Evnt. forfall meldes snarest til politisk sekretariat / Saker til behandling. 36/13 12/ Detaljregulering for Ågotdokk 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evnt. forfall meldes snarest til politisk sekretariat 32092105/32092107. Saker til behandling. 36/13 12/00859-9 Detaljregulering for Ågotdokk 14"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg for plan og utvikling Dato: kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00191 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til politisk sekretariat / SAKSKART Side Saker til behandling 36/13 12/ Detaljregulering for Ågotdokk 14 37/13 12/ Detaljregulering Dr. Holms hotell gnr/bnr 64/3, 20, 465,476 m.fl.. 1. gangs behandling ned vedtak om ffentlig ettersyn 16 38/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 12/ /1/5/0 Bruksendring for deler av varmestue i Dagali fjellpark, Perstulvegen 100, Dagali - Dispensasjon 52/512/0/0 Avløpsanlegg, Nyestølvegen 252, Ustaoset - Klage på pålegg 52/404/0/0 Fradeling av parsell, Jeilelivegen, Ustaoset - Dispensasjon 81/5/0/0 Klage på avslag - Søknad om deling av eiendom, Skurdalsvegen 504. Geilo /13 13/ /1/0/0 Planskilt kryssing under Fv40, Kikut 40 Delegerte saker 413/13 12/ /13 12/ /15/0/0 Avløpsanlegg, Sør-Skurdalen 44,Skurdalen - 055/118 Tilbygg, fritidsbolig, Ustaoset, 1

2 415/13 12/ /074 Innvendig ombygging, Geilovegen 21, endring av tillatelse 416/13 12/ /82/0/0 Fritidsbolig, Holsåsen, endring, ferdigattest. 417/13 12/ /80/0/0 Avløpsanlegg, Dagalivegen 221, Dagali - 418/13 12/ /30/0/0 Ombygging,leilighetsbygg, Ustedalen hotel - tømrerarbeid inkl. trekonstruksjoner for bygg B og C 419/13 12/ /30/0/0 Ombygging leilighetsbygg, Ustedalen hotel - Endring av gitt tillatelse 420/13 12/ /448/0/0 42/449/0/0 Fritak for vann og avløp, Nygardsvegen Delvis innvilget 421/13 12/ /235/0/0 Lund gård barnehage, Lundvegen 12, Geilo - Ferdigattest 422/13 12/ /235/0/0 Lund gård barnehage, Lundvegen 12, Geilo - Endring av ansvarsrett 423/13 12/ /13 12/ /704/0/0 Fritidsbolig, Geilo-Hovda - endring av tillatelse 64/700/0/0 Fritidsbolig, anneks og uthus, Lomtjødnvegen, Geilo - Midlertidig brukstillatelse 425/13 12/ /404/0/0 m.fl Torg/ Amfi, gågate, Geilo sentrum - Midlertidig brukstillatelse 426/13 12/ /42/0/0 Søknad om fritak, Skurdalsvegen /13 12/ /13 12/ /13 12/ /13 12/ /089 Tilbygg fritidsbolig, Såballie 43, Geilo, endring av tillatelse. 5/131/0/0 Kommunale eiendomsavgifter, Ustaoset - Søknad om fritak 5/264/0/0 Tilbygg fritidsbolig, Ustaosvegen 178, Ustaoset - Endring av gitt tillatelse 065/065 Utslipp fra eiendom, Lienvegen 40 - Omgjøring av pålegg 431/13 12/ /2/0/0 Felles avløpsanlegg for 93/7, 93/13, 93/24 og 93/25, Skurdalen - Endring av utslipps- og 2

3 432/13 12/ /2/0/0 Avløpsanlegg for 93/6, 93/12, 93/23 og 93/26 Skurdalen- Endring av utslipps- og 433/13 12/ /34/0/0 Fritidsbolig, Dagali - Endrede tegninger 434/13 12/ /316 Fritidsbolig, Kikutheia - Midlertidig Brukstillatelse 435/13 12/ /352/0/0 Tilbygg til fritidsbolig, Lomtjødnlie 69, Geilo, dispensajson, Rammetillatelse 436/13 12/ /13 12/ /019 Fritidsbolig, ustedalen, Geilo. avslag dispensasjonssøknad 31/3/0/0 Søknad om fritak for leilighet nr. 2, Hovsvegen 390 Avslått 438/13 12/ /2/0/0 Søknad om fritak for bolig nr. 2, Dagali 439/13 12/ /88/0/0 Søknad om fritak, Ustedalen /13 12/ /072 Fritidsbolig, Havsdalen, Geilo - 441/13 12/ /389/0/0 Fritidsbolig og smørebod, Hovdestølen, Ustaoset - Varsler og pålegg vedr nybygg og VA-anlegg. 442/13 12/ /476 /0/0 Fritidsbolig, Bøkkovegen 47, Hovet, ferdigattest 443/13 12/ /13 12/ /13 12/ /247 Tilbygg fritidsbolig, Verpestølvegen 54 Ustaoset - 49/81/0/0 Ny fritidsbolilg Geilohovda - 064/434 Fritidsbolig, Rennedalen, Hol, endring av tillatelse 446/13 12/ /404 Etablering av vei, Ustaoset, 447/13 12/ /3/0/0 Vei og parkeringsplasser, Ustaosvegen 459, Ustaoset - Dispensasjon/rammetillatelse 448/13 12/ /13 12/ /5/0/0 Avløpsgrøfter og adkomstveger, Skurdalen - 5/359 Fritidsbolig, Bismivegen 123, Ustaoset, Dispensasjon og rammetillatelse 3

4 450/13 12/ /13 12/ /13 12/ /001/ / /012 Felles avløpsanlegg, Dagali - Utslipps- og 081/005 Søknad om deling av eiendom, Skurdalsvegen 504. Geilo - Avslag 97/73/0/0 Tilbygg til fritidsbolig, Dagalivegen 205, Dagali - Avslått 453/13 12/ Utgår fra denne listen -ikke behandlet ferdig 454/13 12/ /400/0/0 Fritidsbolig, Ustaoset, 455/13 12/ /747/0/0 Fritidsleiligheter med parkeringskjeller, Kikut Panorama, midlertidig brukstillatelse. 456/13 12/ /747/0/0 Fritidsleiligheter med parkeringskjeller, Kikut Panorama, midlertidig brukstillatelse 457/13 12/ / /024 Avløpsanlegg for kårbolig, Sudndalen 210, Hovet - Ferdigattest 458/13 12/ /13 12/ /13 12/ /414 Avløpsanlegg, Fjellvegen 108, Haugastøl - Utslipps- og TRAGETHON KNUT SØKJER Å FÅ DELT FRA 2,4 DA FRA GNR 60/18 SOM TILLEGGSAREAL TIL GNR 61/8, LUTEN 50/141/0/0 Tilbygg til fritidsbolig, Kjersundlie 11, Ustaoset - Endring av rammetillatelse 461/13 13/ /434 Nybygg, Vestlia Hotell, Bakkestølvegen, Geilo, Endringstillatelse 462/13 13/ Skarverittet, søknad om stenging av Vesleslåttvegen mm. 21. september /13 13/ /12/0/0 Tilbygg til fritidsbolig, Tuvavegen 190, Skurdalen - Klage oppsettende virkning 464/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /407/0/0 Fritidsbolig, Hovdestølen, Ustaoset - Endring av plassering 11/44/0/0 Avløpsanlegg, Holsfjorden - 66/879/0/0 Søknad om fritak for avfallsgebyr, Geilotjødnvegen 54/72/0/0 Riving av eksisterende/ bygging av ny fritidsbolig, Uggen 49, Ustaoset, dispensasjon, Delvis innvilget 4

5 468/13 13/ /72/0/0 Riving av eksisterende/ bygging av ny fritidsbolig, Uggen 49, Ustaoset - Endring av plassering og ansvarsretter. 469/13 13/ /747/0/0 Søknad om fritak, Kikut Panorama Delvis innvilget 470/13 13/ /13 13/ /13 13/ /1 Mast for telekommunikasjon, Ørternuten, 61/124/0/0 Adkomstveg Skursdalsvegen 268, Geilo - Avslag på søknad 55/207/0/0 Avløpsanlegg, Karistøltangen 45, Haugastøl- Utslipps- og igangsettingstillatlse Avslått 473/13 13/ /256,64/347,64/365,64/501 Felles avløpsanlegg, Rennedalen, Ustaoset - Utslipps- og 474/13 13/ /13 13/ /67 Forstøtningsmur ved inntak Hol 2, Djupedalen, Ferdigattest 43/295 Fritidsbolig Raggsteindalsvegen 67, Hovet, 476/13 13/ /15/0/0 Fritidsbolig, Sør-Skurdalen 44, Geilo - 477/13 13/ /97/1 Midlertidig bruksendring, Kongshaugen, Moslåttvegen 44, Hol - Dispensasjon og 478/13 13/ /102/0/0 Søknad om endring av renovasjonsordning 479/13 13/ /665 Fritidsbolig, Geilo Fjellansby, 480/13 13/ /28 Bruksendring, Hol Pensjonat, Hellingvegen 6, Hol 481/13 13/ /13 13/ /13 13/ /45/1/0 Påbygg av enebolig, Badstuguvegen 11, Hovet - 42/212/0/0 Fritidsbolig, Strandavatnet - endring av gitt tillatelse 30/35/0/0 Parkering Vestre Raggsteindal, Hovet - Dispensasjon/ 5

6 484/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /25/0/0 Fritidsbolig, Medokken, Skurdalsstølane, 103/21/0/0 Midlertidige brakker, Dagali flyplass, forlengelse av midlertidig tillatelse 64/607/0/0 Garasje, Gamle Skurdalsveg - 58/1/0/0 og 44/4/0/ og 51/2/0/0 Bygging av veg og avløpsledning - 83/37/0/0 Riving/ bygge ny fritidsbolig, Skurdalsvegen 440, Geilo, 83/37/0/0 Avløpsanlegg, Skurdalsvegen 440, Geilo - Utslipps- og 4000/3/0/0 Kulvert, sanering av overgang ved Esso, Geilo, dispensasjon, rammetillatelse. 4000/3/0/0 Kulvert, sanering av overgang ved Esso, Geilo, 492/13 13/ /86/0/0 Fradeling av parsell, Geilo 493/13 13/ /13 13/ /499/0/0 Tilbygg, Bismivegen 159, Geilo - Endring av tillatelse 64/8/0/0 Adkomstveg og annlegskonstruksjon, Jeglumtoppen, Geilo - 495/13 13/ /35/0/0 Oppføring av utedo, Raggsteindalen, dispensasjon 496/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /73/0/0 Tilbygg til fritidsbolig, Vesleustavegen 5, 11/111/0/0 Ny fritidsbolig, Holsåsen del 1, tomt 32, 64/507/0/0 2-mannsbolig, Gjeglum, Geilo, endring av tillatelse,. 64/507/0/0 2-mannsbolig, Gjeglum, Geilo, endring av tillatelse 42/473/0/0 Anneks, Bøkkovegen 29, Hovet, 501/13 13/ /512/0/0 Avløpsanlegg, Nyestølvegen 252, Ustaoset - Delvis 6

7 502/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ Pålegg 51/2/0/0 Masseuttak, Bakkegard stølen Nybu, Geilo - Midlertidig dispensasjon 13/1 Garasje og kontor, Øvre Holsvegen 68, 11/40/0/0 og 11/43/0/0 Garasjeanlegg, Hol, 19/144 Ombygging av 2.etasje, Holsfjorden 99, bruksendring og 97/136/0/0 Bolig og garasje, Bygdevegen 32, Dagali, 66/658/0/0 Tilbygg fritidsbolig, Tjødnlie 517, Geilo - Endring av gitt rammetillatelse Parkeringstillatelse for forflytningshemmet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 31 41/39/0/0 Tilbygg til fritidsbolig, Strønde 387, Hovet - 66/828/0/0 Fritidsbolig, Solhovda, Geilo - 64/374/0/0 Ombyggning/bruksendring garasje, bolig, Trekanten 7, endring, ferdigattest innvilget 512/13 13/ /48/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Geilovegen /13 13/ /114 Fritidsbolig Åsremmen, Skurdalsåsen, 514/13 13/ /177/0/0 Kiosk, Geilo IL, Geilo, 515/13 13/ /744/0/0 Fritidsbolig, Vestlia - 516/13 13/ /68/0/0 Tilbygg, Solheimstølen, Hovet, dispensasjon 517/13 13/ /4/0/0 Fradeling av parsell, Dagali 518/13 13/ /13 13/ /2/18/0 Tilbygg, Naustelii, Ossjøen, Dagali - 100/2/18/0 Fritidsbolig, Naustelii, Ossjøen, Dagali - Ferdigattest 7

8 520/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /391/0/0 64/14/1/0 Avløpsgrøft, Gamle Skurdalsvegen,Geilo, 99/2/0/0 Påbygg kårbolig, Bygdevegen 103, Dagali - Ny ansvarsrett 55/207 Tilbygg fritidsbolig, Karistøltangen, Haugastøl, 5/378/0/0 Vei til 5/314/0/0, Ustaoset - 524/13 13/ /578/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Nipen Geilo 525/13 13/ /206/0/0 Fritak for vann og avløp, Lienvegen /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /43 Garasje, Hovsvegen 229, Hovet, dispensasjon og 72/152/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Skarsetvegen 21 Tuftelia Geilo 5/113/0/0 Fradeling av areal, Ustaosetvegen 158, Ustaoset 52/319/0/0 Tilbygg til fritidsbolig, Jeilelivegen 24, Ustaoset Rivings-/ 530/13 13/ /404 Fasadeendring og tilbygg, Jeilelivegen 45, Ustaoset, 531/13 13/ /1/6/0 Fradeling av areal Budalsveien 243, Geilo 532/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /58/0/0 Uthus, Høgåsen, Dagali - 6/8/0/0 Midlertidig avløpsanlegg, Brakkerigg, FV50 Vierboth Geiteryggtunnelen Syd - Dispensasjon for midlertidig tett tank 43/329/0/0 Fritidsbolig, Bøkkovegen 213, Hovet, 52/238 Utebod Jeilelivegen 27, Ustaoset, 57/91/1/0 Endring av gebyr for tilbygg, Eivindsplassvegen 6 68/83/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Bakkestølvegen 324 8

9 538/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /325/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Skurdalsvegen 48 32/156 Veranda m/overbygg, Furuvegen 4, Hovet, 73/15 Veg og parkeringsplass, Nordre Fjellbergodden 4, Haugastøl, 56/59/0/0 Bod Nye Havsdalsvegen 115, Geilo, 42/542/0/0 Fritidsbolig, Hallingskarvet Fjellgrend - 543/13 13/ /13 13/ /13 13/ /533/0/0 Fritidsbolig, Hallingskarvet Fjellgrend F /553/0/0 Fritidsbolig, Nonstølvegen /439/0/0 Ny friliggende dobbelgarasje, Hågsetvegen 4, 546/13 13/ /1/0/0 Fradeling av parseller, Uthusslåtta II 547/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ Svar på søknad om parkeringstillatelse - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 97/102/0/0 Tilbygg, Smettesetervegen 112, Dagali, 62/12/0/0 Næringsbygg, Furusetvegen 3, Geilo - 64/296/0/0 Vei til fritidsbolig, Rennedalen, Ustaoset, dispensasjon, avslag 64/240 Fasadeendring, Gamle Skurdalsvegen 150, 42/403 Oppsetting av skigard, Myrlandslie 79, 60/4/0/0 m.fl. Vann og avløpsledning, Lien, Geilo - - Del 1. 65/1/1 Lysanlegg kunstgressbanen, Geilo, Avslått 9

10 555/13 13/ /5/0/0 Søknad om fritak for renovasjonsavgifter Avslått 556/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /427/0/0 RIVNING, NYBYGG, fritidsbolig, Ustaoset, ferdigattest 35/69/0/0 Ny fritidsbolig, Båtsoynvegen 17,Hovet - 95/60 Tilbygg, Gravarhovdvegen 69, Dagali, 27/14/0/0 Rundbuehall, Hovsvegen 108, Hovet - 52/185/0/0 Ny fritidsbolig, Nystølvegen 124; Ustaoset, 43/234 Ny garasje, Sudndalsvegen 280, Hovet, 562/13 13/ /5/0/0 Fradeling av tomt 1-27, Lia, Skurdalen 563/13 13/ /13 13/ /341/0/0 Enebolig Geilolie Vestlie, Geilo - 42/226 Fritidsbolig, Randefonnvegen 36, Hovet, 565/13 13/ /259/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Sudndalen 566/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /1/0/0 Ombygging av 3 brakker til foredlingslokale, Dagali - 65/213/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Kyrkjevegen 17, Geilo 66/276/0/0 Utviding av eksisterende soverom Såballie, Ustaoset - Igangsettingstilatelse 66/24/0/0 Riving av eksisterende garasje Gamlevegen 18, Geilo - 570/13 13/ /64/0/0 Bod til fritidseiendom, Holåsen - Ferdigattest 571/13 13/ /64/0/0 Bod til fritidseiendom, Holåsen - Ferdigattest 572/13 13/ /52/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Ustedalen /13 13/ /14/0/0 Nybygg hesteskur, Gamle Skurdalsvegen 69, Geilo - 10

11 574/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /554/0/0 Nye bygninger Nygardsvegen 174, Hovet - Svar på søknad om parkeringstillatelse - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 52/616/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Lorthøl 16 Ustaoset 52/500/0/0 Tilbygg til fritidsbolig, Ustaoset - 52/138/0/0 Endring av gebyr for tilbyg, Nyestølvegen 123 Ustaoset 59/48/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Bakkenvegen 2 Geilo 63/19/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Nye Havsdalsvegen 89 55/85/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Lorthølbekken 11, Ustaoset 52/373/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Veslebu, Ustaoset 64/4/0/0 Ny bolig Timrehaugvegen 95, Geilo - 66/114/0/0 Ny fritidsbolig Solhovda tomt 37, Geilo - 63/10/0/0 Tilbygg fritidsbolig, Bardølavegen /71/0/0 Ny fritidsbolig Båtsøynvegen 28, Hovet - 35/70/0/0 Ny fritidsbolig Båtsøynvegen 33, Hovet - 5/408/0/0 Ny fritidsbolig Hovdelivegen, Ustaoset - 52/3/0/0 m.fl. Avløpsledning område D. Ustaoset - Endring av gitt tillatelse - Ny trase for ledningsanlegg område D1. 590/13 13/ /3/0/0 m.fl. Ledningsanlegg område C1 - Ustaoset - 11

12 591/13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 12/ /13 13/ /13 13/ /13 12/ /13 13/ Endring av gitt tillatelse - Ny trase for ledningsanlegg område C1. 57/141/0/0 Enebolig med garasje Øyo/Langehaugane, Geilo - 57/86/0/0 Enebolig med garasje ØYo/Langehaugane, Geilo - 65/260/0/0 Endring av gebyr for tilbygg, Vestliaveien 17, Geilo 52/364 m. fl. Ledningsanlegg, område E - Ustaoset - Endring av gitt tillatelse - Ny trase for ledningsanlegg område E 42/508/0/0 Fritidsbolig, Hallingskarvet Fjellgrend -. 61/143/0/0 Tilbygg fritidsbolig Øyovegen 66, Geilo - 66/290/0/0 Garasje Hjalmevegen 35, Geilo - 66/565/0/0 Tilbygg fritidsbolig Nipen 21, Geilo - 57/1/0/0 Fradeling av 5 tomter, Gamle Budalsvegen - Delingstillatelse. 65/217/0/0 Garasje Furutoppen 5, Geilo - 65/139/12/0 Tilbygg fritidsbolig, Hyttegrende 5, Geilo, ferdigattest 42/4/0/0 Båthus Sudndalen 9, Hovet - Avslag på søknad om dispensasjon 96/66/0/0 Fritidsbolig, Tjuvkjelleren 16, Dagali - Endring av tillatelse 66/843/0/0 Fritidsbolig, Aasremmenden, Geilo - Ferdigattest 99/1/14/0 Tilbygg/ombyging fritidsbolig, Dagali - Endring av fasade 606/13 13/ /42/0/0 Utebod og carport, Varaldsetvegen 155, Hol - 12

13 Referatsaker 2/13 13/ Tertialrapport 1/ /13 12/ Detaljreguleringsplan for Aasremmenden i Hol kommune- Departementets vedtak 43 4/13 13/ Parkeringsløsning for fritidsboliger Hol kommune - klage på vedtak 43 Orientering fra plan- og byggesaksavdelingen Orientering fra teknisk etat Hol, Inger-Brit Vindegg leder Liv Juchelka Leder plan/bygg 13

14 Saker til behandling 36/13 Detaljregulering for Ågotdokk Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Andre planer-43 Saksbehandler: Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Helningskart Va-plan Va-plankart Nedbørsfelt kart 2 lengdeprofiler for veg V2 og V2 Dokument i saka: Fremgår av 360. Saksopplysninger: Plantype: Privat detaljregulering etter pbl av 2008 Forslagsstiller: Trygve Bekkestad Planfremmer: DBC arkitektur AS Beliggenhet: På Holsåsen ca 200 m sørøst for Steinstølen Oppstartsmøte: Varslet oppstart: Mottatt planforslag: Mottatt revidert forslag: Hovedinnhold: Planareal 24,34 da, 6 nye tomter, areal for avløpsanlegg, veg, friluftsformål og hensynssone kulturminne. Ingen eksisterende bebyggelse. Hyttestørrelse: BRA=216m2, inklusiv 2 parkeringsplasser. Maksimal mønehøyde 5,5m. Det vises til planbeskrivelsen som gir en grei utredning av planens innhold og konsekvenser. 14

15 Forhold til overordna plan: Området reguleres til fritidsbebyggelse i samsvar med kommuneplanens arealdel av Miljøkonsekvenser: Planen har ingen vesentlige miljøkonsekvenser. Forholdet til naturmangfoldet er vurdert i planbeskrivelsen pkt Helse-/miljø og beredskapsforhold: Vannforsyning og avløp ivaretas ved felles anlegg i samsvar med va-plan. Areal for brønn og avløpsanlegg er regulert på plankartet. Sammendrag av ROS analysa ligger i planbeskrivelsen pkt Brann kan forekomme. Slokkevann iht. PBL og TEK vil bli levert med tankbil på vinterbrøytet veg til alle hyttene. Reguleringsplanen vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Økonomiske konsekvenser: Ingen vesentlige økonomiske konsekvenser for Hol kommune. Vurdering: Dette er en liten plan for 6 hytter som er utarbeidet i samsvar med kommuneplanens arealdel. Utnyttingsgrad/hyttestørrelse BRA=216m2 (inklusiv parkering) er den samme som for de fleste nye hyttene i områdeplanen for Holsåsen, men større enn hyttene i detaljregulering for Løkjestøllie som har BRA=185m2. Sammendraget i VA-planen nevner forbehandling i lettklinker og våtmarksfilter. Da VAplanen ikke legger opp til å benytte slike løsninger, bør de også tas ut av sammendraget før planen legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannens innstilling: Utvalg for plan og utvikling vedtar med hjemmel i PBL å legge forslag til detaljregulering for Ågotdokk ut til offentlig ettersyn med følgende endring: Avløpsløsninger som VA-planen ikke legger opp til å benytte, tas ut av sammendraget. 15

16 37/13 Detaljregulering Dr. Holms hotell gnr/bnr 64/3, 20, 465,476 m.fl.. 1. gangs behandling ned vedtak om ffentlig ettersyn Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: Geilo-186 Saksbehandler: Jostein Øverby Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /13 Saken avgjøres av: Utvalg for plan og utvikling Vedlegg: Plankart, datert Planbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert Vedleggsmappe fotomontasje (6 stk), datert Støyrapport, datert Dokument i saka: Dokumentjournal VA-plan, datert VA-rammeplankart, datert Saksopplysninger: Planforslaget fremmes som privat detaljregulering i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL 2008) Planfremmer: Opus Bergen AS Oppdragsgiver: Timrehaugveien 2 AS Planen omfatter følgende eiendommer: gnr/bnr 64/3, 64/20, 64/465 og 64/476 m.fl. Planområdet ligger ved Geilo sentrum nord for Bergensbanen/Geilo stasjon. Området er i kommunedelplan for Geilo angitt som sentrumsområde. Planforslaget omfattes av Reguleringsplan for Geilo sentrum under formål HBTF (annet kombinert formål: Turistbedrift/fritidsleilighet) og HBT (annet kombinert formål: Herberge/bevertning/turistbedrift). Formålet med planforslaget er økt utnyttelse av hotelltomten ved utbygging av totalt 25 leiligheter, parkering på og under bakken og lekeplass. Innenfor planområdet ligger i dag Dr. Holms hotell og en gruslagt parkeringsplass. Området har hovedadkomst fra Geilovegen 16

17 gjennom undergangen under jernbanen til Timrehaugvegen. Det er i dag totalt 126 hotellrom og 40 leiligheter i tilknytning til hotellet. I parkeringshuset i øst er det 17 hybler. Planforslaget tilrettelegger for et påbygg på parkeringshuset som vil muliggjøre 3 etasjer med parkering og (jfr. planbeskrivelsen) 25 leiligheter. Dette gir en liten økning på 8 boenheter sammenlignet med eksisterende situasjon. Det ble i 2012 sendt inn en rammesøknad for endring av garasjebygget ved Dr. Holms Hotell. Rammesøknad ble avvist med grunnlag i krav om detaljregulering for området i reguleringsplan for Geilo sentrum. Oppstartsmøte med kommunen ble gjennomført Varsel om oppstart av detaljregulering ble gjennomført den med høringsfrist Planforslaget har blitt justert i etterkant i tilbakemeldinger og etter møter med kommunen og andre offentlige instanser (se illustrasjoner i planbeskrivelsen pkt. 32 s.9). Den mest vesentlige endringen som er gjort er innskrenking av planområdet. Dette er gjort for å: - unngå konflikt med Solhaugen på bakgrunn av merknad fra Buskerud fylkeskommune (se planbeskrivelse s.22-23). - unngå konflikt med en eventuell utvidelse av jernbanen til et 3. spor (jfr. Jernbaneverkets merknad planbeskrivelse s.23). I dialog mellom planfremmer og kommunens administrasjon har det vært drøftet bestemmelser om fasade, ny høyde på bebyggelse og rekkefølgebestemmelser til areal for lek. Planfremmer har tatt følgende til etteretning: - Bestemmelser om fasade av en mer detaljert art er innarbeidet og tilpasset til eksisterende bebyggelse og arkitektonisk uttrykk i tråd med kommunens administrasjons ønske. - Høyden på planlagt påbygg er redusert med 3 meter som følge av drøftelser. Oppfordring til rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av lekeareal er ikke tatt til følge i det reviderte planmaterialet som ble innsendt sommeren Trafikk Planområdet har adkomst fra eksisterende veg, med adkomst via undergang under jernbanen fra Geilovegen. Planfremmer har ikke gjennoført noen trafikkberegninger, men antar at ny bebyggelse vil generere en mindre økning i trafikkbelastning som eksisterende vegnett har kapasitet til (jfr. en reell økning på 8 boenheter). Støy Planbeskrivelsen omtaler støy på grunnlag av støykart over Geilo sentrum utarbeidet av Asplan Viak i I henhold til denne er planområdet eksponert for støy fra både vegtrafikk, jernbane og skytebane. De sørlige delene av planområdet ligger innenfor gul støysone (50-60 db). Parkeringshus under bakken samt lekeplass ligger innenfor oransje støysone (60-65 db). Ny støyrapport er blitt utarbeidet av planfremmer, se vedlegg. Rapporten foreslår tiltak for å redusere støy på lekeplass. Administrasjonen mener dette bør tydeliggjøres i bestemmelsene allerede nå i tillegg til at planbestemmelsene viser til 17

18 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442) som skal legges til grunn ved håndtering av støy i området ved byggesaksbehandling. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Planfremmer har utarbeidet ROS- analyse i henhold til Plan- og bygningsloven 4-3. ROS-analysen er gjennomført ved hjelp av ROS-metodikk i henhold til Risikoanalyse teori og metoder (Rausand & Utne, 2009) og NS5814, Det er identifisert fem hendelser vurdert ut i fra sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og alvorlighetsgrad av hendelsens konsekvens. Alle hendelsene er vurdert å ligge i gul sone. Gul sone indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen. Følgende hendelser er identifisert: 1. Brann Brann vil alltid være en risiko og kan gi betydelig konsekvens for mennesker og kunne ha konsekvenser for miljø og økonomi. 2. Ras/skred Dr. Holms hotell ligger utenfor utløpsområdet for snøskred (se Risko- og sårbarhetsanalyse s.6). Et skred er derfor mindre sannsynlig, men vil dersom det inntreffer ha konsekvenser for mennesker og økonomi. 3. Trafikkfare Trafikkfare vil alltid være tilstede ved veg, men det er vanskelig å si i hvilken grad. En trafikkulykke vil få økonomiske konsekvenser og kunne gi betydelige konsekvenser for mennesker. Planforslaget legger til rette for en vegbredde med opparbeidelse av fortau i tråd med vegnormal. Planforslaget vil generere minimal trafikkøkning og vil ikke ha påvirkning på risiko. 4. Støy Støy fra jernbanen forekommer i planområdet, men gir ikke vesentlig konsekvens for mennesker. Støyrapport fastslår støy utover det akseptable på lekeplass og foreslår nødvendig tiltak. 5. Fare knyttet til jernbanespor Jernbanesporet ligger utenfor planområde,t og Jernbaneverket har ansvar for at sikkerheten er ivaretatt ved selve sporet. Planforslaget sikrer min. 30 meters avstand mellom sporet og byggegrense. Det vil alltid være en risiko for ulykker ved et jernbanespor som vil kunne ha konsekvenser for mennesker. Planforslaget vil ikke øke risikoen for ulykker. Forhold til overordna plan: Planområdet ligger innenfor kommunedelplan for Geilo. I pkt 4.2 Geilo sentrum som knutepunkt og fortettingsområde står det følgende: «Areala i sentrum er viktige både for innbyggarane og gjestane som kollektivknutepunkt, møteplass, handelsområde og reisemålssenter. Arealbruken er fastsett gjennom 18

19 reguleringsplana for Geilo sentrum». Reguleringsplanen forutsetter i henhold til kommunedelplan for Geilo «utvikling av parkeringskapasiteten, samt heving av grad av utnytting til ulike prioriterte formål». Videre står det: Ved utbygging av bustader og fritidsbustader innanfor sentrumsområdet skal: - Støytilhøva innomhus og utomhus vere dokumentert gjennom støyfagleg vurdering for å sikra at krava til innandørs støynivå i teknisk forskrift ikje blir overstege. - Det skal leggast vekt på at alle bustader og fritidsbustader i den grad det er mogeleg får ei stille side og tilgang til egna uteareal. Forslagsstiller har valgt ikke å inkludere rekkefølgebestemmelser tilknyttet areal for lek, som i reguleringsplan for Geilo sentrum presenteres som en mulighet, men ikke et krav. I bestemmelsene til reguleringsplan for Geilo sentrum punkt 1.12 Lekeareal for barn og unge, punkt , bokstav d, stør det følgende: «Arealene skal være egnet til formålet og eventuelle sikringstiltak og støydemping skal beskrives i planbeskrivelse og eventuelt sikres gjennom rekkefølgebestemmelser». Det er ikke beskrevet tiltak i planbeskrivelsen. Planbestemmelsene i forslaget setter krav til at håndtering av støy skal dokumenteres i byggemelding. Eventuelle tiltak vil kunne være støyskjerming i form av støyvegg eller jordvoll. Miljøkonsekvenser: Se under saksfremstilling og Støy Helse-/miljø og beredskapsforhold: Se under saksfremstilling og ROS-analyse. Økonomiske konsekvenser: Hol kommune har ansvar for opparbeidelse av fortau i planområdet (Fortau o_fta). Ut over det er det ingen økonomiske konsekvenser for Hol kommune som kommunens administrasjon er kjent med. Vurdering: Utredningskrav Planfremmer har vurdert utredningskravet i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, nr Administrasjonen er i likhet med planfremmer enig i at planforslaget ikke omfattes av kravet til konsekvensutredning etter forskriftens 2 eller 3. Det er gjennomført en ROS-analyse og støyutredning. Planløsning og utnyttelse Planforslaget åpner kun opp for ny bebyggelse innenfor byggegrenser i plankart og sikrer dermed at eksisterende bebyggelse, med unntak av parkeringshuset, forblir slik den er i dag. Planforslaget legger til rette for etablering av 25 nye leiligheter som delvis erstatter dagens 17 hybler, 3 etasjer med parkering og en maks utnyttelse på 60 % - BYA. Dette muliggjør et bygg på inntil 4690 m 2 BRA med inntil 3 etasjer parkering av totalt 7 etasjer. Det er satt en 19

20 grense på maks 30 % fritidsleiligheter av total BRA i planbestemmelsene jfr. reguleringsplan for Geilo sentrum. Planforslaget estetiske utforming og påvirkning på omgivelsene er illustrert i planbeskrivelsen s Det er foreslått følgende størrelsesfordeling, men dette er ikke forankret i bestemmelsene: - 6 mindre leiligheter på under 65 m 2 BRA - 7 mellomstore leiligheter på m 2 BRA - 12 store leiligheter på over 85 m 2 BRA Administrasjonen mener, bl.a. for å få kontroll på trafikkkonsekvensene av planen, at det settes et tak på antall leiligheter innenfor byggegrensen. Forslagsstiller antyder at det planlegges for 25 stk., administrasjonen foreslår et tak på 30 enheter. Administrasjonen vurderer utnyttelse og planløsning som hensiktsmessig og i tråd med overordnede planer. Område avsatt til lek (felt f_lek) Forslaget har videreført areal for lek fra reguleringsplan for Geilo sentrum. Felt f_lek er i forslaget ikke sikret ferdigstilt gjennom plan, planfremmer begrunner dette med behovet for å få ferdigstilt påbygg innen kort tid. Reguleringsplan Geilo sentrum åpner for at det i detaljplan kan settes rekkefølgebestemmelser knyttet til opparbeidelse av lekeareal. Administrasjonens vurdering er at en rekkefølgebestemmelse til ferdigstillelse av felt f_lek må implementeres i planbestemmelsene for å sikre at dette blir gjennomført. Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Planfremmer har ved innskrenkning av plangrense unngått konflikt med Solhaugen hvor tre bygninger er regulert til spesialområde (se planbeskrivelsens pkt. 3.10, s. 16). Kulturminner eller bygninger av særegen verdi blir dermed ikke berørt av planen etter administrasjonens vurdering. Trafikk og parkering Påbygget vil skape en mindre økning i trafikk, planfremmer har ikke tilrettelagt for avbøtende tiltak. Administrasjonen vurderer dette som rimelig da planforslaget ikke vil skape noen økning i trafikk som er av betydning. De nye leilighetene vil skape et behov for flere parkeringsplasser. Basert på reguleringsplan for Geilo sentrum vil det tilsvare et behov for 30 parkeringsplasser. Det er i dag 212 parkeringsplasser i tilknytning til hotellet. Planforslaget legger til rette for etablering av 160 nye parkeringsplasser. 30 innenfor f_pp og 130 innenfor f_phu, i tillegg tillates parkering innenfor etablert parkering. Planforslaget ivaretar krav til parkeringsdekning i reguleringsplan for Geilo sentrum. Støy Foreliggende støyrapport foreslår støyreduserende tiltak knyttet til lekeplass. Administrasjonen foreslår at dette tas inn i bestemmelse i tillegg til den mer generelle bestemmelse om at «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442) som skal legges til grunn ved håndtering av støy i området ved byggesaksbehandling. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 20

21 Vedlagt støyrapport påpeker ingen spesifikke behov for sikring med unntak av merknad om Jernbaneverkets ansvar for sikring av jernbanespor. Opparbeidelse av fortau er lagt inn som rekkefølgebestemmelse og vil bidra til redusert risiko for trafikkfare. Fare og risiko ved jernbanespor er ivaretatt ved en 30 meters avstand mellom byggegrensen og jernbanesporet. Forhold til overdnede planer Planfremmers forslag er i hovedsak i tråd med gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan. Som kommentert er det etter administrasjonens vurdering ikke ivaretatt lekeareal for barn og unge i tilfredsstillende grad. Konklusjon: Planforslaget er tilfredsstillende utredet og belyst, men administrasjonen foreslår endringer knyttet til: Tak på antall leiligheter Rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av lekeareal Støyreduserende tiltak ved lekeplass Rådmannens innstilling: Utvalg for plan vedtar at forslag til detaljreguleringsplan for Dr. Holms hotell, plankart og bestemmelser datert , legges ut på offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven med følgende endringer: 1. Ny rekkefølgebestemmelse i pkt. 6: «Felt f_lek skal være opparbeidet og ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse kan gis for påbygg og ny bebyggelse». 2. Ny bestemmelse i pkt. 4: «Området kan bebygges inntil 60 % BYA med inntil 30 leiligheter innenfor byggegrense». 3. Tillegg til bestemmelse pkt. 3.5: «Lekeareal felt f_lek skal sikres mot støy ved støyskjerm, voll eller lignende». 21

22 38/13 102/1/5/0 Bruksendring for deler av varmestue i Dagali fjellpark, Perstulvegen 100, Dagali - Dispensasjon Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 102/1/5/0 --- L44 Saksbehandler: Julia Rauschenbach Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /13 Saken avgjøres av: Utvalg for Plan og Utvikling Vedlegg: Søknad om dispensasjon datert Oversiktskart Dokument i saka: Dokumentjournal 13/01715 Saksopplysninger: Dagali Utvikling søker om bruksendring av deler av varmestue i Dagali fjellpark til utleieleilighet. Bygningen ligger i reguleringsplanen i område avsatt til alpinanlegg. Her er det bare tillatt med bygg og anlegg som er knyttet til driften av anlegget. I brev datert søker Dagali Utvikling derfor om dispensasjon: Vi søker med dette dispensasjon fra reguleringsplanen for del av 102/1 i Dagali i forbindelse med ombygging av en del av varmestua i Dagali Fjellpark (gml. Dagali Skisenter) til leilighet. I følge reguleringsplan fra 2005 er området der varmestuebygget står regulert som SP1 alpinanlegg. Vårt ønske er å gjøre en del av varmestuebygget om til en stor leilighet som kan huse grupper. For å kunne sikre videre drift i alpinanlegget er vi helt avhengige av å selge inn til grupper, og med en stor leilighet kan vi tilby pakker med overnatting, servering, skiutleie, instruksjon og heiskort til idrettslag, skoleklasser etc i vinterhalvåret. I sommerhalvåret ønsker vi å leie ut til firmaer, skoleklasser, utdrikningslag og andre grupper. Gjennom vårt samarbeid med Dagali Rafting har vi allerede stor etterspørsel og mange grupper som ønsker å leie en slik leilighet i forbindelse med aktiviteter og arrangementer i Dagali. Det finnes ingen tilsvarende leilighet eller hytte i området, der en større gruppe kan være for seg selv og ha felles samlingsrom. Den delen av bygget vi ønsker å gjøre om til leilighet er et påbygg fra 2003, som nesten ikke har vært i bruk. Planen bak utvidelsen var større serveringslokaler i 1. etasje og mulighet for en barnepass-avdeling i 2. etasje. Disse planene ble aldri gjennomført, så 1. etasje har vært brukt for folk som vil spise matpakken sin mens andre etasje har vært brukt som lager/kontor. 22

23 Denne nyere delen av bygget kan relativt enkelt gjøres om til en stor leilighet, med enkle rom, køyesenger og sengeplass til personer i 2. etasje, med 2 bad og en åpen stue/kjøkken-løsning i 1. etasje. Det vil ikke bli gjort endringer i bærende konstruksjoner eller på byggets fasade. Det er heller ikke nødvendig å gjøre endringer utenfor bygget, da parkeringsplasser, vei etc er på plass. Det viste seg at vi hadde feil kartgrunnlag (overlevert fra banken da vi kjøpte Dagali Skisenters konkursbo) slik at vi trodde området varmestua står på var regulert som turistbedrift. I kommunens arealplan er bygget tegnet inn på en del av parkeringsplassen. Derfor trodde vi også at dette var en enkel sak, men når kartgrunnlaget ikke stemmer forstår vi jo at det stiller seg annerledes. Dette er grunnen til at vi ikke har søkt før. I et notat fra 2005 ang eiendom 99/1, som også er en del av området Dagali Utvikling disponerer poengteres det fra Hol Kommune at formålet med området er turistnæring. Se vedlegg. Under kapittelet om arbeidsplasser og næringsliv i samfunnsdelen av kommuneplanen for , i delen om strategier står følgende: «Hol kommune skal: 7. legge til rette for at turistbedrifter kan skape flere varme senger og åpne for at turistbedriftene kan utvikle sine nærområder.» Vi håper med bakgrunn i dette at kommunen ser med velvilje på prosjektet. For å kunne overleve som bedrift og sikre drift i alpinanlegget i Dagali videre er vi helt avhengige av inntektene og mulighetene denne leiligheten kan gi oss. Alpinanlegget har igjen store ringvirkninger for nærmiljøet; hotellet, butikken, grunneiere med hyttetomter for salg, hytteeiere og lokalbefolkning nyter alle godt av at det er et alpinanlegg i drift i bygda. Det er ingen hemmelighet at drift av skisenter i seg selv ikke er noen lukrativ virksomhet og for å greie å videreføre driften i senteret er vi helt nødt til å tenke i nye retninger. Eiendommen ligger innenfor regionalplan for Hardangervidda i område for reiseliv (sone G). Saken ble oversendt til villreinnemnda for uttalelse. Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet uttalte i brev datert : Villreinnemda for Hardangerviddaområdet har ingen særlige merknader til omsøkte bruksendring utifra villreinhensyn, men vil påpeke at kommunen må følge opp retningslinjer 2.1 og 2.4 i regional plan i behandling av dispensasjonen. Villreinnemnda ber om å bli orientert om videre behandling av søknaden. Forhold som brannsikring, evt. krav fra arbeidstilsynet og kapasitet av avløpsanlegget etc. må avklares i forbindelse med bruksendringssøknaden dersom dispensasjon blir innvilget. Denne saken omhandler kun dispensasjon fra planformålet. Forhold til overordna plan: Gjeldende plan er Omregulering Dagali Vestlia vedtatt Tiltaket ligger innenfor spesialområde Sp1 alpinanlegg. 6. Spesialområde 6.6 Alpinanlegg 23

24 a) Område Sp1 skal nyttes til alpin- og skiheisanlegg. Det er bare tillatt å sette opp bygg og anlegg som har tilknytning til denne bruk av området. Dessuten ligger eiendommen innenfor regionalplan for Hardangervidda. I regionalplan for Hardangervidda ligger bygningen i område for reiseliv (sone G). Generelle retningslinjer for planområdet: 2.1. Generelle retningslinjer Den regionale planen er en overordnet og grovmasket plan, som ikke fanger opp alle lokale forhold. Arealbrukssonene som er benyttet er i stor grad flerfunksjonelle soner tilpasset regionalt plannivå. Det vil derfor være nødvendig å tilpasse plangrenser, bestemmelser, retningslinjer og arealkategorier i henhold til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister ved utarbeiding av kommunale planer. Planlegging og saksbehandling Regional plan skal legges til grunn ved kommunenes behandling av plan- og byggesaker, og øvrige saker knyttet til areal- og ressursbruken. Ved behandling av dispensasjon fra kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningslovens 19 skal kommunene legge vekt på å følge opp retningslinjene i regional plan. Endringer i areal- og ressurspolitikken bør ikke skje ved dispensasjoner, men ved å ta opp planene til revisjon. Kommunene skal sende alle nye arealplaner, utbyggingssaker og inngrepssaker som kan få betydning for villreinens livsvilkår til villreinnemnda til høring. Generelle prinsipper ved videre kommunal planlegging Kommunene skal legge vekt på god landskaps- og terrengtilpassing i utbyggingsplaner, unngå nye bygg i 100 metersonen langs vann og vassdrag, sikre store nok og gjennomgående grønne strukturer innenfor utbyggingssoner av hensyn til landskap, friluftsliv og vilt harmonisere tetthet, hyttestørrelser og byggehøyder med eksisterende bebyggelse ved videre utbyggingen i utbyggingsområder ta hensyn til kulturminner og følge de rammer og betingelser kulturminneloven setter (ved bl.a. bruk av oppdaterte datasett om kulturminner) ivareta naturmangfold i henhold til de rammer den nye naturmangfoldloven setter for kommunal planlegging. Forholdet til villrein er i hovedtrekk avklart i den regionale planprosessen. Interessekonflikter i forhold til landbruk, naturvern, kulturminnevern, naturmangfold, friluftsliv og landskap avklares ved bruk av plan- og bygningsloven sine regler i videre kommunal planlegging. Estetisk utforming Kommunene tilrås å utarbeide bestemmelser om estetisk utforming knyttet til landskap og bygninger i planområdet gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven. 24

25 2.4 Retningslinjer om ferdsel Med ferdsel menes allmenn ferdsel etter friluftsloven, motorisert ferdsel i utmark etter Lov om motorferdsel og forsvarets ferdsel. Bedre styring av ferdsel er et viktig virkemiddel for å ivareta villreinens behov. Friluftsliv Ferdsel innenfor planområdet skal styres gjennom følgende føringer: Stier og løyper: Lokalisering av nye ferdselsårer skal skje ut fra hensyn til villreinens og øvrige sårbare arters arealbruk. Etablering og drift av stier og løyper bør fastsettes i kommunale sti- og løypeplaner. Disse skal utarbeides etter følgende prinsipp: Nye oppkjørte skiløyper og merkede vinterruter skal legges utenom viktige vinterbeiteområder for villrein. Det skal ikke legges nye stier i viktige kalvingsog/eller sommerbeiteområder for villrein. Det skal etableres varslingsrutiner som sikrer at løypekjøringen straks opphører dersom villrein trekker inn i aktuelt område. Etablerte og merkede stier, sleper og løyper (merket av DNT eller andre) som kommer i konflikt med sårbare villreinområder, skal legges om med sikte på mindre konfliktfylte traseer. Der dette er vanskelig å få til, bør det gjennomføres oppfølgingsprosjekter som søker å få avklart konfliktgrad og mulighet for andre avbøtende tiltak. Andre aktiviteter: Ferdsel der en planlegger, koordinerer eller arrangerer en aktivitet som er kunngjort/markedsført på forhånd, skal kanaliseres til områder med minst mulig konflikt med villrein. Dette gjelder både sommer- og vinteraktiviteter. Moderne ferdselsformer som kiting, hundekjøring, sykling og lignende bør styres til områder uten konflikt med villreinens behov. Varslingsrutiner: Det skal etableres rutiner der aktuelle oppsynsorgan løpende varsler kommunene og ansvarlig instans for løypekjøring når reinen nærmer seg områder med oppkjørte skiløyper. Løypekjøringen skal stanse ved fare for konflikt. Arrangement og/eller annen organiserte aktiviteter i mulig konflikt med villrein må avklares med de berørte kommunene og villreinnemnda for Hardangervidda. Motorisert ferdsel Kommunene bør utarbeide planer for motorferdsel i utmark etter reglene i Plan- og bygningsloven og i Lov om motorisert ferdsel i utmark. Kommunene bør samordne sine motorferdselsplaner med sikte på å redusere det samlede volumet. Etter gjeldende lovverk skal motorisert ferdsel så langt mulig begrenses til nødvendig nyttekjøring. 25

26 Forsvaret Forsvaret har etter lov om motorferdsel i utmark tillatelse til ferdsel i utmarka knyttet til øvelser, forflytninger og transport. Forsvaret skal etter samme lovs 8 vise aktsomhet og unngå skader og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det skal følgelig ikke gjennomføres militær øvingsaktivitet som er i konflikt med villreinens bruk av leveområdene. Spesielt gjelder dette i perioder vinterstid for å unngå forstyrring av trekk og beiting, og i kalvingstiden. Planlegging og gjennomføring av øvelser innenfor det nasjonale villreinområdet skal minimum avklares med de berørte kommunene, SNO og villreinnemnda for Hardangervidda. Særskilte retningslinjer for ulike arealformål: 3.7 Reiseliv (sone G) Områdene kan videreutvikles, bebygges og fortettes i henhold til vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner. Ved revidering av kommuneplaner og reguleringsplaner i denne sonen forutsettes det at arealer innenfor villreinenes leveområder opprettholdes som grønn struktur. Ved videre planlegging i slike områder, nye planer og/eller revisjon av eldre planer for fortetting, skal kommunene legge vekt på de generelle retningslinjene i 2.1. Omfang, lokalisering og andre viktige planavklaringer må skje i kommunes videre planlegging (kommuneplaner og/eller reguleringsplaner). Det skal ikke etableres ny bebyggelse beregnet på overnatting over tregrensa eller i det høyestliggende skogbeltet. Nødvendige installasjoner for alpinanlegg kan etableres over tregrensen. Forpliktende kommunal sti- og løypeplan som kanaliserer økt ferdsel utenfor viktige villreinområder, bør foreligge før nye utbyggingsplaner innenfor planområdet blir realisert, 2.4. Det forutsettes at kommunene gjennomfører dette prinsippet ved hjelp av rekkefølgekrav ved rullering av kommuneplanene. Miljøkonsekvenser: Villreinnemnda for Hardangervidda har ikke spesielle merknader til bruksendringen i forhold til villrein. Økonomiske konsekvenser: Ingen kjente for kommunen Vurdering: Vurdering av uttalelse fra Villreinnemda for Hardangerviddaområdet: Villreinnemda for Hardangerviddaområdet har ikke spesielle merknader til bruksendringen i forhold til villrein, men påpeker at kommunen må legge retningslinjer 2.1 og 2.4 i regional plan i behandling av dispensasjonen til grunn. I følge de prinsipielle retningslinjer for kommunalt planlegging, jf. 2.1, skal kommunen legge vekt på god landskaps- og terrengtilpassing i utbyggingsplaner, unngå nye bygg i 100 metersonen langs vann og vassdrag, sikre store nok og gjennomgående grønne strukturer innenfor utbyggingssoner av hensyn til landskap, friluftsliv og vilt, harmonisere tetthet, hyttestørrelser og byggehøyder med eksisterende bebyggelse ved videre utbyggingen i utbyggingsområder, ta hensyn til kulturminner og følge de rammer og betingelser kulturminneloven setter (ved bl.a. bruk av oppdaterte datasett om kulturminner) og ivareta 26

27 naturmangfold i henhold til de rammer den nye naturmangfoldloven setter for kommunal planlegging. Med bakgrunn i at tiltaket omhandler bruksendring av deler av en eksisterende bygning, vil bruksendringen ikke komme i konflikt med disse retningslinjene. Det vil heller ikke oppstå konflikt med retningslinjene om ferdsel. Det skal ikke bygges ny atkomstvei eller nye stier og løyper i forbindelse med bruksendring. Evt. økt ferdsel i området på grunn av overnattingsvirksomheten anses som liten i forhold til sengekapasitet av den tillatte hytteutbyggingen i området. I retningslinjene for reiselivsområde er det bestemt at det ikke skal etableres ny bebyggelse beregnet på overnatting over tregrensa eller i det høyestliggende skogbeltet. Utleieleiligheten vil ligge under tregrensa i dalbunnen. Den regulerte hyttebebyggelsen i området er tillatt i vesentlig høyereliggende terreng. Vurdering av dispensasjonssøknad: For å kunne gi dispensasjon må hensynet bak planbestemmelsen ikke vesentlig tilsidesettes. Dessuten må fordelene med å gi dispensasjon være større enn ulempene. Intensjonen med planen var å legge til rette alpinanlegg og sette av byggeområder for turistbedrifter (delvis med mulighet for noen private fritidshytter) samt å ivaretar landbruket. Mange av områdene avsatt til turistbedrift forsvant da det ble vedtatt nye reguleringsplaner for deler av området i Oppretting av utleieleilighet er i prinsippet i tråd med intensjonen av reguleringsplanen. Området utleieleiligheten ligger i er derimot avsatt til alpinanlegg hvor det bare er lov å sette opp bygg som har tilknytning til denne bruken av området. Utleieleilighet skulle i samsvar med planen ikke legges i dette området. Siden det ble bortregulert mange av de områdene som opprinnelig ble avsatt for turistbedrifter, ligger det nærmeste gjenstående areal ca. 220 m vest for varmestua (Tb 17.2). Hensynet med bestemmelsen er at området for alpinanlegget ikke skal tilbygges med bygg og anlegg som kan vanskeliggjøre bruken av området etter formålet. I dette tilfellet skal deler av en eksisterende bygning bruksendres, eksisterende bygningsmasse skal ikke økes. Bruksendringen kan styrke grunnlaget for videre drift av området i samsvar med formålet, samtidig vil driften av varmestue blir ivaretatt i den resterende delen av bygningen. Hensynet bak bestemmelsen om å bruke området til alpinformålet og ikke oppføre bygninger og anlegg som vanskeliggjøre bruken etter formålet vil dermed ikke bli vesentlig tilsidesatt. Dispensasjonssøknaden er bl.a. begrunnet med at videre drift av alpinanlegget at det kan tilbys pakker til grupper med overnatting, servering, skiutleie, instruksjon og heiskort. Om sommersesongen vil det være etterspørsel om utleieleilighet i forbindelse med samarbeid med Dagali rafting. I følge søkeren vil sikring av drift av alpinanlegg og å kunne overleve som bedrift, være helt avhengig av inntektene og mulighetene denne leiligheten kan gi. Alpinanlegget har igjen 27

28 store ringvirkninger for nærmiljøet (hotellet, butikken, grunneiere med hyttetomter for salg, hytteeiere og lokalbefolkning). Det vises også til kommuneplanens samfunnsdel, i kapittel om arbeidsplasser og næringsliv hvor det står at Hol kommune skal legge til rette for at turistbedrifter kan skape flere varme senger og åpne for at turistbedriftene kan utvikle sine nærområder. I følge samfunnsdelen er det en grunnleggende verdi å ha en desentralisert kommune. Hol kommune ser det som verdifullt at alle grender og bygder fortsatt er levedyktige med fastboende innbyggere, med aktiv næringsliv og levende lokalmiljø. Dessuten er det en grunnleggende verdi med arbeid for alle. Lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser er grunnlaget for at folk vil kunne bo i kommunen. Det er et grunnleggende mål å utvikle et allsidig arbeidsmarked som sikrer arbeid for alle. Med dette som bakgrunn vil det være positiv med bruksendring av deler av varmestuen. Hvis dette sikrer driften av selskapet og skiheisen, vil dette sikre arbeidsplasser i lokalt næringsliv, bidrar til tilbud for fastboende og turister og bidrar til bosetting i bygda. Det kan ikke ses at tiltaket vil ha negative konsekvenser. Søkeren viser også til et notat datert Notatet viser til at flere fradelte hytteeiendommer er regulert til turistnæring og at dette må legges til grunn for framtidig behandling av lignende saker. Eiendommene notatet omhandler ligger i andre byggeområder i reguleringsplanen. Notatet gjelder ikke den omsøkte eiendommen og det legges derfor ikke vekt på denne uttalelsen. Alternativ innstilling 1: Med hjemmel i 19-2 i Plan- og bygningsloven godkjenner Utvalg for Plan og Utvikling dispensasjon fra formål alpinanlegg for å bruksendre deler av varmestue på gnr. 102 bnr.1 fnr. 5 til utleiefritidsleilighet. Det legges vekt på at det ikke blir bygd ny bygningsmasse som kan vanskeliggjøre bruken av området i samsvar med formålet, at tiltaket er i tråd med målene i kommuneplanens samfunnsdel og kan bidrar til å opprettholde tilbud for lokalbefolkning og turister. Uavklarte forhold rund tillatelse fra arbeidstilsynet, avløp og brannsikring må avklares i byggetillatelsen for bruksendring. Alternativ innstilling 2: Med hjemmel i 12-4 i Plan- og bygningsloven avslår Utvalg for Plan og Utvikling dispensasjon fra 6.6 i reguleringsbestemmelsene for omregulering Dagali Vestlia vedtatt Tiltaket er ikke i samsvar med alpinformålet og burde enten gjennomføres på områder avsatt til turistbedrift eller etter evt. planendring. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i 19-2 i Plan- og bygningsloven godkjenner Utvalg for Plan og Utvikling dispensasjon fra formål alpinanlegg for å bruksendre deler av varmestue på gnr. 102 bnr.1 fnr. 5 til utleiefritidsleilighet. Det legges vekt på at det ikke blir bygd ny bygningsmasse som kan vanskeliggjøre bruken av området i samsvar med formålet, at tiltaket er i tråd med målene i kommuneplanens samfunnsdel og kan bidrar til å opprettholde tilbud for lokalbefolkning og turister. 28

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Geilo fjellandsby felt 17, Detaljreguleringsplan Vedtaksdato: 11.01.2012 Siste revisjonsdato: 25.04.2012 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 27.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører.

En vil i det følgende gå igjennom forslag til nye bestemmelser og gi en forklaring på hvorfor de er tatt inn og hvilke konsekvenser det medfører. Forklaringer: Selve bestemmelsene er skrevet i kursiv. Teksten i vanlig skrift er forklaringer og kommentarer som skal fjernes i det endelige dokumentet. Bestemmelser: I forslaget til bestemmelser er det

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring

Kommunedelplan Østgreina - politisk behandling etter 1. gangs høring Hurdal kommune Arkivsak: 2014/383-33 Arkiv: L00 Saksbehandler: Stig Nordli Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Levekårsutvalget Eldrerådet Kommunestyre Plan- og næringsutvalget Formannskapet Kommunalt

Detaljer

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål.

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål. SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 11/470 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L09 Planid: 20120002 1 av 21 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 11.04.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 11.04.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 11.04.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.02.2011 Møtetid:

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf. 32 09 21 05 eller 90 82 59 44. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret tlf. 32 09 21 05 eller 90 82 59 44. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Kommunestyret Dato: 27.06.2013 kl. 17:00 Sted: Hol kommunehus, tingsalen Arkivsak: 12/00850 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-10 Arkivkode. Plan Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 16.10.2014 45/14 Endring av Detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer