metodisk del til lesebok 7 pluss Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "metodisk del til lesebok 7 pluss Innhold"

Transkript

1

2 metodisk del til lesebok 7 pluss Innhold Gjennomgang av kapitlene i lesebok pluss Jeg er meg Penger Venn og uvenn Jorda vi bor på Når krigen raser 174 Fasit til arbeidsbok til Zeppelin Lesebok 7 pluss

3 1 Jeg er meg mål Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att de var livet. Stig Johansson Innhold Lese og forstå ulike teksttyper Nærlese, skumlese og letelese i sakprosa og skjønnlitteratur utdrag fra faktabøker selvbiografi leserbrev fortellinger dikt Uttrykke egne opplevelser av tekster og reflektere over innholdet Skrive sakprosa og skjønnlitteratur biodikt faktatekst brev biografi Bruke lese- og læringsstrategier overblikk tankekart sammendrag Vurdere egne og andres tekster Leseboka, s Arbeidsboka, s Annet Rød del, s Mauren (dikt) Eg er den same (dikt) Historien om deg (sakprosa) Kinamann (skjønnlitterær prosa) Å snakke med kroppen (sakprosa) Oppgave 1 14 Gul del, s To veier ett mål (sakprosa) Gutten som sov med snø i sin seng (skjønnlitterær prosa) Oppgave Ord og begreper Tabell Oppgaver til tekstene Kopiark Mappeoppgaver: 7i, «I mål»-oppgave 1g Vurderingsoppgaver: 7i, 14d, «I mål»-oppgave 2b Læreplanen og Zeppelin 7 Grunnleggende ferdigheter som trenes Å kunne skrive: Skrive om litteratur, gi uttrykk for meninger, sammenligne bokmål og nynorsk, skrive sammendrag Muntlige ferdigheter: Snakke om sakprosa og skjønnlitteratur, presentere, lytte til andre. Å kunne lese: Lese, tolke og forstå ulike sakprosa tekster og skjønnlitterære tekster. Å kunne regne: Lese tabeller Digitale ferdigheter: Skrive på PC, lage en digital presentasjon, søke etter opplysninger på Internett. Kompetansemål: Se matrise s. 19. Viktige ord og begreper i dette kapittelet Skjønnlitteratur, sakprosa, sjanger, presentasjon, fakta tekst, biografi, sammensatt tekst, kildebruk, hyperkopling, kroppsspråk, overblikk, tankekart, sammendrag, vurdere. 152

4 Slik kan du arbeide med rød del Mauren Leseboka, s. 6 Forfatter: Inger Hagerup Fra: Den sommeren Lese: Nærlese, letelese Eg er den same Leseboka, s. 7 Forfatter: Marit Kaldhol Fra: Stilk med to Lese: Nærlese, letelese fakta Inger Hagerup ( ) «Å få menneskene til å tenke være ærlige og hederlige og erkjenne dumheten er den nytte en kunstner kan gjøre», sa Inger Hagerup en gang i et intervju. Inger Hagerup ble født i Bergen. Moren hennes ble tidlig enke, og familien flyttet rundt på Vestlandet for at moren skulle ha arbeid. Inger skrev dikt fra hun var barn. Etter hvert kom diktene hennes på trykk. Under krigen var ordene hennes «våpen». Hun skrev mange dikt som er blitt stående som noen av våre beste dikt fra okkupasjonstiden. Inger Hagerup har skrevet mange dikt for barn. Et utvalg av diktsamlingene hennes Samlede dikt Trekkfuglene og skjæra Dikt i utvalg Lille Persille Så rart Flukten til Amerika Jeg gikk meg vill i skogene Eldbjørg Raknes har gitt ut en CD med Inger Hagerups barnedikt. Finn Kalvik har satt melodier til flere av hennes dikt, utgitt på CD. fakta Marit Kaldhol (1955 ) Marit Kaldhol er utdannet lærer. Hun skriver bøker for både barn og unge og for voksne. Forfatterskapet spenner over bildebøker, lettlesbøker, drama, dikt og romaner. For bildeboka Farvel, Rune (1986) har hun fått flere internasjonale barnebokpriser. Boka er oversatt til flere språk. I 2001 fikk hun Samlagsprisen. Et utvalg av bøkene hennes Kino (noveller) Reisa til H. (barnebok) Den einaste kjolen (dikt) Innbrotstjuven. Ni forteljinger om Peder Den tause rosa går forbi (dikt) Stilk med to (dikt for unge) Ein augneblink, kanskje to (ungdomsbok) Har du peiling på fisk? (ungdomsbok) Slik kan du arbeide med disse diktene Les og gjør «før du leser»-oppgaven sammen med elevene. Ifølge kompetansemål etter 7. trinn skal elevene lese tekster på både hovedmål og sidemål. De skal også kunne sammenligne bokmål og nynorsk. Diktene egner seg til høytlesing. Lærer kan gjerne lese diktene høyt først, deretter kan elevene lese dem høyt for hverandre. Snakk om at dikt skal og bør leses på en annen måte enn en prosatekst. Det er ingen «fasit» for hvordan et dikt skal leses, men måten diktet leses opp på, sier noe om hvordan en forstår diktet. Snakk om og vis hvordan du varierer rytmen og tempoet når du leser opp et dikt. Oppgave 1 og 2 kan gjøres i samlet klasse eller gruppe. Før elevene begynner med de individuelle oppgavene, kan det nok være en fordel å repetere personlig pronomen. Historien om deg Leseboka, s Forfatter: Øyvind Kvalnes Illustratør: Karl Fredrik Keller Utdrag fra: Historien om deg. Filosofi for små og store tenkere. Arbeidsboka, s. 3 4 Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk Tankekart Lese: nærlese 153

5 fakta Øyvind Kvalnes (1963 ) Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, dessuten er han forfatter og filosof. Han tok en doktorgrad i etikk ved Universitetet i Oslo i 1998, med avhandlingen «Living with Moral Luck». Han har gitt ut flere bøker innen filosofi og etikk. fakta Brynjulf Jung Tjønn (1980 ) Brynjulf Jung Tjønn ble født i Seoul i Sør-Korea og adoptert til Norge som toåring. Han vokste opp i en liten bygd i Sogn. Som 14-åring begynte han å skrive dikt, og han debuterte i 2002 med romanen Eg kom for å elske. Tjønn er forfatter og journalist. Sammendrag Boka Boka handler om hva det vil si å være et menneske. Hvorfor er det viktig å være ærlig? Boka gir tanker og ideer om hvordan en kan bli bedre kjent med seg selv. Tekstutdraget Teksten handler om Sokrates, som gikk omkring i Athen og stilte spørsmål. Og slik som Sokrates stilte spørsmål, mener Kvalnes at vi også bør undre oss og stille spørsmål som kan få oss til å bli bedre kjent med oss selv. Slik kan du arbeide med denne teksten Snakk sammen om «før du leser»-oppgaven. Les ingressen og faktaruta om Sokrates. Studer illustrasjonen på side 8 9. Vi ser Sokrates i forgrunnen og Akropolis i bakgrunnen. Hva slags klær og sko bruker de? Elevene kan jobbe med teksten i pargrupper. De samme to elevene kan arbeide sammen med noen av oppgavene. I oppgave 7i skal elevene vurdere faktateksten sin. Se forslag til kjennetegn på måloppnåelse på kopiark 55. Kinamann Leseboka, s Forfatter: Brynjulf Jung Tjønn Utdrag fra: Kinamann Arbeidsboka, s. 5 7 Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk Tankekart Lese: nærlese Sammendrag Boka Boka handler om Gjermund Brekke som ble adoptert fra Sør-Korea til Feios i Sogn. Forfatteren, Brynjulf Jung Tjønn, ble selv adoptert til den lille bygda, og teksten vil nok av mange leses som selvbiografisk. Vi får høre om hvordan det er å bo og vokse opp i Feios. Foreldrene hadde nok håpet at han skulle overta gården, men slik blir det ikke. Som voksen drar Brekke tilbake til Seoul for å lete etter familien sin. Tekstutdraget Teksten handler om da Gjermund kommer til Norge. Vi får høre litt om hvordan han opplever å være den eneste med et asiatisk utseende på et lite sted. Han forteller om adoptivforeldrene sine som var barnløse, og som bestemte seg for å adoptere. Slik kan du arbeide med denne teksten Snakk sammen om «før du leser»-oppgaven. Les ingressen. Teksten kan gjerne leses høyt av elever eller lærer. Oppgavene til teksten er tenkt som muntlige samtaleoppgaver. Lærer bør være spesielt oppmerksom hvis noen av elevene i klassen er adoptert. I oppgave 7i skal elevene vurdere sin egen faktatekst. Se forslag til sjekkliste og kjennetegn på måloppnåelse på kopiark 55. Før elevene begynner å skrive, bør lærer gjennomgå skjemaet med kjennetegn. Snakk med elevene om hva som kreves på de tre nivåene. Mens elevene skriver, kan lærer vise til skjemaet på nytt. Elevene vil ha større sjanse for å lykkes med oppgaven når de vet hva som kreves. Teksten gir god anledning til å snakke om adopsjon og flytting til og fra forskjellige steder i verden. Forslag til spørsmål: Hvorfor blir barn adoptert bort og får andre foreldre? Hvordan kan det oppleves å måtte flytte fra et land til et annet? 154

6 Å snakke med kroppen Leseboka, s Forfatter: Helene Uri Illustratør: Elbjørg Ribe Utdrag fra: Den store faktaboka om språk Arbeidsboka, s. 7 9 Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk skriv Sammendrag Lese: nærlese Helene Uri (1964 ) Hun er cand.philol. med nordisk hovedfag og dr.art. i anvendt lingvistikk. Hun har vært førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo. Nå jobber hun som forfatter på heltid. Hun har gitt ut bøker for både barn og voksne. Et utvalg av barne- og ungdomsbøkene hennes Mamma morgenheks Perler for svin. Illustrert av Ragnar Aalbu Dråpen som fikk alt til å skje Anna på fredag Sammendrag Tekstutdraget Teksten handler om kroppsspråk i ulike kulturer. Slik kan du arbeide med denne teksten Snakk sammen om «før du leser»-oppgaven. Modeller skumlesing for elevene hvis det er lenge siden dere har jobbet med det. Les ingressen. Forklar elevene at de skal stoppe mens de leser, og skrive en setning som oppsummerer det de synes er det viktigste i avsnittet. 1 Les det første avsnittet høyt for elevene. 2 Stopp og spør elevene hva avsnittet handler om. Forslag til oppsummerende setning: Det er vanskelig å holde hendene i ro når du diskuterer med en som er uenig med deg. 3 Elevene fortsetter videre på egen hånd. 4 Deretter arbeider de med oppgavene i pargrupper og treergrupper. Teksten gir god anledning til å snakke om kroppsspråket i ulike deler av verden. I oppgave 14d skal elevene vurdere seg selv. Se forslag til sjekkliste og kjennetegn på måloppnåelse på kopiark fakta Slik kan du arbeide med gul del To veier ett mål Leseboka, s Forfatter: Simon Flem Devold Fra spalten «På skråss» i Aftenposten. Redaktør for spalten: Simon Flem Devold Arbeidsboka, s Ingress som åpner for førforståelse Lese: nærlese, letelese fakta Simon Flem Devold (1929 ) Norsk forfatter, journalist og jazz-klarinettist. Tre år gammel flyttet han med familien sin til Ålesund, hvor han vokste opp. Devold er kanskje best kjent som representant og forsvarer for barna, blant annet gjennom sin faste spalte i Aftenposten, «På skråss». I juni hvert år blir «Barn av Jordens Pris» delt ut på Nordkapp. Prisen blir gitt til en person eller et prosjekt som hjelper nødlidende barn. Det var Devold som i 1987 fikk ideen til å samle sju barn fra ulike kanter av verden på Nordkapp. Han startet et prosjekt som seinere ble omdannet til denne prisen. For bøkene sine og for sitt arbeid har Simon Flem Devold fått en rekke priser, blant annet Brobyggerprisen og Brummprisen, begge i Han fikk dessuten UNICEFs ærespris i 2009 for å ha vært «den ene» for tusenvis av barn i Norge. Sammendrag Tekstutdraget Teksten er et brev fra en jente fra Marokko, og Simon Flem Devolds svar til henne. Jenta har tanker og spørsmål om hva det vil si å være norsk. Slik kan du arbeide med denne teksten Teksten tar opp spørsmål om å være tokulturell. Dette er et tema som er viktig og nødvendig å snakke om i alle klasser. Vi foreslår at brevene leses høyt, og at oppgavene blir drøftet i fellesskap. Teksten gir god anledning til å snakke om hvordan det kan oppleves å tilhøre flere kulturer. Forslag til samtalespørsmål: Hva vil det si å være tokulturell? Hva skal til for at et land skal være godt å bo i, også for minoriteter?

7 Hva betyr det å være integrert? Hva skal til for å bli integrert? Gutten som sov med snø i sin seng Leseboka, s Forfatter: Henning Mankell Illustratør: Akin Düzakin Utdrag fra: Gutten som sov med snø i sin seng Arbeidsboka, s. 12 Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk Lese: nærlese, letelese fakta Henning Mankell (1948 ) Henning Mankell er svensk forfatter og teaterregissør. Han ble født i Stockholm, men vokste opp i Härjedalen. Siden 1991 har han bodd i Mosambik, der han arbeider som teaterregissør og dramaturg. Med bøkene om politietterforskeren Kurt Wallander har Mankell blitt en internasjonal suksess forfatter. Barnebøker Ildens gåte Reisen til verdens ende Hunden som sprang mot en stjerne Gutten som sov med snø i sin seng Skyggene vokser i skumringen Ildens hemmelighet Sammendrag Boka Dette er den tredje av fire bøker om 13 år gamle Joel som bor sammen med far Samuel i en by i Nord- Sverige. Mamma reiste fra dem da Joel var liten. For Joel er det ikke alltid like enkelt å bo sammen med en far som drikker. Denne boka handler om Joel som blir forelsket i en jente som er 10 år eldre enn han selv. Tekstutdraget Joel og faren Samuel bor på et lite sted i Norrland i Sverige. En dag kommer Joel hjem til tomt hus, faren er ikke hjemme. Han går ut for å lete, og finner faren full. Han får med seg faren hjem. Joel vil vite hvorfor far Samuel har drukket denne gangen. Gråtende forteller far at Sara har slått opp med han. Joel prøver å trøste far og hjelper han i seng. Slik kan du arbeide med denne teksten Teksten handler om hvordan det oppleves for barn når foreldrene drikker. Mange barn vil nok kjenne seg igjen i Joels reaksjoner. Joel er redd for at far skal bli liggende ute og fryse i hjel, og han er irritert på far som drikker. Vi anbefaler lærer å lese denne teksten sammen med elevene. Både teksten og samtaleoppgavene gir god anledning til å snakke om et vanskelig tema. Slik kan du arbeide med «I mål»-oppgavene Elevene skal både skrive og presentere en biografi av en forfatter. Bruk tid på å gjennomgå plakatene til disse oppgavene. Elevene vil nødvendigvis trenge en del tid til oppgavene, både på skolen og som hjemme arbeid. I» I mål»-oppgave 2b skal elevene vurdere hverandres presentasjoner. Se forslag til sjekkliste og kjennetegn på måloppnåelse på kopiark 57. Før elevene begynner å presentere, bør lærer gjennomgå skjemaet med kjennetegn. Snakk med elevene om hva som kreves på de tre nivåene. Hvis det er en elev i klassen som lærer regner med vil holde en god presentasjon, kan det være lurt at denne eleven presenterer først. Bruk skjemaet og vurder presentasjonen sammen med elevene. Deretter kan det videre arbeidet organiseres på ulike måter. Alle trenger ikke høre på alles presentasjoner. Hvis det er mulig, kan gruppa deles opp i mindre grupper. egne notater 156

8 2 Penger mål Penger er en tjener hvis man bruker dem riktig, men en hersker hvis man ikke gjør det. Horats Innhold Lese og forstå ulike teksttyper Nærlese, skumlese og letelese i sakprosa og skjønnlitteratur faktatekster enkét leserbrev tabell brosjyre intervju fortellinger dikt Uttrykke egne opplevelser av tekster og reflektere over innholdet Skrive sakprosa og skjønnlitteratur intervju skuespill Bruke lese- og læringsstrategier BISON-overblikk og overblikk tankekart læresamtale nøkkelord Vurdere egne og andres tekster Leseboka, s Arbeidsboka, s Annet Rød del, s Gutten med gullbuksene Inkasso Hvem påvirker deg? Merkefri Nei til skoleuniformer! Lottogevinsten Pengar både her og der Ta seddelsjekken På skattejakt under kirkegulvet Oppgave 1 23 Gul del, s Farefull ferd på Sunnmørskysten Hvorfor har vi penger? Oppgave Ord og begreper Tabell Tidslinje Kryssord Oppgaver til tekstene Kopiark Mappeoppgave: 24e Vurderingsoppgaver: 11b, 14f, 17b, 24d, 25b Læreplanen og Zeppelin 7 Grunnleggende ferdigheter som trenes Muntlige ferdigheter: Snakke om sakprosa og skjønnlitteratur, diskutere, argumentere, presentere, lytte til andre. Å kunne skrive: Skrive om litteratur, lage enkét, skrive liste, skrive skuespill, gi uttrykk for meninger. 157 Å kunne lese: Lese, tolke og forstå ulike sakprosa tekster og skjønnlitterære tekster. Å kunne regne: Lese tabeller, lage søylediagram, regne ut valuta. Digitale ferdigheter: Skrive på PC, søke etter opplysninger på Internett. Kompetansemål: Se matrise, s. 20.

9 Viktige ord og begreper i dette kapittelet Skjønnlitteratur, sakprosa, enkét, sjanger, intervju, respons, litterære virkemidler, frampek, zooming, tankekart, nøkkelord, læresamtale, diskusjon, skuespill, faktatekst, sammensatt tekst, vurdere. Slik kan du arbeide med rød del Gutten med gullbuksene Leseboka, s Forfatter: Max Lundgren Illustratør: Lars Rudebjer Utdrag fra: Gutten med gullbuksene Arbeidsboka, s Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk Læresamtale Lese: nærlese, letelese fakta Max Lundgren ( ) Max Lundgren var en svensk forfatter som skrev mange barnebøker og manus til TV-serier. Mest kjent er boka Gutten med gullbuksene, som også er filmatisert. Et utvalg av barnebøkene hans Roseli, kjæraste Rosa mann går videre mann i knipe mann mot toppen han kan trekke den ene tieren etter den andre opp av bukselomma. Slik kan du arbeide med denne teksten Kapittel 1 i Zeppelin Lesebok 7 bør gjennomgås før elevene leser denne teksten. I flere av oppgavene skal de finne litterære virkemidler. Teksten kan gjerne leses av to og to elever sammen. Men før elevene slippes løs på teksten, bør lærer gjennomgå plakatene og oppgavene. Inkasso Leseboka, s Forfatter: Rolf Sagen Fra: Josefines songar Illustrasjon: «Utkastelsen» av Bendik Riis fra 1954 Arbeidsboka, s Ingress som åpner for førforståelse Lese: nærlese, letelese fakta Rolf Sagen (1940 ) Rolf Sagen er forfatter og utdannet psykolog. Han er født i Høyanger og vokste opp i Sykkylven. Han har gitt ut romaner, noveller, dikt og barnebøker. I 2003 fikk han Samlagsprisen for forfatterskapet sitt. Et utvalg av barnebøkene hans Steinar Foten og Vekkarmannen Kjærasten min, og andre dikt for store og små Sauenes liv Reisa til Leit Sammendrag Boka Mats er en vanlig gutt. En dag stikker han hånda i lomma og oppdager at han har ti kroner mer enn han visste om. For hver gang han stikker hånda i lomma, trekker han opp en tier. Han forstår ingen ting. Hvor kommer alle pengene fra? Men med penger i lomma kan Mats og faren endelig dra på fisketur. Noen skumle typer får høre om de magiske buksene og planlegger å stjele dem. De tar Mats og faren til fange. Tekstutdraget Mats ønsker seg ny sykkel, men har ikke nok penger. Mens han er hos sykkelhandleren, oppdager han at fakta Bendik Riis ( ) Bendik Riis var kunstmaler fra Fredrikstad. Han har malt flere store verker, et av dem er «Utkastelsen». Riis opplevde selv som ung gutt at han og familien hans, på grunn av økonomiske problemer, ble kastet ut av hjemmet. Dette satte dype spor hos han. Sammendrag Diktet I diktsamlinga er det Josefine på 13 år som skriver og forteller. Hun bor sammen med moren, og de har dårlig råd. Ofte greier de ikke å betale husleia. 158

10 Slik kan du arbeide med dette diktet Forklar elevene ordet inkasso før dere leser diktet. Studer illustrasjonen sammen med elevene. Se omtale av Bendik Riis på s Les diktet i fellesskap. Hvem påvirker deg? Leseboka, s Ingress som åpner for førforståelse Lese: nærlese Slik kan du arbeide med denne teksten Snakk med elevene om påvirkning. Hva blir elevene i enkéten påvirket av? Hva blir de selv påvirket av? Merkefri Leseboka, s. 48 Fra: Si ;D, Aftenposten Nei til skoleuniformer! Leseboka, s. 49 Fra: Fra: Si ;D, Aftenposten Arbeidsboka, s Lese: nærlese, letelese Slik kan du arbeide med disse tekstene Gjør «før du leser»-oppgaven sammen med elevene. Elever som har fått i oppgave å forberede seg, kan lese hvert sitt innlegg høyt i klassen. Snakk med elevene om hva det vil si å argumentere for meningene sine. Ord og uttrykk som er vanlig å bruke når en skal argumentere for eller mot noe, kan gjerne skrives på tavla. Forslag til ord: i motsetning til, for det første, for det andre, på den annen side. Gjennomgå plakaten «Diskusjon» og forslagene til kjennetegn på måloppnåelse før elevene diskuterer. Det er viktig at de er kjent med kjennetegnene og vet hva de skal vurdere. Se kopiark 58. Lottogevinsten Leseboka, s Forfatter: Erna Osland Illustratør: Tor Edvin Strøm Fra: Arken 1993: «Tarantellen» Arbeidsboka, s. 20 Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk Lese: nærlese, letelese fakta Erna Osland (1951 ) Erna Osland er født i Høyanger. Hun har arbeidet som lærer i mange år, både i grunnskolen og i videregående skole. Nå er hun forfatter. Siden hun debuterte i 1987, har hun skrevet over 25 bøker. Hun skriver for barn og unge om fremmedhat, overgrep, rolleforvirring og mye mer. For bøkene sine har hun mottatt flere priser: Brageprisen, Nynorsk barnelitteraturpris, Diplom Pier Paolo Vergerio (europeisk barnebokpris) Et utvalg av bøkene hennes Den farlege reisa Rekneprinsen. Einaktar Fint å ha far Nær nok. Noveller Perfekte par Berre du som veit. Noveller Hår i millionar år Sammendrag Tekstutdraget Far har vunnet en million i Lotto, og familien diskuterer hva de skal bruke pengene til. Far vil flytte, mor og Henrik vil kjøpe dyrebutikk, datteren vil ikke flytte fra dansegruppa og kjæresten. Det ender med flytting. Slik kan du arbeide med denne teksten Gjør «før du leser»-oppgaven og les ingressen sammen med elevene. Snakk sammen om spørsmålet i ingressen. Utdraget kan leses høyt av lærer eller av elever som har fått i oppgave å forberede seg. Elevene skal skrive en liten del av teksten om til skuespill og deretter framføre skuespillet. Forslag til kjennetegn på måloppnåelse står på kopiark 60. Gjennomgå kjennetegnene før elevene slipper til med framføring. 159

11 Pengar både her og der Leseboka, s Forfatter: Bjørg Gilleberg Løkken Illustratør: Hilde Hodnefjeld Arbeidsboka s. 21 Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk skriv Læresamtale Lese: nærlese, letelese fakta Bjørg Gilleberg Løkken (1948 ) Bjørg Gilleberg Løkken er utdannet lærer med tilleggsutdannelse i norsk, pedagogikk, engelsk og veiledningspedagogikk. Hun har mange års undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen og har også arbeidet som lærer for minoritetsspråklige. Hun er lærebokforfatter og er medforfatter av Zeppelin 5 7. I 2007 ble hun og Dagny Holm tildelt Læremiddelprisen for norskverket Zeppelin 5 7. Slik kan du arbeide med denne teksten Sett elevene i pargrupper før de begynner å lese. Forklar dem at de skal skrive nøkkelord mens de leser. Nøkkelordene vil de ha bruk for i læresamtalen etter at de har lest teksten. Noen elever vil trenge hjelp til å lese og forstå tabellen. Lærer, som kjenner elevene, må vurdere om tabellen bør gjennomgås i samlet klasse. I oppgave 17b skal elevene vurdere seg selv. Se forslag til sjekkliste og kjennetegn på måloppnåelse på kopiark 61. Elever som har erfaring med bruk av valuta fra andre land, bør få fortelle om dette. Noen har kanskje sedler eller mynter som de kan vise fram for de andre i klassen. Ta seddelsjekken Leseboka, s Etter en brosjyre fra Norges Bank Arbeidsboka, s. 22 Ingress som åpner for førforståelse Lese: nærlese, letelese 160 Slik kan du arbeide med denne teksten Teksten er en brosjyre. Gjør «Før du leser»-oppgaven sammen med elevene. Minn elevene om å lese ordforklaringene. Se side 39 her i lærerveiledningen for forslag til arbeid med ord og uttrykk. To og to elever kan jobbe sammen med denne teksten. Til oppgavene vil de trenge tilgang til Internett. Opp gaven kan også gis som lekse. På skattejakt under kirkegulvet Leseboka, s Forfatter: Bjørg Gilleberg Løkken Arbeidsboka, s. 23 Ingress som åpner for førforståelse Lese: nærlese Sammendrag Intervjuet Teksten er et intervju med Karin Berg. Hun forteller hvordan hun helt tilfeldig fikk interesse for gamle mynter. Hun forteller om arkeologiske utgravinger under stavkirker. Videre gir hun gode tips til andre som er interessert i å lære om og samle på mynter. Slik kan du arbeide med denne teksten Studer bildene av myntene på side 69 sammen med elevene. Forklaring til myntene på side 69 i leseboka Myntene med nr. 1 7 har bare én side, advers. Det finnes ingen bakside, revers, på disse myntene. De kan derfor kalles brakteater. Mynt nr. 1 er fra Sverre Sigurdssons tid, ca Mynt nr. 2 er fra Håkon Håkonssons tid, ca Håkon Håkonsson var gutten som ble fraktet av birkebeinere da Håkon og moren måtte flykte fra det baglerdominerte området rundt Oslofjorden og mot Trondheim. Han ble seinere konge i Norge. Mynt nr. 3 er fra tiden Mynt nr. 4 er fra Gaute Ivarssons tid. Han var erkebiskop i Nidaros Mynt nr. 5 er fra Danmark fra ca

12 Mynt nr. 6 er fra Sverige fra Magnus Erikssons tid som konge over Sverige og Norge i det 14. århundre. Bildet er av en halvpenning. Mynt nr. 7 er fra det tyske riket, Mecklenburg. Mynt nr. 8 er en norsk skilling fra Kristian 4. var konge i Danmark-Norge i 60 år. I Norge grunnla han byene Christiania, Kongsberg og Kristiansand. Mynt nr. 9 er en skilling fra Mynten er fra tiden da Fredrik 5. var konge i Danmark og Norge. Mynt nr. 10 er 1-skilling fra Kilde: Sett to og to elever sammen. De kan lese intervjuet høyt. Den ene er intervjuer, og den andre leser svarene til Karin Berg. Elevene vil fort oppdage at ikke alle intervjuspørsmålene står i intervjuet. Den som intervjuer, må derfor prøve å tenke seg hvilket spørsmål som er stilt. Dette er den vanlige og profesjonelle måten å skrive intervju på. For de aller fleste elever på dette trinnet vil det være vanskelig i egen skriving. Når elevene leser intervjuet og tenker seg til spørsmålene, vil det være med å øke bevisstheten om hvordan et intervju kan skrives. Slik kan du arbeide med gul del Farefull ferd på Sunnmørskysten Leseboka, s Forfatter: Ole M. Ellefsen Illustratør: Peter Bergting Utdrag fra: Farefull ferd på Sunnmørskysten Arbeidsboka, s Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk Lese: nærlese fakta Ole M. Ellefsen (1949 ) Ole M. Ellefsen er forfatter og journalist, og han er styrer ved Aalesunds Museum. Ellefsen har gitt ut flere bøker med maritime tema, bl.a. Uræd (2004), Farefull ferd på Sunnmørskysten (2006) og Folket ved Hustadvika (2009). Sammendrag Boka Forfatteren har samlet historier fra Sunnmørskysten. Flere av historiene forteller om tragiske hendelser. Tekstutdraget Teksten handler om de tre dykkerne som helt tilfeldig fant store mengder mynter. Myntfunnet, som er blitt kalt «Rundeskatten», viste seg å stamme fra det nederlandske handelsskipet «Akerendam», som gikk ned utenfor Runde i Slik kan du arbeide med denne teksten Teksten er plassert etter «På skattejakt under kirkegulvet». I den teksten fikk elevene lese et intervju. I oppgavene til «Farefull ferd på Sunnmørskysten» skal elevene skrive et intervju. Ta gjerne et tilbakeblikk på intervjuet med Karin Berg, snakk om tittel, mellomtittel, byline, ingress og brødtekst. I oppgave 28d skal elevene vurdere hverandres intervju. Forslag til kjennetegn på måloppnåelse på kopiark 62. Gjennomgå kjennetegnene før elevene begynner å skrive, slik at de vet hva som kreves. Hvorfor har vi penger? Leseboka, s Forfatter: Vidar Kristensen Illustratør: Karl Fredrik Keller, s. 75 Arbeidsboka, s Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk skriv Tankekart Lese: nærlese fakta Vidar Kristensen (1950 ) Vidar Kristensen er teolog og forfatter. Han har også erfaring fra journalistikk, informasjons- og oversettelsesarbeid. Vidar Kristensen har skrevet lærebøker i mer enn 30 år, blant annet KRL-bøker for ungdomstrinnet. Til Zeppelin leseserie har han skrevet Julius Cæsar, Krigen om verdens vakreste kvinne og Tesevs oksedreperen. Sammendrag Tekstutdraget Teksten handler om ulike betalingsmidler gjennom tidene. Grekerne brukte steikespidd av jern som betalingsmiddel. Gull og sølv ble brukt flere steder. Vi får høre om de første myntene og de første pengesedlene. Slik kan du arbeide med denne teksten Ta BISON-overblikket sammen med elevene. 161

13 lysninger. Forslag til kjennetegn på måloppnåelse finnes på kopiark 63. Gjennomgå kjennetegnene før elevene begynner å skrive, slik at de vet hva som kreves. Slik kan du arbeide med «I mål»-oppgavene Oppgavene skal bevisstgjøre elevene på bruk av læringsstrategier, og elevene skal vurdere hvilke strategier som passer best for dem. Noen elever vil trolig også svare at de bruker ulike strategier på ulike tekster og i ulike fag. Gjennomgå deretter «mens du leser»-oppgaven før elevene slippes løs på teksten. Lærer må vurdere om det er nødvendig å modellere og ta en fellesstart på begynnelsen av teksten. Vi anbefaler også at lærer gjennomgår oppgavene til teksten før elevene begynner å lese. Sett elevene i pargrupper. De kan lese høyt for hverandre hver sine deler av teksten, men de skal lage hvert sitt tankekart. I oppgave 25b skal elevene vurdere om de har greid å bruke tankekartet til å gjengi viktige oppegne notater 162

14 3 Venn og uvenn mål Ingen ville vel ønske å leve uten venner, selv om han hadde alle andre goder. Aristoteles Innhold Lese og forstå ulike teksttyper Nærlese, skumlese og letelese i sakprosa og skjønnlitteratur søylediagram faktatekst blogg tabell nettsider fortellinger dikt Uttrykke egne opplevelser av tekster og reflektere over innholdet Lage tegneserie Skrive sakprosa faktasetninger blogg avisinnlegg Bruke lese- og læringsstrategier BISON-overblikk og overblikk nøkkelord sammendrag litterær samtale Vurdere egne og andres tekster Leseboka, s Arbeidsboka, s Annet Rød del, s Mobbe-vers (dikt) Herman (skjønnlitterær prosa) Venner (sakprosa) Ny i klassen (dikt) Hva er en god venn? (blogg) Oppgave 1 16 Gul del, s Tidlige vennskap (sakprosa) Hva er mobbing? (nettside) Mobbing på skolen (nettside) Mobbing på nett (nettside) Ikke gå i sporet! ( dikt) Vennskapsbånd (dikt) Vennskap må pleies (dikt) Andre sida av Paris (skjønnlitterær prosa) Oppgave Ord og begreper Tabell Oppgaver til tekstene Kopiark Mappeoppgave: 4 Vurderingsoppgaver: 11c, 13c, 16e, 29b, «I mål»- oppgave 1b Læreplanen og Zeppelin 7 Grunnleggende ferdigheter som trenes Muntlige ferdigheter: Snakke om sakprosa og skjønnlitteratur. Å kunne skrive: Skrive om litteratur, gi uttrykk for 163 meninger, sammenligne norsk og svensk, skrive sammendrag, faktasetninger, liste, avisinnlegg, blogg innlegg og lage plakat Å kunne lese: Lese, tolke og forstå ulike sakprosa tekster og skjønnlitterære tekster.

15 Å kunne regne: Lese tabeller, søylediagram. Digitale ferdigheter: Skrive på PC, søke etter opplysninger på Internett. Kompetansemål: Se matrise s. 21. Viktige ord og begreper i dette kapittelet Skjønnlitteratur, sakprosa, sjanger, sammendrag, søylediagram, opplesing, presentasjon, faktatekst, blogg, tabell, BISON-overblikk, nøkkelord, litterær samtale, vurdere. Slik kan du arbeide med rød del Mobbe-vers Leseboka, s Forfatter: Sidsel Mørck Illustratør: Kristin Roskifte Arbeidsboka, s Lese: nærlese, letelese, lese høyt fakta Sidsel Mørck (1937 ) Sidsel Mørck har i flere tiår skrevet bøker for både barn og voksne. Hun har fått flere priser, bl.a. Mads Wiel Nygaards legat, forskjellige miljøpriser, Fritt Ords Honnør 1990 og Vestfolds Litteraturpris For sin virksomhet har hun i flere år hatt statsstipend. Et utvalg av barnebøkene hennes Bestemor Basta Fredrik og himmelhuset Hit og dit-vers På tvers-vers Erta berta sukkererta. Samlede barnevers Slik kan du arbeide med dette diktet Elevene kan forberede seg på å lese diktet høyt. Diktet handler om mobbing, og det er valgt som start på dette kapittelet der flere av tekstene handler om mobbing. Herman Leseboka, s Forfatter: Lars Saabye Christensen Illustratør: Akin Düzakin Utdrag fra: Herman Arbeidsboka, s. 28 Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk Lese: nærlese, letelese fakta Lars Saabye Christensen (1953 ) Lars Saabye Christensen er forfatter, født og bosatt i Oslo. Han har skrevet mange bøker, og også noen filmmanus, bl.a. til Herman. I 1984 hadde han sitt store gjennombrudd med romanen Beatles. I 2013 var det premiere på en TV-serie som bygger på boka Halvbroren. For denne boka har Saabye Christensen fått flere priser, bl.a. Nordisk Råds litteraturpris i Et utvalg av bøkene hans Norske stiler Bernhard Hvals forsnakkelser Bisettelsen Maskeblomstfamilien Halvbroren Mann for sin katt (barnebok). Pinnsvinsol Kongen som ville ha mer enn en krone (bildebok). Sammendrag Boka Boka handler om 11 år gamle Herman som vokser opp i Oslo på 1960-tallet. Herman får en hårsykdom og mister håret. Folk ser på han som annerledes fordi han er skallet. For å skjule hårtapet begynner han å gå med sydvest. Men bestefaren er klok og får Herman til å forstå at håret spiller liten rolle. Tekstutdraget Herman blir mobbet av gymnastikklæreren og av guttene i klassen. Han stikker av fra skolen, går ut i parken og treffer Ruby, jenta med det røde håret. Hun prøver å rive av han sydvesten, Herman kommer seg unna og går til bestefaren. 164

16 Slik kan du arbeide med denne teksten Temaet i tekstutdraget er mobbing, og teksten egner seg godt til å snakke om utestenging, mobbing, det å skille seg ut og å være annerledes. Teksten kan leses i fellesskap i klassen. Lærer kan lese høyt fram til første merknadsboks. For at alle elevene i klassen skal delta i muntlig aktivitet, kan elevene kort skrive ned hva de vil svare på spørsmålet i merknadsboksen. Deretter kan dere ta en klassesamtale før lærer leser teksten videre. Snakk også om illustrasjonene. Hva slags inntrykk får de av gymnastikklæreren på illustrasjonen på side 88? Hvordan er armene, øynene? Hvordan er størrelsesforholdet mellom han og Herman? Legg merke til ansiktsuttrykkene på guttene på illustrasjonen på side 91. Hva sier de ulike guttene med kroppsspråket? Hvordan er Hermans kroppsspråk på side 93. Venner Leseboka, s Forfatter: Bjørg Gilleberg Løkken Illustratør: Malgorzata Piotrowska Illustratør (diagrammene): Gerd Eng Kielland Arbeidsboka, s Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk skriv Nøkkelord Sammendrag Lese: nærlese, letelese fakta Bjørg Gilleberg Løkken (1948 ) Se omtale på side 160 her i lærerveiledningen. Slik kan du arbeide med denne teksten Ta et BISON-overblikk sammen med elevene. Husk søylediagrammene også! Innholdet i teksten er ganske enkelt, og selv om teksten er på nynorsk, vil mange elever med bokmål som hovedmål, kunne greie å lese denne på egen hånd. Alternativt kan to og to elever lese teksten i pargrupper. Gruppene kan arbeide med paroppgavene etter at de har lest teksten. I oppgave 11c skal elevene vurdere seg selv. Se forslag til sjekkliste og kjennetegn på måloppnåelse på kopiark 64. Ny i klassen Leseboka, s Forfatter: Britt G. Hallqvist Illustratør: Hilde Hodnefjell Fra: Folk är så olika Arbeidsboka, s. 32 Lese- /læringsstrategier Lese: nærlese, lese høyt fakta Britt G. Hallqvist ( ) Britt G. Hallqvist var svensk teolog og forfatter. Hun skrev bøker for både barn og voksne, og oversatte bl.a. Goethe og Shakespeare til svensk. Hun var også salmedikter. I Norge er hun trolig mest kjent for salmen «Måne og sol». Slik kan du arbeide med dette diktet Diktet egner seg til høytlesing og samtale. Forståelsen av nabospråkene er minkende, og det er viktig å få elevene til å se at det ikke er så veldig stor forskjell på norsk og svensk. Gjennomgå punktene på plakaten «Opplesing av dikt». Lærer kan først lese diktet høyt for klassen mens elevene lytter og bruker punktene på plakaten. Dette vil være en god hjelp for elevene når de selv skal lese og vurdere hverandre. I oppgave 13c skal elevene vurdere hverandres opplesing av diktet. Se forslag til kjennetegn på måloppnåelse på kopiark 65. Gjennomgå kjennetegnene før elevene begynner å lese slik at de vet hva som kreves. Hva er en god venn? Leseboka, s Forfatter: Charlotte Kalager Fra: Charletts blogg Arbeidsboka, s. 33 Ingress som åpner for førforståelse Lese: nærlese fakta Charlotte Kalager (1990 ) Charlotte Kalager er fra Holmestrand i Vestfold. Ved siden av å blogge studerer hun psykologi. Hun blogger fordi hun liker å skrive, dele og inspirere. 165

17 Slik kan du arbeide med denne teksten Gjør «før du leser»-oppgaven sammen med elevene. Les teksten i faktaruta. Enkelte av elevene skriver kanskje blogg selv? Hva skriver de om? Hvorfor skriver de blogg? Snakk sammen om oppgavene etter at dere har lest teksten. Elevene skal skrive et blogginnlegg. Gjennomgå punktene på plakaten «Blogginnlegg» før de begynner å skrive. Charletts blogg kan brukes som en modelltekst. Hvilke av punktene på plakaten har hun fulgt? Elevene skal vurdere hverandres blogginnlegg i oppgave 16e. Se forslag til kjennetegn på måloppnåelse på kopiark 66. Gjennomgå kjennetegnene før elevene begynner å skrive. Gi dem også sjekklista slik at de har en støtte mens de skriver. Slik kan du arbeide med gul del Tidlige vennskap Leseboka, s Forfatter: Trine Nickelsen, Apollon 1/2010 Illustratør: Elbjørg Ribe Fra: Arbeidsboka, s. 34 Ingress som åpner for førforståelse Lese: nærlese, letelese, skumlese fakta Trine Nickelsen (1965 ) Trine Nickelsen er ansvarlig redaktør for forskningsmagasinet Apollon, Universitetet i Oslo. Slik kan du arbeide med denne teksten Elevene skal skumlese teksten for å finne ut hva den handler om. Lærer bør kanskje repetere hva det vil si å skumlese? Teksten bør leses høyt av lærer eller av elever som har forberedt seg på høytlesing. La elevene få litt tid til å tenke selv før dere tar for dere samtaleoppgavene etter teksten. Mange elever er tause i klassesamtaler, det trenger ikke å bety at de ikke vet svarene, men at de bare må få litt mer tid til å tenke før de sier noe. Hva er mobbing? Mobbing på skolen Leseboka, s Fra: og Arbeidsboka, s Ingress som åpner for førforståelse Lese: nærlese, letelese Slik kan du arbeide med disse tekstene Ta et BISON-overblikk over teksten sammen med elevene. I et BISON-overblikk skal en til bokstaven S i overblikket lese det siste avsnittet. Noen ganger lurer lærere og elever på hva som er det siste avsnittet i ulike tekster. Her må lærer bruke skjønn. Elevene kan også være med og si hva de mener er det siste avsnittet. Til disse to tekstene kan en gjerne lese faktaruta om Barneombudet som det siste avsnittet. Bruk tid på disse oppslagene, studer tabellene og snakk om hva tallene i en slik undersøkelse forteller. Selv om tallene viser at mobbingen kanskje er blitt noe redusert, er det fortsatt mange som opplever mobbing, og mange får ødelagt livet sitt på grunn av mobbing i barne- og ungdomsårene. Snakk med elevene om hva de kan gjøre hvis de selv eller noen andre blir mobbet. Hvem kan de henvende seg til? Sosiallærer? Helsesøster? Kontaktlærer? Se for øvrig på Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen. Her finnes viktige og nyttige råd og opplysninger. Mobbing på nett Leseboka, s Fra: / Røde Kors Arbeidsboka, s Ingress som åpner for førforståelse Lese: nærlese, skumlese Slik kan du arbeide med denne teksten Elevene kan prøve seg på «før du leser»-oppgaven alene før dere snakker sammen i klassen. Dette alvorlige og viktige temaet bør dere avsette god tid til. La elevene få komme til orde, både muntlig og skriftlig, og kom tilbake til dette temaet flere ganger. 166

18 Nettmobbing er et stort og voksende problem. Gå gjerne inn på sammen med elevene. Ikke gå i sporet Leseboka, s. 118 Forfatter: Sandy Lunøe Illustratør: Malgorzata Piotrowska Fra: Khalid Salimi (red.): Roser i snø Lese: nærlese, lese høyt Andre sida av Paris Leseboka, s Forfatter: Rønnaug Kleiva Illustratør: Sissel Horndal Utdrag frå: Andre sida av Paris Arbeidsboka, s. 39 Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk Lese: nærlese, letelese Vennskapsbånd Vennskap må pleies Leseboka, s. 119 Fra: Håvamål Lese: nærlese, lese høyt fakta Sandy Lunøe (1938 ) Sandy Lunøe er farmasøyt, født i Storbritannia. Hun har jobbet mange år i Etiopia, Zambia og i Norge, hvor hun har bodd siden Hennes korte, tankevekkende dikt har vært publisert i flere bøker. fakta Khalid Salimi (1954 ) Khalid Salimi har vært redaktør av boka Roser i snø hvor diktet «Ikke gå i sporet» er publisert. Salimi er født i Pakistan. Han har bl.a. vært leder av Antirasistisk senter og nestleder i Norsk kulturråd. Han har engasjert seg for innvandreres og minoriteters rettigheter. Slik kan du arbeide med disse diktene Elevene kan velge hvert sitt dikt og øve seg på å lese det høyt for hverandre. «Ikke gå i sporet» handler om mobbing av minoritetsspråklige. Hva kan være vanskelig når en ikke forstår alt som blir sagt? Hvordan bør vi reagere når vi opplever at noen ikke skjønner det vi sier? Har noen av elevene i klassen opplevd språklige misforståelser? Les faktaruta om Håvamål sammen. Oppgavene til disse tre diktene kan dere samtale om i felles klasse. 167 fakta Rønnaug Kleiva (1951 ) Rønnaug Kleiva er forfatter og dramatiker fra Vartdal på Sunnmøre. Hun er utdannet lærer og har arbeidet flere år som lærer. Hun har også tatt forfatterstudiet i Bø i Telemark. Rønnaug Kleiva skriver bøker i ulike sjangre både for barn og voksne. For bøkene sine har hun fått flere priser. Noen av disse er: 1990: Noregs mållags barnebokpris for Plutseleg no. 1997: Kritikarprisen for barne- og ungdomsbøker og Kulturdepartementets barnelitteraturpris for Ikkje gløym å klappe katten. 1998: Samlagsprisen. Et utvalg av barne- og ungdomsbøkene hennes Vegen heim frå Sarajevo Om dagen kan ein flyge Kjærleik på pinne frå Ouagadougou Eg greier meg Einmannsbåten Sammendrag Boka Susi går på ungdomsskolen og bor sammen med mor. Susi blir mobbet, og moren blir utsatt for trakassering. Hvis de hadde bodd på et større sted, som for eksempel Paris, kunne Susi ha flyttet til en annen side av byen og byttet skole. Men de bor på et lite sted, og det vil alltid være noen som kjenner dem. Tekstutdraget i leseboka Susi får en telefon fra en jente i klassen. Emma sier at ingen i klassen liker Susi. Mor blir sint og ringer til jentene og truer med politianmeldelse. Susi mister lysten til å gå på skolen, hun føler seg syk og elendig. Hun tenker på selvmord, men lover mor at hun ikke skal ta livet sitt.

19 Slik kan du arbeide med denne teksten Når lærer har tatt et overblikk sammen med elevene før de begynner å lese, kan nok de fleste elever, også de med bokmål som hovedmål, greie å lese teksten. Før lesing kan hver enkelt skumlese teksten og skrive ned de ordene de ikke forstår. Felles gjennomgang av disse ordene før elevene leser sammen, kan være lurt. Da sikrer man at flere får fullt utbytte av innholdet i teksten. Ordene elevene nevner, kan også skrives opp i en nynorskordbank som kan henge på veggen i klasserommet, så er de lett tilgjengelig. To og to elever kan gjerne sitte sammen og lese for hverandre. De samme to elevene kan holde en litterær samtale etterpå. I oppgave 29b skal elevene vurdere seg selv. Se forslag til kjennetegn på måloppnåelse på kopiark 67. Gjennomgå kjennetegnene før elevene begynner med samtalen. Slik kan du arbeide med «I mål»-oppgavene Før elevene begynner med oppgave 2, kan lærer vise hvordan de kan hente ut faktastoff fra en tekst og formulere seg med egne ord. Eksempel: På side 114 i oppgave 23c i tabellen om Elevundersøkelsen skulle elevene skrive faktasetninger om det de kunne lese ut av tabellen. Noen av disse faktasetningene kan elevene bruke i innlegget sitt. Men de kan ikke bare ramse opp faktasetninger, de må også skrive hva de selv mener. Vis elevene hvordan de kan skrive. Eksempel: (Faktasetning fra oppgave 23) I Elevundersøkelsen i 2012 svarer 1,1 % av elevene at de blir mobbet flere ganger i uken. (Min mening) 1,1 % høres ikke så veldig mye ut, men bak det tallet skjuler det seg mange elever som kanskje gruer seg til å gå på skolen og har det vondt. Hvis du vet om noen som har det slik, synes jeg du bør tenke etter hva du kan gjøre for å hjelpe dem. I «I mål»-oppgave 2b skal elevene vurdere sitt eget innlegg. Se forslag til kjennetegn på måloppnåelse på kopiark 68. Gjennomgå kjennetegnene før elevene begynner å skrive. Del også ut sjekklista. Kommentar til oppgave 2c: Innleggene kan publiseres i en avis, men det kan også publiseres på skolens hjemmeside. egne notater 168

20 4 Jorda vi bor på mål Vinden blæs synna, og vinden blæs norda, lyset og skuggen er syskjen på jorda. Einar Skjæraasen Innhold Lese og forstå ulike teksttyper Nærlese, skumlese og letelese i sakprosa og skjønnlitteratur utdrag fra faktabøker nettsider tabell fortellinger Uttrykke egne opplevelser av tekster og reflektere over innholdet Skrive sakprosa intervju faktatekst Bruke lese- og læringsstrategier BISON-overblikk og overblikk nøkkelord tankekart sammendrag VØL-skjema Vurdere egne og andres tekster Leseboka, s Arbeidsboka, s Annet Rød del, s Trash (skjønnlitterær prosa) Avfallets tidsalder (sakprosa) Butikkene kaster to tonn mat i uka (nettavis) Fullt hus da søppel ble selskapsmat (nettside) Hushaldsavfall (tabell) Fantastiske Amazonas (sakprosa) Oppgave 1 11 Gul del, s Folketall på jorda (tabell) Fremtiden (sakprosa) Eventyr for voksne (sakprosa) Det nytter! (sakprosa) Oppgave Ord og begreper Tabell Oppgaver til tekstene Kopiark 8, 55, 58, 59, 62, 64 Mappeoppgaver: 3d, 4c, 11, «I mål»-oppgave 1g Vurderingsoppgaver: 3c, 4c, 14e, «I mål»-oppgave 1f Læreplanen og Zeppelin 7 Grunnleggende ferdigheter som trenes Muntlige ferdigheter: Snakke om sakprosa og skjønnlitteratur, lytte til andre, diskutere. Å kunne skrive: Skrive om litteratur, gi uttrykk for meninger, skrive intervju, skrive sammendrag og skrive faktatekst. Å kunne lese: Lese, tolke og forstå ulike sakprosatekster og skjønnlitterære tekster. Å kunne regne: Lese tabeller. Digitale ferdigheter: Skrive på PC, søke etter opplysninger på Internett. Kompetansemål: Se matrise, s

21 Viktige ord og begreper i dette kapittelet Skjønnlitteratur, sakprosa, sjanger, intervju, tankekart, VØL-skjema, disposisjon, tabell, sammendrag, avisord, diskusjon, faktatekst, vurdere. Slik kan du arbeide med rød del Trash Leseboka, s Forfatter: Andy Mulligan Illustratør: Henning Lystad Utdrag fra: Trash Arbeidsboka, s. 40 Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk Lese: nærlese, letelese fakta Andy Mulligan Andy Mulligan vokste opp i London. Han jobbet som teaterdirektør i England i ti år før han reiste til Asia og utdannet seg til lærer. Nå bor han i Manila (Filippinene) og i Storbritannia. Mulligan har arbeidet som lærer på British School Manila. Han tok elevene sine med til naboskolen som rekrutterte barn fra de aller fattigste strøkene, og han viste elevene sine søppeldyngene. Forfatteren fikk ideen til Trash etter å ha sett barn og unge som holder til på enorme søppelfyllinger. Han begynte å forestille seg hva disse barna måtte drømme om, hva de håpet på. Alle ønsket og håpet å finne noe som kunne forandre livet deres. Hovedhensikten med boka, sier han, er ikke å sette fokus på de sosiale forskjellene, men å fortelle en historie om tre gutter som greier å bevare håpet og motet i en vanskelig tilværelse. Sammendrag Boka Raphael og Gardo arbeider på søppeldynga. Det beste de kan finne, er plast og metall, og det verste er stupp, menneskedritt. Men en dag finner Raphael en veske med masse penger, en nøkkel og et kart. Lykken varer helt til politiet dukker opp. Tekstutdraget i leseboka Raphael forteller at han er søppelgutt, om hva han finner på dynga, og hva han drømmer om å finne. En dag finner Raphael en skinnveske som skulle komme til å forandre alt for de to guttene. Slik kan du arbeide med denne teksten Fortell gjerne elevene bakgrunnen for at forfatteren skrev denne boka. Hvis mulig, kan du ta med boka inn til timen, eller vis omslagsillustrasjonen på skjerm. Hva ser dere på omslaget? Ved første øyekast kan det se ut som tre gutter på toppen av et fjell, men ved nærmere ettersyn ser vi at de står på et søppelfjell. Gjør «før du leser»-oppgaven sammen med elevene og les ingressen. Lærer eller elever som har fått i oppgave å forberede seg, kan lese teksten høyt. I oppgavene skal elevene skrive et intervju med Raphael, og de skal vurdere hverandres tekst. Bla gjerne tilbake til intervjuet på side 66f., og snakk med elevene om hvordan et intervju skal skrives og settes opp. Forslag til kjennetegn på måloppnåelse til oppgave 3c finnes på kopiark 62. Gjennomgå kjennetegnene før elevene begynner å skrive. Del også ut sjekklista. Teksten gir god anledning til å snakke med elevene om ulike levevilkår for barn på andre deler av kloden. Snakk med elevene om bakgrunnen for at Andy Mulligan skrev denne boka. Avfallets tidsalder Leseboka, s Forfatter: David Burnie Utdrag fra: Miljøet på jorda Arbeidsboka, s. 41 Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk skriv Nøkkelord Sammendrag Lese: nærlese, letelese fakta David Burnie Burnie studerte zoologi og biologi før han begynte som forfatter på heltid. Han har skrevet og bidratt til mer enn 75 bøker og multimedieproduksjoner. Han har også vært konsulent for naturprogrammer på BBC TV. 170

22 Sammendrag Boka Hvordan kan vi ta vare på jorda vår? Boka handler om kretsløpet i naturen og på hvilke måter planeten er truet. Den handler også om hva som må gjøres for å ta vare på de beste tilholdsstedene for ville dyrearter, redusere avfallsmengden, spare energi og bruke ny teknologi til å redusere forurensning. Tekstutdraget Utdraget handler om hvordan menneskenes livsstil påvirker miljøet. Forfatteren skriver om den økte avfallsmengden og om søppel som er farlig for dyr, både på land og i havet. Slik kan du arbeide med denne teksten Teksten er kort og så enkel at elevene bør kunne arbeide med denne på egen hånd. Før de begynner å lese, kan det være nødvendig å minne dem om at nøkkelordene skal brukes til et sammendrag. Elevene skal vurdere hverandres sammendrag i oppgave 4c. Se forslag til kjennetegn på måloppnåelse på kopiark 64. Gjennomgå kjennetegnene før elevene begynner å skrive. Del også ut sjekklista. Snakk med elevene om at vi har alle et ansvar, uavhengig av hvor vi bor, for hvordan vi behandler naturen og dyra rundt oss. Det hver og en av oss kan bidra med, kan virke lite, men summen av alle positive tiltak og handlinger har stor betydning. Vi må alle være med på å ta vare på jorda vår. Butikkene kaster to tonn mat Leseboka, s Forfatter: Jon-Are Åmland Fra: Farsunds Avis, nettutgaven Ingress som åpner for førforståelse Lese: nærlese, letelese, skumlese Fullt hus da søppel ble selskapsmat Leseboka, s Forfatter: Liv Thoring Fra: Arbeidsboka, s. 42 Ingress som åpner for førforståelse Lese: nærlese, letelese, skumlese Hushaldsavfall Leseboka, s Fra: Avfallsstatistikk, Statistisk sentralbyrå Illustratør: Elbjørg Ribe, s. 145 Arbeidsboka, s. 43 Ingress som åpner for førforståelse Lese: nærlese, letelese, skumlese Slik kan du arbeide med disse tekstene Snakk med elevene om hva de skal gjøre når de skumleser. La elevene skumlese hver av de to avisreportasjene. Ta et overblikk over tabellen. Hva får de vite av å lese den? Still også gjerne et tilleggsspørsmål: Hvorfor står tabellen sammen med de to avisreportasjene? Slike spørsmål trener elevene i å ta et metaperspektiv på tekster. Lærer må vurdere om elevene trenger noe hjelp til å lese tabellen. Noen spørsmål før elevene begynner på egen hånd, kan være til god hjelp for mange. Etter dette forarbeidet bør de fleste elevene kunne greie å lese tekstene på egen hånd. Noen kan også arbeide sammen i par. I oppgavene etter tekstene er det flere paroppgaver. Tilleggsoppgave: Elevene kan lage en plakat med viktige opplysninger om hva «Best før», «Holdbar til» og «Siste forbruksdag» betyr. Fantastiske Amazonas Leseboka, s Forfatter: Deborah Chancellor Illustratør: Gerd Eng Kielland Utdrag fra: Amazonas Arbeidsboka, s Ingress som åpner for førforståelse Merknadsbokser med stopp tenk skriv Nøkkelord VØL-skjema Lese: nærlese fakta Deborah Chancellor (1966 ) Deborah Chancellor er engelsk forfatter som har skrevet mer enn 70 barnebøker, både faktabøker og skjønnlitterære bøker. 171

metodisk del til lesebok 7 pluss Innhold

metodisk del til lesebok 7 pluss Innhold metodisk del til lesebok 7 pluss Innhold Gjennomgang av kapitlene i lesebok pluss 152 1 Jeg er meg 152 2 Penger 157 3 Venn og uvenn 163 4 Jorda vi bor på 169 5 Når krigen raser 174 Fasit til arbeidsbok

Detaljer

Årsplan i norsk med Zeppelin 7

Årsplan i norsk med Zeppelin 7 Bli kjent med språkboka og lesebøkene 1 Lær å lære (Språkbok 7, s.6 33, kurs) 2 Lytte og tale (Språkbok 7, s. 34 57, kurs) 1 Lesekurs litterære virkemidler (Lesebok 7, s.6 35, kurs) s. 4 Les teksten av

Detaljer

Årsplan i norsk med Zeppelin 7

Årsplan i norsk med Zeppelin 7 Bli kjent med språkboka og lesebøkene 1 Lær å lære (Språkbok 7, s. 6 33, kurs) 2 Lytte og tale (Språkbok 7, s. 34 57, kurs) s. 4 Les teksten av Reidar Kjelsen Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt

Detaljer

Årsplan i norsk med Zeppelin 6

Årsplan i norsk med Zeppelin 6 Bli kjent med språkboka og lesebøkene s. 4 Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside

Detaljer

Årsplan i norsk med Zeppelin 6

Årsplan i norsk med Zeppelin 6 Bli kjent med språkboka og lesebøkene 1 Lesekurs (Lesebok 6 s. 7 29) s. 00 Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste s. 85 Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt

Detaljer

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Lærerens tavleressurs www.lokus.no. Kapittel LV 5 Språkbok 5 Lesebok 5 Lesebok 5 pluss+ Arbeidsbok Kopiark

Lærerens tavleressurs www.lokus.no. Kapittel LV 5 Språkbok 5 Lesebok 5 Lesebok 5 pluss+ Arbeidsbok Kopiark Bli kjent med språkboka og lesebøkene s. 4 Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside

Detaljer

Kapittel LV 5 Språkbok 5 Lesebok 5 Lesebok 5 pluss+ Arbeidsbok Kopiark. Bli kjent med språkboka og lesebøkene. Se på

Kapittel LV 5 Språkbok 5 Lesebok 5 Lesebok 5 pluss+ Arbeidsbok Kopiark. Bli kjent med språkboka og lesebøkene. Se på Bli kjent med språkboka og lesebøkene s. 4 Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming.

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming. ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Zeppelin lesebok, Zeppelin språkbok Faglærere: Tonje Danielsen UKE MÅL/LÆRE (lokal læreplan) TEMA ARBEIDSFORM/METODE VURDERING Uke Finne og forstå litterære

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal -

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal - 34 Bli kjent med språk-boka og leseboka Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste 34 1 Send en hilsen (Språkboka

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39 FAGPLAN NORSK Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål 34 og 35 Bli kjent med lærebøkene Kap. 1 Lære ulike måter å sende en hilsen på. Brev til lærer med forventninger til mellomtrinnet. 36

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

METODISK DEL TIL LESEBOK PLUSS. Innhold

METODISK DEL TIL LESEBOK PLUSS. Innhold METODISK DEL TIL LESEBOK PLUSS Innhold Gjennomgang av kapitlene i lesebok pluss 132 1 Mat 132 2 Universet 139 3 Tid 145 4 Grøss og gru 150 5 Oppfinnelser 154 Fasit til arbeidsbok til Zeppelin lesebok 6

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NORSK FOR 9.KLASSE 2011/2012 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35 Film vs. tekst Delta i utforskende samtale om litteratur og

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

METODISK DEL TIL LESEBOK PLUSS. Innhold

METODISK DEL TIL LESEBOK PLUSS. Innhold METODISK DEL TIL LESEBOK PLUSS Innhold 1 Dyr 148 2 Sport 155 3 Forelsket 159 4 Reiser 165 5 Natur, vær og klima 169 Fasit til arbeidsboka til lesebok pluss 173 147 1 Dyr MÅL Et barn som rekker ut hånden

Detaljer

lærerveiledning til lesebok 6 pluss språkbok 6 lesebo lesebok 6 Dagny H Bjørg Gilleberg Løkken Dagny Holm Bokmål Bokmål

lærerveiledning til lesebok 6 pluss språkbok 6 lesebo lesebok 6 Dagny H Bjørg Gilleberg Løkken Dagny Holm Bokmål Bokmål i n l e p p Dagny Holm Bjørg Gilleberg Løkken s p rå kbok 6 Dagny H olm Bjørg Gill eberg Lø kken ppeli n e Z lesebo k6 mål p p e Z n i l e Bok Holm en Dagny leberg Løkk il Bjørg G Bokmål Bokmål e Z lærerveiledning

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 36 FJELLTUR Vi har planlagt tur til Myklebusthornet TIRSDAG. Vi tar buss til Vik og går opp derifra. Elevene bør ha med godt med mat og drikke (ikke brus). Kjeks

Detaljer

Det onde. Arne Berggren

Det onde. Arne Berggren Det onde Arne Berggren Kompetansemål etter vg2 Språk og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Dagny Holm Bjørg Gilleberg Løkken. lærerveiledning til språkbok 5 lesebok 5 lesebok 5 pluss

Dagny Holm Bjørg Gilleberg Løkken. lærerveiledning til språkbok 5 lesebok 5 lesebok 5 pluss Dagny Holm Bjørg Gilleberg Løkken i n l e p p e Z lærerveiledning til språkbok 5 lesebok 5 lesebok 5 pluss INNHOLD Lærer burde den kun være som kan lære ved at lære. Piet Hein I Generell del 4 Å få ny

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Barokken og opplysningstiden: Uke 35-38 Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere

Detaljer

Årsplan 2014-15 Norsk

Årsplan 2014-15 Norsk Årsplan 2014-15 Norsk Uke Kompetansemål Læringsmål Innhold/ metode Gr. ferdigheter IKT-plan Læringsstrategier VFL 34-35 Bruke ordbøker og kunne det alfabetiske prinsipp Si noe om hvordan tekster er laget

Detaljer

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Kunnskapsløftet: Norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 MAL ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN 2014/15. Utarbeidet av: Kristiane Danielsen Læreverk: Zeppelin språkbok med arbeidsbok. Zeppelin lesebok med arbeidsbok. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE

Detaljer

KLUMPEN OG VESLEBROR

KLUMPEN OG VESLEBROR KLUMPEN OG VESLEBROR - en utstilling for barnehagen og småskolen Oddmund Hagen og Akin Düzakin har sammen laget 3 flotte billedbøker om Veslebror og Klumpen. Bøkene Over jordet, Bort fra jordet og Rundt

Detaljer

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det finnes et fjell. Det finnes et høyt fjell langt vekk. Det er kaldt etter natta

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016

Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016 Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016 Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunne: 34 uttrykke og grunngi egne standpunkter referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst presentere egne tolkinger av personer,

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 43 Vi fortsetter med samtalemøter denne uka: tirsdag og torsdag. Se innkalling utsendt i uke 41. Tirsdag reiser vi til Åse skole for å se på danseteateret: We

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Lese-og skrivestrategier

Lese-og skrivestrategier Lese-og skrivestrategier Lese og ikke forstå, fri og ikke få, å seile med ingen vind, er tre nytteløse ting. Bjørg Gilleberg Løkken Bjørg Gilleberg Løkken Lærebokforfatter adjunkt med norsk, pedagogikk,

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2

«Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det er sant at jeg fant» Hvordan finne og bruke skjønnlitteratur i undervisningen av voksne innvandrere på nivå A1 og A2 «Det finnes et fjell. Det finnes et høyt fjell langt vekk. Der er det kaldt etter

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Ordenselever: Melding fra lærer UKE 37 FYFO: Minner om at elevene må ha med passende utstyr til å være i fysisk aktivitet hver onsdag. (spesielt joggesko/gymsko) Ukens vits 13 14

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 40 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Oppstart av elevsamtaler denne uka. BOKLÅN onsdag. Ta med låneboka om du har ei hjemme. Ukens

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 10 SAMTALEMØTE (se tidligere utsendt innkalling). Statusrapport blir sendt ut i dag (se vedlegg). Ukens vits 8 9 10 11 12 Helg - Kan jeg få låne en tier av deg

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 17 FORESATTE! Husk at fristen for å være med på Brukerundersøkelsen er 30.april. Vi hopper tau også denne uka. TORSDAG har vi planlagt MATEMATIKK- DAG hele dagen.

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innledning Samtaleguiden er ment å være en støtte for åpne samtaler mellom lærer, elev og foreldre. Den retter oppmerksomheten mot lesevaner,

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 40 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Oppstart av elevsamtaler denne uka. BOKLÅN onsdag. Ta med låneboka om du har ei hjemme. Ukens

Detaljer

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. I gode og onde dagar Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 17 FORESATTE! Husk at fristen for å være med på Brukerundersøkelsen er 30.april. Vi hopper tau også denne uka. TORSDAG har vi planlagt MATEMATIKK- DAG hele dagen.

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 1 GODT NYTTÅR! Velkommen til skolen igjen. Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Ikke svømming fra nyttår. Det vil bli kroppsøving i

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Uke Emne Mål Innhold Arbeidsmåte/ organisering 34 40 Skrive og tegne sommerminne Lese felles bok i lag: Bergen mysteriet av Sortland Bli kjent med bøkene Velkommen

Detaljer

Oppgave til novella Ung gutt i snø av Bjarte Breiteig

Oppgave til novella Ung gutt i snø av Bjarte Breiteig Oppgave til novella Ung gutt i snø av Bjarte Breiteig Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke relevante og saklige

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 21 FØRSKOLEDAG Onsdag 26.mai blir det avviklet førskoledag for de nye 1. klassingene. I år er det 22 elever som begynner i 1. klasse. På grunn av det høye elevtallet

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne Utforsking av språk og tekst LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: ZEPPELIN 7 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 46 Vi starter med forberedelser til programmet på adventsfesten. 6.- og 7.klasse vil få ansvar for en del oppgaver på festen. Husk INNESKO til gymtimene! Ukens

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 45 Videre arbeid med hjerte-og lungeredning. Elevene skal i løpet av denne uken lære opp folk hjemme i hjerte- og lungeredning (jf. skriv sendt hjem i uke 44).

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 14 BRUKERUNDERSØKELSE Før påske fikk alle elevene med seg hjem informasjon om brukerundersøkelsen for foreldre. Det er ønskelig at så mange som mulig er med

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 3 18 19 20 21 22 Helg Ukens vits - Å, Henry, jeg kan ikke gå fra deg. - Er du så glad i meg? Elsker du meg så høyt? Forguder du meg så over alt annet? Synes

Detaljer

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse.

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse. Tema: BARN OG KRIG Skjønnlitterær tekst: Blodspor av Bakir Ahmethodzic. Lesing og skriving: 4 økter (60 min) Læreverk: Kontekst 8-10. Tekstbok: Tekster 2 MÅL: 1. Kunne lese og forstå en novelle 2. Kunne

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 39 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus NASJONAL PRØVE i regning (PC) Kartlegging i norsk (lesing og orddiktat) denne uka. MATPAKKEUKE

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 39 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Kartlegging i norsk (lesing og orddiktat) denne uka. MATPAKKEUKE denne uka. Vi kommer til å

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016. Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen

Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016. Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen 1 Kompetansemål Samtale om form, innhold og formål i litteratur ( ) Skrive

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 45 Videre arbeid med hjerte-og lungeredning. Elevene skal i løpet av denne uken lære opp folk hjemme i hjerte- og lungeredning (jf. skriv sendt hjem i uke 44).

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 21 FØRSKOLEDAG Onsdag 26.mai blir det avviklet førskoledag for de nye 1. klassingene. I år er det 22 elever som begynner i 1. klasse. På grunn av det høye elevtallet

Detaljer

Fagplan i norsk 7. trinn

Fagplan i norsk 7. trinn Fagplan i norsk 7. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål læreverk Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Muntlige

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

Årsplan Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. 1 Opphold mellom ord, s. 6. 2 Setning, stor bokstav, punktum, s. 8. 3 Spørretegn, utropstegn, s.

Årsplan Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. 1 Opphold mellom ord, s. 6. 2 Setning, stor bokstav, punktum, s. 8. 3 Spørretegn, utropstegn, s. Årsplan Kunnskapsmål for Mål for SPRÅKBOK kapittel 1 4 bli kjent med a bli seg bevisst ord i tale kunne bruke opphold mellom ord i skrift kunne gjenkjenne og selv lage sammensatte ord kunne bruke tastatur

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Karina Møgster Verpe, Erlend Andresen, Åshild Ruud og Trude Thun Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/ Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer

Sandefjordskolen. bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa

Sandefjordskolen. bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34- UKE 37 Tema: Lesestrategier/studieteknikk bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 2 Lærerne på skolen er på kurs hele mandag (se skriv sendt ut torsdag). OPPSUMMERINGSTEST i samfunnsfag - torsdag (: Vikingene). Elevene vil få bruke timen onsdag

Detaljer