Nettavkastningen er den blitt som forutsatt? Av Svenn Inge Sigurdsen. Financial Advisory Services

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettavkastningen er den blitt som forutsatt? Av Svenn Inge Sigurdsen. Financial Advisory Services"

Transkript

1 Nettavkastningen er den blitt som forutsatt? Av Svenn Inge Sigurdsen

2 Innhold 1. Utvikling i reguleringsmodell og referanserente 2. Utvikling i avkastning (stort, medium og lite selskap) 3. Verdivurdering av nett ulike kapitalgrunnlag 1

3 Regulering og referanserente fra : Avkastningsregulering Referanserente: 5 årig statsobl.rente, Rp: 1% : Inntektsrammeregulering Referanserente: 8,3% (Rf: 6,8%, Rp: 1,5%) Generelt eff.krav: 2% i 2007, 1,5% fra 1998, individuelt eff.krav fra 0 3% fra : Inntektsrammeregulering Referanserente: 3 års glidende gj.sn. av 5 årig statsobl.rente, Rp: 2% Generelt eff.krav: 1,5%, individuelt eff.krav fra 0 5,2% 2 Avkastning bransje avhengig av: Referanserente / kapitalgrunnlag Effektivisering ift. effektiviseringskrav

4 Regulering fra inntektsrammeregulering med større innslag av norm IR t = 0,4(K t + fq t-2 ) + 0,6 * K * t *,cal + JP K t = (DV t-2 *KPI t / KPI t-2 +AVS t-2 +AKG t-2 *r NVE ) + NT t-2 *P t K * t*,cal = Kostnadsnormen for selskapet DEA kalibrert ift. referanserente på bransjenivå JP = 1,6r NVE x I t-2 3

5 Utvikling i referanserente Rf statsobligasjonsrente (fast glidende gj.sn.) Lav referanserente i 2005 og 2006 som følge av lav Rf Økt risiko i reguleringen - Rp har økt fra 1,5 3,06% Kilde: NVE 4

6 Referanserente 2007 kalibrering av avkastning mot 7,83% på bransjenivå WACC 8,38% r NVE =1,14r + 2,39 (hvor r= risikofri rente); r NVE 2007 : 7,83% Prinsipp: Avkastning tilsvarende risikoen i et nettselskap Referanserente ligger for 2007 noe lavere enn en WACC basert på følgende forutsetninger: Rf: 4,77% Beta: 0,35 MRP: 5% EK-andel: 40% Gjeldsp.: 75 bps Effektivisering kan øke avkastningen 5

7 Egenkapitalandel EK-andel på bransjenivå fra 40 45% i 2007 Ek-andel på bransjenivå nokså konstant fra Store selskaper har lavere Ek-andel enn mindre selskaper mer profesjonelle ift. å vurdere risiko vs. kapitalstruktur Kilde: Europower, NVE 6

8 Total ca. 160 nettselskaper i Norge 16 selskaper står for 67% av nettkapitalen 3 kategorier selskaper: Stort: Nettkapital > MNOK 500 Medium: Nettkapital fra MNOK Lite: Nettkapital < MNOK største selskaper står for 67% av nettkapitalen, 94 minste selskaper står for 14% av nettkapitalen Kilde: NVE 7

9 Avkastning på monopolvirksomheten 2007 Gj.sn. avkastning bransje: 7,83% Høyest avkastning blant de største selskapene også lavest spread Lik avkastning blant medium og små selskaper, men spread på små er veldig stor Kilde: NVE 8

10 Ca 45 selskaper har skilt ut nettvirksomheten i eget AS er med i den videre analysen Def. av avkastning på sysselsatt kapital Avkastning (driftsresultat) Sysselsatt kapital (Anleggsmidler + 1%) 17 største selskaper står for 88% av nettkapitalen, 15 minste selskaper står for 2% av nettkapitalen Analysen vil være influert av at virksomhet utenfor monopoldelen av Nett er med i analysen Kilde: Europower, NVE 9

11 Avkastning stort selskap Avkastning generelt noe høyere enn referanserente Effektivisering Konkurranseutsatt del av nettselskap Avkastning 2007 på nivå med referanserente Kilde: Europower, NVE 10

12 Avkastning medium selskap Avkastning generelt noe høyere enn referanserente Effektivisering Konkurranseutsatt del av nettselskap Avkastning 2007 noe lavere enn referanserente Kilde: Europower, NVE 11

13 Avkastning lite selskap Avkastning generelt noe høyere enn referanserente Effektivisering Konkurranseutsatt del av nettselskap Store variasjoner i avkastning mellom selskaper og mellom år Avkastning 2007 noe høyere enn referanserente Kilde: Europower, NVE 12

14 Avkastning generelt noe høyere enn referanserenten Avkastning generelt noe høyere enn referanserente Effektivisering Konkurranseutsatt del av nettselskap Store variasjoner i avkastning mellom selskaper og mellom år Kilde: Europower, NVE 13

15 Vektet avkastning stort selskap Avkastning generelt noe høyere enn referanserente Effektivisering Konkurranseutsatt del av nettselskap Avkastning 2007 noe lavere enn referanserente Kilde: Europower, NVE 14

16 Vektet avkastning medium selskap Avkastning generelt noe høyere enn referanserente Effektivisering Konkurranseutsatt del av nettselskap Avkastning 2007 noe lavere enn referanserente Kilde: Europower, NVE 15

17 Vektet avkastning lite selskap Avkastning generelt noe høyere enn referanserente Effektivisering Konkurranseutsatt del av nettselskap Store variasjoner i avkastning mellom selskaper og mellom år Avkastning 2007 noe høyere enn referanserente Kilde: Europower, NVE 16

18 Vektet avkastning generelt noe høyere enn referanserente Avkastning generelt noe høyere enn referanserente Effektivisering Konkurranseutsatt del av nettselskap Avkastning 2007 generelt noe lavere referanserente Store variasjoner i avkastning mellom selskaper og delvis mellom år Kilde: Europower, NVE 17

19 Verdsettelse av et nettselskap monopolvirksomhet gjennom regulering skaper et sirkulært problem Konkurranseutsatt virksomhet: Inntektsnivå og kontantstrømmer i selskapene settes uavhengig av verdien av operasjonelle eiendeler Inntekter, kostnader og Investeringer/ reinvesteringer, etc. bestemmer de fremtidige kontantstrømmer som igjen er bestemmende for verdien av virksomheten Verdi kan være høyere (goodwill) og lavere (badwill) enn verdien av selskapets operasjonelle eiendeler og forpliktelser Monopolvirksomhet: Ikke mulig å separere inntektsnivået fra verdien av underliggende eiendeler. Verdien av eiendelene er gjennom reguleringen en premiss for inntektsnivået, noe som skaper et sirkulært problem Verdien av virksomheten (entrepriseverdien) er avhengig av inntektsnivået som igjen er basert på verdien av virksomheten (eiendelene) 18 Monopolvirksomhet avhengig av riktig nivå på: Kapitalgrunnlag Referanserente I tillegg kommer krav til effektivisering, leveringssikkerhet, etc.

20 Nettselskapene har på bransjenivå en verdi tilsvarende NVEkapitalen, gitt ingen endringer i reguleringsmodellen Referanserente = WACC Effektivisering utlignes for bransjen gjennom kalibrering, men evt. effektiviseringsgevinst på 2 år Avskriving vs. reinvesteringer gir verdi av nettbransjen noe lavere enn 1 x nettkapitalen Transaksjoner som innebærer Pris / NVEkapital på 1,7 1,8 er historie Fordrer et kapitalgrunnlag basert på gjenanskaffelseskost fom 2012 /

21 Kapitalgrunnlag basert på historisk kost vs. kapitalgrunnlag basert på gjenanskaffelseskost gir samme nåverdi for et nytt nett (men ulik profil) Forutsetninger: Bygging av nytt nett antatt til NOK 157 mrd (basert på snitt av Statkraft-alliansen og NVE Referanserente = WACC Nåverdi av fremtidig kontantstrøm er lik, men profilen er ulik: Inflasjonsjustering av kapitalgrunnlaget vs. Historisk kost Nominell (7,8%) vs. reell (5,2%) referanserente 20

22 Kapitalgrunnlag basert på historisk kost vs. kapitalgrunnlag basert på gjenanskaffelseskost gir ulik avkastning / nåverdi for eksisterende nett Gjenanskaffelseskost antatt til 50% av nyverdi: NOK 75,5 mrd. Historisk kost lik NVEkapital 2007: NOK 38,6 mrd. Avkastning for 2007: 7,83% ift. NVEkapital 3,85% ift. gj.ansk.kost 21

23 Nettavkastningen er den blitt som forutsatt? Nettregulering og avkastningselementet er blitt mer og mer komplekst Avkastningen på NVE-kapital har til en viss grad fulgt referanserenten Store variasjoner i avkastning blant mindre selskaper Dagens avkastning ift. gjenanskaffelseskost er på 3,85% Kritikk ift. hvordan nyinvesteringer påvirker effektivitetsscore i DEA DEA omtales ofte som en sort boks vanskelig å vurdere tiltak som fører til høyere effektivitetsscore Sammenlignbarhet mellom selskaper ift. innrapporterte data 22

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Nettregulering i en nordisk kontekst

Nettregulering i en nordisk kontekst Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juli 2007 Hovedveileder: Gerard Doorman, ELKRAFT Biveileder(e): Kjell Sand, Sintef Energiforskning Bjørn Rune Stubbe, Nord Trøndelag E-verk Jørgen S. Christensen,

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak

Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-42-8 Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak På oppdrag fra Energi Norge 5. september 2013 THEMA Rapport 2013-29 Side 2 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.)

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Effektivitetsanalyse av distribusjonsnettet og regional-/sentralnettet til Troms Kraft Nett AS basert på inntektsrammereguleringsmodell foreslått innført i 2007 av Rune Sandmo Berglund Masteroppgave i

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 R A P P O R T Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014 www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Metodikk og utvalg 6 3.1. Definisjoner og tilnærming 6 3.2. Utvalg 8 4.

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

RIAS 2011 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR

RIAS 2011 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIAS 2011 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIF-FIRMAENE 2011 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Juni 2012 RIF Rådgivende Ingeniørers Forening FORORD Vi har herved gleden av å oversende RIAS-statistikken for 2011. Tallmaterialet

Detaljer

Verdivurdering av Tele2 Norge AS

Verdivurdering av Tele2 Norge AS Erik Auset Lasse Lund Sigmund Hollerud Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Verdivurdering av Tele2 Norge AS DIP 9532 - Økonomistyring og investeringsanalyse BI Trondheim 10.06.2010 Denne oppgaven er

Detaljer

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING I samarbeid med Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB SAMMENDRAG EB har de siste 20 årene gitt sine eiere en god verdiutvikling samtidig som betydelige

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

Verdsettelse av investeringseiendom

Verdsettelse av investeringseiendom Offentlig rapport Verdsettelse av investeringseiendom Finanstilsynets observasjoner og vurderinger 2 Finanstilsynet 1 Gjennomføring og avgrensning Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av verdsettelse

Detaljer

Verdivurdering av KGS Systemer AS

Verdivurdering av KGS Systemer AS Verdivurdering av KGS Systemer AS av Monica Sørensen og Heidi Guttormsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Agenda Kort om gjeldende soliditetskrav og Solvens II Generelt om Finanstilsynets stresstester Finanstilsynets stresstest

Detaljer

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013 Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Innhold Forskriftsendringer Mer-/mindreinntekt NVE-renten Tapspris Kostnadsnorm

Detaljer

NR. 2 /2015. RSM Informerer. Transaksjonsstøtte i RSM Side 2. Verdivurdering Side 3-4. Avkastningskrav Side 5. Oppkjøpsanalyse - PPA Side 6-7

NR. 2 /2015. RSM Informerer. Transaksjonsstøtte i RSM Side 2. Verdivurdering Side 3-4. Avkastningskrav Side 5. Oppkjøpsanalyse - PPA Side 6-7 NR. 2 /2015 RSM Informerer Transaksjonsstøtte i RSM Side 2 Verdivurdering Side 3-4 Avkastningskrav Side 5 Oppkjøpsanalyse - PPA Side 6-7 Vidar Haugen Vidar er partner i RSM og leder av selskapets tjenestegruppe

Detaljer

Oppbygging av diskonteringsrenten og betydning for beregnet markedsvedi av vannkraftverk

Oppbygging av diskonteringsrenten og betydning for beregnet markedsvedi av vannkraftverk Oslo, 21.03.2011 Fra Professor Bjarne Jensen DISKONTERINGSRENTEN MV. I BEREGNINGSGRUNNLAGET FOR ElENDOMSSKATT PÅ VANNKRAFTVERK Problemstilling Eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftverk skal i henhold

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer