Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

2 Hovedpunktene Den globale økonomien er i resesjon. Blant de utviklede økonomiene var det særs store fall i BNP i Japan, Sverige, Tyskland, Storbritannia og USA fra tredje til fjerde kvartal i 8. Tall for industriproduksjon, utenrikshandel og de siste aktivitetsindikatorene viser at BNP fortsatte å falle i første kvartal. De utviklede økonomiene er trolig i sin kraftigste resesjon siden andre verdenskrig. BNP krympet også i mange av de fremvoksende økonomiene på tampen av 8, med et spesielt stort fall i BNP i noen av de asiatiske økonomiene, som Sør-Korea. Men utviklingen er svært svak også i Øst-Europa og i noen av landene i Latin-Amerika. BNP-veksten holder seg i positivt territorium i Kina og India, men årsveksten avtok signifikant fra tredje til fjerde kvartal i 8. De siste aktivitetsindikatorene kan tyde på at veksten tok seg noe opp i første kvartal i år, spesielt i Kina. Inflasjonen har falt i de fleste land. Mest på grunn av fallet i energi- og matvarepriser, men det har også jevnt over vært et fall i kjerneinflasjonen. Men det er enda få tegn til deflasjon, dvs. et fallende prisnivå når en ser bort fra de mest volatile prisene. Noen sentralbanker har nå i praksis kuttet den helt korte renten ned til null prosent. Andre vil følge etter. Styringsrentene er trolig nær nullpunktet i de fleste OECD-land innen sommeren. Det er også utstrakt bruk av ukonvensjonelle virkemidler i pengepolitikken. Sentralbankene blåser opp sine balanser ved å øke basispengemengden. Terminrentene i interbankmarkedet ligger fremdeles et godt stykke høyere enn forventede styringsrenter. Statsfinansene forringes kraftig i de fleste land. Inntektene faller på krympende skattegrunnlag, og utgiftene øker både pga. økt utbetaling av ledighetstrygd og sosialhjelp og på selektive tiltak i et forsøk på å snu konjunkturutviklingen. Effekten på de lange rentene av økt statlig opplåning motvirkes av at husholdningene sparer mer av sin inntekt og at bedriftenes investeringer faller. Så langt har norsk økonomi klart seg bedre enn i de fleste andre land. Fastlandsøkonomien krympet litt fra tredje til fjerde kvartal i 8 og ledigheten har økt noe inn i 9. Men tall for detaljhandel og kredittvekst har kommet inn noe høyere enn ventet de to siste månedene. Kjerneinflasjonen i Norge steg til,8 prosent i januar, men det ventes at inflasjonen vil falle fremover og at Norges Bank kutter styringsrenten ned til ca., prosent innen september.

3 Oversikt Globalt s. - USA s. -9 Eurosonen s. - Storbritannia s. - Japan s. - Kina s. 7-7 India s. 7-7 Sverige s. 7-8 Danmark s. 8-8 Finland s Norge s Sveits s. 99- Island s. - Russland s. - Tsjekkia s. 7-9 Ungarn s. - Polen s. - Tyrkia s. -8 Israel s. 9- Canada s. - Australia s. -7 New Zealand s. 8- Sør-Afrika s. - Taiwan s. - Hong Kong s. 7-9 Sør-Korea s. - Singapore s. - Thailand s. -8 Malaysia s. 9- Indonesia s. - Filippinene s. -7 Mexico s. 8- Brasil s. - Chile s. - Colombia s. 7-9 Peru s. 7-7

4 Globalt: Aktivitetsindikatorer for industrien Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Diffusjonsindeks 7 USA Sveits Eurosonen-m Storbritannia-m Australia Sverige Norge Japan-m 7 Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks 7 Kina-m Mexico Hong Kong-m Polen-m Ungarn India-m Brasil-m Singapore Sør-Afrika Russland-m 7 Diffusjonsindeks jan apr jul okt jan apr jul okt jan jan apr jul okt jan apr jul okt jan 7 8 9

5 Globalt: Aksjekurser USA i det lange løp Hele verden i det korte løp 8 8 Logaritmisk skala 8 S&P 8 Logaritmisk skala i USD MSCI i USD jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

6 annualisert kvartalsvekst Globalt: Vekst i det lange løp annualisert kvartalsvekst

7 Globalt: Vekst i det lange løp BNP-vekst i Kina og India Kina India

8 Globalt: Vekstutsiktene for 9 og Global vekst med IMFs anslag for 9 og Fremvoksende økonomier årsvekst årsvekst - Verden Utviklede økonomier Kilde: IMF, februar 9

9 Globalt: Inflasjon og renter i det lange løp Inflasjon, kort og lang rente i USA Inflasjon, kort og lang rente i UK,,,,,, Lang statsrente,, Inflasjon Lang statsrente,, Inflasjon,,, Kort statsrente, Bank of Englands styringsrente -, -,

10 Globalt: Inflasjon og renter i det lange løp Inflasjon, kort og lang rente i Japan Inflasjon, kort og lang rente i Tyskland,,,, Inflasjon, Inflasjon, Lang statsrente Kort statsrente,, Lang statsrente Kort statsrente,,,,,, - - -, -,

11 Globalt: Råvarepriser og fraktrater Råvarer Fraktrater USD per fat 9 Nordsjøolje 9 USD per fat 9 Tørrlast 9 USD per bushel 9 7 Hvete 9 7 USD per bushel Oljelast USD per tonn 8 Kopper 8 USD per tonn 8 Oljeprodukter 8 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

12 Globalt: Lange renter og inflasjonsforventninger,,,,,,,,,, års nominell statsrente USA Japan Frankrike,,,,,,,,,, realrente forventet inflasjon,,,,,, års realrente og inflasjonsforventninger Frankrike USA USA Frankrike Japan Japan,,,,,, realrente forventet inflasjon jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 jan mar mai jul sep nov jan 7 mar mai jul sep nov jan 8 mar 9

13 Globalt: Statsrentekurver Tyskland, USA og Japan Norge, Sverige og Storbritannia,,,,,, Tyskland,,,, Storbritannia Norge,,,,,, Rente,, USA,, Rente Rente,, Sverige,, Rente,,,,, Japan,,,,, Durasjon i år,, Durasjon i år

14 Globalt: Korte statsrenter og interbankrenter mnd. statssertifikatrente mnd. interbankrente 7 7 Storbritannia Tyskland GBP EUR USD USA jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

15 Globalt: Risikopåslag i interbankmarkedet Risikopremie i mnd. interbankrente Risikopremie i mnd. interbankrenter 7 7 DKK Basispunkter GBP EUR USD Basispunkter Basispunkter 7 JPY SEK 7 Basispunkter jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

16 Globalt: Risiko og usikkerhet 7 Risiko i kredittmarkedet 7 9 Usikkerhet i aksjemarkedet CDX North America Investment Grade 7 7 Basispunkter 7 7 Basispunkter VIX - forventet volatilitet på S&P 7 7 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

17 Globalt: Lånekostnader til bedrifter og husholdninger i USA Bedriftsobligasjoner Boliglånsobligasjoner,,,,,,, Fannie Mae år nominell rente,,,,,,,,, AAA år nominell rente AAA år realrente,,,,,,,, Fannie Mae år realrente,,,,,,,,,,,,,,,, jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

18 Globalt: Styringsrenter og overnattenrenter USA Eurosonen,,, Styringsrente, Styringsrente,,,,, Overnattenrente,,, Overnattenrente,,,, jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9, jan apr jul okt jan 7, apr jul okt jan 8 9

19 Globalt: Styringsrenter og overnattenrenter Storbritannia Sveits 7 7,,,, Styringsrente,, Styringsrente,, Overnattenrente,,,,,,,,, Overnattenrente,,, jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9, jan apr jul okt jan 7, apr jul okt jan 8 9

20 Globalt: Forventet gjennomsnittlig overnattenrente neste måneder Forventet overnattenrente Forventet overnattenrente 7 7 Storbritannia Percent USA Eurosonen Percent Danmark Sverige Japan jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9 Source: Reuters EcoWin jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan 8 9

21 Globalt: Basispengemengde USA og Eurosonen Storbritannia og Sveits,8, 8,7, 9 Sveits (h.s.) 8 Billioner USD,,,,,,, USA (v.s.) Eurosonen (h.s.),,9,9,8,8,7 Billioner EUR Milliarder GBP Storbritannia (v.s.) 7 7 Milliarder CHF,9,7,8, jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov 7 8 9

22 Globalt: Basispengemengde Norge og Sverige Canada og Israel,,,, Milliarder NOK 9 Norge (v.s.) Sverige (h.s.) 7 7 Milliarder SEK Milliarder, 7,,,, Israel Canada, 7,,,, Milliarder 8 7, 7, 7,,,, jan apr jul okt jan apr jul okt jan jan apr jul okt jan apr jul okt 7 8 9

23 Globalt: Basispengemengde og lange renter,, Japan -års nominell statsrente (v.s.) -års nominell statsrente (v.s.) 7,,, USA -års nominell statsrente (v.s.) -års nominell statsrente (v.s.),,7,,,, Billioner JPY,,,,,,,, Billioner USD,, Basispengemengden (h.s.) 8,,, Basispengemengden (h.s.) 8,7,

24 USA: BNP og produktivitet Vekst og investering Produktivitet av BNP,,,, 9, 9, 8, 8, 7, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 7,,,, -, -, annnualisert kvartalsvekst, 99 = Nivå (v.s.) Vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst 7, -7,

25 USA: Aktivitetsindikatorer Diffusjonsindeks Nasjonale ISM tjenester ISM industri Diffusjonsindeks Lokale Philadelphia Fed (v.s.) Chicago PMI (h.s.) Kansas Fed (v.s.) Dallas Fed (h.s.) Richmond Fed (h.s.) New York Fed (v.s.)

26 USA: Konsumenttillit University of Michigan og Conference Board ABCs indikator 7 7 Conference Board Personlig økonomi University of Michigan ABCs konsumentindikator Samfunnsøkonomi

27 USA: Detaljhandel og forbruk Detaljhandel og privat forbruk Salg av biler og fra kjeder 8,, Milliarder USD 7 7 Reelt privat forbruk (h.s.) Nominell detaljhandel (v.s.) 8, 8, 7,7 7, 7, 7,,7, Annualisert månedssalg i millioner enheter Salg av biler (v.s.) Omsetningen til salgskjeder (årsvekst, h.s.) 7,,,, 7,,,, -, -, -7, -, -, årsvekst, 9 -, 8 8

28 USA: Ordretilgangen i industrien Nye ordrer av varige goder Nye industriordrer 7 7 Samlet Samlet månedsvekst (h.s.) Nivå på nye ordrer Milliarder USD Milliarder USD 7 7 Milliarder USD - Utenom transport

29 USA: Produksjon og kapasitetsutnyttelse i industrien Industriproduksjon Kapasitetsutnyttelse 7, 7, 8 8, Årsvekst, 8 8 Kapasitetsutnyttelse i industrien 8 8,, 8 8, -,, -, , -7, Sesongjustert månedsvekst -, -7, , -,

30 USA: Omsetning og bygging av boliger Boligomsetning Boligbygging, 7,,, Millioner boliger, annualisert,,,,,9,8,7,,, Salg av brukte boliger (h.s.) Salg av nye boliger (v.s.) 7,,,,,, Millioner boliger, annualisert Millioner, annualisert,,,7,,,,7, Påbegynte boliger Byggetillatelser,,,7,,,,7, Millioner, annualisert,,,, 8 8

31 USA: Boligpriser Brukte og nye boliger S&P Case-Shiller Median pris Median pris Nominelt prisnivå, brukte boliger (v.s.) 9 7 Årsvekst, brukte boliger (h.s.) 7 Nominelt prisnivå, nye boliger (v.s.) 9 7 Årsvekst, nye boliger (h.s.) Årsvekst Årsvekst, januar = 7 7 Nivå største byer (v.s.) Nivå største byer (v.s.) Årsvekst største byer (h.s.) Årsvekst største byer (h.s.) årsvekst 8 8

32 USA: Sysselsetting Sysselsettingen utenom jordbruket Sysselsettingsindikatorer "Houshold survey" - nivå (v.s.) "Payroll" - nivå (v.s.) ISM tjenestesektoren Millioner personer "Payroll" - månedsendring (h.s.) ADP, eks. offentlig ansatte (v.s.) "Payroll" - nivå, eks. offentlig ansatte (v.s.) Tusen personer Diffusjonsindeks ISM industrien Diffusjonsindeks

33 USA: Ledighet 8, Arbeidsledigehet 8, 7 Søknader om ledighetstrygd av arbeidsstyrken 7, 7,,,,,, Ledige i prosent av arbeidsstyrken 7, 7,,,,,, av arbeidsstyrken Tusen personer Personer på ledighetstrygd (h.s.) Nye søknader om ledighetstrygd (v.s.) Tusen personer,,,, 8 8

34 USA: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Importvekst fordelt på regioner Mexico Kina årsvekst i USD Importvekst Eksportvekst årsvekst i USD årsvekst i USD - - Japan Eurosonen - - årsvekst i USD

35 USA: Utenriksøkonomi og internasjonal investeringsposisjon Handels- og driftsbalanse Int. investeringsposisjon og finansinntekt -, -,, av BNP -, -, -, -, -, -, -, -, Handelsbalanse (h.s.) Driftsbalanse (v.s.) Milliarder USD per måned av BNP, -, -, -7, -, -, -, -7, Nettofinansinntekt Internasjonal investeringsposisjon, -, -, -7, -, -, -, -7, av BNP -, -7 -, -, 8 8 Kilder: Reuters EcoWin

36 USA: Statsbudsjettet og offentlige finanser Statsbudsjettet månedsbalanse Offentlige finanser ifølge IMF,, Milliarder USD Sesongjustert (v.s.) Annualisert -mnd glidende gjennomsnitt (h.s.),,, -, -, -, -, -, -, -,7 -,8 -,9 Milliarder USD av BNP Offentlig bruttogjeld (h.s.) Budsjettbalansen (v.s.), 7,,,, 7, av BNP - -, -, 8 8 Kilder: EcoWin og Skagen

37 USA: Inflasjon Konsumpriser Produsentpriser årsvekst KPI PCE årsvekst årsvekst, 7,,,, -, -, Produsentprisene (PPI) PPI-kjerne, 7,,,, -, -, årsvekst årsvekst,,7,,,,7,,, KPI-kjerne PCE-kjerne,,7,,,,7,,, årsvekst Diffusjonsindeks 9 7 Innkjøpsprisindikator, industri Innkjøpsprisindikator, tjenester 9 7 Diffusjonsindeks 8 8

38 USA: Renter og pengemengde Renter Pengemengder 7 7 -års statsrente -års statsrente -måneders statsrente Styringsrente Billioner USD,8,7,,,,,,,,9,8,7,, M (v.s.) M (h.s.) Basispengemengden (v.s.) 8 8, 8, 7, 7,,,,,,, Billioner USD

39 USA: Valuta Dollarens internasjonale verdi Forventet volatilitet på USD,8,, USD per EUR (invertert),9,,,,,, Reell handelsvektet dollar (h.s.) USD per EUR (v.s.) 9 9 8,, 7,,,, 7,,, Forventet volatilitet på USD,, 7,,,, 7,,,, 8,, 8 8

40 Eurosonen: BNP, produktivitet og lønnsutvikling av BNP,,,7,,,,7,,, 9,7 9, Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst årsvekst årsvekst Produktivitet og lønnskostnader Produktivitetsvekst - -, Timelønnsvekst (v.s.),,,, Lønnsenhetskostnadene (h.s.) -, årsvekst,,,,, -, annualisert kvartalsvekst

41 Eurosonen: Bruttonasjonalproduktet i de tre største medlemslandene BNP i de tre største medlemslandene BNP-veksten i de tre største medlemslandene 7, 7,,, Milliarder EUR per kvartal Tyskland Italia Frankrike Milliarder EUR per kvartal annualisert kvartalsvekst,, -, -, -7, Italia Frankrike Tyskland,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst -, -,

42 Eurosonen: Aktivitetsindikatorer PMI ECBs indikatorer PMI tjenesteproduksjon-m Sentimentsindikator (v.s.) Diffusjonsindeks PMI vareproduksjon-m Diffusjonsindeks Business Climate Indiacator (h.s.)

43 Eurosonen: Investorenes forventninger ZEW-indeksen for Eurosonen ZEW-indeksen for Tyskland og Frankrike 7 Forventninger til de neste månede 7 7 Forventningene til de neste månedene i Tyskland Forventningene til de neste månedene i Frankrike 7 Diffusjonsindeks - - Diffusjonsindeks Nåsituasjonen Nåsituasjonen i Frankrike Nåsituasjonen i Tyskland

44 Eurosonen: Nasjonale PMI-målinger Industrien Tjenestesektoren Italia-m Italia-m Diffusjonsindeks Frankrike-m Tyskland-m Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks Frankrike-m Tyskland-m UK-m Diffusjonsindeks

45 Eurosonen: Nasjonale aktivitetsindikatorer Tyskland og Frankrike Italia og Belgia Frankrike Tyskland Italia (v.s.) Belgia (h.s.)

46 Eurosonen: Industrien, 7,, Tyskland Produksjon Frankrike, 7,, Ordrer Frankrike årsvekst,, -, -, -7, Eurosonen Italia,, -, -, -7, Porsent årsvekst årsvekst - Eurosonen - årsvekst -, -, -, -, - Tyskland Italia - -, -,

47 Eurosonen: Konsumenttillit Konsumenttillit Konsumenttillit 7,,,, 7,,,, Tyskland (v.s.) Frankrike (h.s.) Nederland (h.s.) Italia (v.s.) Belgia (h.s.) , - - -,

48 Eurosonen: Detaljhandel Detaljhandel Detaljhandel Frankrike, kjøp av industrivarer i volum (v.s.),,, 7, Italia, nominelt (v.s.), 7, Milliarder EUR Tyskland, detaljhandelsvolum (h.s.) 7,,,,, =,,, 97, 9,,,, 7,,, = 97, 9,, 9, 9, Østerrike, nominelt, ex. biler (h.s.),

49 Eurosonen: Eksport- og importvekst i de tre største medlemslandene Eksportvekst Importvekst årsvekst i EUR Tyskland Frankrike årsvekst i EUR årsvekst i EUR Tyskland Frankrike årsvekst i EUR - - Italia Italia

50 Eurosonen: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i EUR Eksportvekst årsvekst - Importvekst - årsvekst årsvekst i EUR Importvekst Eksportvekst årsvekst i EUR

51 Eurosonen: Inflasjon og renter Inflasjon Renter,,,,,,, -års tysk statsrente,, Inflasjon,,,,,,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon,,,, Styringsrente,,,,,, 8 8

52 Eurosonen: Rentepåslag Påslag i forhold til -års tysk statsrente Rentepåslag i forhold til -års tysk statsrente,,,,,,8, Østerrike,,8,,, Hellas,, poeng,,9,,,,7, Frankrike Finland Nederland,,9,,,,7, poeng poeng,,,, Belgia Spania Irland Portugal,,,, poeng, -,, -,,, -, -, -, -, jan mar mai jul sep nov jan mar 8 9 jan mar mai jul sep nov jan mar 8 9

53 Eurosonen: Pengemengde Pengemengder Årsvekst,, M ,, M M 7,, Billioner EUR M Billioner EUR,, 7,,, 7, M Basispengemengden,, M,, 8, 8,

54 Eurosonen: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Euroens internasjonale verdi,, 7,, 7,,,, Milliarder EUR, -, -, -7, Handelsbalanse Driftsbalanse, -, -, -7, Milliarder EUR Reell handelsvektet euro -, -, -, -, -, -,

55 Storbritannia: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk 9, 9, 8, Investeringsandel (v.s.) 9 Produktivitetsvekst (h.s.), av BNP 8, 7, 7,,,, BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Millioner timer per uke Timeverk (v.s.) 7,,,, -, annualisert kvartalsvekst, ,

56 Storbritannia: Aktivitetsindikatorer og industriproduksjon Aktivitetsindikatorer Industriproduksjon,,,,,, Diffusjonsindeks PMI tjenestebedrifter-m Diffusjonsindeks -, -, -7, Sesongjustert månedsvekst Årsvekst -, -, -7, PMI industribedrifter-m -, -, -, -,

57 Storbritannia: Arbeidsledighet og boligpriser Arbeidsledighet Boligprisene,,,, ILO-ledighet,, DCLG (h.s.),,,,, Registrert ledighet,,,,, årsvekst Nationwide (v.s.) Halifax (v.s.) - - årsvekst,,

58 Storbritannia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst - Driftsbalansen - årsvekst i GBP - - Importvekst - - årsvekst i GBP Milliarder GBP Handelsbalanse Milliarder GDP

59 Storbritannia: Inflasjon og renter Inflasjon Renter 7 7 Inflasjon -års statsrente Styringsrente Kjerneinflasjon -års inflasjonsbeskyttet statsrente Kilde: Retuers EcoWin

60 Storbritannia: Internasjonal investeringsposisjon og valutakurs - Internasjonal investeringsposisjon, Pundets internasjonale verdi, Milliarder GBP Nettofinansinntekt Internasjonal investeringsposisjon, 7,,,, Milliarder GBP Pund per euro (h.s.) Reell handelsvektet pund (v.s.),,,7,7,8,8,9,9 Pund per euro (invertert) - -, 7,

61 Japan: BNP og sysselsetting Vekst og investeringer Arbeidsmarkedet,, 7,,,,7 Arbeidsledighet (h.s.),, av BNP,,,, Investeringsandel (v.s.),, -, -, -7, -, annualisert kvartalsvekst Millioner personer,,,,7,,,7,,, av arbeidsstyrken,, BNP-vekst (h.s.) -, -,,, Sysselsetting (v.s.),7, 8 8

62 Japan: Aktivitetsindikatorer og industriproduksjon Tankan-indeksen Industriproduksjon Industribedrifter, nåsituasjon Tjenestebedrifter, nåsituasjonen Industribedrifter, utsikter Tjenestebedrifter, utsikter Sesongjustert månedsvekst Årsvekst

63 Japan: Inflasjon, konsumenttillit og detaljhandel Inflasjon Konsumenttillit og detaljhandel,,,,,, Konsumenttillit,,,,,, -, -, Inflasjon Kjerneinflasjon,,,, -, -,,,,, Detaljhandel, løpende priser,,,, -, -, , -,

64 Japan: Renter og pengemengde Renter Pengemengde,,,,,,,,,,, Lang nominell rente Lang realrente,,,,, årsvekst - Årsvekst i pengemengden (M) - årsvekst,, - Årsvekst i basispengemengden -,, Styringsrente 8,, - 8 -

65 Japan: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Eksportmarkeder,7,7, USA, årsvekst i JPY Importvekst Eksportvekst årsvekst i JPY Billioner JPY,,,7, EU Kina,,,7, Billioner JPY - -,, - 8 -, 8,

66 Japan: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Valutakurs,, Driftsbalanse (h.s.),, 8 9,, 9 Reell handelsvektet yen (v.s.),7,7 9 Billioner JPY,,,, Billioner JPY 8 8 Yen per euro,, 7 -, -, Handelsbalanse (v.s.),7, 7 Yen per euro (h.s.) -,7, 7 8 8

67 Kina: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industriproduksjon Andel av BNP BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,,, 9, 8, 7,,, årsvekst årsvekst årsvekst 7 8,,,,, - - Industriproduksjon Elektrisitetsproduksjon

68 Kina: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8 årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Milliarder USD - Driftsbalanse Handelsbalanse - Milliarder USD

69 Kina: Detaljhandel, bilsalg og boligmarkedet Detaljomsetning Biler og boliger,,,, årsvekst,, 7,,,, 7,, Nominell vekst Volumvekst,, 7,,,, 7,, årsvekst Millioner,,9,8,7,,,,,, Boligmarkedsindeks (h.s.) Bilsalget per måned (v.s.), 7,,,, 97, 9, 9, 9, Millioner, 8,, ,

70 Kina: Inflasjon og renter Inflasjon Styrte bankrenter årsvekst 8 7 Kjerneinflasjon Inflasjon 8 7 årsvekst 7. års utlånsrente. års innskuddsrente

71 Kina: Valutakurs og pengemengde Renminbiens internasjonale verdi Pengemengde- og kredittvekst 9 9 Renminbi per dollar (h.s.) Renminbi per euro (h.s.) Reell handelsvektet renminbi (v.s.), 7, 7, 8, 8, 9, 9,,,, Renminbi per dollar/euro (invertert) årsvekst,,, 7,,,, 7, M M Banklån,,, 7,,,, 7, årsvekst 8,,, 8 8

72 India: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industriproduksjon av BNP,,, 7,,,, 7,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) årsvekst 7,,,, 7,,,, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator-m (h.s.),, 7,,,, 7,, Diffusjonsindeks, -,, 7 8 8

73 India: Bilproduksjon og bilomsetning Bilproduksjon 7 Omsetning og forbruk av drivstoff, 7 7 Forbruk av raffinerte oljeprodukter (h.s.), Antall biler 7 Samlet produksjon Produksjon for hjemmemarkedet 7 Antall biler Biler Bilsalg per måned (v.s.),,, 9, 9, 8, 8, Millioner tonn

74 India: Utenriksøkonomi 7 Eksport- og importvekst 7, Handels- og driftsbalanse, Eksportvekst,, -, -, årsvekst årsvekst Milliarder USD -, -7, Driftsbalanse -, -7, Milliarder USD - Importvekst - -, Handelsbalanse -, - - -, -, - - -, -, 8 8

75 India: Utenriksøkonomi og valutakurs Inflasjon og renter Rupiens internasjonale verdi,, Styringsrente,,,, Reell handelsvektet rupi (v.s.), 7,, Lang rente Inflasjon - produsentpriser, 7,, 7,,,, 97, Rupi per euro (invertert),, 9, Rupi per euro (h.s.), Inflasjon - konsumpriser 8, 9, 8 7

76 Sverige: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk,,,87 7, av BNP, 9, 9, 8, 8, 7, 7,, 7,,,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst Milliarder timer,8,8,8,77,7 Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.),,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst, -,,7 -, 8 8

77 Sverige: Produksjon og arbeidsmarked Industrien Arbeidsledighet årsvekst - - Industriroduksjon Tjenesteproduksjon Nye industriordrer - - årsvekst av arbeidsstyrken Ledighet (SCB) Ledighet (AMS) av arbeidsstyrken

78 Sverige: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Eksportmarkeder årsvekst i SEK - Eksportvekst Importvekst - årsvekst i SEK årsvekst i SEK - Tyskland Storbritannia - årsvekst i SEK USA

79 Sverige: Konsumenttillit og detaljhandel Konsumentindikator Detaljomsetning,,, Faste priser, - Konsumentindikator - årsvekst 7,,, 7,,, årsvekst - -, Løpende priser, - - -, -, 8 8

80 Sverige: Boligpriser og pengemengde Boligpriser Pengemengden,,, Nivå Årsvekst (h.s.) Nivå (v.s.),, 7,,, årsvekst årsvekst, 7,,,, 7,,, M M, 7,,,, 7,,, årsvekst,, -,, -, -, -, -, 8 8

81 Sverige: Inflasjon og renter Inflasjon Renter,, 7 7,,,, Lang nominell rente,, Inflasjon,, Styringsrente,,,,, Kjerneinflasjon,,,,, Lang realrente -, -, 8 8

82 Sverige: Utenriksøkonomi og valuta Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi, Reell handelsvektet krone (v.s.) 8, Milliarder SEK Driftsbalanse Handelsbalanse Miliarder SEK,, 97, 9, 9, 9, Kroner per euro (h.s.) 8, 9, 9,,,, Kroner per euro (invertert) 87,, , 8,

83 Danmark: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien,,7 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Årsvekst (v.s.) 7, årsvekst,,,7,, - av BNP - Diffusjonsindeks,,7, Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.)

84 Danmark: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst, 7, Handelsbalanse, 7,,, årsvekst årsvekst Milliarder DKK,, -,,, -, Milliarder DKK - - -, Driftsbalanse -, - Importvekst - -7, -7, - - -, -,

85 Danmark: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Valutakurs og valutareserver Styringsrente Lang statsrente 7, 7, 7, Valutareserver (h.s.) DKK per EUR (invertert) 7, 7, 7, 7, 7 Milliarder DKK Inflasjon Kjerneinflasjon 7,7 7,8 DKK per EUR (v.s.) 8 7,9 8

86 Finland: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP,,,, 9, 9, 8, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.), 7,,,, -, annualisert kvartalsvekst årsvekst - - Aktivitetsindikator (h.s.) Produksjon (v.s.) , -, - - 7, -7,

87 Finland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,, Handelsbalanse,, årsvekst i EUR - - Importvekst - - årsvekst i EUR Milliarder USD,,,, -, -, -, Driftsbalanse,,,, -, -, -, Milliarder USD - - -, -,

88 Norge: BNP og produktivitet Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timeverk på fastlandet av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.), 7,,,, -, annualisert kvartalsvekst Millioner timer Timeverk (v.s.) Produktivitetsvekst (h.s.) - årsvekst -,

89 Norge: Detaljhandel, varekonsum og industriproduksjon Detaljhandel og varekonsum Industriell aktivitet, Industriproduksjonen (h.s.) 7, 9 Varekonsum Detaljomsetning Konjunkturindikator (v.s.),,, -, -, -7, årsvekst 8 8

90 Norge: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i kroner 8 8 årsvekst Eksport Import årsvekst årsvekst i NOK 7 Import Eksport utenom olje og gass 7 årsvekst i NOK - Eksport utenom olje, gass, skip og plattformer Eksport

91 Norge: Sysselsetting og ledighet Arbeidsstyrke og sysselsetting Ledighet,,,,,,,, Millioner personer,,,,, Arbeidsstyrke,,,,, Millioner personer av arbeidsstyrken,,,, AKU-ledighet NAV-ledighet,,,, av arbeidsstyrken,, Sysselsetting,,,,,, 8 8

92 Norge: Lønnsutviklingen Årsvekst i lønningene Lønnskostnader per produsert enhet 8 7 Varehandel Bygg og anlegg Fastlandet utenom offentlig sektor årsvekst årsvekst årsvekst årsvekst Industri Hotell og restauranter - - Fastlandet Kilder: Reuters EcoWin og SSB Kilder: Reuters EcoWin

93 Norge: Kredittvolum og pengemengde Kredittvekst Pengemengdevekst,,, 7,, Samlet kredittvekst (K) Husholdningene (K), 7,, M årsvekst,, 7,,, 7, årsvekst årsvekst årsvekst,,, Kredittvekst (K) Bedriftene (K),,, M -, -, Kilder: Reuters EcoWin og SSB

94 Norge: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenrikshandel Kronens internasjonale verdi 8, 87, Reell handelsvektet krone (h.s.),, Milliarder NOK Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder NOK 9, 9, 9, 97,,,, 7, Handelsvektet nominell krone (v.s., invertert) 8, 7,,,, 7,,,, 97,, invertert

95 Norge: Inflasjon Årsvekst i konsumprisene Sesongjustert KPI-JAE Norges Banks mål på kjerneinflasjonen (KPIXE),,, Annualisert tremånedersvekst,,, Inflasjon,, Annualisert seksmånedersvekst,,,,,,,, - Kjerneinflasjon (årsvekst i KJP-JAE) -,, -, Månedsvekst,, -, - - -, -,

96 Norge: Renter Korte renter Lange renter 9 9 8, 8, 8 7 mnd. Nibor mnd. Nibor 8 7 7, 7,,, års swaprente års swaprente 7, 7,,, Styringsrente,,, års statsrente,,,,,, års statsrente,,,,, 8 8

97 Norge: Rentekurver Rente,,,,,,,,,,,,, Statsrenter,,, Ett år siden,,, Én måned siden, Siste,,,,,,, Durasjon i år, Rente Rente Nibor- og swaprenter,, Ett år siden,,,, Siste,, Én måned siden,,,,,,,,,,,,,,,,,, Durasjon i år,, Rente

98 Norge: Forventet Nibor-rente Forventet måneder Nibor Forventet måneder Nibor,,,,,, 8. mars,,,9,9 Rente,,9,8,7,. desember 7. juni,,9,8,7, Rente Rente,8,7, 8. mars. desember,8,7, Rente,,,,,,. september,,,,,,,,,,. september 7. juni,,,, 8 jan feb-9 8 jan feb-9

99 Sveits: BNP og industriproduksjon, Vekst og investeringer,, Industrien, av BNP,,,,,,,, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 7,,,, -, annualisert kvartalsvekst, 7,,,, -, -, -7, -, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),,,,,,, -, -, 9, -, -, -, 8 8

100 Sveits: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Utenriksøkonomi 7 7 Eksportvekst Driftsbalanse Milliarder CHF Handelsbalanse Milliarder CHF Importvekst

101 Sveits: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Francens internasjonale verdi,,,,,, Lang rente,,, Franc per euro (h.s.),,7,,,,,,, -, Kjerneinflasjon Styringsrente Inflasjon,,,,,,, -, 7,,,, 97, 9, Reell handelsvektet franc (v.s.),,,,7,,,,7,7 Franc per euro (invertert) 8 8

102 Island: BNP, inflasjon og renter Vekst og investering Inflasjon og renter Milliarder ISK 9 8 BNP-vekst (h.s.) Investeringsnivå (v.s.),,, 7,,, årsvekst,, 7,,,, 7,, Lang statsrente (v.s.) Styringsrente (v.s.),, 7,,,, 7,, 7, -,,, -, Inflasjon (v.s.) Kjerneinflasjon (v.s.),, -,

103 Island: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi Handelsbalanse av BNP Driftsbalanse av BNP Kroner per euro (h.s.) Reell handelsvektet krone (h.s.) 7 8 Kroner per euro (invertert) Kilder: Reuters EcoWin

104 Russland: BNP og industriproduksjon av BNP,, 7,,,, 7,, Vekst og investering Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) årsvekst Industrien Aktivitetsindikator-m (h.s.) Årsvekst (v.s.) 7,,,, 7,,,, 7,,, -,

105 Russland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7,, 7, 7, årsvekst i USD - - Eksportvekst - - årsvekst i USD Milliarder USD,,, 7, Handelsbalanse,,, 7, Milliarder USD Importvekst ,,, Driftsbalanse 8,,,

106 Russland: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Rubelens internasjonale verdi,,,,, 7,,,, 7,, Inflasjon Styringsrente Lang rente,, 7,,,, 7,, Reell handelsvektet rubel (v.s.) Rubel per euro (h.s.), 7,,,, 7,,,, 7, Rubel per euro (invertert) 8 8

107 Tsjekkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) av BNP prosent annualisert kvartalsvekst - - Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator-m (h.s.)

108 Tsjekkia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse årsvekst CZK Eksportvekst årsvekst CZK Milliarder CZK Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder CZK - Importvekst

109 Tsjekkia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Korunaens internasjonale verdi 7, Styringsrente Lang rente Inflasjon Kjerneinflasjon Koruna per euro (h.s.) Reell handelsvektet koruna (v.s.), 7,,,, 7,, Koruna per euro (invertert) 8 8

110 Ungarn: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 7 annualisert kvartalsvekst Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.),, 7,,,, 7,,,, - - 7,

111 Ungarn: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, årsvekst i USD - - Eksportvekst Importvekst - - årsvekst i USD Milliarder EUR,,, -, -, -, -, -, -, -,7 -,8 -,9 Handelsbalanse Driftsbalanse,,, -, -, -, -, -, -, -,7 -,8 -,9 Milliarder EUR - - -, -,

112 Ungarn: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Forintens internasjonale verdi 7, 7, 7,,, 7,, Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon Styringsrente,,, 7,, Forint per euro (h.s.) Forint per euro (invertert),, Reel handelvektet forint (v.s.), 8, 9 8

113 Polen: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 8 7 årsvekst - Aktivitetsindikator-m (h.s.) Årsvekst (v.s.) 7,,,, 7,,,, ,

114 Polen: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 Eksportvekst årsvekst - Importvekst - årsvekst Milliarder PLN Handelsbalansen Driftsbalansen Milliarder PLN Kilder: Reuters EcoWin

115 Polen: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Zlotyens internasjonale verdi,,, 7,,,, 7,,,, Styringsrente Lang rente Inflasjon Kjerneinflasjon 8 7,,,, 7,,,, Reell handelsvektet zloty (v.s.) Zloty per euro (h.s.) 8,,,7,,,,7, Zlothy per euro (invertert)

116 Tyrkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP 7,,,, 7,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) årsvekst Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.)

117 Tyrkia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 årsvekst Eksportvekst Importvekst årsvekst Milliarder USD Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder USD

118 Tyrkia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Lirens internasjonale verdi 7,,,, 7,,,, Styringsrente Lang rente Inflasjon 7,,,, 7,,,, Reel handelsvektet lire (v.s.),,,7,8,9, Lire per euro (invertert) 7,, Kjerneinflasjon 7,, 9 9 Lire per euro (h.s.),,

119 Israel: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, 7,,,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst - - Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.)

120 Israel: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,, Driftsbalanse,, årsvekst i USD - - årsvekst i USD Milliarder USD, -, -,, -, -, Milliarder USD - - Importvekst - - -, Handelsbalanse -, - - -, -, 8 8

121 Israel: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Shekelens internasjonale verdi, Styringsrente,,,, 7,,,, -, -, Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon,, 7,,,, -, -, Reell handelsvektet shekel (v.s.) Shekel per euro (h.s.),,,,,, Shekel per euro (invertert) 8 8

122 Canada: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP 9 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,, 7,,,, -, -, -7, -, Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) ,

123 Canada: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Importvekst Handelsbalanse årsvekst i CAD årsvekst i CAD Milliarder CAD Milliarder CAD Driftsbalanse

124 Canada: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 7 7, Lang rente Inflasjon Styringsrente Dollar per euro (h.s.),,,,,7 Dollar per euro (invertert) Kjerneinflasjon Reell handelsvektet dollar (v.s.) 8,8,9

125 Australia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) annualisert kvartalsvekst Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.)

126 Australia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8 årsvekst i AUD 7 Eksportvekst Importvekst 7 årsvekst i AUD Milliarder AUD Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder AUD

127 Australia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 8 7 Lang rente Styringsrente 8 7 Reell handelsvektet dollar (v.s.),, Inflasjon,7,8,9 Dollar per euro (invertert) Inflasjonsindikator Dollar per euro (h.s.), 9, 8 8

128 New Zealand: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 9 8 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 7, 7, Aktivitetsindikator-m (h.s.) av BNP 7 annualisert kvartalsvekst årsvekst,,, -, Årsvekst - -,

129 New Zealand: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,7,7 årsvekst i NZD Eksportvekst Importvekst årsvekst i NZD Miliarder NZD,,, -, -, -,7 -, Driftsbalanse Handelsbalanse,,, -, -, -,7 -, Milliarder NZD - - -, -, - - -, -, - - -,7 -,

130 New Zealand: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi Lang nominell rente Reell handelsvektet dollar (v.s.),,7,8 Inflasjon Styringsrente,9,,,, Dollar per euro (invertert) Dollar per euro (h.s.),, - - 9, 8 8

131 Sør-Afrika: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst,,, 7,,,, -, -, -7, -, Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.),, 7,,,, 7,,,, 7, Diffusjonsindeks

132 Sør-Afrika: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 årsvekst i ZAR Eksportvekst Importvekst årsvekst i ZAR Milliarder ZAR Handelsbalanse (v.s.) Driftsbalanse (h.s.) av BNP

133 Sør-Afrika: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Randens internasjonale verdi 7, 7,,,, 7, Inflasjon Lang rente Styringsrente,,, 7, 9 8 Rand per euro (h.s.) Rand per euro (invertert),, Kjerneinflasjon,, 7 Reell handelsvektet rand (v.s.) 8 8

134 Taiwan: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.), 7,,,, -, -, -7, årsvekst Produksjon Eksportordrer ,

135 Taiwan: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, Eksportvekst,, Driftsbalansen,, årsvekst i USD Importvekst årsvekst i USD Milliarder USD,,,,,,,,,,,,,, Milliarder USD , -, Handelsbalansen -, -, 8 8 Kilder: EcoWin og SKAGEN

136 Taiwan: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 7 7, Lang rente Styringsrente Reell handelsvektet dollar (v.s.) 7,,,, 7,,, Dollar per euro (invertert) - - Kjerneinflasjon Inflasjon Dollar per euro (h.s.), 7,, 8 8

137 Hong Kong: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 8 7,, av BNP BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) - - kvartalsvekst 7,,,, -, -, -7, -, -, Aktivitetsindikator-m (h.s.) Årsvekst (v.s.), 7,,,, 7,,,, - -, 7,

138 Hong Kong: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse årsvekst i HKD - Eksportvekst Importvekst - årsvekst i HKD av BNP, 7,,,, 7,, Driftsbalanse (v.s.) Handelsbalanse (h.s.) Milliarder HKD (billions) - -, ,

139 Hong Kong: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi, 7,,,, -, Lang rente Styringsrente Inflasjon, 7,,,, -, HKD per EUR (h.s.) HKD per EUR (invertert) -, -, 7 Reell handelsvekstet dollar (v.s.) -7, -7, 7 8 8

140 Sør-Korea: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP 9 8 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst - - Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.)

141 Sør-Korea: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Driftsbalanse årsvekst i USD - - Importvekst - - årsvekst i USD Milliarder USD Handelsbalanse Milliarder USD

142 Sør-Korea: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Wonens internasjonale verdi 8 7 Inflasjon Lang rente Styringsrente Kjerneinflasjon Reell handelsvektet won (v.s.) Won per euro (h.s.) Won per dollar (invertert)

143 Singapore: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 9, 8 Investeringsandel (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) 7, av BNP 7 BNP-vekst (h.s.) - - annualisert kvartalsvekst årsvekst - Sesongsjustert månedsvekst,,, 7, Diffusjonsindeks - -, - - Årsvekst (v.s.), Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

144 Singapore: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 Handelsbalanse årsvekst i SGD Importvekst Eksportvekst årsvekst i SGD Milliarder SGD Driftsbalanse Milliarder SGD

145 Singapore: Inflasjon, renter og valuta Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 8 8, 7 Lang rente Inflasjon Overnattenrente Reell effektiv dollarkurs (v.s.) Dollar per euro (h.s.),,,,7,8,9,,,,, Dollar per euro (invertert) - - 9, 8 8

146 Thailand: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien,, av BNP,,,,,,,, 9, 9, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst - - Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.),, 7,,,, 7,, 8, - -,

147 Thailand: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8,, årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Milliarder USD,,,,, -, -, -, Handelsbalanse Driftsbalanse,,,,, -, -, -, Milliarder USD - - -, -, 8 8

148 Thailand: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Bathens internasjonale verdi Styringsrente Inflasjon Kjerneinflasjon Lang rente ,,,, 7,,,, 97, 9, 9, Reell handelsvektet bath (v.s.) Bath per euro (h.s.),, 7,,,, 7,,,, Bath per euro (invertert) 8 8

149 Malaysia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien Årsvekst av BNP årsvekst

150 Malaysia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst 7, 7,,,, Handelsbalanse, Milliarder MYR, 7, Driftsbalanse, 7, - Importvekst -,, - -,, , 8,

151 Malaysia: Inflasjon, renter og valuta Inflasjon og renter Ringitens internasjonale verdi 9 9,, 8 8,, 7 Inflasjon 7,7,7 Lang rente,, MYR,, MYR per EUR,, MYR,7,7 Styringsrente,, MYR per USD,,,, 7 8 8

152 Indonesia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 8 7 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 7 av BNP årsvekst Årsvekst

153 Indonesia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse årsvekst i USD 7 Eksportvekst Importvekst 7 årsvekst i USD Milliarder USD Handelsbalanse Milliarder USD - - Driftsbalanse

154 Indonesia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Rupiahens internasjonale verdi Lang rente Styringsrente Inflasjon Reell handelvektet rupiah (v.s.) Rupiah per euro (h.s.) Rupiah per euro (reversert) 8 8 8

155 Filippinene: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 8 7 annualisert kvartalsvekst 7,,,, -, -, -7, -, -, Årsvekst 7,,,, -, -, -7, -, -, -, -, , -7, jan apr jul okt jan apr jul okt 7 8

156 Filippinene: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, årsvekst i USD - - Eksportvekst Importvekst - - årsvekst i USD Milliarder USD,,, -, Driftsbalanse,,, -, Milliarder USD , Handelsbalanse -, - - -, -,

157 Filippinene: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi,, 7,, Lang rente 7,, Reell handelsvektet peso (v.s.),, 7,,, Styringsrente Inflasjon,, 7,,, Peso per euro (h.s.) 7 7 Peso per euro (invertert), 8, 8 8 8

158 Mexico: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien 7,,, av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, -, -, -7, -, -, annualisert kvartalsvekst,, 7,,,, -, -, -7, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 7,,,, 7,,,,

159 Mexico: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, Eksportvekst,,, Driftsbalanse,,, årsvekst - Importvekst - årsvekst Miliarder USD -, -, -, -, -, -, Milliarder USD , -, -, Handelsbalanse -, -, -, - - -, -, 8 8

160 Mexico: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi,, 7 7,,,, 7, Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon Styringsrente 7,,,, 7, Reell handelsvektet peso (v.s.) Peso per euro (h.s.) Peso per euro (reversert),, 8 8 9,, 7 8 8

161 Brasil: BNP og industriproduksjon av BNP Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) 8 7 årsvekst - Industrien Aktivitetsindikator-m (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 7,,,, 7,,, Investeringsandel (v.s.) , 7,

162 Brasil: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8 årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Milliarder USD Handelsbalanse Driftsbalanse Milliarder USD

163 Brasil: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Realens internasjonale verdi Styringsrente Lang rente Inflasjon 9 8 Reell handelsvektet real (v.s.) Real per euro (h.s.),,,,, Real per euro (invertert) - Månedsvekst i konsumprisene - 7,, 8 8

164 Chile: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien av BNP,,, 7,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 8, 8, 7, 7,,,,,,,,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst,,, 7,,,, -, -, -7, -, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Sesongjsutert månedsvekst (v.s.)

165 Chile: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 9 9,, 8 7 Eksportvekst 8 7,, årsvekst i USD - - Importvekst - - årsvekst i USD Milliarder USD,,,,,, Handelsbalanse Driftsbalansen,,,,,, Milliarder USD , -, - - -, -, 8 8

166 Chile: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi 9 8 Lang rente 9 8 Reell handelsvektet peso (v.s.) 7 Styringsrente Peso per euro (invertert) - Kjerneinflasjon Inflasjon Peso per euro (h.s.)

167 Colombia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien, 7, BNP-vekst (h.s.),, Aktivitetsindikator av BNP,,, 7,, 7,,,, annualisert kvartalsvekst Årsvekst - - -, Investeringsandel (v.s.) -, - -, -,

168 Colombia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8,7 årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Millioner USD,,, -, -, -,7 -, Driftsbalanse (h.s.) Driftsbalanse (v.s.) Milliarder USD

169 Colombia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi 7,, 7,, 7 Peso per euro 7,, 7,,,, Styringsrente Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon,, 7,,,, Peso 7 7 Peso 7, 7,,,,, 7 Peso per dollar 7 8 8

170 Peru: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 8 7, av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, 7,,,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst - Årsvekst - -,

171 Peru: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 9 9,, årsvekst i USD Importvekst Eksportvekst årsvekst i USD Miliarder USD,,7,,, -, Handelsbalanse Driftsbalanse,,7,,, -, Milliarder USD , -, - - -,7 -,

172 Peru: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Sólens internasjonale verdi,, Styringsrente Inflasjon Kjerneinflasjon 9 8 7,7,, Sól per dollar,7,, Sól,,7,,7 Sól,, ,,,7 Sól per euro,,,

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene BNP krympet trolig kraftig i de fleste utviklede land i fjerde kvartal. Aktivitetsindikatorene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien var i resesjon i fjerde kvartal 8 og første kvartal

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 6. april Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Det er nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av generelt kraftig vekst i Kina og India

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. juni Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Aktivitetsindikatorene for april og mai viser at den globale økonomien vokste med et avdempet tempo

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, juli Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse litt i overkant av % i år og neste år. Veksten forventes å bli høy

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. august Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil vokse i underkant av prosent i år. Veksten var, prosent i. Veksten forventes

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret desember. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. Indikator for verdenshandelen Summen av eksport og import i USA, Japan og Tyskland i USD. Månedstall. Årlig prosentvis endring - - - - 99 997 998 999 Hovedstyret

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Vest-Norsk Sparebanklag, Bergen,. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret oktober,. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før ),,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - ) Anslagene

Detaljer

Konjunkturer og pengepolitikk

Konjunkturer og pengepolitikk Konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Regionalt nettverk, region Øst. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land Storbritannia

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret september. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,,,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - Hovedstyret

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for november 2. desember 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret januar. Aksjekurser og lange renter i, priser på råvarer til industrien, gullpris og oljepris Indeks, uke i =. Ukestall Oljepris (Brent Blend) Gullpriser 9 Lange

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi. Hovedpunkter fra OECDs Economic Outlook En bredere oppgang har fått feste Asia, og UK leder an, kontinental-europa vil følge Investeringene i ferd med å overta som drivkraft

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 Euroområdet Japan Spania Tyskland Handelspartnerne -.kv..kv..kv..kv..kv..

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,19. oktober 00 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Hovedpunkter om internasjonal økonomi (I) Den globale økonomien vil vokse litt lavere i 00 enn i 00, da

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009 ..9 Hovedstyret. juni 9 Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall.. januar. juni 9 Euroområdet Norge USA Fremvoksende markeder Japan jan. jun. nov. apr. sep. feb. 9 jul. 9 Kilde: Norges Bank ..9 Risikopåslag

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mai. Kvartalsvis endring i BNP i. Bidrag til volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert 8 Privat forbruk Lager Offentlig konsum og investering Private investeringer

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15.

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15. Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund. august Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv.

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil India Kina Kilder: IMF og Norges Bank BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Hovedstyret. Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 22. jun 2011. Dato: 16. juni 2011 kl. 08.57. Side 1

Hovedstyret. Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 22. jun 2011. Dato: 16. juni 2011 kl. 08.57. Side 1 Hovedstyret Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet. jun Dato:. juni kl..7 Side Internasjonale størrelser. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent - -.kv..kv..kv. Vekst fra kvartalet

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Hovedstyret. 18. september 2013

Hovedstyret. 18. september 2013 Hovedstyret 8. september Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer. Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Bufferkravet bør ses i lys av andre krav til bankene. Tilbakeslag i det finansielle systemet

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6.

Hovedstyremøte. 27. juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før anslag mai 7 anslag juni 6. Hovedstyremøte 7. juni 7 8 7 anslag mai anslag juni Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 8 8 anslag mai 7 anslag juni Asia uten Øst- Latin- Europa Amerika Verden Nord- Vest-

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

Hovedstyret. 22. september 2010

Hovedstyret. 22. september 2010 Hovedstyret. september Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjustert. Januar august Euroområdet Storbritannia Japan USA 7 9 Sverige Spania Tyskland Danmark 7 9 Kilde: Thomson Reuters

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer

Økonomiske perspektiver. Figurer Økonomiske perspektiver Figurer Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag. februar 8 Boligmarkedet i USA Prisvekst i prosent 8 8-8 8 8 8 8 7 - Kilde: Reuters (EcoWin)

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

Hovedstyret. 15. desember 2010

Hovedstyret. 15. desember 2010 Hovedstyret. desember BNP-anslag for fra Consensus Forecast Firekvartalersvekst. Markedspriser og kjøpekraftsparitet ). Prosent 9 USA September Oktober November Desember Euroområdet ) Vekstanslag for verden

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Sandnes Sparebank 31. mai 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Sandnes Sparebank 31. mai 2011 Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Sandnes Sparebank 1. mai 11 BNP-anslag for 11 og 1 fra IMF World Economic Outlook april 11. Vekst i prosent 1 9 8 7 1

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturbildet

Pengepolitikken og konjunkturbildet Pengepolitikken og konjunkturbildet Visesentralbanksjef Jarle Bergo Seminar arrangert av Totens Sparebank Kapp,. november Produksjonsutvikling i Fastlands-Norge Annualisert kvartalsvekst i BNP. Sesongjustert.

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 7. SEPTEMBER 8 98 9 9 9 BNP Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 =.. kv. 8. kv. Euroområdet Sverige Storbritannia USA Japan 9 8 8 98 9 9 9 9 8 98 9 9

Detaljer

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Direktør Birger Vikøren Rådmannslandsmøtet, KS Kommunesektorens organisasjon. april Vekst i globalt BNP Vektet med landenes andel av global

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND. AUGUST En liten åpen økonomi Eksportandeler 8 Andre råvarer Skipsfart Oljeleverand ører Skipsfart Trelast Olje og gass Annen

Detaljer