Nettregulering - rammebetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettregulering - rammebetingelser"

Transkript

1 Nettregulering - Nettregulering - rammebetingelser rammebetingelser Kurs: Budsjettering og tariffering september 2010 Svein Sandbakken 1

2 NETTREGULERING NVEs reguleringsmodell Effektivitetsmåling Konsekvenser av reguleringsmodellen Incentiv i reguleringen Mulige/fornuftige endringer fra 2011/2012 2

3 NETTREGULERING - TARIFFERING EFFEKTIVITET RAPPORTERING EGNE DRIFTS- KOSTNADER KOSTNADS- NORM INVESTERING NVE- INNTEKTS- RAMME TARIFFER 3

4 REGULERINGSMODELL Nettregulering Fortsatt inntektsregulering Inntektsramme inklusive KILE Større grad av normregulering Inntektsramme i mindre grad bestemt av egne kostnader Årlig oppdatering av grunnlag for inntektsramme basert på data fra 2 år tidligere Årlige effektivitetsmålinger Normalavkastning for bransjen samlet 4

5 REGULERINGSMODELL Inntektsramme - KILE Kostnad overl. nett ++ Inntektsramme inklusive KILE Tariff-inntekt KILE Avskrivninger, tap og andre driftskostnader Driftsresultat KILE 5

6 REGULERINGSMODELL Større grad av normregulering Egne kostnader inkl. KILE og normalavkastning % 60 % Tillegg for manglende avkastning 2009 Korreksjon for endringer i avskrivning og bokført verdi fra 2009 til 2011 Normkostnad 2009 Inntektsramme

7 REGULERINGSMODELL I n = 40%*K + 60%*K N + Tap R n-2*spot n + K U n-2*kpi n /KPI n-2 + JI +( K Faktisk n-2 - I n-2 ) * BV n / BV n - K = (DV n-2 -K U n-2)*kpi n /KPI n-2 + AVS n-2 + BV n-2 *1,01*NVE-Rente n + ILE n-2 *KILE-satser n + Tap D n-2*spot n - K N = EFF n-2 Kal * K = (EFF n % - EFF BR n-2) * K - JI = INV n-2 * (1,46*NVE-Renten) + (ΔAVS n-2 n + ΔBV n-2 n * NVE-rente n ) (2009 og 2010) (Fra og med 2009) 7

8 8 REGULERINGSMODELL

9 REGULERINGSMODELL 9,0 % 8,0 % 7,0 % Renteutvikling NVE-rente 10-års statsobligasjonsrente 5-års statsobligasjonsrente 3-års statsobligasjonsrente 6-mnd NIBOR Styringsrente Midlere 5-års rente til nå i 2010: 2,88% (NVErente = 5,67%) Estimat 5-års rente 2010: 2,77% (NVErente = 5,55%) 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %

10 REGULERINGSMODELL Inntektsramme 2010 Økning med ca 2 % NVE Desember 2009 Oktober 2010 Endring inntektsramme NVE-rente 6,50 % 5,60 % -0,410 Tapspris [øre/kwh] 30,7 43,0 0,760 KPI ,7 128,8 0,065 Inntektsramme 2010 [mrd. Kr] 17,081 17,496 0,415 ± endring i kapitalkostnader fra 2008 til KILE kortvarige avbrudd 10

11 REGULERINGSMODELL Kostnadsnorm Resultat av effektivitetsmåling 11

12 REGULERINGSMODELL Effektivitetsmåling DEA-modell - Sammenligning av hvilke innsatsfaktorer som benyttes for å produsere en kombinasjon av produkter - Sammenligning av hvilke kostnader som benyttes for å løse en oppgave av en viss størrelse 12

13 REGULERINGSMODELL Utfordring - Beskrive oppgave/rammevilkår for å oppnå en mest mulig rettferdig effektivitetsmåling - Umulig å kunne ta hensyn til alle forhold som har kostnadsmessige konsekvenser for utførelsen av oppgaven - Effektivitetsmåling blir aldri 100 % korrekt 13

14 REGULERINGSMODELL Nettvirksomheten - Oppgave - Transportere en viss energimengde fram til kundene - Forhold som påvirker kostnaden med å utføre oppgaven rammevilkår - Antall kunder - Transportavstand - Kundenes plassering i forsyningsområdet - Faktisk linjelengde - Transportforhold - Geografi (fjord, fjell, vind, lyn, skog, snø, asfalt ++) 14

15 REGULERINGSMODELL Kostnader Tapskostnader (Ikke Rnett) Avskrivning egen- og stønadsfinansierte anlegg Netto andre driftskostnader ekskl. kostnader knyttet til utredningsansvar Normalavkastning egen- og stønadsfinansierte anlegg KILE (snitt faktisk) Ikke med Nedskrivning Tap ved avgang Oppgave Distribusjon Overført energi Antall kunder fritidsbolig Antall kunder annen forsyning Lengde høyspentnett DEA Antall nettstasjoner Kystnærhet Skog Snø Grenseskilleparameter Småkraft Rammevilkår Øyforsyning Oppgave Regional Luftlinje vektet Jordkabel vektet Sjøkabel vektet Stasjoner vektet Skog 15

16 REGULERINGSMODELL Effektivitet beregnes gjennom en sammenligning av kostnader og oppgave for alle selskap Ingen selskap med samme kombinasjon av oppgavebeskrivende parametere Nødvendig å konstruere et sammenligningsselskap for alle selskap Konstrueres som en kombinasjon av faktiske selskap 16

17 REGULERINGSMODELL Konstruert sammenligningsselskap - Referanseselskap Konstrueres som en kombinasjon av faktiske selskap Alle oppgavebeskrivende parametere >= oppgavebeskrivende parametere for det aktuelle selskapet Lavest mulig kostnad (Mest effektive kombinasjon med samme eller større oppgave) 17

18 REGULERINGSMODELL Referanseselskap Krødsherad Everk Nord-Trøndelag Andøy Energi AS Klepp Energi AS KF Elektrisitetsverk Totalt Effektivitet 73,49 % 127,3 % 107,6 % 151,0 % 108,3 % Referanseandel 1,614 0,223 1,488 0,029 Produktaspekt Antall nettstasjoner 865,00 219,00 290,00 169, ,00 865,00 Lengde høyspentnett 829,00 273,00 189,00 134, ,00 829,00 Overført energi , , , , , ,00 Antall kunder utenom fritid , , , , , ,79 Antall fritidskunder 941,00 343,00 120, , , ,28 Høyspent luft * Andel skog 87,81 0,57 111, , , ,24 Høyspent luft * Kystnærhet 4,98 9,66 0,18 0,04 6,94 15,90 Høyspent luft * Snøfall , , , , , ,30 Kostnader [kkr] Driftskostnader , , , , , ,20 Andre inntekter (233,00) Avkastningsgrunnlag , , , , , ,19 Avkastningsgrunnlag tilskudd 9 507, , , , , ,05 Avskrivninger , , , , , ,08 Avskrivninger tilskudd 572,00 255,00 40,00 614, , ,33 Årets KILE 1 748, ,00 175,00 204, , ,44 Årets Tap , , , , , ,23 Totalkostnad , , , , , ,21 Andel av referanseselskapets totalkostnad 46 % 10 % 24 % 19 % 18

19 REGULERINGSMODELL DEA-effektivitet Totalkostnad Referanseselskap Totalkostnad Eget selskap EFF = K Ref /K 19

20 REGULERINGSMODELL Supereffektivitet (> 100%) DEA-effektivitet 2009 > 100% Effektivitet 2009 ved sammenligning med midlere data for > 100% Effektivitet > 100 % (forbedring i forhold til tidligere) Effektivitet 2009 ved sammenligning med midlere data for % Effektivitet = 100 % 20

21 REGULERINGSMODELL Rammevilkårsjustering Parametere beregnet gjennom regresjonsanalyser (effektivitet parametere) Tillegg øker lineært med rammevilkårsparameter/ nettverdi Nettverdi Km høyspent ( ) Antall nettstasjoner ( ) Antall kunder ( ) 21

22 REGULERINGSMODELL Rammevilkårsjustering Rammevilkårsjustering - Grenseskille 14,0 % 12,0 % 10,0 % 73 selskap med økning. Gjennomsnittlig økning alle selskap lik 1,7 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Grenseskilleparameter/Nettverdi 22

23 REGULERINGSMODELL Rammevilkårsjustering Rammevilkårsjustering - Småkraft 14,0 % 12,0 % 110 selskap med økning. Gjennomsnittlig økning alle selskap lik 1,7 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 Småkraft/Nettverdi 23

24 REGULERINGSMODELL Rammevilkårsjustering Rammevilkårsjustering - Øyforsyning 14,0 % 12,0 % 10,0 % 42 selskap med økning. Gjennomsnittlig økning alle selskap lik 0,6 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 Øyforsyning/Nettverdi 24

25 REGULERINGSMODELL Rammevilkårsjustering Likt effektivitetstillegg for like rammevilkårsparametere/nettverdi Ikke overkompensasjon for spesielle forhold Mer rettferdig fordeling av samlet inntektsramme 1 øy gir samme effektivitetskorrigering som 1,9 MW installert ytelse i småkraftverk Grenseskilleparameter =

26 REGULERINGSMODELL Kostnadsnorm K N = K*EFF Kalibrert n-2 K N = K*(EFF n-2 + (100% - EFF Bransje n-2)) EFF Bransje n-2 D = 86,5% EFF Bransje n-2 R = 80,9% K ND = K D *EFF n-2d + 13,5 %*K D K NR = K R *EFF n-2r + 19,1 %*K R 26

27 REGULERINGSMODELL Inntektsramme I n = 40%*K + 60%*K N ++ Distribusjonsnett I nd = 40%*K D + 60%*(K D *EFF n-2d + 13,5 %*K D ) ++ I nd = 48,1%*K D + 60%*K D *EFF n-2d ++ I nd = 48,1%*K D + 60%*K D *(K Ref /K n-2 D )++ I nd = 48,1%*K D + 60% *K Ref *(K D /K n-2 D )++ Regionalnett I nr = 40%*K R + 60%*(K R *EFF n-2r + 19,1 %*K R ) ++ I nr = 51,5%*K R + 60%*K R *EFF n-2r ++ I nr = 51,5%*K R + 60%*K R *(K Ref /K n-2 R )++ I R n = 51,5%*K R + 60% *K Ref *(K R /K n-2 R )++ 27

28 REGULERINGSMODELL Inntektsramme - Tilskudd Distribusjonsnett Egen kostnad inntektsramme 2010 Egen kostnad effektivitetsmåling 2008 Kostnad referanseselskap effektivitetsmåling 2008 Målt effektivitet 2008 Kalibrert effektivitet 2008 Normkostnad inntektsramme 2010 Inntektsramme 2010 Endring inntektsramme 2010 Basis1 100,0 100,0 80,0 80,0 % 93,5 % 93,5 96,1 Endret1 101,0 101,0 80,0 79,2 % 92,7 % 93,6 96,6 0,481 Basis2 80,0 100,0 80,0 80,0 % 93,5 % 74,8 76,9 Endret2 81,0 101,0 80,0 79,2 % 92,7 % 75,1 77,5 0,576 Regionalnett Basis3 100,0 100,0 80,0 80,0 % 99,1 % 99,1 99,5 Endret3 101,0 101,0 80,0 79,2 % 98,3 % 99,3 100,0 0,515 Basis4 80,0 100,0 80,0 80,0 % 99,1 % 79,3 79,6 Endret4 81,0 101,0 80,0 79,2 % 98,3 % 79,6 80,2 0,610 28

29 REGULERINGSMODELL Tillegg for investeringer (JI) INV n-2 * (1,46*NVE-Rente n ) (2009 og 2010) + (ΔAVS n-2 n + ΔBV n-2 n *NVE-Rente n ) (fom 2009) 29

30 REGULERINGSMODELL Investering lik 30 (30 års avskrivningstid) Investeringstillegg (NVE-rente = 7,0%) 2010: [(1-0) + (29-0)*7%] = 1,00 + 2,03 = 3, : [(1-0) + (28-0)*7%] = 1,00 + 1,96 = 2, : [(1-1) + (27-29)*7%] = 0,00-0,14 = -0, : [(1-1) + ( 0-2)*7%] = 0,00-0,14 = -0, : [(0-1) + ( 0-1)*7%] = -1,00-0,07 = -1, : [(0-1) + ( 0-0)*7%] = -1,00-0,00 = -1, : [(0-0) + ( 0-0)*7%] = 0,00-0,00 = 0,00 28 år Sum investeringstillegg = 0,0 Nåverdi av investeringstillegg = 12,5 % av investeringen 30

31 REGULERINGSMODELL Normalavkastning for bransjen samlet I NVE-notat heter det: NVE ønsker i samsvar med diskusjonen over å bidra til at bransjen er konkurransedyktig i kapitalmarkedene og bidra til et samfunnsøkonomisk riktig nivå på investeringene i fremtiden. På denne bakgrunn vil NVE etablere et prinsipp som tilsier at bransjens veide avkastning på investert kapital over tid skal være på nivå med NVEs referanserente. I praksis vil NVE gjennom fastsettelsen av inntektsrammen sørge for at dette prinsippet etterleves. Det betyr at inntektsrammen må justeres på en slik måte at den veide avkastningen i bransjen over tid er omtrent lik NVEs referanserente. NVE understreker at tidsetterslep og årlige justeringer, vil sørge for at den veide avkastningen i praksis vil kunne avvike noe fra NVEs referanserente. 31

32 REGULERINGSMODELL Normalavkastning for bransjen samlet Avvik mellom normalavkastning og oppnådd avkastning for bransjen i år N-2 som tillegg/fradrag på inntektsramme i år N Gjelder fra og med : mill kr 2010: mill kr 2011: mill kr (Estimat) Resultat av klager på vedtak om inntektsramme for

33 Incentiv Endring i inntektsramme og driftsresultat Ved endring i oppgave Ved endring i driftskostnader Ved reinvesteringer Ved nyinvesteringer Ved regnskapsmessige endringer 33

34 Incentiv - Oppgave Effektivitetsmåling Med gitt kostnad, øker effektivitet med økende oppgave Økt normkostnad og dermed inntektsramme Med gitt oppgave, øker effektivitet med redusert kostnad Km, GWh Kroner 34

35 Incentiv - Oppgave Endring i inntektsramme ved økning i oppgave ikke effektive selskap Avhengig av om referanseselskap endres ved endring i oppgave Referanseselskap Krødsherad Everk Nord-Trøndelag Andøy Energi AS Klepp Energi AS KF Elektrisitetsverk Totalt Effektivitet 73,49 % 127,3 % 107,6 % 151,0 % 108,3 % Referanseandel 1,614 0,223 1,488 0,029 Produktaspekt Antall nettstasjoner 865,00 219,00 290,00 169, ,00 865,00 Lengde høyspentnett 829,00 273,00 189,00 134, ,00 829,00 Overført energi , , , , , ,00 Antall kunder utenom fritid , , , , , ,79 Antall fritidskunder 941,00 343,00 120, , , ,28 Høyspent luft * Andel skog 87,81 0,57 111, , , ,24 Høyspent luft * Kystnærhet 4,98 9,66 0,18 0,04 6,94 15,90 Høyspent luft * Snøfall , , , , , ,30 35

36 Incentiv - Oppgave Endring i inntektsramme ved økning i oppgave ikke effektive selskap Avhengig av om referanseselskap endres ved endring i oppgave Referanseselskap Luster Energiverk Tysnes Kraftlag PL AS Totalt Effektivitet 116,98 % 102,8 % 147,8 % Referanseandel 0,819 0,087 Produktaspekt Antall nettstasjoner 176,00 239,00 183,00 211,74 Lengde høyspentnett 167,00 245,00 170,00 215,53 Overført energi , , , ,86 Antall kunder utenom fritid 1 837, , , ,28 Antall fritidskunder 465,00 645, ,00 634,92 Høyspent luft * Andel skog 4 970, , , ,29 Høyspent luft * Kystnærhet 0,74 0,82 6,27 1,21 Høyspent luft * Snøfall , , , ,12 36

37 Incentiv - Oppgave Endring i inntektsramme ved økning i oppgave ikke supereffektive selskap Økning i oppgaveparametere som effektiviteten er følsom for endringer i Økning i referanseselskapets kostnad Økning i effektivitet Økning i inntektsramme 60 % av referanseselskapets kostnadsøkning Økning i oppgaveparametere som effektiviteten ikke er følsom for endringer i Ingen endring i referanseselskapets kostnad Ingen endring i effektivitet Ingen endring i inntektsramme 37

38 Incentiv - Oppgave Endring i inntektsramme ved økning i oppgave supereffektive selskap Egen effektivitet: Økning/uendret Effektivitet for selskap som har det supereffektive selskapet som referanseselskap Reduksjon/uendret Økning/reduksjon i bransjens midlere effektivitet Egen inntektsramme: Økning/uendret 38

39 Incentiv - Driftskostnader Endring i driftskostnader i distribusjonsnett Kostnadsreduksjon Reduksjon inntektsramme Liten økning i inntektsramme 2014 Resultatøkning Resultatreduksjon Liten økning i driftsresultat 2014 Samlet resultatøkning 52 39

40 Incentiv - Driftskostnader Økning i inntektsramme 2008 ved økning i driftskostnad i distribusjonsnett ,0 % Effektivitet upåvirket 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % Effektivitet før endring 40

41 Incentiv - Driftskostnader Økning i inntektsramme 2008 ved økning i driftskostnad i distribusjonsnett ,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % Kostnad tilskudd/totalkostnad effektivitetsmåling 41

42 Incentiv - Driftskostnader Økning i inntektsramme ved økning i driftskostnad i distribusjonsnett ,0 % Sammenlignet med seg selv 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Sammenlignet med andre 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % Effektivitet før endring 42

43 Incentiv - Driftskostnader Økning i inntektsramme ved økning i driftskostnad i distribusjonsnett ,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % Effektivitet før endring 43

44 Incentiv - Reinvestering Utskifting av gammelt nettanlegg Ingen endringer i Energitap Driftskostnader KILE 44

45 Incentiv - Reinvestering Utskifting av gammelt nettanlegg Ingen endringer i driftskostnader, energitap eller avbruddskostnader Investering 30 Avskrivning 1,0 Normalavkastning 2,1 (7% av 30) Økning inntektsramme 48% * (1,0+2,1) = 1,49 Driftsresultat 1,49 1,0 = 0,49 Avkastning 0,49/30 = 1,6% + Investeringstillegg (+ i år 1 og 2, deretter -) 45

46 Incentiv - Reinvestering 3,0 Endring i inntektsramme med investering lik 30 (NVE-rente = 6%) 2,5 2,0 Egne kostnader + kostnadsnorm (NV = 43% * INV) Investeringstillegg (NV = 11% * INV) Totalt 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,

47 Incentiv - Reinvestering 3,0 Endring i inntektsramme, avskrivning og driftsresultat med investering lik 30 2,5 2,0 Avskrivning Inntektsramme Driftsresultat 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,

48 Incentiv - Reinvestering Avkastning på reinvestering ,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 %

49 Incentiv - Reinvestering Supereffektive selskap Effektivitet = 100% Økning inntektsramme = Kostnadsøkning Sammenlignet med seg selv ved beregning av supereffektivitet Økning inntektsramme Kostnadsøkning Sammenlignet med andre ved beregning av supereffektivitet Som ikke effektive selskap 49

50 Incentiv - Nyinvestering Nyinvestering som ikke påvirker parametere som inngår i DEA-modellen Som reinvestering Nyinvesteringer som øker parametere som inngår i DEA-modellen Avkastning høyere enn avkastning på reinvestering Avhengig av effektivitetens følsomhet for endringer i parametrene 50

51 EKSEMPEL - NYINVESTERING Utbygging av hytteområde 274 hytter fra 2007 til 2011 Samlet energiforbruk = 1,37 GWh 31,1 km høyspent jordkabel 13 nettstasjoner Investering: 12,9 mill kr Anleggsbidrag: 9,0 mill kr Driftskostnader: 0,258 mill kr (2,0 %) Energitap: +75 MWh (5,2 %) 51

52 EKSEMPEL - NYINVESTERING Investering og anleggsbidrag ved hytteutbygging Millioner kroner 4,0 Investering 3,5 Anleggsbidrag 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,

53 EKSEMPEL - NYINVESTERING Millioner kroner 19,0 Samlet driftskostnad 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 Uten hytteutbygging Med hytteutbygging 10,

54 EKSEMPEL - NYINVESTERING Effektivitet 90,0 % 88,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 80,0 % Med hytteutbygging, uten kostnader 78,0 % Uten hytteutbygging Med hytteutbygging, med kostnader 76,0 %

55 EKSEMPEL - NYINVESTERING Millioner kroner Inntektsramme 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 Med hytteutbygging Uten hytteutbygging 12,0 10,

56 EKSEMPEL - NYINVESTERING Millioner kroner Driftsresultat 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Med hytteutbygging Uten hytteutbygging 0,

57 EKSEMPEL - NYINVESTERING NVE-avkastning 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Med hytteutbygging Uten hytteutbygging 0,0 %

58 EKSEMPEL - NYINVESTERING Marginal avkastning på investering ved hytteutbygging 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % Normalavkastning -15 % Hytteutbygging

59 Incentiv - Anleggsbidrag Egenfinansiering eller anleggsbidrag? Nyinvesteringens påvirkning på effektivitet uavhengig av finansiering Endring i Oppgave Kostnad i effektivitetsmåling Eff n-2 Eff n-2 59

60 Incentiv - Anleggsbidrag Egenfinansiering eller anleggsbidrag? I 2011 = K 2009 *(48,1% + 60%*EFF KAL 2009 )+ JI ++ Egenfinansiering I E 2011=(K+ K) 2009 *(48,1% + 60%*EFF KAL 2009) + JI ++ Tilskuddsfinansiering Forskjell I T 2011=K 2009 *(48,1% + 60%*EFF KAL 2009) ++ I 2011 = K 2009 *(48,1% + 60%*EFF KAL 2009) + JI 60

61 Incentiv - Anleggsbidrag Incentiv til innkreving av anleggsbidrag Incentiv til egenfinansiering for de fleste selskap Avtar med økende effektivitet (de neste 30 år) Forutsetter stabil regulering Regulering fra 2012??? Større grad av normregulering mindre andel av egen kostnadsøkning dekkes gjennom økning i ramme Investeringsincentiv 61

62 Incentiv - Regnskapsføring Kostnadsfordeling Monopol Annen virksomhet Fordeling energitap Rnett Dnett Aktivering - Kostnadsføring 62

63 Incentiv - Regnskapsføring Kostnadsfordeling mellom monopol og annet Distribusjonsnett Selskapet totalt Alternativ A Andre forretningsområder Distribusjonsnett Alternativ B Andre forretningsområder Selskapet totalt 2007 Inntekt Driftskostnader Driftsresultat Avkastning BV Samlet kostnad inkl. avkastning Kostnad referanseselskap Effektivitet 80,0 % 72,7 % Bransjeeffektivitet 90,8 % 90,8 % Effektivitet kalibrert 89,2 % 81,9 % Kostnadsnorm 89,2 90, Inntektsramme 93,52 98,07 63

64 Incentiv - Regnskapsføring Fordeling energitap Rnett Dnett Tap i Rnett inngår ikke som kostnad i effektivitetsmåling Full dekning av tap i Rnett i inntektsramme Økning i kostnader med energitap i Dnett Som økning i andre kostnader Resultatreduksjon = ca 52% av kostnadsøkning 64

65 Incentiv - Regnskapsføring Kostnadsføring = 30 i 2010 Økning i inntektsramme 0 i 2010 og ,48*(30*KPI 2012 /KPI 2010 ) i 2012 Aktivering = 30 i 2010 Økning i inntektsramme 2010: + 1,0+29,0*7% 2011: + 1,0+28,0*7% 2012:0,48*(1,0+29,0*1,01*7%) - 2,0*7% 2013: 0,48*(1,0+28,0*1,01*7%) - 2,0*7% 65

66 Incentiv - Regnskapsføring Akkumulert nåverdi av framtidig inntektsramme 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Kostnadsføring Aktivering 10,0 % 0,0 % År fra investering 66

67 Incentiv - Regnskapsføring Noe høyere nåverdi av framtidig økning av inntektsramme med aktivering enn kostnadsføring Andre forhold Usikkerhet om framtidig regulering Selskapets framtidige bokførte verdi Selskapets framtidige driftsresultat 67

68 Incentiv - Oppsummering Kostnadsreduksjoner i eget selskap Redusert inntektsramme (ca 48%) Økt avkastning (ca 52%) Kostnadsreduksjoner hos andre selskap Redusert inntektsramme Redusert avkastning Kundenes andel Selskapets andel Effektivisering på linje med resten av bransjen for å opprettholde egen avkastning Kostnadsøkninger/investeringer hos andre selskap medfører økning i selskapets egen inntektsramme Konkurranse 68

69 Incentiv - Oppsummering Leveregel for å maksimere selskapets avkastning Mulige kostnadsreduksjoner Gjennomfør så raskt som mulig Behov for kostnadsøkninger Utsett så lenge som mulig Behov for reinvesteringer Utsett inntil reduksjonen i summen av KILE, drifts- og tapskostnader som følge av reinvesteringen er lik kapitalkostnadene ved reinvesteringen Δ Driftskostnad > Δ Kapitalkostnad Raskest mulig Δ Driftskostnad < Δ Kapitalkostnad Utsett Når kostnader først er påløpt føres mest mulig på monopol!! 69

70 Mulige endringer fra 2011 Ingen endringer i generell beregning av inntektsramme Forskrift Effektivitetsberegning ikke forskriftsfestet Kan endres fra år til år Nettkonferansen 2009 Klimaparametere og andel fritidskunder utenfor DEAmodell rammevilkårskorrigering Ferskeste signaler fra NVE Ingen endringer fra 2011 Venter til

71 Fornuftige endringer Distribusjonsnett Klimaparametere og andel fritidskunder utenfor DEAmodell rammevilkårskorrigering Lik korreksjon/kompensasjon for like rammevilkår Ikke overkompensasjon Mer rettferdig fordeling av samlet inntektsramme Regionalnett Samle oppgaveparameterene til en 71

72 Fornuftige endringer Dramatisk reduksjon i antall supereffektive selskap Supereffektive som følge av lave kostnader Ikke som følge av særegenheter 5 10 supereffektive Dnett Redusert behov for NVEs spesielle beregning av supereffektivitet Fjerning av spesialberegning av supereffektivitet Like incentiv for effektive og ikke effektive selskap 72

73 ECgroup AS - kontaktinformasjon ECgroup AS Trondheim Beddingen Trondheim Tlf: Oslo Fridtjof Nansens plass Oslo

Kurs i NVE-rapportering

Kurs i NVE-rapportering Svein Sandbakken 07.02.2012 08.02.2012 Kursinnhold NVE rapportering Nettregulering Generelt om NVE rapporteringen - Organisering - Viktighet Gruppeoppgaver - Løsning av oppgaver - Gjenomgang - Generelt

Detaljer

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013 Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Innhold Forskriftsendringer Mer-/mindreinntekt NVE-renten Tapspris Kostnadsnorm

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.)

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Effektivitetsanalyse av distribusjonsnettet og regional-/sentralnettet til Troms Kraft Nett AS basert på inntektsrammereguleringsmodell foreslått innført i 2007 av Rune Sandmo Berglund Masteroppgave i

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

Nettregulering i en nordisk kontekst

Nettregulering i en nordisk kontekst Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juli 2007 Hovedveileder: Gerard Doorman, ELKRAFT Biveileder(e): Kjell Sand, Sintef Energiforskning Bjørn Rune Stubbe, Nord Trøndelag E-verk Jørgen S. Christensen,

Detaljer

Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet

Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Sammendrag NVEs vekter for beregning av nettets oppgave er evaluert og mulighetene til forbedring

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 R A P P O R T Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 2 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 3 Den 17. august 1973 ble det i Nesset kommunestyre gjort et endelig vedtak om at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale

Detaljer

Sentralnettariffen 2013

Sentralnettariffen 2013 Sentralnettariffen 2013 Statnett har vedtatt å holde et stabilt tariffnivå til våre kunder. På grunn av spesielt høye flaskehalsinntekter Ingress: vil merinntekten i løpet av året komme opp mot 3,5 mrd.

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.)

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) Arkivsak-dok. 12/01050-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Styret for Drangedal everk KF Kommunestyret Møtedato Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) DRANGEDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Fremtidens tariffer i D-nettet

Fremtidens tariffer i D-nettet EC Group Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) 73 600 700 E: firmapost@ecgroup.no Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG

Detaljer

Høringssvar 19. september 2005

Høringssvar 19. september 2005 Høringssvar 19. september 2005 Endringer i forskrift om leveringskvalitet, måling og avregning og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer. EL & IT Forbundet viser til mottatt høringsbrev fra Norges

Detaljer