Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Ullevål stadion, UBC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC"

Transkript

1 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Stein Nilsen (SN) Lars Hugo Berg (LHB) Veronika Reinhaug (VR) Ingen Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Hermod Buttedahl på O-sak 5/14-16

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 1/14-16 Regnskap pr O-sak 2/14-16 Tricking som aktivitet i NGTF O-sak 3/14-16 WGfL Challenge 2017 O-sak 4/14-16 Aktivitetsrapport fra administrasjonen O-sak 5/14-16 Jubileum 2015 O-sak 6/14-16 Toppidrettsarbeidet Styresaker FS-1/14-16 Konstituering, styrets arbeidsform FS-2/14-16 Budsjettgjennomgang 2014 FS-3/14-16 Representasjonsoppgaver høsten 2014 FS-4/14-16 Oppnevning av medlemmer i LOC 2017

3 Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn en sak under eventuelt. Denne ble gitt følgende nummer og tittel: FS-4/14-16 Oppnevning av medlemmer i LOC 2017 Orienteringssaker O-sak 1/14-16 Regnskap pr Generalsekretæren redegjorde for hvordan regnskapet føres, og hvordan man kan lese regnskapet for å bli kjent med de ulike detaljene. Gjennomgangen ble også sett sammen med budsjettet for Det ble fokusert på de store postene i denne gjennomgangen. På møtetidspunktet var det fortsatt ikke kjent hvor stor den endelige tildelingen av spillemidler ville bli. Situasjonen pr er at vi ser ut til å være i rute budsjettmessig på de fleste områdene. Likviditeten er også tilfredsstillende på det nåværende tidspunkt. Tas til etterretning. O-sak 2/14-16 Tricking som aktivitet i NGTF Saken utsatt til neste møte. O-sak 3/14-16 WGfL Challenge 2017 Lise L. Mandal orienterte om det arbeidet som hadde vært gjort i det siste, og hvilke tiltak som er nært forestående. Det var avholdt et drøftingsmøte med mulige nye personer til LOC tirsdag Her ble erfaringene fra Sør-Afrika gjennomgått, og man hadde en detaljert gjennomgang av arrangementet i De nye personene, Torkell Seppola innenfor teknisk gjennomføring, og Lisbeth Coste innenfor markedsføring, var begge positive til å bli med i det videre arbeidet. Nært forestående oppgaver er utarbeidelse av flyer til bruk under Eurogym 2014, samt avklaringer med FIG omkring det første Newsletter som skal sendes ut kommende høst og det første fellesmøtet mellom FIG og LOC som skal foregå samtidig med den norske Gym for Life i Oslo. Generalsekretæren koordinerer nå flere av oppgavene og gruppene, og må sørge for referater og notater slik at alle er informert om framdriften. Tas til etterretning. O-sak 4/14-16 Aktivitetsrapport fra administrasjonen Generalsekretæren orienterte om at man jobbet med et nytt format på denne for å få den mer i samsvar med Langtidsplanens oppbygning. Tas til orientering.

4 O-sak 5/14-16 Jubileum 2015 Forbundsstyret ble gitt en oppdatert status på arbeidet innen følgende områdene: - Profil for jubileet - Status på interesse for bruk av T-skjorter med jubileumslogo under neste års kretsturnstevner. - Jubileumsskrift - Jubileumsshow - Markedsføring (domenenavn, facebook og materiell) - Flash-mob - Mottakelse i forkant av jubileumsshowet - Regionale arrangement Tas til orientering. O-sak 6/14-16 Toppidrettsarbeidet Leder i toppidrettsgruppa og generalsekretæren redegjorde for det pågående arbeidet innen både turn menn, turn kvinner og RG slik det framkommer fra møtet i toppidrettsgruppen. Det er i hovedsak god framdrift og utvikling innen alle grenene, og landslagene i turn menn har jevnt over oppnådd resultater som er i tråd med forventningene. Det ble også trukket fram at man har oppnådd kvalifiseringer innen turn kvinner til YOG i 2014, og til European Games i 2015 innen både turn kvinner og turn menn. Forbundsstyret fikk også en oppdatering på de utfordringer man jobber med innen de ulike grenene. Tas til orientering. Styresaker FS-1/14-16 Konstituering, styrets arbeidsform President Kristin Gilbert redegjorde for de ulike oppgavene som et styre står overfor. Det ble en grundig drøfting omkring hvilket ansvar man har tatt på seg, og hvor viktig det er å være klar over sin rolle som medlem i et forbundsstyre. Det er et helhetlig ansvar for all aktivitet, alle kretser og lag, mange ansatte og en relativt stor økonomi. Det er både store og små prosjekter som man skal holde seg oppdatert på, og det er i den sammenheng viktig at man fordeler noe ansvar innenfor helheten. Forbundsstyret har et ønske om å være engasjert i flere områder hver seg, men ser at det for aktiviteten er nødvendig at det utpekes en person som er hovedkontakten mellom styret og de ulike komiteene. På bakgrunn av denne drøftingen valgte man følgende fokusområder. Initialene til det styremedlemmet som er hovedkontakt for aktiviteten er uten parentes.

5 Aktivitetsområder: Forkortelser: Fadderkretser: Visjon og virksomhetside KG (SN) Kristin Gilbert KG Oslo og Akershus SLE Gymnastikk barn LLM (SLE) Lise L. Mandal LLM Østfold KG Gymnastikk ungdom LLM (SLE) Bjørnar Skogheim BS Telemark LLM (VR) Gymnastikk voksne LLM (SLE) Stig Rønne SR Buskerud LLM Turn Menn SR (LLM) Lars Hugo Berg LHB Vestfold LLM Turn Kvinner KG (SN) Stein Nilsen SN Aust-Agder SLE Rytmisk Gymnastikk KG Siv Langerød-Erichsen SLE Vest-Agder SLE Troppsgymnastikk BS (VR) Veronika Reinhaug VR Rogaland KG Gymnastikkhjul LHB Hordaland SN Integrering LHB Sogn og Fjordane VR Kompetanse og utdanning SLE Møre og Romsdal VR (BS) Utstyr og anlegg SR (LHB) Sør-Trøndelag BS Organisasjon informasjon SN Nord-Trøndelag SR (SLE) Markedsføring VR Nordland BS Evaluering av planperioden SLE Troms SR Annen aktivitet (alle) Finnmark SN Internasjonalt arbeid LLM Hedmark LHB Jubileum 2015 Alle Oppland LHB Arbeidsoppgavene fordeles etter listen. Arbeidsutvalget oppnevnes bestående av president, visepresident og generalsekretær. FS-2/14-16 Budsjettgjennomgang 2014 Budsjettet slik det forelå på det daværende tidspunkt var blitt sendt ut. Gjennomgangen fokuserte på å vise sammenhengen mellom budsjett og regnskap, samt å peke på de store postene. Det var også en gjennomgang i forhold årsbudsjett og perioder, og nødvendigheten av at det gjøres kommentarer i regnskapene slik at man kan danne seg et bilde av situasjonen. Budsjettet har et forventet resultat med et overskudd på kr ,-. Budsjettet tas til etterretning og danner grunnlaget for arbeidet fram til alle tilskudd er kjent. Det må gjøres endringer dersom de viser vesentlig avvik. FS-3/14-16 Representasjonsoppgaver høsten 2014 Det nye forbundsstyret hadde i forkant av møtet fått tilsendt en god del informasjon angående oppgaver og ansvar knyttet til representasjonsoppgaver. Oppgavene ble fordelt og forutsettes gjennomført i henhold til denne listen. Styrerepresentanter og aktuelle konsulenter må begge sørge for at det opprettes kontakt for avklaring av praktiske detaljer omkring de enkelte oppdragene.

6 Representasjonsliste høsten 2014 Oppdatert 11. juni 2014 Tid Arrangement Hvem Arrangør/sted Juni EM rytmisk gymnastikk, junior ind, senior tropp Bente Bjanes Baku, Azerbajan NM nasjonale klasser og TeamGym senior Juli 2. (av 2) kvalifiseringskonkurranse til EM senior Europe Gym for Youth Challenge Eurogym August Youth Olympic Games, turn kvinner og menn Nanjing, Kina September FIG konkurranse turn kvinner jr. sr. og menn youth, jr. og sr. Holmen Tropp og Turn NM turn kvinner og menn senior Stein Nilsen Stord ILs Turngruppe Thon Hotell Arena, FORBUNDSSTYREMØTE 09:00-18:00 Alle Lillestrøm Kretsenes Seminar Alle Osloområdet VM rytmisk gymnastikk, senior Bente Bjanes Izmir, Tyrkia Torill Aas Sundby, Golden Age Festival Britt Mellegaard Toulouse, Frankrike VM turn kvinner og menn Ole Kristian Heien- Storsve Nanning, Kina Oktober EM TeamGym junior og senior Birgit Iversen, Hermod Buttedahl Island Nord-Europeisk mesterskap turn kvinner og menn Danmark FORBUNDSSTYREMØTE 11:00-17:00 Alle Ullevål Kristin Gilbert, Lise L FIG kongress Mandal, Øistein Leren Tasjkent, Uzbekistan November Siv Langerød-Erichsen Arendals Turnforening Margrete Morken, Marianne Eikeland, Karen Tronstad, Ida Sandholtbråten, Gry Fredriksen, Kristin Gilbert. LOC2017 v/ Lise L. Mandal, Brigit Iversen, Stig Nilssen Gym for Life Challenge Norge Kristin Gilbert + flere Stig Rønne, Lars Hugo Fagdag anlegg/anleggskonferanse Berg, NGTF i samarbeid med OAGTK Trondheim Landsfinalen, rytmisk gymnastikk Kristin Gilbert Region 4 Norgescupfinale/Norgesfinalen, turn kvinner og menn kl , 2, 3 Elverum Turn FORBUNDSSTYREMØTE, MIDDAG ETTERPÅ 11:00-18:00 Ullevål Helsingborg, Sverige FS-4/14-16 Oppnevning av medlemmer i LOC 2017 I henhold til vedtak i sak 25/12-14 oppnevnes medlemmer i LOC av forbundsstyret. Tirsdag ble det gjennomført et drøftingsmøte med to aktuelle kandidater til LOC Begge kandidater signaliserte etter møtet at de gjerne ville delta i det videre arbeidet. Torkell Seppola oppnevnes som medlem i LOC 2017 som medansvarlig innenfor området som dekkes av Technical Director. Lisbeth Coste oppnevnes som medlem i LOC 2017 som ansvarlig for Markedsføring. Møtet hevet kl Øistein Leren (ref.)

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Reidun Skretting (RS) ikke sak 121/12-14 Bjørnar Skogheim (BS) Lise

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT

NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT NORGES SJAKKFORBUND Styremøte nr 1 05/06 REFERAT Sted: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Tid: Lørdag 13. august 2005 kl 13.00. Tilstede fra styret: Torstein Bae (president), Jan Sigmund Berglund (visepresident,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

REFERAT. Gjeterhundlaget i Nordland og gjeterhundnemndene i Troms og Finnmark hadde også sendt brev ang. fordeling av NM-kvotene til fylkene.

REFERAT. Gjeterhundlaget i Nordland og gjeterhundnemndene i Troms og Finnmark hadde også sendt brev ang. fordeling av NM-kvotene til fylkene. REFERAT Fra møte i Gjetarhundrådet mandag 29. januar 2007, kl 10.00. Disse var med på møtet: Andreas Groseth (leder) Oddbjørn Kaasa Egil Syversbråten Arne Flatebø (sekretær) Følgende saker var oppe til

Detaljer

- GS informerte kort fra adm. info. fra administrasjonen

- GS informerte kort fra adm. info. fra administrasjonen REFERAT FRA STYREMØTE SM5/ 12-14 Onsdag 13. mars 2013 kl.17.30 på Maridalsveien 127 President Visepresident Varamedlem Erik Hansen Jon Erik Eriksen Tove Johannessen Marianne Talberg Jaswinder Pal Singh

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 2, 2008 2010 26. september 2008 Quality Airport Airport Hotell Gardermoen Oslo, 26. September 2008 R.R.

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 5, 2006 08 25-26. april 2007 Sted: Rica Gardermoen Hotell Oslo, 30. april. 2007 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer