Verdivurdering av nettselskaper Kjetil Ingeberg 27. mai 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering av nettselskaper Kjetil Ingeberg 27. mai 2009"

Transkript

1 Verdivurdering av nettselskaper Kjetil Ingeberg 27. mai mai

2 Innhold Prinsipper hva verdsettes? Datagrunnlag og forutsetninger Praktisk eksempel 2 2

3 Hvorfor verdsetter vi? Transaksjoner Selskap Enkeltanlegg Fastsettelse av transaksjonsbeløp Fusjoner, fisjoner Etablere bytteforhold mellom aksjer Bonusordninger Vurdere verdien av bonusordninger for ansatte 3 3

4 Verdsettingsobjektene Bokført verdi Justert verdi 180 MNOK 160 Nettkapital Andre aktiva ( ) Gjeldsposter Egenkapitalen ( ) 20 0 Bokførte verdier Nettkapital Reelle verdier Bokført gjeld Justeringer passiva Egenkapital Bokført verdi andre aktiva 4 4

5 Modellverktøy X-Nett PC-applikasjon som installeres hos hver enkelt bruker Applikasjonen henter alle grunnlagsdata for inntektsrammeberegningen fra en sentral MySQL server Brukeren kan definere egne scenarier med alternative forutsetninger om kostnader og outputfaktorer. Modellen beregner oppdatert inntektsramme raskt. Alle resultater lagres på sentral database. Det kan enkelt genereres rapporter. Output fra X-Nett Beregner effektivitet, inntektsramme og økonomiske nøkkeltall for alle nettnivåer Tidsseriemodell, dekker inntektsårene

6 Datagrunnlag i X-Nett Historisk: NVEs datasett Fremskrivning: Xrgias fremskrivninger basert på det historiske datasettet og statistiske metoder Drivere for utviklingen D-nett Befolkningsutvikling (SSB prognoser på kommunebasis), gir grunnlag for fremskrevet LE og investeringsbehov Alder på nettet (avskrivninger / bokført verdi), gir grunnlag for investeringsfremskrivning Historisk effektivitet med ny modell, gir grunnlag for fremskrevet kostnadsbase og innhenting av fronter R-nett: Benytter faktiske tall for 2005 som fremskrivning Innebærer flate investerings- og kostnadsprofiler Effektivitetsscore for R-Nett holdes konstant lik målingen Opprettholder NVEs vekting av normkostnad 6 6

7 Endring ES ( ) Ineffektive everk henter inn de mest effektive verkene 0,40 0,30 0,20 0,10 TrønderEnergi Trondheim Energiverk 0,00-0,10-0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 Snitt ES Figuren viser sammenhengen mellom e-verkenes gjennomsnittligere effektivitet (x-aksen) og endring i Effektivitetsscore ( ) 7 7

8 Endring ES ( ) Store verk effektiviserer mer enn små 0,40 0,30 0,20 0,10 TrønderEnergi Trondheim Energiverk 0,00-0,10-0, log Befolkning Figuren viser sammenhengen mellom e-verkenes størrelse (x-aksen) og endring i Effektivitetsscore ( ) 8 8

9 Hva bestemmer verdien av nettselskapet? Fundamentale forhold i inneværende reguleringsperiode Utvikling i kostnader, investeringsbehov etc Forventning til reguleringsregimet i fremtiden Fortsatt incentivregulering etter 2012/2017? Overgang til ren kost-pluss regulering? Forventninger etter 2020 Effektivitetesgap mellom selskapene Investeringspolicy investerer mer eller mindre enn avskrivninger? 9 9

10 Eksempel selskap A og B Anonymisert datagrunnlag fra Xrgias datasett To mellomstore selskaper med ulikt utgangspunkt og ulike trender fremover Formål vise hvor mye nettreguleringen betyr ift verdsetting basert på bokførte verdier 10 10

11 Underliggende trender Selskap A Antall innbyggere Antall kunder Befolkning Husholdninger Næring Antall, Aldersindikator km ,0 % 10,0 % ,0 % ,0 % 4,0 % 500 2,0 % 0 0,0 % Betydelig befolkningsvekst (ca 15% fra ) Nyinvesteringer med økt output på både LE og fysiske anlegg Antall nettstasjoner km høyspent Alder på nettet 11 11

12 Underliggende trender Selskap B Antall innbyggere Antall kunder Befolkning Husholdninger Næring Antall, km Aldersindikator ,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Lav befolkningsvekst (5,0% fra ) Liten endring i fysisk output Antall nettstasjoner km høyspent Alder på nettet 12 12

13 Kostnadsutvikling Selskap A Effektivitet 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % KNOK NOK/MWh eks nettap Driftskostnader nominelt Driftskostnad/MWh faste kroner KNOK Vedvarende effektive Fortsatt betydelig effektivisering av driftskostnader Betydelig vekst i investeringer Investeringer Avskrivninger 13 13

14 Kostnadsutvikling Selskap B 120 % 100 % KNOK % % % 20 % % E ffektivitet Inves teringer A vs krivninger KNOK Inves teringer A vs krivninger Effektivitet vedvarende under snittet Noe effektivisering av driftskostnader (innhentingseffekt) Investeringer høyere enn avskrivninger 14 14

15 Vekter i effektivitetsanalysen Selskap A Får sin effektivitet i hovedsak påvriket av antall abonnenter Selskap B Positiv vekt på både NS og HS i tillegg til antall abonnenter (fritid og andre) Innebærer at Selskap A Nett får betydelig gevinst av befolkningsveksten, mens selskap B ikke får vesentlig økning i output 15 15

16 Forskjeller mellom selskapene Endring i output Selskap A nyter godt av betydelig vekst i antall kunder Ikke tilsvarende vekst i noen output med positiv vekt i Selskap B Investeringer Selskap A nyter godt av befolkningsvekst Nyinvesteringer er effektive og gir relativt høy marginal lønnsomhet (ca normalavkastning) Selskap B hovedsakelig reinvesteringer med dårlig lønnsomhet Effektivitet Selskap B nyter godt av en innhentingseffekt i beregningene Selskap A Effektiviseringspotensial pga størrelse Effektivitetsscore begrenset av supereffektivitet 16 16

17 Effektivitetsutvikling (før kalibrering) 120 % 110 % Selskap A 100 % 90 % 80 % Snitt 70 % % 50 % 40 % Selskap B Anslag på snitteffektivitet, uvektet snitt pr selskap og pr år

18 Inntektsutvikling Sammenligningsgrunnlag Beregnet IR ift nettreguleringen Beregnet IR med normalavkastning i selskapet i alle år Betydelig forskjell Selskap A: Merinntekt MNOK/år, eller 20-30% økning i driftsresultat Selskap B: Mindreinntekt MNOK/år, eller 30-50% av driftsresultatet!! Selskap A KNOK Selskap B KNOK Inntekts ramme Inntekt med normalavkas tning Inntekts ramme Inntekt med normalavkas tning 18 18

19 Andre forhold Hva er riktig terminalverdi? Flere alternativer.. Regulatorisk regime? Forutsette fortsatt incentivregulering eller avkastningsregulering eller? Status quo flat bane i alle restår Forsette trend i alle restår Terminalverdi lik bokført verdi Justeringer i balansen Poster utenfor balansen: Er alle relevante fordringer og forpliktelser aktivert? Andre udekkede forpliktelser (pensjoner ) 19 19

20 Betydning for verdien av egenkapitalen Forskjell mellom bokført og verdijustert nettkapital slår direkte ut i verdijustert egenkapital Den relative effekten avhenger av selskapets gjeldsgrad Kan ha dramatisk påvirkning av bytteforhold Fra ca 1:1,3 på bokført verdi, til Ca 1:2 på verdijusterte tall MNOK A-bokført A-verdijustert B-bokført B-verdijustert Gjeld (bokført) Egenkapital Selskap A Selskap B Forhold bokført/verdijustert nett 132 % 86 % Forhold bokført/verdijustert EK 131 % 87 % Bytteforhold bokført Bytteforhold verdijustert 1,34 B-aksjer pr A-aksje 2,02 B-aksjer pr A-aksje 20 20

21 Avslutning Verdivurdering av nettselskaper Først og fremst et spørsmål om verdsetting av nettkapital Vurdering av BÅDE fundamentale utviklingstrekk OG regulatorisk konsekvens Bokført verdi kan være grovt villedende Forskjeller i effektivitet gir store utslag Verdivurdering av egenkapitalen påvirkes av selskapets gjeldsgrad gearingeffekt Beregningsmetodikk Trenger DEA-verktøy og datasett for alle selskaper 21 21

22 Spørsmål og kaffepause

23 Kontaktinfo Kjetil Ingeberg Tlf: E-post: 23 Xrgia AS, Rådmann Halmrasts vei 16, 1337 Sandvika 23

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Nettavkastningen er den blitt som forutsatt? Av Svenn Inge Sigurdsen. Financial Advisory Services

Nettavkastningen er den blitt som forutsatt? Av Svenn Inge Sigurdsen. Financial Advisory Services Nettavkastningen er den blitt som forutsatt? Av Svenn Inge Sigurdsen Innhold 1. Utvikling i reguleringsmodell og referanserente 2. Utvikling i avkastning (stort, medium og lite selskap) 3. Verdivurdering

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Reguleringsmodell 2012

Reguleringsmodell 2012 Reguleringsmodell 2012 EBL 1. april 2009 Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Thore Johnsen NHH/SNF Oppdrag Prinsippnotat om reguleringsmodell Dagens modell, med justeringer Standardprismodell (nyverdi / oppgave)

Detaljer

Nettregulering - rammebetingelser

Nettregulering - rammebetingelser Nettregulering - Nettregulering - rammebetingelser rammebetingelser Kurs: Budsjettering og tariffering 15. - 16. september 2010 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING NVEs reguleringsmodell Effektivitetsmåling

Detaljer

Rapport 2008-051. Verdien av kommunalt og fylkeskommunalt eierskap i kraftsektoren

Rapport 2008-051. Verdien av kommunalt og fylkeskommunalt eierskap i kraftsektoren Rapport 2008-051 Verdien av kommunalt og fylkeskommunalt eierskap i kraftsektoren Econ-rapport nr. 2008-x, Prosjekt nr. 52430 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-004-7 ÅJE/MSV/KAK, EBO, 29. august 2008 Offentlig

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

KURS NVE-RAPPORTERING. 2. - 3. Februar 2010

KURS NVE-RAPPORTERING. 2. - 3. Februar 2010 KURS NVE-RAPPORTERING 2. - 3. Februar 2010 1 INNHOLD I Innledning Regnskapsrapportering regulering Mengderegnskap (+interne transaksjoner) Faglig/teori Gruppeoppgaver (løsning/gjennomgang) Anleggsmidler

Detaljer

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Driver NVE soft-boksing med bransjen hvor aktørene spilles ut mot hverandre? Nettpolitikk Vi skal frakte mer fornybar

Detaljer

Senter for økonomisk analyse

Senter for økonomisk analyse DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS NO9605307 Senter for økonomisk analyse VOL 2 3 III 6 4 MASTER DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic image products. Images are produced from

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.)

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Effektivitetsanalyse av distribusjonsnettet og regional-/sentralnettet til Troms Kraft Nett AS basert på inntektsrammereguleringsmodell foreslått innført i 2007 av Rune Sandmo Berglund Masteroppgave i

Detaljer

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling 64 2015 R A P P O R T Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll av. TrønderEnergi. Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon

Rapport fra selskapskontroll av. TrønderEnergi. Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon Rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon Februar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført i samarbeid mellom Revisjon Midt-Norge IKS

Detaljer

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING I samarbeid med Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert

Detaljer

Kurs i NVE-rapportering

Kurs i NVE-rapportering Svein Sandbakken 07.02.2012 08.02.2012 Kursinnhold NVE rapportering Nettregulering Generelt om NVE rapporteringen - Organisering - Viktighet Gruppeoppgaver - Løsning av oppgaver - Gjenomgang - Generelt

Detaljer

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005

ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 ROVAR Gebyrer Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 Mandat og gruppesammensetning Styringsgruppen i ROVAR prosjektet nedsatte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe bestående av: Per Hanasand (leder), Ove Rødstøl

Detaljer

Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet

Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Sammendrag NVEs vekter for beregning av nettets oppgave er evaluert og mulighetene til forbedring

Detaljer

Usikkerhetsanalyse for fremtidig effektbehov

Usikkerhetsanalyse for fremtidig effektbehov Energi- og effektprognoser for Stor-Oslo Usikkerhetsanalyse for fremtidig effektbehov Tittel Oppdragsgiver Energi- og effekt-prognoser for Stor-Oslo: Usikkerhetsanalyse for fremtidig effektbehov Statnett

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Perspektivanalyse 2016-2025

Perspektivanalyse 2016-2025 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 36582/2015 2015/2979 Økonomiseksjonen Saksnummer Utvalg Møtedato 15/85 Formannskapet 03.06.2015 15/58 Bystyret 18.06.2015 Perspektivanalyse 2016-2025

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Hva er kostnaden og hvorfor vil den stige? TROND BJØRNENAK NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN OKTOBER 2014 Forord Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig / TV 2 har gitt i

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2011

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2011 1 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2011 2 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak

Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-42-8 Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak På oppdrag fra Energi Norge 5. september 2013 THEMA Rapport 2013-29 Side 2 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer