Kurs i NVE-rapportering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i NVE-rapportering"

Transkript

1 Svein Sandbakken

2 Kursinnhold NVE rapportering Nettregulering Generelt om NVE rapporteringen - Organisering - Viktighet Gruppeoppgaver - Løsning av oppgaver - Gjenomgang - Generelt om tema i gruppeoppgavene Demonstrasjon av Energi Norges punkttariffmodell 2

3 Innhold NVE rapportering Nettregulering - Overordnet beskrivelse av nettreguleringen - Incentiv i reguleringen - Regnskapsmessige tilpasninger - Signaliserte endringer fra 2013 Generelt om NVE rapporteringen - Organisering - Viktighet Oversikt over øvingsoppgaver 3

4 NVE Rapportering Nettreguleringen NVE- RAPPORTERING SEGMENT REGNSKAP OPPGAVE DRIFTS- KOSTNADER OG INVESTERINGER EFFEKTIVITET KOSTNADS- NORM INNTEKTS- RAMME OFFISIELT REGNSKAP 4

5 NVE rappportering Nettreguleringen Overordnet beskrivelse av reguleringen

6 NVE Rapportering Nettreguleringen Korreksjon for endring i avskrivning og avkastningsgrunnlag fra 2011 til 2013 (±) Egne kostnader inkl. KILE og normalavkastning 2011 Prisjustert til % 60 % Tillegg/fradrag for avvik mellom bransjens faktiske og estimerte driftskostnader for 2011 (±) Kostnadsnorm Inntektsramme 2013

7 Nettreguleringens brogede verden Incentivregulering DEA-modell VRS - CRS Effektivitetsfront Målt effektivitet Slakk Rammevilkårskorrigerin g Kalibrert effektivitet Supereffektivitet Referanseselskap Investeringsincentiv Investeringstillegg Bransjeavkastning Kostnadsnorm Inntektsramme Selskapets egne kostnader PRODUKTASPEKTER OPPGAVEBESKRIVELSE YB Y1=YAB O A XAB B XB C P2 D P1 E F VRS-FRONT TEKNISK EFFEKTIVITET = (XAB/YAB) / (X1/Y1) X1 CRS-FRONT P3 INNSATSFAKTORER RESSURSBRUK Minimer λ I n = 40%*K + 60%*K N + Tap R *Spot n + K U n-2*kpi n /KPI n-2 + JI + AKG n * r Selskapets effektivitet λ gitt at j jx j y * λ j yrj r = 1,...,s rj λ j * = 0 j λ 0 j = 1,...,n j Selskapets inntektsramme 7

8 Nettselskapets effektivitet (2010) % % % % Mønsterselskapet settes sammen av en gruppe selskaper med samme eller vanskeligere/større oppgaver 1) enn Nettselskapet og lavest mulig total kostnad (DEA-modell) I dette eksempelet framstår Nettselskapet med 85 % målt DEA-effektivitet (42,5 mill kr / 50 mill kr) Mønsterselskapet Rammevilkårskorrigering 3) Effektivitetstillegg = 5 % Nettselskapet Kostnad 42,5 mill kr 2) Kostnad 50 mill kr 2) Målt effektivitet 90% (85% + 5%) 8 1) Energi, kunder, nettutstrekning, klimatiske forhold 2) Kostnadene inkluderer normalavkastning (ca 5,6% i 2010) på bokført nettkapital og kapitalkostnad på mottatt investeringstilskudd 3) Grenseskilleparameter, øyer og småkraft

9 Kostnadsnorm Kostnadsnormen DEA-norm Egne kostnader (50 mill kr) 1 * Målt effektivitet (90%) = 45 mill kr Sum Kostnader alle nettselskap (14226 mill kr) 1) Sum DEA-norm alle nettselskap (13280 mill kr) 947 mill kr Normalavkastning for bransjen samlet + Tillegg til DEA-norm Fordeles etter avkastningsgrunnlaget 947 mill kr * 0,26% = 2,5 mill kr = Kostnadsnorm 47,5 mill kr (45,0 + 2,5) Selskapets andel av bransjens avkastningsgrunnlag 0,26% 9 1) Estimerte kostnader for 2012 (Prisjusterte kostnader (fra 2010 til 2012) inkluderer normalavkastning (ca 4,7% i 2012) på bokført nettkapital, men er eksklusive kapitalkostnad på mottatt investeringstilskudd)

10 Nettselskapets inntektsramme (2012) Kostnadsnormen 60 % 40 % 47,5 mill kr 47,5 mill kr * 60% = 28,5 mill kr 50,0 mill kr * 40% = 20,0 mill kr Nettselskapet (Kostnad 50 mill kr) 1) Sum inntektsramme = 48,5 mill kr +/- korreksjon for avvik mellom faktiske og estimerte kostnader for 2010 Faktisk avkastning 1,5 mill kr lavere enn normalavkastningen 2) (48,5 mill kr 50,0 mill kr) 10 1) Prisjusterte kostnader (fra 2010 til 2012) inkluderer normalavkastning (ca 4,7% i 2012) på bokført nettkapital, men er eksklusive kapitalkostnad på mottatt investeringstilskudd 2) Normalavkastningen i 2012 ca 4,7%

11 Nettselskapets tillatte tariffinntekt Avbruddskostnader (KILE) Kostnader til overliggende nett Eiendomsskatt Inntektsrammen (48,5 mill kr) Endringer i kapitalkostnad - Mer/mindreinntekt Total tillatt tariffinntekt 11

12 Nettselskapets effektivitet og inntektsramme NETTSELSKAPET REDUSERER KOSTNADENE MED 2 MILL KR I dette eksempelet framstår Nettselskapet med 85 % målt DEA-effektivitet (42,5 mill kr / 50 mill kr) 88,5% 48 Mønsterselskapet Kostnad 42,5 mill kr (uendret) Rammevilkårskorrigering Effektivitetstillegg = 5 % Nettselskapet Kostnad 50 mill kr 48 Målt effektivitet 90% (85% + 5%) 93,5% 88,5% 12

13 Nettselskapets effektivitet og inntektsramme NETTSELSKAPET REDUSERER KOSTNADENE MED 2 MILL KR Kostnadsnormen Egne kostnader (48 mill kr) * DEA-effektivitet (93,5%) + Tillegg til DEA-norm 2,5 mill kr (uendret) 45 mill + 2,5 = 47,5 mill kr 44,9 47,4 60 % 40 % 47,4 mill kr * 60% = 28,4 mill kr 48,0 mill kr * 40% = 19,2 mill kr 47,6 Sum inntektsramme = 48,5 mill kr +/- korreksjon for bransjens avvik fra normalavkastning to år tidligere Faktisk avkastning 1,1 mill kr høyere enn uten kostnadsreduksjon Av kostnadsreduksjonen på 2 mill kr, går 0,9 mill kr (45%) til nettkundene gjennom redusert inntektsramme (lavere nettleie) og 1,1 mill kr (55%) til Nettselskapet gjennom økt resultat Nettselskapet (Kostnad 48 mill kr) 13

14 Nettselskapets effektivitet og inntektsramme NETTSELSKAPET ØKER KOSTNADENE MED 2 MILL KR I dette eksempelet framstår Nettselskapet med 85 % målt DEA-effektivitet (42,5 mill kr / 50 mill kr) 81,7% 52 Mønsterselskapet Kostnad 42,5 mill kr (uendret) Rammevilkårskorrigering Effektivitetstillegg = 5 % Nettselskapet Kostnad 50 mill kr 52 Målt effektivitet 90% (85% + 5%) 86,7% 81,7% 14

15 Nettselskapets effektivitet og inntektsramme NETTSELSKAPET ØKER KOSTNADENE MED 2 MILL KR Kostnadsnormen Egne kostnader (52 mill kr) * DEA-effektivitet (86,7%) + Tillegg til DEA-norm 2,5 mill kr (uendret) 45 mill + 2,5 = 47,5 mill kr 45,1 47,6 60 % 40 % 47,6 mill kr * 60% = 28,6 mill kr 52,0 mill kr * 40% = 20,8 mill kr 49,4 Sum inntektsramme = 48,5 mill kr +/- korreksjon for bransjens avvik fra normalavkastning to år tidligere Nettselskapet (Kostnad 52 mill kr) Faktisk avkastning 1,1 mill kr lavere enn uten kostnadsøkning Av kostnadsøkningen på 2 mill kr, dekker nettkundene 0,9 mill kr (45%) gjennom økt inntektsramme (høyere nettleie) og Nettselskapet 1,1 mill kr (55%) gjennom redusert resultat 15

16 Supereffektivitet Mønsterselskapet settes sammen av en gruppe selskaper med samme eller vanskeligere/større oppgaver 1) enn Nettselskapet og lavest mulig total kostnad (DEA-modell) % % % % I dette eksempelet framstår Nettselskapet med 130% målt effektivitet (65 mill kr / 50 mill kr) Mønsterselskapet Nettselskapet Kostnad 65 mill kr 2) Kostnad 50 mill kr 2) Et nettselskap som får DEA-effektivitet over 100% måles på nytt i supereffektivitetsmåling. I denne målingen kan Nettselskapet selv inngå i Mønsterselskapet 16 1) Energi, kunder, nettutstrekning, klimatiske forhold 2) Kostnadene inkluderer normalavkastning (ca 5,6% i 2010) på bokført nettkapital og kapitalkostnad på mottatt investeringstilskudd

17 Supereffektivitet (Gjennomsnittlige data for de siste 5 år) % % % % Et nettselskap som får DEA-effektivitet over 100% måles på nytt i supereffektivitetsmåling. I denne målingen kan Nettselskapet selv inngå i Mønsterselskapet I dette eksempelet framstår Nettselskapet med 110% målt supereffektivitet (55 mill kr / 50 mill kr) Mønsterselskapet Kostnad 55 mill kr Rammevilkårskorrigering Effektivitetstillegg = 5 % Målt effektivitet 115% (110 % + 5 %) Nettselskapet Kostnad 50 mill kr 17

18 Supereffektivitet (Gjennomsnittlige data for de siste 5 år) % % % % Et nettselskap som får DEA-effektivitet over 100% måles på nytt i supereffektivitetsmåling. I denne målingen kan Nettselskapet selv inngå i Mønsterselskapet Mønsterselskapet Kostnad 45 mill kr I dette eksempelet framstår Nettselskapet med 90 % målt supereffektivitet (45 mill kr / 50 mill kr) Settes til 100% effektivitet Rammevilkårskorrigering Effektivitetstillegg = 5 % Målt effektivitet 105% (100 % + 5 %) Nettselskapet Kostnad 50 mill kr 18

19 NVE rappportering Nettreguleringen Incentiv i reguleringen

20 Incentiv i Nettreguleringen Endring i inntektsramme ved - Endring i oppgave - Endring i driftskostnader (DV, Tap, KILE) - Endring i kapitalkostnader (AVS, AKG) - Regnskapsmessige tilpasninger 20

21 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv oppgave Endring i inntektsramme ved økning i oppgave - Avhengig av om mønsterselskapet endres ved økning i oppgave Mønsterselskap Modalen Kraftlag Tydal Kommunale BA Energiverk KF Effektivitet 98,04 % 114,0 % 120,4 % Totalt Referanseandel 4,032 1,746 Produktaspekt Antall nettstasjoner Lengde høyspentnett Overført energi Antall kunder utenom fritid Antall fritidskunder Høyspent luft * Andel skog 99,17 55,22 131,28 451,91 Høyspent luft * Kystnærhet 0,07 0,09 0,03 0,42 Høyspent luft * Snøfall , , , ,62 21

22 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv oppgave Endring i inntektsramme ved økning i oppgave - Avhengig av om mønsterselskapet endres ved økning i oppgave Mønsterselskap Eidefoss AS Hafslund Nett AS Nord-Salten Kraftlag AL NTE-Nett AS Nordvest Nett AS Oppdal Everk AS Ørskog Energi AS Totalt Effektivitet 80,36 % 106,5 % 109,3 % 121,0 % 117,3 % 115,6 % 107,3 % 119,3 % Referanseandel 0,957 0,003 0,188 0,091 0,117 0,408 0,085 Produktaspekt Antall nettstasjoner Lengde høyspentnett Overført energi Antall kunder utenom fritid Antall fritidskunder Høyspent luft * Andel skog 9 615, , , , , ,3 590, , ,2 Høyspent luft * Kystnærhet 5,17 0,26 2,13 13,13 6,96 13,88 0,10 1,78 5,17 Høyspent luft * Snøfall , , , , , , , , ,2 22

23 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv oppgave Økning i inntektsramme ved økning i oppgave som medfører økning i mønsterselskapets oppgave og kostnad - I underkant av 60% av økningen i mønsterselskapets kostnad - Avtar med økende andel kostnader knyttet til tilskudd 23

24 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv kostnader Økning i inntektsramme ved økning i egne kostnader - 40% dekning av økning i egne kostnader - Kostnadsøkningen påvirker bidrag fra kostnadsnormen I gjennomsnitt ca 5% økning av inntektsramme ved økning i DV, KILE, Tap og AVS (Varierer fra 0% til 15%) I gjennomsnitt ca 20% økning av inntektsrammen ved økning i AKG (Varierer fra 15% til 30%) - Totalt 45% (40% - 55%) ved økning i DV, KILE, Tap og AVS 60% (55% - 70%) ved økning i AKG 24

25 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv investering Endring i kapitalkostnader som følge av investeringer - Langsiktig virkning på inntektsramme 40% av endring i egne kostnader 60% av endring i kostnadsnorm Investeringstillegg Må ses i et langsiktig perspektiv 25

26 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv reinvestering Eksempel - Utskifting av gammelt nettanlegg i ikke-effektivt selskap - Ingen endringer i Driftskostnader KILE Energitap 26

27 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv reinvestering Investerings tillegg negativt fra og med år 3 Ordinær inntektsramme basert på 45% dekning av avskrivninger og 61% dekning av normalavkastning på avkastningsgrunnlaget 27

28 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv reinvestering Negativt driftsresultat fra og med 2023 Endring i kalibrering av kostnadsnorm har forlenget perioden med positivt driftsresultat med 4 år 28

29 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv reinvestering Betydelig variasjon i avkastning mellom selskapene Avkastning øker med - Rammevilkårstillegg - Andel tilskuddskostnader - DEA-effektivitet - Andel av samlet avkastningsgrunnlag 29

30 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv nyinvestering Nyinvestering som ikke fører til økning i mønsterselskapet - Ikke påvirker oppgaveparametere i DEA-modellen - Mønsterselskapet er stort nok fra før Avkastning på nyinvestering = avkastning på reinvestering uten kostnadsreduksjoner Nyinvestering som fører til økning i mønsterselskapet - Påvirker oppgaveparametere i DEA-modellen som medfører at mønsterselskapets størrelse må økes - Økning i mønsterselskapets kostnad og dermed også kostnadsnormen Avkastning på nyinvestering > avkastning på reinvestering uten kostnadsreduksjoner 30

31 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv nyinvestering Avkastning på samme nyinvesteringsprosjekt - Investering - Mengde nettanlegg - Økning i kundeantall og energioverføring Varierer fra nettselskap til nettselskap 31

32 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv anleggsbidrag Grad av finansiering med anleggsbidrag - Tilknytningsprosjekt Egenfinansiering Finansiering med anleggsbidrag 32

33 Incentiv i Nettreguleringen Incentiv anleggsbidrag Incentiv til egenfinansiering for ca 50% av selskapene når det ikke tas hensyn til investeringstillegget Incentiv til egenfinansiering for nesten alle selskap når det tas hensyn til investeringstillegget (nåverdi lik ca 11% av investering) Incentiv til egenfinansiering øker med økende effektivitet 33

34 NVE rappportering Nettreguleringen Regnskapsmessige tilpasninger

35 Regnskapsmessige tilpasninger Kostnadsfordeling monopol annen virksomhet Tapsfordeling Rnett Dnett Aktivering kostnadsføring 35

36 Regnskapsmessige tilpasninger Kostnadsfordeling Monopolvirksomhet Alternativ A Selskapet totalt Andre forretningsområder Monopolvirksomhet Andre forretningsområder Selskapet totalt 2010 Inntekt Driftskostnader Driftsresultat Normalavkastning AKG Samlet kostnad inkl. normalavkastning Kostnad referanseselskap DEA-effektivitet 80,0 % 72,7 % Rammevilkårs-tillegg 4,0 % 4,0 % Målt effektivitet 84,0 % 76,7 % DEA-norm 84,0 84,4 Tillegg til norm (Kalibrering) 0,1 0,1 Kostnadsnorm 84,1 84, Inntektsramme 90,5 94,7 Alternativ B Flytting av kostnader til monopolvirksomhet Påvirker ikke selskapets resultat for året Redusert effektivitet for monopolvirksomheten Økt inntektsramme 2 år senere Økt resultat 2 år senere 36

37 Regnskapsmessige tilpasninger Tapsfordeling Tap i Rnett inngår ikke som kostnad i effektivitetsmåling - Full dekning av tap i Rnett i inntektsramme Økning i tapskostnader i Dnett - Ca 45% dekt gjennom økt inntektsramme Flytting av energitap fra Dnett til Rnett - Reduksjon i inntektsramme Dnett = 45% - Økning i inntektsramme Rnett = 100% - Samlet økning i inntektsramme = 55% 37

38 Regnskapsmessige tilpasninger Aktivering eller kostnadsføring Kostnadsføring = 30 i Økning i inntektsramme 0 i 2010 og %*(30*KPI 2012 /KPI 2010 ) i 2012 Aktivering = Økning i inntektsramme 2010: + (1 0)+(29 0)*1,01*6% 2011: + (1 0)+(28 0)*1,01*6% 2012: 45%*1,0+61%*29,0*1,01*6%) + (1 1)+(27 29)*1,01*6% 2013: 45%*1,0+61%*28,0*1,01*6%) + (1 1)+(26 28)*1,01*6% 38

39 Regnskapsmessige tilpasninger Aktivering eller kostnadsføring Nåverdi av inntektsramme større med aktivering enn med kostnadsføring Tidsperspektiv Investeringstillegg og endring i kalibrering av kostnadsnormen har bedret økonomien ved aktivering Usikkerhet om framtidig regulering 39

40 NVE rappportering Nettreguleringen Oppsummering

41 Oppsummering Viktige forhold Oppgave Effektivitetsberegningene - Energioverføring - Antall kunder - Splitting av antall kunder - Lengde høyspentnett - Lengde høyspent luftlinje - Antall nettstasjoner - Tekniske data for regionalnett og i grenseskille regional- /distribusjonsnett 41

42 Oppsummering Viktige forhold Kostnader regional- og distribusjonsnett - Driftskostnader - Avskrivninger - Bokført verdi - Avskrivninger og bokført verdi tilskudd - Energitap - KILE - Inntekter utenom nettleie 42

43 NVE rappportering Nettreguleringen Signaliserte endringer fra 2013

44 Signaliserte endringer fra 2013 Risikopremie i NVE-renten - Vurderes økt Endring i effektivitetsberegning - Måling mot historisk front (som dagens beregning av supereffektivitet) for alle selskap DEA-effektivitet = Beregnet effektivitet - Flytting av oppgaveparametere fra DEA-modell over til rammevilkårskorrigering Kyst, snø og skog i Dnett Antall kunder samlet i Dnett Luftlinje, jordkabel og sjøkabel som en parameter i DEA-modellen for Rnett Ingen betydning for rapporteringen eller incentivene 44

45 NVE rappporteringen generelt Organisering og viktighet

46 NVE-rapportering generelt NVE Nettselskapene - Erfaring de siste årene NVE har innskjerpet kontrollen med innrapporterte tall og økt mengde kontrollbesøk Strammet inn på tidsfrist for innlevering 46

47 NVE-rapportering generelt Tidspunkt for NVE rapportering - Årsavslutning og NVE rapporteringen parallelt Segmentregnskap Mer-/mindreinntekt Avstemming av energiflyt (nett og kraft) Øker kvaliteten på årsregnskap Unngår avvik 47

48 NVE-rapportering generelt Rekkefølge - Internregnskap - Revisjon - NVE rapportering - Segmentregnskap - Offisielt regnskap 48

49 NVE-rapportering generelt Organisering av NVE rapporteringen - Helhet og konsistens - Intern gruppe Økonomi Kundeservice Teknisk - Kontoplan tilpasset NVE rapporteringen 49

50 NVE-rapportering generelt 50 Mange noter/vedlegg - Uten betydning for inntektsramme - Uten betydning for mer- /mindreinntekt - Uten direkte sammenheng med andre deler Fokuser på de viktige delene av rapporteringen Note/Vedlegg Betydning for inntektsramme og/eller mer- /mindreinntekt Noter og vedlegg som henger sammen Nettflyt (mengde og kostnad/inntekt) Kraftflyt (mengde og kostnad/inntekt) Anleggsmidler Note 1.1 X X Note 1.2 X Note 2.1 X Note 2.2 X Note 3 Note 4.3 X X Note 4.4 X X Note 4.5 Note 4.6 Note 5 X Note 6 X Note 7 X Note 10.1 X Note 10.2 X Note 11 X X x Note 12.1 Note 12.2 x Note 12.3 X X Note 12.4 X X Note 13.1 X Note 13.2 Note 14 X Note 15 X Note 16 X Note 17A X X Note 17B X X Note 18 X X Note Vedlegg A X Vedlegg D1 x Vedlegg D2 x Vedlegg F X Vedlegg K X Vedlegg H X X Øvrige vedlegg

51 Øvingsoppgaver

52 Øvingsoppgaver Nettselskap med - Produksjon - Regionalnett - Distribusjonsnett - Televirksomhet - Øvrig virksomhet Oppgaver med fokus på Energiflyt i nettet Kraftflyt Anleggsmidler Kostnads- og inntektsfordeling KILE, eiendomskatt og mer-/mindreinntekt NVE-rapportering delvis gjennomført (utdelte skjema som brukes ved løsning av oppgaver) Uten alle konsekvenser av hendelser i gruppeoppgavene 52

53

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013 Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Innhold Forskriftsendringer Mer-/mindreinntekt NVE-renten Tapspris Kostnadsnorm

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.)

Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Effektivitetsanalyse av distribusjonsnettet og regional-/sentralnettet til Troms Kraft Nett AS basert på inntektsrammereguleringsmodell foreslått innført i 2007 av Rune Sandmo Berglund Masteroppgave i

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum Note 1 Segmentinformasjon Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Salgsinntekter 929 128 629 442 1 137 693 Herav internt i konsernet 34 818 41 788 67 670 Av- og nedskrivninger 115 840 107 380 67

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 5 2011 John G. Cock Erik Normann

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet

Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Sammendrag NVEs vekter for beregning av nettets oppgave er evaluert og mulighetene til forbedring

Detaljer

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s. Årsrapport 2006 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Nettregulering i en nordisk kontekst

Nettregulering i en nordisk kontekst Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juli 2007 Hovedveileder: Gerard Doorman, ELKRAFT Biveileder(e): Kjell Sand, Sintef Energiforskning Bjørn Rune Stubbe, Nord Trøndelag E-verk Jørgen S. Christensen,

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen

ÅRSRAPP0RT 2004. Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen ÅRSRAPP0RT 2004 Nord Troms Kraftlag AS sitt hovedkontor i Sørkjosen 1 I N N H O L D Innledning 3 Eierforhold 4 Generalforsamling 4 Styre 4 Administrasjon 4 Organisasjonsplan 5 Utvalg og medlemskap 6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer