BARNEHAGE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE ASCHEHOUG BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE. Kurs og kompetanseheving BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNEHAGE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE ASCHEHOUG BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE. Kurs og kompetanseheving BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE"

Transkript

1 Kurs og kompetanseheving i SFO/AKS BARNEHAGE GRUNNSKOLE KATALOG 2015 SFO VIDEREGÅENDE ASCHEHOUG BARNEHAGE BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SFO VIDEREGÅENDE BARNEHAGE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE

2 ASCHEHOUG ditt kompetansemiljø kompetanseheving for SFO/AKS praksisnære kurs og utviklingsprogrammer skreddersydde opplegg for den enkelte SFO eller kommune engasjerende kursholdere og veiledere med solid kompetanse knyttet til fag og pedagogikk tilpasset veiledning og oppfølging Kompetanseheving Veiledning Konferanser og fagdager ASCHEHOUG Kurs og utviklingsprogrammer AKTUELT OG PRAKSISNÆRT TA KONTAKT MED OSS Telefon e-post

3 Hvordan bruke denne katalogen Denne katalogen representerer et rikt og omfattende utvalg av program og temaer som til sammen dekker de fleste behov for kompetanse. Men alt er fleksibelt og mulig å tilpasse Bla gjennom katalogen i ro og mak og se om du finner akkurat det temaet som din SFO/AKS eller kommune er opptatt av. Les mer på Og så er det bare å bestille! Ring oss eller send en e post så kan vi gi deg et godt tilbud. Finner du flere temaer du gjerne vil ha eller passer ikke kurs innholdet helt til ditt behov? Alle temaene er modulbasert og kan settes sammen slik det passer din SFO/AKS eller kommune. Ring oss så setter vi sammen et skreddersydd program. Er du i gang med lokalt utviklingsarbeid eller vil dra i gang et større prosjekt? Trenger du litt starthjelp eller ønsker du et erfarent SFO-menneske som kan være med deg på veien? Vi tilbyr også veiledning i prosesser. Ring oss! Vi er ditt kompetansemiljø! BESTILL TILPASS VEILEDNING BESTILLINGSINFORMASJON Heldagkurs (6 timer): kr ,- for inntil 100 deltakere, kr for grupper over 100 deltakere Halvdagskurs (3 timer): kr ,- for inntil 100 deltakere, kr ,- for grupper over 100 deltakere Pris for veiledning etter avtale Pris for kursrekker og opplæringsprosjekter etter avtale I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter for kursholder/veileder (Prisene gjelder for 2015) Vi forutsetter at bestiller har ansvaret for det praktiske. Ta kontakt for mer informasjon om temaer, kursholdere, og hvordan dere ønsker å tilrettelegge kompetanseheving i SFO/AKS! Se for mer informasjon. 3

4 INNHOLD Positiv, trygg og tydelig om voksenrollen i SFO 6 Jeg vil jeg vil, men jeg får det ikke til! om den voksnes ansvar som rollemodell og veileder 6 Lek og læring hånd i hånd 7 Leksehjelp 7 Assistentskolen 8 Å leke med venner er det viktigste i SFO! 9 Den gylne middelvei mellom organiserte aktiviteter og barnas lek finnes den? 9 Dette er vi gode på! kvalitetssikring i SFO 10 SFO i friluft 10 Finnes det en app for alt? nyttig bruk av nettbrett i SFO/AKS 11 Sprell levende! 12 Barn og kosthold 12 Barn og seksualitet 13 Seksuelle overgrep mot barn og unge 13 Barn og traumatiske hendelser 14 Når barns atferd gjør deg bekymret 15 Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne 16 Barna som utfordrer oss 17 Kommunikasjon og samarbeid med foreldre 17 Oss kollegaer i mellom 18 Personalutvikling / Tilbakemeldingskultur 18 Tydelig ledelse med varme og glimt i øyet! 19 4 Se for mer informasjon.

5 TENK FRAMOVER! Et godt skolefritidstilbud avhenger av personalets kompetanse. Kompetanseheving er viktig og langsiktig arbeid. Godt planlagt etterutdanning for alle ansatte vil bidra til et sterkere fagmiljø og bedre kvaliteten på tilbudet til elever og foreldre. Det forutsetter at kompetansehevingen baseres på skolefritidsordningens/aktivitetsskolens visjoner, verdigrunnlag og styringsdokumenter. SFO/AKS er en arena for vennskap, fellesskap og mangfold, lek og humor, fantasi og kreativitet, aktivitet, refleksjon, nysgjerrighet og utforsking. Denne kurskatalogen bygger på ulike temaer som er aktuelle for de voksne i SFO/AKS. Det å være en del av personalgruppen, og det å være leder, har sine spesielle utfordringer. Kursene er tilpasset ønsker og behov som vi får fra dere som jobber i sektoren. Alle våre kurs/temaer kan bestilles direkte til skolen, kommunen, kursregionen eller andre nettverk. Vi skreddersyr alt fra enkeltkurs til kursrekker, veiledning og opplæring som prosjekt, i samarbeid med bestiller. Ta kontakt for samarbeid om den viktige kompetansehevingen i SFO/AKS! Telefon: Liv Odner Vigdis Dahl Fagansvarlig SFO/AKS Kurskonsulent SFO/AKS mob: mob: Se for mer informasjon. 5

6 Line Aunaas POSITIV, TRYGG OG TYDELIG om voksenrollen i SFO Dette kurset gir deg muligheten til å reflektere rundt din egen voksenrolle og hva som er viktig å være oppmerksom på når du skal fremstå som en profesjonell medarbeider i skolefritidsordningen. Du vil også få innblikk i hvordan du kan jobbe bevisst og systematisk med å bygge gode relasjoner i barnegruppen og mellom barn og voksne. Forventninger og krav til en medarbeider i SFO Positiv, trygg og tydelig voksenperson Bygge gode relasjoner med barn og voksne God ledelse av barnegrupper Hva skal til for at barna skal oppfatte deg som en myndig voksenperson, som de hører på og respekterer «Enkel menneskekunnskap» God kommunikasjon med foreldre og foresatte JEG VIL JEG VIL, MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! om den voksnes ansvar som rollemodell og veileder Har vi en kultur som gir barna muligheter til å definere seg selv, eller vil vi helst støpe dem i samme form? Hvilken utfordring ligger det i å prøve å møte hvert enkelt barn på deres egne premisser? Og hvilke utfordringer gir dette i forhold til ledelse og personalutvikling? Knut Rune Johansson Hvem er jeg i møte med barnet? om å by på seg selv og skape tillit Om respekt for barn og respekt for voksne Tillater vi å legge til rette for «guttas» arena? Om profesjonalitet i møte med barn og foreldre Det skal være mulig å fly som en ørn, slåss som en løve og gå som en panter i natten. Da blir livet verdt å leve! Skolefritidsordningen skal legge til rette for spennende opplevelser og lærerike situasjoner for alle. Men hvordan gjør vi det? 6 Se for mer informasjon.

7 LEK OG LÆRING HÅND I HÅND Er det mulig å ha læringsstøttende aktiviteter i SFO når hjertet banker for barnas fritid? JA og på dette kurset får dere vite hvordan! Det er de voksne som skal ha læringsfokuset, by på nyttig kunnskap og presentere nye ting. Barna skal leke og ha det morsomt! Læringsstøttende aktiviteter i SFO kan være et verdifullt bidrag til barns utvikling, og fungere som et sosialt utjevnende tiltak. De fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet er: lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Dette er redskaper man trenger hele livet, og skal vi bli skikkelig gode må vi øve og trene! Kan de barna som ønsker det få muligheten til å øve litt ekstra på disse ferdighetene også i SFO-tiden? Line Aunaas Hvordan kan vi vekke barnas nysgjerrighet og lærelyst? Hvordan kan vi gi barna gode og morsomme mestringsopplevelser? Hvorfor er gode leseferdigheter så viktig for barn? Hvordan kan vi invitere barna inn i bøkenes verden? Er det mulig å leke seg til bedre regneferdigheter? Kan vi ta i bruk de digitale mulighetene som finnes også i SFO-tiden? Hvordan kan vi styrke barnas lese- og regneferdigheter gjennom fysisk aktivitet? Kurset er konkret og praksisnært, og inneholder mange gode tips til læringsaktiviteter dere kan gjennomføre i egen SFO. Hvem sier at det å lære nye ting ikke kan være gøy? LEKSEHJELP Dette kurset er en innføring i hvordan gi god leksehjelp. Kurset vil inneholde mange eksempler fra praksis og er en inspirasjonskilde for videre arbeid. : Ulike typer lekser - hva er en typisk lekse Samarbeid assistent - lærer Ledelse og organisering av leksehjelpen o en god start o gjennomføring o avslutning og oppsummering Regler og rutiner Å være en god veileder og støtte for elevene Den aktive og ansvarlige eleven Samarbeid hjem - skole Grete Sevje Se for mer informasjon. 7

8 ASSISTENTSKOLEN - kompetanseutvikling for assistenter i skole og SFO Med Assistentskolen ønsker BroAschehoug å gi en grundig og faglig solid kompetanseutvikling for assistenter. Assistentskolen består av flere hel- og eller halvdagssamlinger med faglig innhold som tilpasses etter behov. Det legges vekt på erfaringsdeling, refleksjon over egen praksis og at det faglige innholdet er praksisnært og nyttig. Faglig innhold Lek og læring hånd i hånd Elever med spesielle behov - faglig og sosialt Å arbeide med enkeltelever og elever i gruppe Relasjon og kommunikasjon Konflikthåndtering Voksenrollen SFO og leksehjelp Foreldresamarbeid Mellom samlingene oppfordrer vi deltakerne til: Å skrive enkle refleksjonslogger Å danne nettverksgrupper på egen skole for refleksjon og erfaringsdeling 1. samling Heldag 2. samling Halvdag 3. samling Heldag 4. samling Halvdag Kursforslag Etikk og profesjonalitet Voksenrollen - Hvem er jeg og hvordan være en tydelig voksen Å kunne samarbeide og arbeide selvstendig Hvordan etablere gode relasjoner Oppsummering i nettverksgrupper Siden sist: Erfaringsdeling - hva har vi lært, hva skal vi øve mer på Hvem er elevene? Elever med spesielle behov - faglig og sosialt Utvikling av elevenes sosiale kompetanse Anerkjennende kommunikasjon Oppsummering i nettverksgrupper Siden sist: Erfaringsdeling - hva har vi lært, hva skal vi øve mer på Konflikter og konflikthåndtering Regler og rutiner Lek og læring hånd i hånd - inne og ute Oppsummering i nettverksgrupper Utvikling av standarder: Voksenstandard, elevstandard, foreldrestandard Foreldresamarbeid Oppsummering i nettverksgrupper Siden sist: Erfaringsdeling - hva har vi lært, hva skal vi øve mer på Lekser og lekshjelp Oppstart, gjennomføring og avslutning av økter Tilbakemeldinger som fremmer læring Oppsummering i nettverksgrupper Line Aunaas Raila Langhelle Grete Sevje 8 Se for mer informasjon.

9 Å LEKE MED VENNER ER DET VIKTIGSTE I SFO! Barna fremhever at det å leke med venner er det viktigste de gjør på SFO hvilke konsekvenser har dette for hvordan vi planlegger og tilrettelegger? Dette kurset handler om positive følger av uformell fysisk aktivitet og bevegelseslek, såkalt kroppslig lek: fysisk og emosjonell utvikling, sosial læring, ferdighetslæring, tilpasning til omgivelsene, vennskapsbygging og samspill mellom barn. Hvilken betydning har det fysiske miljøet og hva er den voksnes rolle? Innenfor eller utenfor hvordan kan de voksne oppdage og motarbeide at barn opplever å bli utestengt fra lek, og dermed drive forebyggende arbeid mot mobbing? Knut Løndal DEN GYLNE MIDDELVEI MELLOM ORGANISERTE AKTIVITETER OG BARNAS LEK FINNES DEN? Hvordan kan vi tilby en spennende og variert hverdag for barna i SFO? Dette kurset handler om effektiv organisering og tilrettelegging av de gode aktivitetene, og betydningene av aktive og tilstedeværende voksne. Skolefritidsordningens samfunnsmandat, hvordan oppfyller vi det? Hverdagen i SFO: Lekens egenverdi Aktivitetstilbud tilpasset alder og kjønn Progresjon i tilbudet - noe nytt for hvert årstrinn Samarbeid med skolen - læringsstøttende aktiviteter Aud Jane Stokkeland Stender Personalets ansvar og oppgaver: Aktive og tilstedeværende voksne - forventninger, oppgaver, ansvar Hvordan skape et godt klima og et kreativt arbeidsmiljø på arbeidsplassen? Likeverd/barns medbestemmelse Å bygge gode relasjoner til barna Å være en god rollemodell Se for mer informasjon. 9

10 Line Aunaas DETTE ER VI GODE PÅ! kvalitetssikring i SFO Vårt oppdrag i SFO er å skape en god oppvekstarena for barn. Personalet skal fremstå som profesjonelle og ha fokus på å utvikle et kvalitativt godt tilbud, være imøtekommende og serviceinnstilte, uten at dette går på tvers av hva vi mener er god skolefritid. Det er viktig at vi alltid begrunner praksisen vår, og synliggjør våre verdier, fritidspedagogiske plattform og mål. Kurset gir tips og gode verktøy til hvordan det kan jobbes systematisk med kvalitetssikringsarbeid, og hvordan man markedsfører og profilerer SFO-tilbudet. Hva er god kvalitet i SFO Hvordan skape en positiv og aktiv oppvekstarena Hvordan framstå som profesjonelle ansatte i SFO Hvordan utarbeide felles standarder for vårt daglige arbeid med barna, som synliggjør våre felles verdier og holdninger Hvordan bygge vårt eget positive omdømme Hva er vi skikkelig gode på - hva er vår x-faktor Hvordan legge til rette for god kommunikasjon med foreldre og ansatte SFO i FRILUFT Har du lyst til å lære å dissekere fisk? Eller sette småkrypfeller? Lage mat fra naturen, i naturen? Dette er kurset for personale som ønsker spennende opplevelser, inspirasjon og ideer til arbeid med barn, natur og friluftsliv. Hovedfokus på kurset er natur- og friluftsaktiviteter med barna, primært knyttet til fagområdene natur, miljø og teknologi samt kropp, bevegelse og helse. Kursene blir i sin helhet holdt utendørs og har en god miks av praktiske aktiviteter og faglig input: learning by doing! Inger Wallem Anundsen Kari Wallem Bøe Tema fra de andre fagområdene trekkes inn, og det legges vekt på barnets opplevelser og den voksens rolle gjennom undring, refleksjon og kreative aktiviteter. et kan i stor grad tilpasses skolefritidsordningens behov, for eksempel hvordan man kan gjøre det beste ut av de forskjellige årstidene eller naturen i nærmiljøet. Naturen som læringsmiljø for alle fag og fagområder Kjenn ditt nærmiljø! Ulike former for studie av den lokale flora og fauna Bevegelsesglede i naturen Praktiske friluftslivsaktiviteter som padling, fisking, surring, snarefangst, bålfyring, orientering, skilek, mat fra naturen o.l. Den engasjerte voksne! Den lille forskeren i naturen. Spennende eksperiment og masse undring Mat tilberedt ute; mange måter å gjøre det på! Begrepsutvikling, konkretisering og forståelse gjennom faglige problemstillinger og aktiviteter i naturen Refleksjon rundt naturen som læringsarena 10 Se for mer informasjon.

11 FINNES DET EN APP FOR ALT? nyttig bruk av nettbrett i SFO/AKS Bruk av nettbrett har i løpet av kort tid blitt etablert i mange skoler. Men brukes de på riktig måte? Når nettbrett brukes, hvordan kan det da forankres i tema som elevene også møter på skolen? For å sikre at dette blir gjort er det nødvendig at de voksne kjenner godt til applikasjonene og hvorfor de brukes. En bevisst bruk av nettbrett er like viktig som all annen bruk av pedagogisk materiell i skolen/sfo/aks. Vi må kjenne det vi tilbyr elevene, og vite hva vi ønsker å oppnå med det. Kurs om bruk av nettbrett kan ha ulike tema og innhold: Matematikk Eksempler på hvordan forskjellige applikasjoner dekker et vidt spekter av områder innenfor matematikk Hvorfor er applikasjoner spesielt nyttige når det gjelder dette fagområdet? Hvordan kan nettbrett få en naturlig plass i en helhetlig plan for arbeid med matematikk Hvorfor er det viktig at barna møter matematikken på flere forskjellige måter? Nyttig bruk av nettbrett sammen med konkretiseringsmateriell Gi barna muligheten til å holde på med matematikk applikasjoner i aktiviteter og fritid Filip Witzell Språk Nettbrett er et unikt verktøy som gir barna mulighet til å være med å skape sitt eget innhold. Barn er kreative og nettbrettet gir dem en unik mulighet til å være med å skape og vise frem resultatet til andre. Eksempler på dette er: Lage animasjonsfilm sammen med barna La barna lage egne bøker og eventyr La barna lese inn bøker med egen stemme Lese interaktive bøker sammen med barna Gi barna verktøy og mulighet til å skape selv, ikke bare ta imot fra andre Hva er GeoCaching? IKT For personalet er det viktig å ha et godt system for behandling av dokumenter, bilder og video. Et viktig ledd i pedagogisk dokumentasjon er refleksjonen rundt det man gjør. Mange bruker IKT for å få synliggjort dette. For å få gode rutiner trenger vi en systematisk tilnærming og et rammeverk som legger til rette for at refleksjonen blir synlig. Hvor og hvordan oppbevarer vi bildene, videoene og dokumentene våre? Hva med personvern? Hvordan lager vi kollasjer av bilder og tekst? Bli kjent med programmer for ansiktsgjenkjenning supert verktøy i forhold til å lage mapper til enkeltbarn! Hvordan redigere film? Hvordan lager vi en nettverksdisk, en felles plass for dokumenter? Hvordan bruker vi Word, PowerPoint, Keynote? Dette kan gjerne kalles et datakurs for hele personalet, med fokus på de behov som SFO/ AKS har. Det er viktig at de som deltar på dette kurset får prøve ut metodene, ikke bare høre. På kurs om bruk av nettbrett vil det alltid bli satt av tid til utprøving og erfaringsutveksling! Kursene kan tilpasses etter ønsker og behov. Se for mer informasjon. 11

12 SPRELL LEVENDE! Varierte motoriske aktiviteter styrker barns utvikling, både fysisk, kognitivt og emosjonelt. Barna skal erfare at det er mange ulike måter å bruke kroppen på. De skal lære seg å bruke den, kontrollere den, og kjenne på egne grenser. Slik blir de tryggere på seg selv og egne evner, og lærer å ta initiativ ved hjelp av egen nysgjerrighet og kreativitet. Vi ser på barns normalmotoriske utvikling, hvordan vi kan underbygge barnets initiativ, hvordan vi kan være aktive sammen og tilby spennende og varierte motoriske aktiviteter. Barn og fysisk aktivitet hører sammen! Hege Heiestad Kurset kan tilpasses den enkelte SFO, kommune, foreldremøte eller personalmøte. Kurset kan også holdes i SFO, med personalet og barnegruppen sammen.. BARN OG KOSTHOLD Hva barn spiser og drikker på skolen har stor innflytelse både på barnets hverdag og på barnets helse på sikt. Et barn som har et sunt kosthold vokser og trives, har nok energi til lek, holder seg friskere og har de beste forutsetningene for utvikling og læring. Skolefritidsordningens ansvar er å tilby sunne måltider slik at barna tilegner seg sunne vaner, gode holdninger og kunnskap om kosthold. Dette forutsetter kunnskap om kosthold blant de ansatte. Kurset tar også for seg ernæringsmessige utfordringer hos enkelte barn og samtidig hvordan møte ønsker og krav fra foresatte. Lise von Krogh Kurset vil gi ansatte i skole og SFO et kunnskapsløft om barns kosthold. Kurset inneholder både relevant kostlære og praktiske råd. Hvorfor er maten viktig? Det sunne måltidet - hvordan lage et balansert varmt eller kaldt måltid - valg av matvarer Mat på aktive dager Matpakken Kresne barn og allergier Kurset kan tilpasses som praktisk workshop, matpakkekurs og til foreldremøter. 12 Se for mer informasjon.

13 BARN OG SEKSUALITET Noen kaller det doktorleker og noen kaller det mor-og-far-leker, men hvordan reagerer vi når barn leker seksuelle leker? Og hvordan reagerer vi hvis vi ser at et barn tar på seg selv i tide og utide? Når barn leker slike leker sammen, er dette et viktig steg i barnets seksuelle utvikling. De utforsker lyst, grenser og kontroll. Kurset legger vekt på kunnskap og trygghet i forhold til tema som er knyttet til barn og seksualitet. Hva skal til for at jeg som voksen skal kunne ha et avslappet forhold til barns utforsking av seg selv og hverandre? Barn og seksuell utvikling Hva er viktig for barn å vite om seksualitet? Hvordan formidle dette til barn på en naturlig og god måte både for den voksne og for barnet? Margrete Wiede Aasland Kurset kan også tilpasses foreldremøte. SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN OG UNGE «Hvis bare noen hadde sagt til meg: Jeg ser at du ikke har det så bra hvordan har du det egentlig? De voksne må ha sett og forstått at noe var galt!» Dette er dessverre et svært vanlig utsagn fra voksne som ble utsatt for seksuelle overgrep i barndom eller ungdom. Hvis du som voksen får en urofølelse og tenker her er det noe som ikke stemmer da er det som regel grunn til bekymring, og seksuelle overgrep kan være en av årsakene. Vi har lov til å være bekymret for barn, du trenger ikke vite for å melde videre. Det er verre for barnet om du ikke gjør noe i det hele tatt. For å tørre å spørre må du ha kunnskap. Når du har kunnskap kan du få trygghet. Over 5 % av alle barn utsettes for seksuelle overgrep og slike overgrep foregår i alle samfunnslag. Margrete Wiede Aasland Dette angår alle som jobber med barn og unge! Hva er seksuelle overgrep? Omfang og om hvem som begår seksuelle overgrep Hvilke signaler kan barn og unge som er utsatt for dette gi? Hvordan snakker vi med barn og unge om dette? Hvordan forebygge og få barn til å sette sine egne grenser? Hva gjør du når du er bekymret for om barnet utsettes for seksuelle overgrep? Se for mer informasjon. 13

14 BARN OG TRAUMATISKE HENDELSER En del barn opplever alvorlige ulykker eller vold. Noen barn blir mobbet eller mishandlet over tid. Du vil kanskje få ansvar for et barn som har opplevd det som kalles traumatiske hendelser. Dette kurset handler om hva traumatiske hendelser gjør med hodet og med kroppen, og hvordan vi kan beskytte oss mot helseskader etter traumer. Dette er nyttig kunnskap for alle som jobber med barn. Nille Lauvås Kurset handler også om hvordan man i skolefritidsordningen kan forberede seg på å håndtere mennesker i en krise. I likhet med andre krisesituasjoner trenger vi en beredskapsplan når noe alvorlig rammer barn vi har ansvaret for. Mer enn noen gang trenger barna da voksne rundt seg som lytter, forstår og har kunnskap om hva som må gjøres. Hva er traumatiske hendelser? Hva skjer i hjernen og i kroppen når vi frykter for livet? Mobbing og senskader Hva bør vi gjøre etter en traumatisk hendelse? Barn og traumatiske hendelser Hvordan reagerer barn på traumatiske hendelser? Hvordan kan du bistå barn etter en traumatisk hendelse? Kursets varighet er 2-3 timer og det kan også tilpasses til foreldremøte. 14 Se for mer informasjon.

15 NÅR BARNS ATFERD GJØR DEG BEKYMRET atferdsproblematikk i et løsningsorientert perspektiv Mange barn viser atferd som gjør de voksne bekymret. Hva forteller denne bekymringen oss, og hvordan kan vi håndtere den? Personalet i SFO/AKS har god kompetanse om barns utvikling. Hvordan kan vi benytte denne kompetansen for å hjelpe barn til å sette ord på hvordan de har det? Hvordan snakke med barn om vanskelige tema? Konsentrasjonsproblemer, tristhet, tilbaketrekning, uro og sinne hos barn stiller store pedagogiske krav til personalet, samtidig som vi ofte stiller oss spørsmålet om det er grunn til bekymring for omsorgssituasjonen for barnet. Kurset gir et innblikk i ulike former for atferdsavvik, hvilke årsaker disse kan ha, og hvordan vi kan møte barna på en god måte. Therese Rieber-Mohn : Hva er atferdsproblemer? - definisjoner, ulike oppfatninger Omsorgssvikt eller atferdsproblemer - likheter og forskjeller - det utagerende barnet og det stille barnet Tegn på omsorgssvikt - ulike former - barn av psykisk syke foreldre - når mamma eller pappa drikker - Vold i nære relasjoner - barn som er utsatt for seksuelle overgrep Samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner det barn ikke vet har de vondt av - tilpasning av samtalen til utviklingsnivå - barnebøker hvordan bruke disse? Foreldresamarbeid hvordan presentere en bekymring for foreldre? - observasjon - dokumentasjon - samarbeid etter at bekymringen er presentert - foreldre fra andre kulturer en ekstra utfordring? Forebyggende tverrfaglig samarbeid - hvordan benytter vi oss av andres kompetanse? Meldeplikt og opplysningsplikt for offentlig ansatte Kurset tar utgangspunkt i heftet Når barns atferd gjør deg bekymret samarbeid med barnevernet til barnets beste, Pedlex 2010, og veilederen Til barnets beste samarbeid mellom barnehage og barneverntjenesten, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Se for mer informasjon. 15

16 VARIG ATFERDSENDRING HOS BARN krever varig atferdsendring hos voksne Atferdsproblematikk er en kilde til stadige utfordringer. Tema for dette kurset er atferdsvansker hos barn og unge, med vekt på de voksnes rolle i relasjonen. gir en praktisk tilnærming til arbeid med utfordrende atferd av ulik alvorlighetsgrad, og beskriver konkrete verktøy til bruk i hverdagen. Kurset inneholder mange eksempler som det er lett å kjenne seg igjen i. Hanne Holland Kursinnholdet bygger på metoder som allerede er i bruk i Barne- og ungdomspsykiatri, Bufetat, PP-tjeneste, barnevern og helsestasjon. Dette er kunnskap og erfaringer som med fordel kan bringes videre ut til større deler av praksisfeltet! Atferdsvansker hos barn og unge - begrepsavklaring, diagnoser og normalatferd Hvordan forstår vi atferdsvansker? Litt om systemteori og evidensbaserte metoder Kartlegging av atferd Analyse av atferdsproblemer - systemanalyse som basis for alle tiltak Fra analyse til tiltak - fokus på hva bevisste voksne kan gjøre noe med Kontekstmodellen: et verktøy for problemløsning Bevisste voksne - relasjon mellom voksne og barn Hvordan kartlegge Varme og Kontroll Positivt fokus - så enkelt i teorien og så vanskelig i praksis Bevisst bruk av positive tilbakemeldinger Dette kurset passer for personale i barnehage, skole, SFO, PPT, helsestasjon og barnevern. 16 Se for mer informasjon.

17 BARNA SOM UTFORDRER OSS Kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte: De som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte kommer i konflikt med sine omgivelser. Det handler like mye om de stille barna, de innagerende, som ofte sliter med konsentrasjon, oppmerksomhet og utholdenhet. Vi har prøvd alt, sier vi ofte om disse barna, men har vi det? Disse barna er spesielt utsatt og spesielt sårbare ettersom de ofte påkaller vår irritasjon og vår kritikk, mens de mer enn andre trenger vår innsikt og forståelse. Hvordan kan vi hjelpe barn til økt selvinnsikt, selvforståelse og selvrespekt? Hvordan kan vi hjelpe barn til å tenke, reflektere og undre seg over det som skjer i samhandling med andre? Hvordan kan vi ta barnet med på å utvikle ideer og forslag til løsninger på det som oppleves vanskelig for dem? Hvordan stiller vi gode spørsmål som hjelper barn videre, og unngår spørsmål som stopper dem? Hvordan kan vi bli bedre til å snakke med barn og ikke bare til dem? Hvordan se hele barnet med samtalen som utgangspunkt Emilie Kinge Temaet kan utvides til to kursdager, med fordypning i kommunikasjon og relasjoner med barn. KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID MED FORELDRE Et samfunn som setter pris på sine barn, må ta godt vare på deres foreldre. Dette kurset handler om foreldres opplevelser i møte med oss som arbeider i SFO/AKS. Et nært samarbeid med foreldrene er nøkkelen til forståelsen av barnet og hva det har behov for. Hvordan kan vi som profesjonelle øke vår forståelse for den situasjonen foreldrene befinner seg i, gjennom en holdning av empati og anerkjennelse? Hvordan kan vi gi dem hjelp i tråd med deres ønsker og behov? Det må skapes en kultur for et samarbeide med foreldrene som bygger på tillit, trygghet, åpenhet og fortrolighet. Lykkes vi med dette, vil vi kunne bidra til å styrke barn foreldre relasjonen som er en viktig forutsetning for å gi barna gode muligheter for læring og utvikling. Om barns medvirkning - og foreldres medvirkning Om å forstå andre menneskers reaksjonsmåter Om anerkjennelse, empati, moral og moralisme Om våre holdninger til oss selv og den andre Relasjonskompetanse Mentalisering: nysgjerrighet, undring, engasjement De dialogiske prinsippene - kan de brukes i forhold til foreldre? Forslag til tiltak som kan fremme foreldrekontakten Den vanskelige samtalen Erfaringer fra et prosjektarbeid Emilie Kinge Det må en hel landsby til for å oppdra et barn! Se for mer informasjon. 17

18 OSS KOLLEGAER I MELLOM Dette kurset gir faglig påfyll og innspill til egen arbeidsprosess med å bygge velfungerende team og skape et arbeidsmiljø der alle trives. Relasjonsbygging, tydelig kommunikasjon, positiv innstilling og godt humør er viktige ingredienser i dette arbeidet. gir tips om enkle metoder, aktiviteter og verktøy, som kan bidra til å styrke teamfølelsen i personalgruppen, og videreutvikle bedriftskulturen på arbeidsplassen. Line Aunaas Å være en god kollega og en lojal medarbeider Kjennetegn på en god arbeidsplass Kjøreregler for personalsamarbeid Hvordan vi sammen kan bygge et velfungerende team som skaper gode resultater Motivasjonen og entusiasmen i personalgruppen Kurslengde: 3 timer PERSONALUTVIKLING Dette er kursopplegg for hele personalgruppen. Målet er å bygge relasjoner og øke bevisstheten i forhold til samarbeid og rolleforventninger. Nye personalgrupper trenger tid for å etablere det samspillet som skal til for å bli en effektiv organisasjon. Veletablerte personalgrupper trenger av og til å revitalisere samspillet for å utvikle seg videre og komme ut av gamle spor. Slik skapes lærende organisasjoner. Kursene kan skreddersys og tilpasses for eksempel personalmøter etter behov, enten det gjelder ren inspirasjon, generell bevisstgjøring, kommunikasjon eller konfliktløsning. Trine Parmer Trine Parmer TILBAKEMELDINGSKULTUR I dette kurset presenteres et opplegg for å gi og motta konstruktiv kritikk. Opplegget er basert på at hele personalgruppen skal få kunnskap om og trene på et felles, inspirerende og pedagogisk verktøy. Metodikken er enkel og viser hvordan vi kan formidle ros og ris og ta opp små og store saker med hverandre. Metoden gir rom for en nyansert tilbakemelding, uten å friste til verken angrep eller forsvar. Den gjør det også lettere for mottaker å lytte. Feedback er en måte å utvikle både seg selv og teamet. Opplegget foregår over to kvelder, og i mellomperioden får deltakerne i oppgave å praktisere metoden. Den andre kvelden fortsetter arbeidet med å bevisstgjøre samtalekulturen i personalgruppen. Tidsbruk: 2 kvelder á 3 timer, med noen ukers mellomrom 18 Se for mer informasjon.

19 TYDELIG LEDELSE med varme og glimt i øyet! Hvordan oppfatter du deg selv som leder? Og hvordan oppfatter medarbeiderne dine deg som leder? Som leder må du ha et bevisst forhold til hvordan du fremstår og hvilke verdier du bygger lederskapet ditt på. Er dine verdier tydelige for dine medarbeidere? Tåler du å bli utfordret? Med tydelighet og klare strategier for å håndtere utfordringer vil du bygge ditt eget positive omdømme og oppnå aksept for ledelse. Denne kursdagen gir deg faglig påfyll og anledning til å reflektere rundt egen lederrolle. Du vil få tips om enkle og nyttige metoder og verktøy som vil videreutvikle lederferdighetene dine. Line Aunaas Utvikling av egen lederrolle Hva kjennetegner tydelig og positivt lederskap? Ledelsesfilosofi og grunnleggende verdier Selvledelse og mål for eget lederskap Hvilken type leder ønsker du å være? Profesjonalitet og trygghet i egen lederrolle Hvordan være en god rollemodell? Å fremstå som en trygg og tydelig leder Gjensidig tillit og lojalitet Hvordan klare å vise autoritet med varme? Hvordan lede med humor og glimt i øyet? Verdien av den daglige småpraten Kunsten å få frem det beste i medarbeiderne dine Medarbeidertilpasset og situasjonsbestemt ledelse Hvordan få hver enkelt medarbeider til å vokse og utvikle seg? Hvordan skape en god tilbakemeldingskultur på arbeidsplassen? Se for mer informasjon. 19

20 SFO GRU GRUNNSKOLE SFO BroAschehoug er et bredt og solid kompetansemiljø forankret i praksis. Vi har over 15 års erfaring med kompetanseutvikling i skole og barnehage. I samarbeid med bestiller kan vi tilpasse og skreddersy ulike program for kompetanseheving. Alt fra enkeltstående kursdager/ kvelder til opplæringsprosjekter som går over lengre tid. Sentralt i opplæringen er at innholdet knyttes opp mot deltakernes egen arbeidshverdag. Våre kursholdere og veiledere har lang erfaring fra praksisfeltet. VIDEREGÅENDE BAR BroAschehoug har 15 års erfaring med å utvikle kompetansen i SFO/AKS. Kurs du kan melde deg på Kurs du kan bestille Konferanser Veiledning Studieturer Kurs på nett Ta kontakt med oss! Telefon: Liv Odner Fagansvarlig barnehage Liv Odner Liv Odner Fagansvarlig Fagansvarlig SFO/AKS SFO/AKS Vigdis Dahl Kurskonsulent barnehage Vigdis Vigdis Dahl Dahl Kurskonsulent Kurskonsulent SFO/AKS SFO/AKS mob: 97 mob: mob: 95 mob: VIDE Telefon: Telefon: BroAschehoug Sehestedsgate 3, postboks 363 Sentrum, NO 0102 Oslo Telefon , epost:

21 BroAschehoug leverer deg kursene og kompetansen du trenger... mens GAN Aschehoug har litteratur til SFO/AKS... Send oss en e post hvis du ønsker å bestille eller har noen spørsmål. Ring oss! Benytt vår ordretelefon eller send fax på På våre hjemmesider kan du lese om alle våre produkter før du bestiller. Du kan også bla i bøkene (blaeksemplar). Besøk oss! Avtal et møte og kom på besøk. Vår adresse er Sehestedsgate 3. Besøk oss på facebook. facebook.com/ganaschehoug GAN ASCHEHOUG Sehestedsgate 3, postboks 363 Sentrum, NO 0102 Oslo Ordretelefon: , sentralbord: Faks: ,

Kompetanseutvikling i barnehagen

Kompetanseutvikling i barnehagen Kompetanseutvikling i barnehagen BRO ASCHEHOUG Tenk fremover! TENK FRAMOVER! Kompetanseheving i barnehagen er viktig og langsiktig arbeid. Godt planlagt etterutdanning for alle ansatte vil bidra til et

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016

ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN FOR PORSHOLEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: VI GIR TANKENE VINGER OG FØTTENE RØTTER KONTAKTINFO: ADRESSE: Porsholen barnehage Porsmyrvn.35 4314 Sandnes Mail:porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale føringer...4 Del 1 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2015-2017 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold 1 1 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Oppbygging og innhold... 3 1.2 Bakgrunn for planen... 4 1.3 Formål og overordnet mål.... 5 2 FORANKRING... 6 2.1 Statlige, regionale- og kommunale føringer.... 7 3 SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage 2012 2015 Bilde av nyoppusset fasade høsten 2011 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål

Detaljer