AUST- og VEST-AGDER. Kurskatalog for ADK Sørvest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUST- og VEST-AGDER. Kurskatalog for ADK Sørvest"

Transkript

1 Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Kurskatalog for ADK Sørvest 2014

2 Kunnskap er makt Fellesforbundet setter av mye tid og ressurser for å gi kunnskap til våre medlemmer og tillitsvalgte. Her holder du i hånden kurskatalogen for 2014 som inneholder lokale kurs, sentrale kurs og toppskoleringen som tilbys våre medlemmer. Lokale kurs er først og fremst kurs som skal gi medlemmer og tillitsvalgte et innblikk i de lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet, det er det vi kaller grunnopplæringen. Det vil også lokalt bli satt opp temakurs som går litt mer i dybden på områder. For 2014 er det blant annet satt opp arbeidsrett som er veldig bra å ha for tillitsvalgte. For tillitsvalgte som har tatt mye av denne skoleringen tidligere vil det i år bli tilbudt 2 fordypningskurs som avholdes i Oslo området til høsten. Dette er kurs som tillitsvalgte i hele landet kan søke på og vi i ADK Sørvest har 4 plasser pr.kurs. Kriterier for å bli tatt opp er at man må ha gjennomgått grunnopplæringen eller ha vært tillitsvalgt lenge. Det vil bli sendt ut egne plakater om disse kursene. I heftet er det også tatt med sentrale kurs som arrangeres av Fellesforbundet, som alle kan søke på. Videre har vi tatt med topp skoleringen til fagbevegelsen, hvor man også har mulighet til å ta eksamen hvis man ønsker det. Våre veiledere og forelesere har lang erfaring som tillitsvalgte i fagbevegelsen, og de er flinke til å føre denne kunnskapen videre til deltakerne på kursene. Gode tillitsvalgte har mye kunnskap om det de snakker om. Husk at denne kunnskapen må opparbeides, snakk med din klubb eller avdeling og meld deg på kurs hos oss. Morten Larsen, leder ADK Sørvest VÅR 2014 Ungdomskurs Gjennomgang av Fellesforbundets ungdomsarbeid og utarbeiding av forslag til den nasjonale ungdomskonferansen. Debatteknikk og møteledelse. Valg av representanter til Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse Quality Airport Hotel, Stavanger Clarion Ernst, Kristiansand Arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsavtalen Permitteringer Lovfestede permisjoner Oppsigelser Avskjed Suspensjon Quality Airport Hotel, Stavanger VTA trinn 1 Organisasjon Medlemsfordeler Forsikringer VTA-overenskomsten Rettigheter og plikter Quality Airport Hotel, Stavanger Innleie og utsetting av arbeid Lover og avtaler som omhandler innleie og utsetting av arbeid til underleverandører. Reglene i arbeidsmiljøloven, vikarbyrådirektivet, likebehandling, overenskomstene og hovedavtalen er kompendiet. Målet med kurset er at du som tillitsvalgt skal vite hvilke krav og regler som gjelder for bruk av innleie og underleverandører. Quality Airport Hotel, Stavanger Clarion Ernst, Kristiansand

3 Psykososialt arbeidsmiljø trinn 1 Konflikt og konfliktløsninger Hva er mellommenneskelig arbeidsmiljø? Hvem er ansvarlig for at du trives på jobben? Hvordan påvirker vi hverandre? Motivasjon og motivasjonsfaktorer Kommunikasjon, kroppsspråk og holdninger Stress og stressmestring Energi og overskudd på jobb og privat Arbeidsglede og entusiasme, hva og hvordan? Clarion Ernst, Kristiansand Grunnleggende tillitsvalgtopplæring trinn 1 Kurset går over 1 uke fordelt på 2 samlinger med 14 dagers mellomrom. Påmeldingen gjelder begge samlinger. Samling 1 går over 3 dager og inneholder: Ny som tillitsvalgt Arbeidsmiljøloven Hovedavtalen Overenskomstene Samling 2 går over 2 dager og inneholder: Forhandlinger Quality Airport Hotel, Stavanger Samling 1: Samling 2: AOF Haugaland, Haugesund Samling 1: Samling 2: Clarion Ernst, Kristiansand Samling 1: Samling 2: Kommunikasjon argumentasjon Kommunikasjon hva er nå egentlig det? Er det flere måter å kommunisere på? Hvordan kommunisere med hverandre på jobb, som tillitsvalgt, i forhandlinger, diskusjoner/ debatter? Kverulant eller agitator? Hvordan argumentere på «riktig» måte? Hersketeknikker bruk og misbruk Clarion Ernst, Kristiansand HØST 2014 VTA trinn 2 Arbeid kontra uførepensjon. Nye uføreregler/ overgangs regler. Quality Airport Hotel, Stavanger Arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsavtalen Permitteringer Lovfestede permisjoner Oppsigelser Avskjed Suspensjon Clarion Ernst, Kristiansand Grunnleggende tillitsvalgtopplæring trinn 1 Kurset går over 1 uke fordelt på 2 samlinger med 14 dagers mellomrom. Påmeldingen gjelder begge samlinger. Samling 1 går over 3 dager og inneholder: Ny som tillitsvalgt Arbeidsmiljøloven Hovedavtalen Overenskomstene Samling 2 går over 2 dager og inneholder: Forhandlinger Quality Airport Hotel, Stavanger Samling 1: Samling 2: IA avtalen AMU - AKAN Mål med avtalen Forventninger til virksomhetene Få innsikt i utfordringene på avtalens 3 delområder: Sykefravær, inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og seniorer Arbeidsformer i IA-arbeidet: fra fastsetting av mål til praktiske tiltak Oppfølging av enkeltpersoners sykefravær, rettigheter og plikter Forebyggende arbeid og arbeidsmiljøtiltak Avtaler og lovverk på området AKAN. Quality Airport Hotel, Stavanger Clarion Ernst, Kristiansand

4 Utvidet forhandlingskurs med økonomi Kurset tar for seg forskjellige typer forhandlinger, for eksempel forhandlinger etter Hovedavtalen og lønnsforhandlinger inkl. en bolk om regnskapsforståelse. Kurset vil også legge vekt på argumentasjon og forhandlingsteknikk. Clarion Ernst, Kristiansand Psykososialt arbeidsmiljø trinn 1 Konflikt og konfliktløsninger Hva er mellommenneskelig arbeidsmiljø? Hvem er ansvarlig for at du trives på jobben? Hvordan påvirker vi hverandre? Motivasjon og motivasjonsfaktorer Kommunikasjon, kroppsspråk og holdninger Stress og stressmestring Energi og overskudd på jobb og privat Arbeidsglede og entusiasme, hva og hvordan? Quality Airport Hotel, Stavanger Lover og avtaler Hovedavtalen, arbeidsmiljøloven, ferieloven og tillitsvalgt i praktisk arbeid. Alle må ha gjennomført grunnleggende tillitsvalgt for å kunne delta. Quality Airport Hotel, Stavanger Clarion Ernst, Kristiansand AMB Avtaleverk og lovverk samt politikernes ansvar for rammebetingelser i AMB, støtte - og styringssystemet, praktisk vern- og miljøarbeid og forbundets organisasjon, overenskomst og hovedavtalen. Clarion Ernst, Kristiansand Fellesforbundets sentrale kurs og konferanser i 2014: Sentrale kurs: Type Tidsrom Sted Påmeldingsfrist Tariffkurs Asfalt februar/mars Faglig ungdomskurs Sørmarka Lagbas i byggfagene Thorbjørnrud Tariffkurs Nexans Thorbjørnrud Tariffkurs Teko Thorbjørnrud Tariffkurs Glass-/Byggind Thorbjørnrud Tariffkurs Riksavtalen Thorbjørnrud Tariffkurs AMB Thorbjørnrud Sentrale konferanser: Type Tidsrom Sted Påmeldingsfrist Organisasjonskonferanse mars Ungdomskonferanse Hurdalsjøen hotell Lærlingkonferanse Sørmarka ASVL - konferanse Thorbjørnrud Veilederkonferanse Thorbjørnrud Faglig politisk konferanse Tjenestepensjoner Det kommer til å bli utarbeidet rundskriv for hvert enkelt tiltak, som sendes ut til avdelingene og legges tilgjengelig på medlemssidene i god tid før påmeldings fristen (fem uker før). Quest-back benyttes for elektronisk påmelding. Sentrale kurs og konferanser vil bli lagt ut på forbundets nettsider.

5 AOF Toppskolering 2014: Type Tidsrom Påmeld.frist Arbeidsmiljøskolen Fagansvarlig Liv Signe Wikestad - Trinn Trinn LO-skolen Modul Læring Fagansvarlig Anne Devik - Modul Solidaritet Fagansvarlig Arthur Danielsen - Modul Arbeidsliv Fagansvarlig Per Helge Mork - Modul Organisasjon Fagansvarlig Anne Devik - Modul Samfunn * * Arbeidsrett Fagansvarlig Per Helge Mork - Arbeidsrettens rettskilder (startmodul) * Kollektiv arbeidsrett * Individuell arbeidsrett Medbestemmelse/bedriftsdemokrati Arbeidsrettens rettskilder (startmodul) Stillingsvern Kollektiv arbeidsrett European Works Councils Fagansvarlig Josephine Bakke * Yorkshireskolen Fagansvarlig Josephine Bakke Historie Den politiske arbeiderbevegelsen Internasjonale emner Den europeiske utfordring og Per Helge Mork - Internasjonalt Forum Perspektiver på Midtøsten Miljø Fagansvarlig Liv Signe Wikestad - Modul 4 Næringsliv og miljø Modul 4 Næringsliv og miljø eksamen Modul 4 Næringsliv og miljø eksamen Arbeidsmiljø i endring Fagansvarlig Liv Signe Wikestad - Arbeidsmiljø i endring * Kurs i 2014 med søknadsfrist i 2013 Søknad sendes: AOF Norge - kurskontoret Youngs gate Oslo epost: * Globaliseringskolen Fagansvarlig Josephine Bakke

6 Alle kurs i katalogen er åpne for Fellesforbundets medlemmer i Rogaland, Aust- og Vest-Agder Alle som søker vil bli satt opp på det kurs som er nærmest mulig hjemsted. Det skal brukes billigste kommunikasjonsmiddel. Målet er å få flest mulig deltakere på kursene for de midlene ADK har tilgjengelig. Påmelding: Kurssøknaden sendes inn til avdelingen for godkjenning. Husk å søke permisjon hos arbeidsgiver før søknaden sendes. Søknaden må inneholde: kurs, navn, adresse, fødselsdato, hvilken avdeling du tilhører. Dersom du må ha overnatting skal dette påføres søknaden. Dersom du ikke kan møte på kurset, må du gi beskjed til AOF snarest mulig. Dersom kurs blir avlyst på ett sted, kan de påmeldte bli overflyttet til andre steder i ADK et der samme kurs avholdes. Avdelingene sender søknadene til: Gjelder kurs i Rogaland, utenom det som er oppsatt i Haugesund: AOF Sandnes og Jæren Gjesdalveien 34, 4306 Sandnes Telefon: Telefaks: Gjelder kurs i begge Agder-fylkene: AOF Agder Tollbodgaten 5, 4611 Kristiansand Telefon: Gjelder kurs i Haugesund: AOF Haugaland Postboks 24, 5501 Haugesund Telefon: Telefaks: Rogaland Fellesforbundet avdeling 176 Dalane Fagforening Telefon: / Fellesforbundet avdeling 44 Sandnes & Omegn Telefon: Fellesforbundet avdeling 730 Telefon: Fellesforbundet avdeling 91 Jæren Telefon: Fellesforbundet avdeling 25 Telefon: Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland Telefon: Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening Telefon: Aust-Agder Fellesforbundet avdeling 727 Nidarå Sagarbeiderforening Telefon: Fellesforbundet Avdeling 9 Østre Agder Telefon: VEST-AGDER Fellesforbundet avdeling 106 Flekkefjord og Kvinesdal Telefon: Fellesforbundet avdeling 224 Kristiansand Støperi Telefon: Fellesforbundet avdeling 724 Wallboard Fagforening Telefon: Fellesforbundet avdeling 855 Sør-Øst Grafiske Fagforening Telefon: Fellesforbundet avdeling 194 Lister Fagforening Telefon: Fellesforbundet avdeling 3 Agder Fagforening Telefon: Fellesforbundet avdeling 58 Mandal Fagforening Telefon: Fellesforbundet avdeling 82 Søgne Jern og Metall Telefon:

7 Søknadsskjema kurs Bruk blokkbokstaver! Kursinfo Kursnavn Startdato Kurssted Personalia Fødselsdato Fornavn Etternavn Gateadresse Postnr./sted Arbeidssted Fagforbund Lokalavd. Kjønn Mann Kvinne Tlf. mob./arb. Overnatting Ja Nei Diverse / 2014 Underskrift Sendes til avdelingen din for godkjenning.

Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER

Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER Kurskatalog 2015 ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER VÅR 2015 Permitteringer og oppsigelser Nedbemanning, oppsigelser og permitteringer er saker som ofte behandles lokalt i klubb og fagforening. Forbundet ønsker

Detaljer

Kursoversikt 2013. Rogaland,

Kursoversikt 2013. Rogaland, Kursoversikt 2013 Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Ansattes rettigheter i bedriftsstyrer Overenskomster Riksatalen/VOB/Industri/Bil Psykososialt arbeidsmiljø trinn 2 Regnskapsføring/-forståelse VTA bedriftene

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2014 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2015 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

K URS 2014. K ursoversikt / K ursplakater. A D K Midt- Norge

K URS 2014. K ursoversikt / K ursplakater. A D K Midt- Norge Sist oppdatert 17.03.2014 K URS 2014 K ursoversikt / K ursplakater A D K Midt- Norge Fylke/område Side Nord-T røndelag 2 Sør-T røndelag 8 Møre og Romsdal 12 Felleskurs 19 M O T O 27 Sentrale kurs 28 Toppskolering

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge Sist oppdatert utkast KURS 2015 Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema ADK Midt- Norge Fylke/område Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Felleskurs Sentrale kurs MOTO Toppskolering * Søknadsskjema

Detaljer

KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag

KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag 1. utgave Kunnskapens stige har mange trinn... I Fellesforbundets prinsipprogram står det: Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet skal ha

Detaljer

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO.

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO. KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2012 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2012. Denne brosjyren kan henges på oppslagstavlene, puttes i baklommen eller ligge

Detaljer

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Rica Stiklestad, 11. - 12. februar 21. januar Avdeling 28 Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Ferieloven.

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE Toppskolering AOF NORGE AOF er LOs felles utdanningsarena og har utdannet tillitsvalgte i 80 år. Vi tilbyr gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur. Vår skolering fremmer et læringsmiljø

Detaljer

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Velkommen til gratis kurs

Velkommen til gratis kurs NTL KURS 2015 1. halvår 2015 UKEKURS 19. 23. januar 16. 20 mars Søknadsfrist: 6. februar 2015 1. 5. juni Søknadsfrist: 24. april 2015 KORTKURS 12. 14. januar Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 21. 22.

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere Medlemsblad for Østfold fagforening Nr - 3 2009 Ungdomskonferansen Tariffoppgjøret Regionale verneombud AOF din kompetansepartner Kryssord Statistikk, Østfold oppmålongskontor Vi ønsker våre medlemmer

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN w w w. t r a n s p o r t a r b e i d e r. n o INNHOLD: 1. Å VÆRE TILLITSVALGT 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3.

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer