjon (v.s.) Elektrisitetsproduksjon (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) 6 8,,, 7,

81 Kina: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 Eksportvekst 7 Driftsbalanse Handelsbalanse - Importvekst

82 Kina: Detaljhandel, bilsalg og boligmarkedet Detaljomsetning Bilsalg,,,7,7,, 7, Nominell vekst,, 7,,,,,,,,,,,,7,7, 7,, Volumvekst, 7,,,, Bilsalget per måned,,, 6 8,, 6 8,

83 Kina: Inflasjon og renter Inflasjon Renter Inflasjon års utlånsrente Kjerneinflasjon års innskuddsrente Overnattenrente 6 8

84 Kina: Valutakurs og pengemengde Renminbiens internasjonale verdi Pengemengde- og kredittvekst 6, Yuan per dollar (h.s.) 7, 7, 8, Banklån Yuan per euro (h.s.) 8, 9, 9, M M,,, 9 Reell handelvektet renminbi (v.s.),

85 India: BNP og industriproduksjon, Vekst og investeringer, 7, Industriproduksjon 6,, 7,, BNP-vekst (h.s.), 9, 9, 8,,,, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) 6, 7,,,, 7, 8, 7, 7, 6, 6, 7,,,,,, 7,,,, -,,

86 India: Bilproduksjon og bilomsetning Bilproduksjon Omsetning og forbruk av drivstoff, 7 7 Samlet produksjon Forbruk av raffinerte oljeprodukter (h.s.),,,,, 9, 9, Produksjon for hjemmemarkedet Bilsalg per måned (v.s.) 8, 8,

87 India: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst 9 8 7,, Handels- og driftsbalanse,, 6 Eksportvekst 6 -, -, -, -7, Driftsbalanse -, -7, - Importvekst - -, -, Handelsbalanse -, -, , -, , -7,

88 India: Utenriksøkonomi og valutakurs Inflasjon og renter Rupiens internasjonale verdi 7,, Styringsrente 7,, 7,, Reell handelsvektet rupi (v.s.), Lang rente,,, Inflasjon - konsumpriser,, 7, 7, 97,,, 9, 6,, 9, 6, Inflasjon - engrospriser, 9, Rupi per euro (h.s.) 7 -, -, 87,

89 Sverige: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk 7,,87 7, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, -, -, -7, -, -, -,,8,8,8,77,7 Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.),,, -, -, -7, -, -, -7,,7 -,

90 Sverige: Produksjon og arbeidsmarked Industrien Arbeidsledighet 9 8 Ledighet (SCB) Industriproduksjon Tjenesteproduksjon Nye industriordrer - - Ledighet (AMS)

91 Sverige: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Eksportvekst Eksportmarkeder Storbritannia Tyskland Importvekst USA

92 Sverige: Konsumenttillit og detaljhandel Konsumentindikator Detaljomsetning,,, Faste priser, 7, 7,,,,, - Konsumentindikator -, Løpende priser, - - -, -, - - -, -,

93 Sverige: Boligpriser og pengemengde Boligpriser Pengemengden Årsvekst (h.s.) Nivå (v.s.),,, 7,,,,, 7,,,, 7,, M M,, 7,,,, 7,,,,, -,, -,, -, -, -, -,

94 Sverige: Inflasjon og korte renter Inflasjon Inflasjon Kjerneinflasjon 7 6 Korte renter Riksbankens dagslånsrente Styringsrente Riksbankens foliorente

95 Sverige: Utenriksøkonomi og valuta Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi, 8, Driftsbalanse 7,,, 8, 9, Handelsbalanse, 97, 9, 9, 9, Reell handelsvektet krone (v.s.) 9,,,, 87, 8, Kroner per euro (h.s.), 6 8 8, 6 8,

96 Danmark: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 6, 7,, Årsvekst (v.s.) 6 6,, -,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),

97 Danmark: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,, 7, Handelsbalanse,, 7,,,,, - -,, - - Importvekst - - -, Driftsbalanse -, - - -, -, , -7,

98 Danmark: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Valutakurs og valutareserver 6 Lang statsrente Styringsrente 6 7, 7, 7, 7, Valutareserver (h.s.) 7, 7, Inflasjon Kjerneinflasjon 7,6 7,7 7,8 DKK per EUR (v.s.) 6 8 7,9 6 8

99 Finland: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien,,,, Investeringsandel (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),, - - 9, 9, 8, Produksjon (v.s.) - - 8,

100 Finland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,, Handelsbalanse,,,,,,,, - -,, - Importvekst - -, -, , -, Driftsbalanse -, -, - - -, -,

101 Norge: BNP og produktivitet Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timeverk på fastlandet, BNP-vekst (h.s.),, 7,,,, Timeverk (v.s.) 7 6 Investeringsandel (v.s.) -, -, Produktivitetsvekst (h.s.)

102 Norge: Detaljhandel, varekonsum og industriproduksjon Detaljhandel og varekonsum Industriell aktivitet 6, Industriproduksjon (h.s.) 7, Varekonsum (v.s.) Detaljomsetning (h.s.) ,,, -, -, , Konjunkturindikator (v.s.) -, -,

103 Norge: Boligmarkedet Boligpriser Boligbygging

104 Norge: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i kroner Eksport Import Import Eksport utenom olje og gass Eksport utenom olje, gass, skip og plattformer Eksport

105 Norge: Sysselsetting og ledighet Arbeidsstyrke, sysselsetting og ledighet Ledighet i prosent av arbeidsstyrke,6,,, Arbeidsstyrke (v.s),,, Sysselsetting (v.s.),,, Ledighet (h.s.),,, 9,,, 8, NAV-ledighet,, 7, AKU-ledighet,, 6,,

106 Norge: Lønnsutviklingen Årsvekst i lønningene Bygg og anlegg Lønnskostnader per produsert enhet Fastlandet utenom offentlig sektor Konstruksjon Detaljhandel Industri Hotell og restauranter Fastlandet Kilde: Reuters Ecowin Kilde: SSB

107 Norge: Kredittvolum og pengemengde Kredittvekst Pengemengdevekst,, 7,, Samlet kredittvekst på fastlandet (K) Husholdningene (K),, 7,, M,,,, 7, 7,,,, Kredittvekst (K) Bedriftene (K),,, M -, -, Kilder: Reuters EcoWin

108 Norge: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenrikshandel Kronens internasjonale verdi 8,, 87,, 9, 7, Driftsbalanse Handelsbalanse 6 8 9, 9, 97,,,, 7, Reell handelsvektet krone (h.s.) Handelsvektet nominell krone (v.s., invertert) 6 8,,, 97, 9, 9, 9, 87,

109 Norge: Inflasjon Årsvekst i konsumprisene Sesongjustert KPI-JAE 6 Norges Banks mål på kjerneinflasjonen (KPIXE) 6,,, Annualisert tremånedersvekst,,, Inflasjon,,,, Annualisert seksmånedersvekst,,,,,, - Kjerneinflasjon (årsvekst i KJP-JAE) -,,,,,, - - -, -,

110 Norge: Renter Korte renter Lange renter 9 9 8, 8, mnd. Nibor mnd. Nibor , 7, 6, 6,,,, års statsrente års swaprente års swaprente 7, 7, 6, 6,,,, Styringsrente,,, års statsrente,,,,,

111 Norge: Rentekurver 8, 7, 7, 6, 6,,,,,,,,,,,, Statsrenter Ett år siden Én måned siden Siste,, Durasjon i år 8, 7, 7, 6, 6,,,,,,,,,,,, 8, 7, 7, 6, 6,,,,,,,,,,,, Nibor- og swaprenter Ett år siden Én måned siden Siste,, Durasjon i år 8, 7, 7, 6, 6,,,,,,,,,,,,

112 Norge: Forventet Nibor-rente Forventet måneder Nibor ved datoer frem i tid Forventet måneder Nibor ved datoer frem i tid,7,7,,,,,. september 6. juni,,,,,7,. september 6. juni,,7,,7 7. mars,7, 7.mars,,,,,,,,7,7,,,,,7,7,, jan mar mai jul sep nov jan mar 9 jan mar mai jul sep nov jan mar 9

113 Sveits: BNP og industriproduksjon,,,, Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.), 7,, Industrien,,,,,,,,,,, -, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),,, -, -, -, 9, -, - -,

114 Sveits: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Utenriksøkonomi Eksportvekst 7 6 Driftsbalanse 7 6 Handelsbalanse Importvekst

115 Sveits: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Francens internasjonale verdi 7,, Styringsrente Lang rente,,,7,,,,, 97,,7,6 - - Kjerneinflasjon Inflasjon - - 9, 9, 9, Franc per euro (h.s.) Reell handelsvektet franc (v.s.),6,6,67,

116 Island: BNP, inflasjon og renter Vekst og investering Inflasjon og renter 9 8 Investeringsnivå (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, 7,,,,,, 7,,,, 7,, Lang statsrente (v.s.) Styringsrente (v.s.),, 7,,,, 7,, 7 -,,, 6 -, -7,, -, Inflasjon (v.s.) Kjerneinflasjon (v.s.), -,

117 Island: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi Driftsbalanse Kroner per euro (h.s.) Reell handelsvektet krone (h.s.) Handelsbalanse Kilder: Reuters EcoWin

118 Russland: BNP og industriproduksjon, Vekst, Industrien 7, 7, 7,,,,,,,,, -, -, -7, BNP-vekst, -, -, -7, Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) 7,,,, 7, -, -, -, -, -, -,

119 Russland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7,, 6 6 7, 7,,,,, Handelsbalanse,, - - Eksportvekst - - 7, 7, Importvekst ,,, Driftsbalanse 6 8,,,

120 Russland: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Rubelens internasjonale verdi,,,, Reell handelsvekstet rubel (v.s.),,, 7,,,, 7,, Inflasjon Styringsrente Lang rente, 7,,,, 7,, Rubel per euro (h.s.) 7,,,, 7,,,, 7,

121 Tsjekkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.)

122 Tsjekkia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Handelsbalanse Driftsbalanse Importvekst

123 Tsjekkia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Korunaens internasjonale verdi, Styringsrente Lang rente Inflasjon Koruna per euro (v.s.), 7,,, - Kjerneinflasjon Reell handelsvektet koruna (v.s.), 7,,

124 Ungarn: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien,, 6,, 7, 7,, Årsvekst (v.s.) 6, 7,,,,, 7, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),, -, -, -7, Aktivitetsindikator (h.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.),, 7,,,, 7,, -, -,

125 Ungarn: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,7,,, Handelsbalanse Driftsbalanse,7,,, - Importvekst - -, -, - - -, -, ,7 -, , -,

126 Ungarn: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Forintens internasjonale verdi 7, 7,,, Lang rente Styringsrente,,,, , 7, 9 8, Inflasjon Kjerneinflasjon, 8 8 Forint per euro (h.s.) 9,, 6 8,, 7 7 Reel handelsvektet forint (v.s.) 6 8

127 Polen: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7 Investeringsandel (v.s.) 8 7, 6 7, BNP-vekst (h.s.) 6,, 7, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),,, ,

128 Polen: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Importvekst Handelsbalansen Driftsbalansen Kilder: Reuters EcoWin

129 Polen: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Zlotyens internasjonale verdi,,, 7,, Styringsrente 7,, Reell handelsvektet zloty (v.s.),,,, Lang rente,,,7, 7, 7, 9,,,, Inflasjon Kjerneinflasjon 6 8,,, Zloty per euro (h.s.) 6 8,,7,

130 Tyrkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7,,,, 9 7,, - - Aktivitetsindikator (h.s.) 8 7, Investeringsandel (v.s.) - - Årsvekst (v.s.) 6 BNP-vekst (h.s.),

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kinas avhengighet av internasjonal kreditt har foreløpig fått liten oppmerksomhet i finansmarkedene, men tall fra BIS og Hong Kongs pengepolitiske

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer