KURS Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge"

Transkript

1 Sist oppdatert utkast KURS 2015 Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema ADK Midt- Norge Fylke/område Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Felleskurs Sentrale kurs MOTO Toppskolering * Søknadsskjema * Måteleg klok kvar mann vere Ovklok vere han ikkje For sjeldan er hugnad i hjarta å finne hjå honom som ovklok er (Håvamål) Side

2 FTO 1 Del - Lover og avtaler Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter innenfor Nord-Trøndelag. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset gir deg en generell innføring i Hovedavtalen og de viktigste lovene som er av betydning for deg som arbeidstaker mars Namsos 2. februar 16 timer Avd 146 2

3 FTO 1 Del - Lover og avtaler Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter innenfor Nord-Trøndelag. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset gir deg en generell innføring i Hovedavtalen og de viktigste lovene som er av betydning for deg som arbeidstaker. Kurset tar deg gjennom de oppgavene som du som tillitsvalgte har, både i forhold til å være medlemmenes representant ovenfor arbeidsgiver og i forhold til de oppgaver du har for den øvrige delen av forbundet april Verdal 9. mars 16 timer Avd 108 Innherred Fagforening 3

4 FTO 2 Del Den tillitsvalgte som forhandler Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter innenfor Nord-Trøndelag. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset gir deg kunnskap om forhandlingsteknikk og om de formelle delene av en forhandlingssituasjon slik som protokollføring, skriving av krav om møter mai Steinkjer 23. mars 16 timer Avd 576 4

5 Dagskonferanse Ny Arbeidsmiljølov og Ferieloven Tillitsvalgte i bedrifter i Trøndelag Kurset tar for seg de siste endringene i Arbeidsmiljøloven samt de endringene som tidligere er gjort i Ferieloven 27. mai Stjørdal 8. mai 1 dag Avd 28 Konferansepris: 5

6 Baskurs 1 Medlemmer i avdeling 764 som vi mener har praktisert bas-rollen i noe grad, men som tilhører fremtidens storbaser. Kurset tar for seg gjennomføring av akkordarbeid på byggeplassen med fokus på planlegging/tilrettelegging, gjennomføring/drifting og avslutning/evaluering, akkordlønnssystemet, samhandling/relasjonsbygging. Kurset tar deg med gjennom viktige deler av Fellesoverenskomsten for byggfagene februar Scandic Hell Hotel Stjørdal 12. januar 4 dager Avd 764 Marius Tønnesen og Jan Rune Brovold Dekkes av arbeidsgiver v/marius Tønnesen E-post: Telefon:

7 Grunnkurs Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven Klubbtillitsvalgte og medlemmer på veg inn i rollen som tillitsvalgt. Kurset er åpent for medlemmer fra Trøndelag. Medlemmer fra Møre og Romsdal kan søke og får delta i den utstrekning det er plass på kurset. Kurset tar deg med gjennom Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen, I tillegg blir det gitt innføring i tillitsvalgtes rolle som forhandler og i å skrive protokoll februar Frøya Hotell 10. januar 2 dager Avd 12 Svein Søreng 7

8 Den tillitsvalgte som forhandler Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter innenfor Sør-Trøndelag. Medlemmer fra tilgrensende områder i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal kan også søke. Kurset gir deg kunnskap om forhandlingsteknikk og om de formelle delene av en forhandlingssituasjon slik som protokollføring, skriving av krav om møter april Quality Airport Hotel Værnes 27. februar 3 dager Avd 12 Svein Søreng 8

9 Grunnkurs Riksavtalen Medlemmer og tillitsvalgte i hotell- og restaurant-bransjen i Sør-Trøndelag. Kurset tar deg med gjennom Riksavtalen, Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen, samt litt om tillitsvalgtes roller og plikter og rettigheter i arbeidslivet september 7. august 2 dager Avd 250 9

10 Konferanse Endringer i arbeidsmiljøloven Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter innenfor Møre og Romsdal. De endringene i arbeidsmiljøloven som er gjennomført, eller som er varslet gjennomført i nær framtid. 28. januar Parken Hotel Ålesund 16. januar 6 timer Avd29- Fellesforbundet Søre Sunnmøre Representant Fellesforbundet 10

11 Ungdomskurs - FYKO Ungdom under 30 år som vil noe. Kurset er en ypperlig inspirasjonskilde for deg som er en samfunnsengasjert ungdom. Det har en fin miks av faglig påfyll og sosiale aktiviteter som gjør tiltaket til et av de mest populære kursene vi har. Du får samtidig anledning til å knytte nye kontakter, bygge nettverk, som du vil ha glede av senere. Fore nærmere info: Søk opp FYKO på Facebook Ansvarlig 27. februar 1. mars Geiranger, Union Hotell 16. januar 3 dager LO DK Møre og Romsdal 11

12 Tillitsvalgtopplæring - Grunnkurs (Engelsk språklig) Engelsktalende tillitsvalgte og medlemmer i Møre og Romsdal. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset er spesielt rette mot fremmedspråklige, men også norskspråklige tillitsvalgte kan søke. Kurset tar deg med gjennom viktige deler av arbeiderbevegelsens historie og ideologi samt lover og avtaler som har betydning for deg som ansatt. I tillegg vil en komme inn på hvordan en fører forhandlinger i egen bedrift. Kursansvarlig/Innleder mars Alexandera Hotel Molde 2. februar 3 dager Avd 65 Rose Maiken Flatmo og Jørn Inge Hestnes 12

13 Dagskonferanse Agitasjon Verving Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter i Møre og Romsdal. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Medlemsverving er blant de viktigste oppgavene avdelingene og klubbene har. Konferansen setter fokus på hvordan vi arbeider for å få nye medlemmer i organisasjonen, hvordan vi kommuniserer med potensielle medlemmer 9. april Quality Hotel Alexandra, Molde 13. februar 1 dag Avd 65 13

14 Ung i Fellesforbundet Ungdomsansvarlige i klubber og avdelinger og øvrige medlemmer under 30 år, fra Møre og Romsdal. Kurset er åpent for medlemmer fra Sør- Trøndelag i den utstrekning det er plass. Kurset gir deg en innføring i hvordan forbundet er bygd opp, hvordan det arbeider og hvordan ungdomsarbeidet fungerer. Du vil også få lære noe om å være på talerstolen og om hvordan man kan arbeide for å få andre til å engasjere seg Uke 33/34 (August) Molde 3 dager 31 og 65 Ungdomslederne i de to avdelingene 14

15 Ungdomskonferanse FYKO Trøndelag Medlemmer under 30 år, i alle bedrifter i Trøndelag. Dette kurset gir deg mulighet til å knytte kontakter til ungdommer i andre bedrifter og i andre forbund. Du vil få mye kunnskap om hvordan dere som ungdommer kan ha innflytelse på det LO og forbundet arbeider med. Kurset gir deg også grunnleggende innsikt i hvordan forbundet bygd opp og hvordan forbundets forskjellige deler arbeider. I tillegg får du informasjon om LO Favør 31.oktober 2. november 15. september 12 timer Avd 250 i samarbeid med Ungdomsutvalget i SørTrøndelag Kursansvarlig 15

16 Regional ungdomskonferanse Medlemmer i Trøndelag og Møre og Romsdal, alder under 30 år Kurset tar deg med gjennom en økt med tale og debatt teknikk, ungdomsarbeid, forslag til det rådgivende dokument. Under samlingen skal det velges delegater til den nasjonale ungdomskonferansen som er i april januar Trondheim Clarion Congress Hotel Snarest 3 dager Ungdomsutvalget til Fellesforbundet og Avd 250, det er satt opp buss som skal gå fra Namsos og ned til Molde. Deltagere fra Møre ordner med transport selv. 16

17 Overenskomstkurs Riksavtalen Medlemmer og tillitsvalgte i hotell- restaurant og reiseliv-bransjen i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Kurset gir deg en grundig gjennomgang av Riksavtalen februar Stjørdal, Rica Hell 12. januar Tre dager Avd

18 Konferanse Innleie og Arbeidskriminalitet Medlemmer og tillitsvalgte Midt-Norge Konferansen tar opp de utfordringene som innleie av arbeidskraft gir for de tillitsvalgte i innleiebedriftene. Konferansen setter også fokus på det generelle arbeidet med å motarbeide utbredelse av arbeidskriminalitet ved å se på hvilke former denne opptrer i, hvilke type aktører som er i dette markedet, og ikke minst: dan de tillitsvalgte skal opptre hvis de opplever dette i eget nærområde februar Stjørdal/Hell/Kristiansund/Molde 14. januar 2 dager Avd 65 og Avd

19 Overenskomstkurs Industrioverenskomsten (VO-delen) Medlemmer og tillitsvalgte i verkst4edindustrien i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Kurset gir deg en grundig gjennomgang av Industrioverenskomsten, VO- delen mars Ålesund 6. februar 3 dager Avd 31 19

20 Overenskomstkurs Byggfag (FOB) Medlemmer og tillitsvalgte i byggebransjen i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Kurset gir deg en grundig gjennomgang Overenskomsten for byggfagene Avd

21 FTO 4 Faglig Tillitsvalgtopplæring Medlemmer og tillitsvalgte i bedrifter i Møre og Romsdal Det forutsettes at en har gjennomført FTO 1 og FTO 2 eller har basiskunnskap fra tidligere grunnkurs med tilsvarende innhold Kurset gir deg kunnskap om arbeidsrett, bedriftsøkonomi, regnskapsforståelse og saksgang ved omstillingsprosesser i arbeidslivet. I tillegg settes det fokus på hvordan man arbeider med det psykososiale arbeidsmiljøet i bedriftene februar Stjørdal/Hell 19. desember timer Avd 765 Geir Ståle Johansen / Cecilie Søllesvik 21

22 FTO 1 Faglig Tillitsvalgtopplæring Åpent for alle medlemmer i Midt-Norge men tillitsvalgte prioriteres. Ved overbooking vil søkere fra Trøndelag bli henvist til tilsvarende tiltak der. Du får en grunnleggende innføring i de lover og avtaler som har direkte innflytelse på deg som arbeidstaker, Du får lære om de tillitsvalgtes rolle og om tariffavtalens betydning; og du får kunnskap om din egen organisasjon mars Møre og R 30. januar 21timer Avd 65 Cecilie Søllesvik 22

23 FTO 2 Faglig Tillitsvalgtopplæring Medlemmer og tillitsvalgte i bedrifter i Midt-Norge Det forutsettes at en har deltatt på FTO 1 og/eller har basiskunnskap fra tidligere grunnkurs. I dette kurset vil du få innblikk i hersketeknikker, forhandlingsteknikk og møteledelse. Vi skal sette fokus på deg som forhandler for et fellesskap. Hva er Landsmøte? «HUSK TA MED PERM FRA FTO1 NOTATBLOKK OG TILLITSMANNEN» mai Thon Hotel Fosnavåg 25. april 3 dager Avd 29- Fellesforbundet Søre Sunnmøre Ståle Pettersen 23

24 FTO 1 Faglig Tillitsvalgtopplæring Åpent for alle medlemmer i Midt-Norge men tillitsvalgte prioriteres. Ved overbooking vil søkere fra Møre og Romsdal bli henvist til tilsvarende tiltak der ved en senere anledning. Du får en grunnleggende innføring i de lover og avtaler som har direkte innflytelse på deg som arbeidstaker, Du får lære om de tillitsvalgtes rolle og om tariffavtalens betydning; og du får kunnskap om din egen organisasjon. August/september Levanger/Steinkjer 21timer Avd

25 FTO 2 Faglig Tillitsvalgtopplæring Kurset er for medlemmer og tillitsvalgte som har gjennomført Faglig Tillitsvalgtopplæring modul 1. (FTO 1) Deltakere fra Trøndelag og Møre og Romsdal kan søke. : I dette kurset vil du få innblikk i hersketeknikker, forhandlingsteknikk og møteledelse. Vi skal sette fokus på deg som forhandler for et fellesskap. Hva er Landsmøte? «HUSK TA MED PERM FRA FTO1 NOTATBLOKK OG TILLITSMANNEN» september Quality Airport Hotell, Stjørdal 15. juli 29,5 timer Avd.12 og Avd.80. Rita Ottervik og Roar Aas 25

26 FTO 3 Faglig Tillitsvalgtopplæring Medlemmer og tillitsvalgte i bedrifter i Midt-Norge Det forutsettes at en har gjennomført FTO 1 eller FTO 2 eller har tilsvarende basiskunnskap fra andre kurs. Kurset gir det trening i å skrive innlegg, å stå på en talerstol og å ta ordet i forsamlingen. Videre får du et innblikk i hvordan en møter eller bruker media for å få fram sitt budskap. Du får en innføring i fagbevegelsens historie og ideologi hvor også grunnlaget for fagbevegelsens politiske engasjement blir belyst. November Stjørdal/ Hell 21 timer Avd

27 De økonomiske betingelsene for å delta på tiltakene er de samme som for tiltakene nevnt tidligere i heftet. Det kommer til å bli utarbeidet sirkulære for hvert enkelt tiltak. Disse sendes ut til avdelingene og legges tilgjengelig på medlemssidene i god tid før søknadsfristen (fem uker før). Quest-back benyttes for elektronisk påmelding. 27

28 AOF sine kurstilbud MOTO MOTO er en serie med fellestiltak hvor medlemmer fra alle forbund i LO kan delta. Disse tiltakene er en del av medlems- og tillitsvalgtopplæringen i LOfamilien. AOF sender fortløpende ut informasjon om sine kurs og de har egen nettportal hvor man kan søke på disse. I den utstrekning avdelingene er informert om tilbudene, vil de også sende dem til de aktuelle bedriftsklubbene. Fellesforbundet har som prinsipp at alle kurssøknader skal sendes til de respektive fagforeninger, avdelinger, altså ikke direkte til AOF. Dette er bestemt for at avdelingene skal vite hvem som søker. De skal deretter bekrefte at medlemskapet er i orden, og de skal eventuelt sette opp søkerne i prioritert rekkefølge. I tillegg tilbyr AOF et vidt spekter av kurs beregnet på videreutdanning og spesialisering. Disse tilbudene varierer fra landsdel til landsdel og bekjentgjøres på forskjellig vis. Disse tiltakene er ikke stønadsberettiget på samme måte som MOTO- tiltakene men det vil i de fleste tilfellene være mulig å søke om stipend fra LOs utdanningsfond. Nærmere info om dette får du på AOF sine hjemmesider, eller ved å benytte nedenforstående kontaktinformasjon. De økonomiske betingelsene for å delta på tiltakene er de samme som for tiltakene nevnt tidligere i heftet. Adresser: AOF Midt-Norge AOF Møre og Romsdal Trekanten, Vestre Rosten 81 Kanalvegen 18, Sundegården 7075 TILLER 6010 ÅLESUND Telefon: Telefon: E-post: E-post: 28

29 29

30 SØKNADSSKJEMA FOR KURS SØKNADEN GJELDER Kurskode: Kursets navn: : Personnr.: Navn (etternavn, fornavn): Adresse: Postnr.: Sted: PERSONLIGE OPPLYS- NINGER: Fylke: Yrke: Tlf.: Forbund: E-postadresse: Abeidsgiver: Tlf.: Adresse: E-post: TILLITSVERV Andre kurs: TIDLIGERE KURS NB! Vær nøye med å få med alt som kan kvalifisere for opptak! Sted og dato: Søkerens underskrift: LØNN / STIPEND PERMISJON / 201 Beholder du lønn fra arbeidsgiver under kurset? Ja Nei Husk å søke arbeidsgiver om permisjon for å delta på tiltaket (Hovedavtalen 6.9) Jeg har søkt om permisjon (Sett kryss) Behov for flybilletter Ja: Nei: Behov for overnatting Ja: Nei: FYLLES UT AV AVDELING/ KLUBB NB! Må fylles ut om søkeren skal komme i betraktning Kontingent i orden: Ja: Nei: Søknaden i orden: Ja: Nei: Fra til Søkeren prioriteres som nr av Begrunnelse/kommentarer: Avdelingen/klubbens stempel og underskrift:, / Skriv tydelig, bruk BLOKKBOKSTAVER! 2. Søknaden sendes til din avdeling/klubb! Dersom du ikke får lønn fra arbeidsgiver under kurset, kan du få et skattefritt stipend som for tiden er kr 130/t, forutsatt at du har bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver 30

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO.

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO. KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2012 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2012. Denne brosjyren kan henges på oppslagstavlene, puttes i baklommen eller ligge

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2015 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

Velkommen til gratis kurs

Velkommen til gratis kurs NTL KURS 2015 1. halvår 2015 UKEKURS 19. 23. januar 16. 20 mars Søknadsfrist: 6. februar 2015 1. 5. juni Søknadsfrist: 24. april 2015 KORTKURS 12. 14. januar Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 21. 22.

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Kursoversikt 2013. Rogaland,

Kursoversikt 2013. Rogaland, Kursoversikt 2013 Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Ansattes rettigheter i bedriftsstyrer Overenskomster Riksatalen/VOB/Industri/Bil Psykososialt arbeidsmiljø trinn 2 Regnskapsføring/-forståelse VTA bedriftene

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Øvrige forslag. Saklistas pkt 7.1 og 7.2

Øvrige forslag. Saklistas pkt 7.1 og 7.2 Øvrige forslag Saklistas pkt 7.1 og 7.2 Saklistas pkt 7.1 Innkomne forslag Forslag nr: 7.1.1 Fra: NTL/landsforening 101, Forsvaret NTL må arbeide aktivt for at alle arbeidsgivere gjennomfører orienteringer

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha De rettighetene som er beskrevet i dette heftet. Hva betyr det å ha en tariffavtale?

Detaljer

En håndbok for LO og forbundene

En håndbok for LO og forbundene LOs Student- og elevmedlemskap better safe, than sorry En håndbok for LO og forbundene www.loungdom.no Innhold FORORD 3 INNLEDNING Et helhetlig medlemskap 3 MEDLEMSKAPENE 3 Elevmedlemskapet 3 Studentmedlemskapet

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer