Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3"

Transkript

1

2 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen mellom lov og avtale. Gruppeoppgaver. Veiledere: Frode Skagen/Øyvind Straumsnes Tid: Fredag Søndag januar Sted: Quality Grieg Hotell Veiledere: Frode Skagen/Øyvind Straumsnes Tid: Fredag Søndag mars Sted: Hardangerfjord Hotell Veiledere: Bjørn M. Kormeseth/Erling Sæterlid. Tillitsvalgt 1 Sogn og Fjordane Tid: Fredag Søndag april Sted: Skei Hotel, Jølster Veiledere: Frode Skagen/Øyvind Straumsnes Tid: Fredag Søndag september Sted: Brakanes Hotell Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere Veiledere: Frode Skagen/Øyvind Straumsnes Tid: Fredag Søndag april Sted: Thon Kokstad Tillitsvalgt 2 Vi gir en mer case-orientert vinkling til tillitsvalgtarbeidet. Her tar vi for oss bruken av Hovedavtalen, Arbeidsmiljøloven i en case som er basert på nedbemanning. Vi bruker rollespill og gruppeoppgaver som sentrale læringsverktøy. Vi går også gjennom møteledelse og taleteknikk. Dette kurset bygger på tillitsvalgt 1. Veiledere: Frode Skagen/Øyvind Straumsnes Tid: Fredag Søndag oktober Sted: Park Hotell, Voss Tillitsvalgt 3 Dette er også case-orientert vinkling til tillitsvalgarbeidet. Vi benytter oss av Hovedavtalen, Arbeidsmiljøloven i en case som er basert på innleieproblematikk. Vi bruker rollespill og gruppeoppgaver som sentrale læringsverktøy. Vi går og i gjennom klubbarbeid og organisasjonsarbeid. Dette kurset bygger på tillitsvalgt 1. Veiledere: Frode Skagen/Øyvind Straumsnes Tid: Fredag Søndag november Sted: Park Hotell, Voss 2

3 Kurs for oss under 30 år Tema for kurset vil være viktige lover og avtaler og historien bak disse. Viktigheten av å være organisert og hvordan drive ungdomsarbeidet lokalt i bedriftsklubben. Fordeler ved å være organisert blir gjennomgått. Hvordan man blir en dyktig ungdomsleder. Hvordan engasjere de andre kollegaene på jobben, hvilke aktiviteter kan man drive med og hvordan ta steget inn mot avdelingen om man ønsker å bidra der. Kurset vil også gå dypere inn i aktuelle lover og avtaler, etter gruppens ønske. Det legges opp til diskusjoner i plenum og i grupper, forelesing og gruppearbeid. Veiledere: Richard Storevik m.fl Tid: Fredag Søndag mars Sted: Myrkdalen Hotel Veiledere: Richard Storevik m.fl Tid: Fredag Søndag november Sted: Quality Grieg Hotell Grunnleggende arbeidsratt for tillitsvalgte Vi tar for oss de lover og avtaler som påvirker oss i hverdagen som tillitsvalgte. Hvordan forholder vi oss til bedriftenes ledelse når det oppstår uenighet, og hvordan gjennomføre et forhandlingsmøte på beste måte? Hvordan forbereder vi oss for å oppnå tillit og troverdighet hos arbeidsgiver, og hvilket verktøy og rådgivning har vi til disposisjon. Vi går gjennom både kollektive og individuell arbeidsrett, lover og avtaler, forarbeider, andre rettskilder som aktuelle dommer og tolkningstvister. Kurset er beregnet for tillitsvalgte både i klubbene og avdelingene. På hvert kurs vil det være ekstern foreleser om aktuelle tema. I løpet av kurset vil kursdeltakerne bli inndelt i grupper hvor de vil få en praktisk oppgave som de skal løse i fellesskap. Veiledere: Arild Hamre/Reidar Stormark m/lo juridiske og NHO Tid: Mandag Onsdag september Sted: Bjørnefjorden Gjestetun Rørleggertariffen Veileder: Jorge Dahl Tid: Fredag - Søndag november Sted: Solstrand Hotell 3

4 Betong/maler/tak/mur /tømrer tariffen Fellesoverenskomsten for byggfag Gjennomgang av 2 og 4 ifob, samt innføring i akkordtariffen med noe praktisk utregning. Veiledere: Kjetil Dahle/Johnny Helland/ Kjell Olav Rømo/Einar Salbu Tid: Fredag Søndag mars Sted: Brakanes Hotell Veiledere: Kjetil Dahle/Johnny Helland/ Kjell Olav Rømo/Einar Salbu Tid: Fredag Søndag oktober Sted: Park Hotell, Voss Riksavtalen Kurset gir en innsikt i hvordan avdelingen fungerer i forhold til Fellesforbundet og LO. Vi går også gjennom de mest viktige bestemmelsene i Riksavtalen. Spesielt i forhold til lønn, vaktlister, deltid og ekstrahjelpproblematikken. Videre er en gjennomgang av Hovedavtalens bestemmelser om drøftelsesplikt og tillitsvalgtes rettigheter en viktig del av kurset. Veileder: Djevat Hisenaj Tid: Mandag Tirsdag mars Sted: Bjørnefjorden Gjestetun Veileder: Djevat Hisenaj Tid: Mandag Tirsdag oktober Sted: Quality Grieg Hotell Organisasjonsbygging for Hotell og restaurant Veileder: Djevat Hisenaj, m.fl Tid: Mandag Tirsdag juni Sted: Thon Hotell Kokstad 4

5 Hvordan lese et bedriftsregnskap Veiledere: Torstein Dahle Tid: Fredag Søndag april Sted: Hotell Terminus, Bergen Industrioverenskomsten Overenskomstens historie, oppbygning og betydningen av at VO er en minsteoverenskomst. Vi legger opp til debatt vedr. minsteoverenskomst, horisontale avtaler kontra vertikale avtaler. Vi tar også en gjennomgang av overenskomstens sentrale bestemmelser, derunder arbeidstid og skiftordninger Veiledere: Øyvind Straumsnes/Rune Alne Tid: Fredag- Søndag november Sted: Hotell Terminus, Bergen 5

6 Ungdomskonferanse Veiledere: Richard Storevik m.fl Tid: Fredag Søndag januar Sted: Thon Hotell, Kokstad Avdelingslederkonferanse Konferanse for avdelingsledere og ansatte i avdelingene. Samlingene skal legge vekt på informasjon, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling med bl.a. temaer som prioriterte oppgaver, ungdomsarbeid, tillitsvalgsopplæring, rekruttering, næringspolitikk, faglig og politisk arbeid og HMS Veileder: Mads Kleven Tid: Mandag - Tirsdag desember Sted: Radisson Blu, Hotel Norge Bergen Pensjon/IA/HMS konferanse Veiledere: Inger Karin Hagerup m. fl Tid: Tirsdag 1. september Sted: Radisson Norge Innleie/midlertidig ansatte Veileder: Mads Kleven Tid: Fredag 5. juni Sted: Scandic Bergen City Faglig politisk konferanse Veileder: Roar Abrahamsen Tid: Onsdag Torsdag april Sted: Scandic Bergen City 6

7 KURS: Type Sted Tidsrom Søkn.frist FOB/Private anlegg Radisson, Gardermoen feb 8. jan Tariffkurs Grafisk Quality, Gardermoen mars 5. jan Innleie Verftsektor Clarion hotell, Bergen mars 15. des Org. Bygging/Konsernkurs Scandic/RicaHurdalsjøen mars Ungdomskonferanse Hurdalsjøen mars Tariffkurs Teko Quality, Gardermoen mars 12. jan Temakonferanse: Solidaritet i et faglig perspektiv(ungd.) Sørmarka hotell april 12. mars Bilkonferanse Scandic, Gardermoen april 10. mars Tariffkurs Riksavtalen Thorbjørnrud hotell april 2. mars Faglig ungdomskurs Sørmarka hotell mai 20. april Lagbas i byggfagene Thorbjørnrud hotell juni 15. april Organisasjonskonferanse Quality Gardermoen juni 7. april KONFERANSER: Tariffkurs Glass-/Byggind. Thorbjørnrud hotell sept 15. juli Tariffkurs AMB Thorbjørnrud hotell okt 28. aug Lærlingkonferanse Sørmarka hotell okt 14. sept ASVL-konferanse Thorbjørnrud hotell okt 8. sept Studielederkonferanse Quality, Gardermoen nov 8. sept Det kommer til å bli utarbeidet rundskriv for hvert enkelt tiltak, som sendes ut tilavdelingene og legges tilgjengelig på medlemssidene i god tid før søknadsfristen (fem ukerfør). Quest-back benyttes for elektronisk påmelding. Det jobbes det med å få lagt ut sentrale kurs og konferanser på forbundets hjemmesider. Avdelingene oppfordres til å bekjentgjøre lokale kurs og konferanser på avdelingens hjemmeside. 7

8 TOPPSKOLERING 2015 Kurs: Kursdato: Søkn.frist: Arbeidsmiljøskolen Trinn * Trinn LO-skolen Modul Læring Modul Solidaritet * Modul Arbeidsliv Modul Organisasjon Modul Samfunn Arbeidsrett Arbeidsrettens rettskilder (startmodul) * Individuell arbeidsrett Medbestemmelse/bedriftsdemokrati Stillingsvern Kollektiv arbeidsrett Arbeidsrettens rettskilder (startmodul) Individuell arbeidsrett * Medbestemmelse/bedriftsdemokrati European Works Councils * Globaliseringskolen Genéveskolen Yorkshireskolen Historie Den politiske arbeiderbevegelsen Internasjonale emner Den europeiske utfordring Internasjonalt Forum Pedagogisk Forum Arbeidsmiljø i endring Arbeidsmiljø i endring Fullt Arbeidsmiljø i endring eksamen Fullt Arbeidsmiljø i endring forkurs Arbeidsmiljø i endring * - Kurs i 2015 med søknadsfrist i

9 Kurstilbud fra AOF Hordaland Sogn og Fjordane Temakurs for medlem og tillitsvalgteopplæring (MoTo) AOF Hordaland Sogn og Fjordane tilbyr 10 ulike MoTo kurs i Kursene er åpne felleskurs for alle LO organiserte. MoTo - Organisasjonskunnskap 2: Møtet er satt Dette kurset gir deg hjelp i å planlegge, gjennomføre og følge opp møter i foreningen / laget. Kurset gir en innføring i grunnleggende møteregler, innkalling, dagsorden, saksframstilling, møteledelse, forslag og grunnleggende avstemmingsregler. Videre ser vi på forskjellen mellom et referat og en protokoll samt grunnleggende regler innenfor begge. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen. Forkunnskaper: Ingen spesielle Kurs 1. Start: fredag 30. januar til søndag 01. Februar Sted: Westland hotell, Lindås, Påmeldingsfrist.: 15. desember 2014 Kurs 2. Start: fredag 20. til søndag 22. november Sted: Park hotel Vossevangen, Voss, Påmeldingsfrist: 12. oktober 2015 MoTo - Spre budskapet Hvordan få gjennomslag hos media? Hva er en god mediesak? Hva skal til for at media skal kaste sitt blikk på deg og ditt budskap? Bli kjent med hvordan mediene arbeider, og hvordan du og din organisasjon kan bruke dem offensivt som et middel til å spre organisasjonens budskap og holdninger. Lær om behovet foret godt nettverk, og hvordan du selv kan bygge og utvikle et slikt nettverk. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen. Forkunnskaper: Ingen spesielle Start: fredag 13. til søndag 15. februar 2015 Sted: Park hotel Vossevangen, Voss, Påmeldingsfrist.: 9. januar 2015 MoTo - Økonomi for ikke økonomer Dette er ikke et tradisjonelt kurs med forelesninger. Læringen skjer i team og er også en trening i gruppesamarbeid. Hvert team skal lede en bedrift i en to-tre års periode - i konkurranse med andre deltagere/team. Dette skaper engasjement og aktivitet. De fleste opplever at det er gøy å lære om økonomi. Målgruppe: Medlemmer, tillitsvalgte, medlemmer i bedriftsstyrer og i bedriftsforsamlinger Forkunnskaper: Ingen spesielle Kurs 1. Start: fredag 13. til søndag 15. mars 2015 Sted: Thon hotel Bergen Airport, Kokstad, Påmeldingsfrist: 9. januar 2015 Kurs 2. Start: fredag 4. til søndag 6. desember 2015 Sted: Thon hotel Bergen Airport, Kokstad, Påmeldingsfrist: 2. november 2015 MoTo - Felles løft Arbeiderbevegelsen og samfunnet Begreper som klasse og demokrati er viktige tema gjennom hele kurset og det inviteres til samtale om viktige veivalg. Dette kurset er velegnet for alle som ønsker å drøfte arbeiderbevegelsens verdiforankring historisk og i dagens samfunn. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen. Forkunnskaper: Ingen spesielle Start: fredag 20. til søndag 22. mars 2015 Sted: Thon hotel Bergen Airport, Kokstad, Påmeldingsfrist: 16. februar

10 MoTo - Stressmestring for tillitsvalgte Med et tøffere arbeidsliv stilles nye og høyere krav for tillitsvalgte. Hverdagen som tillitsvalgt er krevende, med omstillinger, vikarbruk, utsetting av oppgaver og tjenester som flyttes til utlandet. Som tillitsvalgte er du forhandler, «jurist», «økonom» og «psykolog». Kurset har som målsetting å gi deg teori og praktisk trening i å mestre negativt stress som tillitsvalgt. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen. Forkunnskaper: Ingen spesielle Start: fredag 17. til søndag 19. april 2015 Sted: Thon hotel Bergen Airport, Kokstad, Påmeldingsfrist: 16. mars 2015 MoTo - Grunnleggende arbeidsrett! Handler ikke om edsavleggelse eller menn i svare kapper Men praktisk bruk av lover og avtaler. Det handler om lover og regler som styrer vår hverdag, og som tillitsvalgte må kjenne til, og kunne håndtere. Kurset vil gi deg en innføring i det rettssystemet gom omgir oss, og gjøre deg bedre i stand til å praktisere regler som gjelder på din arbeidsplass. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen. Forkunnskaper: Ingen spesielle Start: fredag 4. til søndag 6. september 2015 Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli, Påmeldingsfrist: 1. august 2015 MoTo - Sosial dumping Lær deg å slå tilbake Med arbeidsinnvandringen følger trussel om sosial dumping og svart arbeid. Begrepet sosial dumping spiller på at arbeidsvilkårene blir «dumpet» fordi ungdom, arbeidsledige og utenlandske arbeidere godtar vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår. For å komme inn på arbeidsmarkedet er de ofte villig til å godta dårligere boforhold, lavere lønn og dårligere sikkerhet på arbeidsplassen. Som tillitsvalgt trenger du god forståelse for problemstillingene og kunnskap om hvilke virkemidler som finnes. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen Forkunnskaper: Ingen spesielle Start: fredag 2. til søndag 4. oktober 2015 Sted: Thon hotel Bergen Airport, Kokstad, Påmeldingsfrist: 31. august 2015 MoTo - Speaking Out! English for Trade Unionists Bli bedre I fagforeningsengelsk! Globalisering er ikke noe som bare skjer andre steder i verden, noe de fleste tillitsvalgte erfarer på sin arbeidsplass. Noen har flere medlemmer som ikke behersker norsk, eller har en arbeidsgiver som benytter engelsk som arbeidsspråk.i møter og konferanser med fagforeningskolleger i andre land, kommer du ikke langt med norsk språk. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen. Forkunnskaper: Ingen spesielle Start: fredag 16. til søndag 18. oktober 2015, Sted.: Westland hotell, Lindås, Påmeldingsfrist: 14. september 2015 AOF søker det enkelte forbund om godkjenning av deltakerne. Deltakerne får dekket opphold, reiseutgifter og stipend for tapt arbeidsfortjeneste. Excel for LO medlemmer Kurset vil gi deg innføring i bruk av diagrammer, grafikk, bilder, lister, pivottabeller, Hva-skjerhvis, maler og makroer. Start: 18. februar til 29. april 2015, Tidspunkt: kl. 18:00 til 21:00 og 30 kurstimer, Sted.: AOF, Teatergaten 34, Bergen Kurset koster kr 4 500,- for de som ikke har rettigheter i LOs Utdanningsfond. 10

11 Teori til fagprøve for praksiskandidater Med fagbrev har du flere muligheter, du får mer ansvar og høyere lønn. Byggdrifterfaget er et nytt fagbrev som ble godkjent i Faget retter seg mot vaktmestere, driftsledere som har erfaring fra drift og vedlikehold. Vi arrangerer kurs i dette fagbrevet både i Bergen, på Stord og i Førde. Medlemmer i LO med rettigheter i LOs Utdanningsfond kan søke om stipend, som utgjør kr ,- per år. Opplysninger om dine rettigheter får du i din forening. Gratis» kurs for medlemmer med rettigheter i LOs Utdanningsfond. Generelt Data for LO medlemmer: Kurset vil gi deg innføring i bruk av Windows, Word, Excel, E-post og internet. Kurs 1. Start: 16. februar til 27. april 2015 Kurs 2. Start: 14. september til 16. november 2015 Tidspunkt: kl. 18:00 til 21:00 og 30 kurstimer, Sted.: AOF, Teatergaten 34, Bergen Kurset koster kr 4 500,- for de som ikke har rettigheter i LOs Utdanningsfond. Engelsk for LO medlemmer Kurset gir deg muligheten for å øve i Engelsk slik at du mestrer samtale og skriftlig kommunikasjon. Start: 17. februar til 28. april 2015, Tidspunkt: kl. 18:00 til 21:00 og 30 kurstimer Sted.: AOF, Teatergaten 34, Bergen Kurset koster kr 4 500,- for de som ikke har rettigheter i LOs Utdanningsfond. Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) AOF Hordaland Sogn og Fjordane tilbyr 8 HMS kurs i Arbeidsmiljøutdanning Grunnkurs 40 timer. Kurset dekker kravet til HMS opplæring som Arbeidsmiljøloven stiller til Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Kurset gjennomføres med fire dagsamlinger og en dag med individuell oppgave for kartlegging av arbeismiljø på arbeidsplassen. Kursmateriell er godkjent av LO og NHO. Kurs 1. Start: mandag 12. til fredag 16. februar 2015 Kurs 2. Start: mandag 20. til fredag 24. april 2015 Kurs 3. Start: mandag 14. til fredag 18. september 2015 Kurs 4. Start: mandag 23. til fredag 27. november 2015 Sted: AOF Teatergaten 34, Bergen, Pris: kr 7 660,- Inkludert materiell og lunsj. HMS for ledere Kurset dekker kravet til HMS opplæring sin Arbeidsmijøloven stiller til ledere. Kurset gjennomføres med på en dag (8 timer). Kurs 1. Start: mandag 09. februar 2015 Kurs 2. Start: mandag 21. september 2015 Sted: AOF Teatergaten 34, Bergen, Pris: kr ,- Inkludert materiell og lunsj. HMS Varme arbeider Kurset dekker kravet til alle som trenger sertifikat til å utføre varme arbeider i sitt yrke. Kurset gjennomføres med på en dag (8 timer) med avluttende eksamen og sertifikat på 5 år. Kurs 1. Start: mandag 23. mars 2015 Kurs 2. Start: mandag 16. november 2015 Sted: AOF Teatergaten 34, Bergen, Pris kr ,- Inkludert materiell, sertifikat og lunsj. For flere opplysninger om våre kurstilbud - se vår hjemmeside: 11

12 Lyst til å gå på kurs, men ennå ikke medlem? BLI MEDLEM Les om fordelene du kan dra nytte av på Fellesforbundet sin hjemmeside. ADK Vest Håkonsgaten Bergen Telefon Kurskontakt: AOF Teatergaten Bergen Telefon: /50 TARIFFAVTALE bekreftelse på ordnede arbeidsforhold. Vi er alle forbrukere. Når vi ser tariffmerket der vi handler varer eller tjenester er vi med på å støtte et ryddig, trygt og rettferdig arbeidsliv. Bruk forbrukermakten, se etter

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

Velkommen til gratis kurs

Velkommen til gratis kurs NTL KURS 2015 1. halvår 2015 UKEKURS 19. 23. januar 16. 20 mars Søknadsfrist: 6. februar 2015 1. 5. juni Søknadsfrist: 24. april 2015 KORTKURS 12. 14. januar Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 21. 22.

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Generelt tilbud. Seminar. Kurs

Generelt tilbud. Seminar. Kurs Generelt tilbud Seminar Kurs Høsten 2014/våren 2015 Hei! Dette er en oversikt over Akan kompetansesenters tilbud til norsk arbeidsliv, samt kurs for høsten 2014 og våren 2015. All påmelding til kurs skjer

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL www.aof-haugaland.no Ta kontakt med en av oss i administrasjonen: Sigmund Fosse Daglig leder sigmund.fosse@aof.no Tlf.: 52 70 90 06 Mob.: 901 66 730 Besøksadresse: DreierGaarden,

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren.

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Gode bedrifter, godt for Norge Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Ta fagbrev, lederkurs og ingeniørutdanning gjennom Norsk Industri. Se s. 12. 2 Bredt spekter

Detaljer