Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra Næringspolitisk Verksted Svein Sandbakken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken"

Transkript

1 Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013 Næringspolitisk Verksted Svein Sandbakken

2 Innhold Forskriftsendringer Mer-/mindreinntekt NVE-renten Tapspris Kostnadsnorm Effektivitetsberegning Konsekvenser Kompensasjon for fusjonstap Endringer som ikke kommer Effektivitetsberegning for regional-/sentralnett Minimumsavkastningen 2

3 Forskriftsendringer

4 Forskriftsendringer Mer- /mindreinntekt Sletting av mindreinntekt > 25% av tillatt inntekt ekskl. KILE pr Rente på mindreinntekt = NIBOR Rente på merinntekt (< 25%) = NIBOR Rente på merinntekt (> 25%) = NVE-rente Regionalnettsordningen fra 2014 Overføring av eget Dnetts andel av mer-/mindreinntekt i Rnett fra Rnett til Dnett Øvrig mer-/mindreinntekt overføres til regionalnettsordningen (Mindreinntekt < X) Nettselskapene økonomisk indifferente i forhold til mer/mindeinntekt Fjerner incentiv til å ha billige lån fra kundene Positivt 4

5 Forskriftsendringer NVE-renten Uro i finansmarkedene Redusert statsobligasjonsrente 10,0 % 9,0 % 8,0 % Renteutvikling NVE-rente 5-års statsobligasjonsrente 3-mnd NIBOR 5-års Swaprente Redusert forskjell mellom NVE-rente og Nibor 7,0 % 6,0 % 5,0 % Økt risikopåslag fra bankene 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Behov for endring i grunnlaget for gjeldsdelen av NVErenten 5

6 Forskriftsendringer NVE-renten Er Swaprenten fornuftig? 10,0 % 9,0 % 8,0 % Renteutvikling NVE-rente 5-års statsobligasjonsrente 3-mnd NIBOR 5-års Swaprente Nettselskapenes lånevilkår? NIBOR Fastrente 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Mulig den bransjespesifikke kredittrisikopremien sikrer rimelig bra samvariasjon mellom lånevilkår og gjeldsdelen av NVErenten?? 6

7 Forskriftsendringer NVE-renten Rente i egenkapitaldelen av NVE-renten 14,0 % 12,0 % 10,0 % Utvikling i KPI og 3 måneds NIBOR 3 måneds NIBOR KPI Eiernes tenkning -Langsiktig eller kortsiktig? Kundenes tenkning 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Langsiktig rente Behov for justering for KPI? Konstant lik 5% 7

8 Forskriftsendringer Tapsprisen Ingen endringer i beregning av tapspris Månedsveid (nasjonalt alminnelig forbruk) områdepris + 1,1 øre/kwh Manglende data Klagesaker 2010 Faktisk tapspris > Tapspris i inntektsramme Månedsvariasjon tap > Månedsvariasjon forbruk Variasjoner i tap innenfor måned (korrelasjon mellom tap og områdepris) Månedsveid (kvadratet av selskapenes brutto forbruk) områdepris + 0,3 øre/kwh (handelskostnader og kostnader i regulerkraftmarkedet) 8

9 Endringer i kostnadsnorm

10 Kostnadsnorm Gjennomsnittsfront Prisjustering av gjennomsnittsfront Påvirker effektivitetsnivå Kalibrering Ingen selskap får effektivitet satt lik 100% Like incentiv for nesten alle selskap Frontselskapene (5-10) sammenlignes nesten utelukkende med seg selv Meget positivt 10

11 Kostnadsnorm DEA-modell Dnett Dnett 2010 Dnett 2011 Lengde høyspentnett Antall nettstasjoner Antall fritidskunder Lengde høyspentnett Antall nettstasjoner Antall kunder totalt Antall andre kunder Energioverføring Skogparameter Snøparameter Kystklimaparameter Kun de mest kostnadsdrivende parametere i DEA-modellen Dramatisk reduksjon i slakk Ikke lenger høy effektivitet som følge av spesialitet Mer rettferdig effektivitetsmåling Meget positivt 11

12 Kostnadsnorm DEA-modell Dnett Dramatisk reduksjon i DEAeffektivitet for en del selskap Selskap med DEA-effektivitet satt lik 100 % Selskap med spesialiteter Endring i DEA-effektivitet 10,0 % 0,0 % -10,0 % -20,0 % -30,0 % -40,0 % -50,0 % -60,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 110,0 % 120,0 % DEA-effektivitet før endring (Varsel 2012) 12

13 Kostnadsnorm Rammevilkår Dnett RVK 2010 RVK 2011 Installert ytelse i småkraftverk Installert ytelse i småkraftverk Grenseskilleparameter Skogparameter Antall øyer Kystklimaparameter Andel høyspent jordkabel Avstand til vei Grisgrendthet Rammevilkår vi mener er relevante Signifikans rekkefølge for introduksjon i modellen Grisgrendthet?? Korreksjon for avvik mellom selskapets og mønsterselskaps rammevilkår Meget positivt 13

14 Kostnadsnorm Effektivitet Dnett Mindre reduksjon i Effektivitet enn i DEAeffektivitet Økte RVKtillegg Endring i Effektivitet 10,0 % 0,0 % -10,0 % -20,0 % -30,0 % -40,0 % -50,0 % -60,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 110,0 % 120,0 % Effektivitet før endring (Varsel 2012) 14

15 Kostnadsnorm DEA-modell Rnett Rnett 2010 Rnett 2011 Luftlinje vektet Jordkabler vektet Sjøkabler vektet Stasjonsparameter vektet Luftlinje vektet Jordkabler vektet Sjøkabler vektet Stasjonsparameter vektet Skogparameter OK, men til dels stor slakk for selskap med stor andel sjøkabler 15

16 Kostnadsnorm DEA-modell Rnett Betydelige endringer i DEAeffektivitet for en del selskap Selskap med DEA-effektivitet satt lik 100 % Selskap med spesialiteter Endring i DEA-effektivitet 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % -30 % -35 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 120,0 % 140,0 % DEA-effektivitet før endring (Varsel 2012) 16

17 Kostnadsnorm Rammevilkår Rnett RVK 2010 RVK 2011 Skogparameter Helningsparameter OK 17

18 Kostnadsnorm Effektivitet Rnett Økning i effektivitet for mange selskap; større reduksjon for andre Både positive og negative korreksjoner for RVK Endring i DEA-effektivitet 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % -30 % -35 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 120,0 % 140,0 % DEA-effektivitet før endring (Varsel 2012) 18

19 Kostnadsnorm Spesialbehandling Rnett Samlet oppgave DEA < Sammenlignes med seg selv Oppgave/Kostnad (året versus snitt 5 år) -Ikke kalibrering av kostnadsnorm -Ikke incentiv til effektivisering Kostnadsreduksjon 2011 Effektivitetsøkning 2011 Effektivitetsreduksjon

20 Kostnadsnorm Spesialbehandling Rnett Effektivitet med spesialbehandling 250,0 % 200,0 % 150,0 % 100,0 % Til dels betydelige endringer i effektivitet med spesialbehandling Behov for denne spesialbehandlingen? 50,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 150,0 % 200,0 % 250,0 % Effektivitet uten spesialbehandling 20

21 Kostnadsnorm Konsekvenser Endringer i inntektsramme med opp til ± 15% Endring i Inntektsramme ,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % "Kalibrert" Effektivitet 2010 (Varsel 2012) Omfordeling av ca 250 mill kr av samlet inntektsramme Økt inntektsramme for selskap med lav kalibrert effektivitet før endringen 21

22 Kostnadsnorm Konsekvenser Stor reduksjon i effektivitet for Dnett Reduksjon i samlet DEA-norm (ΣK i * EFF i ) Økning i kalibreringspott for Dnett fra 690 til 2140 mill kr Stor økning i incentiv til investeringer/aktivering Dekning i inntektsramme for kostnader relatert til avkastningsgrunnlag (AKG * NVE-rente) øker fra ca 60% til ca 100% Uendrede incentiv til investering/aktivering i Rnett 22

23 Kompensasjon for fusjonstap Effektivitetsberegninger med gjennomsnittlige data for de siste 5 år Harmonieffekt (Det fusjonerte selskapets effektivitet etter at alle selskap før fusjonen er flyttet til fronten) * Totalkostnad * 60% Nåverdi av fusjonstap over 30 år med kalkulasjonsrente lik 4,5 % år Meget positivt Inkonsistens i realrente? 2,5 % i egenkapitaldelen av NVE-renten Slanking av DEAmodellen for Dnett viktigste bidrag til å redusere negative incentiv for fusjoner 23

24 Endringer som ikke kommer (nå?)

25 Endringer som ikke kommer nå Effektivitetsmåling for regional- og sentralnett -Regionalnettsinvesteringer er konsesjonsbehandlet Samfunnsøkonomisk lønnsomme -Nettreguleringen bør derfor også sikre bedriftsøkonomisk lønnsomhet -Mulig løsning Full dekning av kapitalkostnader i regionalnett i inntektsrammen Kapitalkostnader ikke med i effektivitetsmålingene Forutsatt korrekte vekter ved beregning av parametrene (luftlinje vektet, ) bør også Statnetts anlegg kunne inngå i effektivitetsberegningen (Statnetts driftskostnader i rollen som netteier) 25

26 Endringer som ikke kommer Minimumsavkastning -Selskap som alltid har avkastning lavere enn minimumsavkastningen (2%) selskap vil øke betydelig med foreslåtte endringer Økning av driftskostnader med 100 Økning i ordinær inntektsramme 2 år etterpå lik ca 45 Tillegg knyttet til minimumsavkastning lik 100 Negative incentiv til kostnadsreduksjoner!!!! -Minimumsavkastningen må fjernes Erstattes av spesialbehandling ved reell konkursrisiko 26

27 Oppsummering

28 Oppsummering I hovedsak fornuftige endringer Mer rettferdig effektivitetsberegning Like incentiv for alle selskap Men Spesialbehandling av små regionalnett For stor økning i investeringsincentivene for Dnett? 28

29

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Nettregulering i en nordisk kontekst

Nettregulering i en nordisk kontekst Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juli 2007 Hovedveileder: Gerard Doorman, ELKRAFT Biveileder(e): Kjell Sand, Sintef Energiforskning Bjørn Rune Stubbe, Nord Trøndelag E-verk Jørgen S. Christensen,

Detaljer

Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak

Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-42-8 Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak På oppdrag fra Energi Norge 5. september 2013 THEMA Rapport 2013-29 Side 2 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Oppbygging av diskonteringsrenten og betydning for beregnet markedsvedi av vannkraftverk

Oppbygging av diskonteringsrenten og betydning for beregnet markedsvedi av vannkraftverk Oslo, 21.03.2011 Fra Professor Bjarne Jensen DISKONTERINGSRENTEN MV. I BEREGNINGSGRUNNLAGET FOR ElENDOMSSKATT PÅ VANNKRAFTVERK Problemstilling Eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftverk skal i henhold

Detaljer

Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet

Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Sammendrag NVEs vekter for beregning av nettets oppgave er evaluert og mulighetene til forbedring

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

Fremtidens tariffer i D-nettet

Fremtidens tariffer i D-nettet EC Group Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) 73 600 700 E: firmapost@ecgroup.no Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Deres referanse Vår referanse Dato IS/ 10.04.2015 Finansdepartementet postmottak@finans.dep.no Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Det vises til Finansdepartementets høringsbrev

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 5 2011 John G. Cock Erik Normann

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

RIAS 2011 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR

RIAS 2011 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIAS 2011 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIF-FIRMAENE 2011 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Juni 2012 RIF Rådgivende Ingeniørers Forening FORORD Vi har herved gleden av å oversende RIAS-statistikken for 2011. Tallmaterialet

Detaljer