Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: SFO: Barnehage:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06"

Transkript

1 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: SFO: Barnehage:

2 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende behov for omsorg og trygghet. Relasjonskompetanse hos de voksne er en grunnforutsetning for å bygge en kultur der trygghet, læring og trivsel fremmes. Voksne som bygger gode relasjoner og har forutsigbare rammer, møter barna med respekt og anerkjennelse. En viktig del av dette er å ta ansvar for at barna opplever en likeverdig dialog med de voksne. Det er viktig at de voksne i dialogen er tydelige i sine forventninger, stiller tydelige krav, og er hjelpsomme og vennlige på samme tid. Det skal være nulltoleranse mot mobbing ( 9a), og skole og SFO tar et felles ansvar for å forebygge mobbing og mistrivsel. Gode faste rutiner i hverdagen God selvfølelse og tillit Varme, engasjement og ansvarlighet fra de voksne Voksne som ser det enkelte barn og finner tid til samtalen Ormåsen SFO har to tilnærminger som vi vektlegger: 1. Mottak av nye barn Vi bemanner ekstra den dagen nye barn kommer. Den/de voksne og barnet blir tatt imot og vist rundt og gitt råd om hvordan bygget kan brukes. Målet er å skape trygghet. 2. Oppfølgingstjeneste Barn misforstår, glemmer, roter Ofte kommer de ikke til avtalt tid. Vi har lagt vekt på å søke etter dem gjennom å ringe, lete rundt skolen, eller om nødvendig reise hjem til dem. Mange går hjem og kommer til låst dør. Viktig at noen fanger dem opp. Dette er noe vi har fått gode tilbakemeldinger på. I løpet av neste skoleår flytter vi inn i nye lokaler. I planleggingen av nytt bygg har vi fått gjennomslag for en utforming av bygget som bidrar til å gi trygge fysiske rammer for barna.

3 3 B. Sosial kompetanse gjennom leik Barna i SFO opplever og erfarer sosial samhandling gjennom ulike aktiviteter og leikeformer SFO skal fungere som arena for utvikling av sosial kompetanse. Forskning viser at voksne som bevisst og systematisk trener barns sosiale ferdigheter, er viktig for utvikling av barns sosiale kompetanse. Leiken er en viktig del av barns utvikling, i leiken får barna rom for utfoldelse, kreativitet, læring og fellesskap, og de får bearbeidet opplevelser og følelser. Gjennom leik og fellesskapet lærer barna sosial kompetanse innen ferdighetsområder som empati, selvkontroll, selvhevdelse, problemløsning og humor. Barna skal få utfolde seg, oppleve mestring, oppleve vennskap og ha det gøy sammen med andre barn og voksne. Barna skal få muligheten til frileik og organisert leik. Leiken skal inngå naturlig i aktivitetene som tilbys gjennom året. Tydelige felles standarder for god kommunikasjon og samhandling Allsidig og fri leik, samt organisert leik og aktiviteter Medvirkning og at de får være nysgjerrige og utforskende Barnemøter hvor barnas stemme blir hørt Voksne som støtter, tilrettelegger og veileder Verdien av vennskap Ormåsen SFO er en del av et oppvekstsenter. I kommende skoleår vi vi benytte den kompetansen som finnes andre steder for å utvikle vår egen kompetanse. Barnehagen har utviklet et opplegg for naturbarnehager (3-6 år). Dette opplegget ønsker vi å videreføre i SFO. I skoleåret 2014/15 vil ansatte i barnehagen veilede ansatte i SFO med hensyn til å etablere utetilbud for barn i SFO. Vi har gjennomført en idedugnad for å komme fram til ønskede tiltak. I samarbeid med barnehagen vil disse bli etablert som tiltak i et «årshjul». Disse tiltakene formuleres i løpet av august/september 2014, og presenteres på et foreldremøte i september. C. HELSE OG LIVSSTIL Barna i SFO har et helsefremmende skolefritidstilbud SFO er en arena der det skapes gode vaner hos barna, både når det gjelder ernæring, fysisk aktivitet og hygiene. Gode kostholdsvaner innarbeides etter retningslinjer fra Statens ernæringsråd. Måltidets sosiale og miljømessige ramme skal bidra til at barna opplever ro, hygge og tid nok til at de opplever trivsel. Ved at de voksne legger til rette for fysisk aktivitet, gir de barna et godt utgangspunkt for bedre motorikk og konsentrasjon til å lære. De voksne må ha fokus på mestring og motivasjon og tilby variert aktivitet. Hygiene rundt ulike dagligdagse ferdigheter skaper gode helsefremmende rutiner og vaner.

4 4 Øvre Eiker er en miljøfyrtårnskommune. SFO skal også legge til rette for at barna ut fra sitt nivå lærer hvordan de i det daglige kan ivareta miljøet rundt seg. En viktig del av dette er kildesortering av avfall. Gode rollemodeller i de voksne når det gjelder fysisk aktivitet, sundt kosthold, gode rutiner ved hygiene og ansvar for miljøet Tilbud om sunn og variert mat Tilbud om variert fysisk aktivitet til alle årstider og nærområder som tas aktivt i bruk Muligheten til uteaktiviteter hver dag Kildesortering i praksis Målet med å etablere et utetilbud for barna er et forsøk på å stimulere barnas sosiale kompetanse, og å være et helsefremmende tiltak. Vi ønsker gjennom utetilbud både å gi grunnlag for læring, sosialt samvær og fysisk utfoldelse. Helsesøster har sagt seg villig til å bistå skole/sfo med kostholdsopplæring. Dette blir lagt inn i de detaljerte planene for SFO i august/september, og kan være et tilbud der også foreldrene involveres. D. KULTUR Barna i SFO opplever varierte former for kultur og kreative uttrykk Kultur rommer et mangfold av uttrykksformer, som billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, litteratur og film. Kultur handler også om arv og tradisjoner, ved at barna deltar i ulike former for kultur, får de muligheten til å gjenskape og fornye kulturen. De voksne har som oppgave å formidle kunst og kultur på en slik måte at barna gjennom ulike opplevelser, ved å skape selv, ved å leike og gi form til det de er opptatt av, får gode møter med ulike kunst- og kulturuttrykk. Felles kulturelle opplevelser gir også en god ramme for samhørighet og et godt utgangspunkt for samtaler med barna. For å berike det ordinære SFO-tilbudet vektlegges et godt samarbeid med frivillige organisasjoner og kunst- og kulturinstitusjoner. Tradisjonell og dagsaktuell barnekultur Varierte kulturelle og kreative aktiviteter Deltakelse i nærmiljøets kulturelle muligheter Et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser og eksperimentering Vi ønsker i skoleåret 2014/15 gjennom samarbeid med skolen, kulturskolen og grendeutvalget å tilby kulturaktiviteter i SFO-tid og eventuelt ut over denne tiden. Det handler om: Formingsaktiviteter Musikk, dans, drama Lokalhistorie

5 5 Idrettsaktiviteter Det er ikke gjort noen avtale om dette pr i dag. Dette vil skje gjennom et samarbeid med grendeutvalget. Tilbudene vil inngå som del av det stedsutviklingsprosjektet Ormåsen nå er en del av. Skal dette bli virkelighet, må man avklare tid, organisering, ansvar og betaling om tilbudene går ut over det SFO-betalingen dekker. Dette avklares på møter i august/september, og vil bli tatt opp på foreldremøte. GENERELT Det er viktig for Ormåsen SFO å samarbeide tettere med skole og barnehage om det som har vært målsettingene for oppvekstsenteret. Det handler om Felles kompetanseutvikling Gjensidig bruk av hverandre Anvende naturen til læring og opplevelser Vi utvikler et årshjul for 2014/15 i august/september og ønsker dialog med foreldrene om dette.

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sosial kompetanse gjennom lek... 4 Kulturaktiviteter... 5 Idretts- og friluftsaktiviteter... 6 Faglig utvikling gjennom lekaktiviteter...

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 Barneøyne som skinner Latter som ringer En barndom blir som minner Før er ikke nå Men la oss gjøre så godt vi kan Også for de små Som er fremtidas kvinne og mann Leik og opplevelser

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer