Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

2 Hovedpunktene Den globale økonomien er i resesjon. Blant de utviklede økonomiene var det særs store fall i BNP i Japan, Sverige, Tyskland, Storbritannia og USA fra tredje til fjerde kvartal i 8. Tall for industriproduksjon, utenrikshandel og de siste aktivitetsindikatorene viser at BNP fortsatte å falle i første kvartal. De utviklede økonomiene er trolig i sin kraftigste resesjon siden andre verdenskrig. BNP krympet også i mange av de fremvoksende økonomiene på tampen av 8, med et spesielt stort fall i BNP i noen av de asiatiske økonomiene, som Sør-Korea. Men utviklingen er svært svak også i Øst-Europa og i noen av landene i Latin-Amerika. BNP-veksten holder seg i positivt territorium i Kina og India, men årsveksten avtok signifikant fra tredje til fjerde kvartal i 8. De siste aktivitetsindikatorene kan tyde på at veksten tok seg noe opp i første kvartal i år, spesielt i Kina. Inflasjonen har falt i de fleste land. Mest på grunn av fallet i energi- og matvarepriser, men det har også jevnt over vært et fall i kjerneinflasjonen. Men det er enda få tegn til deflasjon, dvs. et fallende prisnivå når en ser bort fra de mest volatile prisene. Noen sentralbanker har nå i praksis kuttet den helt korte renten ned til null prosent. Andre vil følge etter. Styringsrentene er trolig nær nullpunktet i de fleste OECD-land innen sommeren. Det er også utstrakt bruk av ukonvensjonelle virkemidler i pengepolitikken. Sentralbankene blåser opp sine balanser ved å øke basispengemengden. Terminrentene i interbankmarkedet ligger fremdeles et godt stykke høyere enn forventede styringsrenter. Statsfinansene forringes kraftig i de fleste land. Inntektene faller på krympende skattegrunnlag, og utgiftene øker både pga. økt utbetaling av ledighetstrygd og sosialhjelp og på selektive tiltak i et forsøk på å snu konjunkturutviklingen. Effekten på de lange rentene av økt statlig opplåning motvirkes av at husholdningene sparer mer av sin inntekt og at bedriftenes investeringer faller. Så langt har norsk økonomi klart seg bedre enn i de fleste andre land. Fastlandsøkonomien krympet litt fra tredje til fjerde kvartal i 8 og ledigheten har økt noe inn i 9. Men tall for detaljhandel og kredittvekst har kommet inn noe høyere enn ventet de to siste månedene. Kjerneinflasjonen i Norge steg til,8 prosent i januar, men det ventes at inflasjonen vil falle fremover og at Norges Bank kutter styringsrenten ned til ca., prosent innen september.

3 Oversikt Globalt s. - USA s. -9 Eurosonen s. - Storbritannia s. - Japan s. - Kina s. 7-7 India s. 7-7 Sverige s. 7-8 Danmark s. 8-8 Finland s Norge s Sveits s. 99- Island s. - Russland s. - Tsjekkia s. 7-9 Ungarn s. - Polen s. - Tyrkia s. -8 Israel s. 9- Canada s. - Australia s. -7 New Zealand s. 8- Sør-Afrika s. - Taiwan s. - Hong Kong s. 7-9 Sør-Korea s. - Singapore s. - Thailand s. -8 Malaysia s. 9- Indonesia s. - Filippinene s. -7 Mexico s. 8- Brasil s. - Chile s. - Colombia s. 7-9 Peru s. 7-7

4 Globalt: Aktivitetsindikatorer for industrien Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Diffusjonsindeks 7 USA Sveits Eurosonen-m Storbritannia-m Australia Sverige Norge Japan-m 7 Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks 7 Kina-m Mexico Hong Kong-m Polen-m Ungarn India-m Brasil-m Singapore Sør-Afrika Russland-m 7 Diffusjonsindeks jan apr jul okt jan apr jul okt jan jan apr jul okt jan apr jul okt jan 7 8 9

5 Globalt: Aksjekurser USA i det lange løp Hele verden i det korte løp 8 8 Logaritmisk skala 8 S&P 8 Logaritmisk skala i USD MSCI i USD jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

6 annualisert kvartalsvekst Globalt: Vekst i det lange løp annualisert kvartalsvekst

7 Globalt: Vekst i det lange løp BNP-vekst i Kina og India Kina India

8 Globalt: Vekstutsiktene for 9 og Global vekst med IMFs anslag for 9 og Fremvoksende økonomier årsvekst årsvekst - Verden Utviklede økonomier Kilde: IMF, februar 9

9 Globalt: Inflasjon og renter i det lange løp Inflasjon, kort og lang rente i USA Inflasjon, kort og lang rente i UK,,,,,, Lang statsrente,, Inflasjon Lang statsrente,, Inflasjon,,, Kort statsrente, Bank of Englands styringsrente -, -,

10 Globalt: Inflasjon og renter i det lange løp Inflasjon, kort og lang rente i Japan Inflasjon, kort og lang rente i Tyskland,,,, Inflasjon, Inflasjon, Lang statsrente Kort statsrente,, Lang statsrente Kort statsrente,,,,,, - - -, -,

11 Globalt: Råvarepriser og fraktrater Råvarer Fraktrater USD per fat 9 Nordsjøolje 9 USD per fat 9 Tørrlast 9 USD per bushel 9 7 Hvete 9 7 USD per bushel Oljelast USD per tonn 8 Kopper 8 USD per tonn 8 Oljeprodukter 8 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

12 Globalt: Lange renter og inflasjonsforventninger,,,,,,,,,, års nominell statsrente USA Japan Frankrike,,,,,,,,,, realrente forventet inflasjon,,,,,, års realrente og inflasjonsforventninger Frankrike USA USA Frankrike Japan Japan,,,,,, realrente forventet inflasjon jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 jan mar mai jul sep nov jan 7 mar mai jul sep nov jan 8 mar 9

13 Globalt: Statsrentekurver Tyskland, USA og Japan Norge, Sverige og Storbritannia,,,,,, Tyskland,,,, Storbritannia Norge,,,,,, Rente,, USA,, Rente Rente,, Sverige,, Rente,,,,, Japan,,,,, Durasjon i år,, Durasjon i år

14 Globalt: Korte statsrenter og interbankrenter mnd. statssertifikatrente mnd. interbankrente 7 7 Storbritannia Tyskland GBP EUR USD USA jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

15 Globalt: Risikopåslag i interbankmarkedet Risikopremie i mnd. interbankrente Risikopremie i mnd. interbankrenter 7 7 DKK Basispunkter GBP EUR USD Basispunkter Basispunkter 7 JPY SEK 7 Basispunkter jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

16 Globalt: Risiko og usikkerhet 7 Risiko i kredittmarkedet 7 9 Usikkerhet i aksjemarkedet CDX North America Investment Grade 7 7 Basispunkter 7 7 Basispunkter VIX - forventet volatilitet på S&P 7 7 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

17 Globalt: Lånekostnader til bedrifter og husholdninger i USA Bedriftsobligasjoner Boliglånsobligasjoner,,,,,,, Fannie Mae år nominell rente,,,,,,,,, AAA år nominell rente AAA år realrente,,,,,,,, Fannie Mae år realrente,,,,,,,,,,,,,,,, jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

18 Globalt: Styringsrenter og overnattenrenter USA Eurosonen,,, Styringsrente, Styringsrente,,,,, Overnattenrente,,, Overnattenrente,,,, jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9, jan apr jul okt jan 7, apr jul okt jan 8 9

19 Globalt: Styringsrenter og overnattenrenter Storbritannia Sveits 7 7,,,, Styringsrente,, Styringsrente,, Overnattenrente,,,,,,,,, Overnattenrente,,, jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9, jan apr jul okt jan 7, apr jul okt jan 8 9

20 Globalt: Forventet gjennomsnittlig overnattenrente neste måneder Forventet overnattenrente Forventet overnattenrente 7 7 Storbritannia Percent USA Eurosonen Percent Danmark Sverige Japan jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 Source: Reuters EcoWin jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

21 Globalt: Basispengemengde USA og Eurosonen Storbritannia og Sveits,8, 8,7, 9 Sveits (h.s.) 8 Billioner USD,,,,,,, USA (v.s.) Eurosonen (h.s.),,9,9,8,8,7 Billioner EUR Milliarder GBP Storbritannia (v.s.) 7 7 Milliarder CHF,9,7,8, jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov 7 8 9

22 Globalt: Basispengemengde Norge og Sverige Canada og Israel,,,, Milliarder NOK 9 Norge (v.s.) Sverige (h.s.) 7 7 Milliarder SEK Milliarder, 7,,,, Israel Canada, 7,,,, Milliarder 8 7, 7, 7,,,, jan apr jul okt jan apr jul okt jan jan apr jul okt jan apr jul okt 7 8 9

23 Globalt: Basispengemengde og lange renter,, Japan -års nominell statsrente (v.s.) -års nominell statsrente (v.s.) 7,,, USA -års nominell statsrente (v.s.) -års nominell statsrente (v.s.),,7,,,, Billioner JPY,,,,,,,, Billioner USD,, Basispengemengden (h.s.) 8,,, Basispengemengden (h.s.) 8,7,

24 USA: BNP og produktivitet Vekst og investering Produktivitet av BNP,,,, 9, 9, 8, 8, 7, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 7,,,, -, -, annnualisert kvartalsvekst, 99 = Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst 7, -7,

25 USA: Aktivitetsindikatorer Diffusjonsindeks Nasjonale ISM tjenester ISM industri Diffusjonsindeks Lokale Philadelphia Fed (v.s.) Chicago PMI (h.s.) Kansas Fed (v.s.) Dallas Fed (h.s.) Richmond Fed (h.s.) New York Fed (v.s.)

26 USA: Konsumenttillit University of Michigan og Conference Board ABCs indikator 7 7 Conference Board Personlig økonomi University of Michigan ABCs konsumentindikator Samfunnsøkonomi

27 USA: Detaljhandel og forbruk Detaljhandel og privat forbruk Salg av biler og fra kjeder 8,, Milliarder USD 7 7 Reelt privat forbruk (h.s.) Nominell detaljhandel (v.s.) 8, 8, 7,7 7, 7, 7,,7, Annualisert månedssalg i millioner enheter Salg av biler (v.s.) Omsetningen til salgskjeder (årsvekst, h.s.) 7,,,, 7,,,, -, -, -7, -, -, årsvekst, 9 -, 8 8

28 USA: Ordretilgangen i industrien Nye ordrer av varige goder Nye industriordrer 7 7 Samlet Samlet månedsvekst (h.s.) Nivå på nye ordrer Milliarder USD Milliarder USD 7 7 Milliarder USD - Utenom transport

29 USA: Produksjon og kapasitetsutnyttelse i industrien Industriproduksjon Kapasitetsutnyttelse 7, 7, 8 8, Årsvekst, 8 8 Kapasitetsutnyttelse i industrien 8 8,, 8 8, -,, -, , -7, Sesongjustert månedsvekst -, -7, , -,

30 USA: Omsetning og bygging av boliger Boligomsetning Boligbygging, 7,,, Millioner boliger, annualisert,,,,,9,8,7,,, Salg av brukte boliger (h.s.) Salg av nye boliger (v.s.) 7,,,,,, Millioner boliger, annualisert Millioner, annualisert,,,7,,,,7, Påbegynte boliger Byggetillatelser,,,7,,,,7, Millioner, annualisert,,,, 8 8

31 USA: Boligpriser Brukte og nye boliger S&P Case-Shiller Median pris Median pris Nominelt prisnivå, brukte boliger (v.s.) 9 7 Årsvekst, brukte boliger (h.s.) 7 Nominelt prisnivå, nye boliger (v.s.) 9 7 Årsvekst, nye boliger (h.s.) Årsvekst Årsvekst, januar = 7 7 Nivå største byer (v.s.) Nivå største byer (v.s.) Årsvekst største byer (h.s.) Årsvekst største byer (h.s.) årsvekst 8 8

32 USA: Sysselsetting Sysselsettingen utenom jordbruket Sysselsettingsindikatorer "Houshold survey" - nivå (v.s.) "Payroll" - nivå (v.s.) ISM tjenestesektoren Millioner personer "Payroll" - månedsendring (h.s.) ADP, eks. offentlig ansatte (v.s.) "Payroll" - nivå, eks. offentlig ansatte (v.s.) Tusen personer Diffusjonsindeks ISM industrien Diffusjonsindeks

33 USA: Ledighet 8, Arbeidsledigehet 8, 7 Søknader om ledighetstrygd av arbeidsstyrken 7, 7,,,,,, Ledige i prosent av arbeidsstyrken 7, 7,,,,,, av arbeidsstyrken Tusen personer Personer på ledighetstrygd (h.s.) Nye søknader om ledighetstrygd (v.s.) Tusen personer,,,, 8 8

34 USA: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Importvekst fordelt på regioner Mexico Kina årsvekst i USD Importvekst Eksportvekst årsvekst i USD årsvekst i USD - - Japan Eurosonen - - årsvekst i USD

35 USA: Utenriksøkonomi og internasjonal investeringsposisjon Handels- og driftsbalanse Int. investeringsposisjon og finansinntekt -, -,, av BNP -, -, -, -, -, -, -, -, Handelsbalanse (h.s.) Driftsbalanse (v.s.) Milliarder USD per måned av BNP, -, -, -7, -, -, -, -7, Nettofinansinntekt Internasjonal investeringsposisjon, -, -, -7, -, -, -, -7, av BNP -, -7 -, -, 8 8 Kilder: Reuters EcoWin

36 USA: Statsbudsjettet og offentlige finanser Statsbudsjettet månedsbalanse Offentlige finanser ifølge IMF,, Milliarder USD Sesongjustert (v.s.) Annualisert -mnd glidende gjennomsnitt (h.s.),,, -, -, -, -, -, -, -,7 -,8 -,9 Milliarder USD av BNP Offentlig bruttogjeld (h.s.) Budsjettbalansen (v.s.), 7,,,, 7, av BNP - -, -, 8 8 Kilder: EcoWin og Skagen

37 USA: Inflasjon Konsumpriser Produsentpriser årsvekst KPI PCE årsvekst årsvekst, 7,,,, -, -, Produsentprisene (PPI) PPI-kjerne, 7,,,, -, -, årsvekst årsvekst,,7,,,,7,,, KPI-kjerne PCE-kjerne,,7,,,,7,,, årsvekst Diffusjonsindeks 9 7 Innkjøpsprisindikator, industri Innkjøpsprisindikator, tjenester 9 7 Diffusjonsindeks 8 8

38 USA: Renter og pengemengde Renter Pengemengder 7 7 -års statsrente -års statsrente -måneders statsrente Styringsrente Billioner USD,8,7,,,,,,,,9,8,7,, M (v.s.) M (h.s.) Basispengemengden (v.s.) 8 8, 8, 7, 7,,,,,,, Billioner USD

39 USA: Valuta Dollarens internasjonale verdi Forventet volatilitet på USD,8,, USD per EUR (invertert),9,,,,,, Reell handelsvektet dollar (h.s.) USD per EUR (v.s.) 9 9 8,, 7,,,, 7,,, Forventet volatilitet på USD,, 7,,,, 7,,,, 8,, 8 8

40 Eurosonen: BNP, produktivitet og lønnsutvikling av BNP,,,7,,,,7,,, 9,7 9, Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst årsvekst årsvekst Produktivitet og lønnskostnader Produktivitetsvekst - -, Timelønnsvekst (v.s.),,,, Lønnsenhetskostnadene (h.s.) -, årsvekst,,,,, -, annualisert kvartalsvekst

41 Eurosonen: Bruttonasjonalproduktet i de tre største medlemslandene BNP i de tre største medlemslandene BNP-veksten i de tre største medlemslandene 7, 7,,, Milliarder EUR per kvartal Tyskland Italia Frankrike Milliarder EUR per kvartal annualisert kvartalsvekst,, -, -, -7, Italia Frankrike Tyskland,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst -, -,

42 Eurosonen: Aktivitetsindikatorer PMI ECBs indikatorer PMI tjenesteproduksjon-m Sentimentsindikator (v.s.) Diffusjonsindeks PMI vareproduksjon-m Diffusjonsindeks Business Climate Indiacator (h.s.)

43 Eurosonen: Investorenes forventninger ZEW-indeksen for Eurosonen ZEW-indeksen for Tyskland og Frankrike 7 Forventninger til de neste månede 7 7 Forventningene til de neste månedene i Tyskland Forventningene til de neste månedene i Frankrike 7 Diffusjonsindeks - - Diffusjonsindeks Nåsituasjonen Nåsituasjonen i Frankrike Nåsituasjonen i Tyskland

44 Eurosonen: Nasjonale PMI-målinger Industrien Tjenestesektoren Italia-m Italia-m Diffusjonsindeks Frankrike-m Tyskland-m Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks Frankrike-m Tyskland-m UK-m Diffusjonsindeks

45 Eurosonen: Nasjonale aktivitetsindikatorer Tyskland og Frankrike Italia og Belgia Frankrike Tyskland Italia (v.s.) Belgia (h.s.)

46 Eurosonen: Industrien, 7,, Tyskland Produksjon Frankrike, 7,, Ordrer Frankrike årsvekst,, -, -, -7, Eurosonen Italia,, -, -, -7, Porsent årsvekst årsvekst - Eurosonen - årsvekst -, -, -, -, - Tyskland Italia - -, -,

47 Eurosonen: Konsumenttillit Konsumenttillit Konsumenttillit 7,,,, 7,,,, Tyskland (v.s.) Frankrike (h.s.) Nederland (h.s.) Italia (v.s.) Belgia (h.s.) , - - -,

48 Eurosonen: Detaljhandel Detaljhandel Detaljhandel Frankrike, kjøp av industrivarer i volum (v.s.),,, 7, Italia, nominelt (v.s.), 7, Milliarder EUR Tyskland, detaljhandelsvolum (h.s.) 7,,,,, =,,, 97, 9,,,, 7,,, = 97, 9,, 9, 9, Østerrike, nominelt, ex. biler (h.s.),

49 Eurosonen: Eksport- og importvekst i de tre største medlemslandene Eksportvekst Importvekst årsvekst i EUR Tyskland Frankrike årsvekst i EUR årsvekst i EUR Tyskland Frankrike årsvekst i EUR - - Italia Italia

50 Eurosonen: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i EUR Eksportvekst årsvekst - Importvekst - årsvekst årsvekst i EUR Importvekst Eksportvekst årsvekst i EUR

51 Eurosonen: Inflasjon og renter Inflasjon Renter,,,,,,, -års tysk statsrente,, Inflasjon,,,,,,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon,,,, Styringsrente,,,,,, 8 8

52 Eurosonen: Rentepåslag Påslag i forhold til -års tysk statsrente Rentepåslag i forhold til -års tysk statsrente,,,,,,8, Østerrike,,8,,, Hellas,, poeng,,9,,,,7, Frankrike Finland Nederland,,9,,,,7, poeng poeng,,,, Belgia Spania Irland Portugal,,,, poeng, -,, -,,, -, -, -, -, jan mar mai jul sep nov jan mar 8 9 jan mar mai jul sep nov jan mar 8 9

53 Eurosonen: Pengemengde Pengemengder Årsvekst,, M ,, M M 7,, Billioner EUR M Billioner EUR,, 7,,, 7, M Basispengemengden,, M,, 8, 8,

54 Eurosonen: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Euroens internasjonale verdi,, 7,, 7,,,, Milliarder EUR, -, -, -7, Handelsbalanse Driftsbalanse, -, -, -7, Milliarder EUR Reell handelsvektet euro -, -, -, -, -, -,

55 Storbritannia: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk 9, 9, 8, Investeringsandel (v.s.) 9 Produktivitetsvekst (h.s.), av BNP 8, 7, 7,,,, BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Millioner timer per uke Timeverk (v.s.) 7,,,, -, annualisert kvartalsvekst, ,

56 Storbritannia: Aktivitetsindikatorer og industriproduksjon Aktivitetsindikatorer Industriproduksjon,,,,,, Diffusjonsindeks PMI tjenestebedrifter-m Diffusjonsindeks -, -, -7, Sesongjustert månedsvekst Årsvekst -, -, -7, PMI industribedrifter-m -, -, -, -,

57 Storbritannia: Arbeidsledighet og boligpriser Arbeidsledighet Boligprisene,,,, ILO-ledighet,, DCLG (h.s.),,,,, Registrert ledighet,,,,, årsvekst Nationwide (v.s.) Halifax (v.s.) - - årsvekst,,

58 Storbritannia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst - Driftsbalansen - årsvekst i GBP - - Importvekst - - årsvekst i GBP Milliarder GBP Handelsbalanse Milliarder GDP

59 Storbritannia: Inflasjon og renter Inflasjon Renter 7 7 Inflasjon -års statsrente Styringsrente Kjerneinflasjon -års inflasjonsbeskyttet statsrente Kilde: Retuers EcoWin

60 Storbritannia: Internasjonal investeringsposisjon og valutakurs - Internasjonal investeringsposisjon, Pundets internasjonale verdi, Milliarder GBP Nettofinansinntekt Internasjonal investeringsposisjon, 7,,,, Milliarder GBP Pund per euro (h.s.) Reell handelsvektet pund (v.s.),,,7,7,8,8,9,9 Pund per euro (invertert) - -, 7,

61 Japan: BNP og sysselsetting Vekst og investeringer Arbeidsmarkedet,, 7,,,,7 Arbeidsledighet (h.s.),, av BNP,,,, Investeringsandel (v.s.),, -, -, -7, -, annualisert kvartalsvekst Millioner personer,,,,7,,,7,,, av arbeidsstyrken,, BNP-vekst (h.s.) -, -,,, Sysselsetting (v.s.),7, 8 8

62 Japan: Aktivitetsindikatorer og industriproduksjon Tankan-indeksen Industriproduksjon Industribedrifter, nåsituasjon Tjenestebedrifter, nåsituasjonen Industribedrifter, utsikter Tjenestebedrifter, utsikter Sesongjustert månedsvekst Årsvekst

63 Japan: Inflasjon, konsumenttillit og detaljhandel Inflasjon Konsumenttillit og detaljhandel,,,,,, Konsumenttillit,,,,,, -, -, Inflasjon Kjerneinflasjon,,,, -, -,,,,, Detaljhandel, løpende priser,,,, -, -, , -,

64 Japan: Renter og pengemengde Renter Pengemengde,,,,,,,,,,, Lang nominell rente Lang realrente,,,,, årsvekst - Årsvekst i pengemengden (M) - årsvekst,, - Årsvekst i basispengemengden -,, Styringsrente 8,, - 8 -

65 Japan: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Eksportmarkeder,7,7, USA, årsvekst i JPY Importvekst Eksportvekst årsvekst i JPY Billioner JPY,,,7, EU Kina,,,7, Billioner JPY - -,, - 8 -, 8,

66 Japan: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Valutakurs,, Driftsbalanse (h.s.),, 8 9,, 9 Reell handelsvektet yen (v.s.),7,7 9 Billioner JPY,,,, Billioner JPY 8 8 Yen per euro,, 7 -, -, Handelsbalanse (v.s.),7, 7 Yen per euro (h.s.) -,7, 7 8 8

67 Kina: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industriproduksjon Andel av BNP BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,, 9, 8, 7,,, årsvekst årsvekst årsvekst 7 8,,,,, - - Industriproduksjon Elektrisitetsproduksjon

68 Kina: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8 årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Milliarder USD - Driftsbalanse Handelsbalanse - Milliarder USD

69 Kina: Detaljhandel, bilsalg og boligmarkedet Detaljomsetning Biler og boliger,,,, årsvekst,, 7,,,, 7,, Nominell vekst Volumvekst,, 7,,,, 7,, årsvekst Millioner,,9,8,7,,,,,, Boligmarkedsindeks (h.s.) Bilsalget per måned (v.s.), 7,,,, 97, 9, 9, 9, Millioner, 8,, ,

70 Kina: Inflasjon og renter Inflasjon Styrte bankrenter årsvekst 8 7 Kjerneinflasjon Inflasjon 8 7 årsvekst 7. års utlånsrente. års innskuddsrente

71 Kina: Valutakurs og pengemengde Renminbiens internasjonale verdi Pengemengde- og kredittvekst 9 9 Renminbi per dollar (h.s.) Renminbi per euro (h.s.) Reell handelsvektet renminbi (v.s.), 7, 7, 8, 8, 9, 9,,,, Renminbi per dollar/euro (invertert) årsvekst,,, 7,,,, 7, M M Banklån,,, 7,,,, 7, årsvekst 8,,, 8 8

72 India: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industriproduksjon av BNP,,, 7,,,, 7,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) årsvekst 7,,,, 7,,,, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator-m (h.s.),, 7,,,, 7,, Diffusjonsindeks, -,, 7 8 8

73 India: Bilproduksjon og bilomsetning Bilproduksjon 7 Omsetning og forbruk av drivstoff, 7 7 Forbruk av raffinerte oljeprodukter (h.s.), Antall biler 7 Samlet produksjon Produksjon for hjemmemarkedet 7 Antall biler Biler Bilsalg per måned (v.s.),,, 9, 9, 8, 8, Millioner tonn

74 India: Utenriksøkonomi 7 Eksport- og importvekst 7, Handels- og driftsbalanse, Eksportvekst,, -, -, årsvekst årsvekst Milliarder USD -, -7, Driftsbalanse -, -7, Milliarder USD - Importvekst - -, Handelsbalanse -, - - -, -, - - -, -, 8 8

75 India: Utenriksøkonomi og valutakurs Inflasjon og renter Rupiens internasjonale verdi,, Styringsrente,,,, Reell handelsvektet rupi (v.s.), 7,, Lang rente Inflasjon - produsentpriser, 7,, 7,,,, 97, Rupi per euro (invertert),, 9, Rupi per euro (h.s.), Inflasjon - konsumpriser 8, 9, 8 7

76 Sverige: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk,,,87 7, av BNP, 9, 9, 8, 8, 7, 7,, 7,,,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst Milliarder timer,8,8,8,77,7 Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.),,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst, -,,7 -, 8 8

77 Sverige: Produksjon og arbeidsmarked Industrien Arbeidsledighet årsvekst - - Industriroduksjon Tjenesteproduksjon Nye industriordrer - - årsvekst av arbeidsstyrken Ledighet (SCB) Ledighet (AMS) av arbeidsstyrken

78 Sverige: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Eksportmarkeder årsvekst i SEK - Eksportvekst Importvekst - årsvekst i SEK årsvekst i SEK - Tyskland Storbritannia - årsvekst i SEK USA

79 Sverige: Konsumenttillit og detaljhandel Konsumentindikator Detaljomsetning,,, Faste priser, - Konsumentindikator - årsvekst 7,,, 7,,, årsvekst - -, Løpende priser, - - -, -, 8 8

80 Sverige: Boligpriser og pengemengde Boligpriser Pengemengden,,, Nivå Årsvekst (h.s.) Nivå (v.s.),, 7,,, årsvekst årsvekst, 7,,,, 7,,, M M, 7,,,, 7,,, årsvekst,, -,, -, -, -, -, 8 8

81 Sverige: Inflasjon og renter Inflasjon Renter,, 7 7,,,, Lang nominell rente,, Inflasjon,, Styringsrente,,,,, Kjerneinflasjon,,,,, Lang realrente -, -, 8 8

82 Sverige: Utenriksøkonomi og valuta Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi, Reell handelsvektet krone (v.s.) 8, Milliarder SEK Driftsbalanse Handelsbalanse Miliarder SEK,, 97, 9, 9, 9, Kroner per euro (h.s.) 8, 9, 9,,,, Kroner per euro (invertert) 87,, , 8,

83 Danmark: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien,,7 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Årsvekst (v.s.) 7, årsvekst,,,7,, - av BNP - Diffusjonsindeks,,7, Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.)

84 Danmark: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst, 7, Handelsbalanse, 7,,, årsvekst årsvekst Milliarder DKK,, -,,, -, Milliarder DKK - - -, Driftsbalanse -, - Importvekst - -7, -7, - - -, -,

85 Danmark: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Valutakurs og valutareserver Styringsrente Lang statsrente 7, 7, 7, Valutareserver (h.s.) DKK per EUR (invertert) 7, 7, 7, 7, 7 Milliarder DKK Inflasjon Kjerneinflasjon 7,7 7,8 DKK per EUR (v.s.) 8 7,9 8

86 Finland: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP,,,, 9, 9, 8, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.), 7,,,, -, annualisert kvartalsvekst årsvekst - - Aktivitetsindikator (h.s.) Produksjon (v.s.) , -, - - 7, -7,

87 Finland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,, Handelsbalanse,, årsvekst i EUR - - Importvekst - - årsvekst i EUR Milliarder USD,,,, -, -, -, Driftsbalanse,,,, -, -, -, Milliarder USD - - -, -,

88 Norge: BNP og produktivitet Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timeverk på fastlandet av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.), 7,,,, -, annualisert kvartalsvekst Millioner timer Timeverk (v.s.) Produktivitetsvekst (h.s.) - årsvekst -,

89 Norge: Detaljhandel, varekonsum og industriproduksjon Detaljhandel og varekonsum Industriell aktivitet, Industriproduksjonen (h.s.) 7, 9 Varekonsum Detaljomsetning Konjunkturindikator (v.s.),,, -, -, -7, årsvekst 8 8

90 Norge: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i kroner 8 8 årsvekst Eksport Import årsvekst årsvekst i NOK 7 Import Eksport utenom olje og gass 7 årsvekst i NOK - Eksport utenom olje, gass, skip og plattformer Eksport

91 Norge: Sysselsetting og ledighet Arbeidsstyrke og sysselsetting Ledighet,,,,,,,, Millioner personer,,,,, Arbeidsstyrke,,,,, Millioner personer av arbeidsstyrken,,,, AKU-ledighet NAV-ledighet,,,, av arbeidsstyrken,, Sysselsetting,,,,,, 8 8

92 Norge: Lønnsutviklingen Årsvekst i lønningene Lønnskostnader per produsert enhet 8 7 Varehandel Bygg og anlegg Fastlandet utenom offentlig sektor årsvekst årsvekst årsvekst årsvekst Industri Hotell og restauranter - - Fastlandet Kilder: Reuters EcoWin og SSB Kilder: Reuters EcoWin

93 Norge: Kredittvolum og pengemengde Kredittvekst Pengemengdevekst,,, 7,, Samlet kredittvekst (K) Husholdningene (K), 7,, M årsvekst,, 7,,, 7, årsvekst årsvekst årsvekst,,, Kredittvekst (K) Bedriftene (K),,, M -, -, Kilder: Reuters EcoWin og SSB

94 Norge: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenrikshandel Kronens internasjonale verdi 8, 87, Reell handelsvektet krone (h.s.),, Milliarder NOK Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder NOK 9, 9, 9, 97,,,, 7, Handelsvektet nominell krone (v.s., invertert) 8, 7,,,, 7,,,, 97,, invertert

95 Norge: Inflasjon Årsvekst i konsumprisene Sesongjustert KPI-JAE Norges Banks mål på kjerneinflasjonen (KPIXE),,, Annualisert tremånedersvekst,,, Inflasjon,, Annualisert seksmånedersvekst,,,,,,,, - Kjerneinflasjon (årsvekst i KJP-JAE) -,, -, Månedsvekst,, -, - - -, -,

96 Norge: Renter Korte renter Lange renter 9 9 8, 8, 8 7 mnd. Nibor mnd. Nibor 8 7 7, 7,,, års swaprente års swaprente 7, 7,,, Styringsrente,,, års statsrente,,,,,, års statsrente,,,,, 8 8

97 Norge: Rentekurver Rente,,,,,,,,,,,,, Statsrenter,,, Ett år siden,,, Én måned siden, Siste,,,,,,, Durasjon i år, Rente Rente Nibor- og swaprenter,, Ett år siden,,,, Siste,, Én måned siden,,,,,,,,,,,,,,,,,, Durasjon i år,, Rente

98 Norge: Forventet Nibor-rente Forventet måneder Nibor Forventet måneder Nibor,,,,,, 8. mars,,,9,9 Rente,,9,8,7,. desember 7. juni,,9,8,7, Rente Rente,8,7, 8. mars. desember,8,7, Rente,,,,,,. september,,,,,,,,,,. september 7. juni,,,, 8 jan feb-9 8 jan feb-9

99 Sveits: BNP og industriproduksjon, Vekst og investeringer,, Industrien, av BNP,,,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 7,,,, -, annualisert kvartalsvekst, 7,,,, -, -, -7, -, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),,,,,,, -, -, 9, -, -, -, 8 8

100 Sveits: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Utenriksøkonomi 7 7 Eksportvekst Driftsbalanse Milliarder CHF Handelsbalanse Milliarder CHF Importvekst

101 Sveits: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Francens internasjonale verdi,,,,,, Lang rente,,, Franc per euro (h.s.),,7,,,,,,, -, Kjerneinflasjon Styringsrente Inflasjon,,,,,,, -, 7,,,, 97, 9, Reell handelsvektet franc (v.s.),,,,7,,,,7,7 Franc per euro (invertert) 8 8

102 Island: BNP, inflasjon og renter Vekst og investering Inflasjon og renter Milliarder ISK 9 8 BNP-vekst (h.s.) Investeringsnivå (v.s.),,, 7,,, årsvekst,, 7,,,, 7,, Lang statsrente (v.s.) Styringsrente (v.s.),, 7,,,, 7,, 7, -,,, -, Inflasjon (v.s.) Kjerneinflasjon (v.s.),, -,

103 Island: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi Handelsbalanse av BNP Driftsbalanse av BNP Kroner per euro (h.s.) Reell handelsvektet krone (h.s.) 7 8 Kroner per euro (invertert) Kilder: Reuters EcoWin

104 Russland: BNP og industriproduksjon av BNP,, 7,,,, 7,, Vekst og investering Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) årsvekst Industrien Aktivitetsindikator-m (h.s.) Årsvekst (v.s.) 7,,,, 7,,,, 7,,, -,

105 Russland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7,, 7, 7, årsvekst i USD - - Eksportvekst - - årsvekst i USD Milliarder USD,,, 7, Handelsbalanse,,, 7, Milliarder USD Importvekst ,,, Driftsbalanse 8,,,

106 Russland: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Rubelens internasjonale verdi,,,,, 7,,,, 7,, Inflasjon Styringsrente Lang rente,, 7,,,, 7,, Reell handelsvektet rubel (v.s.) Rubel per euro (h.s.), 7,,,, 7,,,, 7, Rubel per euro (invertert) 8 8

107 Tsjekkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) av BNP prosent annualisert kvartalsvekst - - Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator-m (h.s.)

108 Tsjekkia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse årsvekst CZK Eksportvekst årsvekst CZK Milliarder CZK Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder CZK - Importvekst

109 Tsjekkia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Korunaens internasjonale verdi 7, Styringsrente Lang rente Inflasjon Kjerneinflasjon Koruna per euro (h.s.) Reell handelsvektet koruna (v.s.), 7,,,, 7,, Koruna per euro (invertert) 8 8

110 Ungarn: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 7 annualisert kvartalsvekst Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.),, 7,,,, 7,,,, - - 7,

111 Ungarn: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, årsvekst i USD - - Eksportvekst Importvekst - - årsvekst i USD Milliarder EUR,,, -, -, -, -, -, -, -,7 -,8 -,9 Handelsbalanse Driftsbalanse,,, -, -, -, -, -, -, -,7 -,8 -,9 Milliarder EUR - - -, -,

112 Ungarn: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Forintens internasjonale verdi 7, 7, 7,,, 7,, Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon Styringsrente,,, 7,, Forint per euro (h.s.) Forint per euro (invertert),, Reel handelvektet forint (v.s.), 8, 9 8

113 Polen: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 8 7 årsvekst - Aktivitetsindikator-m (h.s.) Årsvekst (v.s.) 7,,,, 7,,,, ,

114 Polen: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 Eksportvekst årsvekst - Importvekst - årsvekst Milliarder PLN Handelsbalansen Driftsbalansen Milliarder PLN Kilder: Reuters EcoWin

115 Polen: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Zlotyens internasjonale verdi,,, 7,,,, 7,,,, Styringsrente Lang rente Inflasjon Kjerneinflasjon 8 7,,,, 7,,,, Reell handelsvektet zloty (v.s.) Zloty per euro (h.s.) 8,,,7,,,,7, Zlothy per euro (invertert)

116 Tyrkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP 7,,,, 7,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) årsvekst Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.)

117 Tyrkia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 årsvekst Eksportvekst Importvekst årsvekst Milliarder USD Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder USD

118 Tyrkia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Lirens internasjonale verdi 7,,,, 7,,,, Styringsrente Lang rente Inflasjon 7,,,, 7,,,, Reel handelsvektet lire (v.s.),,,7,8,9, Lire per euro (invertert) 7,, Kjerneinflasjon 7,, 9 9 Lire per euro (h.s.),,

119 Israel: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, 7,,,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst - - Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.)

120 Israel: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,, Driftsbalanse,, årsvekst i USD - - årsvekst i USD Milliarder USD, -, -,, -, -, Milliarder USD - - Importvekst - - -, Handelsbalanse -, - - -, -, 8 8

121 Israel: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Shekelens internasjonale verdi, Styringsrente,,,, 7,,,, -, -, Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon,, 7,,,, -, -, Reell handelsvektet shekel (v.s.) Shekel per euro (h.s.),,,,,, Shekel per euro (invertert) 8 8

122 Canada: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP 9 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,, 7,,,, -, -, -7, -, Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) ,

123 Canada: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Importvekst Handelsbalanse årsvekst i CAD årsvekst i CAD Milliarder CAD Milliarder CAD Driftsbalanse

124 Canada: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 7 7, Lang rente Inflasjon Styringsrente Dollar per euro (h.s.),,,,,7 Dollar per euro (invertert) Kjerneinflasjon Reell handelsvektet dollar (v.s.) 8,8,9

125 Australia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) annualisert kvartalsvekst Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.)

126 Australia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8 årsvekst i AUD 7 Eksportvekst Importvekst 7 årsvekst i AUD Milliarder AUD Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder AUD

127 Australia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 8 7 Lang rente Styringsrente 8 7 Reell handelsvektet dollar (v.s.),, Inflasjon,7,8,9 Dollar per euro (invertert) Inflasjonsindikator Dollar per euro (h.s.), 9, 8 8

128 New Zealand: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 9 8 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 7, 7, Aktivitetsindikator-m (h.s.) av BNP 7 annualisert kvartalsvekst årsvekst,,, -, Årsvekst - -,

129 New Zealand: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,7,7 årsvekst i NZD Eksportvekst Importvekst årsvekst i NZD Miliarder NZD,,, -, -, -,7 -, Driftsbalanse Handelsbalanse,,, -, -, -,7 -, Milliarder NZD - - -, -, - - -, -, - - -,7 -,

130 New Zealand: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi Lang nominell rente Reell handelsvektet dollar (v.s.),,7,8 Inflasjon Styringsrente,9,,,, Dollar per euro (invertert) Dollar per euro (h.s.),, - - 9, 8 8

131 Sør-Afrika: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,, 7,,,, -, -, -7, -, Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.),, 7,,,, 7,,,, 7, Diffusjonsindeks

132 Sør-Afrika: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 årsvekst i ZAR Eksportvekst Importvekst årsvekst i ZAR Milliarder ZAR Handelsbalanse (v.s.) Driftsbalanse (h.s.) av BNP

133 Sør-Afrika: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Randens internasjonale verdi 7, 7,,,, 7, Inflasjon Lang rente Styringsrente,,, 7, 9 8 Rand per euro (h.s.) Rand per euro (invertert),, Kjerneinflasjon,, 7 Reell handelsvektet rand (v.s.) 8 8

134 Taiwan: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.), 7,,,, -, -, -7, årsvekst Produksjon Eksportordrer ,

135 Taiwan: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, Eksportvekst,, Driftsbalansen,, årsvekst i USD Importvekst årsvekst i USD Milliarder USD,,,,,,,,,,,,,, Milliarder USD , -, Handelsbalansen -, -, 8 8 Kilder: EcoWin og SKAGEN

136 Taiwan: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 7 7, Lang rente Styringsrente Reell handelsvektet dollar (v.s.) 7,,,, 7,,, Dollar per euro (invertert) - - Kjerneinflasjon Inflasjon Dollar per euro (h.s.), 7,, 8 8

137 Hong Kong: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 8 7,, av BNP BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) - - kvartalsvekst 7,,,, -, -, -7, -, -, Aktivitetsindikator-m (h.s.) Årsvekst (v.s.), 7,,,, 7,,,, - -, 7,

138 Hong Kong: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse årsvekst i HKD - Eksportvekst Importvekst - årsvekst i HKD av BNP, 7,,,, 7,, Driftsbalanse (v.s.) Handelsbalanse (h.s.) Milliarder HKD (billions) - -, ,

139 Hong Kong: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi, 7,,,, -, Lang rente Styringsrente Inflasjon, 7,,,, -, HKD per EUR (h.s.) HKD per EUR (invertert) -, -, 7 Reell handelsvekstet dollar (v.s.) -7, -7, 7 8 8

140 Sør-Korea: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP 9 8 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst - - Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.)

141 Sør-Korea: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Driftsbalanse årsvekst i USD - - Importvekst - - årsvekst i USD Milliarder USD Handelsbalanse Milliarder USD

142 Sør-Korea: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Wonens internasjonale verdi 8 7 Inflasjon Lang rente Styringsrente Kjerneinflasjon Reell handelsvektet won (v.s.) Won per euro (h.s.) Won per dollar (invertert)

143 Singapore: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 9, 8 Investeringsandel (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) 7, av BNP 7 BNP-vekst (h.s.) - - annualisert kvartalsvekst årsvekst - Sesongsjustert månedsvekst,,, 7, Diffusjonsindeks - -, - - Årsvekst (v.s.), Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

144 Singapore: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 Handelsbalanse årsvekst i SGD Importvekst Eksportvekst årsvekst i SGD Milliarder SGD Driftsbalanse Milliarder SGD

145 Singapore: Inflasjon, renter og valuta Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 8 8, 7 Lang rente Inflasjon Overnattenrente Reell effektiv dollarkurs (v.s.) Dollar per euro (h.s.),,,,7,8,9,,,,, Dollar per euro (invertert) - - 9, 8 8

146 Thailand: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien,, av BNP,,,,,,,, 9, 9, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst - - Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.),, 7,,,, 7,, 8, - -,

147 Thailand: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8,, årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Milliarder USD,,,,, -, -, -, Handelsbalanse Driftsbalanse,,,,, -, -, -, Milliarder USD - - -, -, 8 8

148 Thailand: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Bathens internasjonale verdi Styringsrente Inflasjon Kjerneinflasjon Lang rente ,,,, 7,,,, 97, 9, 9, Reell handelsvektet bath (v.s.) Bath per euro (h.s.),, 7,,,, 7,,,, Bath per euro (invertert) 8 8

149 Malaysia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien Årsvekst av BNP årsvekst

150 Malaysia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst 7, 7,,,, Handelsbalanse, Milliarder MYR, 7, Driftsbalanse, 7, - Importvekst -,, - -,, , 8,

151 Malaysia: Inflasjon, renter og valuta Inflasjon og renter Ringitens internasjonale verdi 9 9,, 8 8,, 7 Inflasjon 7,7,7 Lang rente,, MYR,, MYR per EUR,, MYR,7,7 Styringsrente,, MYR per USD,,,, 7 8 8

152 Indonesia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 8 7 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 7 av BNP årsvekst Årsvekst

153 Indonesia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse årsvekst i USD 7 Eksportvekst Importvekst 7 årsvekst i USD Milliarder USD Handelsbalanse Milliarder USD - - Driftsbalanse

154 Indonesia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Rupiahens internasjonale verdi Lang rente Styringsrente Inflasjon Reell handelvektet rupiah (v.s.) Rupiah per euro (h.s.) Rupiah per euro (reversert) 8 8 8

155 Filippinene: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 8 7 annualisert kvartalsvekst 7,,,, -, -, -7, -, -, Årsvekst 7,,,, -, -, -7, -, -, -, -, , -7, jan apr jul okt jan apr jul okt 7 8

156 Filippinene: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, årsvekst i USD - - Eksportvekst Importvekst - - årsvekst i USD Milliarder USD,,, -, Driftsbalanse,,, -, Milliarder USD , Handelsbalanse -, - - -, -,

157 Filippinene: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi,, 7,, Lang rente 7,, Reell handelsvektet peso (v.s.),, 7,,, Styringsrente Inflasjon,, 7,,, Peso per euro (h.s.) 7 7 Peso per euro (invertert), 8, 8 8 8

158 Mexico: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien 7,,, av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, -, -, -7, -, -, annualisert kvartalsvekst,, 7,,,, -, -, -7, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 7,,,, 7,,,,

159 Mexico: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, Eksportvekst,,, Driftsbalanse,,, årsvekst - Importvekst - årsvekst Miliarder USD -, -, -, -, -, -, Milliarder USD , -, -, Handelsbalanse -, -, -, - - -, -, 8 8

160 Mexico: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi,, 7 7,,,, 7, Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon Styringsrente 7,,,, 7, Reell handelsvektet peso (v.s.) Peso per euro (h.s.) Peso per euro (reversert),, 8 8 9,, 7 8 8

161 Brasil: BNP og industriproduksjon av BNP Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) 8 7 årsvekst - Industrien Aktivitetsindikator-m (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 7,,,, 7,,, Investeringsandel (v.s.) , 7,

162 Brasil: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8 årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Milliarder USD Handelsbalanse Driftsbalanse Milliarder USD

163 Brasil: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Realens internasjonale verdi Styringsrente Lang rente Inflasjon 9 8 Reell handelsvektet real (v.s.) Real per euro (h.s.),,,,, Real per euro (invertert) - Månedsvekst i konsumprisene - 7,, 8 8

164 Chile: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien av BNP,,, 7,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 8, 8, 7, 7,,,,,,,,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst,,, 7,,,, -, -, -7, -, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Sesongjsutert månedsvekst (v.s.)

165 Chile: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 9 9,, 8 7 Eksportvekst 8 7,, årsvekst i USD - - Importvekst - - årsvekst i USD Milliarder USD,,,,,, Handelsbalanse Driftsbalansen,,,,,, Milliarder USD , -, - - -, -, 8 8

166 Chile: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi 9 8 Lang rente 9 8 Reell handelsvektet peso (v.s.) 7 Styringsrente Peso per euro (invertert) - Kjerneinflasjon Inflasjon Peso per euro (h.s.)

167 Colombia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien, 7, BNP-vekst (h.s.),, Aktivitetsindikator av BNP,,, 7,, 7,,,, annualisert kvartalsvekst Årsvekst - - -, Investeringsandel (v.s.) -, - -, -,

168 Colombia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8,7 årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Millioner USD,,, -, -, -,7 -, Driftsbalanse (h.s.) Driftsbalanse (v.s.) Milliarder USD

169 Colombia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi 7,, 7,, 7 Peso per euro 7,, 7,,,, Styringsrente Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon,, 7,,,, Peso 7 7 Peso 7, 7,,,,, 7 Peso per dollar 7 8 8

170 Peru: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 8 7, av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, 7,,,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst - Årsvekst - -,

171 Peru: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 9 9,, årsvekst i USD Importvekst Eksportvekst årsvekst i USD Miliarder USD,,7,,, -, Handelsbalanse Driftsbalanse,,7,,, -, Milliarder USD , -, - - -,7 -,

172 Peru: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Sólens internasjonale verdi,, Styringsrente Inflasjon Kjerneinflasjon 9 8 7,7,, Sól per dollar,7,, Sól,,7,,7 Sól,, ,,,7 Sól per euro,,,

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien var i resesjon i fjerde kvartal 8 og første kvartal

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 6. april Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Det er nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av generelt kraftig vekst i Kina og India

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Mars 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på minus 5,7 prosent i mars. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

ODINs statusrapport for uke 13

ODINs statusrapport for uke 13 ODINs statusrapport for uke 13 ODINs ukerapport sendes ut allerede fredag denne gang, med èn dag i manko, på grunn av avvikling av påskeferie Vi tar sikte på å være tilbake mandag 16. april, da med oppsummering

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. April 2009 Etterlengtet vår! Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. April 2009 Etterlengtet vår! Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst April 2009

Detaljer

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 20 2015 Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

Intro. Europa. Sveits:

Intro. Europa. Sveits: INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 22 2015 Intro Den europeiske sentralbanken uttalte torsdag at en unnlatelse av å komme til enighet med Hellas om bistandsprogrammet snart kan drive rentene

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer