Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner du på tillitsvalgtnettet. Innhold Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid 3 Nyttig på tekna.no 4 Felleskurs for alle sektorer 5 Kurs for tillitsvalgte i privat sektor 6 Kurs for tillitsvalgte i statlig sektor 8 Kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor 10 Faglig utvikling i Tekna 11 Teknas tillitsvalgte Tekna har nærmere 500 bedriftsgrupper i privat sektor Tekna har nærmere 500 tillitsvalgte og kontaktpersoner i kommunal sektor Tekna har over 60 etatsforeninger i statlig sektor Totalt har Tekna over 2000 personer med tillitsverv på lønns- og interessesiden Teknas største gruppe er i Statoil og har ca medlemmer 2

3 Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Teknas tillitsvalgte på lønns- og interessesiden er en viktig ressurs for organisasjonen. I din rolle som tillitsvalgt bør du kjenne Teknas politiske meninger og ha den kompetansen som skal til for å utøve ditt verv. Tekna har utviklet et opplæringstilbud som gjør deg godt rustet til å utføre ditt verv på best mulig måte. Utover dette vil du få muligheten til å bygge nettverk og tilegne deg erfaring som er nyttig både for deg og din arbeidsgiver! Velkommen på kurs! Tillitsvalgtopplæring Samfunnsforståelse HR og organisasjonsforståelse Kommunikasjon Økonomi og virksomhetsforståelse Forhandlinger Ledelse av gruppen og styrearbeid Lov- og avtaleverk Tekna/foreningsforståelse Gjennom ditt virke som tillitsvalgt på lønns- og interessesiden, får du en unik mulighet til å utvikle din kompetanse på mange nyttige områder. Du skal gjennomføre forhandlinger, drøftinger, avholde gruppe- og styremøter og selvsagt delta på kurs i regi av tillitsvalgtopplæringen! Resultatet er at din kompetanse utvikler seg og blir bredere og mer omfattende innefor de områdene hvor du skaffer deg ny erfaring og kunnskap. Som ny tillitsvalgt i Tekna skal du gjennomføre nettkursene «Bli kjent med Tekna», en kort innføring i Tekna som organisasjon og «Grunnkurs for tillitsvalgte» som tar for seg lønns- og interessearbeidet i Tekna. Tekna anbefaler at du deretter gjennomfører kursene som tar for seg avtaleverket som gjelder for din sektor. 3

4 Tillitsvalgtopplæring Nyttig på Tekna ønsker at du skal ha mulighet til å få opplæring der du er når du trenger det. Vi har derfor laget flere kurs og filmer som er tilgjengelig på tillitsvagtnettet. Bli kjent med Tekna Hvordan kan du øve innflytelse på Tekna og hvilken rolle har organisasjonen i samfunnet? «Bli kjent med Tekna» gir deg en første introduksjon til organisasjonen Tekna og en grunnleggende innføring i blant annet Teknas oppbygging. Du bør gjennomføre dette kurset før du går videre til «Grunnkurs for tillitsvalgte». Grunnkurs for tillitsvalgte En tillitsvalgt i Tekna trenger en grunnleggende forståelse for rollen og en innføring i hvilke oppgaver vervet gir. «Grunnkurs for tillitsvalgte» gir deg nettopp dette! Du vil også få en nyttig innføring i hvordan organisasjonslivet fungerer og hvordan du på best mulig vis kan opprette en god dialog med ledelsen i din virksomhet. I tillegg gir kurset deg en innføring i Teknas lønns- og interessepolitikk og hvordan lokale forhandlinger skal foregå. Særskilte forhandlinger Som tillitsvalgt i offentlig sektor bør du kjenne til særskilte forhandlinger. Bestemmelsene om særskilte forhandlinger gir deg en arena for å ta opp lønnsspørsmål på vegne av enkeltmedlemmer. Tekna gir deg en informativ og god film hvor du får en introduksjon til temaet og viser deg hvordan dette kan foregå. AK - Hva er det? Den deriverte/stigningen på lønnskurven eller differansen mellom to ulike eksamensår, kalles AK-tillegget. AK vedlikeholder lønnskurvens form som ikke er påvirket av den generelle lønnsnivåendringen fra ett år til det neste. Høres dette komplisert ut? Tekna har laget en film som illustrerer AK på en lettfattelig måte! Bruk filmen når du forbereder deg til lønnsforhandlingene eller på medlemsmøter i forbindelse med de lokale forhandlingene. Lønnssamtalen Som tillitsvalgt er det viktig å vite at ingen har krav på lønnsforhandlinger med mindre dette er nedfelt i avtale. Tekna har kollektive avtaler som gir medlemmene rett til lønnsforhandlinger. I disse avtalene gis det rom for individuelle lønnsamtaler. Tekna ønsker at våre medlemmer skal kunne stille godt forberedt til lønnssamtalen og vite hvordan den skal foregå. Vi har laget en film som gir deg gode tips og råd for lønnssamtalen! Lokale kollektive forhandlinger Tekna mener at lokale kollektive forhandlinger er den beste modellen for lønnsforhandlinger. Men hva er egentlig lokale kollektive forhandlinger? Tekna har laget en liten filmsnutt du kan bruke når du ønsker å overbevise noen om at lokale kollektive forhandlinger er den beste modellen for lønnsforhandlinger. 4

5 Tillitsvalgtopplæring Felleskurs for alle sektorer Uavhengig av sektor, de følgende kursene er svært nyttig for deg som er tillitsvalgt på lønns- og interessesiden. Forhandlingsteknikk Er du en dyktig forhandler? Du skal være godt forberedt, selvsikker og tålmodig ved forhandlingsbordet. Du må forstå og vite hva som kan forventes på hvert trinn i forhandlingene. Det bør stå klart for deg hva du ønsker og ikke minst hva motparten er ute etter. Er du dyktig, har du kunnskap om forhandlingsteknikker og bruker de der det er hensiktsmessig. Teknas kurs «Forhandlingsteknikk» lærer deg hva som kjennetegner en god forhandler og hvordan du bør gå frem i forhandlingene, det være seg på arbeidsplassen eller med andre parter! Kommunikasjon og påvirkning Din rolle som tillitsvalgt er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Målet for kurset er at du som tillitsvalgt utøver vervet ditt til det beste for Teknas medlemmer utover lønnsforhandlingene. Her vil du som deltaker få en økt bevissthet om ulike arenaer og hvilken form for på virkning og kommunikasjon man kan ha med arbeidsgiver. Konflikthåndtering og hersketeknikker Konflikter er naturlig og kan håndteres. Det kan likevel oppleves ubehagelig og uhåndterlig, særlig i de tilfellene der konflikten har følelsemessige og medmenneskelige konsekvenser. Hvis man i tillegg opplever at det benyttes hersketekniker og manipulering, vil det være spesielt krevende. Det er ikke tvil om at du som tillitsvalg står foran en av dine mest utfordrende oppgaver når du skal håndtere og løse en konflikt. Ledelse av kunnskapsmedarbeidere - motivasjon, ledelse og arbeidsglede Vi har utviklet et meget nyttig kurs for deg som du vil ha glede av i jobben som tillitsvalgt for Tekna og som medarbeider i en kunnskapsbedrift. Kurset gir deg en innføring i en rekke viktige temaer: Hvordan lede og motivere kunnskapsmedarbeidere Forutsetninger for effektivt arbeid i grupper og team Faktorer som påvirker arbeidsglede og engasjement på arbeidsplassen Det er også satt av tid til oppgaver, diskusjon og refleksjon. Mer informasjon, program og påmelding finner du alltid oppdatert på tillitsvalgtnettet. Det stiller alltid en representant fra Teknas forhandlingsseksjon på arrangementene for tillitsvalgte. Tekna har utformet et kurs der du får innsikt i: Anerkjente modeller for konflikthåndtering Hvordan forebygge en konflikt Utnytte læring av tidligere konflikter Kurset bygges opp rundt gruppearbeid der du jobber med konflikter som du selv har opplevd eller kjenner til. 5

6 Tillitsvalgtopplæring Kurs for privat sektor I privat sektor teller Teknas tillitsvalgte på lønns- og interessesiden rundt 1500 personer. Disse er fordelt på nærmere 500 bedriftsgrupper. Tekna har som mål å møte de tillitsvalgte der de er, vi arrangerer regionale kurs i Hovedavtalen samme dag som tariffkonferansene. Hovedavtalen og arbeidsrett - Grunnopplæring i tillitsvalgtarbeid Mye av grunnlaget for din jobb som tillitsvalgt ligger i hovedavtalene, både NHO-avtalen og direkteavtalene mellom Tekna og bedriftene. Tekna har derfor utviklet et kurs der avtalene gjennomgås for å gi deg en bedre forståelse av dem. Her tar vi opp de individuelle delene av Arbeidsmiljøloven og belyser blant annet: Arbeidstagers og arbeidsgivers plikter Arbeidstid Oppsigelse Midlertidig ansettelse Tariffkonferanser Det er viktig å forberede seg godt til de lokale forhandlingene! Gjennom Tariffkonferansene har Tekna etablert en arena for dette. Disse arrangeres over hele landet i april og mai og tar for seg aktuelle deler av Hovedavtalen knyttet til forhandlingsbestemmelsene. Hva er spesielt med årets forhandlinger? MERK: Det avholdes egne tariffkonferanser innenfor Spekters avtaleområde. Økonomiforståelse Det er viktig for deg som tillitsvalgt å ha en forståelse av bedriftens regnskap og forstå bedriftens økonomiske situasjon. Vi gir deg kurset «Økonomiforståelse» som omfatter temaene: Regnskapsforståelse Analyser og vurderinger Styring og budsjettering Investeringer og investeringsbeslutninger Samling for tillitsvalgte med direkteavtale Er du tillitsvalgt i en virksomhet som har en direkteavtale med Tekna? Du har mange av de samme utfordringene som andre, men også spesielle utfordringer knyttet opp mot direkteavtaler eller særavtaler. Denne samlingen er for alle tillitsvalgte med direkteavtaler. Her skal dere kunne drøfte de problemstillinger og felles utfordringer som finnes. Du får råd og tips for å skape et godt forhold til ledelsen, og hvordan utarbeide gode særavtaler. Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner du på tillitsvalgtnettet. 6

7 Tillitsvalgtopplæring Omstilling og nedbemanning Hovedavtale og overenskomst Arbeidsplasser er i kontinuerlig endring. Dette skjer blant annet i form av omorganisering, virksomhetsoverdragelse, eierskifte og nedbemanning. Et godt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte kan gjøre prosessen rundt dette bedre for de involverte. Dette kurset er det viktigste og mest grunnleggende for deg som er tillitsvalgt innenfor Spekters avtaleområde. Du får en gjennomgang av Hovedavtale og overenskomst som hjelper deg med en bedre forståelse av det arbeidet du skal i gang med som tillitsvalgt. Du som tillitsvalgt har en viktig rolle i en slik situasjon! Tekna har derfor utviklet et kurs der du får en gjennomgang av regler og rammeverk for medbestemmelse og innflytelse som du må kjenne til. Kurset tar også for seg ulike endringssituasjoner hvor du som tillitsvalgt vil bli involvert. Samling for tillitsvalgte i Spekter Pensjon Gjennom foredrag og erfaringsutveksling belyses aktuelle temaer. Har du en mening om pensjonsordningene i din bedrift? Bør du i egenskap av ditt verv ha en mening om dette, og hva skal du egentlig mene? Dette er et kurs som går dypere inn i din rolle som tillitsvalgt i forhold til pensjonsordningene. Viktige tema som blir tatt opp er: Drøftinger Lov og avtalebestemmelser Forutsetninger ved beregning av innskuddsog ytelsespensjoner Velkommen til årets viktigste møteplass for nye og erfarne tillitsvalgte! Her kan du dele erfaringer fra året som er gått og diskutere Teknas arbeid og utfordringer fremover. Endringer i folketrygd og tjenestepensjonslover omtales også. Styrearbeid Flere og flere av våre medlemmer og tillitsvalgte blir valgt som ansatterepresentanter i bedriftenes styrer. Tekna ønsker å bidra slik at du som eksisterende eller potensiell ansatterepresentant får kunnskap om hva et slikt verv innebærer og hvilke muligheter vervet kan gi. I samarbeid med Rolf Utgård har Tekna utviklet et kurs som tar for seg nettopp de utfordringer du vil stå overfor i et styre. Her får du tips om hvordan du på best mulig måte kan mestre dilemmaer og mulige rollekonflikter. 7

8 Tillitsvalgtopplæring Kurs for statlig sektor Tekna har flere kurs som er laget spesielt for deg som er tillitsvalgt i statlig sektor. Disse kursene kommer i tillegg til felleskursene som tilbys alle våre tillitsvalgte. Lov og avtaleverk i statlig sektor innføringskurs Er du ny som tillitsvalgt i statlig sektor? Da er dette kurset viktig å få med seg! På dette kurset får du en grunnleggende innføring i relevant lov og avtaleverk og hvordan du kan jobbe som tillitsvalgt. Du får også en innføring i hvordan Tekna er bygget opp, slik at det blir lettere for deg å finne fram i organisasjonen når du trenger råd og hjelp. Vi anbefaler at dette er et av de første kursene du prioriterer å gå på som ny tillitsvalgt. Omorganiseringer i staten Du som tillitsvalgt og andre ansatte må forholde seg til at staten er i stadig endring. Hvordan skal du i ditt verv kunne påvirke arbeidsgiver slik at de som er berørt kommer best mulig ut av prosessen? På dette kurset får du en innføring i hvilke regler som gjelder for omorganisering i staten og tips til hvordan du som tillitsvalgt kan være aktivt med i prosessen. Årets lokale forhandlinger De sentrale forhandlingene legger grunnlaget for etterfølgende lokale forhandlinger. Her får du en viktig innføring i hovedtariffavtalens forhandlingsregler og hvordan disse kan og bør brukes i de lokale forhandlingene. Dette kurset bør du gå på hvis du skal være med i de lokale forhandlingene i din virksomhet. 8

9 Tillitsvalgtopplæring Orientering om oppgjøret Her får du rykende fersk informasjon om resultatet i det sentrale oppgjøret og hvilke føringer som er lagt for de lokale forhandlingene. Samlingen går normalt over en halv dag. Tjenestemannsloven og ansettelser i staten Hvilket ansvar og hvilke plikter har du som tillitsvalgt i forbindelse med ansettelser i staten? Det stiller alltid en representant fra Teknas forhandlingsseksjon på arrangementene for tillitsvalgte. Både staten, innbyggerne og de ansatte er tjent med at den best kvalifiserte blir ansatt. På dette kurset går vi gjennom tjenestemannsloven, og ser særlig på bestemmelsene om ansettelse. 9

10 Tillitsvalgtopplæring Kurs for kommunal sektor Tekna har tillitsvalgte i kommunal sektor i over 400 av landets kommuner. Den største gruppen er i Oslo med over 120 medlemmer. Lov og lønn Du vil selvsagt være godt forberedt til årets lønnsforhandlinger! Dette kurset hjelper deg med dette. Vi gjennomgår: Resultatet i de sentrale forhandlinger Relevant tallgrunnlag Forhandlingsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen Råd og eksempler på krav og gjennomføring av forhandlinger Prosedyrer ved eventuelle brudd Grundig gjennomgang av arbeidsmiljøloven og hovedavtalene Dine rettigheter som tillitsvalgt Økonomistyring i kommunen Kommunenes budsjetter legger premissene for hvordan kommunens drift vil være og hvor pengene skal brukes. Det er viktig for deg som tillitsvalgt å ha en forståelse for kommunens økonomi. Gjennom forelesning, diskusjon og oppgaver vil du få økt kunnskap om dette og en utvidet forståelse av hvordan det påvirker Teknamedlemmenes hverdag. Tillitsvalgtkonferanse Dette er en særdeles viktig møteplass for lokale og sentrale tillitsvalgte! Gjennom erfaringsutveksling og foredrag blir aktuelle temaer belyst og vi diskuterer Tekna kommunes arbeid framover. Det stiller alltid en representant fra Teknas forhandlingsseksjon på arrangementene for tillitsvalgte. Har du spørsmål som gjelder kurs for tillitsvalgte kan du ta kontakt med Tomas Torgersen på e-post: eller tlf Påmelding gjøres på eller ved å sende e-post til: Teknas tillitsvalgtopplæring er et gratis tilbud til deg som tillitsvalgt. Tekna dekker reise og eventuelt opphold i forbindelse med tillitsvalgtkursene. 10

11 Medlemsopplæring Kompetanse, nettverk og karriere - Har du områder du ønsker å utvikle? Teknas faglige virksomhet omfatter en rekke kompetansetilbud innen ulike fagområder og retninger. Tilbudet strekker seg fra bransjespesifikke konferanser og seminarer til kurs som fremmer ulike praktiske ferdigheter og lederutvikling. Våre årlige konferanser rettet mot ulike teknologiske nisjer gir våre medlemmer nødvendig oppdatering og nettverksbygging innen sitt fagfelt. De tverrfaglige kursene sikrer kompetanseutvikling som sikrer deg eller dine kolleger nødvendig kunnskap for karriereutvikling. Som tillitsvalgt i Tekna har du muligheten til å benytte deg av våre faglige tilbud etter gjeldende retningslinjer. Det er mye å velge mellom, og kanskje vil du oppdage at flere tilbud også er aktuelle for andre i din virksomhet. Noen av Teknas mest populære tverrfaglige seminarer er: Praktisk bruk av MS-Project 1 dag Praktisk prosjektledelse 2 dager Prosjektøkonomi i Excel 1 dag Mellomlederen 2 dager - Bli en tydelig leder for din avdeling eller team Presentasjonsteknikk med videoopptak 2 dager Hvordan lede uten å være sjef 2 dager Forhandlingsteknikk 2 dager Få ting gjort slik effektiviserer du arbeidsdagen 1 dag Bli tryggere i konflikter og vanskelige situasjoner 1 dag Vanskelige personalsaker 1 dag Innovasjon og ledelse av kreative prosesser - 2 dager Ny som leder 1 dag I tillegg er det en rekke aktuelle konferanser og kurs som utvikles løpende. Oppdatert oversikt finner du til enhver tid på 11

12 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Dronning Mauds gate 15, Oslo Telefon

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Velkommen til gratis kurs

Velkommen til gratis kurs NTL KURS 2015 1. halvår 2015 UKEKURS 19. 23. januar 16. 20 mars Søknadsfrist: 6. februar 2015 1. 5. juni Søknadsfrist: 24. april 2015 KORTKURS 12. 14. januar Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 21. 22.

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer