Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

2 Hovedpunktene Den globale økonomien var i resesjon i fjerde kvartal 8 og første kvartal 9. Resesjonen synes å ha vært sterkest i fjorårets fjerde kvartal. Aktivitetsindikatorene tyder på at mange økonomier nå er ved et vendepunkt. I noen land var det et flertall av industribedrifter som rapporterte om økt aktivitet i april. Og i de fleste andre land er det nå færre bedrifter som rapporterte om avtagende aktivitet. Global økonomi går trolig over fra nedgangskunjunktur til oppgangskonjunktur fra halvårsskiftet. Men det er utsikkert hvor raskt økonomien vil vokse, og det vil trolig være betydelig forskjell mellom landene. Arbeidsledigheten ventes å vokse kraftig fremover, spesielt i de tyngste industrilandene. Inflasjonen har avtatt i de fleste land, og i noen tilfeller har man sett små tilløp til deflasjon. Men kjerneinflasjonen holder seg noenlunde stabilt rundt inflasjonsmålene i de fleste landene. Mange sentralbanker har kuttet sine styringsrenter ned til neste null prosent, og flere ventes å følge etter i de kommende månedene. Sentralbankene driver også med aktiv kredittpolitikk. Og finanspolitikken er i de fleste land lagt om i svært ekspansiv retning. Norsk økonomi har så langt klart seg relativt godt i den globale resesjonen. Men Norges Bank venter dårligere tider, og styringsrenten kan bli senket videre fra, til prosent. Samtidig sender Norges Bank ut signaler om at man ikke ønsker en sterkere krone.

3 Oversikt Globalt s. - USA s. -8 Eurosonen s. 9- Storbritannia s. 7-7 Japan s. 8-7 Kina s India s Sverige s Danmark s. 9-9 Finland s. 9-9 Norge s. 9- Sveits s. 7-9 Island s. - Russland s. - Tsjekkia s. -7 Ungarn s. 8- Polen s. - Tyrkia s. - Israel s. 7-9 Canada s. - Australia s. - New Zealand s. -8 Sør-Afrika s. 9- Taiwan s. - Hong Kong s. -7 Sør-Korea s. 8- Singapore s. - Thailand s. - Malaysia s. 7-9 Indonesia s. - Filippinene s. - Mexico s. -8 Brasil s. 9-7 Chile s. 7-7 Colombia s Peru s. 78-8

4 Globalt: Årsvekst i industriproduksjonen Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier årsvekst Norge USA Storbritannia Frankrike Tyskland Sverige Japan årsvekst årsvekst Kina India Mexico Brasil Russland Sør-Korea Taiwan årsvekst jan apr jul okt jan apr jul okt jan jan apr jul okt jan apr jul okt jan 7 8 9

5 Globalt: Sesongjustert månedsvekst i industriproduksjonen Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier 7, 7,,,,, månedsvekst, -, -, -7, -, -, Norge USA UK Eurosonen Sverige Japan, -, -, -7, -, -, månedsvekst månedsvekst Sør-Korea Ungarn Israel Brasil Sør-Afrika Chile månedsvekst jan mar mai jul sep nov jan 8 9 jan mar mai jul sep nov jan 8 9

6 Globalt: Aktivitetsindikatorer for industrien Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier Diffusjonsindeks Sveits Sverige Norge USA Eurosonen Storbritannia Japan New Zealand Australia Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks Kina India Mexico Brasil Ungarn Hong Kong Singapore Sør-Afrika Russland Diffusjonsindeks jan apr jul okt jan apr jul okt jan jan apr jul okt jan apr jul okt jan 7 8 9

7 Globalt: Eksport målt i USD Europa og Nord-Amerika Asia og Latin-Amerika Milliarder USD 7 7 Spania Sverige Norge USA Tyskland Storbritannia Frankrike Canada Italia 7 7 Milliarder USD Milliarder USD 7 7 Kina Japan Hong Kong Sør-Korea Singapore Mexico India Brasil 7 7 Milliarder USD Thailand 8 8

8 Globalt: Import målt i USD Europa og Nord-Amerika Asia og Latin-Amerika Milliarder USD 7 7 Storbritannia Frankrike Italia Canada Spania Sverige Norge USA Tyskland 7 7 Milliarder USD Milliarder USD 8 8 Brasil Thailand Kina Japan Hong Kong Sør-Korea Mexico Singapore India 8 8 Milliarder USD 8 8

9 Globalt: Inflasjon Utviklede økonomier 8 Storbritannia Norge Sverige Eurosonen Japan Sveits 8 USA - - jan apr jul okt jan apr jul okt jan ,, Russland, Mexico 9, Brasil 7,,, -, -, Fremvoksende økonomier 7,,, 9, jan apr jul okt jan apr jul okt jan ,, Singapore, Sør-Korea Taiwan -, Kina -,

10 Globalt: Aksjekurser USA i det lange løp Hele verden i det korte løp 8 8 Logaritmisk skala 8 S&P 8 Logaritmisk skala Indeks i USD MSCI Indeks i USD jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9

11 Globalt: Vekst i det lange løp annualisert kvartalsvekst annualisert kvartalsvekst

12 Globalt: Vekst i det lange løp BNP-vekst i Kina og India Kina India årsvekst årsvekst

13 Globalt: Vekstutsiktene for 9 og årsvekst Global vekst med IMFs anslag for 9 og Fremvoksende økonomier Verden Utviklede økonomier årsvekst Kilde: IMF, april 9

14 Globalt: Inflasjon og renter i det lange løp USA Storbritannia,,,,,, Inflasjon Lang statsrente,,,, Lang statsrente Inflasjon,,, Feds styringsrente, Bank of Englands styringsrente -, -,

15 Globalt: Inflasjon og renter i det lange løp Japan Tyskland,,,, Inflasjon, Inflasjon, Lang statsrente Kort statsrente,, Lang statsrente Kort statsrente,,,,,, - - -, -,

16 Globalt: Råvarepriser og fraktrater Råvarer Fraktrater USD per fat 9 7 Nordsjøolje 9 7 USD per fat Indeks 8 Tørrlast 8 Indeks USD per tonn Kopper USD per tonn Indeks 9 7 Oljeprodukter 9 7 Indeks jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9

17 Globalt: Lange renter og inflasjonsforventninger,,,,,,,,,,, års nominell statsrente Frankrike Storbritannia USA Japan,,,,,,,,,,, realrente forventet inflasjon,,,,,, års realrente og inflasjonsforventninger Japan USA Frankrike Frankrike USA Japan Storbritannia Storbritannia,,,,,, realrente forventet inflasjon jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9 jan mar mai jul sep nov jan 8 mar mai 9

18 Globalt: Statsrentekurver Tyskland, USA og Japan Norge, Sverige og Storbritannia,,,,,,, Tyskland,,,,,, Norge,,, Rente,, USA,, Rente Rente,,, Sverige Storbritannia,,, Rente,,,,, Japan,,,,, Durasjon i år,, Durasjon i år

19 Globalt: Kredittforsikringspremie på statsobligasjoner og forventet inflasjon USA Japan 9 Kredittforsikringspremie på -års statsobligasjon (v.s.) Forventet årlig inflasjon neste år (h.s.),,7 Kredittforsikringspremie på -års statsobligasjon (v.s.) Forventet årlig inflasjon neste 9 år (h.s.),,, 8, -, Basispunkter 7,,,7 Basispunkter , -, -, -,,, -, -, -,, -, okt nov des jan 8 feb mar apr mai 9 okt nov des jan 8 feb mar apr mai 9

20 Globalt: Kredittforsikringspremie på statsobligasjoner og forventet inflasjon Storbritannia Sverige Basispunkter 7 7 Kredittforsikringspremie på -års statsobligasjon (v.s.) Forventet årlig inflasjon neste år (h.s.),,,7,,,,7,,, Basispunkter Kredittforsikringspremie på -års statobligasjon (v.s.) Forventet årlig inflasjon neste år (h.s.),,9,8,7,,,,,,,,9 -,7 -,8 okt nov des jan 8 feb mar apr mai 9 okt nov des jan 8 feb mar apr mai 9

21 Globalt: Korte statsrenter og interbankrenter mnd. statssertifikatrente mnd. interbankrente 7 7 Storbritannia Tyskland USA GBP EUR USD jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9

22 Globalt: Risikopåslag i interbankmarkedet Risikopremie i mnd. interbankrente Risikopremie i mnd. interbankrenter 7 7 DKK Basispunkter GBP EUR USD Basispunkter Basispunkter 7 JPY SEK 7 Basispunkter jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9

23 Globalt: Risiko og usikkerhet 7 Risiko i kredittmarkedet 7 9 Usikkerhet i aksjemarkedet CDX North America Investment Grade 7 7 Basispunkter 7 7 Basispunkter VIX - forventet volatilitet på S&P 7 7 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9

24 Globalt: Lånekostnader til bedrifter og husholdninger i USA Bedriftsobligasjoner Boliglånsobligasjoner,,,,,,, Fannie Mae år nominell rente,,,,,,,,, AAA år nominell rente AAA år realrente,,,,,,,, Fannie Mae år realrente,,,,,,,,,,,,,,,, jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9

25 Globalt: Styringsrenter USA Eurosonen,, Styringsrente = foliorente fra sept. 8,,,,,,, Styringsrente, Overnattenrente Overnattenrente,, Foliorente jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9, jan apr jul okt jan 7, apr jul okt jan apr 8 9

26 Globalt: Styringsrenter og overnattenrenter Storbritannia Sveits 7 7 7, 7,,,,, Styringsrente,, Styringsrente,, Overnattenrente,,, Overnattenrente, jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9, jan apr jul okt jan 7, apr jul okt jan apr 8 9

27 Globalt: Forventet gjennomsnittlig overnattenrente neste måneder 7 Forventet overnattenrente 7 Forventet overnattenrente Storbritannia Percent USA Eurosonen Percent Danmark Sverige Japan jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9 jan apr jul okt jan 7 apr jul okt jan apr 8 9

28 Globalt: Basispengemengde USA og Eurosonen Storbritannia og Sveits,9,,8,7,, Billioner USD,,,,, USA (v.s.) Eurosonen (h.s.),,,,,9 Billioner EUR Milliarder GBP 9 Storbritannia (v.s.) Sveits (h.s.) Milliarder CHF,,9 8,,9,8,8 7,8, jan apr jul okt jan apr jul okt jan 7 8 9

29 Globalt: Basispengemengde Norge og Sverige Canada og Israel 7, 7,,, Milliarder NOK Norge (v.s.) Sverige (h.s.) 7 Milliarder SEK Milliarder,, 7,,, Israel Canada,, 7,,, Milliarder 9 7,, 8 7, 7, 7,, jan apr jul okt jan apr jul okt jan 7 8 9,, jan apr jul okt jan apr jul okt jan 7 8 9

30 Globalt: Bankenes innskudd i sentralbanken og foliorenten relativt til kort statsrente Eurosonen USA ECBs foliorente minus M tysk statsrente (v.s.),,9 Feds foliorente minus M statsrente (v.s.) 9 7,8 8 Basispunkter - - Folioinnskudd hos ECB (h.s.) Milliarder EUR poeng,7,,,, 7 Milliarder USD -7, -, , -, Folioinnskudd hos Fed (h.s.) - jan mar mai jul sep nov jan 8 mar mai 9 jan mar mai jul sep nov jan 8 mar mai 9

31 Globalt: Basispengemengde og lange renter,, Japan -års nominell statsrente (v.s.) -års nominell statsrente (v.s.) 7,,, USA -års nominell statsrente (v.s.) -års nominell statsrente (v.s.),,7,,,, Billioner JPY,,,,,,,, Billioner USD,, Basispengemengden (h.s.) 8,,, Basispengemengden (h.s.) 8,7,

32 USA: BNP og produktivitet Vekst og investeringer USA: Produktivitet og lønnskostnader 8 7, annualisert kvartalsvekst 7 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.),,, -, -, -7, av BNP årsvekst årsvekst Produktivitetsvekst Vekst i lønnsenhetskostnadene årsvekst - - årsvekst

33 USA: Aktivitetsindikatorer Diffusjonsindeks Nasjonale ISM tjenester ISM industri Diffusjonsindeks Indeks Indeks Lokale Philladelphia Fed (v.s.) Chicago PMI (h.s.) Kansas Fed (v.s.) Richmond Fed (h.s.) New York Fed (v.s.) Dallas Fed (h.s.) Indeks Indeks 8 8

34 USA: Konsumenttillit University of Michigan og Conference Board ABCs indikator 7 7 Personlig økonomi Indeks Indeks Indeks - - Indeks University of Michigan Conference Board ABCs konsumentindikator Samfunnsøkonomi

35 USA: Detaljhandel og forbruk Detaljhandel og privat forbruk Salg av biler og fra kjeder 8,,, Milliarder USD 7 7 Privat forbruk målt i faste priser (h.s.) Nominell detaljhandel (v.s.) 8, 8, 7,7 7, 7, 7,,7, Indeks Annualisert månedssalg i millioner enheter, 7,,,, Salg av biler (v.s.) Omsetningen til salgskjeder (årsvekst, h.s.) 7,,,, -, årsvekst, 7, -, 8 8

36 USA: Kjøp av varige goder og ordretilgangen i industrien Kjøp av varige goder Nye industriordrer 7 7 Samlet Nivå på nye ordrer Milliarder USD Milliarder USD 7 7 Milliarder USD Utenom transport 8 8

37 USA: Produksjon og kapasitetsutnyttelse i industrien Industriproduksjon Kapasitetsutnyttelse 7,, Årsvekst 7,, 8, 8, 8, 8,,,,, 8, 8, -, -, -7, -, -, Sesongjustert månedsvekst -, -, -7, -, -, 77, 7, 7, 7, Kapasitetsutnyttelse i industrien 77, 7, 7, 7, -, -, 7, 7, 8 8

38 USA: Omsetning og bygging av boliger Boligomsetning Boligbygging, 7,,, Millioner boliger, annualisert,,,,,9,8,7,,, Salg av brukte boliger (h.s.) Salg av nye boliger (v.s.) 7,,,,,, Millioner boliger, annualisert Millioner, annualisert,,,7,,,,7, Påbegynte boliger Byggetillatelser,,,7,,,,7, Millioner, annualisert,,,, 8 8

39 USA: Boligpriser Brukte og nye boliger S&P Case-Shiller Median pris Median pris Nominelt prisnivå, brukte boliger (v.s.) 9 7 Årsvekst, brukte boliger (h.s.) 7 Nominelt prisnivå, nye boliger (v.s.) 9 7 Årsvekst, nye boliger (h.s.) Årsvekst Årsvekst Indeks, januar = 7 7 Nivå største byer (v.s.) Nivå største byer (v.s.) Årsvekst største byer (h.s.) Årsvekst største byer (h.s.) årsvekst 8 8

40 USA: Sysselsetting Sysselsettingen utenom jordbruket Sysselsettingsindikatorer "Houshold survey" - nivå (v.s.) "Payroll" - nivå (v.s.) ISM tjenestesektoren Millioner personer "Payroll" - månedsendring (h.s.) ADP - nivå, eks. offentlig ansatte (v.s.) Tusen personer Diffusjonsindeks ISM industrien Diffusjonsindeks "Payroll" - nivå, eks. offentlig ansatte (v.s.)

41 USA: Ledighet 9 Arbeidsledighet 9 7 Søknader om ledighetstrygd av arbeidsstyrken 8 7 Ledige i prosent av arbeidsstyrken 8 7 av arbeidsstyrken Tusen personer Personer på ledighetstrygd (h.s.) Nye søknader om ledighetstrygd (v.s.) Tusen personer

42 USA: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Importvekst fordelt på regioner årsvekst i USD Importvekst Eksportvekst årsvekst i USD årsvekst i USD Mexico Kina Eurosonen Japan årsvekst i USD 8 8

43 USA: Utenriksøkonomi og statsbudsjett Handels- og driftsbalanse Statsbudsjettet månedsbalanse -, -, av BNP -, -, -, -, -, -, Handelsbalanse (h.s.) Driftsbalanse (v.s.) Milliarder USD per måned Milliarder USD - - Sesongjustert (v.s.),, -, -, -,7 Billioner USD -, -, - - Annualisert -mnd glidende gjennomsnitt (h.s.) -, -, , 8 8 Kilde: EcoWin

44 USA: Inflasjon Konsumpriser Produsentpriser årsvekst - KPI PCE - årsvekst årsvekst, 7,,,, -, -, Produsentprisene (PPI) PPI-kjerne, 7,,,, -, -, årsvekst årsvekst,,7,,,,7,,, KPI-kjerne PCE-kjerne,,7,,,,7,,, årsvekst Diffusjonsindeks 9 7 Innkjøpsprisindikator, industri Innkjøpsprisindikator, tjenester 9 7 Diffusjonsindeks 8 8

45 USA: Renter og gjeld Renter Gjeld 7 7 -års statsrente -års statsrente -måneders statsrente Styringsrente Billioner USD,,, 7,,,, Husholdningene Ikke-finansielle bedrifter Føderale myndigheter Lokale myndigheter 8,,, 7,,,, Billioner USD

46 USA: Pengemengden Pengemengder Ingrediensene i basispengemengden,,,,7, M (h.s.) MZM (h.s.) 9 8,9,8,7 Seddelomløpet,9,8,7 Billioner USD,, M (v.s.) 7 Billioner USD Billioner USD,,,, Folioinnskudd hos Fed,,,, Billioner USD,7, Basispengemengden (M) (v.s.) 8,,, Pålagte reserver 8,,,

47 USA: Pengemultiplikatorene og pengenes omløpshastighet Pengemultiplikatorene Pengenes omløpshastighet 9 MZM/M 9, 7,, 7, 8 7 M/M 8 7,,, Nominelt BNP/M Nominelt BNP/M,,, M/M 7,,, Nominelt BNP/M Nominelt BNP/MZM 7,,, , ,

48 USA: Valuta Dollarens internasjonale verdi Forventet volatilitet på USD,8,, USD per EUR,9,,,,,, USD per EUR (v.s.) Reell handelsvektet dollar (h.s.) 9 9 Indeks,.8.9 =,, 7,,,, 7,,, Forventet volatilitet på USD,, 7,,,, 7,,,, 8,, 8 8

49 Eurosonen: BNP, produktivitet og lønnsutvikling av BNP,,,7,,,,7,,, Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst årsvekst årsvekst - - -,,,,,, Produktivitet og lønnskostnader Produktivitetsvekst Vekst i lønnskostnadene per produsert enhet årsvekst -,,,,,, årsvekst

50 Eurosonen: Bruttonasjonalproduktet i de tre største medlemslandene BNP i de tre største medlemslandene BNP-veksten i de tre største medlemslandene 7, 7,,, Milliarder EUR per kvartal Tyskland Italia Frankrike Milliarder EUR per kvartal annualisert kvartalsvekst,, -, -, -7, Italia Frankrike Tyskland,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst -, -,

51 Eurosonen: Aktivitetsindikatorer PMI ECBs indikatorer PMI tjenesteproduksjon-m Sentimentsindikator (v.s.) Diffusjonsindeks PMI vareproduksjon-m Diffusjonsindeks Indeks Business Climate Indiacator (h.s.) Indeks - 8 8

52 Eurosonen: Nasjonale PMI-målinger Industrien Tjenestesektoren Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks Diffusjonsindeks Frankrike-m Tyskland-m Italia-m Frankrike-m Tyskland-m Italia-m 8 8

53 Eurosonen: Nasjonale aktivitetsindikatorer Tyskland og Frankrike Italia og Belgia Frankrike (v.s.) Indeks 9 9 Indeks Indeks Indeks 9 8 Tyskland (h.s.) Italia (v.s.) Belgia (h.s.) - 8 8

54 Eurosonen: Industrien Produksjon Nye ordrer årsvekst Frankrike Italia Eurosonen Tyskland Porsent årsvekst årsvekst - Frankrike - årsvekst Italia Eurosonen Tyskland

55 Eurosonen: Konsumenttillit Konsumenttillit Konsumenttillit 7, Indeks,,, 7,,,, Tyskland (v.s.) Frankrike (h.s.) Nederland (h.s.) Indeks Indeks Italia (v.s.) Belgia (h.s.) Indeks -, - - -,

56 Eurosonen: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i EUR årsvekst Importvekst Eksportvekst årsvekst årsvekst i EUR Importvekst Eksportvekst årsvekst i EUR

57 Eurosonen: Eksport- og importvekst i de tre største medlemslandene Eksportvekst Importvekst årsvekst i EUR - Tyskland - årsvekst i EUR årsvekst i EUR - Tyskland - årsvekst i EUR - - Frankrike Italia Frankrike Italia

58 Eurosonen: Inflasjon og renter Inflasjon Renter,,,,, Inflasjon,,, -års tysk statsrente,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kjerneinflasjon,,, Styringsrente,,,,,, 8 8

59 Eurosonen: Rentepåslag Påslag i forhold til -års tysk statsrente Påslag i forhold til -års tysk statsrente,,,,,,8, Østerrike,,8,,, Hellas,, poeng,,9,,,,7, Frankrike Nederland Finland,,9,,,,7, poeng poeng,,,, Belgia Irland Portugal Spania,,,, poeng, -,, -,,, -, -, -, -, jan mar mai jul sep nov jan 8 mar mai 9 jan mar mai jul sep nov jan 8 mar mai 9

60 Eurosonen: Pengemengde Pengemengder Årsvekst,, M ,, M M 7,, Billioner EUR M Billioner EUR,, 7,,, 7, M Basispengemengden,, M,, 8, 8,

61 Eurosonen: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Euroens internasjonale verdi,,, 7,,, 7,,,,, USD per EUR (v.s.) Milliarder EUR, -, -, -7, Handelsbalanse, -, -, -7, Milliarder EUR USD per EUR,,, 9 9 Indeks -, -, -, Driftsbalanse -, -, -,,,9 Reell handelsvektet euro (h.s.) 8 8-7, -7,,

62 Storbritannia: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk 9, 7, 9, 8,, 9 Produktivitetsvekst (h.s.), av BNP 8, 7, 7,,,, Investeringsandel (v.s.),, -, -, annualisert kvartalsvekst Millioner timer per uke Timeverk (v.s.) 7,,,, -, annualisert kvartalsvekst, BNP-vekst (h.s.) -7, 88 -, 8 8

63 Storbritannia: Aktivitetsindikatorer og industriproduksjon Aktivitetsindikatorer Industriproduksjon,,,,,, Diffusjonsindeks PMI tjenestebedrifter-m Diffusjonsindeks -, -, -7, -, Sesongjustert månedsvekst Årsvekst -, -, -7, -, PMI industribedrifter-m -, -, -, -, 8 8

64 Storbritannia: Arbeidsledighet og boligpriser Arbeidsledighet Boligprisene 7, 7,,7,,,,7,,,,7 Nye søknader om ledighetstrygd (h.s.) ILO-ledighet (v.s.) Personer årsvekst Nationwide (v.s.) Halifax (v.s.) DCLG (h.s.) - - årsvekst,

65 Storbritannia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst - Driftsbalansen - årsvekst i GBP - - Importvekst - - årsvekst i GBP Milliarder GBP Handelsbalanse Milliarder GDP

66 Storbritannia: Inflasjon og renter Inflasjon Renter 7 7 Inflasjon -års statsrente Kjerneinflasjon Styringsrente -års inflasjonsbeskyttet statsrente Kilde: Retuers EcoWin

67 Storbritannia: Internasjonal investeringsposisjon og valutakurs - Internasjonal investeringsposisjon, Pundets internasjonale verdi, - Nettofinansinntekt,, Milliarder GBP Internasjonal investeringsposisjon, 7,,,, -, Milliarder GBP Indeks Pund per euro (h.s.) Reell handelsvektet pund (v.s.),,7,7,8,8,9,9, Pund per euro (invertert)

68 Japan: BNP og sysselsetting Vekst og investeringer Arbeidsmarkedet,, Investeringsandel (v.s.), 7,,,7 Arbeidsledighet (h.s.),, av BNP,,,,,,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst Millioner personer,,,,7,,,7,,, av arbeidsstyrken,, BNP-vekst (h.s.) -, -,,, Sysselsetting (v.s.),7, 8 8

69 Japan: Aktivitetsindikatorer og industriproduksjon Tankan-indeksen Industriproduksjon Indeks Industribedrifter, nåsituasjon Tjenestebedrifter, nåsituasjonen Indeks Sesongjustert månedsvekst Årsvekst Indeks - Industribedrifter, utsikter - Indeks Tjenestebedrifter, utsikter

70 Japan: Inflasjon, konsumenttillit og detaljhandel Inflasjon Konsumenttillit og detaljhandel,,,,,, Konsumenttillit,,,,,, -, -, Inflasjon Kjerneinflasjon,,,, -, -, Indeks Indeks,,,, Detaljhandel, løpende priser,,,, Indeks Indeks -, -, , -,

71 Japan: Renter og pengemengde Renter Pengemengde,,,,,,,,,,, Lang nominell rente Lang realrente,,,,, årsvekst - Årsvekst i pengemengden (M) - årsvekst,, - Årsvekst i basispengemengden -,, Styringsrente 8,, - 8 -

72 Japan: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Eksportmarkeder,7,7, USA, årsvekst i JPY Importvekst Eksportvekst årsvekst i JPY Billioner JPY,,,7, EU Kina,,,7, Billioner JPY - -, India, - 8 -, 8,

73 Japan: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Valutakurs,7,7 8 Billioner JPY,,,,7,,, -, -, -,7 -, Handelsbalanse (v.s.) Driftsbalanse (h.s.) 8,,,,7,,,,7,,, Billioner JPY Indeks Reell handelsvektet yen (v.s.) Yen per euro (h.s.) Yen per euro

74 Kina: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industriproduksjon Andel av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) årsvekst årsvekst Industriproduksjon (v.s.) Elektrisitetsproduksjon (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) 8, 7,,,, 7,,,, 7, Diffusjonsindeks

75 Kina: Utenrikshandel Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8 årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Milliarder USD - Driftsbalanse Handelsbalanse - Milliarder USD

76 Kina: Detaljhandel, bilsalg og boligmarkedet Detaljomsetning Biler og boliger,,,, årsvekst,, 7,,,, 7,,, Nominell vekst Volumvekst 8,, 7,,,, 7,,, årsvekst Millioner,,,9 Boligmarkedsindeks (h.s.),8,7,,,,, Bilsalget per måned (v.s.),, , 7,,,, 97, 9, 9, 9, 87, Millioner

77 Kina: Inflasjon og renter Inflasjon Styrte bankrenter årsvekst 8 7 Kjerneinflasjon Inflasjon 8 7 årsvekst 7. års utlånsrente. års innskuddsrente

78 Kina: Valutakurs og pengemengde Renminbiens internasjonale verdi Pengemengde- og kredittvekst,,, Indeks 9 Renminbi per dollar (h.s.) Renminbi per euro (h.s.) Reell handelvektet renminbi (v.s.) 7, 7, 8, 8, 9, 9,,,,, Renminbi per dollar/euro (invertert) årsvekst, 7,,,, 7,,,, 7,, M M Banklån, 7,,,, 7,,,, 7,, årsvekst 8 8

79 India: BNP og industriproduksjon av BNP,,, 7,,,, 7, Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) årsvekst Indeks 7,,,, 7,,, Industriproduksjon Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator-m (h.s.),, 7,,,, 7, Diffusjonsindeks,,,, -,, 7 8 8

80 India: Bilproduksjon og bilomsetning Bilproduksjon Omsetning og forbruk av drivstoff 7, 7 7 Forbruk av raffinerte oljeprodukter (h.s.), Antall biler 7 Samlet produksjon Produksjon for hjemmemarkedet 7 Antall biler Biler Bilsalg per måned (v.s.),,, 9, 9, 8, Millioner tonn 8,

81 India: Utenriksøkonomi 7 Eksport- og importvekst 7, Handels- og driftsbalanse, Eksportvekst,, årsvekst Importvekst årsvekst Milliarder USD -, -, -7, -, -, Driftsbalanse Handelsbalanse -, -, -7, -, -, Milliarder USD - - -, -, 8 8

82 India: Utenriksøkonomi og valutakurs Inflasjon og renter Rupiens internasjonale verdi 7, 7,,,,, 7,, Styringsrente Lang rente Inflasjon - konsumpriser,,, 7,, Indeks 7,,,, 97, 9, 9, Reell handelsvektet rupi (v.s.) Rupi per euro (invertert), Inflasjon - engrospriser, 8,, 9, 87, Rupi per euro (h.s.) 8 7

83 Sverige: BNP og produktivitet Vekst og investeringer Produktivitet og timeverk av BNP,, 9, 9, 8, 8, 7, 7,, BNP-vekst (h.s) Investeringsandel (v.s.), 7,,,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst Milliarder timer,87,8,8,8,77,7 Produktivitetsvekst (h.s.) Timeverk (v.s.) 7,,,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst, -,,7 -, 8 8

84 Sverige: Produksjon og arbeidsmarked Industrien Arbeidsledighet årsvekst - - Industriproduksjon Tjenesteproduksjon - - årsvekst av arbeidsstyrken Ledighet (SCB) av arbeidsstyrken - Nye industriordrer - Ledighet (AMS)

85 Sverige: Utenrikshandel årsvekst i SEK - Eksport- og importvekst Eksportvekst - årsvekst i SEK årsvekst i SEK - Eksportmarkeder Storbritannia Tyskland - årsvekst i SEK - Importvekst USA

86 Sverige: Konsumenttillit og detaljhandel Konsumentindikator Detaljomsetning,,, Faste priser, Indeks - Konsumentindikator - Indeks årsvekst 7,,, 7,,, årsvekst - -, Løpende priser, - - -, -, 8 8

87 Sverige: Boligpriser og pengemengde Boligpriser Pengemengden,,, Nivå Årsvekst (h.s.) Nivå (v.s.),, 7,,, årsvekst årsvekst, 7,,,, 7,,, M M, 7,,,, 7,,, årsvekst,, -,, -, -, -, -, 8 8

88 Sverige: Inflasjon og renter Inflasjon Renter,, 7 7,,,,,, Inflasjon,,,,,, Lang nominell rente Styringsrente,, Kjerneinflasjon,, Lang realrente,, -, 8 -, 8

89 Sverige: Utenriksøkonomi og valuta Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi, 8, Milliarder SEK Driftsbalanse Handelsbalanse Miliarder SEK Indeks 7,,,, 97, 9, 9, 9, 87, 8, Reell handelsvektet krone (v.s.) Kroner per euro (h.s.) 8, 9, 9,,,,, Kroner per euro (invertert) , 8,

90 Danmark: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien,,7, BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Årsvekst (v.s.) 7 årsvekst,,,7,, - av BNP - Diffusjonsindeks,,7, Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.)

91 Danmark: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst, 7, Handelsbalanse, 7,,, årsvekst årsvekst Milliarder DKK,,,, Milliarder DKK - - -, -, - Importvekst - -, Driftsbalanse -, , -7, 8 8

92 Danmark: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Valutakurs og valutareserver Lang statsrente Styringsrente 7, 7, 7, Valutareserver (h.s.) 7 Indeks Inflasjon Kjerneinflasjon Indeks DKK per EUR (invertert) 7, 7, 7, 7, 7,7 7,8 DKK per EUR (v.s.) 7 Milliarder DKK 8 7,9 8

93 Finland: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP,,,, 9, 9, 8, 8, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.), 7,,,, -, -, annualisert kvartalsvekst årsvekst - - Aktivitetsindikator (h.s.) Produksjon (v.s.) Indeks 7, -7,

94 Finland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,, Handelsbalanse,,,, årsvekst i EUR Importvekst årsvekst i EUR Milliarder USD,,, -, -, -, Driftsbalanse,,, -, -, -, Milliarder USD - - -, -, 8 8

95 Norge: BNP og produktivitet Vekst og investeringer på fastlandet Produktivitet og timeverk på fastlandet av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.), 7,,,, -, annualisert kvartalsvekst Millioner timer Timeverk (v.s.) Produktivitetsvekst (h.s.) - årsvekst -,

96 Norge: Detaljhandel, varekonsum og industriproduksjon Detaljhandel og varekonsum Industriell aktivitet, Indeks Varekonsum (v.s.) Detaljomsetning (h.s.) 9 Indeks Indeks - - Industriproduksjonen (h.s.) 7,,,, -, årsvekst 9 - -, Konjunkturindikator (v.s.) -7, -, 8 8

97 Norge: Boligmarkedet Boligpriser Boligbygging Gjennomsnittlig pris per kvadratmeter Gjennomsnittlig pris per kvadratmeter Antall boliger Antall boliger

98 Norge: Utenrikshandel Eksport- og importvekst i volum Eksport- og importvekst i kroner 8 8 årsvekst Eksport Import årsvekst årsvekst i NOK 7 Import Eksport utenom olje og gass 7 årsvekst i NOK - Eksport utenom olje, gass, skip og plattformer Eksport

99 Norge: Sysselsetting og ledighet Arbeidsstyrke og sysselsetting Ledighet,,,,,,, AKU-ledighet, Millioner personer,,,, Arbeidsstyrke Sysselsetting,,,, Millioner personer av arbeidsstyrken,,,,,,,, av arbeidsstyrken,,, NAV-ledighet,,,,, 8 8

100 Norge: Lønnsutviklingen Årsvekst i lønningene Lønnskostnader per produsert enhet 8 7 Varehandel Bygg og anlegg Fastlandet utenom offentlig sektor årsvekst årsvekst årsvekst årsvekst Industri Hotell og restauranter - - Fastlandet Kilder: Reuters EcoWin og SSB Kilder: Reuters EcoWin

101 Norge: Kredittvolum og pengemengde Kredittvekst Pengemengdevekst,,, 7,, Samlet kredittvekst (K) Husholdningene (K), 7,, M årsvekst,, 7,,, 7, årsvekst årsvekst årsvekst,,, Kredittvekst (K) Bedriftene (K),,, M -, -, Kilder: Reuters EcoWin og SSB

102 Norge: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenrikshandel Kronens internasjonale verdi 8, 87, Reell handelsvektet krone (h.s.),, Milliarder NOK Driftsbalanse Milliarder NOK Indeks 9, 9, 9, 97,, 7,,,, 97, 9, Indeks, invertert, 9, Handelsbalanse , 7, Handelsvektet nominell krone (v.s., invertert) 8 9, 87,

103 Norge: Inflasjon Årsvekst i konsumprisene Sesongjustert KPI-JAE Norges Banks mål på kjerneinflasjonen (KPIXE) Inflasjon,,,, Annualisert tremånedersvekst,,,,,,, Annualisert seksmånedersvekst,,,,, - - Kjerneinflasjon (årsvekst i KJP-JAE) - -,,, -, Månedsvekst,,, -,

104 Norge: Renter Korte renter Lange renter 9 9 8, 8, 8 7 mnd. Nibor mnd. Nibor 8 7 7, 7,,, års swaprente års swaprente 7, 7,,, Styringsrente Indeks,,, års statsrente,,, Indeks,,, års statsrente,,,,, 8 8

105 Norge: Rentekurver Rente,,,,,,,,,,,,, Statsrenter,,, Ett år siden,,, Siste Én måned siden,,,,,,, Durasjon i år,, Rente Rente Nibor- og swaprenter,, Ett år siden,,,, Siste,, Én måned siden,,,,,,,,,,,,,,,,,, Durasjon i år,, Rente

106 Norge: Forventet Nibor-rente, Forventet måneder Nibor ved datoer frem i tid,, Forventet måneder Nibor ved datoer frem i tid,,,. desember. september 7. juni,,,,,9,8. desember. september 7. juni,,,9,8 Rente,, Rente Rente,7,7 Rente,,,,,,,,,,,,,,,, januar februar mars april mai 9 januar februar mars april mai 9

107 Sveits: BNP og industriproduksjon av BNP,,,,,,,,, Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.), 7,,,, -, annualisert kvartalsvekst årsvekst,, 7,,,, -, -, -7, -, Industrien Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.),,,,,,, -, -, -, Indeks 9, -, -, -, 8 8

108 Sveits: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Utenriksøkonomi 7 7 årsvekst i faste priser Eksportvekst Importvekst årsvekst i faste priser Milliarder CHF Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder CHF

109 Sveits: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Francens internasjonale verdi,, 7,,,, Lang rente,,,,,7,,,,, Styringsrente,,,,, Indeks,, 97, 9,,,,,7,, Franc per euro (invertert),, -, Kjerneinflasjon Inflasjon,, -, 9, 9, Franc per euro (h.s.) Reell handelsvektet franc (v.s.),,7,7 8 8

110 Island: BNP, inflasjon og renter Vekst og investering Inflasjon og renter Milliarder ISK 9 8 BNP-vekst (h.s.) Investeringsnivå (v.s.),,, 7,,, årsvekst,, 7,,,, 7,, Lang statsrente (v.s.) Styringsrente (v.s.),, 7,,,, 7,, 7, -,,, -, Inflasjon (v.s.) Kjerneinflasjon (v.s.),, -, 8 8

111 Island: Utenriksøkonomi og valutakurs Utenriksøkonomi Kronens internasjonale verdi Handelsbalanse av BNP Driftsbalanse av BNP Indeks Kroner per euro (h.s.) Reell handelsvektet krone (h.s.) 7 8 Kroner per euro (invertert) Kilder: Reuters EcoWin

112 Russland: BNP og industriproduksjon, Vekst og investering 9 Industrien 7, 7, Investeringsandel (v.s.) 8, av BNP,,, 7,, 7 årsvekst Aktivitetsindikator-m (h.s.) Årsvekst (v.s.),, 7,,,, 7,, Indeks, -,

113 Russland: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7,, 7, 7, årsvekst i USD - - Eksportvekst - - årsvekst i USD Milliarder USD,,, 7, Handelsbalanse,,, 7, Milliarder USD Importvekst ,,, Driftsbalanse 8,,,

114 Russland: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Rubelens internasjonale verdi,,,,, 7,,,, 7,, Inflasjon Styringsrente Lang rente,, 7,,,, 7,, Indeks Reell handelsvekstet rubel (v.s.) Rubel per euro (h.s.), 7,,,, 7,,,, 7, Rubel per euro (invertert) 8 8

115 Tsjekkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien av BNP BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.), 7,,,, -, prosent annualisert kvartalsvekst Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator-m (h.s.) 7 Indeks -,

116 Tsjekkia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst årsvekst CZK - Importvekst - årsvekst CZK Milliarder CZK Handelsbalanse Driftsbalanse Milliarder CZK

117 Tsjekkia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Korunaens internasjonale verdi, Styringsrente Lang rente Inflasjon Indeks 9 Koruna per euro (v.s.), 7,,,, Koruna per euro (invertert) - Kjerneinflasjon Reell handelsvektet koruna (v.s.) 7,, 8 8

118 Ungarn: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.),,, 7,,,, 7,,,, 7, Indeks

119 Ungarn: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst,,,, årsvekst i USD - - Importvekst - - årsvekst i USD Milliarder EUR, -, -, Handelsbalanse, -, -, Milliarder EUR ,7 Driftsbalanse -, , -, 8 8

120 Ungarn: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Forintens internasjonale verdi 7, 7,,,, 7,, Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon Styringsrente,,, 7,, Indeks Forint per euro (h.s.) Forint per euro (invertert),, 8,, 7 7 Reel handelvektet forint (v.s.) 8

121 Polen: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 7 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 8 7 Aktivitetsindikator-m (h.s.) 7,,, av BNP 9 8 årsvekst - Årsvekst (v.s.), 7,,,, Indeks ,

122 Polen: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 Eksportvekst årsvekst - - Importvekst - - årsvekst Milliarder PLN Handelsbalansen Driftsbalansen Milliarder PLN Kilder: Reuters EcoWin

123 Polen: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Zlotyens internasjonale verdi,,, 7,,,, 7,,,, Styringsrente Lang rente Inflasjon Kjerneinflasjon 8 7,,,, 7,,,, Indeks Reell handelsvektet zloty (v.s.) Zloty per euro (h.s.) 8,,,7,,,,7, Zlothy per euro (invertert)

124 Tyrkia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP 7,,,, 7,,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) årsvekst Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Indeks

125 Tyrkia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 årsvekst Eksportvekst Importvekst årsvekst Milliarder USD Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder USD

126 Tyrkia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Lirens internasjonale verdi 7, 7,,,,, 7,,,, 7,,, Styringsrente Lang rente Inflasjon Kjerneinflasjon,,, 7,,,, 7,,, Indeks Lire per euro (h.s.) Reell handelvektet lire (v.s.),,7,8,9,,,,, Lire per euro (invertert)

127 Israel: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, 7,,,, -, -, -7, annualisert kvartalsvekst - - Aktivitetsindikator-m (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 7 Indeks

128 Israel: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Milliarder USD,,,, -, -, -, Driftsbalanse Handelsbalanse,,,, -, -, -, Milliarder USD - - -, -, 8 8

129 Israel: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Shekelens internasjonale verdi, Styringsrente,,,, 7,,,, Lang rente,, 7,,,, Indeks Reell handelsvektet shekel (v.s.) Shekel per euro (h.s.),,,, Shekel per euro (invertert) -, -, Inflasjon Kjerneinflasjon -, -, 9,, 8 8

130 Canada: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP 9 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 7 7 Indeks

131 Canada: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse Eksportvekst Importvekst Handelsbalanse årsvekst i CAD - - årsvekst i CAD Milliarder CAD Milliarder CAD Driftsbalanse

132 Canada: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 7 7, Lang rente Dollar per euro (h.s.), Inflasjon Styringsrente Indeks Reell handelsvektet dollar (v.s.),,,,7,8 Dollar per euro (invertert) Kjerneinflasjon 8 7 8,9

133 Australia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) annualisert kvartalsvekst Indeks Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) 7 7 Indeks

134 Australia: Utenriksøkonomi 8 Eksport- og importvekst 8 Handels- og driftsbalanse årsvekst i AUD 7 Eksportvekst Importvekst 7 årsvekst i AUD Milliarder AUD Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder AUD

135 Australia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 8 8, 7 Lang rente Styringsrente Inflasjon Inflasjonsindikator 7 Indeks Reell handelvektet dollar (v.s.) Dollar per euro (h.s.),,7,8,9, Dollar per euro (invertert) 7, 8 8

136 New Zealand: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 9 8 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 7, 7, Aktivitetsindikator-m (h.s.) 7 av BNP 7 annualisert kvartalsvekst årsvekst,,, -, -, Årsvekst Indeks - -7, - -,

137 New Zealand: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,7,7 årsvekst i NZD Eksportvekst Importvekst årsvekst i NZD Miliarder NZD,,, -, -, -,7 -, Driftsbalanse Handelsbalanse,,, -, -, -,7 -, Milliarder NZD - - -, -, - - -, -, - - -,7 -,

138 New Zealand: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 9 8 Lang nominell rente 9 8,,7 7 7,8 Inflasjon Styringsrente Indeks Reell handelsvektet dollar (v.s.) Dollar per euro (h.s.),9,,,,,, Dollar per euro (invertert) - -, 8 8

139 Sør-Afrika: BNP og industriproduksjon av BNP Vekst og investering Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst Industrien Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) 7 Diffusjonsindeks

140 Sør-Afrika: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 årsvekst i ZAR Eksportvekst Importvekst årsvekst i ZAR Milliarder ZAR Handelsbalanse (v.s.) Driftsbalanse (h.s.) av BNP

141 Sør-Afrika: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Randens internasjonale verdi 7, 7,,,, 7, Lang rente Styringsrente Inflasjon Nytt mål på inflasjonen,,, 7, Indeks Rand per euro (h.s.) Rand per euro (invertert),, Reell handelsvektet rand (v.s.), Nytt mål på kjerneinflasjonen, 8 8

142 Taiwan: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien, av BNP BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 7,,,, -, -, -7, årsvekst Årsvekst eksportordrer Årsvekst produksjonen ,

143 Taiwan: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,,,, Driftsbalansen,, årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Milliarder USD,,,,,,, -, -, Handelsbalansen,,,,,,, -, -, Milliarder USD 8 8 Kilder: EcoWin og SKAGEN

144 Taiwan: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 7 7, - - Kjerneinflasjon Lang rente Styringsrente Inflasjon - - Indeks Reell handelsvektet dollar (v.s.) Dollar per euro (h.s.) 7,,,, 7,,,, 7,, Dollar per euro (invertert) 8 8

145 Hong Kong: BNP og industriproduksjon 8 Vekst og investeringer 7, Industrien, av BNP BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) - - kvartalsvekst 7,,,, -, -, -7, -, -, Aktivitetsindikator-m (h.s.) Årsvekst (v.s.), 7,,,, 7,,,, Indeks - -, 7,

146 Hong Kong: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse årsvekst i HKD - Eksportvekst Importvekst - årsvekst i HKD av BNP, 7,,,, 7,, Driftsbalanse (v.s.) Handelsbalanse (h.s.) Milliarder HKD (billions) - -, , 8-7

147 Hong Kong: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi, 7,,,, -, Lang rente Styringsrente Inflasjon, 7,,,, -, Indeks HKD per EUR (h.s.) HKD per EUR (invertert) -, -, 9 9 Reell handelsvektet dollar -7, -7, 8 8 8

148 Sør-Korea: BNP og industriproduksjon av BNP 9 8 Vekst og investeringer Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst - - Industrien Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) Indeks

149 Sør-Korea: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Milliarder USD Driftsbalanse Handelsbalanse Milliarder USD

150 Sør-Korea: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Wonens internasjonale verdi 8 7 Inflasjon Lang rente Styringsrente Kjerneinflasjon 8 7 Indeks Won per euro (h.s.) Reell handelvektet dollar (v.s.) Won per dollar (invertert)

151 Singapore: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 9, 8 Investeringsandel (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) 7, av BNP 7 BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst årsvekst Sesongsjustert månedsvekst Årsvekst (v.s.),,, 7,,, Diffusjonsindeks - -, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

152 Singapore: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7 7 Handelsbalanse årsvekst i SGD Importvekst Eksportvekst årsvekst i SGD Milliarder SGD Driftsbalanse Milliarder SGD

153 Singapore: Inflasjon, renter og valuta Inflasjon og renter Dollarens internasjonale verdi 8 7 Lang rente Inflasjon Overnattenrente 8 7 7,,,, 7,,, Reell effektiv dollarkurs (v.s.) Dollar per euro (h.s.),,,,7,8,9, Dollar per euro (invertert),, ,, - - 9,, 8 8

154 Thailand: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien,, av BNP,,,,,,,, 9, 9, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) annualisert kvartalsvekst - - Aktivitetsindikator (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.),, 7,,,, 7,, Indeks 8, - -,

155 Thailand: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8 årsvekst i USD Importvekst Eksportvekst årsvekst i USD Milliarder USD Handelsbalanse Driftsbalanse Milliarder USD

156 Thailand: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Bathens internasjonale verdi Styringsrente Inflasjon Kjerneinflasjon Lang rente Indeks, 7,,,, 7,,,, 97, 9, Reell handelsvektet bath (v.s.) Bath per euro (h.s.),, 7,,,, 7,,,, Bath per euro (invertert) 8 8

157 Malaysia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 8 7 Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) Årsvekst av BNP årsvekst

158 Malaysia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 7, 7, Eksportvekst,, Handelsbalanse,, Milliarder MYR, 7, Driftsbalanse, 7, Indeks - - Importvekst - -,, - -,, - 8 -, 8,

159 Malaysia: Inflasjon, renter og valuta Inflasjon og renter Ringitens internasjonale verdi 9 9,, 8 7 Inflasjon 8 7,,7,,7 Lang rente,, MYR,, MYR per EUR,, MYR,7,7 Styringsrente 8,,, MYR per USD 8,,,

160 Indonesia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) 7 årsvekst - - Årsvekst - - Indeks

161 Indonesia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse årsvekst i USD 7 Eksportvekst Importvekst 7 årsvekst i USD Milliarder USD Handelsbalanse Milliarder USD - - Driftsbalanse

162 Indonesia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Rupiahens internasjonale verdi, 7, Lang rente, 7, 7 8,,, 7,,, Inflasjon Styringsrente,,, 7,,, Indeks Rupiah per euro (h.s.) 9 Rupiah per euro (reversert), -,, -, 7 7 Reell handelvektet rupiah (v.s.) 7 8 8

163 Filippinene: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 8 7 annualisert kvartalsvekst Årsvekst jan apr jul okt jan apr jul okt jan 7 8 9

164 Filippinene: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, årsvekst i USD - - Eksportvekst Importvekst - - årsvekst i USD Milliarder USD,,, -, Driftsbalanse,,, -, Milliarder USD , Handelsbalanse -, - - -, -, 8 8

165 Filippinene: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi, 7,, Lang rente, 7,, PHP per EUR (h.s.) Reell handelsvektet peso (v.s.),, 7,, Styringsrente Inflasjon,, 7,, Indeks 7 Peso per euro (invertert),, 9 7, 8, 9 8 8

166 Mexico: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien 7,, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.), 7, av BNP Investeringsandel (v.s.),, -, -, -7, -, annualisert kvartalsvekst Sesongjustert månedsvekst (v.s.),,, 7,,, Indeks BNP-vekst (h.s.) -, -,

167 Mexico: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, Eksportvekst,,, Driftsbalanse,,, årsvekst - Importvekst - årsvekst Miliarder USD -, -, -, -, -, -, Milliarder USD , -, -, Handelsbalanse -, -, -, - - -, -, 8 8

168 Mexico: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi,, 7 7,,,, 7,, Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon Styringsrente 7,,,, 7,, Indeks Reell handelsvektet peso (v.s.) Peso per euro (h.s.) Peso per euro (reversert),, 7 8 8

169 Brasil: BNP og industriproduksjon av BNP Vekst og investeringer BNP-vekst (h.s.) 8 7 årsvekst - - Industrien Aktivitetsindikator-m (h.s.) Årsvekst (v.s.) Sesongjustert månedsvekst (v.s.) 7,,,, 7,,, Indeks Investeringsandel (v.s.) , 7,

170 Brasil: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8 årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Milliarder USD Handelsbalanse Driftsbalanse Milliarder USD

171 Brasil: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Realens internasjonale verdi Styringsrente Lang rente Inflasjon Indeks 9 Reell handelsvektet real (v.s.) Real per euro (h.s.),,,,, Real per euro (invertert) 8 7, 8 8,

172 Chile: BNP og industriproduksjon Vekst og investering Industrien av BNP,,, 7,,, Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.) 8, 8, 7, 7,,,,,,,,,,,, annualisert kvartalsvekst,,, 7,,,, -, -, -7, Årsvekst (v.s.) Aktivitetsindikator (h.s.) Sesongjsutert månedsvekst (v.s.) Indeks,,,, -, -,

173 Chile: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse,, årsvekst i USD 7 Importvekst Eksportvekst 7 årsvekst i USD Milliarder USD,,,,,,, Driftsbalansen Handelsbalanse,,,,,,, Milliarder USD - - -, -, -, -, - - -, -, 8 8

174 Chile: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi Lang rente Styringsrente Indeks 9 Reell handelsvektet peso (v.s.) Peso per euro (h.s.) Peso per euro (invertert) Kjerneinflasjon Inflasjon

175 Colombia: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien, 7, BNP-vekst (h.s.),, Aktivitetsindikator av BNP,,, 7,, 7,,,, annualisert kvartalsvekst Årsvekst - - -, Investeringsandel (v.s.) -, - -, -,

176 Colombia: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 8 8,7 årsvekst i USD Eksportvekst Importvekst årsvekst i USD Millioner USD,,, -, -, -,7 Driftsbalanse (h.s.) Driftsbalanse (v.s.) ,

177 Colombia: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Pesoens internasjonale verdi 7,, 7,, 7 Peso per euro 7,, 7,,,, Styringsrente Inflasjon Lang rente Kjerneinflasjon,, 7,,,, Peso 7 7 Peso 7, 7,,,,, 7 Peso per dollar 7 8 8

178 Peru: BNP og industriproduksjon Vekst og investeringer Industrien 8 7, av BNP Investeringsandel (v.s.) BNP-vekst (h.s.),,, 7,,,, annualisert kvartalsvekst - Årsvekst - -,

179 Peru: Utenriksøkonomi Eksport- og importvekst Handels- og driftsbalanse 9 9,, årsvekst i USD Importvekst Eksportvekst årsvekst i USD Miliarder USD,,7,,, -, Handelsbalanse Driftsbalanse,,7,,, -, Milliarder USD , -, - - -,7 -,7 8 8

180 Peru: Inflasjon, renter og valutakurs Inflasjon og renter Sólens internasjonale verdi,, Styringsrente Inflasjon Kjerneinflasjon 9 8 7,7,, Sól per dollar,7,, Sól,,7,,7 Sól,, ,,,7 Sól per euro,,,

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene BNP krympet trolig kraftig i de fleste utviklede land i fjerde kvartal. Aktivitetsindikatorene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien er i resesjon. Blant de utviklede økonomiene var det

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 6. april Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Det er nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av generelt kraftig vekst i Kina og India

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. juni Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Aktivitetsindikatorene for april og mai viser at den globale økonomien vokste med et avdempet tempo

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, juli Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse litt i overkant av % i år og neste år. Veksten forventes å bli høy

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. august Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil vokse i underkant av prosent i år. Veksten var, prosent i. Veksten forventes

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Vest-Norsk Sparebanklag, Bergen,. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for november 2. desember 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret januar. Aksjekurser og lange renter i, priser på råvarer til industrien, gullpris og oljepris Indeks, uke i =. Ukestall Oljepris (Brent Blend) Gullpriser 9 Lange

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,19. oktober 00 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Hovedpunkter om internasjonal økonomi (I) Den globale økonomien vil vokse litt lavere i 00 enn i 00, da

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

Hovedstyret. Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 22. jun 2011. Dato: 16. juni 2011 kl. 08.57. Side 1

Hovedstyret. Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet 22. jun 2011. Dato: 16. juni 2011 kl. 08.57. Side 1 Hovedstyret Bakgrunnsinformasjon til hovedstyremøtet. jun Dato:. juni kl..7 Side Internasjonale størrelser. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst fra kvartalet før. Prosent - -.kv..kv..kv. Vekst fra kvartalet

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15.

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15. Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund. august Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Hovedstyremøte 28. januar 2004

Hovedstyremøte 28. januar 2004 Hovedstyremøte. januar Hovedstyremøte. januar Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. jan. Foliorenten (venstre akse) I- ) (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Sparebanken Hedmark 7. september BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil India Kina Kilder: IMF og Norges Bank BNP Indeks, = Euroområdet USA Brasil

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014

PPR 3/14 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 17. SEPTEMBER 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 7. SEPTEMBER 8 98 9 9 9 BNP Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 =.. kv. 8. kv. Euroområdet Sverige Storbritannia USA Japan 9 8 8 98 9 9 9 9 8 98 9 9

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015 HOVEDSTYRET. NOVEMBER 5 Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Volum. Eksportvekter. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 5 8 6 - Fremvoksende økonomier 8 6 - - Industriland -6 6 9 5 Kilder: Thomson

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret desember,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Direktør Birger Vikøren Rådmannslandsmøtet, KS Kommunesektorens organisasjon. april Vekst i globalt BNP Vektet med landenes andel av global

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret april,,,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall USD per euro, høyre akse,,,, JPY per USD, venstre akse, Hovedstyret april Kilde: EcoWin .b Nominelle effektive

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Sandnes Sparebank 31. mai 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Sandnes Sparebank 31. mai 2011 Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Sandnes Sparebank 1. mai 11 BNP-anslag for 11 og 1 fra IMF World Economic Outlook april 11. Vekst i prosent 1 9 8 7 1

Detaljer

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 15. OKTOBER 15 Agenda Internasjonal økonomi Olje og norsk økonomi Pengepolitikken Agenda Internasjonal

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mars 3. april 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mars 3. april 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for mars 3. april 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Hovedstyret. 16. mars 2011

Hovedstyret. 16. mars 2011 Hovedstyret. mars BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / CF feb. PPR / CF feb. IMF WEO update jan. IMF WEO update jan. HP USA Euroområdet HP USA Euroområdet Kilder:

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august Hovedstyremøte. september Finansielle begivenheter Bear Stearns,. mars Roskilde Bank,. august Fannie Mae og Freddie Mac,. september Merrill Lynch,. september Lehman Brothers,. september AIG,. september

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Visesentralbanksjef Jarle Bergo Handelsbanken og Senter for Økonomisk Forskning AS ved NTNU. april Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret desember. Aksjekurser, langsiktige renter og råvarepriser Indeks, uke i =. Uketall -års rente i USA 8 Uke i 99= 9 9 97 98 99 8 9 9 8 8 7 Råvarepriser, industri

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

Avveiinger i pengepolitikken

Avveiinger i pengepolitikken Avveiinger i pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Centre for Monetary Economics/BI,. juni Bytteforhold til utlandet med varer Indeks.99=, Norge, med olje,,,, Fastlands-Norge, Danmark Finland Sverige,

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø,. april Hovedpunkter Renteprognosen Utviklingen internasjonalt Global vekst Europa USA Norsk økonomi Aktiviteten holder seg

Detaljer

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Wall Street styrer utviklingen på Oslo Børs 28.02.2013 side 2 og veksten er avgjørende for børsutviklingen

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO,. DESEMBER Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,% Stabil utvikling i produksjon og sysselsetting Fleksibel inflasjonsstyring BNP

Detaljer

Hovedstyret. 10. august 2011

Hovedstyret. 10. august 2011 Hovedstyret. august Budsjettunderskudd, offentlig gjeld, driftsbalanse, bankenes balanser og kostnadsnivå i I prosent av landets BNP. Anslag fra EU-kommisjonen BNP Gj.sn - Budsjettbalanse Statsgjeld )

Detaljer