Fellesforbundets Petroleumsforum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesforbundets Petroleumsforum"

Transkript

1 Fellesforbundets Petroleumsforum

2 Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger er tilmeldt forumet med ca medlemmer fra Industrioverenskomsten (VO), Fellesoverenskomsten for byggfag og Landforpleiningsavtalen. Forumet ble stiftet 8. januar 1996 og har hatt en sentral rolle i bransjen og i Fellesforbundet helt fra oppstarten i forhold til tariffprioriteringer, boligstandard, arbeidstidsordninger, kursvirksomhet, velferdsspørsmål og arbeidsmiljø for reisepersonell. 2

3 Forumet har valgt sekretær på heltid som skal ivareta medlemmenes interesser ved å drive oppsøkende virksomhet blant forumets medlemsklubber, bidra til at reisepersonellet sin stemme blir hørt via eksempelvis Fellesforbundets styrende organer, tariffoppgjør, drive kursvirksomhet innenfor forumets virkeområde og annet. Forumet ledes av et styre på 14 personer derav 6 varamedlemmer. Styrerepresentantene er valgt fra vekselvis avdeling og klubb unntatt sekretær. Årsmøtet er forumets høyeste organ og avholdes i mai måned. Her har tiltredende avdelinger og klubber en representant hver med fulle rettigheter. Det blir også valgt en kontrollkomite på to personer 3

4 Forumet driftes ved at avdelingene betaler inn kontingent pr.medlem som er tilknyttet olje-og gass relatert virksomhet. I tillegg er Fellesforbundet inne med tilskudd. Følgende avdelinger er representert i forumet: Fellesforbundet avdeling 5 i Hordaland Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold Fellesforbundet avdeling 8 Telemark Fellesforbundet avdeling 12 i Sør Trøndelag Fellesforbundet avdeling 25 i Rogaland Fellesforbundet avdeling 34 Søndre Vestfold Fagforening Fellesforbundet avdeling 39 Industri & Service i Telemark Fellesforbundet avdeling 44 Sandnes og omegn fagforening i Rogaland Fellesforbundet avdeling 57-Nord Rogaland Fellesforbundet avdeling 65 i Møre og Romsdal Fellesforbundet avdeling 74 Nord Hålogaland i Troms/Finnmark Fellesforbundet avdeling 89 Salten Fagforening i Nordland Fellesforbundet avdeling 118 Sunnhordland Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant Fellesforbundet avdeling 603 Oslo Bygningsarbeiderforening Fellesforbundet avdeling 730 i Rogaland Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening i Hordaland 4

5 Styret består av følgende personer: Leder: Roger Morten Berg-Hansen fra bedriftsklubben Bis Industrier. Nestleder: Trond Skree fra bedriftsklubben Aibel. Sekretær: Per Bjørn Eriksen. Styremedlemmer: Eldar Myhre fra avdeling 25 i Stavanger. Rune Samuelsen fra avdeling 34 Søndre Vestfold fagforening. Åge Natås fra bedriftsklubben ved StS Stillasservice. Roar Abrahamsen fra avdeling 5 i Bergen. Arild Håvik fra bedriftsklubben Aker Solution MMO. Varamedlemmer: Cecilie Søllesvik fra avdeling 65 i Møre og Romsdal. Djevat Hisenaj fra avdeling 266 Hordaland Hotell og restaurant. Andrè Simonsen fra bedriftsklubben i Beerenberg. Thomas Vatne, bedriftsklubben IKM Mekaniske. Atle Dahl, bedriftsklubben Kaefer Energy. Bjørn Inge Fossmo, avdeling 12 i Trondheim. 5

6 Fellesforbundets Petroleumsforum har retningslinjer vedtatt av årsmøtet og godkjent av Fellesforbundets forbundsstyre. I punkt 2 formål heter det: Forumets formål er å styrke Fellesforbundet, avdelingene og medlemmene innen den olje og gassrelatert anleggsvirksomhet offshore og på land. Forumets virksomhet er basert på avdelingenes ansvarsområde slik dette framkommer i Fellesforbundets vedtekter og vedtak fattet i Fellesforbundets og LOs organer. Forumet skal spesielt medvirke til: at forbundet styrker sin organisasjonsgrad innen forumets virkeområdet. at engasjementet og forståelsen av tariffavtalenes betydning styrkes. at forståelsen og engasjementet for helse, miljø og sikkerhet styrkes. at kontakten mellom medlemmene, avdelinger og forbund styrkes. at det gjennomføres kurs som er tilpasset virkeområdets spesielle behov. 6

7 Det er to overenskomster som forumet har ansvaret for. Det er Industrioverenskomsten (VO) og Landforpleiningsavtalen. I tillegg er noen få klubber tilsluttet Fellesoverenskomsten for byggfag. Fellesforbundet har innrettet seg slik at distriktskontoret i Rogaland har ansvar for oppsøkende virksomhet for medlemmer som reiser innenfor olje- og gassvirksomheten. Helge Larsen har et spesielt ansvar for denne delen. Kjell Terje Fevåg som jobber sentralt har offshorekurs og tar også turer offshore. Forbundet sentralt ivaretar innspill til høringer i forhold til petroleumsvirksomheten, møter som blir avholdt, diverse utvalg som samarbeid for sikkerhet etc. og politikkområdet ellers. Godkjenning av arbeidstidsordninger blir ivaretatt av tariffavdelingen. Når det gjelder saker ellers blir disse behandlet ordinært. 7

8 Fellesforbundets Petroleumsforum har adresse Kaigaten 1, Haugesund der sekretæren har sitt kontor. Hjemmeside: E-postadresse: Mobil: Vi er også på facebook og sender E-post til en adresseliste. 8

9 Forumet gir ut en bulletin en gang pr.måned. Den forefinnes på nettet. I tillegg har vi egen hjemmeside og sender E-post til en adresseliste med klubber og enkeltpersoner. 9