Referat fra forbundsstyremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte"

Transkript

1 Ullevål stadion Referat fra forbundsstyremøte Lørdag kl og Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Morten Bråten til kl Hilde Thorstensen Ragnhild Mauseth Forfall fra styret: Veslemøy Viervoll Tore Rømo Tilstede fra komiteene: Ingen Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Torill Aas Sundby Godkjent pr

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 05/06-08 Regnskap pr O-sak 06/06-08 Likviditetsanalyse pr O-sak 07/06-08 Aktivitetsrapport fra administrasjonen O-sak 08/06-08 Aktivitetsrapport fra styret O-sak 09/06-08 Delegasjon til EM i Rytmisk Gymnastikk Styresaker Sak 16/06-08 Dispensasjon fra overgangsregler Sak 17/06-08 Avtaleverk Nordisk Gymnastikksamarbeid Sak 18/06-08 Prioriteringer i langtidsplanen Sak 19/06-08 Kretsenes seminar Sak 20/06-08 Forbundsavgift nye lag Sak 21/06-08 Stevnemedaljer barnekretsturnstevner

3 Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn tre saker under eventuelt. Disse ble gitt følgende saksnummer: O-sak 09/06-08 Sak 20/06-08 Sak 21/06-08 Delegasjon til EM Rytmisk Gymnastikk Forbundsavgift nye lag Stevnemedaljer barnekretsturnstevner Orienteringssaker O-sak 05/06-08 Regnskap pr Tatt til etterretning. O-sak 06/06-08 Likviditetsanalyse pr Innspillene fra kontrollkomiteens leder ble referert, og neste likviditetsanalyse vil bli utarbeidet i tråd med rådene som der framkom. O-sak 07/06-08 Tatt til etterretning Aktivitetsrapport fra administrasjonen Tatt til etterretning O-sak 08/06-08 Aktivitetsrapport fra styret Forbundsstyret diskuterte flere sider ved forbundets aktiviteter. Forbundsstyremedlemmene signaliserte ønske om å igangsette arbeidet innen de ulike ansvarsområdene. Administrasjonen følger opp initiativet og involverer styremedlemmene i henhold til ansvarsområdene. Tatt til etterretning. O-sak 09/06-08 Delegasjon til EM i Rytmisk Gymnastikk Forbundsstyret vurderte den innstillingen som var kommet fra teknisk komite Rytmisk Gymnastikk, og fant ingen grunn til å endre denne. Tatt til orientering. Styresaker Sak 16/06-08 Dispensasjon fra overgangsregler Meldt seg inhabil: Morten Bråten Bakgrunnen for saken er at to utøvere fra Asker Turnforening har søkt overgang til Oslo Turnforening, samt at Bærum Turnforening har søkt om overgang for 11 navngitte utøvere fra Asker Turnforening til Bærum Turnforening. Oslo Turnforening har tidligere søkt overgang fra Asker Turnforening til Oslo Turnforening for de to samme utøverne. Den søknaden ble avslått da utøverne har konkurrert for Asker Turnforening tidligere i 2006, og dermed ikke kan konkurrere for noen annen klubb i samme kalenderår.

4 Søknaden fra Bærum Turnforening blir å betrakte på samme måte som den tidligere søknaden fra Oslo Turnforening. Forbundsstyret finner ikke grunnlag for å gi dispensasjon fra gjeldende regler for overgang mellom lag. Søknadene fra de to utøverne, samt søknaden fra Bærum Turnforening avslås under henvisning til punkt 3 i gjeldende regler som lyder: Gymnasten kan kun konkurrere for ett lag i samme sesong; kalenderår. Sak 17/06-08 Avtaleverk Nordisk Gymnastikksamarbeid Forbundsstyret ble orientert om de gjeldende samarbeidsavtalene og bakgrunnen for det vedtaket som forventes å komme under Nordens Gymnastikkforbunds ting i Stockholm. De forelagte avtalene tiltredes som grunnlag for det videre arbeid innen norden. Dersom endringer kommer fram i løpet av tingforhandlingene i september, avgjør representantene hva som vil være den beste løsningen ut ifra de foreliggende forslag. Sak 18/06-08 Prioriteringer i langtidsplanen Forbundsstyret diskuterte ulike aspekter i forhold til hva som bør prioriteres innenfor de ressurser som man rår over totalt sett. Diskusjonen var også preget av den arbeidsøkten som ble gjennomført 24. august, hvor forbundsadministrasjonen og forbundsstyret jobbet med de ulike satsningsområdene som finnes i langtidsplanen. Forbundsstyret ser at de beslutningene som fattes i forhold til prioriteringer her, vil måtte inneholde tanker om framdriftsplan for de enkelte satsningene, iverksettingstidspunkt, beslutning på komite- og gruppestruktur, samt innvirkninger på budsjettet både for 2007 og lenger framover. Forbundsstyret ønsker at komiteene også kan ha innspill i forhold til hovedretningene i prioriteringene, da særlig innenfor den enkelte fagkomites områder. Det utarbeides et forslag til prioriteringer av satsningsområdene i langtidsplanen innen neste møte. Sak 19/06-08 Kretsenes seminar Forbundsstyret fokuserte på fellesdelene, samt innholdet i kretsledermøtet. Det legges opp til at vi har en litt lengre åpningsseanse, med tilsvarende kortere avslutningsseanse. Sentrale temaer i fellesdeler er: - Utstyr og anlegg - Status toppidrettssatsningen - Langtidsplanen Lederutdanningen Det vil bli åpnet for representasjon fra ulike nivåer, avhengig av hva den enkelte komite ser som formålstjenlig.

5 Administrasjonen følger opp seminaret i forhold til programpostene, sammensetning, innhold og innledere. Sak 20/06-08 Forbundsavgift ved innmelding av lag Det har tidligere vært slik at lag ikke har mottatt krav om forbundsavgift det året de melder seg inn. På bakgrunn av behovet for forsikringsdekning, både ulykkesforsikring på utøverne og ansvarsforsikringen for laget, må det endres slik at forsikringen også gjelder fra første dag. Lag som melder seg inn i løpet av kalenderåret må betale forbundsavgift i forhold til antall medlemmer. Vedtaket offentliggjøres og gjøres gyldig fra vedtaksdato. Sak 21/06-08 Stevnemedaljer barnekretsturnstevner Det har i vedtaket i sak 155/04-06 blitt satt inn en setning som ikke lar seg gjennomføre i praksis. Det må derfor gjøres en presisering i vedtaksteksten i siste setning. Teksten og plakettene skal ha forskjellige valører strykes. Statuttene for deltagelse på kretsturnstevner endres slik: a. Barn kan delta på kretsturnstevner/gymnastikk fra det året de fyller 6 år b. Plakettene for 8. og 9. års deltakelse på kretsturnstevne utvides med en 10 års plakett. Øistein Leren (sign.) Generalsekretær