Referat fra forbundsstyremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra forbundsstyremøte"

Transkript

1 Ullevål stadion Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde Thorstensen Rosvold Tore Rømo Morten Bråten Tilstede fra komiteene: Ingen Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren Torill Aas Sundby Godkjent pr

2 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 19/06-08 Regnskap pr O-sak 20/06-08 Aktivitetsrapport fra styret O-sak 21/06-08 Aktivitetsrapport fra administrasjonen Styresaker Sak 48/06-08 Representasjoner våren 2007 Sak 49/06-08 Utdanningsplan Sak 50/06-08 Personalhåndbok Sak 51/06-08 Høringsdokument NIF Sak 52/06-08 Oppnevning av arbeidsgruppe for utdanning Sak 53/06-08 Utredning av godtgjørelse til dommere Sak 54/06-08 Kretstropp RG Sak 55/06-08 Trampoline tiltak i 2007

3 Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn noen saker under eventuelt. Orienteringssaker O-sak 19/06-08 Regnskap pr Det ligger fortsatt an til et underskudd på resultatet for Dette er også bakgrunnen for det relativt stramme budsjettet i Endelig regnskap forventes å foreligge i løpet av tidlig februar, og dette vil ha betydning for endelig budsjett Tatt til etterretning O-sak 20/06-08 Aktivitetsrapport fra styret Rapporten ble gjennomgått og kommentert. Tatt til etterretning O-sak 21/06-08 Aktivitetsrapport fra administrasjonen I tillegg til innholdet i rapporten, orienterte generalsekretæren om aktuelle saker som var under arbeid i administrasjonen og i lovutvalget. Tatt til etterretning Styresaker Sak 48/06-08 Representasjoner våren 2007 Forbundsstyret gikk igjennom listen over representasjonsoppdrag og foretok en del justeringer. Det blir utarbeidet en instruks for styremedlemmer i forbindelse med representasjonsoppdrag. Representasjonene gjennomføres i henhold til liste. Dato OPPDATERT Avklarte arrangement Arrangør / sted Representant JANUAR Seminar for alle NGTFs komiteer og adm. Rica Oslo Alle 26. Forbundsstyremøte kl Quality hotell Alle Gardermoen 26. Kretsledermøte kl Quality hotell Gardermoen Alle Opplæring kretsstyrene Quality hotell Gardermoen Alle FEBRUAR Ting Rogaland SAS Atlantic Stavanger Stig Nilssen Ting Hedmark Ole Ivar Folstad Ting Hordaland Stord Hilde Thorstensen 17. Ting Vest-Agder ( ) Mandal Morten Bråten Ting Troms Tromsø-Svolvær t/r Ole Ivar Folstad MARS Ting Telemark/Vestfold/Buskerud Rica Tjøme Veslemøy Viervoll Ting Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Ragnhild Mauseth Ting Østfold Rica Laholmen, Sverige Tore Rømo

4 Ting Finnmark Rica Alta Veslemøy Viervoll Ting Nord- og Sør-Trøndelag Levanger Hilde Thorstensen Ting Oppland Badeland, Raufoss Ole Ivar Folstad NM, sportsdrill Ålesund Veslemøy Viervoll 23. Forbundsstyremøte kl Ullevål Alle 24. Ting Oslo og Akershus Ekeberg Idrettshall Tore Rømo NM RG, senior ind, lag og tropp, og junior lag Asker TF Stig Nilssen NM, gymnastikkhjul junior og senior Vardal turnforening Torill Aas Sundby APRIL Påske Nordisk Mesterskap junior, turn menn Danmark Komiteen foreslår 14. Nordisk Mesterskap, troppsgymnastikk senior Stockholm, Sverige Morten Holm 20. Forbundsstyremøte Ullevål Alle Ting Nordland Rica Bodø Stig Nilssen NM, troppsgymnastikk TeamGym junior og senior Drammen TF Morten Bråten Europamesterskap, turn kvinner menn individuelt Amsterdam, Nederland Komiteene oppnevner MAI 05. Kurs for nye kretsledere (evt. 21. april) Ullevål Øistein Leren og Torill Aas Sundby NM RG junior individuelt og tropp Kristiansands TF Stig Nilssen Idrettstinget Skien Stig Nilssen (Morten Bråten på søndag), Veslemøy Viervoll og Øistein Leren VM, gymnastikkhjul Østerrike Komiteen foreslår Pinse JUNI 1. Forbundsstyremøte Ullevål Alle NM, troppsgymnastikk Nasjonale klasse jr/sen Kristiansands TF Morten Bråten UNG Gym 2007 Mandal TF Infomøte om Eurogym2008 Albi, Frankrike JULI EM, sportsdrill Den Bosch Holland/CETB Komiteen foreslår World Gymnaestrada Dornbirn, Østerrike Stig Nilssen AUGUST VM, sportsdrill Toronto,Canada/WBTF Komiteen foreslår Skandinavisk Ungdomsleir Norge Universiade, turn kvinner og menn Bangkok Ingen 17. Forbundsstyremøte Ullevål Alle 17. Plan- og budsjettseminar Osloområdet Alle SEPTEMBER VM, turn kvinner og menn senior Stuttgart, Tyskland Komiteene foreslår NM senior turn kvinner og menn Oslo Stig Nilssen OKTOBER 05. Forbundsstyremøte Gardermoen Alle Nord Europeisk mesterskap Dublin Komiteene foreslår Kretsenes seminar (Flyttes til januar) Gardermoen Alle Convention NGTF NIH, Oslo NM, turn kvinner og turn menn junior Nedre Glomma TF NOVEMBER Landsfinalen, turn kvinner og menn Område Forbundsstyremøte Ullevål Alle Sak 49/06-08 Utdanningsplan Det framkom noen kommentarer som innarbeides i den endelige utgaven. Utdanningsplanen vedtas med de merknader som framkom. Sak 50/06-08 Personalhåndbok Det har vært en lang prosess å utarbeide denne. Formålet har vært å få en felles personalpolitikk for alle NGTFs ansatte - både i kretsene og i forbundet sentralt. Den

5 versjonen som nå legges fram har vært på høring i organisasjonen og de innspill som er framkommet er det tatt hensyn til. Forbundets lønnspolitikk er også tatt inn i personalhåndboken. Personalhåndboken vedtas som framlagt. Sak 51/06-08 Høringsdokument NIF På Idrettstinget mai skal det vedtas nytt idrettspolitisk dokument. NGTF har gjennomført høringsrunde i kretser og lag. Forbundsstyret gikk igjennom det utkastet til høring som var utarbeidet av AU. Det framkom noen endringer som ble innarbeidet. Høringsutkastet oversendes NIF innen fristen. Sak 52/06-08 Oppnevning av arbeidsgruppe for utdanning Vi har et stort fokus på utdanning i vårt planverk, og det er behov for å opprette en gruppe som kan fungere som diskusjonsforum og avklaringsforum for ulike utdanningsspørsmål. Gruppens arbeidsform vil i hovedsak baseres på mail og telefon, men vil også i noen tilfeller måtte ha møter. Styringsgruppen gis fullmakt til å fatte beslutninger innenfor området utdanning i henhold til vedtatt budsjett. Sak 53/06-08 Det opprettes en styringsgruppe for utdanning. Gruppen består av: Hilde Thorstensen Rosvold Guri Sjetne Christina Stusvik-Eide Torkell S. Seppola Gruppen konstituerer seg selv. Utdanningsansvarlig i administrasjonen tar initiativ til første kontakt / møte. Styringsgruppen gis fullmakt til å fatte beslutninger innenfor området utdanning i henhold til vedtatt budsjett. Utredning av godtgjørelse til dommere Forbundstinget 2006 vedtok følgende: Forslag til votering fra Oslo Turn og OAGTK, med tilføyelse fra forbundsstyret: Oslo og Akershus Gymnastikk og turnkrets og Oslo Turnforening ber det nye Forbundsstyret nedsette en tverrfaglig gruppe som bør jobbe med dommerhonorar og / eller andre former for anerkjennelse. I dag gis det ikke honorar for nasjonale konkurranser, mens flere av kretsene gir honorar for kretskonkurranser. Lagskonkurransene vet vi lite om. Målet må være å få en tverrfaglig struktur på dommerhonorarer, slik vi finner det i nesten alle andre idretter. Forbundsstyret gis fullmakt til å iverksette dommerhonorarer og / eller andre former for anerkjennelse etter utredningen fra den nedsatte gruppa Votering: Enstemmig vedtatt Forbundsstyret ønsker å iverksette vedtaket nå, og det blir derfor opprettet en gruppe til å forestå arbeidet.

6 Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av tre personer til å forestå utredningen. Gruppen består av en representant fra styret, en representant fra de tekniske komiteene og en representant fra administrasjonen. Forslag til sammensetning: Morten Bråten Bente Bjanes Hermod Buttedahl Administrasjonens representant innkaller til første møte. Gruppen konstituerer seg selv. Utredningen ferdigstilles til forbundsstyrets møte 17. august Sak 54/06-08 Kretstropp RG Forbundsstyret synes at Møre og Romsdals initiativ for å få startet opp tilbud om RG til flere utøvere er veldig bra. I den konkrete saken som her foreligger, er det snakk om hvilket navn man skal delta under i en konkurranse. Forbundsstyret finner ikke at det er riktig å gi dispensasjon fra bestemmelsene om startberettigelse, all den tid det er mulig å finne løsninger gjennom å delta under ett av lagenes navn. Dette så lenge de øvrige bestemmelser for startberettigelse overholdes. Kretsens initiativ og bistand bør søkes framhevet på andre måter enn akkurat gjennom navnet. Det gis ikke dispensasjon fra reglene om startberettigelse. Sak 55/06-08 Trampoline tiltak i 2007 Trampolineaktiviteten på forbundsnivå ligger tilnærmet helt nede, det er kun satt opp et kurs i Det er behov for å se på dette på nytt for å finne ut hvordan vi nå skal legge opp arbeidet for at trampoline skal bli en så bra og stor aktivitet som mulig, både i form av at den brukes av andre grener / aktiviteter, og at det er en konkurransegren som forbundet også har ansvar for. Det nedsettes en gruppe bestående av representanter fra forbundsstyret, barn/ungdom og utdanning. Gruppen gis følgende mandat: Utarbeide plan for NGTFs arbeid med trampoline i 2007 og Planen leveres til styret innen 15. april Forslag til vedtak i forhold til målene i langtidsplanen og organisering av videre drift av de ulike aktivitetene skal være en del av planen. Gruppen foreslås å bestå av: Torkell S. Seppola Christina Stusvik-Eide Morten Bråten Møtet hevet kl Øistein Leren (sign.) Generalsekretær

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

REFERAT. Gjeterhundlaget i Nordland og gjeterhundnemndene i Troms og Finnmark hadde også sendt brev ang. fordeling av NM-kvotene til fylkene.

REFERAT. Gjeterhundlaget i Nordland og gjeterhundnemndene i Troms og Finnmark hadde også sendt brev ang. fordeling av NM-kvotene til fylkene. REFERAT Fra møte i Gjetarhundrådet mandag 29. januar 2007, kl 10.00. Disse var med på møtet: Andreas Groseth (leder) Oddbjørn Kaasa Egil Syversbråten Arne Flatebø (sekretær) Følgende saker var oppe til

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer