Kurs i NVE-rapportering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i NVE-rapportering"

Transkript

1 Svein Sandbakken

2 Kursinnhold NVE rapportering Nettregulering Generelt om NVE rapporteringen - Organisering - Viktighet Gruppeoppgaver - Løsning av oppgaver - Gjenomgang - Generelt om tema i gruppeoppgavene Demonstrasjon av Energi Norges punkttariffmodell 2

3 Innhold NVE rapportering Nettregulering - Overordnet beskrivelse av nettreguleringen - Incentiv i reguleringen - Regnskapsmessige tilpasninger - Signaliserte endringer fra 2013 Generelt om NVE rapporteringen - Organisering - Viktighet Oversikt over øvingsoppgaver 3

4 NVE Rapportering Nettreguleringen NVE- RAPPORTERING SEGMENT REGNSKAP OPPGAVE DRIFTS- KOSTNADER OG INVESTERINGER EFFEKTIVITET KOSTNADS- NORM INNTEKTS- RAMME OFFISIELT REGNSKAP 4

5 NVE rappportering Nettreguleringen Overordnet beskrivelse av reguleringen

6 NVE Rapportering Nettreguleringen Korreksjon for endring i avskrivning og avkastningsgrunnlag fra 2011 til 2013 (±) Egne kostnader inkl. KILE og normalavkastning 2011 Prisjustert til % 60 % Tillegg/fradrag for avvik mellom bransjens faktiske og estimerte driftskostnader for 2011 (±) Kostnadsnorm Inntektsramme 2013

7 Nettreguleringens brogede verden Incentivregulering DEA-modell VRS - CRS Effektivitetsfront Målt effektivitet Slakk Rammevilkårskorrigerin g Kalibrert effektivitet Supereffektivitet Referanseselskap Investeringsincentiv Investeringstillegg Bransjeavkastning Kostnadsnorm Inntektsramme Selskapets egne kostnader PRODUKTASPEKTER OPPGAVEBESKRIVELSE YB Y1=YAB O A XAB B XB C P2 D P1 E F VRS-FRONT TEKNISK EFFEKTIVITET = (XAB/YAB) / (X1/Y1) X1 CRS-FRONT P3 INNSATSFAKTORER RESSURSBRUK Minimer λ I n = 40%*K + 60%*K N + Tap R *Spot n + K U n-2*kpi n /KPI n-2 + JI + AKG n * r Selskapets effektivitet λ gitt at j jx j y * λ j yrj r = 1,...,s rj λ j * = 0 j λ 0 j = 1,...,n j Selskapets inntektsramme 7

8 Nettselskapets effektivitet (2010) % % % % Mønsterselskapet settes sammen av en gruppe selskaper med samme eller vanskeligere/større oppgaver 1) enn Nettselskapet og lavest mulig total kostnad (DEA-modell) I dette eksempelet framstår Nettselskapet med 85 % målt DEA-effektivitet (42,5 mill kr / 50 mill kr) Mønsterselskapet Rammevilkårskorrigering 3) Effektivitetstillegg = 5 % Nettselskapet Kostnad 42,5 mill kr 2) Kostnad 50 mill kr 2) Målt effektivitet 90% (85% + 5%) 8 1) Energi, kunder, nettutstrekning, klimatiske forhold 2) Kostnadene inkluderer normalavkastning (ca 5,6% i 2010) på bokført nettkapital og kapitalkostnad på mottatt investeringstilskudd 3) Grenseskilleparameter, øyer og småkraft

9 Kostnadsnorm Kostnadsnormen DEA-norm Egne kostnader (50 mill kr) 1 * Målt effektivitet (90%) = 45 mill kr Sum Kostnader alle nettselskap (14226 mill kr) 1) Sum DEA-norm alle nettselskap (13280 mill kr) 947 mill kr Normalavkastning for bransjen samlet + Tillegg til DEA-norm Fordeles etter avkastningsgrunnlaget 947 mill kr * 0,26% = 2,5 mill kr = Kostnadsnorm 47,5 mill kr (45,0 + 2,5) Selskapets andel av bransjens avkastningsgrunnlag 0,26% 9 1) Estimerte kostnader for 2012 (Prisjusterte kostnader (fra 2010 til 2012) inkluderer normalavkastning (ca 4,7% i 2012) på bokført nettkapital, men er eksklusive kapitalkostnad på mottatt investeringstilskudd)

10 Nettselskapets inntektsramme (2012) Kostnadsnormen 60 % 40 % 47,5 mill kr 47,5 mill kr * 60% = 28,5 mill kr 50,0 mill kr * 40% = 20,0 mill kr Nettselskapet (Kostnad 50 mill kr) 1) Sum inntektsramme = 48,5 mill kr +/- korreksjon for avvik mellom faktiske og estimerte kostnader for 2010 Faktisk avkastning 1,5 mill kr lavere enn normalavkastningen 2) (48,5 mill kr 50,0 mill kr) 10 1) Prisjusterte kostnader (fra 2010 til 2012) inkluderer normalavkastning (ca 4,7% i 2012) på bokført nettkapital, men er eksklusive kapitalkostnad på mottatt investeringstilskudd 2) Normalavkastningen i 2012 ca 4,7%

11 Nettselskapets tillatte tariffinntekt Avbruddskostnader (KILE) Kostnader til overliggende nett Eiendomsskatt Inntektsrammen (48,5 mill kr) Endringer i kapitalkostnad - Mer/mindreinntekt Total tillatt tariffinntekt 11

12 Nettselskapets effektivitet og inntektsramme NETTSELSKAPET REDUSERER KOSTNADENE MED 2 MILL KR I dette eksempelet framstår Nettselskapet med 85 % målt DEA-effektivitet (42,5 mill kr / 50 mill kr) 88,5% 48 Mønsterselskapet Kostnad 42,5 mill kr (uendret) Rammevilkårskorrigering Effektivitetstillegg = 5 % Nettselskapet Kostnad 50 mill kr 48 Målt effektivitet 90% (85% + 5%) 93,5% 88,5% 12

13 Nettselskapets effektivitet og inntektsramme NETTSELSKAPET REDUSERER KOSTNADENE MED 2 MILL KR Kostnadsnormen Egne kostnader (48 mill kr) * DEA-effektivitet (93,5%) + Tillegg til DEA-norm 2,5 mill kr (uendret) 45 mill + 2,5 = 47,5 mill kr 44,9 47,4 60 % 40 % 47,4 mill kr * 60% = 28,4 mill kr 48,0 mill kr * 40% = 19,2 mill kr 47,6 Sum inntektsramme = 48,5 mill kr +/- korreksjon for bransjens avvik fra normalavkastning to år tidligere Faktisk avkastning 1,1 mill kr høyere enn uten kostnadsreduksjon Av kostnadsreduksjonen på 2 mill kr, går 0,9 mill kr (45%) til nettkundene gjennom redusert inntektsramme (lavere nettleie) og 1,1 mill kr (55%) til Nettselskapet gjennom økt resultat Nettselskapet (Kostnad 48 mill kr) 13

14 Nettselskapets effektivitet og inntektsramme NETTSELSKAPET ØKER KOSTNADENE MED 2 MILL KR I dette eksempelet framstår Nettselskapet med 85 % målt DEA-effektivitet (42,5 mill kr / 50 mill kr) 81,7% 52 Mønsterselskapet Kostnad 42,5 mill kr (uendret) Rammevilkårskorrigering Effektivitetstillegg = 5 % Nettselskapet Kostnad 50 mill kr 52 Målt effektivitet 90% (85% + 5%) 86,7% 81,7% 14

15 Nettselskapets effektivitet og inntektsramme NETTSELSKAPET ØKER KOSTNADENE MED 2 MILL KR Kostnadsnormen Egne kostnader (52 mill kr) * DEA-effektivitet (86,7%) + Tillegg til DEA-norm 2,5 mill kr (uendret) 45 mill + 2,5 = 47,5 mill kr 45,1 47,6 60 % 40 % 47,6 mill kr * 60% = 28,6 mill kr 52,0 mill kr * 40% = 20,8 mill kr 49,4 Sum inntektsramme = 48,5 mill kr +/- korreksjon for bransjens avvik fra normalavkastning to år tidligere Nettselskapet (Kostnad 52 mill kr) Faktisk avkastning 1,1 mill kr lavere enn uten kostnadsøkning Av kostnadsøkningen på 2 mill kr, dekker nettkundene 0,9 mill kr (45%) gjennom økt inntektsramme (høyere nettleie) og Nettselskapet 1,1 mill kr (55%) gjennom redusert resultat 15

16 Supereffektivitet Mønsterselskapet settes sammen av en gruppe selskaper med samme eller vanskeligere/større oppgaver 1) enn Nettselskapet og lavest mulig total kostnad (DEA-modell) % % % % I dette eksempelet framstår Nettselskapet med 130% målt effektivitet (65 mill kr / 50 mill kr) Mønsterselskapet Nettselskapet Kostnad 65 mill kr 2) Kostnad 50 mill kr 2) Et nettselskap som får DEA-effektivitet over 100% måles på nytt i supereffektivitetsmåling. I denne målingen kan Nettselskapet selv inngå i Mønsterselskapet 16 1) Energi, kunder, nettutstrekning, klimatiske forhold 2) Kostnadene inkluderer normalavkastning (ca 5,6% i 2010) på bokført nettkapital og kapitalkostnad på mottatt investeringstilskudd

17 Supereffektivitet (Gjennomsnittlige data for de siste 5 år) % % % % Et nettselskap som får DEA-effektivitet over 100% måles på nytt i supereffektivitetsmåling. I denne målingen kan Nettselskapet selv inngå i Mønsterselskapet I dette eksempelet framstår Nettselskapet med 110% målt supereffektivitet (55 mill kr / 50 mill kr) Mønsterselskapet Kostnad 55 mill kr Rammevilkårskorrigering Effektivitetstillegg = 5 % Målt effektivitet 115% (110 % + 5 %) Nettselskapet Kostnad 50 mill kr 17

18 Supereffektivitet (Gjennomsnittlige data for de siste 5 år) % % % % Et nettselskap som får DEA-effektivitet over 100% måles på nytt i supereffektivitetsmåling. I denne målingen kan Nettselskapet selv inngå i Mønsterselskapet Mønsterselskapet Kostnad 45 mill kr I dette eksempelet framstår Nettselskapet med 90 % målt supereffektivitet (45 mill kr / 50 mill kr) Settes til 100% effektivitet Rammevilkårskorrigering Effektivitetstillegg = 5 % Målt effektivitet 105% (100 % + 5 %) Nettselskapet Kostnad 50 mill kr 18

19 NVE rappportering Nettreguleringen Incentiv i reguleringen

20 Incentiv i Nettreguleringen Endring i inntektsramme ved - Endring i oppgave - Endring i driftskostnader (DV, Tap, KILE) - Endring i kapitalkostnader (AVS, AKG) - Regnskapsmessige tilpasninger 20

21 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv oppgave Endring i inntektsramme ved økning i oppgave - Avhengig av om mønsterselskapet endres ved økning i oppgave Mønsterselskap Modalen Kraftlag Tydal Kommunale BA Energiverk KF Effektivitet 98,04 % 114,0 % 120,4 % Totalt Referanseandel 4,032 1,746 Produktaspekt Antall nettstasjoner Lengde høyspentnett Overført energi Antall kunder utenom fritid Antall fritidskunder Høyspent luft * Andel skog 99,17 55,22 131,28 451,91 Høyspent luft * Kystnærhet 0,07 0,09 0,03 0,42 Høyspent luft * Snøfall , , , ,62 21

22 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv oppgave Endring i inntektsramme ved økning i oppgave - Avhengig av om mønsterselskapet endres ved økning i oppgave Mønsterselskap Eidefoss AS Hafslund Nett AS Nord-Salten Kraftlag AL NTE-Nett AS Nordvest Nett AS Oppdal Everk AS Ørskog Energi AS Totalt Effektivitet 80,36 % 106,5 % 109,3 % 121,0 % 117,3 % 115,6 % 107,3 % 119,3 % Referanseandel 0,957 0,003 0,188 0,091 0,117 0,408 0,085 Produktaspekt Antall nettstasjoner Lengde høyspentnett Overført energi Antall kunder utenom fritid Antall fritidskunder Høyspent luft * Andel skog 9 615, , , , , ,3 590, , ,2 Høyspent luft * Kystnærhet 5,17 0,26 2,13 13,13 6,96 13,88 0,10 1,78 5,17 Høyspent luft * Snøfall , , , , , , , , ,2 22

23 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv oppgave Økning i inntektsramme ved økning i oppgave som medfører økning i mønsterselskapets oppgave og kostnad - I underkant av 60% av økningen i mønsterselskapets kostnad - Avtar med økende andel kostnader knyttet til tilskudd 23

24 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv kostnader Økning i inntektsramme ved økning i egne kostnader - 40% dekning av økning i egne kostnader - Kostnadsøkningen påvirker bidrag fra kostnadsnormen I gjennomsnitt ca 5% økning av inntektsramme ved økning i DV, KILE, Tap og AVS (Varierer fra 0% til 15%) I gjennomsnitt ca 20% økning av inntektsrammen ved økning i AKG (Varierer fra 15% til 30%) - Totalt 45% (40% - 55%) ved økning i DV, KILE, Tap og AVS 60% (55% - 70%) ved økning i AKG 24

25 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv investering Endring i kapitalkostnader som følge av investeringer - Langsiktig virkning på inntektsramme 40% av endring i egne kostnader 60% av endring i kostnadsnorm Investeringstillegg Må ses i et langsiktig perspektiv 25

26 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv reinvestering Eksempel - Utskifting av gammelt nettanlegg i ikke-effektivt selskap - Ingen endringer i Driftskostnader KILE Energitap 26

27 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv reinvestering Investerings tillegg negativt fra og med år 3 Ordinær inntektsramme basert på 45% dekning av avskrivninger og 61% dekning av normalavkastning på avkastningsgrunnlaget 27

28 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv reinvestering Negativt driftsresultat fra og med 2023 Endring i kalibrering av kostnadsnorm har forlenget perioden med positivt driftsresultat med 4 år 28

29 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv reinvestering Betydelig variasjon i avkastning mellom selskapene Avkastning øker med - Rammevilkårstillegg - Andel tilskuddskostnader - DEA-effektivitet - Andel av samlet avkastningsgrunnlag 29

30 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv nyinvestering Nyinvestering som ikke fører til økning i mønsterselskapet - Ikke påvirker oppgaveparametere i DEA-modellen - Mønsterselskapet er stort nok fra før Avkastning på nyinvestering = avkastning på reinvestering uten kostnadsreduksjoner Nyinvestering som fører til økning i mønsterselskapet - Påvirker oppgaveparametere i DEA-modellen som medfører at mønsterselskapets størrelse må økes - Økning i mønsterselskapets kostnad og dermed også kostnadsnormen Avkastning på nyinvestering > avkastning på reinvestering uten kostnadsreduksjoner 30

31 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv nyinvestering Avkastning på samme nyinvesteringsprosjekt - Investering - Mengde nettanlegg - Økning i kundeantall og energioverføring Varierer fra nettselskap til nettselskap 31

32 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv anleggsbidrag Grad av finansiering med anleggsbidrag - Tilknytningsprosjekt Egenfinansiering Finansiering med anleggsbidrag 32

33 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv anleggsbidrag Incentiv til egenfinansiering for ca 50% av selskapene når det ikke tas hensyn til investeringstillegget Incentiv til egenfinansiering for nesten alle selskap når det tas hensyn til investeringstillegget (nåverdi lik ca 11% av investering) Incentiv til egenfinansiering øker med økende effektivitet 33

34 NVE rappportering Nettreguleringen Regnskapsmessige tilpasninger

35 Regnskapsmessige tilpasninger Kostnadsfordeling monopol annen virksomhet Tapsfordeling Rnett Dnett Aktivering kostnadsføring 35

36 Regnskapsmessige tilpasninger Kostnadsfordeling Monopolvirksomhet Alternativ A Selskapet totalt Andre forretningsområder Monopolvirksomhet Andre forretningsområder Selskapet totalt 2010 Inntekt Driftskostnader Driftsresultat Normalavkastning AKG Samlet kostnad inkl. normalavkastning Kostnad referanseselskap DEA-effektivitet 80,0 % 72,7 % Rammevilkårs-tillegg 4,0 % 4,0 % Målt effektivitet 84,0 % 76,7 % DEA-norm 84,0 84,4 Tillegg til norm (Kalibrering) 0,1 0,1 Kostnadsnorm 84,1 84, Inntektsramme 90,5 94,7 Alternativ B Flytting av kostnader til monopolvirksomhet Påvirker ikke selskapets resultat for året Redusert effektivitet for monopolvirksomheten Økt inntektsramme 2 år senere Økt resultat 2 år senere 36

37 Regnskapsmessige tilpasninger Tapsfordeling Tap i Rnett inngår ikke som kostnad i effektivitetsmåling - Full dekning av tap i Rnett i inntektsramme Økning i tapskostnader i Dnett - Ca 45% dekt gjennom økt inntektsramme Flytting av energitap fra Dnett til Rnett - Reduksjon i inntektsramme Dnett = 45% - Økning i inntektsramme Rnett = 100% - Samlet økning i inntektsramme = 55% 37

38 Regnskapsmessige tilpasninger Aktivering eller kostnadsføring Kostnadsføring = 30 i Økning i inntektsramme 0 i 2010 og %*(30*KPI 2012 /KPI 2010 ) i 2012 Aktivering = Økning i inntektsramme 2010: + (1 0)+(29 0)*1,01*6% 2011: + (1 0)+(28 0)*1,01*6% 2012: 45%*1,0+61%*29,0*1,01*6%) + (1 1)+(27 29)*1,01*6% 2013: 45%*1,0+61%*28,0*1,01*6%) + (1 1)+(26 28)*1,01*6% 38

39 Regnskapsmessige tilpasninger Aktivering eller kostnadsføring Nåverdi av inntektsramme større med aktivering enn med kostnadsføring Tidsperspektiv Investeringstillegg og endring i kalibrering av kostnadsnormen har bedret økonomien ved aktivering Usikkerhet om framtidig regulering 39

40 NVE rappportering Nettreguleringen Oppsummering

41 Oppsummering Viktige forhold Oppgave Effektivitetsberegningene - Energioverføring - Antall kunder - Splitting av antall kunder - Lengde høyspentnett - Lengde høyspent luftlinje - Antall nettstasjoner - Tekniske data for regionalnett og i grenseskille regional- /distribusjonsnett 41

42 Oppsummering Viktige forhold Kostnader regional- og distribusjonsnett - Driftskostnader - Avskrivninger - Bokført verdi - Avskrivninger og bokført verdi tilskudd - Energitap - KILE - Inntekter utenom nettleie 42

43 NVE rappportering Nettreguleringen Signaliserte endringer fra 2013

44 Signaliserte endringer fra 2013 Risikopremie i NVE-renten - Vurderes økt Endring i effektivitetsberegning - Måling mot historisk front (som dagens beregning av supereffektivitet) for alle selskap DEA-effektivitet = Beregnet effektivitet - Flytting av oppgaveparametere fra DEA-modell over til rammevilkårskorrigering Kyst, snø og skog i Dnett Antall kunder samlet i Dnett Luftlinje, jordkabel og sjøkabel som en parameter i DEA-modellen for Rnett Ingen betydning for rapporteringen eller incentivene 44

45 NVE rappporteringen generelt Organisering og viktighet

46 NVE-rapportering generelt NVE Nettselskapene - Erfaring de siste årene NVE har innskjerpet kontrollen med innrapporterte tall og økt mengde kontrollbesøk Strammet inn på tidsfrist for innlevering 46

47 NVE-rapportering generelt Tidspunkt for NVE rapportering - Årsavslutning og NVE rapporteringen parallelt Segmentregnskap Mer-/mindreinntekt Avstemming av energiflyt (nett og kraft) Øker kvaliteten på årsregnskap Unngår avvik 47

48 NVE-rapportering generelt Rekkefølge - Internregnskap - Revisjon - NVE rapportering - Segmentregnskap - Offisielt regnskap 48

49 NVE-rapportering generelt Organisering av NVE rapporteringen - Helhet og konsistens - Intern gruppe Økonomi Kundeservice Teknisk - Kontoplan tilpasset NVE rapporteringen 49

50 NVE-rapportering generelt 50 Mange noter/vedlegg - Uten betydning for inntektsramme - Uten betydning for mer- /mindreinntekt - Uten direkte sammenheng med andre deler Fokuser på de viktige delene av rapporteringen Note/Vedlegg Betydning for inntektsramme og/eller mer- /mindreinntekt Noter og vedlegg som henger sammen Nettflyt (mengde og kostnad/inntekt) Kraftflyt (mengde og kostnad/inntekt) Anleggsmidler Note 1.1 X X Note 1.2 X Note 2.1 X Note 2.2 X Note 3 Note 4.3 X X Note 4.4 X X Note 4.5 Note 4.6 Note 5 X Note 6 X Note 7 X Note 10.1 X Note 10.2 X Note 11 X X x Note 12.1 Note 12.2 x Note 12.3 X X Note 12.4 X X Note 13.1 X Note 13.2 Note 14 X Note 15 X Note 16 X Note 17A X X Note 17B X X Note 18 X X Note Vedlegg A X Vedlegg D1 x Vedlegg D2 x Vedlegg F X Vedlegg K X Vedlegg H X X Øvrige vedlegg

51 Øvingsoppgaver

52 Øvingsoppgaver Nettselskap med - Produksjon - Regionalnett - Distribusjonsnett - Televirksomhet - Øvrig virksomhet Oppgaver med fokus på Energiflyt i nettet Kraftflyt Anleggsmidler Kostnads- og inntektsfordeling KILE, eiendomskatt og mer-/mindreinntekt NVE-rapportering delvis gjennomført (utdelte skjema som brukes ved løsning av oppgaver) Uten alle konsekvenser av hendelser i gruppeoppgavene 52

53

Nettregulering - rammebetingelser

Nettregulering - rammebetingelser Nettregulering - Nettregulering - rammebetingelser rammebetingelser Kurs: Budsjettering og tariffering 15. - 16. september 2010 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING NVEs reguleringsmodell Effektivitetsmåling

Detaljer

Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag?

Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag? Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag? Svein Sandbakken 26. april 2012 Innhold -Hva er riktig robusthet? -Riktige incentiv i nettreguleringen? 2 Riktig

Detaljer

Framtidige endringer i nettreguleringen

Framtidige endringer i nettreguleringen Framtidige endringer i nettreguleringen Svein Sandbakken 02.02.2012 2 Innhold Signaliserte endringer fra 2013 Risikopremie i NVE-renten Effektivitetsberegningen Kompensasjon for fusjonstap Andre fornuftige

Detaljer

Lær å forstå DEA-målingen

Lær å forstå DEA-målingen Lær å forstå DEA-målingen Svein Sandbakken Temadag EBL 25. mai 2009 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Tlf. 73 600 700 Oslo Stortingsgata 22 0161 Oslo Fax. 22

Detaljer

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013 Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Innhold Forskriftsendringer Mer-/mindreinntekt NVE-renten Tapspris Kostnadsnorm

Detaljer

Fornuftige reguleringsendringer fra NVE?

Fornuftige reguleringsendringer fra NVE? Fornuftige reguleringsendringer fra NVE? Svein Sandbakken Næringspolitisk verksted 27. September 2011 Innhold Små endringer Slanking av DEA-modellene utsatt..igjen Omhandlede/foreslåtte endringer Alderseffekter

Detaljer

Nettreguleringen anvendt på praktiske case

Nettreguleringen anvendt på praktiske case anvendt på praktiske case Kurs Nettregulering 31.10.2012 01.11.2012 Svein Sandbakken Investeringsincentiv Reinvesteringer Kostnadsøkning - Ingen endring i oppgave Nåverdi av økning i inntektsramme = 96

Detaljer

Analyse av målt effektivitet for Nettselskapet AS

Analyse av målt effektivitet for Nettselskapet AS Analyse av målt effektivitet for Nettselskapet AS Grunnlaget for analysene Analysene er basert på NVEs data i forbindelse med varsel om inntektsramme For å unngå «støy» i analysene har vi valgt å holde

Detaljer

Spesialtilbud til Energi Norges medlemmer. April 2013

Spesialtilbud til Energi Norges medlemmer. April 2013 Spesialtilbud til Energi Norges medlemmer April 2013 Bakgrunn NVEs regulering av nettselskapene har de seneste årene blitt mer kompleks og vanskeligere å forstå Hvorfor blir effektiviteten som beregnet?

Detaljer

Lønnsomhet av investeringer i regionalnettet

Lønnsomhet av investeringer i regionalnettet Lønnsomhet av investeringer i regionalnettet Næringspolitisk verksted 25. september 2008 Svein Sandbakken Innhold Analyse av 4 selskap med regionalnettsinvesteringer Økonomisk utvikling selskap A Økonomisk

Detaljer

KURS NVE-RAPPORTERING. 2. - 3. Februar 2010

KURS NVE-RAPPORTERING. 2. - 3. Februar 2010 KURS NVE-RAPPORTERING 2. - 3. Februar 2010 1 INNHOLD I Innledning Regnskapsrapportering regulering Mengderegnskap (+interne transaksjoner) Faglig/teori Gruppeoppgaver (løsning/gjennomgang) Anleggsmidler

Detaljer

Om den nye reguleringsmodellen

Om den nye reguleringsmodellen Om den nye reguleringsmodellen Hva gjør NVE Hva gjør EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 26.05.09 Nettregulering og evige sannheter Et naturlig

Detaljer

KURS NVE-RAPPORTERING. 12.-13.Februar 2008

KURS NVE-RAPPORTERING. 12.-13.Februar 2008 KURS NVE-RAPPORTERING 12.-13.Februar 2008 1 INNHOLD I Innledning Regnskapsrapportering regulering NVE-rapportering 2007: Endringer. (Evt. under praktisk) Mengderegnskap (+interne transaksjoner) Faglig/teori

Detaljer

KILE-ordningen ved svært lange avbrudd

KILE-ordningen ved svært lange avbrudd KILE-ordningen ved svært lange avbrudd EBLs næringspolitiske verksted Eirik Jørum 12. september 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Tlf. 73 600 700 Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Oslo

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen FASIT dagene 2008 5. februar 2008 Stig Olav Wiull rådgiver Seksjon for økonomisk regulering Innhold Hovedtrekkene i inntektsrammereguleringen

Detaljer

INNTEKTSRAMMEREGULERINGEN - NETTSELSKAPENES UTFORDRINGER OG INSENTIVER

INNTEKTSRAMMEREGULERINGEN - NETTSELSKAPENES UTFORDRINGER OG INSENTIVER 23. desember, 2009 INNTEKTSRAMMEREGULERINGEN - NETTSELSKAPENES UTFORDRINGER OG INSENTIVER Innhold Bakgrunn... 2 Økonomisk regulering av nettselskapene... 2 Bransjens krav til DEA-modellen som normeringsverktøy...

Detaljer

Analyse av forklaringer på variasjoner i selskapenes effektivitet - På oppdrag for DEFO og KS Bedrift

Analyse av forklaringer på variasjoner i selskapenes effektivitet - På oppdrag for DEFO og KS Bedrift Analyse av forklaringer på variasjoner i selskapenes effektivitet - På oppdrag for DEFO og KS Bedrift 18. mai 2015 Svein Sandbakken / Jørn Bugge / Linn Renée Naper / Helge Schroeder Innhold 1. Mandat og

Detaljer

Toveiskommunikasjon og nettariffen

Toveiskommunikasjon og nettariffen Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 21.05.08 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter Toveiskommunikasjon

Detaljer

Nettavkastningen er den blitt som forutsatt? Av Svenn Inge Sigurdsen. Financial Advisory Services

Nettavkastningen er den blitt som forutsatt? Av Svenn Inge Sigurdsen. Financial Advisory Services Nettavkastningen er den blitt som forutsatt? Av Svenn Inge Sigurdsen Innhold 1. Utvikling i reguleringsmodell og referanserente 2. Utvikling i avkastning (stort, medium og lite selskap) 3. Verdivurdering

Detaljer

Tariffering. Kurs: Budsjettering og tariffering oktober Svein Sandbakken

Tariffering. Kurs: Budsjettering og tariffering oktober Svein Sandbakken Tariffering Kurs: Budsjettering og tariffering 1. 2. oktober 2008 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING - TARIFFERING EFFEKTIVITET RAPPORTERING EGNE DRIFTS- KOSTNADER KOSTNADS- NORM INVESTERING NVE- INNTEKTS-

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status for NVEs arbeid med nettreguleringen EBL Næringspolitisk verksted 25. september 2008 Stig Olav Wiull Innhold Status inntektsrammer 2007, 2008 og 2009 Tillegg

Detaljer

Verdivurdering av nettselskaper Kjetil Ingeberg 27. mai 2009

Verdivurdering av nettselskaper Kjetil Ingeberg 27. mai 2009 Verdivurdering av nettselskaper Kjetil Ingeberg 27. mai 2009 29. mai. 2009 www.xrgia.no post@xrgia.no Innhold Prinsipper hva verdsettes? Datagrunnlag og forutsetninger Praktisk eksempel 2 2 Hvorfor verdsetter

Detaljer

Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett

Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett Næringspolitisk verksted 4. juni 2009 Svein Sandbakken 1 INNHOLD Årets tariffinntekt Hvilke tariffer Inntektsfordeling mellom tariffer Produksjon forbruk Ulike

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen Status og videre planer EBL Nettkonferansen 2. desember 2008 Tore Langset Innhold Saksbehandling Tilsyn Forskriftsendringer Utviklingen i

Detaljer

KILE-ordningen Incentiver og aktuelle problemstillinger

KILE-ordningen Incentiver og aktuelle problemstillinger kreativ kraft! KILE-ordningen Incentiver og aktuelle problemstillinger Helle H. Grønli 15. mai 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Tlf. 73 600 700 Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Oslo Brugata

Detaljer

Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene

Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene LOGO Prosjektrapport Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene til NTE Nett AS TIL: NTE Nett AS ATT: Jan A. Foosnæs Dato: 16. februar 2010 Antall sider: 23 Prosjektansvarlig:

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Må reguleringsmodellen endres for å nå fornybarhetsmålene? Stig Olav Wiull seksjon for økonomisk regulering

Norges vassdrags- og energidirektorat. Må reguleringsmodellen endres for å nå fornybarhetsmålene? Stig Olav Wiull seksjon for økonomisk regulering Norges vassdrags- og energidirektorat Må reguleringsmodellen endres for å nå fornybarhetsmålene? Stig Olav Wiull seksjon for økonomisk regulering Oversikt Om inntektsrammer som virkemiddel Relevante forskjeller

Detaljer

Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS

Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS LOGO Prosjektrapport Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS TIL: NTE Nett AS ATT: Jan A. Foosnæs Dato: 15. februar 2010 Antall sider: 12 Prosjektansvarlig: Svein Sandbakken TRONDHEIM

Detaljer

SNF-rapport nr. 38/06

SNF-rapport nr. 38/06 Effektivitetsmåling av regionalog distribusjonsnett fellesmåling, kostnadsvariasjon og kalibrering av Endre Bjørndal Mette Bjørndal SNF-prosjekt nr. 7551 Nettregulering 2007 Prosjektet er finansiert av

Detaljer

Kapitalkostnader og insentiver til reinvesteringer i elnett

Kapitalkostnader og insentiver til reinvesteringer i elnett Kapitalkostnader og insentiver til reinvesteringer i elnett Førsteamanuensis Endre Bjørndal Og Førsteamanuensis Kenneth Fjell EBL, Oslo 6. oktober 2009 Formål med prosjektet Å gjøre en prinsipiell vurdering

Detaljer

Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett

Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett Virkningen av den økonomiske reguleringen for Statnett Norges energidager Holmenkollen Park Hotell 18. oktober 2013 Konserndirektør Knut Hundhammer Statnett SF Tidlig 2000-tall var nettet preget av flere

Detaljer

Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet

Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet Kr Kr Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet Kr Kr Kr Kr En studie av nettselskaper med lavt DEA-resultat 61 2012 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr R A P P O R T Kostnadseffektivitet i

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status for NVEs arbeid med utvikling av reguleringen Tore Langset Seksjon for økonomisk regulering Agenda Høring - forskriftsendring vedr. mer-/mindreinntekts-regler

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen Nyheter, videre planer og samspillet med bransjen EBL Nettkonferansen 4. desember 2007 Tore Langset Innhold Oppsummering av arbeidet i 2007

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene 77 2013 R A P P O R T Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Rapport nr 77 Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene

Detaljer

Nettleien Oppdatert august 2016

Nettleien Oppdatert august 2016 Nettleien 2016 Oppdatert august 2016 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVE fastsetter

Detaljer

Nettkonferansen 2009. Inntektsrammeregulering og nettpolitikk. Truls Paulsen Adm.dir. Dragefossen Kraftanlegg AS

Nettkonferansen 2009. Inntektsrammeregulering og nettpolitikk. Truls Paulsen Adm.dir. Dragefossen Kraftanlegg AS Nettkonferansen 2009 Inntektsrammeregulering og nettpolitikk Truls Paulsen Adm.dir. Dragefossen Kraftanlegg AS Disposisjon Dragefossen Kraftanlegg AS Dagens regulering Nettutfordringer Ny regulering Dragefossen

Detaljer

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Driver NVE soft-boksing med bransjen hvor aktørene spilles ut mot hverandre? Nettpolitikk Vi skal frakte mer fornybar

Detaljer

Reguleringsmodell 2012

Reguleringsmodell 2012 Reguleringsmodell 2012 EBL 1. april 2009 Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Thore Johnsen NHH/SNF Oppdrag Prinsippnotat om reguleringsmodell Dagens modell, med justeringer Standardprismodell (nyverdi / oppgave)

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

Anleggsbidrag i masket nett

Anleggsbidrag i masket nett Anleggsbidrag i masket nett Tariffer i distribusjonsnettet Energibedriftenes landsforening 14. mai 2008 Linn Renée Naper Anleggsbidrag Produsentens dekning av kostnader = produsentens betaling til nettselskap

Detaljer

Prosjekt Nettregulering regulatorisk regnskap og kostnadsbase

Prosjekt Nettregulering regulatorisk regnskap og kostnadsbase Prosjekt Nettregulering regulatorisk regnskap og kostnadsbase 25. september 2008 Næringspolitisk verksted EBL Johannes Røyrvik, PwC PwC Agenda Utgangspunktet for prosjektet Aktuelle kapitalgrunnlag Kapitalgrunnlaget

Detaljer

Veiledning til beregningsgrunnlag for inntektsrammer 2016

Veiledning til beregningsgrunnlag for inntektsrammer 2016 Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: Hilde Marit Kvile Tore Langset Dato: 26.11.2015 Saksnr.: 201500380-6 Arkiv: 621 Kopi: Veiledning til beregningsgrunnlag for inntektsrammer 2016 Denne veiledningen beskriver

Detaljer

Modellkonsept Budsjettmodell - eksempel Prosjektforslag v/trond Svartsund, EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Modellkonsept Budsjettmodell - eksempel Prosjektforslag v/trond Svartsund, EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Modellkonsept Budsjettmodell - eksempel Prosjektforslag v/trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Utforming av rammebetingelser Praktisk utforming av rammebetingelser

Detaljer

Ny inntektsmodell fra 2012 - hvorfor og hvordan? Tilnærmet riktig er bedre enn eksakt feil!

Ny inntektsmodell fra 2012 - hvorfor og hvordan? Tilnærmet riktig er bedre enn eksakt feil! Ny inntektsmodell fra 2012 - hvorfor og hvordan? Tilnærmet riktig er bedre enn eksakt feil! Kjetil Storset, 2.12.2008 Når alt er sagt bør noe bli gjort... Vi har sagt det før sier det igjen og igjen og

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Tilpasning til den nye reguleringsmodellen praktiske råd. Kurs hos Energi Norge, 1.11.2012 Kjetil Ingeberg

Tilpasning til den nye reguleringsmodellen praktiske råd. Kurs hos Energi Norge, 1.11.2012 Kjetil Ingeberg Tilpasning til den nye reguleringsmodellen praktiske råd Kurs hos Energi Norge, 1.11.2012 Kjetil Ingeberg 1 1 INNHOLD Overordnet hva gir gevinst? Hva bør man jobbe med? 2 2 HVA GIR GEVINST? Basics Lavest

Detaljer

Hva er korrekt kapitalbase i nettselskapenes regnskapsrapportering?

Hva er korrekt kapitalbase i nettselskapenes regnskapsrapportering? Hva er korrekt kapitalbase i nettselskapenes regnskapsrapportering? 22. oktober 2008 Spesialistseminar økonomi EBL Johannes Røyrvik, PwC PwC Agenda Utgangspunktet for prosjektet Aktuelle kapitalgrunnlag

Detaljer

Brukerkurs i X-Nett Kjetil Ingeberg og Arve Halseth 18. april 2007

Brukerkurs i X-Nett Kjetil Ingeberg og Arve Halseth 18. april 2007 Brukerkurs i X-Nett Kjetil Ingeberg og Arve Halseth 18. april 2007 19. apr. 2007 www.xrgia.no post@xrgia.no Agenda 1. Kort om NVE s inntektsrammeberegning 2. Gjennomgang av X-Nett Struktur og dataløsning

Detaljer

Klager på enkeltvedtak om inntektsrammer for 2007

Klager på enkeltvedtak om inntektsrammer for 2007 Notat Til: Fra: Ansvarlig: Olje- og energidepartementet Energiavdelingen Marit Lundteigen Fossdal Dato: 21.10.2009 Saksnr.: NVE 200802911-12 Arkiv: 621 Kopi: Klager på enkeltvedtak om inntektsrammer for

Detaljer

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.)

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) Arkivsak-dok. 12/01050-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Styret for Drangedal everk KF Kommunestyret Møtedato Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) DRANGEDAL

Detaljer

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4. Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008 Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder

Detaljer

Mål og tiltak: kommentarer til NVEs planlagte endringer i reguleringen. Kjetil Ingeberg

Mål og tiltak: kommentarer til NVEs planlagte endringer i reguleringen. Kjetil Ingeberg Mål og tiltak: kommentarer til NVEs planlagte endringer i reguleringen Kjetil Ingeberg 1 1 HVA ER GJORT? 2009 von der Fehr leverer rapport til OED 2010 Mindre mekanisk bruk av DEA Alderskorrigering Økt

Detaljer

Utfordringer ved fellesmåling

Utfordringer ved fellesmåling 1 Elmåledagene 14.-15.11.2007 Utfordringer ved fellesmåling Ole-Petter Halvåg Agder Energi Nett AS 2 Hva er utfordringene? (sett fra en netteiers ståsted) Jo flere kunder på fellesmåling, - jo dårligere

Detaljer

Smartgridkonferansen 13. september 2016

Smartgridkonferansen 13. september 2016 Smartgridkonferansen 13. september 2016 Er nettreguleringen tilfredsstillende for å redusere risiko for nettselskapene i deres investeringsbeslutninger frem mot 2030? Ove Flataker Direktør Elmarkedstilsynet

Detaljer

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

Hva vil gi verdiskapning i nettvirksomhet? Investeringer og effektivisering Finansiell planlegging Verdisetting av nettselskap

Hva vil gi verdiskapning i nettvirksomhet? Investeringer og effektivisering Finansiell planlegging Verdisetting av nettselskap Hva vil gi verdiskapning i nettvirksomhet? Investeringer og effektivisering Finansiell planlegging Verdisetting av nettselskap 22. mar. 2011 www.xrgia.no post@xrgia.no Innhold 1. Investeringer og effektivisering

Detaljer

Rettleiing til berekningsgrunnlag for fastsetting av inntektsramme

Rettleiing til berekningsgrunnlag for fastsetting av inntektsramme Notat Til: Frå: Ansvarlig: Omsetningskonsesjonærar med inntektsramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langset Dato: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua

Detaljer

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettleien 2009 Oppdatert 01.03.2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien

Detaljer

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff Filnavn: \\fiks\home-avdem\ijs\oeds_vedtak\oedvedtak2001sak13_ballangenognordkraft2002.doc Ballangen Energi AS Postboks 53 8546 Ballangen Deres ref Vår ref Dato OED 2001/1672 EV MM 13.02.2002 Klagesak

Detaljer

Tarifferingsregimet en tung bør for områdekonsesjonærene? Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling og rammer

Tarifferingsregimet en tung bør for områdekonsesjonærene? Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling og rammer Tarifferingsregimet en tung bør for områdekonsesjonærene? Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling og rammer Jeg har blitt utfordret på følgende problemstilling: Hvilke konsekvenser har investeringene

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2010: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2009

Rundskriv EØ 2/2010: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2009 Side 1 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 08.02.2010 Vår ref.: NVE 201000709-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Røsand / Melvær Deres ref.: 22 95 93 79 / 22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2010: Økonomisk

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, m.v.

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, m.v. Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, m.v. Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten Eva Næss Karlsen (red.) 19 2005 D O K U M E N T Endringer i forskrift

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVEs inntektsrammer

Detaljer

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 «Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 24.09.2015 Og jeg kan dokumentere med GPSkoordinater! HALLELUJA! 24.09.2015 Tema

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om produksjonsrelatert nettanlegg Lande transformatorstasjon vedtak

NVEs vurdering i uenighet om produksjonsrelatert nettanlegg Lande transformatorstasjon vedtak Helgeland Kraft AS Postboks 702 8654 MOSJØEN Vår dato: 30.04.2015 Vår ref.: 201406758-5 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi NVEs vurdering i uenighet om produksjonsrelatert

Detaljer

Metode for korrigering av DEA-resultat mhp forskjeller i rammevilkår Endring for 2010

Metode for korrigering av DEA-resultat mhp forskjeller i rammevilkår Endring for 2010 Side 2 Metode for korrigering av DEA-resultat mhp forskjeller i rammevilkår Statistiske analyser basert på nye data viser at rammevilkårsvariablene som er inkludert i dagens DEAmodell fremdeles fanger

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2016

Halvårsrapport 1. halvår 2016 Halvårsrapport 1. halvår 2016 Hovedpunkter 1. halvår 2016 Driftsresultat på 69,7 mill., mot 69,6 mill. i 1. halvår 2015, en økning på 0,1 mill. Resultat etter skatt på 11,2 mill er 49,6 mill svakere enn

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Relevante rammevilkår i distribusjonsnettsmodellen Utvikling av distribusjonsnettsmodellen av Silje Cathrine Syvertsen Rammevilkår i distribusjonsnettsmodellen Kostnadsnormen

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Anleggsbidrag - forenklinger?

Anleggsbidrag - forenklinger? Anleggsbidrag - forenklinger? Næringspolitisk verksted, Tariffer og anleggsbidrag i distribusjonsnettet BKK Nett AS, Charlotte Sterner og Bengt Otterås Energi Norge 4.8.2012 Hvem kan spå om fremtiden?

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Framtidig utforming av nett-tariffer

PROSJEKTRAPPORT Framtidig utforming av nett-tariffer PROSJEKTRAPPORT Framtidig utforming av nett-tariffer Kunde: Kontakt: NVE Velaug Mook Dato: 11. oktober 2014 Sider: 58 Ansvarlig: Deltagere: Svein Sandbakken Jørgen Bjørndalen Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn...

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Rettslige rammer for den økonomiske reguleringen av nettvirksomhet. advokat Gunnar Martinsen, Advokatfirmaet Thommessen AS

Rettslige rammer for den økonomiske reguleringen av nettvirksomhet. advokat Gunnar Martinsen, Advokatfirmaet Thommessen AS Rettslige rammer for den økonomiske reguleringen av nettvirksomhet advokat Gunnar Martinsen, Advokatfirmaet Thommessen AS Rammer for den økonomiske reguleringen Internasjonalt regelverk Alminnelig forvaltningsrett

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2009: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2008 - Elektronisk rapportering for 2008 og forhåndsvarsel om enkeltvedtak

Rundskriv EØ 2/2009: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2008 - Elektronisk rapportering for 2008 og forhåndsvarsel om enkeltvedtak Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 27.03.3009 Vår ref.: NVE 200901612-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand / Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79 / 22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2009:

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Analytisk informasjon Analytisk info Side 82 / 96 Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 9 9,2 2 15 1 15,5 6 5 3-5 212 213 214 215-1 212

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene

Norges vassdrags- og energidirektorat. Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene Norges vassdrags- og energidirektorat Gjennomgang av samlet regulering av nettselskapene Utredning OED Gjennomgang av samlet reguleringen av nettselskapene Sentralnettets utstrekning Nasjonale tariffer

Detaljer

Hvilke planer har vi for fremtidens KILEordning. Lisbeth Vingås

Hvilke planer har vi for fremtidens KILEordning. Lisbeth Vingås Hvilke planer har vi for fremtidens KILEordning Lisbeth Vingås KILE status og videreutvikling Målsettinger med KILE-ordningen KILE som verktøy for å styre leveringspålitelighet Samfunnsøkonomisk optimalt

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010

Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2010 Omsetningskonsesjonærene Vår dato: 22.02.2011 Vår ref.: NVE 201100958-1 eø/ger Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand/Pål Melvær Deres ref.: 22 95 93 79/22 95 98 72 Rundskriv EØ 2/2011: Økonomisk

Detaljer

Infoskriv ETØ 2/2015 Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2014

Infoskriv ETØ 2/2015 Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2014 Omsetningskonsesjonærer - Adresseliste Vår dato: 18.03.2015 Vår ref.: 201501833-2 Arkiv: 622 Saksbehandler: Deres dato: Geir Røsand (22 95 93 79) Deres ref.: Pål Melvær (22 95 98 72) Infoskriv ETØ 2/2015

Detaljer

Ekstern evaluering av den økonomiske reguleringen av nettselskapene

Ekstern evaluering av den økonomiske reguleringen av nettselskapene DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 2 2 OKT 2010 09/01266-20 Ekstern evaluering av den økonomiske reguleringen av nettselskapene Olje- og energidepartementet

Detaljer

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling 64 2015 R A P P O R T Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2012

Avbruddsstatistikk 2012 Avbruddsstatistikk 2012 Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda NVEs rolle i avbruddsrapportering Gjennomgang av statistikken t.o.m. 2012 Ikke levert energi (ILE)

Detaljer

Regulering av leveringskvalitet & økonomisk regulering. av nettselskapene i Norden

Regulering av leveringskvalitet & økonomisk regulering. av nettselskapene i Norden Regulering av leveringskvalitet & økonomisk regulering av nettselskapene i Norden Presentasjon 06.02.06 1 2 Scope Økonomisk regulering og regulering av leveringskvalitet i 4 nordiske land: Norge, Danmark,

Detaljer

Antall kilometer høyspentnett. Antall nettstasjoner. Antall abonnementer. Andel luftlinjer i barskog med høy og særs høy bonitet

Antall kilometer høyspentnett. Antall nettstasjoner. Antall abonnementer. Andel luftlinjer i barskog med høy og særs høy bonitet 2012. Disse totale kostnadene og oppgavene for 2012 måles mot gjennomsnittlige kostnader og oppgaver for perioden 2008-2012. De totale kostnadene er summen av drift- og vedlikehold, KILE, avskrivinger,

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat FASIT-dagene 2013: Uenighetssaker om ansvarlig konsesjonær for avbrudd - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester

Detaljer